Byla 2-38/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos B. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria padalintas turtas, civilinėje byloje Nr. 2-398-378/2007 pagal pareiškėjų D. P. ir B. P. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu dalyje dėl turto padalijimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB Vilniaus bankas, akcinė bendrovė DnB Nord bankas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Getz Medical Baltic“, R. Š., A. R., M. Š.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. birželio 2 d. sprendimu nutraukė pareiškėjų D. P. ir B. P. santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtino santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

5Kauno apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Dariaus Pranckevičiaus individualiai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Kadangi apie santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimą D. P. ir B. P. nepranešė visiems kreditoriams, Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje dalyje dėl santuokinio turto padalijimo ir skolų mokėjimo, bylą perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui.

6Pareiškėja B. P. teismui pateikė naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Pagal šią sutartį bendro sutuoktinių turto vertė 313 300 Lt, asmeninis D. P. turtas – Dariaus Pranckevičiaus individuali įmonė, kuri įregistruota 1994 m. kovo 30 d. Pareiškėjai susitarė, kad remiantis CK 3.120 straipsniu, į bendro dalintino turto balansą nėra traukiami daiktai, skirti nepilnametės B. P. dukters K. P. poreikiams tenkinti. Šia sutartimi pareiškėjai susitarė, kurios skolos yra bendros, ir kurios asmeninės D. P. bei dėl bendro turto padalijimo (t. 2, b. l. 94-96).

7Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimą pakeitė: panaikino sprendimo dalį, kuria išspręstas pareiškėjų D. P. ir B. P. santuokos metu įgyto turto padalijimo prievolių įvykdymo klausimas; nustatė, kad D. P. ir B. P. bendrą sutuoktinių turtą sudaro: butas, esantis (duomenys neskelbtini), automobilis Opel Vectra, virtuvės baldų komplektas, šaldytuvas, viryklė, baras, 3 baro kėdės, odinis baldų komplektas, televizorius, prieškambario spinta, prieškambario komplektas ir minėtas turtas sutuoktiniams priklauso lygiomis dalimis – po ½ dalį; asmeninį D. P. turtą sudaro Dariaus Pranckevičiaus IĮ, įregistruota 1994 m. kovo 30 d.; nustatė, kad į bendro dalintino turto balansą nėra traukiami daiktai, skirti nepilnametės B. P. dukters K. P. poreikiams tenkinti; bendros sutuoktinių skolos – UAB „Sampo bankas“ 76 085,56 Lt negrąžinta kredito suma, kredito grąžinimo terminas 2027 m. gruodžio 16 d., Dariaus Pranckevičiaus IĮ reikalavimai, patvirtinti Dariaus Pranckevičiaus IĮ bankroto byloje ir atsiradę iki santuokos nutraukimo – 2005 m. liepos 2 d. ir išieškojimą pagal šias prievoles nukreipė į bendrą sutuoktinių turtą; nustatė, kad asmeninės D. P. skolos yra: AB SEB „Vilniaus bankas“ individualios Dariaus Pranckevičiaus įmonės kredito dalis – 23 035,91 Lt, UAB „Getz Medical Baltic“ 17369,27 Lt, R. Š. 11 304,52 Lt, M. Š. 11 000 Lt, A. R. 11 000 Lt, išieškojimą pagal šias prievoles nukreipė į asmeninį D. P. turtą ir jam priklausančią dalį bendrame turte; pareiškimo dalį dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo paliko nenagrinėtu.

8Teismas nurodė, kad sutuoktiniai prašė patvirtinti jų sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį turto padalijimo dalyje, tačiau byloje yra kilęs ginčas tarp pareiškėjų iš vienos pusės, ir kreditorių iš kitos, tiek dėl turto priklausomybės, tiek dėl prievolių priskirtinumo solidarioms arba asmeninėms sutuoktinių prievolėms. Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. birželio 4 d. nutartimi konstatavo, kad iš individualios įmonės veiklos kilusias prievoles pripažinus bendromis sutuoktinių prievolėmis sutuoktinių turto dalinimas, neišsprendus kreditorių reikalavimų patenkinimo įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, negalimas, nes tik išsprendus nurodytus klausimus bus aiški sutuoktiniams dalintino turto dalis (CK 3.118 str. 4 d.). Vykstant bankroto procedūrai Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka bankrutavusios įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininkų prievoles įmonei įvertinami ir parduodami įstatymo nustatyta tvarka, todėl, kol nežinoma parduotino turto eiliškumo tvarka, turtas nėra parduotas ir nežinoma už turtą gautina suma, sutuoktinių turto padalinimo klausimas negali būti sprendžiamas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, jog šioje byloje yra galima nustatyti šalių santuokos metu įgyto turto kiekį, sutuoktinių asmenines ir bendras prievoles, o klausimą dėl turto padalijimo yra būtina palikti nenagrinėtu. Pagal CK 3.118 straipsnį dalijant bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę, pirmiausia turi būti nustatytas bendras sutuoktinių turtas, vieno ir kito sutuoktinio asmeninis turtas, sutuoktinių bendros skolos, sutuoktinių asmeninės skolos, o tada iš bendro turto priteisiamos skolos pagal bendras sutuoktinių prievoles, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs; jeigu dar lieka bendro turto, tai, remiantis CK 3.118 straipsnio 4 dalimi, šis turtas padalijamas sutuoktiniams lygiomis dalimis. Teismas konstatavo, jog byloje nėra ginčo dėl sutuoktiniams priklausančio turto, kurio vertė 313 000 Lt. Teismas taip pat sutiko, jog Dariaus Pranckevičiaus IĮ yra jo asmeninis turtas. Pareiškėjai šią nuostatą grindė aplinkybe, kad įmonės registracijos data 1994 m. kovo 30 d. (t. 2, b. l. 20). Tačiau teismas pažymėjo, kad nepriklausomai nuo to, jog įmonė buvo įgyta D. P. iki santuokos, negalima sutikti su pareiškėjų nuostata, jog ir prievolės, kilusios iš šios įmonės veiklos, yra asmeninės D. P. prievolės. Teismo teigimu, individuali įmonė paprastai yra šeimos verslas, duodantis tam tikrų pajamų ir tik įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą. Būtent tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika yra suformuota anksčiau nagrinėtose civilinėse bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje L. M. v. B. L., Nr. 3K-3-705/2003; 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Z. K. v. E. K. ir kt., Nr. 3K-3-512/2004). Teismas konstatavo, kad pareiškėja neįrodė, jog apie individualią įmonę jai nieko nebuvo žinoma. Be to, teismo teigimu, iš pačios šalių pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties matyti, kad šalys yra įsigiję įvairaus turto, kurio vertė nurodoma daugiau, negu 300 000 Lt. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad pareiškėja B. P. taip pat turėjo pajamų iš savo veiklos (t. 2, b. l.7 4-77), tačiau byloje nėra įrodymų, kad šalys savo pajams būtų naudojusios atskirai, šalys turėjo bendrų kreditinių įsipareigojimų ir bankams (t. 1, b. l. 17-33, b. l. 116-127, 128a-133, 135). Teismas sprendė, kad šie faktai patvirtina, kad individualios įmonės duodamos pajamos buvo naudojamos šeimos poreikiams tenkinti, todėl prieš individualios įmonės kreditorius turi atsakyti abu naudos gavėjai, t. y. abu sutuoktiniai. Šios įmonės kreditorių prievolės, atsiradusios iš įmonės veiklos ir iki šalių santuokos nutraukimo, laikytinomis bendromis pareiškėjų prievolėmis (CK 3.91 straipsnis). Teismas sutiko su pareiškime nurodytų daiktų – muzikinio centro, kompiuterio, monitoriaus bei vaiko kambario baldų netraukimu į dalintino turto balansą, kadangi šie daiktai skirti nepilnametės B. P. dukters K. P. poreikiams tenkinti (CK 3.120 str.). Teismas konstatavo, jog byloje nėra ginčo, kad skola UAB „Sampo bankas“ 76 085,56 Lt negrąžinta kredito suma pagal Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje B2-988-378/2006, yra bendra pareiškėjų D. P. ir B. P. skola. Teismas sprendė, jog asmeninėmis D. P. skolomis pripažintinos šios skolos: AB SEB „Vilniaus bankas“ individualios Dariaus Pranckevičiaus įmonės kredito dalis – 23 035,91 Lt, UAB „Getz Medical Baltic“ 17369,27 Lt, R. Š. 11 304,52 Lt, M. Š. 11 000 Lt, A. R. 11 000 Lt (CK 3.109 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad neišsprendus kreditorių reikalavimų patenkinimo įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, turto padalijimas yra negalimas, nes tik išsprendus nurodytus klausimus bus aiški sutuoktiniams dalintino turto dalis (CK 3.118 str. 4 d.).

9Pareiškėja B. P. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties dalį dėl Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditorių reikalavimų, patvirtintų Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje ir atsiradusių iki santuokos nutraukimo 2005 m. liepos 2 d. pripažinimo bendra sutuoktinių skola ir išieškojimo pagal šias prievoles nukreipimo į bendrą sutuoktinių turtą, pripažįstant, kad Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditorių reikalavimai (išskyrus AB ,,Sampo bankas“ kreditorinį reikalavimą), patvirtinti Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje yra asmeninės D. P. skolos. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, konstatavo, kad Dariaus Pranckevičiaus individuali įmonė, įregistruota 1994 m. kovo 30 d. (santuoka sudaryta 2001 m. sausio 6 d.), yra jo asmeninis turtas, tačiau nepagrįstai padarė išvadą, kad šios įmonės kreditorių prievolės, atsiradusios iš įmonės veiklos iki santuokos nutraukimo, laikytinos bendromis sutuoktinių prievolėmis. Skirtingai, nei naudojantis, valdant ir disponuojant turtu, priklausančiu bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, kito sutuoktinio sutikimas valdant asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą nėra reikalingas. Iš to, kad asmeninis turtas yra valdomas be kito sutuoktinio sutikimo, kyla asmeninės prievolės (CK 3.111 str., 3.109 str. ir 3.92 str. komentarai, 3.112 str.). Individualios įmonės veikla yra tęstinio pobūdžio, todėl Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės skolos galėjo susidaryti per visą įmonės veiklos laikotarpį nuo įsteigimo 1994 m. kovo 30 d. iki bankroto bylos iškėlimo 2006 m. rugpjūčio 22 d. Santuoka buvo sudaryta 2001 m. sausio 6 d., nutraukta 2005 m. liepos 2 d., nors sutuoktiniai jau nuo 2004 m. pradžios kartu negyveno ir nevedė bendro ūkio. Taigi laiko tarpas, kurį šalys gyveno kartu yra labai trumpas lyginant su įmonės veiklos laikotarpiu. Gyvendamas santuokoje su D. P. B. P. niekada nedirbo Dariaus Pranckevičiaus individualioje įmonėje ir niekaip neįtakojo įmonės veiklos. B. P. visą laiką buvo įsitikinusi, kad iš asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto – individualios įmonės veiklos kylančios prievolės laikomos asmeninėmis, todėl jos negali būti tenkinamos iš bendro turto, kaip kad ir numatyta CK 3.109 – 3.114 straipsniuose. Priešingu atveju, siekdama apginti tiek savo, tiek ir savo nepilnametės dukros interesus, pareiškėja būtų sudariusi vedybų sutartį, pagal kurią būtų atribota sutuoktinių atsakomybė pagal prievoles. Palikus galioti skundžiamą nutartį būtų pažeisti teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai.

112. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kuriose yra pasisakoma dėl atsakomybės pagal prievoles, kylančias iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, kuri yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, veiklos. Kai įmonė sutuoktinio įsteigta iki santuokos, iš jos veiklos atsiradusios prievolės turi būti laikomos asmeninėmis sutuoktinio prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš asmeninio sutuoktinio turto, ir šiuo atveju nereikia paneigti CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos sutuoktinių turto bendrumo prezumpcijos. Remiantis bendrosiomis prievolių teisės nuostatomis solidarioji skolininkų pareiga nėra preziumuojama, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis (CK 6.6 str. 1 d.), sutuoktiniai nėra laikomi vienas kito garantais ar laiduotojais pagal prievoles, kurios atsiranda valdant, naudojant turtą, kuris yra vieno ar kito asmeninė nuosavybė (CK 3.114 str. 2 d.).

123. Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje yra patvirtinti ne tik šios įmonės kreditorių reikalavimai, bet ir D. P. asmeninių kreditorių reikalavimai. Taip pat teismo nutartimi bankroto byloje yra patvirtintos ir teismo nustatytos asmeninėmis D. P. skolos. Todėl kiekvienu atveju sprendžiant apie kreditorinio reikalavimo, patvirtinto bankroto byloje, prievolės pobūdį ir jos atsiradimo pagrindą bus būtina nustatyti, kas yra atsakomybės subjektai pagal prievolę – individuali įmonė ar jos savininkas, kuris atitinkamai nulemtų išieškojimo nukreipimą į skirtingo teisinio režimo turtą. Tačiau skundžiamoje nutartyje nėra pasisakyta, kad suteikiama diskrecijos teisė spręsti ar bankroto byloje patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra bendras ar asmeninis. Skundžiamoje teismo nutartyje taip pat nėra pasisakyta, kam suteikiama diskrecijos teisė spręsti ar bankroto byloje patvirtintas kreditorinis reikalavimas yra atsiradęs iki santuokos nutraukimo.

13Suinteresuotas asmuo Dariaus Pranckevičiaus IĮ bankroto administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

16Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį už neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens prievoles, kai joms įvykdyti neužtenka paties juridinio asmens turto, turi atsakyti šio juridinio asmens dalyvis. Individuali (personalinė) įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo (CK 2.50 str. 4 d., Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d.). Individualios (personalinės) įmonės teisinis statusas lemia tam tikrus teisinio reglamentavimo ypatumus, susijusius su bankroto procedūros vykdymu. Iškėlus neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui bankroto bylą, teismas bankroto byloje privalo nustatyti visą turtą, taip pat ir bankrutuojančio neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvio turtą, į kurį galima nukreipti išieškojimą pagal juridinio asmens kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 11 p., Teismų praktika, 2001, Nr. 16, p. 296). Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu (CK 2.45 str.).

17Pagal CK 3.91 straipsnį, turtas, skirtas funkcionuoti įmonei (ūkiui, verslui), kurią įsteigė vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo, taip pat įmonės (ūkio, verslo), įsteigtos vieno sutuoktinio iki santuokos sudarymo, pajamos, išskyrus lėšas, būtinas asmeninei sutuoktinio įmonei (ūkiui, verslui) funkcionuoti, yra bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu šis turtas ar pajamos yra santuokos nutraukimo momentu. Tik įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad Dariaus Pranckevičiaus individuali įmonė juridinių asmenų registre buvo įregistruota 1994 m. kovo 30 d. (t. 2, b.l. 20). Santuoka tarp D. P. ir B. P. sudaryta 2001 m. sausio 6 d., o nutraukta – 2005 m. birželio 2 d. (t. 1, b. l. 56-57). Atsižvelgiant į tai, kad Dariaus Pranckevičiaus individuali įmonė pareiškėjo D. P. buvo įgyta iki santuokos sudarymo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad įmonė pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise.

19Teismui pateiktame ieškinyje bei sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pareiškėjai pripažino, kad gyvendami santuokoje bendrosios jungtinės nuosavybės teise įgijo turto bendrai 313 300 Lt sumai (t. 1, b. l. 3-5, t. 2, b. l. 94-96). Pareiškėjai taip pat pripažino, kad santuokos metu turėjo bendrų kreditinių įsipareigojimų bankams (t. 1, b. l. 17-33, 116-125, 128a-133, 135). Byloje esanti B. P. pajamų mokesčio deklaracija (t. 2, b. l. 74-77) patvirtina, kad apeliantė santuokos metu turėjo pajamų ir iš savo veiklos. Tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai savo pajamas būtų naudoję atskirai. Taip pat apeliantė nepateikė įrodymų, kad jai nebuvo žinoma apie Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės veiklą ir, kad iš individualios įmonės veiklos gaunamos pajamos nebuvo naudojamos šeimos interesais. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad tiek iš individualios įmonės gaunamos pajamos, tiek ir įmonės skolos kreditoriams gali būti abiejų sutuoktinių prievolės ir jie turi atsakyti bendru turtu. Tačiau šiai aplinkybei konstatuoti, būtina išanalizuoti, kokiu periodu atsirado įsiskolinimai įmonės kreditoriams.

20Teisėjų kolegija ne visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš bendro sutuoktinių turto turėtų būti tenkinami Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditorių reikalavimai, patvirtinti šios įmonės bankroto byloje ir atsiradę iki pareiškėjų santuokos nutraukino – 2005 m. liepos 2 d. Pagal CK 3.110 straipsnio pirmąją dalį iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos sutuoktinių prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus atvejus, kai išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalis.

21Apeliantė nurodo, kad skolos Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditoriams yra atsiradusios ir iki santuokos sudarymo ir už jas turi atsakyti asmeniškai D. P. Šiems argumentams patvirtinti ar paneigti būtina nustatyti, kuriuo laikotarpiu atsirado įmonės skolos kreditoriams. Juo labiau, kad apeliantės nurodytus argumentus iš dalies patvirtina Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto administratoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą, nurodytas argumentas, kad nuo 2000 m. įmonė yra negrąžinusi 733,68 Lt skolos UAB ,,Tanagra“ (t. 2, b. l. 133-134).

22Aplinkybės, kuriuo laikotarpiu atsirado Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje patvirtinti kreditoriniai reikalavimai yra svarbios, sprendžiant klausimą dėl įmonės kreditorių prievolių priskyrimo bendrosioms sutuoktinių prievolėms, tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, dėl ko teismo nutarties skundžiama dalis yra nepagrįsta ir neteisėta.

23Teisėjų kolegija, nagrinėdama šį klausimą apeliacine tvarka, neturi galimybės šių aplinkybių ištirti, nes tam reikia įvertinti bankroto byloje esančius įrodymus ir iš bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareikalauti naujų įrodymų, kurie patvirtintų skolų įmonės kreditoriams atsiradimo laikotarpį.

24Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis, kuria bendromis sutuoktinių skolomis pripažinta Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditorių reikalavimai, patvirtinti Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje ir atsiradę iki santuokos nutraukimo – 2005 m. liepos 2 d. ir kuria išieškojimai pagal šias prievoles nukreipti į bendrą sutuoktinių turtą, panaikintina ir byla šioje dalyje perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

264 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties dalį, kuria bendromis sutuoktinių skolomis pripažinta Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės kreditorių reikalavimai, patvirtinti Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje ir atsiradę iki santuokos nutraukimo – 2005 m. liepos 2 d. ir kuria išieškojimai pagal šias prievoles nukreipti į bendrą sutuoktinių turtą, panaikinti ir bylą šioje dalyje perduoti Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

28Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. birželio 2 d. sprendimu nutraukė... 5. Kauno apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi Dariaus... 6. Pareiškėja B. P. teismui pateikė naują sutartį dėl santuokos nutraukimo... 7. Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 26 d. nutartimi Kauno miesto... 8. Teismas nurodė, kad sutuoktiniai prašė patvirtinti jų sudarytą santuokos... 9. Pareiškėja B. P. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo... 10. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, konstatavo, kad Dariaus... 11. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai vadovavosi Lietuvos... 12. 3. Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės bankroto byloje yra... 13. Suinteresuotas asmuo Dariaus Pranckevičiaus IĮ bankroto administratorius... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį už neribotos civilinės atsakomybės... 17. Pagal CK 3.91 straipsnį, turtas, skirtas funkcionuoti įmonei (ūkiui,... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad Dariaus Pranckevičiaus individuali įmonė... 19. Teismui pateiktame ieškinyje bei sutartyje dėl santuokos nutraukimo... 20. Teisėjų kolegija ne visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Apeliantė nurodo, kad skolos Dariaus Pranckevičiaus individualios įmonės... 22. Aplinkybės, kuriuo laikotarpiu atsirado Dariaus Pranckevičiaus individualios... 23. Teisėjų kolegija, nagrinėdama šį klausimą apeliacine tvarka, neturi... 24. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. 4 punktu,... 27. Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutarties dalį, kuria... 28. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....