Byla 2-28366-734/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. Č. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad atsakovas M. Č. su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ ( - ) sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos. Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tačiau atsakovas pažeidė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, tinkamai už pagal paminėtą sutartį suteiktas paslaugas neatsiskaitė, pagal laikotarpiu nuo 2006-09-30 iki 2008-10-31 išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas liko skolingas pirminiam kreditoriui UAB „Tele2“ 1076,47 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2009-03-31 sutartimi UAB „Tele2“ reikalavimo teises į sutartyje nurodytas skolas, tarp kurių yra ir atsakovo skola, perleido ieškovui. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1076,47 Lt skolos, 1757,88 Lt delspinigių, 267,96 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių (b.l. 1-3).

3Atsakovui M. Č. ieškinio su priedais kopija, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo įteikti LR CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b.l. 50), atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neinformavo teismo apie atsiliepimo negalėjimo pateikti priežastis, atsiliepimo pateikimo terminas suėjo, todėl, ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad pagal ( - ) Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr ( - ), sudarytą tarp UAB „Tele2“ ir atsakovo M. Č., atsakovui buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos (b.l. 15-17). Už pagal šią sutartį gautas paslaugas atsakovas įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Paslaugų teikimo ir gavimo metu, laikotarpiu nuo 2006-09-30 iki 2008-10-31, UAB „Tele2“ suteiktas paslaugas atsakovas gavo, tačiau netinkamai vykdė apmokėjimo už paslaugas prievolę pagal UAB „Tele2“ apmokėjimui pateiktas sąskaitas, todėl susidarė 1076,47 Lt skola, kurią pagrindžia į bylą pateiktos PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 20-45) Nustatyta, kad 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „Tele2“ ir ieškovo UAB „Gelvora“, UAB „Tele2“ perleido visas teises į atsakovo skolą pagal skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartį, tokiu būdu naujuoju atsakovo M. Č. tapo ieškovas ir įgijo reikalavimo teisę į atsakovo skolą; atsakovui buvo išsiųstas pranešimas, informuojantis apie reikalavimo teisės perleidimą (b.l. 4, 10-13, CK 6.101 str.).

6CK 6.38 str., 6.200 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. LR CK 6.256 str. 2 d. numato, kad, asmuo, neįvykdęs, ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, netesybas (baudą, delspinigius), todėl vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteistina 1076,47 Lt skolos už suteiktas paslaugas.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1757,88 Lt delspinigių, priskaičiuotų pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties 6.6 punktą už laikotarpį nuo 2008-11-29 iki 2013-05-20 (b.l. 5), nes atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.).

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius.

9Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į prievolės sumą, kuri yra mažesnė nei prašomi priteisti delspinigiai, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl netesybos mažintinos nuo 0,1 proc. iki 0,01 proc. dydžio delspinigių, tai sudaro 175,79 Lt sumą, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str.; CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str.2 d.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 267,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės ir kt. (b. l. 6). Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, nėra pateikta jokių įrodymų, jog tokios išlaidos būtų faktiškai patirtos. Byloje taip pat nėra duomenų, jog ieškovas patyrė prašomas priteisti pranešimų siuntimo bei užklausų registrams išlaidas (LR CPK 178 str.). Dėl nurodyto ieškovo reikalavimas dėl 267,96 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, t.y. nuostolių, priteisimo iš atsakovo atmestinas.

11CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 93 Lt žyminio mokesčio (b.l. 43).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285 - 288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 1076,47 Lt skolos, 175,79 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1252,26 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2013-06-28) iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 93 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“, į.k. ( - )

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios negalėjimo pateikti atsiliepimą priežasčių svarbumą bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą sumokėjimą.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai