Byla 2A-42-357/2015
Dėl iškeldinimo iš nuomojamų patalpų, deklaracijos įrašo panaikinimo, skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, teisėjų Egidijaus Mockevičiaus, Vilijos Valantienės,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų L. K. ir Š. B. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-58-832/2014 pagal ieškovo UAB „Valauvis“ ieškinį atsakovams L. K. ir Š. B., tretiesiems asmenims Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, J. K., E. K., dėl iškeldinimo iš nuomojamų patalpų, deklaracijos įrašo panaikinimo, skolos priteisimo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Valauvis“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą prašydamas: 1) nustatyti, kad 2011-11-01 sutartis tarp UAB „Valauvis“, atstovaujamos direktoriaus L. K. (nuomotojo) ir piliečio L. K. (nuomininko), kurios pavadinimas „Negyvenamosios patalpos nuomos sutartis“ dėl UAB „Valauvis“ patalpų trečiajame aukšte, adresu ( - ), išnuomavimo yra apsimestinė ir buvo sudaryta kitam sandoriui – gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai – pridengti; 2) priteisti solidariai iš atsakovų L. K. ir Š. B. ieškovo naudai nuompinigių, mokestį už komunalines paslaugas pagal 2011-11-01 nuomos sutartį už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2013-06-01 ir palūkanas po 0,2 procentų už kiekvieną uždelstą dieną – viso 9199,22 Lt; 3) panaikinti gyvenamosios vietos, adresu ( - ), duomenų deklaravimą atsakovams L. K. ir Š. B.; 4) nuomos sutarties terminui pasibaigus, iškeldinti atsakovus L. K. ir Š. B. iš UAB „Valauvis“ patalpų 3 aukšto, adresu ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2011-11-01 UAB „Valauvis“, atstovaujama buvusio direktoriaus L. K., sudarė su L. K., kaip fiziniu asmeniu „Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį“ (toliau tekste – Sutartis), kurios pagrindu UAB „Valauvis“ priklausančio pastato, esančio ( - ), trečiame aukšte apsigyveno bei šiame pastate gyvenamąją vietą deklaravo L. K., jo sutuoktinė L. K. ir jos sūnus Š. B.. Pastato trečiasis aukštas nėra teisiškai įregistruotas, nes pagal 2008-09-30 Mažeikių rajono savivaldybės išduotą leidimą vis dar atliekama pastato rekonstrukcija. Ieškovė nurodo, jog ( - ) mirus nuomininkui L. K., jo sutuoktinė su sūnumi toliau gyveno minėtose patalpose, tačiau nemokėjo nuomos mokesčio ir už komunalinius būsto patarnavimus, todėl ieškovas 2013-02-18 išsiuntė atsakovams nurodymą, prašydamas iki 2013-03-10 išsikraustyti iš patalpų.

6Atsakovai L. K. ir Š. B. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog pastatas, kuriame gyvena atsakovai, bei 51 procentas UAB „Valauvis“ akcijų priklausė mirusiajam L. K. pagal 2005-08-17 L. K. ir jo buvusios sutuoktinės J. K. pasirašytą santuokoje įgyto turto pasidalinimo sutartį, todėl L. K., kaip L. K. įpėdinė, turi teisę gyventi ginčo patalpose. Už komunalines paslaugas visuomet atsiskaito laiku, o apie pareigą mokėti nuomos mokestį nieko nežinojo, nes 2011-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, kurią pateikė ieškovas, nėra anksčiau matę, todėl daro prielaidą, jog minėta sutartis gali būti suklastota.

7Trečiasis asmuo ieškovo pusėje J. K. nurodė, jog atsakovai buvo deklaruoti ginčo pastate 2010 m. Ieškovas UAB „Valauvis“ su L. K. buvo sutarę, jog jis su šeima pagyvens trečiajame aukšte laikinai, kol pasistatys namą ( - ). Pabrėžė, jog atsakovai neturi dokumentų įrodančių, jog yra sumokėję komunalinius mokesčius.

8Trečiasis asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija pripažino, jog Mažeikių miesto seniūnijos darbuotojai galėjo nepakankamai kruopščiai atlikti funkcijas, įregistruojant atsakovų deklaruotą gyventąją vietą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies.

11Pripažino 2011-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Valauvis“ ir L. K., Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi.

12Iškeldino atsakovus L. K. ir Š. B. iš pastato, esančio ( - ), trečiojo aukšto, priklausančio ieškovui UAB „Valauvis“, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos.

13Priteisė iš atsakovų L. K. ir Š. B. ieškovo UAB „Valauvis“ naudai 1233 Lt bylinėjimosi išlaidų, įpareigojant atsakovus sumokėti šias išlaidas lygiomis dalimis po 616,50 Lt kiekvienam.

14Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

15Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Valauvis“ prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti L. K. ir Š. B. riboti UAB „Valauvis“ direktoriaus ir akcininkės J. K. galimybę naudotis pastato ( - ) antru aukštu, suteikiant raktus nuo atitinkamų durų, tikslu patekti į antrą pastato aukštą, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

16Priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo UAB „Valauvis“ 17,83 Lt, iš atsakovų L. K. ir Š. B. po 8,91 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Dėl santykių, kylančių iš 2011-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties, teisinio kvalifikavimo. Byloje teismo nustatyta, jog nuomininkas L. K. sudarė nuomos sutartį, siekdamas apsigyventi su šeimos nariais trečiajame pastato, esančio ( - ), aukšte – dėl šios aplinkybės tarp šalių nėra ginčo, todėl teismas laikė, kad 2011-11-01 Sutarties pavadinime esantis žodis „negyvenamųjų“ nekeičia sutarties esmės ir jos šalių tikrųjų ketinimų, nes šalių valia buvo sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Ar šios patalpos buvo tinkamos gyventi, ar leidžiama gyventi nebaigtos statybos patalpose – šių klausimų sprendimas neturi jokios įtakos bylos šalių ginčo sprendimui, nes iš esmės abi šalys sutinka, jog patalpos buvo tinkamos gyventi. Tarp šalių kilusio ginčo sprendimui nėra svarbu ir tai, ar buvęs UAB „Valauvis“ direktorius L. K. turėjo teisę sudaryti tokio pobūdžio sandorį, ar turėjo UAB „Valauvis“ įgaliojimus leisti atsakovams deklaruoti savo gyvenamąsias vietas ginčo pastate – nes šie klausimai liečia UAB „Valauvis“ ir galimai savo kaip direktoriaus įgaliojimus viršijusio direktoriaus L. K. tarpusavio santykius, atsakovai už šiuos ieškovės direktoriaus L. K. veiksmus negali būti laikomi atsakingais, todėl teismas laikė, jog atsakovai teisėtai apsigyveno ginčo pastate. Teismas padarė išvadą, jog tarp šalių buvo sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis.

18Dėl įpėdinių teisės gyventi mirusio nuomininko būste bei priverstinio iškeldinimo, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. Teismas nustatė, jog pastato, esančio ( - ), savininkas yra UAB „Valauvis“. Nuomos sutartis buvo sudaryta tarp UAB „Valauvis“ ir nuomininko L. K.. L. K. buvo L. K., mirusio ( - ), sutuoktinė. Nuomos sutartis buvo sudaryta iki 2012-12-31. Nors atsakovė L. K. teigia, kad pastatas, kuriame gyvena atsakovai, bei 51 procentas UAB „Valauvis“ akcijų priklausė mirusiajam L. K. pagal 2005-08-17 L. K. ir jo buvusios sutuoktinės J. K. pasirašytą santuokoje įgyto turto pasidalinimo sutartį, o L. K., kaip L. K. įpėdinė turi teisę gyventi ginčo patalpose, teismas šias aplinkybes atmetė kaip neturinčias įrodomosios galios, nes 2005-08-17 santuokoje įgyto turto pasidalinimo sutartis teismine tvarka nebuvo patvirtinta, todėl nesukelia teisinių pasekmių. 2014 m. kovo 12 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-17-832/2014 buvo pripažinta L. K., mirusio ( - ), asmeninės nuosavybės teisė į 50 procentų, t. y. 175 vnt., UAB „Valauvis“ vardinių paprastųjų akcijų, tačiau minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs ir ginčo šalims L. K. bei UAB „Valauvis“ nesukelia tiesioginių pasekmių – t. y. nesukuria teisės L. K. gyventi ginčo pastate, nes akcininkų ir uždarosios akcinės bendrovės turtas yra atskirtas, todėl teismas laikė, kad L. K. ir L. K. gyveno būste nuomos pagrindais.

19Teismas konstatavo, jog nuo L. K. mirties, nuomininke, likusiam sutarties galiojimo laikotarpiui (iki 2012-12-31), tapo jo įpėdinė L. K.. Suėjus nuomos terminui, nuomotojas UAB „Valauvis“ nepareiškė reikalavimo nutraukti sutartį, todėl remiantis CK 6.481 straipsniu, nuomos sutartis tapo neterminuota. Kadangi 2011-11-01 nuomos sutartyje nuomos mokestis (100 Lt) buvo nustatytas šalių sutarimu, teismas laikė, jog nuomos sutartis sudaryta komercinėmis sąlygomis, ir jos nutraukimas pagal CK 6.614 straipsnį yra galimas. Norėdamas nutraukti 2011-11-01 nuomos sutartį, ieškovas privalėjo įspėti nuomininkę L. K. prieš šešis mėnesius. Ieškovas nurodymą dėl išsikėlimo iš nuomojamų patalpų nuomininkei nusiuntė 2013-02-18, todėl šis nurodymas teismo laikytas įspėjimu dėl nuomos sutarties nutraukimo, ir, remiantis CK 6.614 straipsnio 2 dalimi, nuomininkė ir jos šeimos nariai turėjo išsikelti iš gyvenamosios patalpos iki 2013-08-18. Kadangi gyvenamosios patalpos nebuvo atlaisvintos, ieškovo reikalavimą dėl atsakovų L. K. ir S. B. iškeldinimo, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, teismas laikė pagrįstu ir įrodytu.

20Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo. Iš teismui pateiktų duomenų teismas matė, jog L. K. ir Š. B. įdeklaravimo duomenys nėra pripažinti neteisingais ar neteisėtais (ABTĮ nustatyta tvarka), todėl juos laikė teisėtais ir galiojančiais, tad sprendė, kad šiuo pagrindu naikinti deklaravimo duomenis nėra pagrindo. Taip pat byloje nėra duomenų, jog L. K. ir Š. B. gyvenamoji vieta būtų pasikeitusi, t. y. kad jie išsikraustė iš ginčo patalpų, tad šiuo pagrindu deklaravimo įrašu panaikinimas taip pat kol kas negalimas. Todėl teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas dėl atsakovų deklaravimo duomenų panaikinimo negali būti tenkinamas, nes atsakovai vis dar gyvena ginčo patalpose, o iškeldinus atsakovus iš ginčo patalpų, jų savininkas UAB „Valauvis“ turės teisę kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl minėtų asmenų deklaravimo duomenų panaikinimo.

21Dėl nuomos mokesčio bei komunalinių mokesčių priteisimo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų solidariai 9199,22 Lt skolos: 1800 Lt nuomos mokesčio, 3300 Lt šildymo išlaidų, 264,24 Lt už vandenį ir nuotekas, 2523,01 Lt už elektrą, 1311,97 Lt palūkanų pagal nuomos sutartį.

22Pirmiausia teismas pažymėjo, jog nuomininku nuo 2011-11-01 iki 2012-12-04 buvo L. K., todėl šiuo laikotarpiu susidariusios skolos gali būti priteisiamos iš atsakovų tik tuo atveju, jei tai yra suderinama su paveldėjimo teisės nuostatomis, numatančiomis įpėdinio atsakomybę už palikėjo skolas. Ieškovas UAB „Valauvis“, kaip L. K. kreditorius, privalėjo reikšti reikalavimus atsakovei L. K. per tris mėnesius nuo jo mirties dienos, t. y. iki 2013-03-04. Kadangi 2013-03-22 PVM sąskaita faktūra Nr. KOM002611 už 2011 m. gruodžio mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. priskaičiuotą nuomos mokestį ir komunalines paslaugas buvo išsiųsta atsakovei L. K. 2013-03-22, teismas konstatavo, kad šis reikalavimas pareikštas praleidus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytą kreditorinių reikalavimų pateikimo įpėdiniams terminą.

23Ieškovė nėra pateikusi teismui įrodymų, jog buvo supažindinusi atsakovus su 2011-11-01 Sutarties sąlygomis, todėl teismas laikė, jog ieškovė, prašydama priteisti 2011-12-01 – 2013-06-01 laikotarpiu priskaičiuotą nuomos mokestį, elgiasi nesąžiningai, nerūpestingai, nes iki ieškinio pateikimo teismui dienos nebuvo informavusi atsakovų apie nuomos mokesčio dydį bei prievolę jį mokėti. Iš bylos duomenų teismas matė, kad 2011-11-01 Sutarties pagrindu buvo išrašyta vienintelė 2013-03-22 PVM sąskaita – faktūra Nr. KOM002611. Reikalavimai, kylantys iš šios sąskaitos, yra pareikšti praleidus CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą, todėl teismas sprendė, kad šios sąskaitos pagrindu priteisti skolos iš atsakovų nėra teisinio pagrindo. Daugiau išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų byloje nėra. Komunalinių mokesčių lentelė negali būti laikoma dokumentu, kurio pagrindu atsiranda pareiga mokėti komunalinius mokesčius, nes Sutarties 6-ame punkte aiškiai apibrėžta, jog komunaliniai mokesčiai mokami pagal UAB „Valauvis“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

24Kadangi iš ieškovo UAB „Valauvis“ pateiktų duomenų neįmanoma nustatyti atsakovams tenkančios prievolės mokėti komunalinius mokesčius dydžio; nėra pateikta UAB „Valauvis“ nuomininkams išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų, kurių pagrindu atsiranda prievolė mokėti komunalinius mokesčius, o ieškovas, grąžindamas atsakovės įmokas kaip nepagrįstas, savo veiksmais įrodė, jog atsakovai neturi prievolės mokėti komunalinius mokesčius už laikotarpį iki 2013-06-01. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog ieškovės reikalavimas dėl komunalinių mokesčių priteisimo yra neįrodytas, todėl jį atmetė.

25Dėl netesybų mokėjimo. 2011-11-01 Sutarties 8-ame punkte numatyta, jog 0,2 proc. delspinigiai skaičiuojami tik nuo nuomos mokesčio, o ne nuo komunalinių mokesčių, todėl teismas vertino, kad ieškovas nepagrįstai prisiskaičiavo 432,97 Lt palūkanų (0,2 proc. dydžio) nuo komunalinių mokesčių. Nuomos mokestis už 2011-12-01 – 2013-06-01 laikotarpį atsakovams nėra priteistas, todėl pareiga mokėti palūkanų nuo nuompinigių neatsiranda, tad ieškovo reikalavimą dėl 1131,97 Lt netesybų priteisimo, teismas atmetė ir paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

27Apeliaciniu skundu atsakovai L. K. ir Š. B. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą dalyje dėl pripažinimo 2011-11-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Valauvis“ ir L. K., gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi ir atsakovų L. K. bei Š. B., iškeldinimo iš pastato, esančio ( - ), trečiojo aukšto, priklausančio ieškovei UAB „Valauvis“, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškinį dėl šių reikalavimų atmesti; priteisti atsakovams iš ieškovo UAB „Valauvis“ 108 Lt žyminį mokestį, po 1000 Lt išlaidų kiekvienam už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme ir visas pirmosios instancijos teisme mūsų patirtas bylinėjimosi išlaidas; apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki atsakovei L. K., bus išduotas ieškovės akcijų paveldėjimo liudijimas; paskirti byloje ginčo sutarties parašų teismo ekspertizę.

28Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. Apeliantai pastebi, kad tiek minėtą civilinę bylą dėl akcijų paketo padalijimo, tiek šį skundžiamą sprendimą nagrinėjo tos pačios sudėties teismas. Todėl teismui nagrinėjus bylą dėl santuokoje įgytų ieškovo UAB „Valauvis“ akcijų pasidalijimo tarp palikėjo L. K. bei trečiojo asmens J. K. buvo žinoma, kad prieš santuokos nutraukimą L. K. ir J. K. 2005-08-17 rašytine sutartimi susitarė, jog pirmajam, be kita ko, priklauso 51 procentas ieškovo akcijų, tame tarpe ir pastatas, esantis ( - ), byloje įvardintas kaip parduotuvė, bei visi daiktai, kurie randasi tose patalpose, o antrajai priklauso 49 procentai ieškovo akcijų, tame tarpe ir pastatas, esantis ( - ), byloje įvardintas kaip ofiso patalpos, bei visi daiktai, kurie randasi šiose patalpose, ir kad J. K. įsipareigoja neparduoti L. K. patikėtos laikinam naudojimui turto dalies ir kad dėl vienas kito turto dalies nereiškia ir ateityje nereikš pretenzijų. Tačiau nežiūrint į šį susitarimą teismas nusprendė ieškovo akcijas tarp buvusių sutuoktinių padalinti lygiomis dalimis, tokiu būdu papildydamas mirusio L. K. palikimą ir suteikdamas teisę atsakovei L. K., paveldėti 5/6 dalis 50 procentų ieškovo akcijų. Be to, yra L. K. palikimas, kurį, be ieškovo akcijų dalies, sudaro dar ir iki šiol nepasidalinta 18 procentų UAB „Švaros komanda“ akcijų, butas, esantis ( - ), ir žemės sklypo dalis, pasidalijimo tarp įpėdinių ir galiausiai notaro išduoto ieškovės akcijų paveldėjimo teisės liudijimo, kurio pagrindu atsakovė tik tuomet įgis Akcinių bendrovių įstatymo suteiktas uždarosios akcinės bendrovės akcininkės teises skųsti ne akcininko naudai veikiančio ieškovės vadovo E. K. sprendimą dėl iškeldinimo teismo tvarka. Dabartinė formaliai vienintelė ieškovo akcininkė J. K., po buvusio sutuoktinio mirties, nusprendė viena užvaldyti ne tik ieškovo akcijas, bet ir likusį ieškovo turtą.

302. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas, ne tik klaidingai nurodė, kad atsakovai neginčija ieškovės pateiktos teismui 2011-11-01 negyvenamųjų, patalpų nuomos sutarties, bet ir apskritai pamiršo, kad pats neskundžiama žodine nutartimi atsisakė tenkinti atsakovų prašymą dėl ekspertizės skyrimo tiriant šioje sutartyje esančių L. K. parašų tikrumą. Apeliantė tvirtina, kad atsakovams nebuvo žinoma, o tokio dalyko ir negalėjo būti, apie velionio sutuoktinio L. K. paties su savimi neva tai 2011-11-01 sudarytą sutartį už 100 Lt mokestį išsinuomoti iš ieškovo nuo 2011-12-01 iki 2012-12-31, ( - ), esantį trečiąjį aukštą. Be to, ginčo sutartyje nurodytos patalpos iki šiol nėra baigtos statyti, nepriduotos valstybinei komisijai ir nėra įregistruotos nekilnojamo turto registre, todėl jos negalėjo būti išnuomotos komerciniais tikslais, ką, beje, patvirtina ir ginčo sutarties nepateikimas nei Valstybinei mokesčių inspekcijai, nei Registrų centrui. Apeliantams daugiau nei akivaizdu, kad jeigu tikrovėje būtų egzistavusi ( - ), esančio pastato trečiojo aukšto rašytinė nuomos sutartis ir dar tokiam trumpam laikui, tai tokiu atveju, joks protingas žmogus nebūtų investavęs tiek daug lėšų į laikino gyvenamojo būsto įrengimą, juolab, kad ir ieškovo pateiktoje sutartyje nėra numatytas leidimas nuomininkui pačiam kapitališkai įsirengti nuomojamas patalpas.

313. Apeliantų nuomone, svarbiausia yra tai, kad teismas apskritai nesuabejojo ginčo sandorio autentiškumu, nors plika akimi matosi, kad L. K. parašai iš esmės skiriasi, net vienoje ir toje pačioje sutartyje labai panašėja į trečiojo asmens J. K. parašą pridėtame prie ieškinio 2012-08-24 įsakyme Nr. 101, ir dėl šios priežasties pagrįstai atsakovai prašė byloje paskirti parašų ekspertizę. Apeliantai įsitikinę, kad teismas sutrukdė įvykdyti LR CPK 178 str. nustatytą atsakovų pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo atsikirtimus.

324. Apeliantai prašo sustabdyti šią bylą LR CPK 164 str. 4 p. pagrindu, kol atsakovei L. K. pagal įsiteisėjusį Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-03-12 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-17-832/2014 bus išduotas mirusiam sutuoktiniui L. K. nuosavybės teise priklausiusių ieškovo akcijų dalies paveldėjimo teisės liudijimas, nes tik tapusi ieškovo akcijų dalininke, apeliantė galės teisėtomis priemonėmis įtakoti ieškovo vadovą atsisakyti akcininko nenaudai pareikšto ieškinio.

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Valauvis“ prašo Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, atsakovų apeliacinį skundą atmesti bei iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

34Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

35Visi apeliantų reikalavimai (prašymai) yra nepagrįsti ir skirti tam, kad suklaidinti apeliacinį teismą bei užvilkinti sprendimo vykdymą ir šios bylos nagrinėjimą. Atsakovai savo apeliaciniame skunde pagrinde analizuoja ne skundžiamą 2014-06-17 sprendimą, o 2014-03-12 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-17-832/2014 dėl akcijų paketo padalinimo. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartyje išaiškino, kad šiuo atveju bylos dėl akcijų paketo padalijimo baigtis negali turėti prejudicinės galios. 2011-11-01 Sutarties pavadinime esantis žodis „negyvenamųjų“ nekeičia sutarties esmės ir jos šalių tikrųjų ketinimų. Kadangi akcininkų ir uždarosios akcinės bendrovės turtas yra atskirtas, todėl laikytina, kad velionis L. K. su L. K. ir Š. B. gyveno būste nuomos pagrindais. Pagal įstatymo reikalavimus atsakovai apie sutarties nutraukimą buvo įspėti prieš šešis mėnesius, t.y. 2013-02-18 jiems buvo nusiųstas nurodymas dėl išsikėlimo iš nuomojamų patalpų. Todėl remiantis LR CK 6.614 str. 2 d., atsakovai turėjo išsikelti iš nuomojamos patalpos iki 2013-08-18. Kadangi nuomojamos patalpos nebuvo atlaisvintos, teismas pagrįstai priėmė sprendimą iškeldinti atsakovus iš pastato, esančio ( - ). Atsakovų prašymas dėl ginčo sutarties parašų teismo ekspertizės yra beprasmis ir niekuo nepagrįstas. Be to, nepakeis to fakto, kad atsakovai UAB „Valauvis“ pastato, esančio ( - ) trečiajame aukšte gyvena nuomos pagrindais. Tai, kad atsakovė L. K. investavo lėšas nuomojamam būstui įrengti, dar nereiškia, kad dėl to būstas tampa asmenine nuosavybe. Apeliaciniame skunde atsakovai reiškia nepasitenkinimą tuo, kad tiek minėtą civilinę bylą dėl akcijų paketo padalijimo, tiek šį skundžiamą sprendimą nagrinėjo tos pačios sudėties teismas, tačiau dėl to bylos nagrinėjimo metu atsakovai nereiškė pretenzijų. Apeliantų prašymas sustabdyti bylą iki atsakovei L. K. bus išduotas mirusiam sutuoktiniui L. K. nuosavybės teise priklausiusių akcijų dalies paveldėjimo teisės liudijimas yra tik noras kuo ilgiau užvilkinti sprendimo vykdymą. Be to, atsakovė L. K. paveldės ne daugiau negu 42 procentus bendrovės akcijų, o tai reiškia, kad ji netaps akcijų kontrolinio paketo turėtoja.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

39Dėl apeliantų prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka

40Apeliaciniame skunde apeliantai atsakovai L. K. ir Š. B. prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau argumentų dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, nepateikia.

41Spręsdama šį prašymą teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad 321 straipsnio 1 dalis pagrindine apeliacinio proceso forma laiko rašytinį procesą, o apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra ekstraordinarinė (išimtinė forma). Dalyvaujantys byloje asmenys dėl bylos nagrinėjimo šia forma savo procesiniuose dokumentuose gali teikti motyvuotus prašymus (CPK 322 str.). Tačiau nagrinėjamoje byloje prašyme dėl skundo žodinio nagrinėjimo apeliantai konkrečiai nenurodė, kokios bylos aplinkybės galės būti tinkamai išaiškintos tik žodinio nagrinėjimo metu ir kokios gali susidaryti kliūtys, trukdysiančios visapusiškai ir objektyviai patikrinti skundžiamo sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą nagrinėjant skundą rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas, todėl nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, jog būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą ir padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo išvadai, jog teisėjų kolegija nagrinėdama apeliantų apeliacinį skundą rašytinio proceso tvarka, neturės galimybės tinkamai išaiškinti, įvertinti ir kvalifikuoti esmines nagrinėjamos bylos aplinkybes bei priimti teisingą procesinį sprendimą dėl pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo.

42Dėl civilinės bylos sustabdymo

43Apeliantai prašo sustabdyti šią bylą LR CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, kol atsakovei L. K. pagal įsiteisėjusį Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-03-12 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-17-832/2014 bus išduotas mirusiam sutuoktiniui L. K. nuosavybės teise priklausiusių ieškovo akcijų dalies paveldėjimo teisės liudijimas, nes tik tapusi ieškovo akcijų dalininke, apeliantė L. K. galės teisėtomis priemonėmis įtakoti ieškovo vadovą atsisakyti akcininko nenaudai pareikšto ieškinio.

44CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai, kuriuos nustačius klausimas dėl bylos sustabdymo tikslingumo paliktas spręsti teismui, t. y. teismas turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti. Fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir bylą teismas turi teisę sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 str. 4 p.). Visais atvejais ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (CPK 2 str., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo požiūriu, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario mėn. 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-684/2013).

45Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CPK 164 straipsnio 4 dalies, kuriame numatyta teismo teisė sustabdyti bylą, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, kad pagal įsiteisėjusį Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014-03-12 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-17-832/2014 dėl 50 procentų bendrovės akcijų pripažinimo asmenine mirusio L. K. nuosavybe, ir tik notarui išdavus paveldimų akcijų daliai paveldėjimo teisės liudijimą, bei jį įregistravus VĮ Registrų centre, apeliantė L. K. taps ieškovo UAB „Valauvis“ akcijų dalininke. Iki tol ieškovo UAB „Valauvis“ valdymo organų priimtų sprendimų apeliantė įtakoti negali, nes tik nuo šio momento apeliantė L. K. įgis teisę dalyvauti įmonės valdyme. Todėl šiuo aspektu apeliantai nepagrįstai bendrovės akcijų dalies paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą sieja su galimybe įtakoti ieškovo UAB „Valauvis“ priimtus sprendimus dėl atsakovų iškeldinimo. Atsižvelgiant į tai, apeliantų prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 4 dalies pagrindu, laikytinas teisiškai nepagrįstu.

46Dėl ekspertizės skyrimo

47Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nesuabejojo ginčo sandorio autentiškumu, ir nepagrįstai byloje nepaskyrė ekspertizės dėl parašų esančių nuomos sutartyje. Apeliantai įsitikinę, kad teismas sutrukdė įvykdyti LR CPK 178 straipsnyje nustatytą atsakovų pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo atsikirtimus.

48Pirmosios instancijos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. vykusiame teismo posėdyje netenkino atsakovų prašymo dėl dokumento ir parašo ekspertizės skyrimo nurodydamas, kad vizualiai pati nuomos sutartis teismui abejonių dėl jos vientisumo nekelia, kaip matyti iš raidžių, šrifto, sutartis buvo sudaryta, rašant skirtingais šriftais, matosi pasikartojantys brūkšniai, kas rodo spausdintuvo broką, kas liečia parašą, tai atsakovė nepateikė jokių duomenų dėl parašo, kad galėtų teismas juo abejoti, nėra pavyzdžių iš kurių būtų galima spręsti dėl parašo tapatumo, pasirašiusiojo L. K..

49Visų pirma, šalis, kuri pareiškė apie įrodymo suklastojimą, turi pateikti suklastojimo įrodymus (CPK 184 str. 1 d.). Atsakovai teigdami, kad tokia nuomos sutartis negalėjo būti sudaryta ir yra suklastota, privalėjo tai įrodyti, tačiau tokių įrodymų apeliantai nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams. Be to, atsakovai nenurodė, kokia ekspertizė reikalinga byloje, kokiu būdu dokumentas turi būti ištirtas, nepateikė klausimų ekspertizei, nenurodė eksperto ar ekspertinės įstaigos, galinčių nustatyti nuomos sutarties suklastojimo faktą atsakovų nurodytu būdu ir pan. Rungimosi principas reikalauja, kad šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 str.), t. y. nagrinėjamoje byloje teismas neturėjo teisės rinkti įrodymų savo iniciatyva. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovų prašymas dėl nuomos sutarties teksto ir parašų ekspertizės paskyrimo pirmosios instancijos teismo buvo atmestas pagrįstai. Kaip jau minėta, apeliantai nei pirmosios instancijos teisme, nei su apeliaciniu skundu nepateikė teismui jokių įrodymų, leidžiančių suabejoti ieškovo pateiktų į bylą rašytinio įrodymo teisingumu, todėl apeliacinės instancijos nuomone, nėra pagrindo tenkinti atsakovų prašymo skirti ekspertizę.

50Dėl pripažinimo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi ir atsakovų iškeldinimo

51Nors apeliantai apeliaciniame skunde užsimena, kad tiek civilinę bylą dėl akcijų paketo padalijimo, tiek šį skundžiamą teismo sprendimą nagrinėjo tos pačios sudėties teismas, tačiau jokių konkrečių argumentų dėl to nepateikia.

52Teisėjų kolegija atkreipia apeliantų dėmesį į tai, kad didžioji apeliacinio skundo turinio dalis yra skirta Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. sprendimo argumentų civilinėje byloje dėl akcijų paketo padalinimo vertinimui. Kadangi minimas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, šios bylos atveju tai nėra ir negali būti apeliacijos objektu, o nesant nurodytų esminių argumentų liečiančių šalių ginčo esmę skundžiamo teismo sprendimo aspektu, teisėjų kolegija šių apeliantų argumentų nevertina ir plačiau dėl jų nepasisako.

53Apeliacinio skundo argumentas, kad nuomos sutartyje nurodytos patalpos iki šiol nėra baigtos statyti, nepriduotos valstybinei komisijai ir nėra įregistruotos nekilnojamo turto registre, todėl jos negalėjo būti išnuomotos komerciniais tikslais, laikytinas nepagrįstu. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažinta, jog nuomininkas L. K. sudarė nuomos sutartį, siekdamas apsigyventi su šeimos nariais trečiajame pastato, esančio ( - ), aukšte ir dėl šios aplinkybės tarp šalių ginčo nėra. Todėl apeliantų nurodomos aplinkybės, kad nuomos sutartyje nurodytos patalpos iki šiol nėra baigtos statyti, nepriduotos valstybinei komisijai ir nėra įregistruotos nekilnojamo turto registre, negali paneigti atsakovų įsikūrimo ir gyvenimo šiose patalpose fakto. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigojo suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti gyvenimui, o nuomininkas įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (CK 6.576 str.). Būtent ginčo nuomos sutarties 1 punktu šalys numatė patalpas suteikti už užmokestį, o nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį. Taigi, nuomos sutartis yra atlygintinė, turinti aiškią paskirtį – joje turi būti gyvenama. Atsižvelgiant į išdėstytą, neteisūs apeliantai teigdami, kad jų gyvenamos patalpos negalėjo būti išnuomotos komerciniais tikslais.

54Apeliantai įsitikinę, jeigu tikrovėje būtų egzistavusi ( - ), esančio pastato trečiojo aukšto rašytinė nuomos sutartis ir dar tokiam trumpam laikui, neracionalu tiek daug lėšų investuoti į laikino gyvenamojo būsto įrengimą. Teisėjų kolegija su tokia apeliantų pozicija nesutinka. Visų pirma, byloje esantis 2009-09-15 UAB „Valauvis“ visuotinio akcininkų susirinkimų protokolas patvirtina, kad 2009 m. leidžiama direktoriui L. K. pradėti vykdyti pastato remonto darbus įrengiant papildomai trečią aukštą biuro įrengimui. Nors ginčo nuomos sutartyje numatyta, kad patalpa įrengta nepilnai, tačiau perduodamos patalpos yra tvarkingos ir pretenzijų dėl jų nuomininkas neturi. Be to, CK 6.605 straipsnio 1 dalis numato, kad nuomininkas gali pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją patalpą tik raštu leidus nuomotojui. Nesant pateiktoje nuomos sutartyje numatyto leidimo nuomininkui pačiam kapitališkai įsirengti nuomojamas patalpas ir atsakovams nepatekus raštiško nuomotojo leidimo pertvarkyti ginčo patalpas, apeliantai nepagrįstai remiasi argumentu dėl neracionalaus lėšų investavimo į laikino gyvenamojo būsto įrengimą.

55Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

56Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį remiantis apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

57Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

58Ieškovas prašo priteisti 175,22 eurų išlaidų, susijusių su advokato pagalba teikiant atsiliepimą į apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teisme ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (2 t., 117-118 b. l.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, bylos aplinkybes, į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, sprendžia, kad prašoma priteisti suma yra pagrįsta, todėl atmetus atsakovų apeliacinį skundą, nurodyto dydžio bylinėjimosi išlaidų suma priteistina iš apeliantų ieškovo naudai (LR CPK 98 str. 1 d.).

59Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

61Priteisti iš atsakovų L. K., a. k. ( - ) ir Š. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Valauvis“, į. k. 167255062, naudai 175,22 Eurų (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus 22 euro centus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje, įpareigojant atsakovus sumokėti šias išlaidas lygiomis dalimis po 87,61 Eurų kiekvienam.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Valauvis“ ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono... 5. Ieškovas nurodė, kad 2011-11-01 UAB „Valauvis“, atstovaujama buvusio... 6. Atsakovai L. K. ir Š. B. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 7. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje J. K. nurodė, jog atsakovai buvo deklaruoti... 8. Trečiasis asmuo Mažeikių rajono savivaldybės administracija pripažino, jog... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 17 d. sprendimu... 11. Pripažino 2011-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp... 12. Iškeldino atsakovus L. K. ir Š. B. iš pastato, esančio ( - ), trečiojo... 13. Priteisė iš atsakovų L. K. ir Š. B. ieškovo UAB „Valauvis“ naudai 1233... 14. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.... 15. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartimi ieškovo... 16. Priteisė į valstybės biudžetą iš ieškovo UAB „Valauvis“ 17,83 Lt,... 17. Dėl santykių, kylančių iš 2011-11-01 Negyvenamųjų patalpų nuomos... 18. Dėl įpėdinių teisės gyventi mirusio nuomininko būste bei priverstinio... 19. Teismas konstatavo, jog nuo L. K. mirties, nuomininke, likusiam sutarties... 20. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo. Iš teismui... 21. Dėl nuomos mokesčio bei komunalinių mokesčių priteisimo. Ieškovas prašo... 22. Pirmiausia teismas pažymėjo, jog nuomininku nuo 2011-11-01 iki 2012-12-04... 23. Ieškovė nėra pateikusi teismui įrodymų, jog buvo supažindinusi atsakovus... 24. Kadangi iš ieškovo UAB „Valauvis“ pateiktų duomenų neįmanoma nustatyti... 25. Dėl netesybų mokėjimo. 2011-11-01 Sutarties 8-ame punkte numatyta, jog 0,2... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 27. Apeliaciniu skundu atsakovai L. K. ir Š. B. prašo panaikinti Mažeikių... 28. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1. Apeliantai pastebi, kad tiek minėtą civilinę bylą dėl akcijų paketo... 30. 2. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas, ne tik klaidingai nurodė, kad... 31. 3. Apeliantų nuomone, svarbiausia yra tai, kad teismas apskritai nesuabejojo... 32. 4. Apeliantai prašo sustabdyti šią bylą LR CPK 164 str. 4 p. pagrindu, kol... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Valauvis“ prašo Mažeikių rajono... 34. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 35. Visi apeliantų reikalavimai (prašymai) yra nepagrįsti ir skirti tam, kad... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 39. Dėl apeliantų prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka... 40. Apeliaciniame skunde apeliantai atsakovai L. K. ir Š. B. prašo bylą... 41. Spręsdama šį prašymą teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad 321... 42. Dėl civilinės bylos sustabdymo... 43. Apeliantai prašo sustabdyti šią bylą LR CPK 164 straipsnio 4 punkto... 44. CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai,... 45. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CPK... 46. Dėl ekspertizės skyrimo ... 47. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas nesuabejojo ginčo sandorio... 48. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. gruodžio 5 d. vykusiame teismo posėdyje... 49. Visų pirma, šalis, kuri pareiškė apie įrodymo suklastojimą, turi pateikti... 50. Dėl pripažinimo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi ir atsakovų... 51. Nors apeliantai apeliaciniame skunde užsimena, kad tiek civilinę bylą dėl... 52. Teisėjų kolegija atkreipia apeliantų dėmesį į tai, kad didžioji... 53. Apeliacinio skundo argumentas, kad nuomos sutartyje nurodytos patalpos iki... 54. Apeliantai įsitikinę, jeigu tikrovėje būtų egzistavusi ( - ), esančio... 55. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 56. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje ... 58. Ieškovas prašo priteisti 175,22 eurų išlaidų, susijusių su advokato... 59. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 60. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 17 d. sprendimą palikti... 61. Priteisti iš atsakovų L. K., a. k. ( - ) ir Š. B., a. k. ( - ) ieškovo UAB...