Byla 2-1982/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Biofuture“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1777-159/2011 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Biofuture“ dėl žalos aplinkai atlyginimo, trečiasis asmuo ieškovo pusėje – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui AB „Biofuture“ dėl žalos aplinkai atlyginimo, kuriuo prašė iš atsakovo valstybės naudai priteisti 1 238 572 Lt žalos, padarytos vandens telkiniui, ir 93 187 Lt žalos, padarytos žuvų ištekliams, iš viso – 1 331 759 Lt.

5Ieškovas nurodė, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Šyšos upė, tekanti per Šilutės miestą, ties AB „Biofuture“ gamykla buvo užteršta organinės kilmės medžiaga – etanoliu ir kitais alkoholio dariniais, kurie į Šyšos upę ištekėjo per AB „Biofuture“ gamyklos išleidėjus Nr. 3 ir Nr. 5. Teršalams iš AB „Biofuture“ gamyklos nuo 2010 m. rugsėjo 12 d. iki 2010 m. rugsėjo 17 d. patekus į Šyšos upę, padaryta žala aplinkai – užterštas vandens telkinys, padaryta žala žuvų ištekliams, nes dėl patekusių teršalų upėje sumažėjus deguonies kiekiui nugaišo žuvys. Pagal Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos skaičiavimus, vandens telkiniui padaryta žala sudaro 1 238 572 Lt, o žuvų ištekliams – 93 187 Lt, viso 1 331 759 Lt.

6Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nepakankant – lėšas bei turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 1 331 759 Lt sumos, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Nurodė, kad ieškinio suma yra labai didelė, o atsakovo nekilnojamam turtui jau yra taikomi apribojimai (dalis atsakovo turto įkeista), be to, atsakovas jam priklausantį turtą gali perleisti tretiesiems asmenims ar jį įkeisti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui AB „Biofuture“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – lėšas, esančias jo sąskaitose ir kitą turtą, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 1 331 759 Lt, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, leidžiant atsakovui iš sąskaitoje esančių lėšų atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbo užmokesčio bei privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės, savivaldybės ir socialinio draudimo biudžetams.

9Teismas nurodė, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti 1 331 759 Lt pinigų suma didelė, teismui atsakovo finansinė ir turtinė padėtis nėra žinoma, o atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį, todėl sprendė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas AB „Biofuture“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovas, teikdamas teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo informaciją apie atsakovo nekilnojamąjį turtą ir jo vertę bei galėjo papildomai sužinoti atsakovo turtui taikytus (įregistruotus) suvaržymus, todėl galėjo nurodyti teismui konkretų atsakovo turtą, į kurį turi būti nukreiptos laikinosios apsaugos priemonės, o tai, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškė nenurodęs konkretaus areštuotino atsakovo nekilnojamojo turto, turi būti vertinama kaip ieškovo piktnaudžiavimas teise.
  2. Pagal atsakovo turimą turtą ir kitus finansinės atskaitomybės duomenis ieškovo prašoma priteisti 1 331 759 Lt suma atsakovui nėra didelė.
  3. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones nesant teismo nutartyje nurodyto faktinio pagrindo, t. y. faktinių duomenų, kad atsakovas būtų kada nors vykdęs veiksmus, kuriais siektų paslėpti ar kitaip apsunkinti turtą pagal kitų kreditorių reikalavimus, ar kitų faktinių aplinkybių, kurios galėtų teismui sudaryti abejones dėl atsakovo ketinimų paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kokiu kitu būdu apsunkinti savo padėtį.
  4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos siekiamam tikslui ir akivaizdžiai pažeidžia ekonomiškumo principą bei šalių interesų pusiausvyrą, nes jas pritaikius, atsakovas turi pateikti mokesčių administratoriui papildomą ieškovo akcizinio sandėlio veiklos banko įstaigos ar draudimo kompanijos laidavimą (garantiją), kuri sukeltų atsakovui papildomas 404 901 Lt išlaidas, o tokio laidavimo (garantijos) nepateikimas praktiškai reikštų visos atsakovo akcizinio sandėlio veiklos sustabdymą.

12Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, atsiliepime nurodė, kad atsakovas – nuostolingai dirbanti įmonė, kurios finansiniai rodikliai blogėja: bendrovės veiklos rezultatai per metus sumažėjo daugiau kaip 4 000 000 Lt, 2010 m. pabaigoje apyvartinių einamųjų lėšų bendrovė turėjo tik 52 206 Lt, įmonė vis daugiau skolinasi iš finansinių institucijų, visas įmonės balansinis turtas, lyginant su 2009 metais, sumažėjo 11 000 918 Lt, be to, įmonė realiai neturi 13 648 940 Lt trumpalaikio turto, kadangi pirkėjai jai yra įsiskolinę 4 499 904 Lt, o kiti ūkio subjektai – 4 008 779 Lt. Atsakovo turtinių prievolių, kurios yra užtikrintos atsakovo turto (įskaitant nekilnojamąjį) įkeitimu, įvykdymo terminai baigiasi 2011 rugpjūčio 31 d., 2014 m. birželio 20 d. ir 2014 m. vasario 7 d., o bendra įvykdytinų turtinių prievolių suma yra 34 807 818 Lt. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į šių prievolių dydį, įvykdymo terminus bei į tai, jog atsakovo finansinė būklė ir jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos nėra geros, yra pagrindas pripažinti, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas pasunkės. Be to, pažymi, kad teismo nutartimi pritaikytas atsakovo turto areštas apima tik ieškinio reikalavimo dydį, t. y. 1 331 759 Lt, todėl atsižvelgiant į atsakovo turimą ilgalaikį turtą, kuris yra 63 204 829 Lt, teismo nutartimi pritaikytas laikinųjų apsaugos priemonių mastas negali sukelti atsakovo nurodytų neigiamų pasekmių jo ūkinei veiklai.

13Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo netenkinti atsakovo atskirojo skundo ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį. Nurodo, kad ieškinio suma (1 331 759 Lt) pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę laikytina didele, o didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, pažymi, kad gera įmonės finansinė padėtis bylos nagrinėjimo metu savaime negarantuoja, jog ji nepablogės vykdant ieškovui galimą palankų įsiteisėjusį teismo sprendimą. Pablogėjus atsakovo finansinei padėčiai, ieškovui galimas palankus teismo sprendimas gali būti realiai neįvykdomas, taip būtų tinkamai neužtikrintos ieškovo teisės bei paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos 1 331 759 Lt dydžio laikinosios apsaugos priemonės atsakovui AB „Biofuture“, yra pagrįsta ir teisėta.

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1821/2011, 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1697/2011, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2011).

18Nagrinėjamu atveju ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl 1 331 759 Lt žalos atlyginimo. Tokia suma galėtų būti vertinama kaip didelė ieškinio suma, tačiau pažymėtina, kad paminėta prezumpcija nėra besąlyginė, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia objektyvios grėsmės (dėl didelės reikalavimo sumos) būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

19Iš byloje esančių atsakovo finansinių dokumentų matyti, kad 2010 metais įmonė turėjo 76 853 769 Lt vertės turto, kurį sudarė 63 204 829 Lt vertės ilgalaikis turtas ir 13 648 940 Lt vertės trumpalaikis turtas. Įmonės nuosavas kapitalas sudarė 39 685 354 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 8 508 683 Lt. Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2010 metais sudarė 33 042 663 Lt, iš kurių 22 390 120 Lt sudarė po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ir 10 652 543 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos bei trumpalaikiai įsipareigojimai. Nors įmonė 2010 metais patyrė 2 164 018 Lt nuostolių, tačiau turi 157 217 Lt nepaskirstytojo pelno (b. l. 131-133). Šiuo metu 13 807 818 Lt dydžio įmonės turtinės prievolės yra užtikrintos nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka) (b. l. 42).

20Įvertinusi aukščiau nurodytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinio suma (1 331 759 Lt ) atsakovui, ją palyginus su įmonės turimo turto ir įsipareigojimų santykiu, nelaikytina didele, todėl negalima daryti išvados, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios išvados nepaneigia ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai, kad atsakovo finansiniai rodikliai blogėja, o dalis finansinių įmonės prievolių yra užtikrintos turto, tarp jo ir nekilnojamojo, įkeitimu.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl AB „Biofuture“ priklausančių daiktų, o jų nesant ar esant nepakankamai – lėšų ir kito turto arešto, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 144 str. 1 d., 148 str., 150 str., 329 str.1 d., 338 str.).

22Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui AB „Biofuture“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą,... 5. Ieškovas nurodė, jog Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento... 6. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. nutartimi patenkino... 9. Teismas nurodė, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atsakovas AB „Biofuture“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 12. Ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 13. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas, dalyvaujančių byloje... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas yra pareiškęs ieškinį atsakovui dėl 1 331... 19. Iš byloje esančių atsakovo finansinių dokumentų matyti, kad 2010 metais... 20. Įvertinusi aukščiau nurodytus duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl AB... 22. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimų į... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį ir...