Byla 2-1231/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Autoreikmuo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3886-605/2010 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Artapolas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Autoreikmuo“ ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio reikalavimui užtikrinti.

6Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Autoreikmuo“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 353 765 Lt nuostolių, atsiradusių dėl neteisėto valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko turtui – areštuoti ieškinio sumos dydžio atsakovui UAB „Autoreimuo“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti šio atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ) AB DnB NORD banke ir (ar) kitose banko sąskaitose ir (ar) turtines teises, esančias pas šį atsakovą arba trečiuosius asmenis. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškinio suma yra didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas UAB „Autoreikmuo“ gali bandyti išvengti prievolės įvykdymo ir proceso metu savo turimą turtą parduoti, paslėpti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir areštavo UAB „Autoreikmuo“ nekilnojamąjį turtą ir kilnojamuosius daiktus 353 765 Lt sumai, o jų nesant – pinigines lėšas atsakovo atsiskaitomojoje sąskaitoje Nr. ( - ) AB DnB NORD banke ir (ar) kitose banko sąskaitose ir turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis tai pačiai sumai, turto saugotoju paskiriant atsakovą UAB “Autoreikmuo” ir uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti. Teismas nurodė, kad ieškovas turi pagrindo prašyti areštuoti atsakovo turtą, kadangi nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių, atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kadangi ieškovo prašyme nenurodyti išsamūs turto duomenys, teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui pasiūlant ieškovui kreiptis į jo pasirinktą antstolį.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas UAB “Autoreikmuo” atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais :

131. Ieškovas savo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė jokių motyvų ir įrodymų apie tai, kad atsakovas galėtų bandyti savo turimą turtą paslėpti ar išvaistyti. Toks nemotyvuotas prašymas neatitinka CPK 110, 111 straipsniuose procesiniam dokumentu keliamų reikalavimų, o taip pat ir CPK 112 str. įtvirtinto rungimosi principo.

142. 353 765 Lt civilinio ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Atsakovo turtiniai rodikliai patvirtina, jog UAB „Autoreikmuo“ yra patikima įmonė, kuri veikia pelningai jau daugiau kaip 10 metų, savalaikiai ir sąžiningai vykdo savo įsipareigojimus, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas gali bandyti išvengti prievolės vykdymo ir kad atsakovui 353 765 Lt suma yra didelė, yra visiškai nepagrįsti.

153. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trikdys įmonės veiklą, įrašas turto arešto registre bei pinigų areštas gali padaryti neigiamą ir neatitaisomą poveikį įmonės reputacijai bei jos pelningumui.

164. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra būtinas, nes atsakovui UAB „Autoreikmuo“ neturint galimybių įvykdyti galimai ieškovo naudai priimtą sprendimą, t. y. tapus nemokiam, teismo sprendimas galimai bus įvykdytas kito atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos, kadangi ši institucija finansuojama iš valstybės biudžeto.

175. Ieškovas ieškinio reikalavimus abiems atsakovas reiškia solidariai, todėl neaišku, dėl kokių priežasčių teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Autoreikmuo“ visa ieškinio apimtimi, jos galėjo būti taikytos proporcingai ieškovo atsakovui reiškiamų reikalavimų apimtimi.

18Ieškovas UAB „Artapolas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o atskirtąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

191. Apelianto argumentai apie tai, kad jo turtinė padėtis gera, yra nepagrįsti, nes apelianto pateikti duomenys dėl esamos turtinės padėties nepaneigia objektyvios grėsmės egzistavimo būsimo teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju. Iš atsakovo pateikto įmonės turto balanso matyti, kad jau dabar atsakovo mokėtinos sumos ir turtiniai įsipareigojimai sudaro pusę atsakovo turimo turto, todėl teigti, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera ir pareikšto ieškinio suma, kuri sudaro daugiau kaip pusė jo turimo turto vertės, jam nėra didelė, yra neprotinga, nes patenkinus ieškinį atsakovui galėtų kilti reali nemokumo grėsmė. Todėl yra pagrindas manyti, kad atsakovui pareikšto dydžio reikalavimą gali būti nelengva įvykdyti ir todėl yra reali grėsmė, jog sprendimo įvykdymas bus apsunkintas ar neįmanomas.

202. Ieškovas ieškinio reikalavimus reiškė solidariai abiem atsakovams, tačiau teismas laikinąsias apsaugos priemones pagrįstai taikė tik vienam iš atsakovų, t. y. privačiam juridiniam asmeniui UAB „Autoreikmuo“, nes kitas atsakovas yra iš valstybės biudžeto išlaikoma institucija.

213. Argumentas, kad atsakovas yra stabili ir pelningai veikianti įmonė, todėl laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, prieštarauja pačiai laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmei. Vien tai, kad atsakovui laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas sukels tam tikrų negatyvių padarinių, nėra pagrindas naikinti laikinąsias apsaugos priemones, nes jos skirtos apsaugoti kreditorių interesus, o tai, kad atsakovas yra pelningai iki šiol veikianti įmonė, nesuponuoja fakto, jog finansinė atsakovo situacija nepasikeis į blogąją pusę ir jam ieškinio reikalavimo įvykdymas netaps nepakeliama turtine našta.

224. Prielaida, jog atsakovas yra pelningai ir stabiliai dirbanti įmonė yra visiškai nesusijusi su atsakovo argumentu dėl jo sąžiningumo, jog dėl to atsakovas nesiimtų veiksmų perduoti turto tretiesiems asmenims.

23IV.

24Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

27Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

28Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, koks yra turimo turto vertės ir turimų finansinių įsipareigojimų santykis.

29Iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų atsakovo UAB „Autoreikmuo“ dokumentų (įmonės balanso ir peno (nuostolių) ataskaitos), patvirtinančių jo finansinę padėtį, matyti, kad UAB „Autoreikmuo“ bendras turtas yra 641580,18 Lt, ilgalaikis materialusis turtas sudaro 252230,89 Lt, o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 324193,07 Lt, nors ji yra pelningai dirbanti įmonė, tačiau jos grynasis pelnas 2010 m. spalio 1 d. sudarė tik 5750 Lt. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad įmonės turtas yra tik nepilnai 2 kartus didesnis už ieškinio reikalavimo sumą, o jos mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai sudaro daugiau kaip pusę viso įmonės turimo turto, konstatuoja, kad yra pagrindo teigti, jog ieškovo pateikto 353 765 Lt ieškinio suma atsakovui UAB „Autoreikmuo“ laikytina didele, ir tai gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Todėl teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, o apelianto skundo argumentai nepaneigė teismo išvados dėl ieškinio sumos dydžio.

30Nagrinėjamoje byloje ieškovas yra pareiškęs ieškinį dviems solidariems atsakovams dėl 353 765 Lt nuostolių priteisimo. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d., 6.76 str. 1 d.). Todėl galima situacija, kad priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo vykdymas gali būti nukreiptas UAB „Autoreikmuo“. Pažymėtina, kad šioje byloje kitas atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos yra išlaikoma iš valstybės biudžeto, todėl jos atžvilgiu nėra grėsmės galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Dėl šių aplinkybių byloje spręstinas apsaugos priemonių taikymo klausimas tik apeliantui.

31Skunde taip pat nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės trikdys įmonės veiklą, įrašas turto arešto registre bei pinigų areštas gali padaryti neigiamą ir neatitaisomą poveikį įmonės reputacijai bei pelningumui. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos vadovaujantis ekonomiškumo principu – visų pirma areštuojant atsakovo kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o tik jų nesant ar trūkstant – lėšas, esančias banko sąskaitose.

32Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

33Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar atsisakymo jas taikyti neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Todėl ši teismo nutartis neužkerta galimybės atsakovui, pasikeitus faktinei situacijai, bet kurioje proceso stadijoje vėl kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas UAB “Autoreikmuo” atskirajame skunde prašo Kauno apygardos... 13. 1. Ieškovas savo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė... 14. 2. 353 765 Lt civilinio ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Atsakovo... 15. 3. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trikdys įmonės veiklą,... 16. 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje nėra būtinas, nes... 17. 5. Ieškovas ieškinio reikalavimus abiems atsakovas reiškia solidariai,... 18. Ieškovas UAB „Artapolas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 19. 1. Apelianto argumentai apie tai, kad jo turtinė padėtis gera, yra... 20. 2. Ieškovas ieškinio reikalavimus reiškė solidariai abiem atsakovams,... 21. 3. Argumentas, kad atsakovas yra stabili ir pelningai veikianti įmonė, todėl... 22. 4. Prielaida, jog atsakovas yra pelningai ir stabiliai dirbanti įmonė yra... 23. IV.... 24. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 27. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų... 28. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 29. Iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų atsakovo UAB „Autoreikmuo“... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškovas yra pareiškęs ieškinį dviems solidariems... 31. Skunde taip pat nurodoma, kad laikinosios apsaugos priemonės trikdys įmonės... 32. Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo atsiliepime į atskirąjį... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 35. Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....