Byla 2A-748/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės “Penki kontinentai”, uždarosios akcinės bendrovės “Penkių kontinentų bankinės technologijos” ir uždarosios akcinės bendrovės “Kriptonika” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-201-611/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“, uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valdymo grupė“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo A. S., ir ieškovų atsisakymo nuo ieškinio klausimą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti ieškovui UAB „Penki kontinentai“ solidariai iš atsakovų 603 803,38 Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ 20 100,36 Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui UAB „Kriptonika“ 6050 Lt nuostolių atlyginimo, taip pat solidariai iš atsakovų priteisti kiekvienam ieškovui nuo kiekvienam iš jų priteistos sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovai ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriais su ieškovų pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškovų UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos ir UAB „Kriptonika“ ieškinį dėl nuostolių priteisimo atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovai prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „Kapitalo valdymo grupė“, UAB „Universalios valdymo sistemos“ ir trečiasis asmuo A. S. prašė atmesti ieškovų apeliacinį skundą ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

11Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Ieškinio atsisakymas priimtinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

14Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi atnaujinęs sustabdytos civilinės bylos pagal apeliantų - ieškovų UAB “Penki kontinentai”, UAB “Penkių kontinentų bankinės technologijos” ir UAB “Kriptonika” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimo nagrinėjimą dėl tos priežasties, kad buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-3-539/2013 pagal UAB “Penki kontinentai”, UAB “Penkių kontinentų bankinės technologijos”, UAB „Ashburn International“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties peržiūrėjimo, paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje 2013 m. lapkritis 26 d. rašytinio proceso tvarka.

15Teisme 2013 m. lapkričio 25 d. gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo, paduotas atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. priimtą nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013, juo prašoma priimti ieškovų ieškinio atsisakymą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą, civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovui UAB „Penki kontinentai“ 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, bei 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 140 straipsnio 1 dalį, numatančią ieškovų teisę bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio, įvertindama byloje vykstančio ginčo pobūdį, tai, kad ieškovams yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, daro išvadą, kad ieškinio atsisakymo priėmimas šioje byloje neprieštaraus viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo normoms bei nepažeis bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

17Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, priimtinas ieškovų atsisakymas nuo ieškinio, naikintinas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimas, o civilinė byla Nr. 2-201-611/2012 nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

18Kadangi priėmus ieškinio atsisakymą, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra panaikinamas, netenka teisinės prasmės ieškovų apeliacinio skundo pagrįstumo nagrinėjimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1557/2012).

19Ieškovams atsisakius ieškinio apeliacinės instancijos teisme iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, jiems grąžintina 100 procentų sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, t. y. 10 300 Lt (CPK 87 straipsnio 2 dalis, t. 4, b. l. 249). Sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas mokėjimą patvirtinančiuose dokumentuose nurodytam mokėtojui, t. y. UAB „Penki kontinentai“. Tenkinti ieškovų prašymą ir grąžinti 75 procentus pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio nėra pagrindo atsižvelgiant į tai, kad tokios galimybės nenumato procesinis įstatymas, nes grąžinamas tik tai teismo instancijai sumokėtas žyminis mokestis, kurioje atsisakoma pareikšto ieškinio ir kuri užbaigia bylos nagrinėjimą nutraukdama bylą. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2013).

20Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui buvo sumokėta daugiau žyminio mokesčio negu priklauso pagal įstatymą, todėl ieškovui UAB „Penki kontinentai“ grąžintina 652 Lt permokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš viso jam grąžintina 10 952 Lt žyminio mokesčio.

21Byloje dalyvaujančių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į tai, kad ieškovų procesinis elgesys bei civilinės bylos inicijavimas sąlygojo atsakovų bei trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, ieškovai atsisakė ieškinio ne dėl nuo atsakovų ar trečiojo asmens priklausančių priežasčių (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Todėl iš ieškovų lygiomis dalimis priteistina 1 845,25 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Kapitalo valdymo grupė“, 1 845,25 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Universalios valdymo sistemos“ ir 4 500 Lt bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui A. S., turėtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis). Priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) patvirtintus maksimalius dydžius (toliau tekste – Rekomendacijos), atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

22Apeliacinės instancijos teisme atsakovai UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ turėjo po 968 Lt bylinėjimosi išlaidų rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. 5, b. l. 5-8), trečiasis asmuo A. S. turėjo 1 694 Lt bylinėjimosi išlaidų rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. 5, b. l. 2, 3), todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, šios išlaidos jiems priteistinos iš apeliantų lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 3, 4 dalys). Rekomendacijų 8.11 punkte nurodytas rekomenduotinas maksimalus dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1 200 Lt (imant 1,5 koeficiento ir įvertinant tai, kad paslaugų suteikimo bei mokėjimo atlikimo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga buvo 800 Lt), todėl konstatuotina, kad trečiojo asmens prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis – 1 694 Lt neatitinka nurodytų rekomendacijų, todėl trečiajam asmeniui iš ieškovų priteistina 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovų bylinėjimosi išlaidos priteistinos visa apimtimi (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

23Taip pat valstybei iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos 60 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme, bei 5,70 Lt – apeliacinės instancijos teisme, ši suma vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalimi apvalinama iki 6 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 94 straipsnio 1 dalis, 92, 96 straipsniai).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 302 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

25priimti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“, uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valdymo grupė“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“ dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo A. S..

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą ir civilinę bylą nutraukti.

27Grąžinti iš valstybės uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“, j. a. k. 121180620, 10 952 Lt (dešimt tūkstančių devynis šimtus penkiasdešimt du litus) sumokėto žyminio mokesčio pagal 2010-10-14 ir 2012-03-30 mokėjimo nurodymus Nr. 2024 ir Nr. 3292.

28Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“, j. a. k. 121180620, uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų bankinės technologijos“, j. a. k. 125592767, ir uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“, j. a. k. 126065223, lygiomis dalimis 2 813,25 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus trylika litų 25 ct) bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valdymo grupė“, j. a. k. 124827340, 2 813,25 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus trylika litų 25 ct) bylinėjimosi išlaidų uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“, j. a. k. 122741451, ir 5 700 Lt (penkis tūkstančius septynis šimtus litų) A. S., a. k. ( - )

29Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“, uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ lygiomis dalimis 66 Lt (šešiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami priteisti ieškovui UAB „Penki... 5. Atsakovai ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriais su... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. sprendimu ieškovų UAB... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniu skundu ieškovai prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai UAB „Kapitalo valdymo grupė“,... 11. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, teisme gautas ieškovų pareiškimas dėl... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Ieškinio atsisakymas priimtinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi atnaujinęs... 15. Teisme 2013 m. lapkričio 25 d. gautas ieškovų pareiškimas dėl ieškinio... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Civilinio proceso kodekso (toliau tekste... 17. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, priimtinas ieškovų atsisakymas nuo... 18. Kadangi priėmus ieškinio atsisakymą, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 19. Ieškovams atsisakius ieškinio apeliacinės instancijos teisme iki bylos... 20. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismui buvo sumokėta daugiau žyminio... 21. Byloje dalyvaujančių asmenų turėtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 22. Apeliacinės instancijos teisme atsakovai UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir... 23. Taip pat valstybei iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos 60 Lt dydžio... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. priimti ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“,... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. sprendimą ir... 27. Grąžinti iš valstybės uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“,... 28. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Penki kontinentai“, j. a. k.... 29. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Penki...