Byla 2A-633-431/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Vilindigas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Abadona“, ieškinį atsakovui A. B. ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje I. B. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 39.408,34 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-03-26 nutartimi Vilniaus apygardos teismas BUAB „Vilindigas“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Abadona“. Bankroto administratorius, susipažinęs su perduotais BUAB „Vilindigas“ buhalterinės apskaitos dokumentais, nustatė, kad BUAB „Vilindigas“ direktoriaus pareigas iki 2008-02-01 ėjo atsakovas. 2006 m. šios įmonės veiklos grynasis nuostolis sudarė 37.844 Lt, o 2007 m. – 37.374 Lt. Tačiau analizuojant įmonės darbuotojų 2007 m. darbo užmokesčio sandarą nustatyta, kad 2007 m. I ketvirtį atsakovo sutuoktinės I. B. darbo užmokestis sudarė 15.101 Lt ir buvo 13,81 karto didesnis nei vidutinis kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų darbo užmokestis. 2007 m. II ketvirtį atsakovo sutuoktinės darbo užmokestis buvo 17,5 karto didesnis nei kitų įmonės darbuotojų, 2007 m. III ketvirtį – 14,93 karto didesnis, o 2007 IV ketvirtį – 12,38 karto didesnis nei kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų. Priedai, išmokėti prie atsakovo sutuoktinės darbo užmokesčio, buvo kelis kartus didesni nei kitų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis. Atsakovo priimti 2007-02-27, 2007-04-30, 2007-05-31, 2007-06-29, 2007-08-31, 2007-09-28, 2007-11-30 ir 2007-12-27 įsakymai dėl priedo prie darbo užmokesčio skyrimo, kuriais jis skyrė savo sutuoktinei 29.413,60 Lt priedų prie darbo užmokesčio, atsižvelgiant į BUAB „Vilindigas“ finansinę padėtį, laikytini neteisėtais atsakovo veiksmais. Atsakovo nuostoliai, sukelti BUAB „Vilindigas“, iš viso sudaro 39.408,34 Lt. Atsakovas nepagrįstai išmokėjo sutuoktinei, o tai reiškia netiesiogiai ir sau pačiam, tokius didelius priedus tuo metu, kai įmonė veikė nuostolingai. Apyvarta ir pelnas yra skirtingi dalykai, apyvarta gali didėti, o pelnas tuo pačiu metu mažėti. Pagal metinę pelno mokesčių deklaraciją taip pat matyti, jog įmonė 2007 m. patyrė nuostolių, bet ne pelną.

6Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2007 m. BUAB „Vilindigas“ dirbo pelningai, nes Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjo 5.002 Lt pelno mokestį. Nurodo, kad trečiasis asmuo BUAB „Vilindigas“ dirbo daugiau kaip dešimt metų ir priedai buvo skiriami už darbo rezultatus ir tik tais mėnesiais, kai bendrovė turėjo atitinkamą pelną, bei vadovaujantis direktoriaus 2006 m. spalio 30 d. įsakymu „Dėl darbuotojų motyvavimo ir skatinimo“. Trečiajam asmeniui priedai prie darbo užmokesčio buvo mokami pagrįstai, nes ji viena buvo atsakinga už naujų valymo objektų suradimą, nuolatinių bendrovės pajamų užtikrinimą. Ieškovas nepagrįstai I. B. darbo užmokestį lygina su kitų bendrovės tarnautojų uždarbiu, nes įmonėje, be direktoriaus, pardavimų vadovės, administratorės, dar dirbo apie 60 valytojų ir kiemsargių, kurių atlyginimai tikrai buvo mažesni. Ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų. I. B. priedai buvo mokami 2007 m., o bankroto byla įmonei iškelta tik 2012-03-26, t.y. po penkerių metų. Ieškovas praleido 3 metų ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo ieškovui 39.408,34 Lt nuostolių, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2.420,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad atsakovas BUAB „Vilindigas“ direktoriaus pareigas ėjo iki 2008-02-01. 2006-10-30 įsakymu Nr. 2-6 įmonės direktorius įsakė siekiant motyvuoti bei skatinti darbuotojus kuo produktyviau dirbti bei siekti geresnių rezultatų, tiesiogiai už pardavimus atsakingiems darbuotojams – pardavimų vadovei, pardavimų vadybininkams skirti mėnesinius priedus prie darbo užmokesčio. Įsakyme nurodyta, jog priedų dydis apibrėžiamas atskiru įsakymu bei tiesiogiai priklauso nuo įmonės mėnesinio pelno. Maksimali priedo suma – 80 % nuo įmonės mėnesinio pelno. 2007-02-27, 2007-04-30, 2007-05-31, 2007-06-29, 2007-08-31, 2007-09-28, 2007-11-30 ir 2007-12-27 įsakymais dėl priedo prie darbo užmokesčio skyrimo, atsakovas skyrė trečiajam asmeniui, t.y. savo sutuoktinei, 29.413,60 Lt priedų prie darbo užmokesčio.

10Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio nuostatas juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

11Byloje pateikta UAB „Vilindigas“ 2007 m. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, jog 2006 m. įmonės veiklos grynasis nuostolis sudarė 37.844 Lt, o 2007 m. – 37.374 Lt. 2007-12-31 šios įmonės balansas patvirtina, jog pasibaigus 2006 finansiniams metams įmonėje buvo susikaupę 306.744 Lt nuostolių, o pasibaigus 2007 finansiniams metams bendras nuostolis (nepaskirstytas pelnas) sudarė 373.808 Lt. Ieškovo į bylą pateikta UAB „Vilindigas“ darbuotojų 2007 metų darbo užmokesčio analizės lentelė patvirtina, kad 2007 m. I ketvirtį atsakovo sutuoktinės I. B. darbo užmokestis sudarė 15.101 Lt ir buvo 13,81 karto didesnis nei vidutinis kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų darbo užmokestis. 2007 m. II ketvirtį atsakovo sutuoktinės darbo užmokestis buvo 17,5 karto didesnis nei kitų įmonės darbuotojų, 2007 m. III ketvirtį – 14,93 karto didesnis, o 2007 IV ketvirtį – 12,38 karto didesnis nei kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų . Tuo tarpu atsakovas nepagrįstai remiasi į bylą pateikta lentele, kuri, jo teigimu, buvo teikiama įmonės akcininkams, kadangi ši lentelė yra nepasirašyta, joje nėra nurodyto įmonės kodo, ji neatitinka buhalterinės apskaitos dokumentams keliamų reikalavimų ir todėl nelaikytina tinkamu įrodymu, kuris patvirtintų atsakovo teiginį, jog įmonė ginčo laikotarpiu dirbo pelningai (CPK 12 str., 178 str.).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas CK 2.87 str. turinį 2010-07-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010 pažymėjo, jog administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikinėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienos veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, kvalifikuotai. <....> Juridinio asmens valdymo organai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį.

13Teismas nustatė, jog atsakovo veiksmai, kuriais jis savo sutuoktinei – trečiajam asmeniui I. B. 2007 metais skyrė 29.413,60 Lt priedų prie darbo užmokesčio, kurie daugiau nei penkis kartus viršijo kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį (t.y. 2006-12-31 susikaupusius 306.744 Lt nuostolius ir bendrovės patirtus nuostolius tiek 2006, tiek 2007 metais), laikytini neteisėtais veiksmais, kuriais buvo pažeistos CK 2.87 str. įtvirtintos juridinio asmens valdymo organo nario pareigos būti lojaliam, veikti sąžiningai, vengti interesų konflikto. Konstatuotinas priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir nuostolių įmonei atsiradimo: atsakovui atlikus neteisėtus veiksmus (priėmus įsakymus, kuriais buvo paskirti darbo užmokesčio priedai sutuoktinei), BUAB „Vilindigas“ atsirado pareiga išmokėti atsakovo sutuoktinei nepagrįstai didelius priedus bei sumokėti su tuo susijusius mokesčius.

14CK 6.248 str. 3 d. nustato, jog laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Rūpestingas ir apdairus bendrovės vadovas skirdamas priedus bendrovės darbuotojams privalo atsižvelgti į bendrovės finansinę padėtį, visų darbuotojų darbo užmokestį. Tačiau atsakovas, skirdamas priedus savo sutuoktinei, neatsižvelgė į kitų darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (kuris daugiau nei penkis kartus mažesnis už sutuoktinei skiriamus priedus) nei į 2007 metais buvusią įmonės finansinę padėtį. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus pateiktus į bylą įrodymus, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, darytina išvada, jog atsakovas pripažintinas kaltu dėl 39.408,34 Lt dydžio nuostolių BUAB „Vilindigas“ atsiradimo, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistinas 39. 408,34 Lt dydžio nuostolių atlyginimas (CK 2.87 str., 6.248 str. 3 d., CPK 12, 178 str.).

15Bylos duomenimis nustatyta, jog 2012-03-26 Vilniaus apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vilindigas“ ir paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Abadona“, todėl darytina išvada, jog bankroto administratorius apie atsakovo veiksmus sužinojo nuo įmonės dokumentų gavimo dienos, t.y. 2012-03-26, o ieškinys teismui buvo paduotas 2012-10-24, todėl konstatuotina, jog ieškovas nepraleido 3 metų ieškinio senaties termino, todėl atsakovo prašymas taikyti ieškinio senaties terminą yra atmestinas kaip nepagrįstas (CK 1.125 str. 8 d.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atsakovas A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas prašo išreikalauti iš BUAB „Vilindigas“ 2007 m. buvusių UAB „Vilindigas“ pareigybių sąrašą, 2007 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, 2007 m. dirbusių darbuotojų darbo sutarčių kopijas, pardavimų vadovės I. B. darbo sutartį, duomenis apie visų 2007 m. apdraustųjų valstybiniu socialiniu darbuotojų draudimu įmokas, buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su priedais, sudarytą su UAB „ACL“, UAB „ACL“ ruoštas detalias finansines mėnesines ataskaitas už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31, 2005-2007 m. dirbusių pardavimo vadybininkų darbo sutartis ir darbo užmokesčio žiniaraščius (duomenis apie jiems apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (įskaitant priedus). Prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

18Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

191) Ieškinys yra pareikštas dėl 2007 m. padarytos žalos. Atsakovas UAB „Vilindigas“ dirbo tik iki 2008-02-01. Todėl dėl įmonės veiklos rezultatų už 2008 m. ir vėlesnius metus atsakovas negali atsakyti, kadangi jų įtakoti negalėjo. Teismo sprendime išdėstyti teiginiai dėl vėlesnio įmonės nemokumo nesusiję su ieškinio dalyku. 2007 m. UAB „Vilindigas“ buvo moki, pradelstų skolų neturėjo. Ieškovo pateiktas 2007 m. balansas buvo sudarytas ir patvirtintas 2008-09-30, tai yra atsakovui įmonėje nebedirbant. 2007 m. balanso duomenys nesutampa su atsakovo turimais duomenimis, todėl galima daryti išvadą, jog 2007 m. apskaitos duomenys naujojo UAB „Vilindigas“ vadovo G. B. buvo keičiami atgaline data. Vertinant ieškovo pateikto balanso duomenis, jame nurodyti skaičiai nesudaro pagrindo išvadai dėl įmonės nemokumo. Aplinkybė, jog įmonė galimai dirbo nuostolingai, nereiškia įmonės nemokumo. Be to, įmonės pajamos 2007 m., lyginant su 2006 m. ir ankstesniais metais, išaugo beveik dvigubai, tai yra nuo 682.564,00 Lt iki 1.327.139,00 Lt.

202) Atsakovas įsakymais priedus skyrė ne savo sutuoktinei, o UAB „Vilindigas“ pardavimų vadovei I. B.. Priedai buvo skiriami atsižvelgiant į darbo efektyvumą, kadangi I. B. pakeitė anksčiau tas pačias funkcijas vykdžiusias 2, kartais ir 3 pardavimų vadybininkus, ir dėl jos darbo įmonė gavo du kartus daugiau pajamų, o išlaidos, susijusios su už pardavimus atsakingais darbuotojais, nedidėjo. Priedai trečiajam asmeniui buvo mokami iš tų pačių, jos dėka gautų didesnių pajamų. Dėl efektyvaus pardavimo vadovės darbo įmonė 2007 m. gavo papildomai 644.575,00 Lt pajamų, lyginant su 2006 m. Iš šių pajamų trečiajam asmeniui ir buvo sumokėtas priedas. Tai paneigia ne tik žalos dydį, bet ir faktą, jog atsakovas savo veiksmais sukėlė žalą įmonei, kadangi priedas buvo sumokėtas iš padidėjusių įmonės pajamų. Už trečiąjį asmenį 2007 m. sumokėti 9.994,74 Lt turėtų būti priteisiami ne iš atsakovo, o iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos. Teismui pripažinus, jog priedai skirti nesant teisinio pagrindo, atitinkamai turėtų būti grąžintos ir įmokos VSDFV biudžetui pagal CK 6.237 straipsnio nuostatas.

213) Ieškovo pateikta UAB „Vilindigas“ darbuotojų 2007 m. darbo užmokesčio analizės lentele negalima remtis, kadangi joje įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys, tai yra UAB „Abadoba“ direktorius A. K. pasirašytoje lentelėje duomenys yra suklastoti. Atsakovas teismo posėdyje ne kartą sakė, jog 2007 m. įmonėje pastoviai dirbo nuo 70 iki 90 darbuotojų. Tuo tarpu minėtoje lentelėje nurodyta, jog įmonėje vidutiniškai dirbo 9,75 žmonių. Atsakovas prašė pateikti pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas pilnas atskaitas, o ne tik pirmus jų lapus. Tačiau teismas netenkino atsakovo prašymo. Analogiškai buvo atmesti ir atsakovo prašymai išreikalauti rašytinius įrodymus: 2007 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Minėti dokumentai būtų patvirtinę, jog dalis darbuotojų dirbo ne pilną darbo dieną, todėl jiems buvo mokamas mažesnis atlyginimas. Todėl negalima lyginti pastarųjų darbo užmokesčio su pardavimų vadovo darbo užmokesčiu.

224) UAB „Vilindigas“ 2007 m. dirbo du vadovaujantys administracijos darbuotojai – įmonės vadovas ir pardavimų vadovas (trečiasis asmuo). Tuo tarpu likę įmonės darbuotojai buvo nekvalifikuoti, dirbantys ne visą darbo dieną. Todėl vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų darbo užmokesčio lyginimas su nekvalifikuotų darbuotojų yra savaime ydingas. Darbo užmokestis turėtų būti lyginamas su analogiškas ar bent panašias pareigas užimančių darbuotojų, o ne vadovų, dirbančių pilną darbo dieną ir darbininkų dirbančių įprastai ne pilną darbo laiką darbo užmokestis. Teismas taip pat nevertino atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimų, jog priedai buvo skiriami atsižvelgiant į tai, kad pardavimų vadovė nuolat dirbo viršvalandžius, už kuriuos atskirai nebuvo mokama, bei į tai, kad priedai taip pat buvo skiriami ir pardavimų vadybininkams (kuomet pardavimų vadybininkų pareigybės nebuvo panaikintos ir pardavimų vadovu tapo trečiasis asmuo).

235) Sprendimo motyvas, kad atsakovas nepagrįstai remiasi į bylą pateikta lentele, yra nepagrįstas. Įmonei buhalterines paslaugas teikė UAB „ACL“, kuri visus dokumentus perdavė UAB „Vilindigas“. Atsakovas taip pat 2008-01-31 priėmimo-perdavimo aktu visus bendrovės dokumentus, tame tarpe ir 2007 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, perdavė naujai paskirtam bendrovės vadovui G. B.. Todėl atsakovas teismui pateikė turėtas UAB „ACL“ elektroniniu būdu pateiktas lenteles, išsaugotas elektroninėje laikmenoje. Teismui taip pat buvo pateiktas prašymas išreikalauti UAB „ACL“ ruoštas detalias ataskaitas už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31, tačiau minėtas prašymas nebuvo patenkintas.

246) Trečiasis asmuo buvo vadovaujantis darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pagal DK 233 straipsnį už gerą darbo pareigų vykdymą darbdavys gali skatinti darbuotojus. Analogiška nuostata įtvirtinta ir bendrovės 2006-10-30 direktoriaus įsakyme. Ieškovas taip pat sutiko, jog trečiasis asmuo dirbo gerai. Todėl egzistavo ir faktinis, ir teisinis pagrindas trečiajam asmeniui skirti priedą. Pagal viešai skelbiamus 2007 m. duomenis trečiojo asmens darbo užmokestis su priedais buvo žymiai mažesnis už darbo rinkoje vyravusias analogiškas pareigas vykdančio darbuotojo. Tuo metu pardavimų vadovo pagrindinis darbo užmokestis (be priedų) buvo 3000-15000 Lt, atskaičius mokesčius. Tuo tarpu vidutinis trečiojo asmens darbo užmokestis sudarė 5054 Lt, atskaičius mokesčius.

257) Teismas nepagrįstai teigia, kad yra priežastinis ryšys tarp tariamai neteisėtų atsakovo veiksmų ir nuostolių įmonei atsiradimo. Skatinama pardavimų vadovė 2007 m. pardavė papildomai UAB „Vilindigas“ teikiamų valymo paslaugų už 644.575,00 Lt lyginant su 2006 m. Iš šių pajamų buvo sumokėtas priedas trečiajam asmeniui bei mokesčiai VMI bei VSDF biudžetui. Joks teisės aktas nenustato prievolės bendrovės vadovui, skiriant priedą, atsižvelgti į visų darbuotojų darbo užmokestį. Pagal DK 233 straipsnį priedai skiriami už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus. Bendrovės finansinė padėtis nebuvo bloga. UAB „Vilindigas“ pelno mokesčio deklaracijoje nurodyta, jog įmonė 2007 m. turėjo 27.789 Lt pelno, nuo kurio apskaičiuota 4.168 Lt pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą. Taigi, įmonė dirbo pelningai. Todėl nėra įrodyti atsakovo neteisėti veiksmai, kadangi priedus darbuotojams leidžia skirti DK 233 straipsnis bei lokaliniai bendrovės aktai, dėl priedų skyrimo įmonė žalos nepatyrė, nes dirbo pelningai. Todėl nagrinėjamu atveju nėra civilinės atsakomybės taikymo sąlygų.

268) Teismas atmetė atsakovo prašymus išreikalauti 2007 m. UAB „Vilindigas“ buvusių pareigybių sąrašą, 2007 m. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, 2007 m. dirbusių darbuotojų darbo sutarčių kopijas, pardavimų vadovės I. B. darbo sutartį, pilnus duomenis apie 2007 m. apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įmokas. Šie įrodymai patvirtintų aplinkybes, jog ieškovas pardavimų vadovės darbo užmokestį lygina su nekvalifikuotų darbuotojų, dirbusių ne pilną dieną darbo užmokesčiu. Tuo pačiu paneigtų skundžiamo sprendimo motyvą dėl darbo užmokesčio skirtumų, mokamų kitiems darbuotojams ir pardavimo vadovui, kartu patvirtintų atsakovo atsikirtimus, jog 2007 m. vadovaujančių administracijos darbuotojų daugiau nebuvo, išskyrus atsakovą ir trečiąjį asmenį. Teismas taip pat atmetė atsakovo prašymą išreikalauti iš ieškovo UAB „ACL“ buhalterinių paslaugų teikimo sutartį su priedais, UAB „ACL“ ruoštas detalias finansines mėnesines ataskaitas už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31. Šie įrodymai patvirtintų, kad teismui pateiktas lenteles parengė UAB „ACL“ pagal pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, ir tai, jog įmonė 2007 m. dirbo pelningai, ir tuo remiantis trečiajam asmeniui buvo skiriami priedai. Teismas šių įrodymų neišreikalavo, užkirsdamas kelią atsakovui tinkamai gintis. Todėl atsakovas prašo šiuos įrodymus išreikalauti apeliacinės instancijos teismo. Taip pat prašo iš ieškovo išreikalauti 2005-2007 m. dirbusių pardavimo vadybininkų darbo sutartis ir darbo užmokesčio žiniaraščius. Šie įrodymai patvirtins aplinkybę, jog pardavimų vadovas vienas atliko anksčiau dviejų, kartais trijų pardavimo vadybininkų funkcijas, ir pardavimo vadovo, kaip darbuotojo darbo vietos, išlaikymo sąnaudos iš esmės neviršijo pardavimo vadybininkų darbo vietų išlaikymo sąnaudų.

27Ieškovas BUAB „Vilindigas“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo atmesti skundą, netenkinti atsakovo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas tinkamai atskleidė visas civilinės atsakomybės sąlygas, tai yra atsakovui neteisėtai įsakymais paskyrus priedą prie darbo užmokesčio, kuris daugiau kaip penkis kartus viršijo kitų darbuotojų darbo užmokestį, BUAB „Vilindigas“ kilo pareiga trečiajam asmeniui sumokėti didelius priedus ir su tuo susijusius mokesčius, todėl įmonei, dirbusiai nuostolingai, buvo padaryta 39.408,34 Lt nuostolių. Byloje esantys įmonės 2003-2008 m. pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai patvirtina, kad UAB „Vilindigas“ dirbo nuostolingai keletą metų iš eilės. Atsakovas skyrė priedus prie darbo užmokesčio savo sutuoktinei tada, kai įmonė eilę metų dirbo nuostolingai. Todėl atsakovo veiksmai negali būti suderinami su pagrindiniu įmonės tikslu – pelno siekimu. Bendrovės veiklos rezultatus parodo ne pardavimų augimas ar mažėjimas, tačiau galutinis veiklos rezultatas – pelnas arba nuostolis. Atsakovo vadovavimo laikotarpiu BUAB „Vilindigas“ veikla buvo nuostolinga. Atsakovas prašo išreikalauti itin daug dokumentų, kurie gali sudaryti kelis segtuvus. Aplinkybės, kurias atsakovas ketina įrodinėti, nėra reikšmingos šios civilinės bylos išnagrinėjimui ir nedaro jokios įtakos pirmos instancijos teismo sprendimo pagrįstumui ar teisėtumui. Įrodymų pateikimo klausimą teismas išsprendė 2013 m. vasario 14 d. protokoline nutartimi, kuria BUAB „Vilindigas“ buvo įpareigotas pateikti įrodymus byloje. Atsakovo išreikalauti įrodymai tik patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes apie nuostolingą įmonės veiklą ir atsakovo žinojimą apie šiuos nuostolius. Todėl atsakovo prašymas dėl įrodymų išreikalavimo turi būti atmestas.

28Trečiasis asmuo I. B. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo tenkinti apeliacinį skundą visiškai.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

31Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens vadovo veiksmų neteisėtumo, skiriant priedus prie darbo užmokesčio įmonės darbuotojai – vadovo sutuoktinei, ir jo pareigos atlyginti bendrovei šiais savo veiksmais padarytus nuostolius.

32Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu, 2006-10-30 įsakymu Nr. 2-6 Dėl darbuotojų motyvavimo bei skatinimo, siekdamas motyvuoti bei skatinti darbuotojus kuo produktyviau dirbti bei siekti geresnių rezultatų, įsakė tiesiogiai už pardavimus atsakingiems darbuotojams – pardavimų vadovui, pardavimų vadybininkams skirti mėnesinius priedus prie darbo užmokesčio. Priedų dydis apibrėžiamas atskiru įsakymu bei tiesiogiai priklauso nuo įmonės pelno. Maksimali priedo suma – 80 % nuo įmonės mėnesinio pelno (t. I, b.l. 152). Atsakovas, remdamasis šiuo įsakymu, 2007-02-27, 2007-04-30, 2007-05-31, 2007-06-29, 2007-08-31, 2007-09-28, 2007-11-30 ir 2007-12-27 įsakymais skyrė pardavimų vadovei, I. B., priedus prie darbo užmokesčio už 2007 m. vasario, balandžio-birželio, rugpjūčio, rugsėjo, lapkričio ir gruodžio mėnesius, iš viso – 29.413,60 Lt (t. I, b.l. 6-12; 14). BUAB „Vilindigas“ nuo 2004 m. iki 2008 m. dirbo nuostolingai (t. I, b.l. 161-177;182-184). Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė UAB „Vilindigas“ bankroto bylą.

33Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog atsakovo veiksmai, kuriais jis savo sutuoktinei 2007 metais skyrė 29.413,60 Lt priedų prie darbo užmokesčio, kurie daugiau nei penkis kartus viršijo kitų BUAB „Vilindigas“ darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, atsižvelgiant į įmonės finansinę padėtį, laikytini neteisėtais veiksmais, kuriais buvo pažeistos CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organo nario pareigos būti lojaliam, veikti sąžiningai, vengti interesų konflikto. Taip pat skundžiamame sprendime buvo konstatuotas priežastinis ryšys tarp nurodytų neteisėtų atsakovo veiksmų ir nuostolių įmonei atsiradimo: atsakovui atlikus neteisėtus veiksmus (priėmus įsakymus, kuriais buvo paskirti darbo užmokesčio priedai sutuoktinei), BUAB „Vilindigas“ atsirado pareiga išmokėti atsakovo sutuoktinei nepagrįstai didelius priedus bei sumokėti su tuo susijusius mokesčius.

34Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 2.87 straipsnyje yra įtvirtintos juridinio asmens vadovo pareigos veikti išimtinai įmonės interesais, būti lojaliam juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu, pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, dėl kurių jo asmeniniai interesai gali prieštarauti juridinio asmens interesams.

35Atsakovo veiksmų neteisėtumo konstatavimo pagrindas skundžiamame sprendime buvo priedų prie darbo užmokesčio trečiajam asmeniui, įmonės vadovo sutuoktinei, skyrimas ir sumokėjimas. Tačiau pagal DK 186 straipsnio 2 dalį darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Šio straipsnio 3 dalis taip pat nustato, kad darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės, įmonės, įstaigos, organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje. Pagal DK 233 straipsnį už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką, apdovanoti dovana, premijuoti, suteikti papildomų atostogų, pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt.). Pažymėtina, kad nepakankamas įmonės pelno gavimas ar netgi nuostolinga veikla nepanaikina įmonės vadovo pareigos tinkamai atlyginti darbuotojams už atliktą darbą bei skatinti juos už gerus asmeninius darbo rezultatus bei dirbamus viršvalandžius.

36Pirmos instancijos teismas, nustatydamas, kad trečiajam asmeniui mokami priedai prie darbo užmokesčio daugiau nei penkis kartus viršijo kitų UAB „Vilindigas“ darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, rėmėsi bankroto administratoriaus pateikta BUAB „Vilindigas“ darbuotojų 2007 metų darbo užmokesčio analizės lentele (t. I, b.l. 20). Tačiau teismas skundžiamame sprendime nevertino priedų prie darbo užmokesčio trečiajam asmeniui skyrimo pagrįstumo, tai yra, ar jie atitiko trečiojo asmens užimamas pareigas, jo atliekamo darbo rezultatus, jo užimamų pareigų ir darbo rezultatų santykio su kitais bendrovės darbuotojais, ar įmonės vadovas, priimdamas 2006-10-30 įsakymą dėl priedų darbuotojams skyrimo bei įsakymus, kuriais buvo skirti priedai trečiajam asmeniui, neperžengė jam kaip įmonės vadovui suteiktų įgaliojimų ir kompetencijos.

37Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui yra suteikta teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo aplinkybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. R. PĮ ,,RBPĮ” v. V. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-82/2005; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. K. v. R. I., bylos Nr. 3K-3-375/2007; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. UAB „Revinė“, bylos Nr. 3K-3-121/2009; kt.). Taikant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą turi būti įvertinta, kokios apimties, kokių įrodymų, iš ko ir kokia tvarka turi būti išreikalauta, ar jų reikalavimas iš esmės nereiškia naujo esminio bylos aplinkybių tyrimo, t. y. ar pagrindinės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės nėra atskleistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Algerta“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-576/2007; 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. O. v. UAB „Ost Logistik“, bylos Nr. 3K-3-246/2009).

38Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimus ir pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis yra grindžiami reikalavimai, atsakovo ir trečiojo asmens teiktus atsikirtimus į ieškinį, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių aplinkybių, kurios yra teisiškai svarbios tam, kad būtų teisingai išspręsta byla, išnagrinėtas ginčas, šių aplinkybių negalima nustatyti apeliacinės instancijos teisme dėl to, kad reikia surinkti naujus įrodymus ir į šių įrodymų gavimo aspektus.

39Byloje nustatyta, kad UAB „Vilindigas“ teikė valymo paslaugas (t. I, b.l. 130). Bankroto administratoriaus pateiktoje BUAB „Vilindigas“ darbuotojų 2007 m. darbo užmokesčio analizės lentelėje nurodyta, kad įmonėje 2007 m. vidutiniškai dirbo 9,75 darbuotojai (t. I, b.l. 20). Pagal UAB „ACL“ buhalterės ir įmonės vadovo (atsakovo) pasirašytus pranešimus apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas per 2006 m. IV ketvirtį -2007 m. IV ketvirtį įmonėje iš viso dirbo 12 darbuotojų, iš kurių atsakovo ir trečiojo asmens darbo užmokesčiai buvo didžiausi ir gerokai viršijo kitų darbuotojų atlyginimus (t. I, b.l. 15-19). Tačiau iš minėtų dokumentų negalima nustatyti, kokios buvo kitų darbuotojų pareigos ir atliekamos funkcijos, todėl negalima ir spręsti apie didesnio darbo užmokesčio skyrimo pagrįstumą.

40Byloje yra pateiktas tik 2007-11-23 UAB „Vilindigas“ akcininkų registravimo sąrašas, kuris patvirtina, kad įmonėje buvo penki akcininkai, iš kurių atsakovas turėjo 46 materialias paprastąsias vardines akcijas, suteikiančias 14,98 % procentų visų balsų (t. I, b.l. 102). Tačiau byloje nėra pateikta UAB „Vilindigas“ įstatų, akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriuose būtų apibrėžta paskirto įmonės vadovo kompetencija, jo įgaliojimai, nustatant darbuotojų algas bei skiriant jiems priedus, atsiskaitymo už savo veiklą kitiems akcininkams tvarka. Todėl apeliacinės instancijos teismas, neturėdamas šių duomenų, negali tinkamai įvertinti atsakovo veiksmų, skiriant priedus prie darbo užmokesčio trečiajam asmeniui, teisėtumo ar neteisėtumo.

41Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, atsiliepimu į ieškinį atsakovas prašė teismo išreikalauti iš ieškovo UAB „Vilindigas“ finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinį už 2007 m., UAB „ACL“ ruoštas detalias finansines mėnesines ataskaitas už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31, I. B. darbo sutartį su visais priedais ir pakeitimais, visas UAB „Vilindigas“ nuo 2006-07-01 iki 2008-02-01 sudarytas sutartis dėl valymo paslaugų teikimo, visų valymo paslaugų teikimo sutarčių, sudarytų iki 2008-02-01 nutraukimo pagrindą patvirtinančius dokumentus, UAB „Vilindigas“ vadovo pranešimus akcininkams patvirtinančius dokumentus apie šaukiamus visuotinius akcininkų susirinkimus po 2008-02-01, išreikalauti iš UAB „ACL“ apskaitos paslaugų teikimo sutartį su visais jos priedais ir jos nutraukimo pagrindą patvirtinantį dokumentą, pelno mokesčio deklaracijas VMI ir pelno mokesčio mokėjimo pavedimus VMI nuo 2007-01-01 iki 2008-12-31, dokumentus, patvirtinančius, jog visi UAB „Vilindigas“ apskaitos dokumentai buvo perduoti šiai bendrovei (t. I, b.l. 121). Atsakovas ir jo atstovas parengiamojo teismo posėdžio metu taip pat prašė pateikti minėtus dokumentus, tačiau teismas sutiko su ieškovo atstovo nuomone, kad nėra prasmės tokį pluoštą dokumentų teikti į bylą, tai būtų fiziškai neįmanoma, reikšminga į bylą pateikti trečiojo asmens darbo sutartis su visais priedais ir pakeitimais, trečiojo asmens pareigines instrukcijas ir 2004-2006 balanso kopijas (t. I, b.l. 154-157). Tačiau byloje yra pateikti tik balansai ir nuosavo kapitalo pokyčių analizė (t. I, b.l. 161-177; 182-184) bei Metinė pelno mokesčio deklaracija (t. I, b.l. 178-181)

42Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat prašo teismo išreikalauti minėtus dokumentus iš ieškovo, nurodo, kokias aplinkybes jie gali pagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau aptartus trūkstamus įrodymus byloje bei į atsakovo pareikštus prašymus dėl įrodymų išreikalavimo pirmos instancijos teisme ir apeliaciniame skunde, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl įrodymų išreikalavimo, todėl neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje pateiktus įrodymus negalima konstatuoti atsakovo veiksmų teisėtumo ar neteisėtumo bei visų juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės sąlygų, tai yra negalima bylos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Todėl apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

43Atsakovas pateikė prašymą priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas panaikina skundžiamą teismo sprendimą ir grąžina jį nagrinėti iš naujo, taigi nenagrinėja bylos iš esmės. Todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas. Atsakovui išaiškintina, kad bylinėjimosi išlaidas teismas turi paskirstyti išnagrinėjęs bylą iš esmės.

44Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-331 str.,

Nutarė

45Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti jį pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. B.... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 39.408,34 Lt nuostolių atlyginimo, 5... 6. Atsakovas ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2007 m. BUAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad atsakovas BUAB „Vilindigas“ direktoriaus pareigas... 10. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio nuostatas juridinio... 11. Byloje pateikta UAB „Vilindigas“ 2007 m. pelno (nuostolių) ataskaita... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas CK 2.87 str. turinį 2010-07-20... 13. Teismas nustatė, jog atsakovo veiksmai, kuriais jis savo sutuoktinei –... 14. CK 6.248 str. 3 d. nustato, jog laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2012-03-26 Vilniaus apygardos teismas nutartimi... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atsakovas A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 18. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 19. 1) Ieškinys yra pareikštas dėl 2007 m. padarytos žalos. Atsakovas UAB... 20. 2) Atsakovas įsakymais priedus skyrė ne savo sutuoktinei, o UAB... 21. 3) Ieškovo pateikta UAB „Vilindigas“ darbuotojų 2007 m. darbo... 22. 4) UAB „Vilindigas“ 2007 m. dirbo du vadovaujantys administracijos... 23. 5) Sprendimo motyvas, kad atsakovas nepagrįstai remiasi į bylą pateikta... 24. 6) Trečiasis asmuo buvo vadovaujantis darbuotojas, dirbantis pagal darbo... 25. 7) Teismas nepagrįstai teigia, kad yra priežastinis ryšys tarp tariamai... 26. 8) Teismas atmetė atsakovo prašymus išreikalauti 2007 m. UAB... 27. Ieškovas BUAB „Vilindigas“ atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą... 28. Trečiasis asmuo I. B. atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens vadovo veiksmų neteisėtumo,... 32. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovu,... 33. Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog atsakovo veiksmai, kuriais jis savo... 34. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 35. Atsakovo veiksmų neteisėtumo konstatavimo pagrindas skundžiamame sprendime... 36. Pirmos instancijos teismas, nustatydamas, kad trečiajam asmeniui mokami... 37. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismui... 38. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamoje byloje pareikšto... 39. Byloje nustatyta, kad UAB „Vilindigas“ teikė valymo paslaugas (t. I, b.l.... 40. Byloje yra pateiktas tik 2007-11-23 UAB „Vilindigas“ akcininkų... 41. Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, atsiliepimu į ieškinį... 42. Atsakovas apeliaciniame skunde taip pat prašo teismo išreikalauti minėtus... 43. Atsakovas pateikė prašymą priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.... 44. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą...