Byla 3K-3-576/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Algio Norkūno (pranešėjas) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Algerta“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Algerta“ ieškinį atsakovui UAB „Serneta“ dėl be pagrindo įgyto turto vertės atlyginimo, tretieji asmenys: BUAB „Tradicija“, UAB „Olisartas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Trečiasis asmuo BUAB „Tradicija“ (generalinis rangovas) 2003 m. lapkričio 14 d. sudarė su atsakovu UAB „Serneta“ (užsakovas) statybos rangos sutartį dėl prekybos centro statybos.

5Generalinis rangovas 2004 m. gegužės 14 d. sudarė su rangovu – ieškovu UAB „Algerta“ sutartį Nr. 040513/01, kuria ieškovas įsipareigojo pateikti į statybos objektą izoliacines sienų plokštes „Kingspar“ MMMF (1540,02 kv. m) ir jas sumontuoti. Po sutarties sudarymo generalinis rangovas sumokėjo ieškovui 63 720 Lt avansą. Ieškovas pateikė visas sutartyje nurodytas medžiagas (1540,02 kv. m. izoliacinių plokščių) ir dalį jų sumontavo (797,50 kv. m). Dėl šių atliktų montavimo darbų 2004 m. liepos 20 d. šalių pasirašytas aktas.

62004 m. rugpjūčio 31 d. teismo nutartimi trečiajam asmeniui buvo iškelta bankroto byla. Statybos objekte, priklausančiame atsakovui nuosavybės teise, liko dalis sumontuotų ir nesumontuotų ieškovo pateiktų izoliacinių sienų plokščių (742,52 kv. m), kurių vertė – 92 949 Lt. Dėl šių medžiagų ieškovas su trečiuoju asmeniu nebuvo pasirašęs priėmimo akto. Trečiasis asmuo 2004 m. liepos 27 d. raštu Nr. 476 nurodė atsakovui sumokėti ieškovui už šias medžiagas, tačiau šis nesumokėjo, taip pat neatsakė į ieškovo pretenziją.

7Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 25 d. nutartimi bankroto byloje patvirtino ieškovo finansinį reikalavimą trečiajam asmeniui dėl 32 232 Lt, o dėl 29 228,99 Lt prašymo netenkino, nurodydamas, kad ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių dalies pateiktų ir nesumontuotų izoliacinių plokščių perdavimą-priėmimą.

8Trečiajam asmeniui bankrutavus, atsakovas nutraukė su juo sudarytą statybos rangos sutartį ir įvedė objekte apsaugą, dėl to ieškovas neturėjo galimybės pasiimti likusių objekte medžiagų. Vėliau atsakovas sudarė sutartį su kitu rangovu – UAB ,,Olisartas“, kuris statybos objekte sumontavo likusias ieškovo pateiktas izoliacines sienų plokštes. Kadangi ieškovui neatlyginta už visas jo pateiktas medžiagas, jos yra sumontuotos ir jų neįmanoma grąžinti natūra, tai objekto savininkui – atsakovui kyla pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, atlyginant medžiagų vertę – 92 949 Lt.

9Ieškovas, remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.237 straipsnio 3 dalimi, 6.239 straipsniu, prašė priteisti iš atsakovo 92 949 Lt be pagrindo įgyto turto vertės atlyginimą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

11Vilniaus miesto 1-asiss apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino.

12Teismas nustatė, kad ieškovas, įrodinėdamas ginčo medžiagų pristatymo aplinkybę, savo lėšomis atliko ekspertizę. Ekspertizės metu nustatyta, kad statybos objekte yra sumontuota 1540,03 kv. m lenkų firmos ,,Kingspan“ gamybos daugiasluoksnių sieninių plokščių, kurias ieškovas pirko iš UAB ,,Kingspan“. Ekspertizės išvadų niekas neginčijo. Trečiasis asmuo besąlygiškai patvirtino, kad ieškovas į statybos objektą pristatė visas sutartyje nurodytas medžiagas. Atsakovas nepaneigė aplinkybės, kad UAB „Olisartas“, užbaigdama statybos darbus, panaudojo ieškovo pristatytas medžiagas. Bankroto bylos iškėlimas trečiajam asmeniui turėjo neigiamą įtaką šalių sudarytos sutarties tinkamam vykdymui, tarp jų ir ieškovo pateiktų medžiagų tinkamam priėmimui, jų apskaitai ir atsiskaitymui už jas. Teismas konstatavo, kad įrodymų visima leidžia padaryti išvadą, jog ieškovas į statybos objektą pristatė visas medžiagas, nurodytas 2004 m. gegužės 14 d. sutartyje Nr. 040513/01.

13Teismas atmetė kaip neįrodytą atsakovo argumentą, kad ginčo izoliacines sienų plokštes jis įgijo iš UAB ,,Olisartas“ 2004 m. spalio 7 d. sudarytos statybos rangos sutarties pagrindu. Atsakovo pateikta su UAB ,,Olisartas“ sudaryta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo objekte neįrodo, kad UAB ,,Olisartas“, vykdydama šią sutartį, atliko izoliacinių sienų plokščių montavimo darbus, juolab neįrodo tokių plokščių įsigijimo bei jų pristatymo į objektą aplinkybės. Atsakovo pateikti įrodymai dėl atsiskaitymo su UAB ,,Olisartas“, neva pagrindžiantys atsiskaitymą už atliktus darbus pagal 2004 m. spalio 7 d. sutartį, tarp jų ir už sumontuotas plokštes, nelaikytini tinkamais šiai aplinkybei įrodyti, nes didžioji dalis atsiskaitymų vyko pagal 2004 m. spalio 22 d. sutartį, o nurodomuose atsiskaitymuose 2004 m. spalio 7 d. sutarties nėra. Jokie darbų atlikimo aktai pagal 2004 m. spalio 7 d. sutartį UAB ,,Serneta“ nebuvo teikiami.

14Teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė, jog atsakovui nuosavybės teise priklausančiame objekte yra sumontuotos jo pateiktos vykdant 2004 m. gegužės 14 d. sutartį izoliacinės sienų plokštės, už kurias jam dėl objektyvių priežasčių liko nevisiškai atlyginta. Atsakovas nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita, todėl turi jam atlyginti už panaudotas medžiagas.

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, 2007 m. balandžio 25 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

16Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis).

17Teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 92 949 Lt už medžiagas, dėl kurių nebuvo surašyti aktai. Byloje nėra duomenų apie tai, koks kiekis plokščių, dėl kurių nebuvo surašyti aktai, ieškovo buvo sumontuotas. Teismas turėjo pasiūlyti ieškovui sukonkretinti ieškinio reikalavimą ir nurodyti sumontuotų ir nesumontuotų plokščių kiekius atskirai iš prašomų priteisti 742,52 kv. m. Iš Kauno apygardos teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutarties matyti, kad ieškovo reikalavimas įtraukti jį į BUAB „Tradicija“ kreditorių sąrašą patenkintas iš dalies – dėl 38 232 Lt, o dėl 29 228,99 Lt atmestas, motyvuojant tuo, jog ieškovas nepagrindė įrodymais reikalavimų dėl pateiktų ir nesumontuotų izoliacinių plokščių. Iš to darytina išvada, kad ieškovas pareiškė BUAB „Tradicija“ reikalavimą dėl nesumontuotų plokščių, kurių vertė 29 228,99 Lt, todėl tikėtina, kad būtent už šią sumą buvo pristatytos į objektą ir nesumontuotos plokštės. Įrodymus dėl šios aplinkybės gali pateikti tik ieškovas. Taip pat byloje turi būti išsiaiškinta, ar generalinis rangovas pagrįstai atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktą dėl sumontuotų plokščių, kurių vertę prašo priteisti ieškovas. Atsakovui nurodžius, kad jis buvo sudaręs statybos rangos sutartį su BUAB „Tradicija“ dėl byloje esančio tyrimo objektu statinio ir jam nepateikus įrodymų apie tai, ar pagal šią sutartį atsakovas yra apmokėjęs ieškovui už izoliacinių plokščių ir kokio kiekio sumontavimą objekte, teismas turėjo pasiūlyti atsakovui ir trečiajam asmeniui pateikti tokius įrodymus. Atsakovui nurodžius, kad jis apmokėjo už ginčo medžiagas UAB „Olisartas“, teismas turėjo visapusiškai išnagrinėti šią aplinkybę ir, tik padaręs išvadą, kad atsakovas nėra apmokėjęs už plokštes UAB „Olisartas“, būtų pagrindas tenkinti ieškinį.

18Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, t. y. ar atsakovas yra nepagrįstai praturtėjęs ieškovo sąskaita, ar jis nevykdo prievolės ieškovui, ar yra praturtėję ieškovo sąskaita kiti asmenys – BUAB „Tradicija“ ar UAB „Olisartas“. Apeliacinės instancijos teismas negali ištaisyti šių pažeidimų, nes ieškovo ieškinio pareiškimas yra nekonkretus, ir tik jam ištaisius šį trūkumą, kiti bylos dalyviai galės pasinaudoti teise duoti teismui paaiškinimus, teikti įrodymus, dalyvauti juos tiriant (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

19III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

20Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir, nesant pagrindo, grąžino bylą nagrinėti iš naujo; šiuo klausimu nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

22Teisėjų kolegija konstatavo procesinės teisės normų pažeidimą dėl įrodymų nesurinkimo ir dėl jų netinkamo įvertinimo. Tuo tarpu apeliantas neskundė teismo sprendimo tuo pagrindu, kad nebuvo surinkta įrodymų ir tokių įrodymų neprašė. Faktinės bylos aplinkybės rodo, kad naujų įrodymų nėra, todėl teisėjų kolegija nepagrįstai perdavė bylą nagrinėti iš naujo, konstatavusi, jog ieškinys yra nekonkretus. CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta ieškovo teisė, bet ne pareiga tikslinti ieškinį. Apeliacinės instancijos teisme šis klausimas nebuvo nagrinėjamas.

232. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 179, 302, 314 straipsnius, 320 straipsnio 2 dalį.

24Teisėjų kolegija, perduodama bylą nagrinėti iš naujo ir nurodydama teismui rinkti naujus įrodymus, peržengė apeliacinio skundo ribas, t. y. nesant įrodymų, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti įrodymus ar jų būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo ribas, privalėjo pats įvertinti, ar faktinės bylos aplinkybės, kurios buvo tiriamos pirmosios instancijos teisme, yra nustatytos nepažeidžiant įrodinėjimo taisyklių. Teisėjų kolegija padarydama išvadą, kad byloje nepakanka įrodymų, turėjo pasiūlyti šalims pateikti naujus įrodymus arba juos išreikalauti savo iniciatyva.

253. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė proceso koncentracijos, ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo principus (CPK 7 straipsnis, CK 1.5 straipsnis).

26Kadangi teisėjų kolegija nenustatė, kokios yra galimybės rinkti naujus įrodymus, tai turėjo išnagrinėti bylą pagal joje esančius įrodymus. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl privalėjo pati ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytus pažeidimus.

274. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 12 straipsnyje įtvirtintą rungimosi principą.

28Ieškovas neprašė teismo išreikalauti naujų įrodymų, kurių jis negalėjo pateikti pirmosios instancijos teisme, tačiau teisėjų kolegija grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Rungimosi principo pažeidimas reiškia ir CPK 320 straipsnyje įtvirtinto draudimo peržengti apeliacinio skundo ribas pažeidimą. Teisėjų kolegija, grąžindama bylą nagrinėti iš naujo, suteikė atsakovui galimybę vilkinti bylos išnagrinėjimą.

29Atsakovo pateiktas atsiliepimas į kasacinį skundą 2007 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegijos nutartimi nepriimtas, kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

32Vienas iš civilinio proceso tikslų yra kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 straipsnis). Šis principas turi būti derinamas su kitais civilinio proceso principais ir jų nepaneigti – asmens pažeistų teisių gynyba, teisingumo įgyvendinimu ir kitais. Proceso koncentracija ir ekonomiškumas reikalauja, kad bylos iš esmės ir kuo išsamiau būtų išnagrinėtos pirmosios instancijos teisme, esant skundui, neperžengiant jo ribų, būtų peržiūrėtos apeliacine tvarka, o tik išimtiniais atvejais – kasacine. Šių nuostatų neatitinka bylos perdavimas nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui, jeigu padaryta formalių ar nedidelių pažeidimų, kurie atitinkamoje instancijoje gali būti ištaisyti.

33Siekiant pirmiau nurodytų tikslų, nustatytas draudimas panaikinti teismo sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais (CPK 328 straipsnis). Peržiūrėjus bylą apeliacine ar kasacine tvarka dėl procesinių teisės pažeidimų galima panaikinti teismo sprendimą ir nutartį, jeigu pažeidimai yra esminiai (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 359 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjantis apeliacinį skundą teismas gali panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Vien teismo sprendimo panaikinimas apeliacinės instancijos teisme dėl procesinės teisės normų pažeidimo dar nereiškia, kad byla turi būti perduota nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį ją galima perduoti tik tada, kai padarytų pažeidimų negalima ištaisyti apeliacinės instancijos teisme. Kiti pagrindai perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui yra įtvirtinti 327 straipsnyje: 1) jeigu nustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai; 2) jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme; 3) jeigu pirmosios instancijos teismas neišsprendė visų byloje pareikštų reikalavimų.

34Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pripažino ieškinį nekonkrečiu ir padarė išvadą, kad toks trūkumas galėjo sutrukdyti šalims pasinaudoti jų procesinėmis teisėmis, nustatytomis CPK 42 straipsnyje, ir dėl to neatskleista bylos esmė. Kaip ieškinio nekonkretumas vertinta tai, kad nebuvo nurodyti sumontuotų ir nesumontuotų plokščių kiekiai. Šie duomenys yra faktinės bylos aplinkybės, dėl kurių šalys ir dalyvaujantys byloje asmenys ginčijosi. Ieškovas turi teisę ieškinyje nurodyti tokį kiekį, koks pagal įrodymus ir ieškovo atliktą jų subjektyvų vertinimą, jo manymu, yra pagrįstas. Iš ieškovo negali būti reikalaujama, kad jis nurodytų tokius kiekius, kurie būtų pagrįsti teismo atlikto įrodymų vertinimo atžvilgiu. Ieškinyje nurodomi duomenys yra vieni iš įrodymų – tai raštu teikiami šalies aiškinimai. Jie turi būti vertinami kartu su visais įrodymais. Jeigu, teismo nuomone, ne visa apimtimi ieškinyje nurodyti duomenys pasitvirtina, tai bylą nagrinėjantis teismas ex officio vertindamas įrodymų visumą neįrodyta dalimi reikalaujamą sumą gali sumažinti, bet negali reikalauti, kad ieškinys prieš tai būtų sukonkretintas. Neįrodyta ieškinio dalis turi būti atmetama tuo pagrindu, kad ieškovas neįrodė reikalavimo. Jeigu bylos aplinkybėms, išdėstytoms ieškinio pareiškime, patikslinti reikia naujų duomenų, pvz., apie pateiktų medžiagų ir panaudotų statyboje medžiagų kiekį, tai nėra ieškinio konkretumo problema, o bylos aplinkybių įrodytumo klausimas. Jis sprendžiamas ne reikalaujant sukonkretinti ieškinį, o nustatant terminą papildomiems įrodymams išreikalauti ir po to atliekant turimų įrodymų, kaip visumos, įvertinimą.

35Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo išvada apie ieškinio nekonkretumą yra dirbtinė, todėl nebuvo pagrindo ieškiniui konkretinti, reikėjo spręsti dėl esamų įrodymų įvertinimo ar papildomų įrodymų išreikalavimo.

36Su įrodymų apimtimi susijusiose sprendimo panaikinimo ir perdavimo žemesnės instancijos teismui įstatymo nuostatose skelbiama, kad yra pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo, jeigu padarytų pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Ši nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kad dėl ne visų pateiktų įrodymų galima perduoti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui, jeigu nėra atskleista bylos esmė. Turi būti įvertinta, kokios apimties, kokių įrodymų, iš ko ir kokia tvarka turi būti išreikalauta, ar jų reikalavimas iš esmės nereiškia naujo esminio bylos aplinkybių tyrimo, t. y. ar pagrindinės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės nėra atskleistos, o jų apeliacinės instancijos teismas negali atskleisti dėl ribotai pateiktų įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad reikalinga išreikalauti objekto priėmimo-perdavimo aktą, apklausti vieną liudytoją. Teismo nuorodos dėl kitų papildomų įrodymų išreikalavimo yra nekonkrečios.

37Vien tai, kad šalims nesiūlyta pirmojoje instancijoje pateikti papildomų įrodymų pagal CPK 179 straipsnį, nesudaro pagrindo bylą perduoti nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui. Pagal apeliacinės instancijos teismo išvadas išplauktų, kad šio teismo kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, bet tai nesudaro pagrindo bylą perduoti nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas privalo išreikalauti, jo manymu, trūkstamas įrodinėjimo priemones arba surinkti kitus įrodymus ir ištirti naują įrodymų visumą, konstatuoti faktus, o po to juos teisiškai kvalifikuoti. Gavęs ir ištyręs duomenis, ar ieškovo plokštės buvo panaudotos statyboje, jei taip, tai koks jų kiekis ir už kokią sumą, teismas turi įvertinti, kas šia suma yra praturtėjęs: ar statybos užsakovas, jeigu jis neapmokėjo už objekto statybai panaudotas medžiagas, ar statybos rangovas, jeigu jis gavo apmokėjimą už statyboje panaudotas medžiagas iš užsakovo, bet pats nėra atsiskaitęs su medžiagas pateikusiu asmeniu. Byloje dalyvauja ir statybos užsakovas, ir rangovas, todėl teismas, nepažeisdamas CPK 266 straipsnio, gali pasisakyti dėl faktinių ir teisinių aplinkybių, susijusių su šiais asmenimis. Jeigu pagal ieškinį privalantis atsakyti asmuo nenurodytas kaip atsakovas, o yra trečiasis asmuo byloje, tai nesudaro pagrindo panaikinus teismo sprendimą perduoti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismui, nes ieškinys netinkamam atsakovui turi būti atmestas. Apeliacinės instancijos teisme netinkamos šalies pakeitimas kita negalimas.

38Teisėjų kolegija daro išvadą, kad be pagrindo spręsta, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, ir kad pagal pateiktus įrodymus to negali padaryti apeliacinės instancijos teismas, pareikalavęs nedidelės dalies įrodymų.

39Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatyta procesinės teisės normų pažeidimų, kurių kasacinės instancijos teismas negali pašalinti – nepagrįstai perdavus nagrinėti bylą pirmosios instancijos teismui apeliacija pagal skunde nurodytus klausimus iš esmės neįvyko. Dėl to byla perduotina nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka (CPK 359 straipsnio 3 dalis).

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui.

42Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Trečiasis asmuo BUAB „Tradicija“ (generalinis rangovas) 2003 m. lapkričio... 5. Generalinis rangovas 2004 m. gegužės 14 d. sudarė su rangovu – ieškovu... 6. 2004 m. rugpjūčio 31 d. teismo nutartimi trečiajam asmeniui buvo iškelta... 7. Kauno apygardos teismas 2005 m. balandžio 25 d. nutartimi bankroto byloje... 8. Trečiajam asmeniui bankrutavus, atsakovas nutraukė su juo sudarytą statybos... 9. Ieškovas, remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 11. Vilniaus miesto 1-asiss apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 7 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas, įrodinėdamas ginčo medžiagų pristatymo... 13. Teismas atmetė kaip neįrodytą atsakovo argumentą, kad ginčo izoliacines... 14. Teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė, jog atsakovui nuosavybės teise... 15. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 16. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 17. Teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 92 949... 18. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė... 19. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 20. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 21. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 327 straipsnio 1... 22. Teisėjų kolegija konstatavo procesinės teisės normų pažeidimą dėl... 23. 2. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 179, 302, 314 straipsnius,... 24. Teisėjų kolegija, perduodama bylą nagrinėti iš naujo ir nurodydama teismui... 25. 3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė proceso koncentracijos,... 26. Kadangi teisėjų kolegija nenustatė, kokios yra galimybės rinkti naujus... 27. 4. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 12 straipsnyje įtvirtintą... 28. Ieškovas neprašė teismo išreikalauti naujų įrodymų, kurių jis negalėjo... 29. Atsakovo pateiktas atsiliepimas į kasacinį skundą 2007 m. rugpjūčio 14 d.... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 32. Vienas iš civilinio proceso tikslų yra kuo greičiau atkurti teisinę taiką... 33. Siekiant pirmiau nurodytų tikslų, nustatytas draudimas panaikinti teismo... 34. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pripažino ieškinį... 35. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismo išvada... 36. Su įrodymų apimtimi susijusiose sprendimo panaikinimo ir perdavimo žemesnės... 37. Vien tai, kad šalims nesiūlyta pirmojoje instancijoje pateikti papildomų... 38. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad be pagrindo spręsta, jog pirmosios... 39. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nustatyta... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 42. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...