Byla 2A-600-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Tatjanos Žukauskienės,

4sekretoriaujant Aleksui Navickui,

5dalyvaujant ieškovo atstovui Kęstučiui Urbonavičiui,

6atsakovo atstovams Algirdui Didžiokui, advokatui Rimondui Kuzminui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Alnitransa“ apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alnitransa“ dėl žalos, padarytos gamtai, atlyginimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Alnitransa“ 61 829,04 Lt žalai, padarytai aplinkai, atlyginti.

10Nurodė, kad 2008 m. vasario 21 d. buvo nustatyta, kad Budelių kraštovaizdžio draustinyje Širvintų rajone UAB „Alnitransa“ atliko žemės kasimo darbus ir nukasė ir išplatino kelią Patvariai-Liaukiškiai, nukastą gruntą išvežė. Apmatavus buvo nustatyta, kad atsakovas nukasė 120 metrų ilgio, 7 metrų pločio, 3 metrų aukščio žemės pylimą, viso 2520 m3 grunto. Atliekant žemės kasimo darbus buvo sužaloti, pažeidžiant gyvybines funkcijas, šalia kelio augantys medžiai. Vykdydama šiuos darbus, UAB „Alnitransa“ pažeidė specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų 1992-05-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 145.1 punktą. Neteisėta atsakovo veikla buvo padaryta žalos gamtai už 61 829,04 Lt. Žalos paskaičiavimas atliktas vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymo 198 patvirtintu „Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus, objektus, skaičiavimo metodika“ ir 2002 m. balandžio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ir interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“.

11Atsakovas UAB „Alnitransa“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad specialiųjų sąlygų 145.1 punktas nedeklaruoja absoliutaus draudimo bet kokios ūkinės veiklos, tame tarpe ir i žemės kasimo su reljefo pakeitimu darbų gamtovaizdžio draustiniuose. Tokiems darbams, pagal galiojančią tvarką, turi būti paruošiama atitinkama projektinė dokumentacija, suderinta su suinteresuotomis institucijomis ir to pagrindu gaunamas leidimas minėtiems darbams kraštovaizdžio draustinyje. Atsakovas šiems darbams atlikti tokių dokumentų neturėjo, tačiau tai neįrodo, kad jis padarė žalos gamtai. Atsakovui pradėjus eksploatuoti Liaukiškių žvyro karjerą, susiklostė tokia situacija, kad atsakovas, nebūdamas nei ginčo kelio savininku ar valdytoju, tapo faktiškai atsakingu už eismo saugumą šiame kelyje, nes juo važinėjo transporto priemonės tik į jam priklausantį objektą. Iki remonto buvęs kelio stovis neatitiko šiuo metu tokiems keliams keliamų techninių reikalavimų. Nei seniūnija, nei rajono savivaldybė neplanavo šio kelio remonto. Tada atsakovas savo jėgomis ir lėšomis sutvarkė kelią. Išilginio kelio profilio pakeitimas, sumažinant įkalnės statumą, buvo sąlygotas eismo saugumo užtikrinimo ir buvo sumažintas iki reikalaujamo pagal Statybos techninį reglamentą. Kelio dirbtinis įdubimas jau egzistavo iki atsakovui pradedant darbus. Tokiu būdu, atsakovo atlikti kelio remonto rezultatai atitinka minimalius privalomus šios kategorijos keliams nustatytus eismo saugumo užtikrinimo reikalavimus, buvo atlikti dėl būtino reikalingumo, todėl, nors atlikti be leidimo, negali būti vertinami, kaip žalos padarymas gamtai. Nesutinka su reikalavimu atlyginti 959 Lt žalą už sužalotus medžius. Miškas yra privatus, miško savininkai neturi jokių pretenzijų. Ieškovas neturi reikalavimo teisės. Dėl atlikto darbo kraštovaizdis nepasikeitė, nes kelias eina uždaroje erdvėje nuo išorinės vietovės apžvalgos.

12Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš UAB „Alnitransa“ Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui 61 829,04 Lt gamtai padarytai žalai atlyginti.

13Teismas, nustatęs, kad atsakovas pripažino, jog kelio remonto darbams neturėjo nei projekto, nei Aplinkos ministerijos leidimo, UAB „Alnitransa“ vadovui už tai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir jis patrauktas administracinėn atsakomybėn už ATPK 5113 str. numatyto pažeidimo padarymą, sprendė, kad atsakovo veikla, platinant kelią Padvariai-Liaukiškiai Budelių kraštovaizdžio draustinyje buvo neteisėta, todėl pagal CK 6.246 str. 1 dalį atsakovui atsirado atsakomybė atlyginti žalą. Teismas konstatavo, kad yra įrodyta ir CK 6.249 str. 1 dalyje nurodytos atsakomybės sąlygos: padaryta žala, nes platinant kelią, buvo nukastas 120 metrų ilgio, 7 metrų pločio ir 3 metrų aukščio žemės pylimas, viso nukasta 2520 m3 grunto, bei sužaloti, pažeidžiant jų gyvybines funkcijas šalia kelio augantys medžiai (11 vienetų), nukasto pylimo vietoje kelio sustiprinimui atvežta ir išpilta apie 50 m3 susmulkintų statybinių atliekų, kurios paskleistos po visą nukastą kelio ilgį, atlikus tokius darbus, vietovės reljefas buvo pakeistas.

14Padarytos gamtai žalos dydį teismas paskaičiavo pagal parengtą žalos paskaičiavimo metodiką, kuri parengta vadovaujantis Aplinkos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtintu „Nuostolių, padarytų gamta, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus objektus, skaičiavimo metodika“ ir LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr.521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“, kurioje nustatyta formulė, nuostoliai, padaryti aplinkai, sužalojant medžius, paskaičiuoti atsižvelgiant į sužalotų medžių tūrį ir į vieno kubinio metro kainą.

15Atsakovas UAB „Alnitransa“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, paskaičiuodamas padarytos žalos dydį, neišsamiai įvertino visas faktines bylos aplinkybes, pateiktus dokumentus bei liudytojų parodymus.

16Pasak apelianto, ieškovo pateiktame žalos, padarytos sunaikinus (pakeitus) reljefo formas paskaičiavime nurodoma, kad nukasta 2520 kub. m grunto, tačiau tai neatitinka tikrovės, nes atliekant kelio darbus nuimtas gruntas buvo nukastas ir išvežtas atsakovo technika ir transportu, faktiškai nuimto grunto kiekis yra mažesnis ir sudaro 1030 kub.m. Teismas neįvertino į bylą pateikto rašytinio įrodymo – UAB „GeoVySa“ atliktų kelio į Liaukikių kaimą kadastrinių matavimų, juose nurodyta faktinė kelio profilio būklė po pakeitimų.

17Be to, apeliantas nurodo, kad ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, padarytą aplinkai, dėl medžių sužalojimo, po kelio rekonstrukcijos atsakovui nesuteikė galimybės atkurti objekto būklės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 patvirtintos Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos 1 p. Be to, ieškinyje konkrečiai nenurodo, kurie medžiai ir kiek buvo sužaloti. Taigi vien medžių sužalojimas visiškai neįrodo žalos aplinkai, nes kelias yra uždaroje erdvėje bei neturi išskirtinių vaizdingo kraštovaizdžio požymių.

18Ieškovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai įvertinus bylos aplinkybes.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Kolegija, įvertinusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, pateiktus įrodymus, sprendžia, kad teismo sprendimas priimtas iš dalies netinkamai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, todėl dėl nurodytų procesinės teisės normų (Civilinio proceso kodekso 185 straipsnis) pažeidimo yra pagrindas sprendimą pakeisti.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Alnitransa“ pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2005 m. kovo 24 d. išduotą leidimą ir pasirašytą naudojimo sutartį eksploatuoja Liaukiškių žvyro karjerą (b.l. 29). Vilniaus apskrities viršininko administracija 2005 m. gegužės 3 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi 25 metams išnuomojo atsakovui žemės sklypą, kuriame yra Liaukiškių žvyro telkinys (b.l. 27). 2008 m. vasario 21 d. atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad UAB „Alnitransa“, platindama kelią Padvariai-Liaukiškiai Budelių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, neturėdama leidimo kelio remonto darbams, nukasė gruntą ir pakeitė draustinio reljefą, padarydama žalos gamtai (b.l. 11-12). Atsakovui UAB „Alnitransa“, t.y. jo direktoriui Algirdui Didžiokui, 2008-02-27 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau tekste – VRAAD) Širvintų rajono agentūros vyr. inspektoriaus nutarimu buvo paskirta administracinė nuobauda – 750 Lt bauda už tai, kad UAB „Alnitransa“, platindama kelią Padvariai – Liaukiškiai, Budelių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, neturėdama tam reikalingų dokumentų, pažeidė Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 145.1 p. (nukasė reljefo šlaitą ir išplatino kelią) (b.l. 9, 10). Ieškovui pareiškus reikalavimą dėl žalos, padarytos gamtai, atlyginimo, apylinkės teismas sprendimu jį patenkino, konstatuodamas buvus visas civilinės atsakomybės sąlygas ir priteisdamas visą ieškovo nurodomą žalą, įvertintą pinigine išraiška - 61 829,04 Lt.

22Kadangi apeliaciniu skundu iš esmės nesutinkama su teismo priteistos žalos, padarytos aplinkai, dydžiu, nurodant, kad ji buvo netinkamai ir neteisingai paskaičiuota, kolegija, neišeidama už apeliacinio skundo ribų, nenustačiusi absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis), pasisako tik dėl skundžiamos teismo sprendimo dalies (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1, 2 dalys).

23Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, paskaičiuodamas atsakovo gamtai padarytos žalos dydį, nevisiškai tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, dėl ko padarė iš dalies neteisingas išvadas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į ieškovo byloje pateiktus paskaičiavimus apie padarytos žalos dydį, neįvertino tokių bylai reikšmingų aplinkybių, kurias nurodė atsakovas, ir kurių iš esmės neneigė ieškovas, kad nurodytoje teritorijoje dar iki atsakovo atliktų grunto nukasimo bei kelio platinimo darbų buvo nutiestas kelias, ką patvirtina ir į bylą pateikta Širvintų rajono savivaldybės administracijos Čiobiškio seniūnijos 2009-08-06 pažyma dėl kelio priežiūros, kurioje nurodyta, kad kelio atkarpa nuo pagrindinio kelio Musninkai – Čiobiškis, per Patvarių kaimą iki Liaukiškių kaimo žvyro karjero yra įtraukta į seniūnijos vietinių kelių registrą (b.l. 41). Tuo pačiu kolegija pažymi, kad ieškovo į bylą pateiktas žalos, padarytos sunaikinus (pakeitus) reljefo formas, paskaičiavimas (b.l. 7-8), kuriuo iš esmės vadovavosi pirmosios instancijos teismas, atliktas neįvertinus iki žalos padarymo momento buvusių šios vietos duomenų, bei vadovaujantis faktine tos vietos situacija, ką patvirtina į bylą pateiktas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau tekste – VRAAD) Širvintų rajono agentūros patikrinimo aktas, kuriame nurodyta, kad atlikus apmatavimus rulete, nustatyta, jog yra nukasta 120 metrų ilgio, 7 metrų pločio, 3 metrų aukščio žemės pylimas (aukščio ir pločio parametrai gauti išvedant apmatavimų vidurkius) ir pats ieškovas apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu.

24Tokiu būdu kolegija daro išvadą, kad tokie ieškovo pateikti įrodymai nebuvo pakankami konstatuoti, kad nurodytoje teritorijoje atsakovas nukasė grunto būtent 2520 m3 , tačiau atsižvelgiant į atsakovo į bylą pateiktus įrodymus – įmonės finansinės apskaitos dokumentus, laikytinus leistinais ir tinkamais, patvirtinančius, kiek grunto buvo nukasta ir išvežta tuo metu, kai buvo fiksuotas atsakovo padarytas pažeidimas, ir pačiam ieškovui iš esmės pripažįstant tokį nukasto grunto kiekio paskaičiavimo būdą tinkamu, iš kurių matyti, kad faktiškai nukasto grunto kiekis buvo mažesnis, nes, pagal UAB „Alnitransa“ atliktų pervežimų, tvarkant kelią Patvariai – Liaukikių žvyro karjeras, suvestinę (b.l. 69) jis sudaro ne 2 520 m3, o 1 030 m3, taip pat į atsakovo į bylą pateiktą rašytinį įrodymą, kuris nepagrįstai nebuvo įvertintas pirmosios instancijos teismo kartu su kitais įrodymais, - UAB „GeoVySa“ atliktus kadastrinius matavimus (b.l. 42-43), kurių metu apskaičiuotas kelio išilginis nuolydis, iš esmės patvirtina atsakovo nurodomas aplinkybes, kad grunto faktiškai buvo nukasta mažiau negu nurodo ieškovas, kolegija, vadovaudamasi tikimybių pusiausvyros principu, reiškiančiu, kad jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais, sprendžia, kad labiau tikėtina, kad atsakovas nukasė mažesnį, t.y. 1 030 m3 kiekį grunto, ir remiantis šiuo skaičiumi turi būti paskaičiuojama žala, padaryta gamtai.

25Atsižvelgiant į tai, kad padarytos gamtai žalos dydis skaičiuojamas vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 patvirtintu „Nuostolių, padarytų gamta, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus objektus, skaičiavimo metodika“ ir LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr.521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“, bei įvertinant tai, kad nuostolių, padarytų sunaikinus (pakeitus) reljefo formas (nukasant, supilant kalvas ar kitas teigiamas reljefo formas iškasant, užpilant, dirbtinai pagilinant ar užlyginant daubas, natūralias raguvas ar kitas neigiamas reljefo formas), dydis apskaičiuojamas pagal formulę: Nr=BgxPgxRf, kur Nr – nuostolių dydis pažeidus reljefą (Lt), Bg – grunto bazinis tarifas =5,0 Lt už m3 ; Pg - Grunto (nuogriuvų, nuošliaužų, nukasto, supilto grunto) tūris 1030 m3; Rf – reljefo formos pažeidimo dydžio koeficientas 1.; ir Nr=5,0 x 1030 x 1 = 5150 Lt; sužalojus 11 medžių, kurių tūris yra 9,59 m3 , žala aplinkai sudaro 959 Lt (9,59 m3 x 100 Lt), viso padaryta nuostolių gamtai: 5150 Lt + 959 Lt = 6109 Lt; o nuostolių dydį padidinant tris kartus, nes žala padaryta valstybiniame draustinyje, jis yra 6109 x 3 = 18327 Lt, bei šią sumą indeksavus koeficientu 1,520, kuris nustatytas 2008 m. I ketvirčiui, viso padarytų nuostolių dydis sudaro 18327 x 1,520 = 27 857,04 Lt. Todėl būtent nurodyto dydžio žala priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

26Kolegija pažymi, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais dėl neteisingo žalos paskaičiavimo už sužalotus medžius. Kaip matyti iš 2008-02-21 patikrinimo akto (b.l. 11-12), nukasant kelią buvo sužaloti, pažeidžiant gyvybines funkcijas (dalies šaknų nukirtimas ar kitoks pašalinimas) šalia kelio augantys medžiai, t.y. 11 skirtingų skersmenų pušų. Apeliantas, sutikdamas su tuo, kad buvo sužaloti medžiai, apeliaciniame skunde nenurodo jokių pagrįstų argumentų, kurie sudarytų pagrindą mažinti žalą, padarytą aplinkai dėl medžių sužalojimo, paskaičiuotą vadovaujantis aukščiau nurodytais specialiais teisės aktais.

27Apelianto argumentai, kad dėl žalos miškui, kuris nuosavybės teise priklauso N. G. (b.l. 44, 47, 48), pretenzijų nepareikšta, atmestini kaip nepagrįsti, nes šiuo atveju ieškovo pareikštas reikalavimas siejamas su žala, padaryta gamtai (aplinkai), o ne miško savininkui. Kadangi šie medžiai auga Budelių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, ieškovo reikalavimas atlyginti žalą padarytą gamtai dėl sužalotų medžių yra teisėtas ir pagrįstas.

28Esant nustatytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 p.).

29Kadangi teismo sprendimas yra keistinas, atitinkamai turi būti pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas remiantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalimi, numatančia, jog ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Kadangi pakeitus teismo sprendimą ieškovo reikalavimas priteisti žalą, padarytą gamtai, patenkintas iš dalies (45 %), yra pagrindas sumažinti bylinėjimosi išlaidas, priteistas iš atsakovo valstybei (1 864,57 Lt), kurias sudaro 1 854,87 Lt žyminio mokesčio ir 9,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidų, iki 835,71 Lt žyminio mokesčio (27 857,04 Lt * 3%) ir 9,70Lt procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidų, viso – iki 845,41 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Apeliacinės instancijos teisme atsakovas turėjo tokių bylinėjimosi išlaidų: 1 911 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Kadangi už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1 854,87 Lt (61 829,04 Lt), o atsakovas sumokėjo 1 911 Lt, permokėta suma – 56,13 Lt grąžinama atsakovui iš valstybės biudžeto (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 p.). Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovo priteistina 835,71 Lt žyminio mokesčio (27 857,04 Lt * 3%) atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

32Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimą pakeisti.

33Priteistą iš UAB „Alnitransa“ Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui 61 829,04 Lt gamtai padarytai žalai atlyginti sumažinti iki 27 857,04 Lt, priteistą valstybei 1 864,57 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 845,41 Lt.

34Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento UAB „Alnitransa“ naudai 835,71 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

36Grąžinti UAB „Alnitransa“ iš valstybės biudžeto 56,13 Lt žyminio mokesčio, permokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Andžejaus Maciejevskio ir Tatjanos Žukauskienės,... 4. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovui Kęstučiui Urbonavičiui,... 6. atsakovo atstovams Algirdui Didžiokui, advokatui Rimondui Kuzminui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 10. Nurodė, kad 2008 m. vasario 21 d. buvo nustatyta, kad Budelių... 11. Atsakovas UAB „Alnitransa“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 12. Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį... 13. Teismas, nustatęs, kad atsakovas pripažino, jog kelio remonto darbams... 14. Padarytos gamtai žalos dydį teismas paskaičiavo pagal parengtą žalos... 15. Atsakovas UAB „Alnitransa“ apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 16. Pasak apelianto, ieškovo pateiktame žalos, padarytos sunaikinus (pakeitus)... 17. Be to, apeliantas nurodo, kad ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą,... 18. Ieškovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Kolegija, įvertinusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Alnitransa“ pagal Lietuvos... 22. Kadangi apeliaciniu skundu iš esmės nesutinkama su teismo priteistos žalos,... 23. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, paskaičiuodamas... 24. Tokiu būdu kolegija daro išvadą, kad tokie ieškovo pateikti įrodymai... 25. Atsižvelgiant į tai, kad padarytos gamtai žalos dydis skaičiuojamas... 26. Kolegija pažymi, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais dėl... 27. Apelianto argumentai, kad dėl žalos miškui, kuris nuosavybės teise... 28. Esant nustatytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 29. Kadangi teismo sprendimas yra keistinas, atitinkamai turi būti pakeičiamas... 30. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas turėjo tokių bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 32. Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimą... 33. Priteistą iš UAB „Alnitransa“ Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 34. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 36. Grąžinti UAB „Alnitransa“ iš valstybės biudžeto 56,13 Lt žyminio...