Byla e2-2715-820/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis šios bylos asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. Š., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Prustitas“ atstovui advokatui J. U., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei S. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Prustitas“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis šios bylos asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Įpareigoti atsakovą UAB „Prustitas“ per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti žemės sklype ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - ) statomą blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m pločio, 7,54 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę.
  2. Atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu – leisti ieškovui pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti žemės sklype ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - ) statomą blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m pločio, 7,54 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo UAB „Prustitas“.
 2. Ieškovas nurodė, jog atsakovas, neturėdamas normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų valstybinės žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, stato blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m pločio, 7,54 m aukščio). Pagal LR Statybos įstatymą statytojas turi turėti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau atsakovas jokių statybą leidžiančių dokumentų ieškovui nepateikė. 2014 m. gruodžio 17 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-151217-00218 buvo nustatyta, jog atsakovas vykdo statybos darbus, neturėdamas statybas leidžiančių dokumentų. Nustačius pažeidimą, 2014 m. gruodžio 18 d. Privalomuoju nurodymu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. PRN-00-141218-00226 atsakovui nustatė terminą pašalinti savavališkos statybos padariniams. Tačiau atsakovas nei per ieškovo nustatytą, nei per pratęstą terminą savavališkos statybos padarinių nepašalino, todėl buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. NPA-00-151022-00209, kuriuo konstatuota, jog savavališkos statybos padariniai nepašalinti. Atsakovui 2015 m. sausio 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A2.7-753-891/2015 buvo skirta bauda, kuria atsakovas sumokėjo, todėl laikytina, jog pats pripažįsta savavališkos statybos faktą. Remdamasis šiais pagrindais, ieškovas prašo teismo patenkinti ieškinį ir įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius.
 1. Trečiojo asmens atsiliepimo santrauka
 1. Tretysis asmuo per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog sutinka su ieškiniu. Teigiama, kad žemės sklypas, kuriame vykdoma savavališka statyba, priklauso Lietuvos Respublikai ir atsakovas juo naudojasi nuomos teisėmis. Kadangi atsakovas neturi jokių statybas leidžiančių dokumentų, tretysis asmuo prašo ieškinį tenkinti visiškai.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „Prustitas“ pateikė prašymą, kuriame prašo teismo leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją. Atsakovas sutinka, jog statybas vykdo neturėdamas statybas leidžiančių dokumentų, tačiau teigia, jog statyba ginčo žemės sklype yra leidžiama ir atsakovas deda visas pastangas gauti visus reikiamus statybas leidžiančius dokumentus. Todėl prašo teismo leisti atsakovui per 18 mėnesių nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą pastatui – katilinei (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilniuje.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).
 2. Atsakovas faktą dėl vykdomų savavališkų statybų pripažįsta visiškai, todėl sprendime išdėstomi sutrumpinti motyvai (CPK 268 str. 5 d.).

4Dėl ieškinio reikalavimų ir atsakovo prašymo

 1. Nagrinėjamu atveju ieškovas nustatė, jog atsakovas UAB „Prustitas“ vykdo statybos darbus žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - ), neturėdamas jokių statybas leidžiančių dokumentų. Savavališka statinio statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento (LR Statybos įstatymo 2 str. 71 p.).
 2. 2014 m. gruodžio 17 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-151217-00218 (e. b. l. 65 - 66) buvo nustatyta, jog atsakovas UAB „Prustitas“ vykdo statybos darbus, neturėdamas jokių statybas leidžiančių dokumentų. Nustačius pažeidimą, 2014 m. gruodžio 18 d. Privalomuoju nurodymu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. PRN-00-141218-00226 (e. b. l. 69 – 70) atsakovui nustatė terminą iki 2015 m. birželio 18 d. pašalinti savavališkos statybos padariniams. Tačiau atsakovas nei per ieškovo nustatytą (iki 2015 m. birželio 18 d.), nei per pratęstą (iki 2015 m. rugsėjo 18 d.) terminą savavališkos statybos padarinių nepašalino, todėl 2015 m. spalio 22 d. buvo surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. NPA-00-151022-00209, kuriuo konstatuota, jog savavališkos statybos padariniai nepašalinti (e. b. l. 78).
 3. Atsakovas UAB „Prustitas“ neginčija aplinkybės, jog statybos darbai buvo atlikti neturint statybą leidžiančių dokumentų ir statyba yra savavališka.
 4. CK 4.103 straipsnio 3 dalis numatyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 28 str. numato, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Pagal minėto įstatymo 14 str. 7 d., teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir (...) gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.
 5. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių; savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011; kt.). Taigi teismas analizuoja, kurį iš neteisėtos statybos šalinimo padarinių galima taikyti šioje byloje.
 6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas, siekdamas įteisinti savavališką statybą, jau atliko eilę veiksmų. Atsakovas pakeitė žemės sklypo naudojimo paskirtį. Atsakovas sudarė sutartį su UAB „Avinida“ dėl kadastrinių matavimų, topo nuotraukų, ekspertizės atlikimo ir projektinės dokumentacijos parengimo. Atsakovas savo nuosavybėn įsigijo statinį, prie kurio buvo atlikti savavališkos statybos veiksmai. Atsakovas sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį. Pažymėtina, jog nuomos sutartį valstybės institucijos pasirašė per beveik trijų mėnesių laikotarpį, t. y. dokumentų tvarkymas užsitęsė ne dėl nuo atsakovo priklausančių priežasčių. Byloje nėra duomenų ir ieškovas neįrodinėjo, jog šioje vietoje atsakovo siekiamo įteisinti statinio statyba pagal galiojančius teisės aktus yra negalima. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad atsakovo nuosavybėje turimo pastato savavališkos statybos padariniai gali būti pašalinti ne tik įpareigojant išardyti savavališkai atliktų darbų padarinius, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, tikslinga taikyti alternatyvų pažeistos teisės gynybos būdą – leisti atsakovui per nustatytą terminą teisės aktų nustatyta tvarka leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Kaip minėta, dokumentacijos tvarkymas užtrunka dėl valstybės institucijų veikų, tačiau ieškovas jau buvo nustatęs terminą savavališkos statybos padariniams šalinti. Nuo pažeidimo nustatymo praėjo jau daugiau, nei metai laiko. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo prašymas tenkintinas iš dalies ir nustatytinas 12 mėnesių terminas statybą projektinei dokumentacijai parengti ir leidžiantiems dokumentams gauti.
 7. Alternatyvaus pažeistos statybos teisės ginimo nustatymas neatleidžia atsakovo nuo pareigos pašalinti savavališkos rekonstrukcijos padarinius. Toks teismo sprendimas yra savavališkos statybos padarinių pašalinimo formos parinkimas, sprendimo vykdymo eigos nustatymas (CPK 271 str.) . Todėl teismas, priimdamas Civilinio proceso kodekso 273 straipsnyje numatyto pobūdžio teismo sprendimą, nustato, kad tuo atveju, jeigu atsakovas per jam nustatytą 12 mėnesių terminą projektinei dokumentacijai parengti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, neįvykdys duoto įpareigojimo, tai atsakovui nustatytinas naujas įpareigojimas - per 3 mėnesius, skaičiuojamus nuo 12 mėnesių, skirtų gauti statybą įteisinančius dokumentus, pabaigos, savo lėšomis pašalinti savavališkos staybos padarinius, t. y. nugriauti žemės sklype, esančiame Keramikų g. 2A, Vilniuje (kadastrinis Nr. 0101/0027:0163), statomą blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę. Kadangi ir antrasis teismo sprendinys yra neturtinio pobūdžio, todėl neįvykdžius ir šio įpareigojimo - pašalinti savavališkos staybos padarinius, taikytina CPK 273 straipsnio 1 dalies nuostata ir ieškovui suteiktina teisė pašalinti savavališkos statybos padarinius, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

5Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Remiantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, teismas patenkino ieškinį visiškai, todėl valstybei iš atsakovo priteistina 41 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 2 d.).
 2. Teismas patyrė 1,32 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos patenkinus ieškinį priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

6Nustatyti atsakovui UAB „Prustitas“ (į. k. 124996454) dvylikos mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka. Įpareigoti atsakovą UAB „Prustitas“ (į. k. 124996454), per dvylikos mėnesių terminą negavus statybą leidžiančių dokumentų, savo lėšomis per tris mėnesius po dvylikos mėnesių termino pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - ), statomą blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui atsakovui UAB „Prustitas“ (į. k. 124996454) per nustatytą trejų mėnesių terminą neįvykdžius šiuo teismo sprendimu nustatyto įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, leisti ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (į. k. 288600210) pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje (kadastrinis Nr. ( - ), statomą blokelių mūro pastatą (15,58 m ilgio, 9,74 m aukščio) ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo UAB „Prustitas“ (į. k. 124996454). Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Prustitas“ (į. k. 124996454) 42,32 EUR (keturiasdešimt du eurus ir 32 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai