Byla e2-2296-813/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. N. 494,29 Eur skolą, 474,10 Eur palūkanas, 190,04 Eur delspinigius, 171,31 Eur palūkanų delspinigius, 164,66 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 16 proc. palūkanų nuo 244,03 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG; 15,4 proc. palūkanų nuo 250,26 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV; taip pat 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-08-14 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

72008-08-14 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“), ir atsakovas R. N. pasirašė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG, kuria remiantis atsakovui buvo išduota elektroninė atsiskaitymo priemonė - kortelė bei suteiktas 800,00 Lt (231,70 Eur) kredito limitas kortelės sąskaitoje su 16 procentų metinėmis palūkanomis. 2008-08-08 atsakovas su pradiniu kreditoriumi taip pat pasirašė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV, remiantis kuria atsakovui suteiktas 2000,00 Lt (579,24 Eur) kreditas su 15,40 procentų metinėmis palūkanomis. Pradinis kreditorius pagal sutartį tinkamai vykdė savo pareigas - suteikė atsakovui vartojimo kreditą bei kredito limitą sąskaitoje ir išdavė elektroninę atsiskaitymo priemonę - kortelę, tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė - nevykdė paimto kredito dalinių gražinimų ir nemokėjo palūkanų nustatytais terminais, taip pat neužtikrino reikiamos lėšų sumos mėnesiniam 40,00 Lt (11,58 Eur) mokėjimui nurašyti. 2009-06-03 pretenzija ieškovė pranešė atsakovui, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. 08-089049-EG iki 2009-06-18 sumokėti 838,73 Lt (242,91 Eur) įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir delspinigių priteisimo. 2009-06-03 pretenzija ieškovė taip pranešė atsakovui, kad neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. 08-089194-GV iki 2009-06-18 sumokėti 927,35 Lt (268,58 Eur) įsiskolinimą, bankas vienašališkai nutrauks sutartį ir kreipsis į teismą dėl skolos ir delspinigių išieškojimo. Duomenų, kad atsakovas paragintas pašalinti sutarčių pažeidimus būtų įvykdęs savo įsipareigojimus, nėra. „Swedbank“, AB, 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-54 perleido UAB „Gelvora“ reikalavimo teises į atsakovo skolą ir iš jos kylančias prievoles. Iš 2009-07-02 pranešimų matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, delspinigius, palūkanas ir skolos išieškojimo išlaidas, tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs savo prievoles, nėra.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys savo susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita - CK 6.874 str. 1 d. Kadangi duomenų, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartis ir grąžino jam suteiktus kreditus su palūkanomis, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus „Swedbank“, AB, reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovo priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG 244,03 Eur skola, 231,88 Eur palūkanos ir 16 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 244,03 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-08-04 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos; pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV 250,26 Eur skola, 242,22 Eur palūkanos ir 15,4 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 250,26 Eur dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-08-04 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos - CK 6.37 str. 1, 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.258 str., 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str., 6.874 str. 1 d., 6.881 str. Bendra skolos suma pagal abi minėtas sutartis sudaro 494,29 Eur, bendra palūkanų suma pagal abi minėtas sutartis sudaro 474,10 Eur.

9CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Atsakovas nustatytu laiku neįvykdęs savo sutartinių prievolių įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos, todėl ieškovė už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovui priskaičiavo 87,85 Eur ir 90,09 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2009-06-26 – 2010-06-21.

10Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

11Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovei iš atsakovo atitinkamai priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG 44,57 Eur delspinigiai; pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV 50,45 Eur delspinigiai. Pagal abi sutartis priteistina bendra 95,02 Eur delspinigių suma. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas. Analogiškai vertintini ir delspinigiai už palūkanas, kuriuos ieškovė skaičiuoja 0,1 proc., ir kurie teismo, atsižvelgus į aukščiau nurodytus argumentus, mažintini iki 0,05 proc., dėl to iš atsakovo priteistina: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG 41,74 Eur delspinigiai už palūkanas; pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV 43,92 Eur delspinigiai už palūkanas. Pagal abi sutartis priteistina bendra 85,66 Eur delspinigių už palūkanas suma.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 164,66 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, darbo priemonės ir kt. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 2,02 Eur išlaidas, išsiųsdama atsakovui 2009-07-02 pranešimus dėl reikalavimo perleidimo. Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, telefoninius skambučius, išlaidas už užklausas Nekilnojamojo turto registrui, išlaidas už užklausas Gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – darbo priemonės – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-07-02 pranešimų dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmusis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 2,02 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

13Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-08-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovo ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteistinas 26,18 Eur žyminis mokestis - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.

15Iš pateikto 2014-12-17 mokėjimo nurodymo Nr. 164 matyti, kad pateiktą ieškinį ieškovė apmokėjo 150,00 Lt (ekvivalentas eurais – 43,44 Eur) žyminiu mokesčiu, nors pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. nuostatas ieškinys turėjo būti apmokėtas 34,00 Eur žyminiu mokesčiu. Todėl, remiantis CPK 87 str. 1 d. 1 p., ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis – 9,44 Eur.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. N., a. k. ( - ) 494,29 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt keturių eurų 29 ct) skolą, 474,10 Eur (keturių šimtų septyniasdešimt keturių eurų 10 ct) palūkanas, 95,02 Eur (devyniasdešimt penkių eurų 02 ct) delspinigius, 85,66 Eur (aštuoniasdešimt penkių eurų 66 ct) palūkanų delspinigius, 16 proc. metinių palūkanų nuo 244,03 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-08-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-089049-EG; 15,4 proc. palūkanų nuo 250,26 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-08-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-089194-GV; taip pat 2,02 Eur (dviejų eurų 02 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme - 2015-08-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,18 Eur (dvidešimt šešių eurų 18 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. ( - ).

19Likusią ieškinio dalį atmesti.

20Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. ( - ), 9,44 Eur (devynių eurų 44 ct) permokėto žyminio mokesčio (sumokėtas 2014-12-17 mokėjimo nurodymu Nr. 164).

21Atsakovas R. N. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius,... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. N.... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. 2008-08-14 pradinis kreditorius „Swedbank“, AB, (buvęs pavadinimas AB... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės... 10. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 11. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta... 12. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 164,66 Eur ikiteisminio skolos... 13. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti... 14. Iš atsakovo ieškovei, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai,... 15. Iš pateikto 2014-12-17 mokėjimo nurodymo Nr. 164 matyti, kad pateiktą... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo R. N., a. k. ( - ) 494,29 Eur (keturių šimtų... 19. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 20. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų... 21. Atsakovas R. N. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 22. Ieškovė UAB „Gelvora“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...