Byla e2-6827-793/2019
Dėl sutarties pripažinimo galiojančia ir įvykdyta, nuosavybės teisės pripažinimo, ir atsakovo J. J. priešieškinį ieškovui V. B., dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Teisė ir finansai“, S. U., K. G

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant A. B., dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovo atstovui advokato padėjėjui E. P., atsakovui J. J., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Teisė ir finansai“ atstovui direktoriui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. B. ieškinį atsakovui J. J., dėl sutarties pripažinimo galiojančia ir įvykdyta, nuosavybės teisės pripažinimo, ir atsakovo J. J. priešieškinį ieškovui V. B., dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „Teisė ir finansai“, S. U., K. G..

3Teismas

Nustatė

41.

5I. V. B. su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus, prašydamas: pripažinti 2015 m. vasario 10 d. avansinę sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo J. J. – nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartimi, ja patvirtinti, pripažinti galiojančia ir ieškovo V. B. įvykdyta; ieškovo naudai iš atsakovo priteisti 500,00 Eur baudą pagal 2015 m. vasario 10 d. sutarties 1.2. punktą; ieškovo naudai iš atsakovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. vasario 10 d. ieškovas su atsakovu sudarė avansinę sutartį, kuria susitarė, kad atsakovas ieškovui už 14 493,00 Eur sumą parduos negyvenamosios paskirties patalpos 3512/22481 dalį, esančią adresu ( - ). Po sutarties sudarymo – 2015 m. vasario 11 d. ieškovas atsakovui sumokėjo 2 710,00 Eur avansinį mokestį, o kitus mokėjimus atliko kitais terminais. Ieškovui sumokėjus visą sutartimi sulygtą sumą ieškovas ir atsakovas iki 2016 m. gruodžio 1 d. įsipareigojo sudaryti negyvenamųjų patalpų pirkimo – pardavimo notarinę sutartį. Iki 2016 m. lapkričio 20 d. ieškovas atsakovui sumokėjo visą sutartimi sulygtą sumą, bet atsakovas atsisako ir toliau vengia sudaryti pirkimo – pardavimo notarinę sutartį. Patalpose ieškovas gyveno laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 10 d. iki 2017 m. rugpjūčio 19 d., patalpose yra likę ieškovui nuosavybės teise priklausantys daiktai, kurių atsakovas pasiimti neleidžia. Pažymi, kad negyvenamosios patalpos ieškovui nėra perduotos, nors ieškovas atsakovui sumokėjo visą sutarties kainą, tuo įgyvendindamas sudarytos sutarties sąlygas.

62.

7Atsiliepimu į ieškovo ieškinį atsakovas J. J. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad negyvenamųjų patalpų prikimo – pardavimo notarinę sutartį ketino sudaryti su ieškovu, tačiau, pats ieškovas nustatytu laiku nepasirodė notarų biure. Pažymėjo ir tai, kad notarų biurui buvo būtina pateikti daugiabučio namo administratoriaus pažymą apie visišką atsiskaitymą, bet to padaryti negalėjo, kadangi ieškovas naudodamas ir valdydamas patalpas neatsiskaitė su komunalinių paslaugų tiekėjais.

83.

9A. J. J. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo V. B. priteisti 2 126,00 Eur nuostolių atlyginimą, 4 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų skaičiuojamų už priteistą sumą, nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad ieškovas gyvendamas atsakovui nuosavybės teise priklausančiose patalpose adresu ( - ), nemokėjo už patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, dėl ko susidarė 2 126,00 Eur įsiskolinimas komunalinių paslaugų tiekėjams, kurį savo lėšomis apmokėjo pats atsakovas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir atsiskaitymų su komunalinių paslaugų tiekėjais, atsakovas patyrė neigiamas pasekmes, kadangi paslaugų tiekėjų požiūriu atsakovas yra skolininkas ir yra įtrauktas į skolininkų sąrašus, kas žeidžia atsakovo reputaciją bankų ir kitų finansines paslaugas teikiančių įmonių požiūriu. Būtent dėl šių aplinkybių kredito įstaigos atsisako atsakovui suteikti paskolą.

104.

11Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį ieškovas teismo prašo atsakovo priešieškinį atmesti, kaip nepagrįstą ir tenkinti ieškovo ieškinį bei ieškovo naudai iš atsakovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčo patalpose gyveno laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 10 d. iki 2017 m. rugpjūčio 19 d., tad tik už šį laikotarpį ieškovui kilo pareiga atsiskaityti su paslaugų teikėjais už jų suteiktas paslaugas, ką ieškovas ir atliko. Atsakovo į bylą pateikti mokėjimus patvirtinantys kvitai, kuriuos atsakovas tariamai atliko savo lėšomis, yra būtent ieškovo, kadangi ieškovas atsiskaitydamas už suteiktas paslaugas atsakovui pateikdavo mokėjimo kvitus. Taip pat, atsakovas nepagrindžia UAB „Aidila“ suteiktų kadastrinių matavimų paslaugų poreikio. Atsakovo priešieškinis grindžiamas deklaratyviais teiginiais, kurie nepatvirtinti jokiais įrodomaisiais dokumentais.

125.

13Atsakovas atsiliepime į ieškovo pateiktą priešieškinio atsiliepimą nurodė, kad ieškovas gyveno ginčo patalpose ir nemokėjo jam tenkančių komunalinių mokesčių, dėl ko susidarė skola ir atsakovui teko savomis lėšomis padengti įsiskolinimą. Pažymėjo, kad dalį mokėjimų už komunalines paslaugas atliko būtent ieškovas. Be to, ieškovas atlikęs mokėjimą skolų išieškojimo bendrovei UAB „Sergel“ patvirtino, kad yra atsakingas už susidariusį įsiskolinimą. Papildomai teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 729,00 Eur padidintą skolos sumą – viso 2 912,00 Eur.

146.

15Teismo posėdžio metu ieškovas V. B. ieškinyje suformuluotus reikalavimus palaikė pilna apimtimi, teismo prašė juos tenkinti. Su atsakovo priešieškiniu nesutiko ir teismo prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad sutartį ieškovas įvykdė pilna apimtimi, bet atsakovas nesutiko pasirašyti pagrindinės patalpų pirkimo – pardavimo sutarties, kuri būtų patvirtinta notarų biure. Atsakovas nebuvo informavęs ieškovo, kad negyvenamosios patalpos priklauso ir kitiems bendrasavininkams. Laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2017 m. rugpjūčio 19 d. ieškovas gyveno patalpose. Komunalinius mokesčius paslaugų tiekėjams sumokėjo, kai visiškai atsiskaitė su atsakovu. Iki 2018 m. lapkričio mėn. sumokėjo skolas komunalinių paslaugų tiekėjams. Sutinka, kad už komunalines paslaugas turėtų atsiskaityti už laikotarpį nuo 2015 m. vasario mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. Sąskaitų už suteiktas komunalines paslaugas negaudavo. Pažymėjo, kad atsakovą ragino įforminti pirkimo – pardavimo sutartį elektroniniais laiškais, kadangi telefonu su atsakovu susisiekti nepavyko. Atsakovui 2017 m. rugpjūčio 19 d. grąžino tris patalpų durų raktus, vieną raktą pasiliko, kadangi patalpose liko dalis ieškovo daiktų. Nuo 2018 m. birželio mėn. patalpose gyveno atsakovo giminaitė. Pažymėjo, kad avansinė sutartis buvo sudaryta dviem egzemplioriais, šią sutartį surašė atsakovas. Įrašai atlikti kitame sutarties lape surašyti atsakovo ranka, ieškovas surašė tik žodžius pieštuku ir datą 2015 m. liepos 22 d. bei sumą – 3 400,00 Eur. Pažymėjo, kad prie sutarties prisegė lapą, kuriame atsakovas ir ieškovas patvirtino pinigų perdavimo ir gavimo faktą. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas E. P. nurodė, kad ieškovo ieškinyje suformuluotus reikalavimus palaiko pilna apimtimi, teismo prašo juos tenkinti pilna apimtimi. Su atsakovo priešieškiniu nesutiko ir teismo prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįgyvendino, ko pagrindu ieškovo reikalavimas kaip pagrįstas tenkintinas. Ieškovas už laikotarpį kuriuo gyveno patalpose su komunalinių paslaugų tiekėjais yra atsiskaitęs visiškai. Pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimą dėl neturtinės žalos nėra, atsakovas turi neįgalumą, yra bedarbis, ko pagrindu kredito įstaigos ir nesuteikė paskolos atsakovui.

167.

17Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškovo ieškiniu ir ieškinyje suformuluotais reikalavimais nesutiko, teismo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Su ieškiniu nesutiko, kadangi ieškovas pilnai neįvykdė sutarties – atsakovo pagal sutarti gauta pinigų suma – 13 481,00 Eur. Pretenzijų dėl likusios pagal sutartį neapmokėtos sumos ieškovui nereiškė. Atsakovo teigimu, avansinė sutartis yra nebegaliojanti. Atsakovas buvo pasiruošęs sudaryti pirkimo – pardavimo notarinę sutartį, informavo patalpų bendrasavininkus apie patalpų pardavimą, bet sutartu metu ieškovas neatvyko į notarų biurą. Priešieškinyje suformuluotus reikalavimus palaiko pilna apimtimi, teismo prašo juos tenkinti. Nurodė, kad avansinės sutarties patalpų perdavimo – priėmimo akto pagrindu ieškovas naudojo patalpas, dėl ko pastarajam kilo pareiga atsiskaityti už patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, už kurias savo lėšomis atsiskaitė būtent atsakovas. Paslaugų teikėjams suteikė informaciją apie tai, kad patalpas naudoja ieškovas, ko pagrindu ieškovas turėjo galimybę komunalinių paslaugų teikėjus informuoti apie turimą patalpų naudojimo teisę. Ieškovas komunalinius mokesčius privalo mokėti kaip patalpų naudotojas. Patalpų raktų ieškovas atsakovui neperdavė. Patalpose atsakovo giminaitė G. J. niekada negyveno. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neapmokėjo skolų už komunalines paslaugas, atsakovas įtrauktas į skolininkų sąrašus ir tai, kad ieškovui pradėjus teisminį procesą atsakovo atžvilgiu buvo taikytas atsakovo turto areštas, pastarasis negavęs paskolos, patyrė neigiamas pasekmes. Pažymėjo, kad šiuo metu atsakovas tebėra patalpų savininkas. Pažymėjo, kad avansinę sutartį parengė ieškovo nekilnojamojo turto agentė. Atsakovas gavo savo sutarties originalą, bet jį paliko pas ieškovą. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. liepos 22 d. 3 400,00 Eur negavo, nors įrašas patvirtina, pinigų gavimą, įrašas darytas atsakovo ranka. Pripažįsta, kad papildomame lape tekstą surašė atsakovas savo ranka išskyrus sumą 3 400,00 Eur ir datą 2015 m. liepos 22 d., nurodytos sumos atsakovas niekada negavo. Pažymėjo, kad raštelis buvo surašytas iš anksto, nors ankstesnius įrašus atsakovas surašydavo tik gavęs pinigus.

188.

19Trečiojo asmens UAB „Teisė ir finansai“ atstovas direktorius A. S. su ieškovo ieškiniu sutiko visiškai, teismo prašė jį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įgyvendino, ieškovo ieškinio reikalavimai yra pagrįsti. Su atsakovo priešieškiniu nesutiko, prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiasis asmuo nebuvo informuotas apie patalpų pardavimą. Bendrasavininkai žodiniu sutarimu buvo susitarę, kad patalpas gali pardavinėti neinformavus likusių bendrasavininkų. Trečiojo asmens patalpos nesiriboja su atsakovo patalpomis.

20Teismas

konstatuoja:

21ieškinys tenkintinas iš dalies.

229.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. vasario 10 d. tarp ieškovo V. B. ir atsakovo J. J. buvo sudaryta avansinė sutartis (toliau – Sutartis), kurios 1.1. punkte yra nurodyta, kad atsakovas ieškovui už 14 493,00 Eur sumą parduoda 3521/22481 dalį patalpų, esančių adresu ( - ) (toliau – Patalpos). Sutarties 1.2. punkte yra nurodyta, kad Sutarties 1.1. punkte paminėta suma atsakovui sumokama iki notarinės Patalpų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 1 d. (t. 1, e. b. l. 8). 2015 m. vasario 10 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Patalpų perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė Patalpas (t. 1, e. b. l. 9). Grynųjų pinigų perdavimo – priėmimo akte yra nurodyta, kad: 2015 m. vasario 10 d. ieškovas atsakovui sumokėjo 3 510,00 Eur sumą; 2015 m. kovo 17 d. - 1 100,00 Eur; 2015 m. kovo 28 d. - 600,00 Eur; 2015 m. balandžio 24 d. – 1 000,00 Eur; nenurodytą datą – 1 200,00 Eur; 2015 m. liepos 22 d. – 3 400,00 Eur; 2016 m. birželio 30 – 1 200,00 Eur; 2016 m. rugpjūčio 1 d. – 1 000,00 Eur; 2016 m. rugpjūčio 16 d. 1 100,00 Eur; 2016 m. lapkričio 20 d. 371,00 Eur, viso sumoje – 14 481,00 Eur (t. 1, e. b. l. 14). VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta, kad šiuo metu Patalpų nuosavybės teisė tebėra įregistruota atsakovo J. J. vardu (t. 1, e. b. l. 16-17).

24Dėl Sutarties teisinio kvalifikavimo, galiojimo ir įvykdymo.

2510.

26Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.154 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prievolių teisėje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Sutartis įpareigoja šalis atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

2711.

28Ginčo Sutarties 1.1. ir 1.2. punktai nurodo, kad atsakovas įsipareigojo ieškovui parduoti 3521/22481 dalį patalpų, esančių ( - ), o ieškovas įsipareigojo iki 2016 m. gruodžio 1 d. (iki notarinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos) atsakovui už parduodamas Patalpas sumokėti 14 493,00 Eur sumą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Sutarties 1.1. punkte yra detaliai nurodyta, kad ieškovas atsakovui iki notarinės sutarties pasirašymo momento sumoka 3 000,00 Eur avansinį mokesti ir kas mėnesį atsakovui moka po 500,00 Eur. Šiuo atveju akivaizdu, kad per 22 mėnesių laikotarpį ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 14 493,00 Eur Patalpų vertei dengti. Sutarties šalių teismo posėdžio metu duoti žodiniai paaiškinimai bei sudarytos Sutarties sąlygos patvirtina, kad Sutartimi šalys siekė perleisti ginčo Patalpų nuosavybės teisę, Sutartyje detaliai aptarusios Sutarties kainos mokėjimo tvarką, Patalpų nuosavybės perėjimo momentą ir sąlygas. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ginčijama Sutartis atitinka pirkimo – pardavimo išsimokėtinai teisinius santykius ir turi būti kvalifikuojama kaip pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartis, kurios apibrėžtį pateikia CK 6.411 straipsnis – pagal daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartį pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktu tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje nustatytos kainos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Sutartyje privalo būti nurodyta daikto kaina ir periodinių įmokų dydis, periodinių įmokų mokėjimo terminai ir atsiskaitymo tvarka (CK 6.413 straipsnio 2 dalis).

2912.

30Kaip matyti iš ieškovo procesinių dokumentų, ieškovas savo reikalavimą patvirtinti ir pripažinti galiojančia Sutartį grindžia CK 1.93 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią, jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog tam, kad būtų galima taikyti CK 1.93 straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį, būtinos tokios sąlygos: 1) sandoris yra dvišalis; 2) viena sandorio šalis visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį; 3) kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka. Nustačius, kad nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo pripažinti sandorį galiojančiu pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2007; 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2008; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2011). Šiuo konkrečiu atveju, iš Sutarties matyti, kad pirkimo – pardavimo išsimokėtinai Sutartį sudarė ir savo parašais patvirtino ieškovas V. B. ir atsakovas J. J., kuriuos sudarytos Sutarties pagrindu sieja priešpriešiniai įsipareigojimai. Sutarties sudarymo fakto bylos šalys neginčijo, tad pripažintina, kad ginčo Sutartis yra dvišalis tarp ieškovo ir atsakovo sudarytas sandoris. Pakartotina, jog Sutarties kaina – 14 493,00 Eur. Byloje esantys duomenys, o būtent – grynųjų pinigų perdavimo - priėmimo aktas patvirtina, kad ieškovas pagal Sutarties 1.1. punktą atsakovui yra sumokėjęs 14 481,00 Eur sumą, paskutinis mokėjimas atliktas 2016 m. lapkričio 20 d., kas patvirtina, tai kad ieškovas iš esmės Sutartį yra įvykdęs. Pažymėtina tai, kad atsakovas teisme ginčijo pinigų perdavimo – priėmimo akte nurodytos 2015 m. liepos 22 d. ieškovo atsakovui perduotos 3 400,00 Eur sumos perdavimo faktą, nurodydamas, kad šios sumos iš ieškovo tariamai niekada negavo. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kiekvienas asmuo turi domėtis savo teisėmis ir pareigomis, t. y. turi elgtis protingai. Protingumas reikalauja, kad asmuo elgtųsi apdairiai, atidžiai, rūpestingai, teisingai ir sąžiningai. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio adekvačioje situacijoje etaloną (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2007 ir kt.). Atsakovas teismui duodamas žodinius paaiškinimus nurodė, kad savo ranka surašė minėtos sumos perdavimo ir priėmimo tekstą, taip pat, po šiuo tekstu yra atsakovo parašas, negana nurodyto, atsakovas ant šio popieriaus lapo ir toliau savo raštu surašė ir parašais patvirtino iš ieškovo gautas sumas ir datas, kas yra visiškai nesuprantama, kadangi kiekvienas atidus, protingas ir rūpestingas asmuo, šioje situacijoje negavęs 3 400,00 Eur sumos, vietoje sekančių gautų sumų patvirtinimų, būtų reiškęs pretenzijas ieškovui dėl realiai nesumokėtos 3 400,00 Eur sumos, ko pagrindu atsakovo teiginys dėl 3 400,00 Eur realaus nesumokėjimo teismo vertintinas kaip prieštaringas, nelogiškas ir nepatikimas. Pakartotina, kad ieškovas pagal sutartį atsakovui yra sumokėjęs 14 481,00 Eur sumą, nesumokėtas ieškovo skolos atsakovui pagal Sutartį likutis – 12,00 Eur, yra nežymus. Sutarties 1.2. punkte detaliai nurodytas terminas – 2016 m. gruodžio 1 d., iki kurio tarp šalių turėjo būti sudaryta notarinė Patalpų pirkimo – pardavimo sutartis. Pažymėtina tai, kad jau daugiau nei dvejus metus ieškovas ir atsakovas neįformina sandorio notarine tvarka sudarydami Patalpų pirkimo – pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vengė sudaryti notarinę Patalpų pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovas buvo priverstas su ieškiniu kreiptis į teismą. Atsakovo vengimą įforminti sandorį notarine tvarka patvirtina ir tai, kad atsakovas teismui duodamas žodinius paaiškinimus pažymėjo, jog tebelaiko save teisėtu Patalpų savininku, nors iš ieškovo pagal Sutartį yra gavęs net 14 481,00 Eur, kas sudaro 99,91 procentus Sutarties kainos. Sutiktina su ieškovo teiginiu, kad 2019 metais vykęs atsakovo kreipimasis į notarų biurą dėl informacijos suteikimo, nesudaro pagrindo manyti, kad atsakovas savo aktyviais veiksmais siekė patvirtinti sandorį notarine tvarka. Iš to kas prieš tai nurodyta matyti, kad egzistuoja visos trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodytos būtinosios sąlygos CK 1.93 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto sandorio pripažinimo galiojančiu instituto taikymui.

3113.

32Taip pat kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 1.93 straipsnio 4 dalies norma turi būti aiškinama ir taikoma nepažeidžiant civilinėje teisėje galiojančio sutarties laisvės principo, pagal kurį civilinių santykių subjektai yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ar jos nesudaryti. Konkreti sutartis gali būti sudaryta tik vadovaujantis suderinta šalių valia, nukreipta į pageidaujamų civilinių teisinių santykių sukūrimą, pakeitimą ar nutraukimą, todėl teismas, pripažindamas pirkimo–pardavimo sandorį galiojančiu, pirmiausiai turi nustatyti sandorio, t. y. šalių susitarimo, nors ir netinkamai įforminto (nepatvirtinto notaro), kaip tokio, faktą. Jeigu šalys nebuvo pasiekusios susitarimo, teismas negali pripažinti sandorio galiojančiu, nes tai iš esmės reikštų, kad teismas patvirtina tam tikrą sandorį ir sukuria šalių teises ir pareigas, dėl kurių šalys apskritai nebuvo susitarusios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2010; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2011). Tam, kad būtų patenkintas reikalavimas pripažinti galiojančiu notariškai neįformintą nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorį, turi būti konstatuota, kad jo šalių valia atitiko CK 6.305 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pirkimo–pardavimo sutarties sampratą, pagal kurią pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkėjas įgyja teisę savo nuožiūra, nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Taip pat sprendžiant, ar tenkintinas besikreipiančios šalies reikalavimas pripažinti notarine tvarka neįformintą nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį galiojančia, be jau nurodytų CK 1.93 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų šio instituto taikymo sąlygų, būtina išsiaiškinti, ar sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, ar nėra įstatymuose nurodytų aplinkybių, kliudančių sutartį pripažinti galiojančia pagal CK 1.93 straipsnio 4 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-469/2017). Sutarties 1.1. ir 1.2. punktais atsakovas įsipareigojo ieškovui parduoti Patalpas, o ieškovas įsipareigojo iki 2016 m. gruodžio 1 d. (iki notarinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos) atsakovui už parduodamas Patalpas sumokėti 14 493,00 Eur sumą. Paminėtomis Sutarties sąlygomis ieškovas ir atsakovas aiškiai apsibrėžė turimus įsipareigojimus, kurie atspindi aiškų atsakovo siekį už 14 493,00 Eur sumą parduoti Patalpas bei ieškovo siekį už paminėtą sumą nuosavybės teise įgyti Patalpas, kurių įsigijimas ateityje būtų patvirtintas notarine Patalpų pirkimo – pardavimo sutartimi. Nagrinėjamu atveju nenustatytos aplinkybės, kad bylos šalių sudarytos Sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, taip pat, nėra aplinkybių, kliudančių minėtą Sutartį pripažinti galiojančią pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.93 straipsnio 4 dalį.

3314.

34Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis prieš tai nurodytu teisiniu reglamentavimu, 2015 m. vasario 10 d. avansinė sutartis, sudaryta tarp ieškovo V. B. ir J. J., dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo, pripažintina nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartimi, kuri yra galiojanti ir ieškovo V. B. įvykdyta, 2016 m. lapkričio 20 d. ieškovui atlikus paskutinį mokėjimą pagal Sutartį. Esant nustatytoms aplinkybėms nustatytina, kad nuo 2016 m. lapkričio 20 d. nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovui V. B.. Teismui pripažinus sandorį galiojančiu, sandorio notarine tvarka įforminti nebereikia (CK 1.93 straipsnio 4 dalis).

35Dėl reikalavimo priteisti baudą.

3615.

37Ieškiniu ieškovas teismo prašo iš atsakovo J. J., ieškovo V. B. naudai Sutarties 1.2. punkto pagrindu priteisti 500,00 Eur baudą.

3816.

39Sutarties 1.2. punktas nurodo, kad neįvykdžiusi sutarties sąlygų, kaltoji šalis turi pareigą sumokėti kitai šaliai 500,00 Eur baudą. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-522/2006; išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas apibrėžia vieną iš prievolių vykdymo principų – bendradarbiavimo principą, nurodant, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis) (CK 638 straipsnio 3 dalis). Įgyvendindamos bendradarbiavimo (kooperavimosi) pareigą šalys (tiek skolininkas, tiek kreditorius) turi padėti viena kitai įgyvendinti joms tenkančias teises ir vykdyti pareigas, atskleisdamos būtiną informaciją, laiku informuodamos viena kitą apie prievolės vykdymo aplinkybių pasikeitimus, siekdamos taikiai išspręsti kilusius ginčus ir pan. Prievolės pažeidimo atveju privalu nustatyti, ar šalys vykdė bendradarbiavimo pareigą, svarbu sprendžiant, ar nuostolių patyrusi šalis neprisidėjo savo veiksmais prie jų atsiradimo (padidėjimo). Viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kuriuo rizika jai pačiai ir tenka (CK 6.206 straipsnis). Šiuo atveju, ieškovas siekdamas, kad Sutartis butų patvirtinta notarine tvarka, turėjo galimybę bendradarbiaudamas su atsakovu savarankiškai inicijuoti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir patvirtinimą notarų biure. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų pats iniciavęs minėto sandorio patvirtinimą notarine tvarka. Priešingai, byloje esantys duomenys byloja, kad ieškovas nuolatos laukė atsakovo iniciatyvos šiuo klausimu. Atsižvelgiant į nurodytą, darytina pagrįsta išvada, kad ieškovas, turėjęs galimybę bendradarbiauti su atsakovu ir inicijuoti sandorio patvirtinimą notarine tvarka, to neįgyvendino, dėl ko pripažintina, jog nėra pagrindo atsakovo atžvilgiu taikyti Sutarties 1.2. punkte nustatytas netesybas.

40Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

41Dėl skolos pagal Sutartį priteisimo.

4217.

43Atsakovas priešieškiniu teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 729,00 Eur sumą, kuri pagal Sutartį liko ieškovo neapmokėta.

4418.

45Grynųjų pinigų perdavimo – priėmimo akte yra nurodyta, kad: 2015 m. vasario 10 d. ieškovas atsakovui sumokėjo 3 510,00 Eur sumą; 2015 m. kovo 17 d. - 1 100,00 Eur; 2015 m. kovo 28 d. - 600,00 Eur; 2015 m. balandžio 24 d. – 1 000,00 Eur; nenurodytą datą – 1 200,00 Eur; 2015 m. liepos 22 d. – 3 400,00 Eur; 2016 m. birželio 30 – 1 200,00 Eur; 2016 m. rugpjūčio 1 d. – 1 000,00 Eur; 2016 m. rugpjūčio 16 d. 1 100,00 Eur; 2016 m. lapkričio 20 d. 371,00 Eur, viso sumoje – 14 481,00 Eur. Sutarties 1.1. punkte yra nurodyta sutarties kaina – 14 493,00 Eur, ieškovas atsakovui pagal sutartį sumokėjo 14 481,00 Eur sumą, atsižvelgiant į tai, ieškovas pagal Sutartį atsakovui liko skolingas 12,00 Eur sumą, ko pagrindu atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 12,00 Eur įsiskolinimo suma.

46Dėl pareigos mokėti komunalinius mokesčius.

4719.

48Atsakovas priešieškiniu teismo prašė atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 2 126,00 Eur nuostolių atlyginimą, kadangi atsakovui net ieškovui ir perėmus patalpas, esančias adresu ( - ), teko atsiskaityti su komunalinių paslaugų tiekėjais už Patalpoms suteiktas komunalines paslaugas, kai ši pareiga Sutarties pagrindu kilo būtent ieškovui.

4920.

50Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Taigi, įstatymuose yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

5121.

52Sutarties dalyje, kuri surašyta ranka ir kurią surašė atsakovas, ką pastarasis ir patvirtino teismo posėdžio metu, yra nurodyta, kad „perdavus patalpas, pasirašytinai sudaryti administravimo bei elektros tiekimo ir dujų įvado sutartį savo (pirkėjo) vardu“, kuri patvirtina, kad ieškovas patvirtinęs sutartį įsipareigojo apmokėti mokesčius, susidariusius už Patalpoms suteiktas komunalines paslaugas. 2015 m. vasario 10 d. ieškovas ir atsakovas parašais patvirtino patalpų perdavimo aktą, kurio 1.1. punkte nurodyta, kad pardavėjas nuosavybės teise valdymui perduoda Patalpas pirkėjui V. B.. Pažymėtina, kad dalį komunalinių mokesčių paslaugų teikėjams už Patalpoms suteiktas paslaugas ieškovas jau padengė, šią aplinkybę patvirtino pats ieškovas ieškinyje bei teismui duodamas žodinius paaiškinimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į bylą nėra pateiktas patalpų perdavimo ir priėmimo aktas, kurio pagrindu ieškovas Patalpas būtų perdavęs atsakovui, esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad ieškovas nuo 2015 m. vasario 10 d. teisėtai ir pagrįstai valdo patalpas, tuolab, kai ieškovas pagal Sutartį save pripažįsta teisėtu Patalpų savininku. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, apibrėžiančią patalpų savininko (naudotojo) pareigą prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti, darytina išvada, kad ieškovui V. B. laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 10 d. kilo pareiga komunalinių paslaugų teikėjams mokėti mokesčius už Patalpoms suteiktas komunalines paslaugas.

53Dėl nuostolių už apmokėtą elektros energiją priteisimo.

5422.

55Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2019 m. birželio 11 d. už UAB „Ignitis“ (buvęs pavadinimas UAB „Lietuvos energijos tiekimas“) Patalpoms laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. gegužės mėn. suteiktas elektros energijos tiekimo paslaugas buvo priskaičiuotas 302,64 Eur įsiskolinimas, kuris 2019 m. liepos 25 d. teismo įsakymu, priimtu civilinėje byloje Nr. eL2-8924-1030/2019, kreditorės naudai buvo priteistas iš atsakovo J. J.. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad prieš tai paminėtoje civilinėje byloje buvo priimti atsakovo J. J. prieštaravimai, kreditorės ieškinio pagrindu iškelta civilinė byla Nr. e2-10667-1030/2019, kuri 2019 m. lapkričio 15 d. teismo nutartimi nutraukta, atsakovui 2019 m. rugsėjo 19 d. apmokėjus skolą ir kreditorei atsisakius ieškinio. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad 302,64 Eur skola kreditorei UAB „Ignitis“ 2019 m. rugsėjo 19 d. buvo apmokėta (t. 1, e. b. l. 125). Būtina pastebėti, kad atsakovas priešieškinį, kuriame suformuluotas reikalavimas dėl paminėtos 302,00 Eur skolos priteisimo, teismui pareiškė 2019 m. liepos 18 d., kai atsakovo minėta skola buvo apmokėta tik 2019 m. rugsėjo 19 d., t. y. atsakovui dar nė neturint teisės reikšti šį turtinio pobūdžio reikalavimą ieškovui, nepaisant to, atsižvelgiant į tai, kad byloje jau konstatuota, kad ieškovui pareiga atsiskaityti už Patalpoms suteiktas komunalines paslaugas kilo dar nuo 2015 m. vasario 10 d., ir į tai, kad atsakovas kreditorei UAB „Ignitis“ sumokėjo 302,00 Eur įsiskolinimą, atsakovo naudai iš ieškovo priteistinas atsakovo prašomas 302,00 Eur nuostolių atlyginimas.

56Dėl nuostolių už apmokėtas bendro naudojimo patalpų ir objektų administravimo ir kt. paslaugas priteisimo.

5723.

58Priešieškiniu atsakovas reikalauja pastarojo naudai iš ieškovo priteisti 1 300,00 Eur už Patalpoms UAB „Klaipėdos bendrabutis“ suteiktas bendro naudojimo patalpų ir objektų administravimo ir kt. paslaugas ir 124,00 Eur už bendro naudojimo patalpose atliktus remonto darbus bei 9,00 Eur už raktų pagaminimą.

5924.

60Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 13 d. atsakovas elektroniniu laišku informavo ieškovą apie atsakovo atžvilgiu vykdomą 547,08 Eur skolos kreditorės UAB „Klaipėdos bendrabutis“ išieškojimą, pažymėtina, kad ieškovas pareiškė, o atsakovas sutiko su tuo, kad ieškovas 2018 m. lapkričio 20 d. apmokėjo minėtą sumą kreditorei UAB „Klaipėdos bendrabutis“ (t. 1, e. b. l. 105). Ieškovas teismui duodamas žodinius paaiškinimus nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2017 m. rugpjūčio 19 d. ieškovas gyveno Patalpose ir nurodytu laikotarpiu mokėjo komunalinius mokesčius. Byloje yra pateikti ieškovo mokėjimai atlikti UAB „Klaipėdos bendrabutis“ už kreditorės suteiktas paslaugas: 2017 m. rugpjūčio 23 d. 120,00 Eur; 2017 m. rugpjūčio 24 d. – 311,00 Eur; 2017 m. spalio mėn. – 228,00 Eur; 2017 m. lapkričio 6 d. - 168,95 Eur; 2017 m. gruodžio 20 d. - 228,00 Eur; bei jau minėtas 2018 m. lapkričio 20 d. mokėjimas - 547,08 Eur sumai (t. 1, e. b. l. 41-44, 49, 105). Atsakovas teismui į bylą pateikė UAB „Klaipėdos bendrabutis“ pažyma apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius, kurioje yra nurodyta, kad be aukščiau nurodytų ieškovo atliktų mokėjimų, buvo atlikti ir šie mokėjimai: 2018 m. rugpjūčio mėn. - 50,03 Eur; 2018 m. rugsėjo mėn. - 25,21 Eur; 2018 m. spalio mėn. – 24,47; 2018 m. lapkričio mėn. – 28,80 Eur; 2018 m. gruodžio mėn. – 28,30 Eur; 2019 m. sausio mėn. – 28,56 Eur; 2019 m. vasario mėn. - 74,16 Eur; 2019 m. kovo mėn. - 25,77 Eur; 2019 m. balandžio mėn. – 31,10 Eur, viso: 316,40 Eur (t. 1, e. b. l. 41-44, 134-149). Byloje nėra jokių duomenų, kad prieš tai nurodytus mokėjimus būtų atlikęs ieškovas, priešingai, duomenis apie atliktus mokėjimus teismui pateikė atsakovas. Šių atsakovo atliktų mokėjimų realumo ieškovas byloje neginčijo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas už UAB „Klaipėdos bendrabutis“ Patalpoms suteiktas paslaugas, laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. sumokėjo 316,40 Eur, ši suma priteistina atsakovo naudai iš ieškovo, kaip atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas.

6125.

62Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas J. J., už Patalpų raktų pagaminimą 2019 m. spalio 4 d. patyrė 9,00 Eur išlaidas (t. 2, e. b. l. 3), atsižvelgiant į tai, atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 9,00 Eur nuostolių atlyginimas.

63Dėl 400,00 Eur nuostolių už apmokėtus UAB „Aidila“ atliktus Patalpų kadastrinius matavimus priteisimo.

6426.

65Atsakovas priešieškiniu teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 400,00 Eur nuostolių atlyginimą, už apmokėtus UAB „Aidila“ atliktus Patalpų kadastrinius matavimus.

6627.

67Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp atsakovo J. J., UAB „J. A.“ ir UAB „Aidila“ 2019 m. kovo 15 d. buvo sudaryta sutartis, kurios pagrindu daugiabučio namo Rumpiškės g. 5, Klaipėda, rūsio patalpose turėjo būti atlikti Patalpų kadastriniai matavimai (t. 1, e. b. l. 28). Sutarties kaina 605,00 Eur. Byloje nėra duomenų patvirtinančių paminėtos 605,00 Eur sumos apmokėjimą. Pažymėtina, kad sutartį patvirtino du užsakovai – J. J. ir UAB „J. A.“ dėl ko, yra visiškai nesuprantama, kokiu pagrindu atsakovas reikalauja iš ieškovo priteisti 400,00 Eur sumą, kai iš sutarties kylantys įsipareigojimai priskirtini būtent atsakovui ir UAB „J. A.“. Taip pat yra visiškai neaišku, kodėl atsakovas prašo priteisti 400,00 Eur sumą, kai užsakovai pagal sutartį yra du, kuriems ir kyla pareiga atsiskaityti. Atsakovas teismui nepateikė duomenų patvirtinančių, kad šių paslaugų užsakymą būtų iniciavęs ieškovas. Byloje nėra duomenų patvirtinančių UAB „Aidila“ sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, t. y. nėra aišku ar Patalpose buvo atlikti kadastriniai matavimai. Esant nustatytoms aplinkybėms atsakovo reikalavimas dėl 400,00 Eur nuostolių atlyginimo priteisimo kaip nepagrįstas netenkintinas.

68Dėl neturtinės žalos priteisimo.

6928.

70Priešieškiniu atsakovas teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti 4 000,00 Eur neturtinę žalą, kadangi dėl ieškovo tariamai nepagrįstai iškelto teisminio proceso (šios civilinės bylos) ir atsakovo atžvilgiu pritaikyto atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto arešto, kredito įstaigos atsakovui nesuteikė paskolos.

7129.

72Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 straipsnio 1 dalis). Teismas pabrėžia, kad neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt.

7330.

74Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas su ieškiniu kreipdamasis į teismą įgyvendino ieškovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso 5 straipsniu, kuriame nurodyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, suteiktą teisę kreiptis į teismą. Ši ieškovo teisė numatyta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje nurodant, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad konstitucinė teisė kreiptis į teismą reiškia, jog teisinėje valstybėje kiekvienam užtikrinama galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, tiek nuo neteisėtų valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad įstatymų leidėjas įstatyme gali nustatyti pažeistų teisių gynimo būdus, tačiau negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta galimybė ginti pažeistas asmens teises bei laisves teisme, paneigiami teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą (2013 m. liepos 5 d. nutarimas, 2014 m. balandžio 16 d. sprendimas).

7531.

76Pažymėtina, kad atsakovo teiginiai dėl neturtinės žalos yra deklaratyvaus pobūdžio, atsakovas neįrodė neturtinės žalos kilimo fakto, neigiamų pasekmių, vien tai, kad ieškovas pasinaudojo teise kreiptis į teismą, nevertintina kaip atsakovui tariamai kilusios neturtinės žalos kilimo šaltinis, tuolab kai atsakovas nė neįrodė neturtinės žalos fakto. Esant nustatytoms aplinkybėms atsakovo reikalavimas dėl 4 000,00 Eur neturtinės žalos priteisimo kaip nepagrįstas netenkintinas.

77Dėl procesinių palūkanų.

7832.

79Priešieškiniu atsakovas teismo prašo iš ieškovo priteisti 5 proc. metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistą sumą nuo priešieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8033.

81Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš ieškovo atsakovui priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

82Dėl baudos skyrimo.

8334.

84Priešieškiniu atsakovas teismo prašo ieškovui skirti baudą už nepagrįstą ir išankstinį ieškinio teismui pateikimą, kuo ieškovas iš esmės piktnaudžiavo turimomis procesinėmis teisėmis, kadangi ieškovas savo iniciatyva vengė patvirtinti Patalpų pirkimo – pardavimo sutartį notarine tvarka.

8535.

86CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, jog būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą, įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, valstybės ar savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikši ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti. Taigi pagal šias proceso teisės normas teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad ieškovas kreipdamasis į teismą su ieškinių piktnaudžiavo jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, priešingai, ieškovo ieškinys teismo sprendimu iš dalies patenkintas, kas patvirtina ieškovo ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Pakartotina, kad atsakovas turėjo sutartinę pareigą iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudaryti Patalpų pirkimo – pardavimo notarinę sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad ši pareiga neįgyvendinta, ieškovas ir kreipėsi į teismą, reikalaudamas užbaigti Sutartyje nurodytas nuosavybės teisės įforminimo procedūras. Vadovaujantis prieš tai nurodytu, atsakovo prašymas ieškovui skirti baudą, kaip nepagrįstas netenkintinas.

87Dėl bylinėjimosi išlaidų.

8836.

89Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo ieškiniu pareikšti reikalavimai teismo sprendimu patenkinti 50 proc. Ieškovas šioje byloje patyrė 1 979,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. 2, e. b. l. 151-153, 199-200), kurias sudaro 379,00 Eur už žyminį mokestį ir 1 600,00 Eur suteiktą advokato padėjėjo teisinę pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 989,50 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

9037.

91Atsakovas su priešieškiniu kreipdamasis į teismą sumokėjo 40,00 Eur žyminio mokesčio, likusios 53,00 Eur žyminio mokesčio sumos apmokėjimas atsakovui 2019 m. rugpjūčio 14 d. teismo nutartimi buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Atsakovo priešieškinis teismo sprendimu patenkintas 9 proc. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo priešieškinis patenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 8,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma. Atsižvelgiant į tai, kad likusi atsakovo neapmokėto žyminio mokesčio dalis – 45,00 Eur, ši suma priteistina į valstybės biudžetą iš atsakovo.

92Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

93ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

942015 m. vasario 10 d. avansinę sutartį, sudarytą tarp ieškovo V. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovo J. J., asmens kodas ( - ) pripažinti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartimi, kuri yra galiojanti ir ieškovo įvykdyta.

95Nustatyti, kad patalpos, esančios ( - ), nuosavybės teise nuo 2016 m. lapkričio 20 d. priklauso ieškovui V. B..

96Priteisti iš atsakovo J. J. 989,50 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui V. B..

97Kitą ieškinio dalį atmesti.

98Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.

99Iš ieškovo V. B. atsakovo J. J. naudai priteisti 12,00 Eur (dvylika Eur 00 ct) skolos, 627,40 Eur (šešis šimtus dvidešimt septynis Eur 40 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistą sumą – 639,40 Eur, nuo atsakovo pareikšto priešieškinio priėmimo teisme – 2019 m. rugpjūčio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

100Priteisti iš ieškovo V. B. 8,00 Eur (aštuonis Eur 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

101Priteisti iš atsakovo J. J., 45,00 Eur (keturiasdešimt penkis Eur 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

102Kitą priešieškinio dalį atmesti.

103Sprendimui įsiteisėjus, sprendimą išsiųsti Nekilnojamojo turto registrų tvarkytojai - Valstybės įmonei „Registrų centras“.

104Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. I. V. B. su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 6. 2.... 7. Atsiliepimu į ieškovo ieškinį atsakovas J. J. Klaipėdos apylinkės teismo... 8. 3.... 9. A. J. J. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašo atsakovo naudai... 10. 4.... 11. Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį ieškovas teismo prašo atsakovo... 12. 5.... 13. Atsakovas atsiliepime į ieškovo pateiktą priešieškinio atsiliepimą... 14. 6.... 15. Teismo posėdžio metu ieškovas V. B. ieškinyje suformuluotus reikalavimus... 16. 7.... 17. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškovo ieškiniu ir ieškinyje... 18. 8.... 19. Trečiojo asmens UAB „Teisė ir finansai“ atstovas direktorius A. S. su... 20. Teismas... 21. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 22. 9.... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. vasario 10 d. tarp ieškovo V. B. ir... 24. Dėl Sutarties teisinio kvalifikavimo, galiojimo ir įvykdymo.... 25. 10.... 26. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 27. 11.... 28. Ginčo Sutarties 1.1. ir 1.2. punktai nurodo, kad atsakovas įsipareigojo... 29. 12.... 30. Kaip matyti iš ieškovo procesinių dokumentų, ieškovas savo reikalavimą... 31. 13.... 32. Taip pat kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad CK 1.93 straipsnio 4 dalies... 33. 14.... 34. Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis prieš tai nurodytu teisiniu... 35. Dėl reikalavimo priteisti baudą.... 36. 15.... 37. Ieškiniu ieškovas teismo prašo iš atsakovo J. J., ieškovo V. B. naudai... 38. 16.... 39. Sutarties 1.2. punktas nurodo, kad neįvykdžiusi sutarties sąlygų, kaltoji... 40. Priešieškinis tenkintinas iš dalies. ... 41. Dėl skolos pagal Sutartį priteisimo. ... 42. 17.... 43. Atsakovas priešieškiniu teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti... 44. 18.... 45. Grynųjų pinigų perdavimo – priėmimo akte yra nurodyta, kad: 2015 m.... 46. Dėl pareigos mokėti komunalinius mokesčius.... 47. 19.... 48. Atsakovas priešieškiniu teismo prašė atsakovo naudai iš ieškovo priteisti... 49. 20.... 50. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti... 51. 21.... 52. Sutarties dalyje, kuri surašyta ranka ir kurią surašė atsakovas, ką... 53. Dėl nuostolių už apmokėtą elektros energiją priteisimo.... 54. 22.... 55. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2019 m. birželio 11 d. už UAB... 56. Dėl nuostolių už apmokėtas bendro naudojimo patalpų ir objektų... 57. 23.... 58. Priešieškiniu atsakovas reikalauja pastarojo naudai iš ieškovo priteisti 1... 59. 24.... 60. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 13 d. atsakovas elektroniniu... 61. 25.... 62. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas J. J., už Patalpų raktų... 63. Dėl 400,00 Eur nuostolių už apmokėtus UAB „Aidila“ atliktus Patalpų... 64. 26.... 65. Atsakovas priešieškiniu teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti... 66. 27.... 67. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tarp atsakovo J. J., UAB „J. A.“ ir... 68. Dėl neturtinės žalos priteisimo.... 69. 28.... 70. Priešieškiniu atsakovas teismo prašo atsakovo naudai iš ieškovo priteisti... 71. 29.... 72. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 73. 30.... 74. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas su ieškiniu kreipdamasis į... 75. 31.... 76. Pažymėtina, kad atsakovo teiginiai dėl neturtinės žalos yra deklaratyvaus... 77. Dėl procesinių palūkanų.... 78. 32.... 79. Priešieškiniu atsakovas teismo prašo iš ieškovo priteisti 5 proc. metinių... 80. 33.... 81. Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš ieškovo atsakovui priteistinos... 82. Dėl baudos skyrimo.... 83. 34.... 84. Priešieškiniu atsakovas teismo prašo ieškovui skirti baudą už... 85. 35.... 86. CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 87. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 88. 36.... 89. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 90. 37.... 91. Atsakovas su priešieškiniu kreipdamasis į teismą sumokėjo 40,00 Eur... 92. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 93. ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 94. 2015 m. vasario 10 d. avansinę sutartį, sudarytą tarp ieškovo V. B., asmens... 95. Nustatyti, kad patalpos, esančios ( - ), nuosavybės teise nuo 2016 m.... 96. Priteisti iš atsakovo J. J. 989,50 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt... 97. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 98. Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.... 99. Iš ieškovo V. B. atsakovo J. J. naudai priteisti 12,00 Eur (dvylika Eur 00... 100. Priteisti iš ieškovo V. B. 8,00 Eur (aštuonis Eur 00 ct) žyminio mokesčio... 101. Priteisti iš atsakovo J. J., 45,00 Eur (keturiasdešimt penkis Eur 00 ct)... 102. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 103. Sprendimui įsiteisėjus, sprendimą išsiųsti Nekilnojamojo turto registrų... 104. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...