Byla 2S-2022-302/2014
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys UAB „Naresta“, Seesam Insuarance AS Lietuvos filialas, UAB „Vilniaus vandenys“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto M. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų R. G. ir J. G. ieškinį atsakovui M. S. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys UAB „Naresta“, Seesam Insuarance AS Lietuvos filialas, UAB „Vilniaus vandenys“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai R. G. ir J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovą per dešimt dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti vandens tekėjimą iš jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu ( - ), į ieškovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį butą, esantį adresu ( - ).

4Atsakovas M. S. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, jog 2014 m. gegužės 6-7 d. daugiabučio namo, esančio ( - ), generalinio rangovo UAB „Naresta“ ir jo subrangovo UAB „Vilterma“ prašymu, atsakovui nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ), patikrinta šalto vandens sistema. Patikrinimo metu šalto vandens sistemoje rasta nesandari jungtis jungianti vamzdžius. Ši jungtis UAB „Vilterma“ buvo pakeista.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 11 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovų R. G. ir J. G. ieškinį atsakovui M. S. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukė, ieškovams atsisakius nuo ieškinio; priteisė ieškovų R. G. ir J. G. naudai iš atsakovo M. S. 3 993 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad iš atsakovo buto bėgo vanduo, ieškovų butas buvo užlietas dėl atsakovo nusamdytų santechnikų vykdomų darbų. Ieškovai ėmėsi veiksmų iki ieškinio padavimo teismui dienos, tuo tarpu atsakovas (jo nuomininkai) ignoravo tvarkymąsi ir neigė kaltę nepagrįstai. Teismo manymu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų maksimalių įkainių už suteiktą teisinę pagalbą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas M. S. pateikęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties, prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria priteista ieškovų naudai iš atsakovo 3 993 Lt bylinėjimosi išlaidų kaip neteisėtą ir nepagrįstą, ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, jog atsakovas niekuomet neprieštaravo leisti patikrinti jam priklausančiame bute esančią vandentiekio sistemą, jeigu generalinis rangovas UAB „Naresta“ būtų pateikęs raštišką įsipareigojimą savo sąskaitą atstatyti išardytas vietas į prieš tai buvusią padėtį, kadangi būtent jis yra atsakingas už defektus. Apelianto manymu, teismas visiškai nepagrįstai nurodo, jog butas buvo užlietas dėl atsakovo nusamdytų santechnikų vykdomų darbų. Be to, teismas priteisdamas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, turėjo atsižvelgti tik į šalių procesinį elgesį ir įvertinti priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir ieškovų pateikto vertinimo akto nepriimti. Apeliantas taip pat pažymi, jog nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra visiškai nemotyvuota ir nėra nurodyta kokiais įrodymais teismas rėmėsi, teigdamas, kad ieškovų butas buvo užlietas dėl atsakovo nusamdytų santechnikų vykdomų darbų ir, kad atsakovas ignoravo tvarkymąsi ir neigė kaltę. Nurodo, jog UAB „Naresta“ pašalinus vandentiekio tiekimo defektą, atsakovo atstovai 2014 m. gegužės 14 d. persiuntė ieškovui 2014-05-07 aktą, patvirtinantį, kad vandentiekio sistemos defektas yra pašalintas ir bandė susitarti taikiai dėl civilinės bylos užbaigimo. Nors ieškovui buvo žinoma apie vandens tekėjimo pašalinimą dar 2014-05-14, tačiau nepaisant to, 2014-06-02 pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, nesutikdamas, kad būtų panaikinta laikinoji apsaugos priemonė-įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „Vilniaus vandenys“ laikinai iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos sustabdyti geriamojo vandens tiekimą atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui. Minėtos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina ieškovų nesąžiningumą ir bylos vilkinimą bei atsakovo teisėtų interesų ir teisių pažeidimą. Pažymi, jog ieškovų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl visiškai netinkamo ieškovų elgesio ir buvo netikslingos, o atsakovas viso proceso metu elgėsi sąžiningai, todėl bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai dėl pačių ieškovų nesąžiningų veiksmų.

9Ieškovai R. G. ir J. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamos nutarties dalį palikti nepakeistą. Ieškovai nesutinka, jog dėl vandens pratekėjimo, sąlygojusio šio teisminio ginčo bei bylinėjimosi išlaidų atsiradimą, yra kaltas ne atsakovas, o generalinis rangovas UAB „Naresta“ kartu su subrangovu UAB „Vilterma“, kadangi tokių įrodymų į bylą atsakovas nepateikė. Nurodo, jog šios civilinės bylos iškėlimas ir nagrinėjimas, sąlygojęs bylinėjimosi išlaidų ieškovams atsiradimą, buvo būtina priemonė, kad atsakovas nustotų mąstyti savanaudiškai ir bent jau įsileistų į savo butą trečiuosius asmenis, kurie galėtų jį apžiūrėti bei surasti vandens pratekėjimo priežastį. Atsakovas neužtikrino jam priklausančios ir jo peties įsirengtos vandentiekio sistemos sandarumo bei nesiėmė jokių priemonių ją sutvarkyti, kai paaiškėjo, kad yra užliejamas žemiau esantis ieškovams priklausantis butas. Nagrinėjamu atveju ieškovai atsižvelgdami į tai, kad trečiasis asmuo už atsakovą sutaisė jo bute buvusį defektą, sąlygojusi vandens pratekėjimą, teismo posėdžio metu pareiškė, jog atsisako pareikšto ieškinio bei paprašė priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tokį reikalavimą inter alia grįsdami specialisto dr. D. K. vertinimo akte nustatyta atsakovo kalte dėl vandens pratekėjimo, todėl teismas neturėjo jokio faktinio pagrindo atsisakyti priimti šį dokumentą. Ieškovų manymu, šiuo atveju taipogi nėra jokio pagrindo teigti, jog nutartis yra priimta be motyvų, kadangi nutartis buvo priimta ne dėl ginčo esmės, todėl jai netaikytini tokie patys procesiniai reikalavimai, kokie taikomi teismo sprendimo, priimamo išnagrinėjus ginčą iš esmės.

10Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog butas buvo užlietas dėl atsakovo nusamdytų santechnikų vykdomų darbų, todėl atsakovas nepagrįstai neigia savo atsakomybę. Pažymi, jog atsakovas visiškai nebendradarbiavo, kad būtų kaip galima greičiau pašalintos užpylimo priežastys. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad atsakovas neįsileido į butą nei administratoriaus, nei UAB „Naresta“ atstovų. Atsakovui nebendradarbiaujant dėl užpylimo priežasčių nustatymo ir pašalinimo, UAB „Naresta“ sutiko su nepagrįstu atsakovo reikalavimu garantuoti atsakovui užpylimo priežasties nustatymui būtinų išardytų vietų atstatymo darbų atlikimą jo sąskaita, nors atsižvelgiant į užpylimo priežastį šiuos atidengimo darbus turėjo finansuoti pats atsakovas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

14Pagal CPK 93 ir 94 str. nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, ieškovams atsisakius ieškinio, kadangi atsakovas įvykdė ieškinio reikalavimus, t.y. pašalino vandens pratekėjimo priežastis. CPK 94 str. 1 d. nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

15Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovai kreipėsi į teismą siekdami įpareigoti atsakovą savo lėšomis pašalinti vandens tekėjimą iš jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu ( - ) į ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ) (b. l. 1-6). Atsakovas M. S. pateikęs atsiliepimą į ieškinį nurodė, jog tretieji asmenys UAB „Naresta“ ir UAB „Vilterma“ pašalino minėtus pažeidimus, kurie pasak atsakovo, atsirado ne dėl jo kaltės ( b. l. 76-77). 2014 m. liepos 9 d. teismo posėdžio metu ieškovai atsisakė pareikšto ieškinio reikalavimo ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 141-142). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi priteisė ieškovams iš atsakovo 3 993 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas.

16Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikęs skundą nurodo, jog atsakovas niekuomet neprieštaravo leisti patikrinti jam priklausančiame bute esančią vandentiekio sistemą, jeigu generalinis rangovas UAB „Naresta“ būtų pateikęs raštišką įsipareigojimą savo sąskaitą atstatyti išardytas vietas į prieš tai buvusią padėtį; taip pat, jog patys ieškovai elgėsi nesąžiningai, žinodami apie įvykdytą reikalavimą ir toliau vilkino procesą, taip didindami savo bylinėjimosi išlaidas, todėl nutarties dalis, kuria teismas nusprendė priteisti ieškovų naudai iš atsakovo 3 993 Lt bylinėjimosi išlaidas turi būti panaikinta.

17Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktus dokumentus, šalių paaiškinimus bei išklausius paskutinio teismo posėdžio įvykusio 2014 m. liepos 9 d. garso įrašą, sprendžia, jog šiuo atveju priteisti ieškovams 3 993 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas pagrindo nebuvo. Nagrinėjamu atveju, ieškovai grįsdami savo patirtas išlaidas bylinėjimosi procese, pateikė į bylą mokėjimo kvitą- 143,90 Lt sumai, kuris patvirtina žyminio mokesčio už reiškiamą ieškinį sumokėjimą (b. l. 7), PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 14168- 2 420 Lt sumai, už ieškinio dėl įpareigojimo atlikti veiksmus surašymą bei 2014 m. birželio 2 d. vietinio mokėjimo nurodymo nuorašą, jog minėta suma buvo apmokėta (b. l. 91-92), PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2820- 242 Lt sumai, už faktinių aplinkybių konstatavimą pagal protokolą Nr. 62/14/008 bei 2014 m. vasario 21 d. mokėjimo nurodymą, jog minėta suma buvo apmokėta (b.l. 93-94). Šie dokumentai pagrindžia, jog ieškovai iš viso bylinėjimosi procese patyrė 2 805,90 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas. Kitų įrodymų, kurie pagrįstų likusią 1 187,10 Lt dydžio sumą, kuri gaunama atėmus iš pirmosios instancijos teismo priteistos sumos 3 993 Lt, byloje esančiais įrodymais pagrįstą sumą 2 805,90 Lt ( 3 993- 2 805,90), ieškovai nepateikė. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo išvadai, jog ieškovai šias išlaidas patyrė, atitinkamai nėra pagrindo ir jas iš priteisti apelianto. Pažymėtina tai, jog perklausius 2014 m. liepos 9 d. teismo posėdžio garso įrašą, ieškovų atstovas į pirmosios instancijos teismo priteistą sumą (3 993 Lt) įtraukia ir ieškovų patirtas išlaidas, surašant atsiliepimą į atsakovo M. S. pateiktą atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. nutarties, o teismui nustačius atsiliepimo trūkumus, jo patikslinimą. Nors ieškovų atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog visi šie duomenys yra byloje, tačiau apeliacinės instancijos teismas tokių dokumentų, pagrindžiančių minėtas išlaidas, byloje nesurado. Be to, dėl šios dalies ieškovų patirtų išlaidų apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, jog ieškovai išlaidas, kurias jie patyrė apytiksliai po 2014 m. gegužės 14 d., t.y. po dienos kai jie gavo 2014 m. gegužės 7 d. aktą, kuriame buvo nurodyta, jog vandens tekėjimas pašalintas, patyrė nereikalingai, kadangi jau tada ieškovai turėjo galimybę pasinaudoti jiems įstatymo suteikta teise bei ieškinio atsisakyti. Šiuo atveju susiklostė tokia situacija, kuomet ieškovai žinodami apie tai, jog ieškinio reikalavimas yra įvykdytas, t.y. vandentekio sistemos tinklų pažeidimas yra pašalintas, 2014 m. birželio 2 d. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 10 d. nutarties, nesutikdami, kad būtų panaikinta laikinoji apsaugos priemonė, kuria UAB „Vilniaus vandenys“ buvo įpareigoti laikinai iki teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo dienos sustabdyti geriamojo vandens tiekimą, o teismui nustačius atsiliepimo į atskirąjį skundą trūkumus, 2014 m. birželio 17 d. pateikė patikslintą atsiliepimą ir taip pat nesutiko, kad būtų panaikinta atsakovo atžvilgiu pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, nors faktinio pagrindo ją taikyti jau nebebuvo. Pažymėtina, jog ieškovai nusprendė atsisakyti ieškinio tik 2014 m. liepos 9 d. įvykusio teismo posėdžio metu, kas apeliacinės instancijos teismo manymu tam tikra prasme patvirtina ieškovų nesąžiningumą bei bylos vilkinimą. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju priteisti 3 993 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovams, pagrindo nėra.

18Apeliantas nurodo ir tai, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nesivadovavo LR CPK 94 str. 1 d. nuostata įtvirtinančia sąlygas, jog teismas spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, turi atsižvelgti į tai ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, šiuo atveju apeliantas visiškai nepripažįsta savo kaltės dėl ginčo dalyko, nurodydamas, jog už įvykusį vandens pratekėjimą į ieškovams priklausantį butą yra atsakingas generalinis rangovas UAB „Naresta“. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors šiuo atveju atsakovas ir nepripažįsta savo kaltės, o taip pat ir nurodo, jog jis niekada neprieštaravo leisti patikrinti jam priklausančiame bute esančią vandentiekio sistemą, jeigu generalinis rangovas UAB „Naresta“ būtų pateikęs raštišką įsipareigojimą savo sąskaitą atstatyti išardytas vietas į prieš tai buvusią padėtį, tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina priešingą situaciją. Kaip matyti iš į bylą pateikto UAB „Naresta“ 2014-02-18 rašto Nr. AD/1S-21 (b.l.14-15), dėl vandens pratekėjimo per lubas, sienas vonios ir virtuvės zonose, atsakovas M. S. buvo informuotas dar 2014 m. vasario mėnesį, tačiau į savo butą specialistų neįsileido net keletą kartų, tikindamas, kad pas jį bute viskas gerai. Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ minėtu raštu taip pat informavo, jog UAB „Naresta“ įrengti butai pirkėjams perduoti su daline apdaila pagal projektą sumontuotais vamzdynais iki projekte numatytų santechninių prietaisų, visus prietaisus ir prietaisines detales montavosi buto savininkas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog šiuo atveju byloje nustatyta, jog būtent iš atsakovo buto bėgo vanduo, o ieškovų butas buvo užlietas dėl atsakovo nusamdytų santechnikų vykdytų darbų. Be to, pastebėtina ir tai, jog atsakovas M. S. 2014 m. vasario 19 d. buvo įspėtas apie tai, jog privalo organizuoti avarijos lokalizavimą ir likvidavimą ( b. l. 20), tačiau duomenų, jog atsakovas ėmėsi kažkokių veiksmų po minėto įspėjimo gavimo, į bylą pateikta nebuvo. Nors apeliantas nurodo, jog UAB „Naresta“ pašalindama vandentekio sistemos tinklų pažeidimą, pripažino, jog yra atsakinga už šių darbų atlikimą, o atsakovo elgesys visą laiką buvo tinkamas ir jo kaltės nėra, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais sutikti pagrindo neturi. Kaip jau minėta aukščiau, byloje nustatyta, jog atsakovas vengė bendradarbiauti su bylos dalyviais, neįsileido į jam priklausantį butą, nesiekė pats geranoriškai pašalinti vandens sistemos tinklų pažeidimo, o laukė, kol tai atliks generalinis rangovas UAB „Naresta“, kurio kaltė dėl ginčo dalyko nėra įrodyta.

19Be to, šiuo atveju apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai jos nemotyvavo, taip pažeisdamas LR CPK 329 str. 1 d. 4 p. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto taipogi nesutinka. Teismo pareiga motyvuoti sprendimą nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punkte. Vienas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, kai apeliacinės instancijos teismas CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu naikina apskųstą sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nustatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte: kai sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo pobūdžio ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (žr. R. T. v. Spain and H. B. v. Spain, judgments of 9 December 1994, Series A. N. 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 42). Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; kt.).Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutraukdamas civilinę bylą ieškovams atsisakius nuo ieškinio bei paskirstydamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareigą, remdamasis byloje esančiais įrodymais bei nustatytomis aplinkybėmis, sutrumpintais motyvais nurodė kuo remiantis ieškovams iš atsakovo yra priteistinos išlaidos. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su apelianto pozicija, jog nutartis dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų yra nemotyvuota, todėl turi būti panaikinta.

20Atsižvelgiant į visas šias byloje nustatytas aplinkybes, esančią medžiagą, šalių paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju atsakovo M. S. elgesys ieškovų atžvilgiu dėl ginčo dalyko ne visiškai buvo tinkamas bei sąžiningas, o įvertinus priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, manytina, jog šiuo atveju visgi egzistuoja pagrindas priteisti ieškovų naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau tik tas, kurios yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, t.y. 2 805,90 Lt. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų keistina, sumažinant ieškovams iš atsakovo priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 3 993 Lt iki 2 805,90 Lt.

21kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti: sumažinti ieškovams R. G. ir J. G. priteistas iš atsakovo M. S. bylinėjimosi išlaidas nuo 3 993 Lt iki 2 805,90 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai R. G. ir J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 4. Atsakovas M. S. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, kaip... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 11 d. nutartimi civilinę... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Apeliantas M. S. pateikęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 9. Ieškovai R. G. ir J. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamos... 10. Trečiasis asmuo UAB „Naresta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 14. Pagal CPK 93 ir 94 str. nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovai kreipėsi į teismą siekdami... 16. Nagrinėjamu atveju apeliantas pateikęs skundą nurodo, jog atsakovas... 17. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktus dokumentus,... 18. Apeliantas nurodo ir tai, jog pirmosios instancijos teismas visiškai... 19. Be to, šiuo atveju apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos... 20. Atsižvelgiant į visas šias byloje nustatytas aplinkybes, esančią... 21. kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalį dėl...