Byla 2S-156-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“ ir T. J. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties, kuria sustabdyta ir perduota pagal teismingumą, civilinė byla pagal ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ieškinį atsakovams Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti 2009-09-09 Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ steigimo sutartį negaliojančia; pripažinti Asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ neteisėtai įsteigta; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovams atitinkamas sumas žalai atlyginti ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovai nurodė, kad jiems įstatymu yra nustatytas išimtinis specialus teisnumas, t. y. teisė išduoti įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas. Inter alia jiems yra nustatyta ir išimtinė funkcija kaip prekių numeravimas ir kodavimas brūkšniniais kodais pagal Tarptautinės prekių numeravimo asociacijos EAN sistemos reikalavimus (pakeistas pavadinimas GS1). Atsakovai UAB ,,Lipnios etiketės“ UAB ,,Trestas“ ir VšĮ ,,Vidaus rinkos informacinis centras“ 2009-09-09 sudarė neteisėtą steigimo sutartį, įsteigė asociaciją, kurios tikrasis tikslas yra prekių ir kodų išdavimas ir registravimas pagal GS1 reikalavimus, kas prieštarauja Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui. Atsakovai sukūrė alternatyvią informacinę GS1 sistemą, kur įmonės pačios registruoja prekių kodus, neteisėtai naudoja ieškovų unikalius duomenis, gautus per atsakovą T. J., kuris dirbdamas pas ieškovą asociacijoje informacinių technologijų techniku bei disponuodamas unikalių kodų banku, neteisėtai perkėlė, panaudojo alternatyviai GS1 informacinei sistemai sukurti ir administruoti. Atsakovų neteisėtais veiksmais ieškovams daroma žala, pažeidžiami jų teisėti interesai, imperatyvios įstatymo normos.

8Atsakovai su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad po nepriklausomybės atgavimo įmonės pradėjo taikyti mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje naujas technologijas – vieningo standarto brūkšninius kodus, nuskaitomus skeneriu. Identifikuojančių numerių sistemą kiekvienoje šalyje koordinuoja savarankiška gamintojus ir platintojus jungianti organizacija, pagal tarptautinės asociacijos ,,GS1 AISBL“, turinčios būstinę Belgijos Karalystėje Briuselyje priimtas taisykles. Tam, kad taptų Asociacijos nare, nacionalinė organizacija turi atitikti tam tikras sąlygas. Asociacija ,,EAN-Lietuva“, kuri yra priimta į EAN International, niekada nebuvo įgaliojusi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovauti jos Tarptautinėje prekių numeravimo asociacijoje, todėl tokia nuostata negalėjo būti įtvirtinta ieškovų įstatuose, ieškovas apskritai netenkino imperatyvių narystės Asociacijoje reikalavimų, todėl ieškovai neturi išimtinės teisės vykdyti paslaugų bei prekių numeravimo ir kodavimo brūkšniniais kodais veiklą Lietuvoje, jie neturi teisės reikalauti uždrausti kitiems asmenims vykdyti panašią veiklą, ieškovai ieškinio reikalavimus kildina iš savo neteisėtų veiksmų, kuriais pažeidžiama konkurencijos laisvė.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-10-11 nutartimi civilinę bylą Nr. 2-4436-728/2010 sustabdė ir perdavė Vilniaus apygardos teismui. Teismas, susipažinęs su bylos medžiaga bei pateiktais į bylą įrodymais konstatavo, kad ieškinio reikalavimai yra kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų, kuriais pažeidžiama konkurencijos rinkoje laisvė. Remiantis Konkurencijos įstatymo 50 str. 1 d., ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami veiksmais, pažeidžiančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ir 82 straipsnius ir kitais Konkurencijos įstatymo draudžiamais konkurenciją ribojančiais veiksmais turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo. Atsižvelgęs į tai, kad ieškovų ieškinys iš esmės yra dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų, teismas sprendė, kad byla perduotina pagal rūšinį teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

10Atskiruoju skundu atsakovas T. J. prašo: 1) panaikinti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį; 2) perduoti bylą Vilniaus m. 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės; 3) pripažinti T. J. netinkamu atsakovu; 4) panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutartimi atsakovui T. J. pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; 5) pripažinti netinkamais ieškovais Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją atsakovo T. J. atžvilgiu; 6) netenkinus 4 p. išdėstyto prašymo, arba tenkinus jį iš dalies, sujungti atsakovui T. J. reiškiamus reikalavimus į vieną bendrą bylą, t. y. sujungti civilinės bylos Nr. 2-4436-728/2010 ir civilinės bylos Nr. 2-2998-734/2010 reikalavimus. Nesutinka su teismo nuomone, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų. Nurodo, jog kaip fizinis asmuo nedalyvauja jokioje savarankiškoje ekonominėje veikloje ir negauna jokios naudos, taigi negali pažeisti ieškovų konkurencijos rinkoje laisvės. Nurodo, kad Konkurencijos taryba atlieka tyrimą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo draudžiamų konkurenciją ribojančių veiksmų – dėl ieškovų nesąžiningų veiksmų piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi rinkoje. Nurodo, jog reikalauti žalos atlyginimo pagal Konkurencijos įstatymo 50 str. nėra pagrindo, nes atsakovo darbo sutartis su ieškovu Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pasibaigė 2010-10-27. Kadangi atsakovas yra tik buvęs vieno iš ieškovų darbuotojas, jis laikytinas netinkamu atsakovu byloje, jo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro žalą asmeninei bei dalykinei reputacijai, taip pat ir ekonominę žalą, kadangi užšaldytos lėšos sąskaitoje. Nurodo, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į prašymą dėl bylų sujungimo, išreikštą procesiniuose dokumentuose.

11Atskiruoju skundu atsakovas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“ prašo: 1) panaikinti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį; 2) perduoti bylą Vilniaus m. 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės; 3) pripažinti Asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ netinkamu atsakovu; 4) panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutartimi atsakovui Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“ pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; 5) pripažinti netinkamais ieškovais Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją atsakovo atžvilgiu. Nesutinka su teismo nuomone, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų, kadangi atsakovas negali būti tokia šalimi, nes jo įsteigimas nepažeidžia konkurencijos rinkoje laisvės, nors ieškovai pateikė ieškinį dėl atsakovo steigimo sutarties negaliojimo ir jo kaip juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu. Nurodo, jog nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 50 str. nuostatų, nes nevykdo jokių neteisėtų veiksmų, atstovauja tik viešą narių interesą, teikia nariams konsultacijas, įgyvendina patvirtintas programas įstatuose nustatyta tvarka. Asociacijos finansavimo šaltinis yra narių mokesčiai, kurie nesusiję su ieškovų sumažėjusiomis pajamomis iš paslaugų. Nurodo, kad būtent ieškovai teisminėmis priemonėmis trukdydami naujai įsteigtos organizacijos veiklai, atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Bylos perdavimas toliau nagrinėti kitam teismui, tik ilgina procesą, kurio metu atsakovo atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, žlugdančios atsakovo veiklą. Apelianto teigimu, teismas nevertino atsiliepime pateiktos informacijos apie netinkamus ieškovus.

12Atskiruoju skundu atsakovai UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“ ir VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“ prašo: 1) panaikinti skundžiamą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį; 2) perduoti bylą Vilniaus m. 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės; 3) pripažinti UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“ ir VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“ netinkamais atsakovais ir jų atžvilgiu panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-11-26 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones; 4) pripažinti netinkamais ieškovais Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją atsakovų atžvilgiu. Nurodo, jog ieškinys pateiktas dėl asociacijos steigimo sutarties negaliojimo ir jos, kaip juridinio asmens, pripažinimo neteisėtai įsteigta, tačiau asociacijos steigimas nepažeidė ir negalėjo pažeisti konkurencijos rinkoje laisvės. Pažymi, jog atsakovų – steigėjų, įgaliojimai pasibaigė nuo juridinio asmens įregistravimo momento, todėl atsakovai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo, nes nevykdo jokių neteisėtų veiksmų; atsakovų vykdoma savarankiška ekonominė veikla visiškai nesusijusi su ieškovų vykdoma veikla, todėl nėra net formalaus pagrindo teigti, kad atsakovai galėtų pažeisti ieškovų interesus skundžiamoje nutartyje nurodytu būdu – nesąžiningais veiksmais, kuriais pažeidžiama konkurencijos rinkoje laisvė. Nurodo, jog teismas, neįvertinęs, kad atsakovai yra netinkami, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu, nors atsakovai yra tik steigėjai. Nurodo, jog teismas nevertino atsiliepime pateiktos informacijos dėl ieškovų netinkamumo.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovais prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-10-11 nutartį, nurodant kitus motyvus, palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Pripažįsta, kad ieškinio reikalavimai nėra kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų, kuriais pažeidžiama konkurencijos rinkoje laisvė, tačiau nesutinka, kad byla vėl būtų perduota Vilniaus m. 1 apylinkės teismui, kadangi byla nepradėta nagrinėti iš esmės; byla dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu laikytina sudėtinga; vadovaujantis CPK 35 str. 3 d. ji perduotina Vilniaus apygardos teismui dėl sudėtingumo. Taip pat nurodo, jog kadangi atsakovų neteisėti veiksmai trunka iki šiol, ieškovų nuostoliai auga, todėl tikėtina, kad dabartiniu metu jie viršija 100 000 Lt, paaiškėjus tokiai aplinkybei ieškinys būtų tikslinamas ir vadovaujantis CPK 27 str. 1 p. byla perduotina Vilniaus apygardos teismui. Bylos perdavimas nagrinėti Vilniaus apygardos teismui atitiktų CPK 7 str. reglamentaciją bei bylos dalyvių interesus ir teisėtus lūkesčius. Nurodo, jog kiti atsakovų reikalavimai atmestini, kaip nesusiję su skundžiama nutartimi dėl teismingumo.

14Teisme gautas atsakovo Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ prašymas dėl papildomų dokumentų prijungimo, kuriuo prašoma įtraukti į bylą 2010-12-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštą.

15Teisme gautas atsakovo T. J. prašymas įtraukti į bylą 2011-04-13 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą.

16Atskirieji skundai iš dalies tenkinami.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirųjų skundų bei bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio reikalavimų pobūdžio bei teismingumo klausimą neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias įstatymo normas.

18Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK yra numatytos taisyklės, pagal kurias nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 str. nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. Jeigu iškėlus bylą teisme paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.). CPK 26, 27 str. yra įtvirtintos rūšinio teismingumo taisyklės. Bendroji rūšinio teismingumo taisyklė yra ta, kad visas bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismas, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27 ir 28 str. (CPK 26 str. 1 d.). CPK 27 str. numato kategorijas bylų, kurios teismingos tik apygardos teismams, kaip pirmosios instancijos teismams. Bylų teismingumo apygardos teismams nustatymo kriterijai yra ginčo dalykas (pobūdis), ginčo subjektų (šalių) teisinės padėties ypatumai, ginčo suma. CPK 28 str. reglamentuoja kategorijas bylų, kurias, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.

19Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje konstatavęs, kad ieškinio reikalavimai yra kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų, kuriais pažeidžiama konkurencijos rinkoje laisvė, sprendė, kad byla perduotina pagal rūšinį teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

20Konkurencijos įstatymo 50 str. 1 d. numatyta, kad ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami veiksmais, pažeidžiančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ar 82 straipsnius ar kitais šio Įstatymo draudžiamais konkurenciją ribojančiais veiksmais, turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl: 1) neteisėtų veiksmų nutraukimo; 2) padarytos žalos atlyginimo. Tai yra išimtinio teismingumo taisyklė, reiškianti, jog visi su Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 ir 82 straipsnių pažeidimu susiję ginčai, tai yra tiek nacionaliniai ginčai, tiek ginčai, turintys tarptautinį (užsienio) elementą, jeigu jie priskirtini Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai, yra nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme. Tokį teisinį reguliavimą suponuoja ir tiesioginio Europos Bendrijos teisės taikymo imperatyvas, kuris reiškia, kad Europos Sąjungos teisė pripažįstama nacionalinės teisinės sistemos dalimi ir užtikrina asmenims galimybę kreiptis į nacionalinius teismus, norint įgyvendinti Europos Sąjungos teisės šaltiniuose įtvirtintas jų teises ir pareigas. Beje, ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1/2003, priimto 2002 m. gruodžio 16 d., dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo įžanginės dalies 7 punkte nurodoma, kad ,,nacionaliniams teismams tenka svarbus vaidmuo taikant Bendrijos konkurencijos taisykles (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008).

21Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą, kuriam iš bendrosios kompetencijos teismų (ar Vilniaus miesto 1 teismui ar Vilniaus apygardos teismui) yra teismingas ieškovų ieškinys, pagrindiniu kriterijumi yra ginčo pobūdis, t. y. ieškinio dalykas bei pagrindas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti 2009-09-09 Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ steigimo sutartį negaliojančia; pripažinti Asociaciją „Nacionalinė GS1 organizacija“ neteisėtai įsteigta; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovams atitinkamas sumas žalai atlyginti. Ieškinio pagrindą iš esmės sudaro reikalavimai atsakovams dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, kadangi jo tikslas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, ir dėl to ieškovų patiriamų nuostolių. Kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, jog atsakovas T. J. nedalyvauja ūkinėje ekonominėje veikloje ir negauna jokios naudos, taigi negali pažeisti ieškovų konkurencijos rinkoje laisvės; atsakovų UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“ ir VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“ vykdoma savarankiška ekonominė veikla visiškai nesusijusi su ieškovų vykdoma veikla. Pažymėtina, kad atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovai taip pat nurodo, jog ieškinio reikalavimai nėra kildinami iš šalių nesąžiningų veiksmų, kuriais pažeidžiama konkurencijos rinkoje laisvė. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal pobūdį, ginčas šioje byloje yra iš esmės kilęs dėl sandorio (steigimo sutarties) negaliojimo, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti CPK 28 straipsnio 4 punkto nuostatas, o tai reiškia, kad pateiktas ieškinys teismingas atitinkamam apylinkės teismui (Vilniaus m. 1 apylinkės teismui), o ne Vilniaus apygardos teismui.

22Kaip minėta, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Byloje atskiraisiais skundais skundžiama teismo nutartis dėl teismingumo, todėl kolegija nepasisako dėl atskirųjų skundų argumentų dėl ieškovų ir atsakovų netinkamumo, laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįsto taikymo, bylų sujungimo, kadangi tai nėra susiję su skundžiamos nutarties teisėtumu ir pagrįstumu. Atsižvelgiant į tai, kolegija nevertina atsakovų T. J. ir Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ pateiktų rašytinių įrodymų – 2010-12-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto, 2011-04-13 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimo.

23Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo, ieškovų atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentais tenkinti prašymo vadovaujantis CPK 35 str. 3 d. bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui dėl sudėtingumo. Pažymėtina, jog pagal CPK 35 str. 3 d. atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei esant atitinkamam apylinkės teismo prašymui, klausimą dėl bylos, teismingos apylinkės teismui, perdavimo nagrinėti apygardos teismui sprendžia apygardos teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, tačiau ne teisėjų kolegija nagrinėdama atskirąjį skundą. Taip pat nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl tikėtinos nuostolių sumos bei galimo ieškinio tikslinimo.

24Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi bylą perduodamas nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, neteisingai vertino ieškinio pagrindą ir dalyką sudarančias aplinkybes bei netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylų teismingumą. Išdėstytų aplinkybių pagrindu skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ieškinys atsakovams Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo perduotinas toliau nagrinėti Vilniaus m. 1 apylinkės teismui.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų ieškinys atsakovams Asociacijai „Nacionalinė GS1 organizacija“, UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“, VšĮ „Vidaus rinkos informacinis centras“, T. J. dėl steigimo sutarties negaliojimo, juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, žalos ir palūkanų priteisimo perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui kaip pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų A. Auruškevičiaus, H. Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami pripažinti 2009-09-09 Asociacijos... 7. Ieškovai nurodė, kad jiems įstatymu yra nustatytas išimtinis specialus... 8. Atsakovai su ieškiniu nesutinka, nurodo, kad po nepriklausomybės atgavimo... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-10-11 nutartimi civilinę bylą Nr.... 10. Atskiruoju skundu atsakovas T. J. prašo: 1) panaikinti skundžiamą Vilniaus... 11. Atskiruoju skundu atsakovas Asociacija „Nacionalinė GS1 organizacija“... 12. Atskiruoju skundu atsakovai UAB „Lipnios etiketės“, UAB „Trestas“ ir... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovais prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 14. Teisme gautas atsakovo Asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“... 15. Teisme gautas atsakovo T. J. prašymas įtraukti į bylą 2011-04-13 Vilniaus... 16. Atskirieji skundai iš dalies tenkinami.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis... 19. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje konstatavęs, kad... 20. Konkurencijos įstatymo 50 str. 1 d. numatyta, kad ūkio subjektas, kurio... 21. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą, kuriam iš bendrosios kompetencijos... 22. Kaip minėta, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo, ieškovų atsiliepimo į... 24. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais pripažįsta, jog... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį panaikinti ir...