Byla e2VP-14955-512/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys K. M., D. M., antstolė Santa Selezniovienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys K. M., D. M., antstolė Santa Selezniovienė,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti, kad: 1) K. M. vardu registruota transporto priemonė BMW, valst. Nr. ( - ) yra asmeninė K. M. nuosavybė; 2) D. M. vardu registruota transporto priemonė VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - ) ir Mercedes Benz A160, valst. Nr. ( - ), yra asmeninė D. M. nuosavybė; 3) K. M. nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis piniginių lėšų jo sutuoktinės D. M. sąskaitose bankuose ir 1/2 dalis sutuoktinės D. M. gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų. Nurodo, kad antstolis areštavo aukščiau nurodytą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Iš pateikto pareiškimo ir byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė vykdo 2016-07-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-39-889/2016 dėl 6668,50 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir 150,00 Eur žyminio mokesčio bei 1181,78 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko K. M., išieškotojo J. M. naudai.

5Turto arešto aktais antstolė areštavo: K. M. vardu registruotą autotransporto priemonę BMW, kurios valstybinis numeris ( - ); D. M. vardu registruotą autotransporto priemonę VW CARAVELLE, kurios valstybinis numeris ( - ); D. M. vardu registruotą autotransporto priemonę Mercedes Benz A160, kurios valstybinis numeris ( - ); 300 vnt. K. M. nuosavybės teise priklausančių ( - ) akcijų; K. M. bendrosios sutuoktinių nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas jo sutuoktinės D. M. sąskaitoje banke.

6Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį statusą reglamentuoja CK trečiosios knygos normos. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad K. M. ir D. M. yra sudarę santuoką, byloje taip pat nėra duomenų, jog suinteresuoti asmenys būtų sudarę vedybų sutartį, todėl sutuoktinių turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą. Pagal CK trečiosios knygos septintojo skyriaus nuostatas, reglamentuojančias sutuoktinių civilinę atsakomybę pagal turtines prievoles, yra galimos įvairios modifikacijos sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles klausimais. Priklausomai nuo prievolės atsiradimo pagrindo prievolės gali būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnis), iš asmeninio sutuoktinio turto, o jo nepakankant iš bendro turto sutuoktinio dalies (CK 3.112 straipsnis) (LAT 2006-01-16 nutartis Nr. 3K-3-35/2006). Santuokoje įgytas turtas laikomas priklausančiu abiems sutuoktiniams, nors jis įregistruotas vieno iš jų vardu. Preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 str. 2 d.). CPK VI dalies nuostatos numato, jog antstolis turi teisę nukreipti išieškojimą į asmeninį skolininko turtą, skolininko turto dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Kai skolininkas neturi asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į jo dalį bendrojoje nuosavybėje. Iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje (CK 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnis numato, jog jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis dalis nenustatyta, teismo antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

7CK 3.88 str. detaliai išvardijama, koks turtas pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, laikytinas bendrąja jungtine nuosavybe.

8Iš bylos medžiagos matyti, kad turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko dalį (t.y. turtas, kurį areštavo antstolis) – transporto priemonės yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonė BMW, valst. Nr. ( - ) yra asmeninė K. M. nuosavybė, o transporto priemonė VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - ) ir Mercedes Benz A160, valst. Nr. ( - ), yra asmeninė D. M. nuosavybė, į bylą nepateikta.

9Jeigu nustatoma skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, turi būti taikomos CK 3.116–3.129 straipsnių nuostatos. Pagal CK 3.117 straipsnyje preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, byloje nėra nustatyta aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo šio principo. Esant nustatytoms tokioms aplinkybėms, teismas nustato skolininko K. M. turto dalį, t. y. jo teisę į: ½ dalį transporto priemonės BMW, valst. Nr. ( - ), transporto priemonės VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - ) ir Mercedes Benz A160, valst. Nr. ( - ).

10Pareiškėjas pareiškime taip pat prašo nustatyti, kad K. M. nuosavybės teise priklauso 1/2 piniginių lėšų jo sutuoktinės D. M. sąskaitose bankuose ir 1/2 sutuoktinės D. M. gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų.

11LR CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi, tuo atveju, kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas bendro turto aprašymas ir areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (konkretų ją sudarantį turtą, jo apimtį ir vertę) bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą – aprašius ir areštavus bendrą turtą, antstolis išieškotojui, o reikiamais atvejais ir kitam bendrosios nuosavybės dalyviui, pasiūlo LR CPK 667 str. 1 d. nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Teismui nagrinėjant pareiškimą, paduotą vadovaujantis LR CPK 667 str., antstolis turi teismui pateikti reikalingus dokumentus (turto arešto aktą, iš registro įstaigos rašytinius duomenis apie turto priklausymą skolininkui ir tam turtui taikytus apribojimus bei kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-09 nutartis Nr. 3K-7-246/2014, 2015-02-04 nutartis Nr. 3K-3-12-701/2015).

12Pažymėtina, kad šioje byloje pareiškėjas prašo teismo nustatyti, kad K. M. priklauso 1/2 suinteresuoto asmens D. M. su darbo santykiais susijusių gaunamų pajamų, tačiau vykdomojoje byloje nėra duomenų apie antstolės atliktą K. M. sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio ar kitų iš darbinės veiklos gaunamų pajamų aprašymą bei areštą, kuris sudarytų prielaidas antstolei siūlyti išieškotojui kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo LR CPK 667 str. nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas nustatyti, kad K. M. nuosavybės teise priklauso 1/2 dalis sutuoktinės D. M. gaunamo darbo užmokesčio ir kitų darbo užmokesčiui prilygintų išmokų, netenkintinas.

13Antstolė, skolininko sutuoktinei priklausančio turto arešto akte, nurodė, kad areštuojamos piniginės lėšos skolininkui K. M., bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas ir/ar patenkantis į sutuoktinės D. M. vardu atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 3.117 str. preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Ši nuostata sudaro pagrindą konstatuoti, kad 1/2 dalis skolininko sutuoktinės D. M. turimų piniginių lėšų, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisės pagrindais priklauso skolininkui K. M..

14Remiantis LR CK 3.88 str. 2 d. preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Nustatytina, kad K. M., priklauso 1/2 dalis jo sutuoktinės D. M. piniginių lėšų, esančių jos vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 667 str., 593 str.,

Nutarė

16pareiškimą tenkinti iš dalies.

17Nustatyti skolininko K. M., a.k. ( - ) turto, esančio bendrąja jungtine nuosavybe su sutuoktine D. M., a.k. ( - ) dalį.

18Skolininkui K. M. asmeninės nuosavybės teise priklauso:

19- 1/2 dalis transporto priemonės BMW, valst. Nr. ( - );

20- 1/2 dalis transporto priemonės VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - );

21- 1/2 dalis transporto priemonės Mercedes Benz A160, valst. Nr. ( - )

22- 1/2 dalis sutuoktinės D. M., a.k. ( - ), piniginių lėšų, esančių jos vardu atidarytoje banko sąskaitoje Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“.

23Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, rašytinio... 2. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti, kad:... 3. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 4. Iš pateikto pareiškimo ir byloje esančios medžiagos nustatyta, kad... 5. Turto arešto aktais antstolė areštavo: K. M. vardu registruotą... 6. Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto... 7. CK 3.88 str. detaliai išvardijama, koks turtas pripažįstamas bendrąja... 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad turtas, kuriame prašoma nustatyti skolininko... 9. Jeigu nustatoma skolininko turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių... 10. Pareiškėjas pareiškime taip pat prašo nustatyti, kad K. M. nuosavybės... 11. LR CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris... 12. Pažymėtina, kad šioje byloje pareiškėjas prašo teismo nustatyti, kad K.... 13. Antstolė, skolininko sutuoktinei priklausančio turto arešto akte, nurodė,... 14. Remiantis LR CK 3.88 str. 2 d. preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 667 str., 593 str.,... 16. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 17. Nustatyti skolininko K. M., a.k. ( - ) turto, esančio bendrąja jungtine... 18. Skolininkui K. M. asmeninės nuosavybės teise priklauso:... 19. - 1/2 dalis transporto priemonės BMW, valst. Nr. ( - );... 20. - 1/2 dalis transporto priemonės VW CARAVELLE, valst. Nr. ( - );... 21. - 1/2 dalis transporto priemonės Mercedes Benz A160, valst. Nr. ( - )... 22. - 1/2 dalis sutuoktinės D. M., a.k. ( - ), piniginių lėšų, esančių jos... 23. Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...