Byla 2A-1312-590/2015
Dėl paprastojo neprotestuotino vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notaras Audrius Dusevičius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vido Stankevičiaus,

2teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovui UAB „Solaris Baltic“ dėl paprastojo neprotestuotino vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notaras Audrius Dusevičius.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas A. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2013-11-30 be sąlygų sumokėti atsakovui 52 267,18 Lt, pripažinti negaliojančiu 2013-12-20 notaro Audriaus Dusevičiaus atliktą (išduotą) vykdomąjį įrašą. Nurodė, kad 2013 m. vadovavo UAB „Sodžiaus būstas“, kuri vykdė statybos darbus. UAB „Sodžiaus būstas“ su UAB „Solaris Baltic“ pasirašė subrangos sutartį. Užsakovas vėlavo atsiskaityti su UAB „Sodžiaus būstas“, dėl ko UAB „Sodžiaus būstas“ negalėjo laiku atsiskaityti už atliktus darbus su UAB „Solaris Baltic“. Dėl vėlavimo atsiskaityti UAB „Solaris Baltic“ pagrasino sustabdyti darbus objekte. Ieškovas nenorėjo, kad darbai objekte sustotų, atsakovas, pasinaudodamas susidariusia situacija, panaudodamas ekonominį spaudimą reikalavo, kad ieškovas asmeniškai išduotų atsakovui paprastą neprotestuotiną vekselį, neva taip su juo atsiskaitydamas ir užtikrindamas, kad atsakovas nepradės teisinių išieškojimo procedūrų, o jei ieškovas neišduos vekselio asmeniškai, darbai objekte sustos, bus kreiptasi į teismą. Atsakovo vadovas, ragindamas ieškovą asmeniškai išduoti vekselį, nurodinėjo, kad vekselis bus tik kaip užtikrinimo priemonė ir nebus atiduotas vykdymui. Pažymėjo, jog ieškovas, asmeniškai būdamas sunkioje ekonominėje padėtyje, gaudamas tik VRM pensiją bei atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Sodžiaus būstas“ taip pat yra sunkioje ekonominėje situacijoje, bijodamas, kad grasinimai dėl skolų išieškojimo teismine tvarka taikant laikinąsias apsaugos priemones bus įgyvendinti ir nenorėdamas prarasti verslo, 2013-07-01 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. 2013 m. lapkričio mėn. ieškovas gavo atsakovo priminimą, kad 2013-11-30 pasibaigia mokėjimo terminas, tačiau ieškovas, nematydamas galimybės atsiskaityti pagal vekselį, praleido mokėjimo terminą. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Pagal to paties straipsnio 4 dalį realiu grasinimu laikoma kitos sandorio šalies grasinimas panaudoti ekonominio spaudimo priemones. Ieškovo manymu, susidariusi situacija visiškai atitinka teismų praktikoje keliamas ekonominio spaudimo sąlygas, nes atsakovas, būdamas stipresne sutarties šalimi, grasino ir primygtinai reikalavo ieškovą išduoti vekselį, nors prieš vekselio išdavimą asmeninių santykių tarp šalių nebuvo, grasindamas nutraukti verslo ryšius su ieškovo įmone ir kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vekselis sudarytas ieškovui nenaudingomis sąlygomis, terminas sumokėti vekselyje nurodytą didelę pinigų sumą neprotingai trumpas, sandoris ieškovui negalėtų atnešti jokios objektyvios naudos. Be to, kitas CK 1.91 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pagrindas sandoriui pripažinti negaliojančiu yra faktas, kad asmuo dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sandorį buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Ieškovo teigimu, atsakovas sąmoningai siekė pasinaudoti tokia padėtimi, kai ieškovas dėl jam nepalankiai susiklosčiusios ekonominės padėties, buvo ypač pažeidžiamas, ignoravo sutarties laisvės principą, suprato, kad ieškovui sandorio sudarymo metu sudėtinga adekvačiai suvokti savo veiksmų pobūdį ir pasekmes, tačiau nesąžiningai vertė sudaryti sandorį ieškovui visiškai nenaudingomis sąlygomis. Todėl vekselis pripažintinas negaliojančiu kaip sudarytas dėl ekonominio spaudimo ir realaus grasinimo, taip pat dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Pripažinus vekselį negaliojančiu, 2013-12-20 vykdomasis įrašas taip pat pripažintinas negaliojančiu, kadangi jis atliktas neteisėto dokumento pagrindu. Taip pat nurodė, kad pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas, o pagal 47 straipsnio 1 dalį vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neapmokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti, kai vekselis neprotestuotinas. Pagal ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktą vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai vekselis neprotestuotinas. Pagal ĮPVĮ 81 straipsnio nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Nagrinėjamu atveju notaras negalėjo išduoti vykdomojo įrašo atsakovui, kadangi nebuvo įvykdyta nei viena ĮPVĮ nustatyta sąlyga, t. y. nebuvo atsiradusi reikalavimo teisė, nes vekselis nebuvo nustatytais terminais pateiktas apmokėti ir pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nebuvo nustatytais terminais pranešta, kad vekselis neapmokėtas. Dėl šios priežasties vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą ir atsakovas negalėjo reikalauti išieškoti skolą remdamasis ĮPVĮ.

6Atsakovas UAB „Solaris Baltic“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės neteisingos, nes atsakovas su UAB „Sodžiaus būstas“ nebuvo sudaręs subrangos sutarties. Neteisingi ieškovo teiginiai, kad ieškovas 2013-07-01 vekselį pasirašė nenorėdamas prarasti verslo. UAB „Sodžiaus būstas“ bankroto byla buvo iškelta 2013-06-27 teismo nutartimi, prieš pasirašant vekselį. Ieškovas, pasirašydamas vekselį, žinojo apie UAB „Sodžiaus būstas“ bankrotą. Teismo nutartimi patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma bendrai 1 690 890,31 Lt sumai, todėl akivaizdu, kad pasirašant vekselį galimybių išsaugoti verslą buvo likę nedaug. Nėra pagrindo teigti, kad ieškovui išrašant vekselį šis sandoris neatitiko vidinės jo valios. Neteisingi ieškovo teiginiai, kad prieš vekselio išdavimą asmeniškai tarp šalių nebuvo kilę jokie teisiniai santykiai. Atsakovui 2012-12-20 buvo išduoti du vekseliai, pirmuoju vekseliu UAB „Sodžiaus būstas“ įsipareigojo atsakovui 2013-03-31 sumokėti 47 396,35 Lt, antruoju 2013-06-30 sumokėti 208 204 Lt. Pagal abu vekselius ieškovas laidavo, kad UAB „Sodžiaus būstas“ įvykdys prisiimtus įsipareigojimus atsakovui, tačiau dalies prisiimtų įsipareigojimų iki nustatyto termino ieškovo valdoma bendrovė įvykdyti nespėjo. 2013-07-01 ieškovas pripažino, kad UAB „Sodžiaus būstas“ bankrutuoja ir prisiimtų įsipareigojimų nebevykdys, o suprasdamas, kad asmeniškai yra atsakingas pagal UAB Sodžiaus būstas“ prievoles, prašė skirti laiko iki 2013-11-30 prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti. Atsakovui sutikus, ieškovas pasirašė ginčijamą vekselį. 2013-07-01 vekseliu ieškovas papildomų piniginių prievolių neprisiėmė, tiesiog pratęsė prievolių įvykdymo terminą. Ieškovo nurodyti padariniai, kuriais, ieškovo teigimu, atsakovas grasino (verslo ryšių nutraukimas), jau buvo neišvengiama realybė. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad vekselis sudarytas ieškovui nenaudingomis sąlygomis. Nurodė, kad pats atsakovas pasiūlė įsiskolinimą sumokėti iki 2013-11-30. Ieškovas iš ginčijamo sandorio gavo apčiuopiamos naudos, nes atsakovas suteikė ieškovui papildomo laiko įsiskolinimui padengti. Pažymėjo, jog atsakovas atliko visas būtinas procedūras, todėl notaras pagrįstai išdavė vykdomąjį įrašą.

7Ieškovas dublike palaikė ieškinio reikalavimus. Pažymėjo, jog ieškinyje nevisiškai tiksliai nurodė faktines aplinkybes. Nurodė, kad UAB „Sodžiaus būstas“ su atsakovu buvo pasirašiusi įrengimų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išnuomojo statybinius įrenginius (pastolius). 2012-12-20 vekseliai buvo išduoti atsakovo reikalavimu kaip užtikrinimas, jei perduoti įrengimai nebūtų grąžinti ar būtų sugadinti. Visi išnuomoti įrengimai buvo atsakovui grąžinti, todėl pagal 2012-12-20 vekselius vykdomieji įrašai nebuvo įforminti. 2012-12-20 vekseliai įrodo, kad atsakovas jau nuo 2012-12-20 taikė spaudimą ieškovui. Jei ieškovas nebūtų ant vekselių pasirašęs kaip laiduotojas, atsakovas nebūtų suteikęs įrenginių nuomai, UAB „Sodžiaus būstas“ veikla pasidarytų neįmanoma.

8Atsakovas tripliku prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas statybinės įrangos nuomotojams taikė nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones, iš nuomotojų buvo prašoma išduoti vekselius. Ieškovas deklaravo, kad yra sąžiningas verslininkas ir jo vadovaujama bendrovė vykdys prisiimtus įsipareigojimus, todėl UAB „Sodžiaus būstas“ atsakovui išrašydavo vekselius, o ieškovas asmeniškai laiduodavo, kad vekseliai bus apmokėti. Toks atsakovo, ieškovo ir UAB „Sodžiaus būstas“ bendradarbiavimas vyko sklandžiai nuo pat nuomos sutarties sudarymo, atsakovas netaikė jokių spaudimo priemonių, apie atsakovo taikomas statybinės įrangos nuomos sąlygas ieškovui buvo žinoma iš anksto, ieškovas buvo laisvas pasirinkti sutikti su atsakovo sąlygomis ar statybinę įrangą nuomotis iš trečiųjų asmenų. Ieškovas nė karto nereiškė noro nutraukti sutartį, nors tokią teisę turėjo.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-08-13 sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, nustatė, kad dar 2012 m. gruodžio mėn. ieškovo valdoma įmonė atsakovui buvo įsiskolinusi ženklią sumą nuomos mokesčio, be to, ieškovo įmonei buvo perduota didelės vertės statybinė įranga. Nežiūrint to, atsakovas nenutraukė nuomos sutarties, toliau teikė nuomos paslaugas, o ieškovo įmonė išrašė atsakovui vekselį dėl 2012-12-20 buvusių įsipareigojimų pagal nuomos sutartį įvykdymo, už kuriuos taip pat laidavo ir ieškovas asmeniškai. Teismas nurodė, kad 2012-12-20 vekseliai buvo išduoti siekiant užtikrinti tinkamą įsipareigojimų pagal nuomos sutartį įvykdymą, o ieškovas asmeniškai laidavo už savo valdomą įmonę, taip siekdamas, kad statybinių įrenginių nuomos sutartis nebūtų nutraukta ir jo valdoma įmonė galėtų ir toliau vykdyti veiklą. Iš šalių paaiškinimų teismas nustatė, kad vekselių išrašymas buvo esminė atsakovo taikoma sąlyga įrenginių nuomos paslaugoms teikti. Teismas pažymėjo, jog ieškovas ir jo valdoma įmonė turėjo galimybę tokiomis sąlygomis nesinuomoti iš atsakovo statybinių įrengimų, juos nuomotis iš kito asmens, kurio taikomos sąlygos, ieškovo vertinimu, būtų palankesnės, tačiau to nepadarė ir sutiko išduoti 2012-12-20 vekselius. Teismo vertinimu, ieškovas, išrašydamas ginčijamą vekselį, faktiškai savo padėties nepablogino, nes 2012-12-20 vekselių, už kuriuos laidavo ieškovas asmeniškai, apmokėjimo terminai buvo jau pasibaigę ir atsakovas turėjo teisę vykdyti išieškojimą pagal 2012-12-20 vekselius iš ieškovo kaip laiduotojo. Akivaizdu, kad esant tokioms aplinkybėms, pats ieškovas suvokė, kad susidaręs įsiskolinimas pagal 2012-12-20 vekselius gali būti išieškotas iš jo asmeniškai. Teismas pažymėjo, jog ginčijamu vekseliu buvo nustatytas naujas įsiskolinimo grąžinimo terminas (2013-11-30), tuo būdu ieškovas iš karto išvengė išieškojimo pagal 2012-12-20 vekselius, jam buvo nustatytas naujas terminas prievolėms įvykdyti. Teismas sprendė, jog ginčijamu vekseliu įformintas ieškovo valdomos įmonės įsiskolinimo, buvusio 2013-07-01, atsakovui grąžinimas, jokių papildomų sumų mokėjimas jame nenumatytas, taigi atsakovas ginčijamu vekseliu nesiekė nepagrįstai praturtėti, o tik siekė atgauti ieškovo valdomos įmonės įsiskolinimą iš ieškovo kaip asmens, laidavusio už įmonės tinkamą įsipareigojimų vykdymą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo veiksmų negalima vertinti kaip nesąžiningų ar neteisėtų. Teismas pažymėjo, jog ieškovas byloje neįrodė konkrečių veiksmų, kurie leistų spręsti, kad ieškovo atžvilgiu atsakovas naudojo konkrečius ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo neteisėtus veiksmus. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė visų būtinųjų sąlygų tam, kad vekselį pripažinti negaliojančiu kaip sudarytą dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti negaliojančiu ginčijamo vekselio ir tuo pagrindu, kad vekselis sudarytas dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Teismas pažymėjo, jog ieškovui sandoris nebuvo ekonomiškai nenaudingas, ginčijamu vekseliu faktiškai pratęstas ieškovo valdomos įmonės prievolių atsakovui, už kuriuos laidavo ieškovas, įvykdymo terminas, ieškovas papildomų finansinių prievolių faktiškai neprisiėmė, atsakovas ginčijamu vekseliu nesiekė nepagrįstai praturtėti, o tik siekė atgauti ieškovo valdomos įmonės įsiskolinimą iš ieškovo kaip asmens, laidavusio už įmonės tinkamą įsipareigojimų vykdymą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį atmetė kaip nepagrįstą, bei sprendė, kad atmetus šį ieškovo reikalavimą, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinio ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2013-12-20 vykdomąjį įrašą. Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentus, kad ginčijamas vekselis nebuvo pateiktas apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad ginčijamas vekselis buvo pateiktas apmokėti laikantis visų ĮPVĮ normų reikalavimų.

10Apeliaciniu skundu ieškovas A. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-13 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti, taip pat prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas klaidingai įvertino situaciją ir nurodė, kad byloje aptartos faktinės aplinkybės paneigia ieškovo argumentus, kad ginčijamas vekselis buvo surašytas dėl atsakovo ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo ieškovui. Ieškovo manymu, nagrinėjama situacija visiškai atitinka teismų praktikoje suformuotas sąlygas pripažinti sandorį sudarytą dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo. Asmeniškai ieškovą ir atsakovą santykiai siejo tik tiek, kad ieškovas laidavo už jo valdomą įmonę UAB „Sodžiaus būstas“ dėl to, kad pastaroji tinkamai įvykdys savo įsipareigojimus pagal 2013-03-31 ir 2013-06-30 išduotus vekselius. CK 6.81 str. 1 d. yra numatyta, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Pagal minėtus vekselius pagrindiniu skolininku buvo UAB „Sodžiaus būstas“, ieškovas buvo tik laiduotojas, kurio atsakomybė remiantis CK 6.81 str. 1 d. kreditoriui nėra absoliuti ir tik dėl atsakovo reikalavimo, ekonominio spaudimo, grasinimo nutraukti verslo ryšius su ieškovo vadovaujama įmone bei grasinimo paskleisti apie ieškovą neigiamą informaciją ieškovo buvo išduotas ginčijamas vekselis, pagal kurį jis visą UAB „Sodžiaus būstas“ susidariusią skolą prisiėmė asmeniškai sau. Pažymi, jog teismo sprendime yra pažymima, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl UAB „Sodžiaus būstas“ bankroto bylos iškėlimo buvo priimta 2013-06-27, o ieškovas vekselį atsakovui išdavė 2013-07-01. Ieškovui nebuvo žinoma ta aplinkybė, kad jo vadovaujamai įmonei yra iškelta bankroto byla, kadangi ieškovas dar nebuvo gavęs Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos UAB „Sodžiaus būstas“ iškėlimo. Ieškovas, nežinodamas, kad jo vadovaujamai įmonei yra iškelta bankroto byla, atsakovui pagrasinus, kad su ieškovo įmone bus nutraukti verslo ryšiai, bus paskleista informacija, kuri sugadins ieškovo reputaciją statybų sektoriuje, tikėdamasis išgelbėti savo verslą, 2013-07-01 išdavė atsakovui ginčijamą vekselį. Žinodamas, kad įmonei yra iškelta bankroto byla, ieškovas vekselio nebūtų išdavęs. Remiantis faktinėmis aplinkybėmis, akivaizdu, kad nesant atsakovo spaudimui bei grasinimams, ieškovas ginčijamo vekselio jokiu būdu nebūtų išdavęs, kadangi tame negalima įžvelgti jokios objektyvios naudos. Pažymi, jog sprendime teismo klaidingai nurodyta aplinkybė, kad be byloje esančių ieškovas yra išdavęs atsakovui ir daugiau vekselių. Ši teismo sprendime nurodyta aplinkybė neatitinka tiesos, kadangi ieškovas atsakovui yra išdavęs tik vieną 2013-07-01 vekselį, po to, kai atsakovas grasino ieškovui paskleisti neigiamą informaciją apie jį ir nutraukti su juo verslo ryšius. Taip pat nurodo, kad atsakovas neatliko įstatymo nustatytos pareigos pateikti vekselį apmokėjimui ir praleido įstatymo nustatytą terminą, todėl notaras nepagrįstai atliko vekselyje vykdomąjį įrašą.

11Atsakovas UAB „Solaris Baltic“ atsiliepimu į ieškovo A. R. apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-13 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas iš byloje surinktų įrodymų pagrįstai konstatavo, kad byloje aptartos faktinės aplinkybės paneigia ieškovo argumentus, kad ginčijamas vekselis buvo surašytas dėl atsakovo ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo ieškovui. Ieškovas nepagrindžia nei vienos iš minėtų sąlygų, kurios pagal teismų praktikų būtinos tam, kad sandorį pripažinti negaliojančiu, buvimo. Pažymi, jog prmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad ieškovas byloje neįrodė konkrečių veiksmų, kurie leistų daryti išvadą, kad ieškovo atžvilgiu atsakovas naudojo konkrečius ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo neteisėtus veiksmus. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą, prašydamas apmokėti skolą, tačiau tokie veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėtas ekonominis spaudimas ar grasinimas.

12Trečiasis asmuo notaras Audrius Dusevičius atsiliepimo į ieškovo A. R. apeliacinį skundą nepateikė.

13Apeliacinis skundas atmetamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų (CPK 329 str.).

15Kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad byloje ginčijamą 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį dėl 52267,18 Lt sumos apmokėjimo iki 2013-11-30, ieškovas A. R. pasirašė dėl atsakovo UAB „Solaris Balic“ ekonominio spaudimo ir realaus grasinimo ieškovui.

16Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pagal nuoseklią CK 1.91 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo teismų praktiką, tam kad būtų galima pripažinti sandorį sudarytu dėl ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, būtina šių sąlygų visuma: a) kitas asmuo reikalavo sudaryti sutartį; b) grasino ekonominiais padariniais, kurių atsiradimas priklausė nuo jo nesąžiningų veiksmų; c) sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis jį sudariusiam asmeniui sąlygomis; d) nesant ekonominio spaudimo, sandoris nebūtų sudarytas. Minėtas sandorio negaliojimo sąlygas privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.)

17Nagrinėjamu atveju ieškovas A. R. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ginčijamus sandorius sudarė dėl atsakovo ekonominio spaudimo ir realaus grasinimo. Byloje nustatyta, kad ieškovas buvo UAB „Sodžiaus būstas“ buvo įmonės akcininkas ir direktorius. Atsakovas UAB „Solaris Baltic“ ieškovo valdomai UAB „Sodžiaus būstas“ teikė statybinės įrangos nuomos paslaugas. UAB „Sodžiaus būstas“ įsiskolinimas už įrangos nuomą 2013-07-01 sudarė 4365,18 Lt, įmonė taip pat nebuvo grąžinusi įrangos už 8642 Lt. UAB „Sodžiaus būstas“ įsiskolinimus atsakovui UAB „Solaris Baltic“ patvirtina ir 2012-12-20 išduoti paprastieji vekseliai: 47396,35 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas baigėsi 2013-03-31 ir 208204 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas baigėsi 2013-06-30. Už abu vekselius laidavo ieškovas A. R. (b.l. 57,58). Vilniaus apygardos teismo 2013-06-27 nutartimi UAB „Sodžiaus būstas“ buvo iškelta bankroto byla. 2013-07-01 ieškovas išrašė 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2013-11-30 sumokėti atsakovui 52267,18 Lt. Aplinkybė, kad ieškovas išduodamas vekselį įsipareigojo apmokėti jo bankrutuojančios įmonės skolą, nesudaro pagrindo tokį sandorį pripažinti negaliojančiu. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2014).

18Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota ir tai, kad kreditoriaus veiksmai, kuriais jis siekia teisėtomis priemonėmis apsaugoti savo interesus ir apsiginti nuo teisių pažeidimo, teisėti iš sutarties kylantys reikalavimai bei sutartyje numatyti jų nevykdymo padariniai, tokie kaip siūlymas skolininkui suteikti papildomas prievolės įvykdymo garantijas, kreipimasis į teismą dėl prievolės vykdymo, negali būti vertinami kaip ekonominis spaudimas ar realus grasinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012).

19Taigi pats faktas, kad vekseliu ieškovas įsipareigojo sumokėti jo bankrutuojančio įmonės skolas, dar nereiškia, kad ieškovo atžvilgiu atsakovas panaudojo ekonominį spaudimą ar realius grasinimus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kad atsakovas grasino su ieškovo įmone nutraukti verslo ryšius, paskleisti informaciją sugadinsiančią ieškovo reputaciją statybų sektoriuje. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad jis nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą, nebuvo nurodyta pirmosios instancijos teisme, todėl ieškovas negali ja remtis pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį. Kita vertus, minėta aplinkybė nepatvirtina atsakovo neteisėtų veiksmų. Be to, mažai tikėtina, kad ieškovas, būdamas įmonės akcininku ir direktoriumi negalėjo nežinoti apie įmonės nemokumą ir jos bankrotą, todėl ieškovo teiginiai, kad žinodamas, jog įmonei iškelta bankroto byla, nebūtų pasirašęs vekselio, yra visiškai nepagrįsti.

20Atmestini apelianto argumentai, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis ieškovui sąlygomis. Apeliantas pripažįsta, kad laidavo atsakovui UAB „Solaris Baltic“ už UAB „Sodžiaus būstas“ 2012-12-20 išduotus paprastuosius vekselius: 47396,35 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas baigėsi 2013-03-31 ir 208204 Lt sumai, kurio apmokėjimo terminas baigėsi 2013-06-30. CK 6.81 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Nagrinėjamu atveju, ieškovas laidavo be jokių išimčių todėl, tapo solidariai atsakingu UAB „Sodžiaus būstas“ neapmokėtus vekselius. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2013-06-27 nutartimi UAB „Sodžiaus būstas“ buvo iškelta bankroto byla, kas patvirtina, kad įmonė buvo nemoki ir negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų pagal vekselius, todėl atsakovas UAB „Solaris Baltic“ turėjo teisę reikalauti, kad nesumokėtas pagal vekselius sumas, apmoktų laiduotojas A. R.. Ieškovas, pasirašydamas 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį dėl 52267,18 Lt sumos apmokėjimo iki 2013-11-30, gavo papildomo laiko savo įsipareigojimams įvykdyti. Ginčijamu sandoriu ieškovas patvirtino savo įsipareigojimus ieškovui, o ieškovas atsakovui suteikė ilgesnį terminą įsipareigojimams įvykdyti. Minėtomis aplinkybėmis ginčijamas vekselis buvo naudingas ir ieškovui, todėl nėra pagrindo šį sandorį vertinti kaip ieškovui akivaizdžiai nenaudingą.

21Atsakovo UAB „Solaris Baltic“ 2013-12-03 raštas ir tos pačios dienos pašto kvitas patvirtina, kad atsakovas įstatymo nustatytais terminais pateikė ieškovui vekselį apmokėti, todėl visiškai nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad buvo pažeisti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalies reikalavimai.

22Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

23Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

24Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-18 nutartimi patenkino ieškovo A. R. prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies – 1524 Lt už apeliacinį skundą mokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Kadangi apeliacinis skundas atmetamas, iš ieškovo A. R. valstybės naudai priteisiama 441,38 EUR (1524 Lt) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 96 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovo A. R. valstybės naudai 441,38 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Rūtos Burdulienės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas A. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 6. Atsakovas UAB „Solaris Baltic“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti.... 7. Ieškovas dublike palaikė ieškinio reikalavimus. Pažymėjo, jog ieškinyje... 8. Atsakovas tripliku prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-08-13 sprendimu ieškovo ieškinį... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas A. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 11. Atsakovas UAB „Solaris Baltic“ atsiliepimu į ieškovo A. R. apeliacinį... 12. Trečiasis asmuo notaras Audrius Dusevičius atsiliepimo į ieškovo A. R.... 13. Apeliacinis skundas atmetamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad byloje ginčijamą 2013-07-01... 16. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pagal nuoseklią CK... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovas A. R. nepateikė jokių įrodymų,... 18. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo... 19. Taigi pats faktas, kad vekseliu ieškovas įsipareigojo sumokėti jo... 20. Atmestini apelianto argumentai, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas... 21. Atsakovo UAB „Solaris Baltic“ 2013-12-03 raštas ir tos pačios dienos... 22. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 23. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-09-18 nutartimi patenkino ieškovo A.... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovo A. R. valstybės naudai 441,38 EUR žyminio mokesčio...