Byla 2A-1103-480/2012
Dėl baudos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Galinos Blaževič (kolegijos pirmininkės), Albinos Rimdeikaitės (pranešėjos), Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. atstovės advokatės Indrės Panavaitės apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-263-587/2012 pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovui UAB „Drūtas medis“ dėl baudos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas ieškiniu (1 t., b.l. 3-5) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Drūtas medis“ 10 000 Lt sutartyje numatytą baudą už tinkamą prievolės neįvykdymą, 18 181,56 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą pagal sutartį, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad šalys 2010-09-17 sudarė vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 10/09/03-1, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti sutarties 1 punkte įvardintus miško kirtimo ir susijusius darbus, laikydamasi sutarties ir teisės aktų reikalavimų, bei nupirkti ieškovo perduotą medieną ir apmokėti už ją sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 3.2 punkte buvo nurodyta darbų pradžia – 2010-09-20 ir darbų pabaiga – 2010-11-05. Šios sutarties 5.2 punkte šalys sulygo, kad pirkėjui (atsakovei) pažeidus sutarties 3.2 punktą, jis privalo sumokėti pardavėjui (ieškovui) 10 000 litų baudą, pilnai atlyginti padarytą žalą. Šalys susitarė, kad sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai laikomi minimaliais ir neįrodinėtinais nukentėjusios šalies nuostoliais. Atsakovė iš esmės pažeidė sutartį - netinkamai vykdė miško kirtimo darbus, nesilaikė šių darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atliko savavališkus kirtimus, pažeisdama išduotą miškui kirsti leidimą, netvarkė kirtaviečių ir kt., dėl ko ieškovas raštu pranešė atsakovei, kad nuo 2010-11-30 vienašališkai nutraukia sutartį, nurodęs sutarties nutraukimo motyvus ir paskyręs papildomą terminą, per kurį atsakovė galėjo ištaisyti bent dalį sutarties vykdymo trūkumų. Tačiau ir iki šio termino sutartų darbų atsakovė tinkamai neatliko. Atsakovė iš esmės pažeidė sutartį, tame tarpe sutarties 3.2 punktą, todėl privalo sumokėti sutarties 5.2 punkte nustatytą baudą. Laikotarpyje nuo 2010-11-25 iki 2010-12-11 atsakovė, pažeisdama sutarties nuostatas, savavališkai išsivežė medieną be ieškovo sutikimo, surašiusi vienašalius aktus savo nuožiūra, ir už išvežtą medieną neatsiskaitė laiku, t.y. per 5 darbo dienas, kaip tai numatė sutarties 4.2 punktas. Kadangi vienašaliuose atsakovės aktuose nėra tinkamai fiksuoti nei medienos kiekiai, nei asortimentai, kad galima būtų nustatyti išvežtos medienos sutartimi sulygtą kainą, delspinigiai dėl praleisto mokėjimų termino skaičiuojami nuo atsakovės fiksuotos galutinio atsiskaitymo sumos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu (2 t., b.l. 156-159) ieškinį atmetė. Priteisė atsakovui UAB „Drūtas medis“ iš ieškovo S. Š. 2000 litų bylinėjimosi išlaidas. Taip pat priteisė valstybei iš ieškovo S. Š. 58,73 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

9Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas yra miškų ūkio žemės sklypo, esančio ( - ), savininkas, ką patvirtina Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro išrašas - pažymėjimas. 2010-09-17 šalys sudarė vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 10/09/03-1, pagal kurią sutarties objektas – pardavėjo įsipareigojimas perduoti medieną, esančią adresu: ( - ), viso 1,9 ha ploto. Šios sutarties 1punkte šalys susitarė, kad „Kirtimas apima likusių stuobrių ir kirstinių medžių nupjovimą, šakų genėjimą ir stiebų supjaustymą į sortimentus, medienos asortimentų ištraukimas apima jų išvežimą iki miško sandėlio; ploto išvalymas apima šakų ir kirtimo liekanų surinkimą ir išvežimą už sklypo ribų arba sudėjimą į technologines valksmas“. Šios sutarties 3.2 punkte susitarta, kad „Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją apie miško kirtimo pradžią ir pabaigą. Darbų pradžia 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. ir darbų pabaiga 2010 m. lapkričio 5 d.“. Šalys sutarė netesybas, jeigu šis įsipareigojimas būtų pažeistas: sutarties 5.2 punkte buvo numatyta, kad Pirkėjui (atsakovui) pažeidus sutarties 3.2 punktą, jis privalo sumokėti Pardavėjui (ieškovui) 10 000 litų baudą, pilnai atlyginti padarytą žalą. Įvertinęs sutartyje išdėstytą darbų detalizaciją, teismas sprendė, kad ieškovas gali prašyti baudos tik atsakovui nurodytu terminu, t.y. iki 2010-11-05 neatlikus miško kirtimo darbų. Be to, ieškovo 2010-10-26 pranešime atsakovui dėl vėjolaužų ir vėjavartų 2010-09-17 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10/09/03-1 nutraukimo nurodyta, kad jis vienašališkai nutraukia 2010-09-17 pirkimo-pardavimo sutartį nuo 2010-11-30, t.y. ieškovas faktiškai tuo patvirtino, kad dėl sutartų atlikti darbų buvo susitarta ne iki 2010-11-05. Teismo vertinimu, šis ieškovo pranešimas patvirtina, kad terminas iki 2010-11-05 buvo numatytas kirtimo darbams. 2010-11-04 pranešime nurodoma, kad ieškovas S. Š. raštu buvo informuotas apie miško kirtimo darbų pabaigą, tačiau atsisakė priimti pranešimą, ką savo parašu patvirtino liudytojas D. M., priešingų įrodymų, t.y. kad kirtimo darbai nebuvo baigti pagal sutarties 1 punkte nurodytas kirtimo apimtis, ieškovas nepateikė. Teismas konstatavo, jog labiau tikėtina, kad baigus kirtimo darbus tokį pranešimą buvo bandoma įteikti ieškovui, tačiau jį buvo atsisakyta priimti, kadangi šalių santykiai buvo konfliktiški. Be to, kaip matyti iš ieškovo, liudytojų L. Č., A. B., V. R., D. Š. paaiškinimų, miško kirtimo metu buvo vaikštoma po kirtavietę, rašomi skundai, t.y. iš dalies buvo trukdoma darbus atlikti. Esant tokioms aplinkybėms, teismas ieškovo reikalavimą priteisti 10 000 Lt baudą pagal ginčo sutarties 5.2 punktą atmetė kaip neįrodytą. Sprendimo dalyje dėl atsiskaitymo terminų pažeidimo nurodyta, kad su ieškiniu pateikti priėmimo - perdavimo aktai yra ieškovo nepasirašyti, todėl negali būti taikomi sutarties 5.1 punkte numatyti delspinigiai bei vadovaujamasi pateikta skaičiuote. Be to, atsakovas, ieškovui ir nepasirašius minėtų aktų, dalinai pinigus pervedinėjo. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, teismas ieškovo reikalavimą priteisti 18 181,56 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą pagal sutartį bei 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi tam nėra sutartyje nustatytų sąlygų – aktų pasirašymo kaip nepagrįstą bei neįrodytą atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovo atstovė apeliaciniu skundu (3 t., b.l. 2-9) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino sutarties sąlygas, nenustatė ir nevertino tikrosios sandorio šalių valios bei ketinimų sudarant sutartį, o taip pat tai, kad sutartis buvo sudaryta tarp nelygiaverčių šalių. Ieškovas 2010-10-26 pranešime atsakovei, kuris buvo surašytas iki sutarties 3.2 punkte nurodyto termino pabaigos (2010-11-05), nurodė, kad atsakovė savo veiksmais iš esmės pažeidžia sutartį, kas leidžia daryti išvadą, jog net ir tuo atveju, jei ieškovas būtų netiksliai supratęs bei vertinęs su tam tikru laikotarpiu sietinas atsakovės atliktinų darbų apimtis, tai kilus ginčui šiuo klausimu teismas pastarąją sąlygą bet kuriuo atveju privalėjo aiškinti tą sąlygą pasiūliusios šalies nenaudai ir ją priėmusios (sutartį sudariusios prisijungimo būdu) šalies naudai. Nepaisant to, sutarties sąlygų sisteminis aiškinimas, byloje surinkti įrodymai leidžia daryti vienintelę išvadą, jog visi sutarties 1 dalyje išvardinti medžio kirtimo darbai turėjo būti atsakovės atlikti sutarties 3.2 punkte nurodytu terminu, t.y. iki 2010-11-05. Visų „darbų“ sąvoka yra atskleista sutarties 1 dalyje, nurodant, jog toliau sutartyje visi su miško kirtimu susiję darbai bus vadinami „darbais“, todėl ir sutarties 3.2 punkte nurodyti „darbai“, jų apimtis negali būti vertinami bei interpretuojami kitaip. Miško kirtimo pradžia negali būti sutapatinama su sutartyje nurodyta „darbų“ pradžia (2010-09-20), o miško kirtimo pabaiga - su „darbų“ pabaiga (2010-11-05). Jei šalys būtų sutarusios dalies visų darbų - miško kirtimo pradžią ir pabaigą susieti su aukščiau minėtomis datomis, tai atsakovės pareiga informuoti ieškovą apie jų pradžią ir pabaigą neturėtų jokios prasmės. Pirkėjas įsipareigojo informuoti Pardavėją apie dalies darbų - miško kirtimo pradžią ir pabaigą, kurie turėjo būti kartu su kitais likusiais darbais atlikti laiku, t.y. šalių sulygtu terminu - iki 2011-11-05. Liudytoja apklausta L. Č. patvirtino šią aplinkybę ir nurodė, jog jai žinoma, kad dar prieš pasirašant sutartį sandorio šalys sutarė, jog visi darbai bus atlikti sutartyje nurodytu terminu, t.y. iki 2011-11-05, šią aplinkybę iš dalies patvirtino ir liudytojas D. M., kuris nurodė, jog miško kirtimo darbai yra tiek miško kirtimas, tiek miško traukimas. Kadangi ieškovas apie 2010-11-05 pranešimą sužinojo tik bylos nagrinėjimo teisme metu, yra pagrindas įtarti, jog jis buvo surašytas žymiai vėliau, atsakovui tokiu būdu ginantis nuo ieškovo reikalavimų. Atsakovo teiginius apie neva jo prisiimtą pareigą iki 2010-11-05 atlikti tik miško kirtimo darbus paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai - rangos sutartys, iš kurių matyti, jog atsakovas sutartyje numatytų darbų atlikimui buvo pasitelkęs kelis subrangovus. Iš 2010-08-25 rangos sutarties Nr. 10/08/25, sudarytos tarp UAB „Drūtas medis“ ir UAB „Skupynė“ bei jos priedo matyti, jog šis subrangovas įsipareigojo miško savininko S. Š. valdoje laikotarpiu nuo 2010-09-14 iki 2010-11-02 atlikti šiuos darbus: medžių pjovimą, genėjimą, skersavimą į sortimentus, ištraukimą į miško sandėlį; iš 2010-09-20 rangos sutarties Nr. 10/09-20, sudarytos tarp UAB „Drūtas medis“ ir A. B. bei jos priedo matyti, jog šis subrangovas įsipareigojo to paties miško savininko valdoje laikotarpiu nuo 2010-09-22 iki 2010-09-30 atlikti šiuos darbus: medžių pjovimą, genėjimą, skersavimą į sortimentus, ištraukimą į miško sandėlį. Tokius pačius darbus pagal UAB „Drūtas medis“ su I. R. įmone „Mantas“ 2009-07-31 sudarytą rangos sutartį Nr.09/07-31 ir jos priedą bei su UAB „Visi miškai“ 2009-12-04 sudarytą rangos sutartį Nr.09/12-04 ir jos priedą įsipareigojo atlikti ir šie subrangovai, t.y. I. R. įmonė „Mantas“ šiuos darbus turėjo atlikti nuo 2010-10-13 iki 2010-11-30, o UAB „Visi miškai“ -nuo 2010-11-04 iki 2010-11-30. Didžioji dalis sutartimi sulygtų darbų buvo atliekami tuo pačiu metu, t.y. nuo pat sutarties sudarymo pradžios iki joje numatytų darbų pabaigos termino - 2010-11-05, todėl, atsakovės paaiškinimai, jog iki 2010-11-05 ji buvo įsipareigojusi atlikti tik medžių kirtimo darbus, o visus kitus darbus, tame tarpe - medienos sortimentų ištraukimą – vėliau, vertintini kritiškai, nes prieštarauja minėtiems rašytiniams įrodymams bei liudytojų L. Č. ir D. M. parodymams. Paminėtieji rašytiniai įrodymai taip pat paneigia atsakovės argumentus, jog ji negalėjo laiku baigti visų darbų, nes ieškovas tam trukdė lankydamasis kirtavietėje ar į įvairias institucijas rašydamas skundus. 2010-10-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr.128-10-380 ir 2010-11-06 protokolas Nr.128-10-381patvirtina, jog neva UAB „Drūtas medis“ kirtimo darbus pabaigus 2010-11-05 kirtavietėje buvo likę begalė nenukirstų, nesupjautų ir neištrauktų medžių, nesutvarkytas miško plotas. Sutartyje nesant jokių kitų darbų atlikimo terminų ir sąlygų, tame tarpe sietinų su tam tikrų aplinkybių įvykimu ar neįvykimu, reikia vadovautis vieninteliu sutartyje nurodytu visų darbų atlikimo terminu - sutarties 3.2 punkte nurodyta darbų pabaigos data. Ieškovo 2010-10-26 pranešimas atsakovei, kad sutartis bus nutraukta nuo 2011-11-30 taip pat negali būti vertinamas kaip susitarimas dėl kitokio, nei buvo nustatyta sutartyje, darbų atlikimo ir kitų atsakovės prisiimtų pareigų įvykdymo termino ar papildomo termino sutarčiai įvykdyti nustatymo, nes ieškovas šiuo dokumentu nedviprasmiškai išreiškė valią sutartį nutraukti dėl kitos sandorio šalies padaryto esminio sutarties pažeidimo. Tokiu būdu visas prisiimtas prievoles atsakovė turėjo įvykdyti iki 2010-11-05, o jų neįvykdžius laiku turėjo būti taikomos sutarties 5 dalyje numatytos netesybos. Ieškovas, matydamas, kad UAB „Drūtas medis“ ne tik kad vėluoja atlikti sutartimi sulygtus darbus, tačiau juos atlieka nekokybiškai, darant žalą gamtai, jo atstovai galimai atlieka neteisėtus veiksmus, viršijančius sudaryto susitarimo ribas bei nukreiptus pasisavinti svetimą turtą ar siekiant neteisėtai gauti turtinę naudą apgaulės būdu, nukertant ir išvežant medieną, kuri nenurodyta leidimuose kirsti mišką, gynė savo pažeistas teises, kreipdamasis į įvairias institucijas, vertino situaciją atvykęs į įvykio vietą – kirtavietę, ką teismas nepagrįstai vertino kaip trukdymą atsakovui atlikti darbus. Ieškovo teikti skundai, policijos pareigūnų iškvietimas į kirtavietę prašant stabdyti miško kirtimo darbus, neturėjo jokios įtakos atsakovės atliekamų darbų mastui ir tempui, nes miško kirtimo darbai nebuvo stabdomi, o mediena atsakovės buvo išvežama ir prieš ieškovo valią. Sutarties 5.1 punkte nurodyta, jog jei Pirkėjas laiku ir tinkamai neatsiskaito už gautą medieną, Pardavėjui moka 0,2 dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ši Sutarties nuostata atsakovės pareigą ieškovui sumokėti delspinigius sieja su vienintele sąlyga - medienos gavimu, jokių kitų išlygų, šalinančių atsakovės atsakomybę, minėtame punkte nėra numatyta. Pats ieškovas neneigia, jog visuose priėmimo -perdavimo aktuose nurodytą medieną priėmė, nors ne visus aktus pasirašė. Atsakovei priėmus medieną vienašališkai, atsakovui atsirado pareiga už gautą medieną su šio turto pardavėju atsiskaityti laiku, sutartyje numatytais terminais.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas (2 t., b.l. 16-21) prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas teisingai įvertino ir aiškino sutarties terminus, „kirtimo“ ir kitų miško darbų sąvokas, ieškovo nurodytą 2010-11-30 terminą pagrįstai pripažino papildomu terminu visiems kitiems miško darbams atlikti, be to, teisingai nesivadovavo ieškovo pateikta skaičiuote. Ieškovas neįrodė, kad jo 2010-10-26 pranešimas apie sutarties nutraukimą atsakovui buvo įteiktas tinkamai. Apeliantas neteisingai aiškina atsakovo ir jo rangovų sutarčių sudarymo datas, sutarčių dalykus. Šių sutarčių sudarymas nepatvirtina jokių sutarties terminų, kadangi šie rangovai darbus atlikdavo įvairiuose objektuose. Nelogiškas apeliacinio skundo argumentas, kad 2010-10-18 ir 2010-11-06 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai patvirtina, jog 2010-11-05 nebuvo baigti kirtimo darbai, kadangi 2010-10-26 pranešime apie sutarties nutraukimą pats ieškovas darbų pabaigos terminą nurodo 2010-11-30. Ieškovas, vartodamas „leidimo kirsti mišką“ sąvoką, pateikia prieštaringus teiginius, tai yra vienur nuneigia „leidimo kirsti mišką“ privalumą ir jame nurodytų reikalavimų būtinumą sudarant ir vykdant sutartį, o kitur „leidimus kirsti mišką“ nurodo kaip neva neteisėtų veiksmų atlikimo objektą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, įrodymų vertinimu bei išvadomis, todėl jų nekartoja.

17Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad visas prisiimtas prievoles atsakovė turėjo įvykdyti iki 2010-11-05, o jų neįvykdžius laiku turėjo būti taikomos sutarties 5 dalyje numatytos netesybos.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ieškovo S. Š. ir atsakovo UAB „Drūtas medis“ 2010 m. rugsėjo 17 d. sudarytos Vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10/09/03-1 (toliau –Sutartis) (1 t., b.l. 6-8) 5 dalies „Šalių atsakomybė“ 5.2 punkto sąlygos, nustatančios 10000 Lt baudos mokėjimą, Pirkėjui pažeidus šios sutarties 3.2 punktą, aiškinimo ir taikymo.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad, aiškindamas sutarties turinį, teismas taiko CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas taisykles, atsižvelgdamas į visas konkrečioje byloje nustatytas ir šioje teisės normoje nurodytas aplinkybes. Tokią išvadą suponuoja sutarties aiškinimo tikslas – nustatyti bendrus sutarties šalių ketinimus, jų consensus ad idem, o ne tik vienai šalių priimtiną sutarties sąlygos aiškinimo variantą. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad šalių sudarytos Sutarties 1 dalyje išvardinti medžio kirtimo darbai turėjo būti atsakovės atlikti Sutarties 3.2 punkte nurodytu terminu, t.y. iki 2010-11-05. Visų „darbų“ sąvoka yra atskleista Sutarties 1 dalyje, nurodant, jog toliau sutartyje visi su miško kirtimu susiję darbai bus vadinami „darbais“, todėl ir sutarties 3.2 punkte nurodyti „darbai“, jų apimtis negali būti vertinami bei interpretuojami kitaip. Dėl šios priežasties sutarties 5.2 punkte nustatyta atsakomybė, t.y. bauda už sutarties 3.2 punkto pažeidimą, turi būti taikoma, nes atsakovė (sutartyje -Pirkėjas) iki 2011-11-05 buvo įsipareigojusi atlikti ne tik medžių kirtimo darbus, o ir visus kitus darbus, tame tarpe – medienos asortimento ištraukimą. Su tuo teisėjų kolegija nesutinka. Jau buvo minėta, kad, aiškindamas sutarties turinį teismas taiko CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas taisykles atsižvelgdamas į visas konkrečioje byloje nustatytas ir šioje teisės normoje nurodytas aplinkybes. CK 6.193 straipsnio 2 dalyje inter alia nustatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą. Pagal šios normos 3 dalį, jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto teiginiai, jog sutartyje vartojama sąvoka „darbai“ apima visus su miško kirtimu susijusius darbus, grindžiami tik pasirinktinių sutarties sąlygų interpretacija, neatskleidžiant neaiškių sąlygų sisteminių ryšių su kitomis reikšmingomis jų aiškinimui sutarties sąlygomis. Sutarties 5.2 punkte šalys susitarė, kad Pirkėjui pažeidus šios sutarties 3.2 punktą, Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui baudą, lygią 10000 Lt. Sutarties 3.2 punkte nurodyta, kad Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją apie miško kirtimo pradžią ir pabaigą. Darbų pradžia 2010 m. rugsėjo 20 d. ir darbų pabaiga 2010 m. lapkričio 5 d. Sutarties 1 punkte šalys susitarė, kad Pirkėjas iškirs vėjavartas ir vėjolaužas bei ištrauks medieną savo sąskaita, laikydamasis galiojančių įstatymų. Kirtimas apima likusių stuobrių ir kirstinų medžių nupjovimą, šakų genėjimą ir stiebų supjaustymą į sortimentus. Šiame sutarties punkte taip pat nurodomi darbai, kurie apima medienos asortimento ištraukimą bei ploto išvalymą. Kolegijos nuomone, išanalizavęs Sutarties 1 punkto turinį, pirmosios instancijos teismas turėjo teisėtą ir pagrįstą pagrindą daryti išvadą, jog kirtimas neapima medžių išvežimo, ploto išvalymo. Sutarties 3 dalies „Šalių įsipareigojimai“ 3.2 ir 3.3 punktų turinio analizė dar kartą patvirtina, kad kirtimas neapima medienos išvežimo. Sutarties 3.2 punkto loginė konstrukcija – pirmasis sakinys, numatantis Pirkėjo įsipareigojimas informuoti Pardavėją tik apie dalį Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų – miško kirtimo pradžią ir pabaigą bei antrasis sakinys, numatantis darbų pradžią 2010 m. rugsėjo 20 d. ir darbų pabaigą 2010 m. lapkričio 5 d., o taip pat jau virš paminėta Sutarties 1 punkto analizė, leidžia daryti išvadą, jog aptariamame punkte numatytas tik kirtimo darbų terminas ir jis negali būti tapatinamas su visų pagal sutartį sulygtų ir atsakovės atliktinų darbų terminu, kaip teigia apeliantas. Pažymėti, jog sutartyje nėra sąlygos, įpareigojančios Pirkėją visus sutartimi sulygtus darbus atlikti kompleksiškai vienu metu. Be to, ieškovo 2010-10-26 pranešimas atsakovui dėl vienašališko Sutarties nutraukimo nuo 2010-11-30 taip pat patvirtina, kad 2010-11-05 terminas buvo numatytas ne visiems darbams atlikti. Įvertinus bylos esmę ir įrodymų visumą, pirmosios instancijos teismas turėjo teisėtą ir pagrįstą pagrindą daryti išvadą, kad ieškovas gali prašyti baudos tik atsakovui nurodytu terminu, t.y. iki 2010-11-05, neatlikus miško kirtimų darbų. Tačiau ieškovas byloje net neįrodinėjo, kad miško kirtimo darbai nebuvo baigti iki 2010-11-05 (CPK 178 str.).

20Apelianto argumentai, kad Sutarties 5.1 punkto nuostata atsakovės pareigą ieškovui sumokėti delspinigius sieja su vienintele sąlyga - medienos gavimu, jokių kitų išlygų, šalinančių atsakovės atsakomybę, minėtame punkte nėra numatyta, nepagrįsti. Sutarties 4.2 punkte nustatyta, kad Pirkėjas ir pardavėjas privalo atsiskaityti pagal kiekvieną tarpinį medienos perdavimo-priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po medienos perdavimo –priėmimo akto pasirašymo dienos grynais arba perveda pinigines lėšas į Pirkėjo nurodyta sąskaitą. Su ieškiniu pateikti priėmimo perdavimo aktai yra ieškovo nepasirašyti (1 t., b.l. 53-56). Todėl teisėjų kolegija pripažįsta teisinga pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovui nepasirašius perdavimo priėmimo aktų, negali būti taikomi sutarties 5.1 punkte numatyti delspinigiai bei vadovaujamasi pateikta jų skaičiuote (1 t., b.l 58). Pažymėtina, kad ieškovui ir nepasirašius perdavimo- priėmimo aktų, atsakovas pervedinėjo pinigus į ieškovo sąskaitą (1 t., b.l. 57).

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo teisėtumui bei pagrįstumui ir todėl atmestini.

22Pažymėtina, kad dėl atsakovo pateikto naujo įrodymo – 2012-03-26 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties, teisėjų kolegija nepasisako, nes, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas sprendime, miško kirtimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų (medžių kirtimas viršijant leidime nurodytus dydžius), nėra šios bylos ginčo dalykas.

23Pagal šioje nutartyje pateiktus argumentus ieškovo atstovės apeliacinis skundas atmetamas, nes jame išdėstyti motyvai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 320 str., 327 str., 329 - 330 str.). Taip pat pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

24Apeliantė išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus išimtis, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (CPK 322 str.). Taigi šia išimtimi įstatymas būtent apeliacinės instancijos teismui suteikia diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju apeliaciniam skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apeliantės prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

25Pagal bylos duomenis atsakovas UAB „Drūtas medis“ dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo turėjo 1800 Lt išlaidų. Atsižvelgus į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.11 punktą, iš ieškovo atsakovui priteistina suma advokato pagalbai surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą apmokėti mažintina iki 1200 Lt.

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš ieškovo S. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB „Drūtas medis“ (j.a. k. 302419391, buveinė Sausinės kaimas, Kauno rajonas, direktorius S. Ž.) 1200,00 (vieną tūkstantį du šimtus) litų advokato pagalbai surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas ieškiniu (1 t., b.l. 3-5) prašė priteisti iš atsakovo UAB... 6. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2010-09-17 sudarė vėjolaužų ir vėjavartų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu (2 t., b.l.... 9. Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas yra miškų ūkio žemės... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovo atstovė apeliaciniu skundu (3 t., b.l. 2-9) prašo Kauno miesto... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas (2 t., b.l. 16-21) prašo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl ieškovo S. Š. ir atsakovo UAB... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad taikant įstatymo... 20. Apelianto argumentai, kad Sutarties 5.1 punkto nuostata atsakovės pareigą... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai... 22. Pažymėtina, kad dėl atsakovo pateikto naujo įrodymo – 2012-03-26 Lietuvos... 23. Pagal šioje nutartyje pateiktus argumentus ieškovo atstovės apeliacinis... 24. Apeliantė išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 25. Pagal bylos duomenis atsakovas UAB „Drūtas medis“ dėl atsiliepimo į... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš ieškovo S. Š. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) atsakovui UAB „Drūtas...