Byla e2-3563-855/2019
Dėl viešųjų pirkimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, tretieji asmenys – UAB „Tetas“, AB „Energetikos tinklų institutas“, UAB „Axis Power“ dėl viešųjų pirkimų,

Nustatė

2

1.

3Ieškovė UAB „Žilinskas ir Co“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, tretieji asmenys – UAB „Tetas“, AB „Energetikos tinklų institutas“, UAB „Axis Power“, prašydama: panaikinti UAB „Verslo aptarnavimo centras“, veikiančio AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu, 2019-05-15 sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymą ir sudaryti su juo sutartį Klaipėdos regiono TP ir SP remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų bei teritorijos šienavimo paslaugų pirkime (2018-ESO-1223); įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens UAB „Tetas“ galutinį pasiūlymą ir iš naujo sudaryti galutinių pasiūlymų eilę; priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

41.1.

5Ieškinyje ir dublike nurodė, kad pateikė pasiūlymą minėtame atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2019-01-21 paskelbtame viešame supaprastintame pirkime, vykstančiame skelbiamų derybų būdu, kuriame 2019-05-15 atsakovė sudarė ir patvirtino galutinių pasiūlymų eilę, pirmą vietą skirdama trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymui, jį pripažino laimėjusiu ir nutarė su juo sudaryti sutartį, tuo tarpu ieškovei skirta antroji vieta. Susipažinus su trečiojo asmens galutinį pasiūlymą sudarančiais dokumentais paaiškėjo, kad jis neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų, o taip pat po jo pateikimo buvo neteisėtai pakeistas, todėl ieškovė 2019-05-31 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, prašydama atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir paskelbti naują galutinių pasiūlymų eilę, tačiau 2019-06-10 sprendimu atsakovė pretenziją atmetė.

61.2.

7Ieškovės nuomone, trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymas neatitiko Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) nustatyto reikalavimo tiekėjui pateikti užpildytą pasiūlymo formos priedą Nr. 3 „Darbų įkainiai, perkamų medžiagų sąrašas ir įkainiai, pasiūlymo skaičiuoklė“, nes UAB „Tetas“ tiek pirminiame, tiek galutiniame pasiūlyme net trijose pozicijose buvo visiškai neužpildęs/neįrašęs pasiūlymo formos priedo Nr. 3 privalomų nurodyti kertamų medžių darbų įkainių - Uosto TP, Taikos TP ir Barstyčių TP, ir tik vėliau, atsakovės prašymu tikslindamas pasiūlymą, savo 2019-04-30 paaiškinime šiuos įkainius įrašė, papildydamas pasiūlymą ir trijose tuščiose darbų įkainių pozicijose įrašydamas „0,00“ Eur įkainį. Įkainio nurodymas pozicijose, kuriose iki tol nebuvo nurodyta visiškai jokia kainos reikšmė, nėra leistinas aritmetinės klaidos taisymas, o laikytinas nauju įrašu – duomenimis, keičiančiais pasiūlymo esmę, kadangi jeigu prieš tai nebuvo nurodyta visiškai jokia reikšmė, nėra ir jokios reikšmės, kurią galima būtų patikslinti/paaiškinti – tokiu atveju galima pasiūlymą tik papildyti naujais duomenimis, kas šiuo atveju ir buvo padaryta, pakeičiant pradinį pasiūlymą, t.y. padarant pradinį, reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, juos atitinkančiu, o tai yra draudžiama. Atsakovė galėjo prašyti trečiojo asmens tik paaiškinti savo pasiūlymą, bet negalėjo leisti pakeisti pasiūlymo esmės – padaryti pakeitimų/papildymų, dėl kurių jis tapo atitinkančiu pirkimo reikalavimus.

81.3.

9Pažymėjo, kad ieškovei dalyvaujant ankstesniame atsakovės vykdytame pirkime „(2018-ESO-769) NV Didelio ir vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki Sklypų Bičių g., Draugystės g., ir kitose g. Kaspariškių k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugos ir statybos darbai“, ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų dėl tokio pat jo neatitikimo, kurį turi trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymas – ieškovei neužpildžius pasiūlymo formos priedo įkainių lentelės eilutės, tuo tarpu nagrinėjamame ginčo pirkime toks trečiojo asmens pasiūlymas atsakovės pripažintas tinkamu ir laimėjusiu. Kitame atsakovės skelbtame pirkime „(2018-ESO-325) Panevėžio regiono TP ir SP remonto, techninės priežiūros, gedimų šalinimo darbų ir teritorijos šienavimo paslaugų 2018 metams pirkimas“ atsakovė 2018-08-30 sprendimu buvo atmetusi ieškovės pretenziją, nurodydama, kad įkainio tikslinimas prilyginamas pasiūlymo kainos keitimui ir yra neteisėtas, tuo tarpu UAB „Tetas“ atžvilgiu atsakovė ginčo pirkime elgiasi priešingai, kas rodo dvigubų standartų taikymą, diskriminavimą, nesąžiningą perdėto komercinio pranašumo suteikimą, skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principų pažeidimą, UAB „Tetas“ protegavimą, ieškovės konkuravimo ir verslo vykdymo galimybių apribojimą.

101.4.

11Be to, UAB „Tetas“, pildydamas pasiūlymo lentelėje visą eilę darbų įkainių pozicijų, darbų įkainius, kurie panaudojami jo siūlomų darbų bendros kainos skaičiavimui, neleistinai nurodė ne dviejų, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygose, o trijų ir keturių skaičių po kablelio tikslumu. Tokiu būdu į lentelę suvesti įkainiai lentelės skiltyse yra atvaizduojami jau suapvalintai (su dviem skaičiais po kalbelio), tačiau kaip didesni, kurie bendros pasiūlytų darbų kainos, varžantis su kitais tiekėjais, neįtakoja, tačiau kurie trečiojo asmens laimėjimo atveju, po sutarties sudarymo bus realiai naudojami atsakovui perkant pagal šiuos įkainius iš trečiojo asmens reikalingus darbus. Pavyzdžiui, lentelėje ties objektu „Baubliai“, darbų kaina nurodyta ( - ) Eur, darbų kiekis – 4,00, todėl realus darbų įkainis yra ( - ) Eur, bet jis lentelėje atvaizduotas suapvalintai, t.y. kaip ( - ), nors realiai tokiu atveju bendra darbo pozicijos kaina turėtų būti ne ( - ) Eur, o ( - ) Eur. Tokiu būdu tiekėjas, realiai skaičiuodamas įkainį didesniu tikslumu, nei jo konkurentai, panaudoja jį galutinės darbo pozicijos kainos skaičiavimui ( - ) Eur, pagal kurią jis pirkime ir varžysis su kitais tiekėjais, atsakovei pasirenkant mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, tuo tarpu pats įkainis lentelėje yra suapvalintas iki ( - ) Eur, tad atsakovui ateityje užsakant darbus iš šio tiekėjo, jis realiai mokės jam už darbų vienetą jau pagal lentelėje nurodytą suapvalintą, t.y. didesnį įkainį. Tuo pasireiškia pirkimą laimėjusio UAB „Tetas“ neleistinas pranašumas – laimėjęs pirkimą kaip „pigesnis“ tiekėjas, realiai jis pagal sutartį bus „brangesnis“ nei pasiūlymo priėmimo metu gali tikėtis atsakovė. Pažymėjo, kad būtent šio pirkimo metu ieškovei padarius identišką apsirikimą ir nurodžius įkainius daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, atsakovė 2019-03-13 pateikė ieškovei pastabą, reikalaudama, kad įkainiai būtų nurodyti tik dviejų skaičių po kablelio tikslumu ir įspėdama, kad to nepaisius, bus laikoma, jog pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų, ieškovė šį pasiūlymo trūkumą pašalino, tuo tarpu trečiajam asmeniui analogišku atveju atsakovė yra palanki ir tokius pasiūlymo trūkumus laiko atitinkančiais pirkimo sąlygas, kas akivaizdžiai reiškia dvigubų standartų taikymą ir trečiojo asmens protegavimą. Būtent todėl UAB „Tetas“ pasiūlymas turėjo būti atmestas BPS 11.7.1.1. pagrindu, kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

121.5.

13Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija privalėjo iš UAB „Tetas“ pareikalauti pagrįsti, o trečiasis asmuo turėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą, kuri trijose jo pasiūlymo pozicijose sudarė 0,00 Eur. UAB „Tetas“ turėjo pateikti neįprastai mažo įkainio sudėtį sudarančių išlaidų detalizaciją, sąnaudas, sudedamųjų dalių skaičiavimus ir pateikti įrodymus, tačiau kadangi jo įkainis yra 0,00 Eur, tai padaryti neįmanoma, jokie trečiojo asmens skaičiavimai net negali matematiškai, logiškai ir teisiškai pagrįsti 0,00 Eur įkainio dydžio. Pabrėžė, kad darbų įkainių lentelė yra labai detali, joje į atskiras pozicijas išskirti labai smulkūs darbai, todėl 0,00 Eur įkainiu nurodyti darbai yra savarankiški ir nėra kitų darbų sudedamoji dalis, jų negalima pakeisti jokiais kitais darbais, jiems atlikti reikalinga speciali technika, kvalifikuotas personalas, patiriami kaštai tiek atliekant darbus, tiek šalinant nupjautą medieną. Negalimas ir šių įkainių įskaičiavimas į kitus įkainius, kadangi tai reikštų, kad pasiūlymas pateiktas ne visai pirkimo apimčiai, o tik daliai pasiūlymo. Pagaliau, viešo pirkimo sutartis yra atlygintinis sandoris, todėl kainos mokėjimas už perkamus darbus yra privalomas, ji galima tik pinigais, kitoks atsiskaitymas su tiekėju draudžiamas, todėl jei įkainis už darbus nurodytas 0,00 Eur, turi būti laikoma, jog šalys turėjo omenyje kainą, kurią toje verslo srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdytą atitinkamomis aplinkybėmis darbą. Dublike papildomai pažymėjo, kad SPS 5.3.2. p. nurodyta, jog pirkime neįprastai maža kaina bus laikoma ir konkrečios eilutės darbų įkainis, jeigu jis yra 40 ir daugiau procentų mažesnis už pasiūlymo formos priede Nr. 3 lentelėje esančiame stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų įkainis“ atitinkamoje eilutėje nurodytą maksimalų priimtiną darbų įkainį, todėl šiuo atveju UAB „Tetas“ turėjo pareigą pateikti neįprastai mažo įkainio sudėtį sudarančių išlaidų detalizavimą, sąnaudas, sudedamųjų dalių skaičiavimus ir to įrodymus, kas šiuo atveju paprasčiausiai buvo neįmanoma.

141.6.

15Dublike papildomai nurodė dar vieną atsakovės padarytą pažeidimą – trečiojo asmens UAB „Tetas“ reikalavimą panaikinti pirminį atsakovės sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, grįžti į pasiūlymo vertinimo stadiją ir leisti trečiajai asmeniui paaiškinti galutinį pasiūlymą atsakovė patenkino tik po antrosios UAB „Tetas“ pretenzijos, leisdama pateikti dvi iš esmės identiškas pretenzijas dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo, kurias vieną po kitos išnagrinėjo, vieną – atmesdama, kitą – tenkindama, nors pakartotinės pretenzijos negali būti nagrinėjamos. Vienintelis skirtumas tarp pretenzijų yra tas, kad vėlesnioji buvo papildyta bendro pobūdžio paaiškinimais apie racionalų valstybės lėšų panaudojimą, tačiau tokie paaiškinimai negalėjo padaryti įtakos atsakovui taip, kad pastarasis kardinaliai pakeistų savo nuomonę, kas taip pat patvirtina, jog atsakovė pažeidžia skaidrumo, lygiateisiškumo principus, aiškiai proteguoja UAB „Tetas“.

2.

16Atsakovė UAB „Verslo informavimo centras“ atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su juo nesutinka, prašė atmesti.

172.1.

18Nurodė, kad įstatymas neįpareigoja, tačiau suteikia teisę perkančiajai organizacijai prašyti pirkimo dalyvių patikslinti savo pasiūlymus tiek, kiek tą leidžia įstatymas, todėl siekdama užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo, racionalaus lėšų panaudojimo principo įgyvendinimą, atsakovė teisėtai pasinaudojo šia teise. Kadangi galutiniame pasiūlyme UAB ‚Tetas“ nenurodė įkainių prie trijų įkainių eilučių, palikdamas jas tuščias, atsakovė, nagrinėdama antrąją trečiojo asmens pretenziją, išsamiai įvertino suformuotą teismų praktiką, perkančiajai organizacijai suteikiamas teises ir paprašė trečiojo asmens paaiškinti savo galutinį pasiūlymą, o gautas paaiškinimas akivaizdžiai patvirtino, kad jis atitinka įstatymo reikalavimus ir nėra pagrindo jo atmesti. Pasiūlymų trūkumų pobūdis buvo toks, kad galėjo būti ištaisomas nekeičiant pasiūlymo esmės, todėl perkančioji organizacija nuspendė prašyti paaiškinti aplinkybes, susijusias su nenurodytais įkainiais, ir tai nelaikytina leidimu pakeisti galutinį pasiūlymą. Pirkimo dokumentai nedraudė tiekėjams savo nuožiūra pasiūlyme nurodyti nulinio, t.y. 0,00 Eur dydžio įkainio, nes lemiamą įtaką pasiūlymo vertinime turėjo bendra pasiūlymo kaina, kuri, aiškinant galutinį pasiūlymą, nebuvo pakeista. UAB „Tetas“ paaiškinimas, leidžiantis įvertinti, kad trūkstamuose laukeliuose turi būti nurodyti nuliniai įkainiai, nėra prilyginamas pasiūlymo keitimui, jis nekeičia pasiūlymo esmės. Taip pat toks paaiškinimas nei vieno iš pirkime dalyvavusių tiekėjų situacijos ar vietos sudarytoje eilėje nepakeitė ir pakeisti negalėjo. Trečiajam asmeniui paaiškinus, kad trūkstamose pozicijose turi būti kitokia nei nulinė reikšmė, atsakovė būtų atmetusi pasiūlymą, nes toks paaiškinimas jį iš esmės pakeistų (pasikeistų pasiūlymo kaina). Atmetus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vien formaliais pagrindais, viešųjų pirkimų tikslas nebūtų pasiektas, lėšos būtų naudojamos neracionaliai, būtų pažeistas turinio viršenybės prieš formą principas.

192.2.

20Nurodė, kad visos aplinkybės, pagrindžiančios neįprastai mažą kainą (įkainius), išdėstytos trečiojo asmens pateiktame pagrindime, buvo pakankamos perkančiajai organizacijai objektyviai įvertinti ir įsitikinti, kad už pasiūlytą kainą darbai bus atlikti. Be to, pirkimo sutartis yra sudaroma preliminariai pirkimo vertei, todėl toks trijų įkainių nurodymas nėra pagrindas teigti, kad sutarties sudarymas su laimėjusiu tiekėju yra negalimas. Trečiojo asmens pasiūlymo kaina buvo ( - ) Eur be PVM, tuo tarpu ieškovės, užėmusios antrą vietą, pasiūlymo kaina yra ( - ) Eur, t.y. net ( - ) Eur didesnė. Trys eilutės, kurios UAB „Tetas“ buvo paliktos tuščios, sudaro tik labai nežymią kainos dalį, lyginant su bendra pasiūlymo kaina, todėl net jei elementari verslo logika neleistų tiekėjui vykdyti darbų neatlygintinai (preziumuojant situaciją, kad trečiasis asmuo neįsitraukė šių darbų kainos į kitus įkainius), akivaizdu, kad nuostolio, lyginant su visa pirkimo apimtimi, tiekėjas nepatirtų. UAB ‚Tetas“ pateikta informacija apie veiklą, neįprastai mažos kainos pagrindimas atsakovui nesukėlė abejonių dėl trečiojo asmens pajėgumo įvykdyti įsipareigojimus, nes jis yra nuolatinis atsakovo organizuojamų pirkimų dalyvis, praeityje ne kartą įrodęs savo pajėgumą.

212.3.

22Nurodė, jog tai, kad tiekėjas nurodė įkainį didesniu tikslumu (daugiau nei 2 skaitmenis po kablelio) dar savaime nereiškia, kad toks įkainis ir visas pasiūlymas nėra priimtinas, nes pagal SPS 5.2 p. nepriimtinu pasiūlymu ir įkainiais laikomi tokie, kurie viršija vertes, nurodytas Pasiūlymo formos priedo Nr. 3 lentelės stulpeliuose „Maksimalūs priimtini įkainiai (kaina), Eur be PVM“. Tik tokiu atveju laikoma, kad galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir turi būti atmetamas. Laimėjęs tiekėjas darbų aktavimui turės taikyti tuos įkainius, kuriuos jis yra nurodęs įkainių lentelėje, o tai reiškia, kad jo padėtis sutarties vykdymo metu nebus pagerinama, o tam tikrais atvejais net bus blogesnė, nei tuo atveju, jei būtų buvę nurodyti iki dviejų skaitmenų po kablelio suapvalinti įkainiai. Todėl yra išlaikomas tiekėjų lygiateisiškumo principas, nėra sudaromos palankesnės sąlygos vienam iš pirkimo dalyvių. Kadangi trečiasis asmuo su pirminiu pasiūlymu pateikė įkainių lentelę, nurodydamas du skaičius po kalbelio, atsakovui nereikėjo prašyti tokį trūkumą pašalinti.

232.4.

24Kiti pirkimai, kuriuos ieškinyje nurodo ieškovė, jau pasibaigę, pagal juos pasirašytos sutartys vykdomos ir juose priimti sprendimai nebuvo apskųsti, ieškovo pasisakymai apie atsakovės vykdomą protegavimą, neteisėtus ryšius yra absurdiški.

253.

26Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

274.

28Trečiasis asmuo UAB „Tetas“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti.

294.1.

30Nurodė, kad apsilankęs teritorijoje, kurioje turės būti atliekami darbai įvertino, kad pasiūlymo formoje nurodyti medžiai išties labiau yra ne medžiai, o krūmai, kaip matyti iš fotonuotraukų, Taikos TP teritorijoje esantys medžiai (UAB „Tetas“ manymu, tai labiau krūmai), yra už teritorijos ribos, todėl UAB „Tetas“ krūmų kirtimo įkainius įtraukė į kitus pasiūlymo lapo „TP ir SP šienaujami plotai" lentelės eilutėse nurodytus įkainius: Uosto TP kertami medžiai (5 vnt.) kaina yra įtraukta į lentelės eilutes „Uosto TP šienaujami plotai“, „Uosto TP ravimi arba purškiami plotai“, „Uosto TP kertami krūmų plotai“; Taikos TP kertami medžiai (6 vnt.) kaina yra įtraukta į lentelės eilutes „Taikos TP šienaujami plotai“, „Taikos TP ravimi arba purškiami plotai“, „Taikos TP kertami krūmų plotai“; Barstyčių TP kertami medžiai (1 vnt.) kaina yra įtraukta į lentelės eilutes „Barstyčių TP šienaujami plotai“, „Barstyčių TP ravimi arba purškiami plotai“. Tiek kertamų krūmų, tiek šienaujamų, ravimų ar purškiamų plotų įkainius reikėjo nurodyti ne vienam krūmui nukirsti ar pan., bet įkainius apskaičiuojant teritoriniam vienetui – 1 arui, todėl nėra skirtumo, kiek kertamų krūmų yra tam tikroje teritorijoje.

314.2.

32Atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ prašant paaiškinti tiekėjo UAB „Tetas“ pateiktą galutinį pasiūlymą, tikslumo dėlei tretysis asmuo UAB „Tetas“ šiose trijose lentelės įkainių eilutėse įrašė „0,00“, o atlikus šį veiksmą, galutinė pasiūlymo kaina liko nepakitusi, pasiūlymo šiais veiksmais nepakeitė, medžių kirtimo kainos nebuvo atsisakyta, nes ji buvo įtraukta į kertamų krūmų, šienaujamų, ravimų, purškiamų plotų įkainius, kainos nebuvo papildytos naujomis sudedamosiomis dalimis, nepakito jokia iki tol pasiūlyme buvusi kaina ar įkainis. Šiuo atveju trečiajam asmeniui UAB „Tetas“ aiškinant savo pasiūlymą, nereikėjo nei iš naujo teikti jokių duomenų, nei tuo labiau iš naujo teikti viso pasiūlymo.

334.3.

34Be to, UAB „Tetas“ pasiūlymo kaina buvo ( - ) Eur be PVM, tuo tarpu antroje vietoje likusios UAB „Žilinskis ir Co“ pasiūlymo kaina yra ( - ) Eur be PVM, kas reiškia, jog pirkimo laimėtoju UAB „Tetas“ pasiūlė ( - ) EUR mažesnę kainą. Be to, trys pasiūlymo formos priedo Nr. 3 eilutės, kuriose įkainių nenurodė UAB „Tetas“ (12 kertamų medžių), kurio vieno medžio nukirtimo maksimalus perkančiajai organizacijai priimtinas įkainis yra 8,70 Eur, tikrai nėra esminės ir sudaro tik labai nežymią kainos dalį, lyginant su bendra pasiūlymo kaina.

354.4.

36UAB „Tetas“ pasiūlymo formos priede Nr. 3 numatytiems įkainiams apskaičiuoti naudoja SISTELA programą (SISTELA programinės įranga naudojama statybos darbų kainų sąmatoms apskaičiuoti, statinių atkuriamajai vertei nustatyti, pasiūlymams konkursams paruošti, kontroliuoti atsiskaitymus už atliktus darbus, investicijoms planuoti), kurioje kainos/įkainiai yra apskaičiuojami ne dviejų, o trijų, keturių ar daugiau skaičių po kablelio tikslumu. Būtent šioje sistemoje nurodytus atskirų paslaugų, darbų, medžiagų ar pan. įkainius UAB „Tetas“ ir naudoja išrašydamas sąskaitas savo klientams už konkrečius atliktus darbus. Šiuo atveju pirkimo sąlygose buvo nurodytas reikalavimas pasiūlymo formos priedo 3 lentelėje nurodytus įkainius suapvalinti 2 skaičių po kablelio tikslumu. Taigi laikydamasis pirkimo sąlygų reikalavimų, UAB „Tetas“ pasiūlymo formos priedo Nr. 3 lentelėje stulpelyje „darbų įkainiai, EUR be PVM“, įkainius ir suapvalino iki 2 skaičių po kablelio. Tačiau galutinė konkrečių darbų kaina paskutiniame stulpelyje buvo apskaičiuota vadovaujantis ne iki 2 skaičių po kablelio suapvalintu įkainiu, tačiau tuo įkainiu, kuris paskaičiuotas UAB „Tetas“ taikomoje ir kainoms/įkainiams apskaičiuoti naudojamoje SISTELA sistemoje. Taigi trečiajam asmeniui UAB „Tetas“ išrašius sąskaitą atsakovui už konkrečius atliktus darbus (suteiktas paslaugas) šių paslaugų/darbų įkainis atitiks įkainį, kuris yra nurodytas paskutiniame 3 priedo lentelės stulpelyje (o ne tas įkainis, kuris nurodytas suapvalintas 3 priedo lentelės stulpelyje „darbų įkainiai, Eur be PVM). Taigi bendra sutarties kaina dėl tokio įkainio nurodymo nepasikeis.

374.5.

38UAB „Tetas“ taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju kalbama ne apie neįprastai mažą viso pasiūlymo kainą, tačiau apie vos 12 medžių nukirtimo kainą, todėl tai nebus kliūtis tinkamai vykdyti sutartį.

394.6.

40Ieškovės išdėstytas argumentas, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2019 m. balandžio 26 d. priėmė ir išnagrinėjo pakartotinę trečiojo asmens pretenziją, nors bendrųjų pirkimo sąlygų 13.7 p. nurodyta, jog pakartotinės tiekėjų pretenzijos dėl to paties pirkėjo priimto sprendimo ar atlikto veiksmo nebus nagrinėjamos, nebuvo nurodytas nei ieškovės atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateiktoje pretenzijoje, nei pareikštame ieškinyje, todėl juo ieškovė remtis negali.

415.

42Tretieji asmenys AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Axis Power“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Ieškinys atmestinas.

436.

44Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ paskelbė ir atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu bei naudai vykdo viešąjį supaprastiną pirkimą skelbiamų derybų būdu - (2018-ESO-1223) Klaipėdos regiono TP ir SP remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų bei teritorijos šienavimo paslaugos, kuriame tiek ieškovė UAB „Žilinskis ir Co“, tiek tretieji asmenys pateikė savo pasiūlymus. Perkančioji organizacija 2019-04-05 informavo tiekėjus apie sudarytą ir patvirtintą galutinių pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, susidedančią iš: 1. UAB „Žilinskis ir CO“ – ( - ) Eur; 2. AB „Energetikos tinklų institutas“ – ( - ) Eur; 3. UAB „Axis Power“ – ( - ) Eur; taip pat apie sprendimą laimėjusiu pripažinti UAB „Žilinskis ir Co“ pasiūlymą bei su ja sudaryti viešo pirkimo sutartį, tačiau gavus trečiojo asmens UAB „Tetas“ pretenziją dėl šio sprendimo, perkančioji organizacija 2019-04-29 informavo tiekėjus apie tai, kad pretenzija buvo patenkinta ir nuspręsta grįžti į galutinių pasiūlymų vertinimo stadiją. 2019-05-15 išnagrinėjus ir įvertinus visus pateiktus galutinius pasiūlymus, buvo patvirtinta galutinių pasiūlymų eilė kainų didėjimo tvarka, susidedanti iš: 1. UAB „Tetas“ – ( - ) Eur; 2. UAB „Žilinskis ir Co“ – ( - ) Eur; 3. AB „Energetikos tinklų institutas“ – ( - ) Eur; 4. UAB „Axis Power“ – ( - ) Eur; taip pat nuspręsta laimėjusiu pripažinti UAB „Tetas“ pasiūlymą bei su ja sudaryti viešo pirkimo sutartį. Ieškovei UAB „Žilinskis ir Co“ dėl tokio perkančiosios organizacijos sprendimo pateikus pretenziją ir paprašius atmesti UAB „Tetas“ galutinį pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų, ši pretenzija 2019-06-10 sprendimu buvo atmesta, kaip nepagrįsta. Dėl darbų įkainių nenurodymo

457.

46Specialų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 4.4.1., 4.4.3. punktuose numatyta, kad pasiūlyme tiekėjas be kitų dokumentų, turi pateikti ir užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą Pasiūlymo formą (su priedais), užpildytą Pasiūlymo formos priedą Nr. 3 – Darbų įkainiai, perkamų medžiagų sąrašas ir įkainiai, pasiūlymo skaičiuoklė (MS Excel formatu). Kaip neginčijo dalyvaujantys byloje asmenys, kaip matyti iš UAB „Tetas“ pateiktų pirminio bei galutinio pasiūlymų Priedo Nr. 3 esančios darbų įkainių lentelės dalies „TP ir SP šienaujami plotai“, trijose lentelės „Kertami medžiai (Klaipėdos PEK)“ pozicijose, kuriose turėjo būti pateikti konkretaus tiekėjo siūlomi Uosto TP (5 vnt.), Taikos TP (6 vnt.) ir Barstyčio TP (1 vnt.) medžių kirtimo paslaugų įkainiai, Eur be PVM, stulpelyje „Paslaugų įkainis Eur be PVM“ nebuvo padaryta jokių įrašų, t.y. šios trys stulpelio eilutės buvo tiekėjo UAB „Tetas“ apskritai neužpildytos. Ieškovės UAB „Žilinskis ir Ko“ nuomone, esant tokiai situacijai, trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymas turėjo būti perkančiosios organizacijos atmestas, kaip neatitinkantis viešo pirkimo dokumentų reikalavimų.

478.

48LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 str. 3 d. numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas ir kt., nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 str. 9 d. Ši norma numato, kad perkančioji organizacija gali dalyvių prašyti patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti ar leisti keisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, perkančioji organizacija privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis. Identiškos teisės normos įtvirtintos ir nagrinėjamo ginčo atveju taikytino LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – PĮ) 58 str. 5 d., 64 str. 9 d.

499.

50Kasacinio teismo praktikoje pažymima, tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant šią nuostatą iš esmės pasireiškia ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015). ES Teisingumo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191).

5110.

52Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktikos suformuotą jo aiškinimą, į minėto instituto esmę bei paskirtį, į tai, kad nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai gavus tokį UAB „Tetas“ pasiūlymą, kurio atitinkamoje formoje tiesiog nebuvo pateikta jokios informacijos apie tam tikrų perkančiajai organizacijai siūlomų atlikti darbų įkainį (įkainius), perkančiajai organizacijai neturint duomenų bei siekiant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių tai nebuvo padaryta (pavyzdžiui, ar dėl techninio – rašymo apsirikimo, ar sąmoningai, motyvuotai, ar nuo to keičiasi galutinė pasiūlymo kaina ir t.t.), atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“, teismo nuomone, turėjo pagrindą bei teisę kreiptis į tiekėją UAB „Tetas“ su prašymu paaiškinti susiklosčiusią situaciją, o gavusi paaiškinimą – atitinkamai jį vertinti visų tiekėjo pateiktų pasiūlymo dokumentų – tiek pirminio, tiek galutinio, tiek paaiškinimo ir jų priedų – visumos kontekste bei priimti atitinkamus tolimesnius sprendimus. Atitinkamai nagrinėjamu atveju gavusi tiekėjo UAB „Tetas“ paaiškinimą apie tai, kad minėtose trijose pasiūlymo formos eilutėse už atitinkamas paslaugas nebuvo tiekėjo įrašytas joks įkainis dėl to, kad tiekėjas siūlo 0,00 Eur įkainį, atitinkamai ir 0,00 Eur paslaugų kainą, t.y. netaiko jokio įkainio, o taip pat įvertinusi UAB „Tetas“ nurodytus būtent tokio apsisprendimo argumentus bei motyvus (nes apsilankiusi teritorijoje, kurioje turės būti atliekami darbai ir įvertinusi kirstinų medžių pobūdį, dydį, galimas tiekėjo sąnaudas tokių medžių, kurie jo vertinimu, labiau laikytini krūmais, kirtimui, tiekėja nusprendė šių darbų kainą įtraukti į toje teritorijoje esančių krūmų kirtimų, šienaujamus, ravimus arba purškiamus plotus, kainą), perkančioji organizacija, teismo nuomone, pagrįstai laikė UAB „Tetas“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus, o rašytiniu paaiškinimu ištaisytą formalų trūkumą – 0,00 Eur įkainio įrašymą į ankščiau buvusias neužpildytas eilutes – niekaip nekeičiančiu pateikto pasiūlymo esmės, jo sudedamųjų dalių ar kitų aspektų, lyginant su ankščiau, iki užklausimo dėl paaiškinimo pateiktu pasiūlymu.

5311.

54Tokią išvadą teismas daro pirmiausia dėl to, kad UAB „Tetas“ paaiškinus perkančiosios organizacijos prašomą netikslumą bei nurodžius, jog jis už aukščiau minėtus darbus apskritai netaiko perkančiajai organizacijai jokio įkainio, t.y. faktiškai / formaliai taiko 0,00 Eur įkainį, galutinė viso UAB „Tetas“ pasiūlymo kaina, nurodyta tiek pirminiame, tiek galutiniame pasiūlymuose, tiek jo paaiškinime, t.y. visumoje tiekėjo UAB „Tetas“ pateiktų pirkimo dokumentų (( - ) Eur) niekaip nepasikeitė ir išliko ta pati. Kitaip tariant nuo to, ar pasiūlyme buvo įrašytas 0,00 Eur atitinkamų darbų įkainis, ar ne, visų pasiūlymo formos eilutėse buvusių atitinkamų darbų, paslaugų ir medžiagų kainos galutinė suma nepakito. Tai reiškia, kad 0,00 Eur vėlesnis įrašymas į trijų eilučių pozicijas, tiekėjui UAB „Tetas“ paaiškinant savo pasiūlymą, negali būti laikomas nei pasiūlymo kainos apskritai, nei jos sudėtinių dalių pakeitimu.

5512.

56Be to, savo bendrąja - logine prasme jokio įkainio / kainos už atitinkamą darbą /paslaugą nenurodymas ir reiškia, jog už šį konkretų darbą ar paslaugą nėra ketinama imti atlyginimą, t.y. jog nebus imama jokia kaina, jog šis darbas / paslauga nėra įvertinti. 0,00 Eur darbų įkainio nurodymas už atitinkamą darbą / paslaugą savo logine prasme ir galutiniu rezultatu taip pat reiškia tai, jog už šį darbą / paslaugą faktiškai nebus reikalaujama sumokėti jokią kainą. Taigi, 0,00 Eur darbų įkainio vėlesnis įrašymas į tas pozicijas, kuriose ankščiau nebuvo nurodytas joks dėmuo/skaičius/įkainis, negali būti laikomas nei įkainio, nei kainos, gaunamos padauginus įkainį iš paslaugos vnt. (šiuo atveju – kertamų medžių vienetų) skaičiaus, keitimu.

5713.

58Akivaizdu, jog VPĮ ir PĮ prasme neleistina situacija, kuomet per pasiūlymo aiškinimo institutą būtų keičiamas pasiūlymas, nagrinėjamu atveju susiklostytų tada, jeigu perkančiosios organizacijos prašymu tikslindamas ir paaiškindamas pateiktą galutinį pasiūlymą tiekėjas UAB „Tetas“ į atitinkamas siūlomų atlikti darbų tris eilutes būtų įrašęs kokius nors realius mokėtinus darbų įkainius (pvz., maksimaliai priimtiną perkančiajai organizacijai Uosto TP, Taikos TP ar Barstyčio TP 8,70 Eur be PVM už kertamų medžių vienetą įkainį arba bet kokį kitą įkainį, didesnį už 0,00 Eur), nes tai neabejotinai įtakotų ir keistų bendrą pasiūlymo kainą, būtų perkančiajai organizacijai naujas, siurprizinis dalykas.

5914.

60Nagrinėjamu gi atveju tiekėjui UAB „Tetas“ įrašius į atitinkamas tris eilutes po 0,00 Eur įkainį už siūlomus darbus nepasikeitė nei galutinė viso pasiūlymo ar jo sudedamųjų dalių pobūdis bei kaina, nei paties pasiūlymo esmė, nes tiekėjas UAB „Tetas“ ir toliau siūlo perkančiajai organizacijai visus darbus ir visas paslaugas, kurios išvardintos perkančiosios organizacijos parengtoje pasiūlymo formoje, įskaitant Uosto TP, Taikos TP ir Barstyčio TP esančių medžių (viso – 12 vnt.) kirtimą, už tą pačią kainą, ir jokių sudėtinių darbų/paslaugų bei kainos dalių nebuvo atsisakyta; nei kaina, nei paslaugų/darbų apimtis nebuvo papildyti jokiomis naujomis sudėtinėmis dalimis ir pan. Tad ieškovė nepagrįstai teigia, kad jokio įkainio nenurodytas UAB „Tetas“ pasiūlyme reiškė, jog buvo pateiktas pasiūlymas ne visai pirkimo apimčiai, o tik daliai pirkimo. Kaip pabrėžė UAB „Tetas“ tiek perkančiajai organizacijai pateiktame paaiškinime, tiek teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, ji neatsisakė ir neatsisako atlikti perkančiajai organizacijai nurodytų medžių kirtimo darbų atitinkamuose Klaipėdos PEK teritorijose ir plotuose.

6115.

62Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tai, kad dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, o taisomi pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nagrinėjamoje byloje nustatytas UAB „Tetas“ pasiūlymo trūkumas atitinka nurodytus kriterijus, nes jam ištaisyti pakako paprasto tiekėjo paaiškinimo, ir nereikėjo jokio atskiro, detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis.

6316.

64Ieškovė nepagrįstai teigia, jog visi be išimties pasiūlymo formoje nurodyti darbai ir paslaugos turėjo būti atlygintini ir už juos visus tiekėjas privalėjo pasiūlyti konkrečius įkainius, nes jiems atlikti / suteikti atitinkamai reikalinga technika, personalas, kiti kaštai ir konkrečių darbų kainos įtraukimas į kitų darbų kainas ar įkainius, kaip toks, apskritai negalimas. Atmesdamas šį ieškovės argumentą, teismas visų pirmą pažymi, kad UAB „Tetas“, nurodydama, jog įtraukia Uosto TP, Taikos TP ir Barstyčio TP medžių kirtimo kainą į konkrečiose nurodytose kitose pasiūlymo formos eilutėse esančių darbų kainas, suteikti medžių kirtimo paslaugų nurodytose teritorijose neatsisakė. Be to, kaip teismo motyvuota žemiau, tiekėjas turi teisę, kiek tai nepažeidžia imperatyvių reikalavimų, laisvai pasirinktu būdu formuoti kainos pasiūlymą bei spręsti dėl savo kainodaros politikos bei konkrečių kainodaros elementų ir aspektų. Nagrinėjamu atveju pirkimo dokumentai nedraudė tiekėjams savo nuožiūra į sąmatose nurodytą darbų/paslaugų kainą įskaičiuoti ir paslaugų kainas pasiūlyme nurodant nulinį tarifą už paslaugas, taip pat nenumatė, kad visi paslaugų įkainiai turi būti teigiami, t.y. didesni už nulį, ir nenustatė jokių minimalių paslaugų įkainių. Svarbiausias reikalavimas buvo tik tas, kad tiekėjų siūlomi įkainiai neviršytų perkančiosios organizacijos nurodytų maksimalių priimtinų paslaugų įkainių, nes vadovaujantis SPS 5.2 punktu pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, jei siūloma planinių darbų, šienaujamų plotų, medžiagų ir įrenginių, remonto, techninės priežiūros ir gedimo šalinimo darbų kaina bus didesnė nei nurodyta pasiūlymo formos priedo Nr. 3 lentelės stulpeliuose „Maksimalūs priimtini įkainiai (kaina), EUR be PVM“. Šiuo atveju UAB „Tetas“ perkančiajai organizacijai teiktuose paaiškinimuose detaliai motyvavo ir argumentavo, kodėl pasirinko būtent tokią savo kainodarą, o perkančioji organizacijai tai savo ruožtu vertino.

6517.

66Teismas pažymi, kad nepriklausomai nuo tiekėjo pasirinkto kainodaros ir kainos formavimo būdo, pasiūlymų vertinimo procese lemiamą įtaką turi bendra pasiūlymo kaina, kuri nagrinėjamos bylos atveju, akivaizdu, jog nebuvo pakeista ir nekito per visą UAB „Tetas“ dalyvavimo pirkime procedūrose laiką. Trečiojo asmens pateikto pasiūlymo neaiškumai buvo pašalinti, nekeičiant pasiūlymo esmės: pasiūlymo bendra kaina nepasikeitė; kainos nebuvo papildytos jokiomis naujomis sudedamosiomis dalimis; nebuvo atsisakyta jokios pasiūlyme realiai buvusios kainos sudedamosios dalies, ką patvirtina nepakitusi tiek atskirų darbų dalių, tiek bendra viso pasiūlymo kaina. Tokiu būdu pasiūlymo paaiškinimas, įrašant į pasiūlymo formą tam tikrose trijose eilutėse nulinius tarifus, buvo padaryti tik siekiant aiškumo, t.y. tiksliai matematiškai ir buhalteriškai atspindėti, kad paslaugų kainos įskaičiuotos į darbų kainas ir už jas papildomai mokėti nereikės. Iš esmės identiškai tokios situacijos, tiekėjui už tam tikras paslaugas pasiūlyme nurodžius nulinį įkainį ir kainą už jas įskaičiavus kitose pasiūlymo dalyse, nepakeitus galutinės viso pasiūlymo kainos ir neatsisakius teiktinų paslaugų, vertinamos ir teismų praktikoje, nelaikant nulinio atskirų sudedamųjų kainos dalių tarifo įrašymo pasiūlymo, konkrečiai – jo kainos pakeitimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-16 sprendimas c.b. Nr. e2A-1153-302/2018).

6718.

68Kaip matyti iš ieškovės pateikto UAB „Verslo informavimo centras“ kitame vykdytame AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai viešame pirkime – (2018-ESO-769) NV Didelio ir vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Bičių g., Draugystės g., ir kitose gatvėse Kaspariškių k. Dovilų sen. Klaipėdos r. sav., projektavimo paslaugos ir statybos darbai – priimto 2018-09-21 sprendimo, tiekėjo UAB „Žilinskis ir Co“ pasiūlymas buvo atmestas, kaip netinkamas, kadangi nebuvo užpildyta viena iš Pasiūlymo priedo Nr. 2 „Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai“ eilučių (Nr. 13). Vis dėlto, byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų skundžusi tokį perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, reiškusi dėl jo pretenzijas, kitaip ginusi galimai pažeistas savo teises. Minėto perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nebuvo tikrintas ir vertinas teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje taip pat nėra duomenų, dėl kokių priežasčių ieškovė jos minimame viešame pirkime neužpildė darbų kiekių žiniaraščio eilutės, kokia buvo tikroji ieškovės siūlomą atitinkamų darbų kaina – nulinė ar kita, ar ji nebuvo įrašyta sąmoningai, ar per klaidą; byloje nėra duomenų ir įrodymų, jog ieškovė būtų teikusi perkančiajai organizacijai kokius nors paaiškinimus dėl minėtos eilutės neužpildymo, jog perkančioji organizacija galimai buvo prašiusi paaiškinimo ir pan. Jokių kainos neįrašymo priežasčių savo minimame kitame pirkime ieškovė nenurodė ir šioje byloje, t.y. ieškovė procesiniuose dokumentuose nebuvo nurodžiusi, jog kainos neįrašė būtent dėl to, kad ji buvo lygi 0,00 Eur, o ne dėl kokių nors kitų objektyvių ar subjektyvių priežasčių. Tokiu būdu nežinant visų kitų reikšmingų aplinkybių, kurios leistų teismui aptariamas situacijas traktuoti kaip identiškas ar, atvirkščiai, kaip skirtingas, taip pat nebuvus perkančiosios organizacijos priimto sprendimo dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo būtent šiuo pagrindu peržiūros, teisėtumo patikrinimo teisės aktų nustatyta tvarka procedūrų, negalima vienareikšmiškai spręsti apie ieškovės nurodomą tiekėjų lygiateiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų pažeidimą, nepagrįsto pranašumo vienam iš tiekėjų kitų tiekėjų sąskaitą suteikimą būtent šiuo metu nagrinėjamame viešame pirkime.

6919.

70Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2018-08-30 atsakymo į UAB „Žilinskis ir Co“ pretenziją kitame ieškovės minimame viešame pirkime – (2018-ESO-325) Panevėžio regiono TP ir SP remonto, techninės priežiūros, gedimų šalinimo darbų ir teritorijos šienavimo paslaugų 2018 metams pirkimas-, ieškovės pateiktas pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad nepaisant to, jog galutinė pateikto pasiūlymo kaina neviršijo šiam pirkimui perkančiosios organizacijos skirtos sumos, tačiau tiekėjo pasiūlymo priede Nr. 3 „TP planiniai darbai“ nurodytas siūlomas įkainis už darbą „Sumontuoti elektroninį temperatūros – drėgmės daviklį“ viršijo perkančiosios organizacijos nustatytą maksimalų tokiam darbui įkainį, o tuo atveju jeigu tiekėjui būtų leista šį įkainį patikslinti, tai ir būtų prilyginama pasiūlymo kainos keitimui ir būtų neteisėta. Taigi, minimame viešame pirkime susiklostė visiškai kitokia situacija, negu nagrinėjamos bylos atveju, ir ieškovės pateiktu pavyzdžiu negali būti remiamasi vertinant perkančiosios organizacijos veiksmus tiekėjo UAB „Tetas“, kurio pasiūlytas įkainis (0,00 Eur), akivaizdu, neviršijo perkančiosios organizacijos nustatyto maksimalaus įkainio tokiems darbams (8,70 Eur be PVM), atžvilgiu. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo

7120.

72SPS 5.3.2. papunktyje numatyta, kad atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui bei laimėjusiam dalyviui nustatyti, šiame pirkime neįprastai maža kaina be kitų atvejų, bus laikoma ir tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme pasiūlymo formos priede Nr. 3 (TP ir SP planiniai darbai bei TP ir SP Šienaujami plotai) nurodytas konkrečios eilutės darbų įkainis, jeigu jis yra 40 ir daugiau procentų mažesnis už pasiūlymo formos Priede Nr. 3 stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų įkainis, EUR be PVM“ atitinkamoje eilutėje nurodytą maksimalų priimtiną darbų įkainį. SPS 5.4.-5.6. punktai numato, kad tokiais atvejais tiekėjas privalo pagrįsti neįprastai mažą kainą, pasitelkdamas detalų neįprastai mažo įkainio/kainos pagrindimą, kuriame tiekėjas privalo pagrįsti jo galutiniame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą, neįprastai mažus darbų ir (arba) medžiagų įkainius ar jų sudedamųjų dalių kainas arba sąnaudas, pateikti jų skaičiavimus ir nurodytą informaciją patvirtinančius įrodymus. Neįprastai mažos kainos pagrindine tiekėjas turi nurodyti grindžiamo įkainio sudėtį sudarančių išlaidų detalizaciją, darbų ir (arba) medžiagų ekonomiškumą ir (arba) originalumą, pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas teikti medžiagas ar atlikti darbus, kitas, tiekėjo manymu, svarbias aplinkybes. Iš esmės panašios savo esme nuostatos įtvirtintos ir pačiame VPĮ, kurio 57 str. numato, jog perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudos, jeigu jos atrodo neįprastai mažos; tokiu atveju perkančioji organizacija raštu kreipiasi į tokią kainą arba sąnaudas pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus bei vertindama pagrindimą, atsižvelgia į tam tikrus aspektus; perkančioji organizacija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža privalo atmesti bet kuriuo atveju tik tada, kai dalyvis nepateikė tinkamų pasiūlytos mažiausios kainos ar sąnaudų pagrįstumo įrodymų.

7321.

74Taigi, neįprastai mažos kainos instituto taikymas reiškia ne automatišką tiekėjo pasiūlymo, kurio kaina ženkliai mažesnė nei tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainą, atmetimą, t.y. jis skirtas ne tiekėjo pasiūlymui a priori atmesti, o pirmiausia siekiant išsiaiškinti tokio pasiūlymo pateikimo priežastis, pagrįstumą, racionalumą, realumą, tiekėjo pajėgumą įvykdyti viešo pirkimo sutartį, tuo pačiu suteikti perkančiajai organizacijai galimybę įsitikinti, jog sudarius viešo pirkimo sutartį su tokiu tiekėju, ji bus realiai įvykdyta (bus gautos perkamos prekes, paslaugos, darbai ir pan.) už tokią kainą (LAT 2015-03-04 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122-690). Lietuvos teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą kainą bei jos sudėtines dalis, atsižvelgia į teikiamų paslaugų ekonomiškumą, pasirinktus techninius sprendimus ir (ar) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas, dalyvio siūlomų paslaugų originalumą, norminių dokumentų laikymąsi ir t.t. Sprendžiant, ar kaina neįprastai maža, reikia nustatyti pasiūlytos kainos dydį, atsižvelgiant į konkrečius kriterijus ir konkrečias pirkimo aplinkybes. Teismų praktikoje jau minėto „nulinio tarifo“ už tam tikrus darbus nurodymas automatiškai nėra vertinamas, kaip netinkamo pasiūlymo patekimas, ir tiekėjui, pagrindžiant neįprastai mažą kainą, leidžiama neįtraukti tam tikrų kaštų, jei jis jų realiai nepatirs ar jau yra patyręs. Pažymima, kad iš esmės neturi reikšmės, ar tiekėjas nepatirs išlaidų de jure ar de facto; jis negali būti verčiamas įtraukti jas į pasiūlymo kainą, jeigu realiai jų nepatirs; negali būti reikalaujama, kad tiekėjas, įsigijęs tam tikrų sutarčiai vykdyti reikalingų priemonių ir šių priemonių išlaidas įtraukęs į savo bendrąją apskaitą ar kitas išlaidas, vėl jas įtrauktų į konkurse siūlomą kainą; svarbu tik tai, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai tai įrodytų, tinkamai pagrįsdamas išlaidų nepatiriamumą ar padengimą kitomis ar bendrosiomis įmonės išlaidomis; priešingas aiškinimas reikštų, jog yra kišamasi į tiekėjų ekonominės veiklos laisvę. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, jog tiekėjas, laimėjęs pirkimą, įgyja galimybę gauti atlygį iš kitos su pirkimu susijusios veiklos, t.y. turi teisę neįprastai mažą kainą grįsti šiomis pajamomis; tiekėjas neturėtų būti varžomas savo siūlomą kainą grįsti ir kita (didesne) bendros paslaugos dalimi. Kitaip tariant, kai paslauga yra sudėtinė, vertinant neįprastai mažos kainos ar sąnaudų pagrindimą, tiekėjui turi būti leista savo siūlomą kainą ar sąnaudas grįsti ir kita bendros paslaugos dalimi, tokiu atveju yra sudėtinga pagal sudedamąsias paslaugos dalis atskirti tam tikras išlaidas, nes išlaidos yra bendros (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-216/2010). Pagaliau, netgi sutarties nuostolingumas per se nėra kliūtis pasiūlytai mažai kainai pagrįsti, nes tiekėjas viešo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, gauti netiesioginių pajamų. Pagaliau, kaip jau buvo minėta, jeigu tiekėjams pirkimo dokumentai nedraudžia, jie savo nuožiūra į sąmatose nurodytą darbų kainą gali įskaičiuoti ir paslaugų kainas pasiūlyme nurodant nulinį tarifą už paslaugas, nes nepriklausomai nuo kainos formavimo būdo, pasiūlymų vertinimo procese lemiamą įtaką turi bendra pasiūlymo kaina (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-16 sprendimas c.b. Nr. e2A-1153-302/2018).

7522.

76Atsižvelgiant į tai, kad:

77a)

78perkančioji organizacija tinkamai laikėsi aukščiau nurodytų nuostatų tiek dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos nustatymo, tiek dėl jo pagrindimo pareikalavimo: atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ 2019-04-29 paprašė UAB „Tetas“ pateikti paaiškinimą dėl pasiūlymo formos priede Nr. 3 nenurodytų įkainių, o jeigu tokie įkainiai yra 40 ir daugiau procentų mažesni už perkančiosios organizacijos nustatytus maksimalius priimtinus įkainius – pagrįsti neįprastai mažą įkainį; savo 2019-04-30 atsakyme trečiasis asmuo UAB „Tetas“ motyvuotai ir argumentuotai paaiškino, jog Uosto TP, Taikos TP ir Barstyčių TP medžių (viso – 12 vnt.) kirtimų įkainiai nebuvo nurodyti ir lygūs 0,00 Eur, nes jie yra įtraukti į kitose pasiūlymo lentelės eilutėse nurodytus atitinkamus įkainius (Kertamų, ravimų ar purškiamų, šienaujamų plotų įkainius tose pačiose teritorijose – Uosto TP, Taikos TP ir Barstyčių TP, kurie buvo nustatyti nepriklausomai nuo kertamų krūmų vientetų, o atitinkamam ploto vienetui), kadangi susipažinus su teritorija, kurioje turės būti atliekami tiek medžių, tiek krūmų kirtimo bei kiti darbai, UAB „Tetas“ laikė, jog kirstini medžiai labiau panašūs į krūmus (pridėjo atitinkamas nuotraukas), todėl jų kirtimo kainą pilnai padengia pasiūlyme nurodytų toje pačioje teritorijoje esančių krūmų kirtimų, šienavimo ir pan. kaina, o jeigu teritorijoje būtų ir didesni medžiai, UAB „Tetas“ pagal praktiką priduotų tokių medžių skiedras ir už priduotą medieną gautų pajamų;

79b)

80argumentuoto paaiškinimo dėl pasiūlytos trijose eilutėse minėtų darbų kainos trečiasis asmuo UAB „Tetas“ nuosekliai laikėsi ne tik teikdamas perkančiajai organizacijai minėtą 2019-04-30 paaiškinimą, bet ir per visą ginčo viešo pirkimo procedūrų laiką – net ir perkančiajai organizacijai iš pradžių – 2019-04-05 sprendimu atmestus UAB „Tetas“ pasiūlymą, UAB „Tetas“ dėl tokio sprendimo teikus 2019-04-11 ir 2019-04-26 pretenzijas, todėl abejoti jo teisingumu ir tikrumu teismas neturi pagrindo;

81c)

82darbai, už kurių atlikimą UAB „Tetas“ pasiūlė perkančiajai organizacijai nenustatyti jokio įkainio (formaliai nustatyti 0,00 Eur) – 12 vnt. medžių kirtimas, o taip pat ir perkančiosios organizacijos nustatyta maksimaliai priimtina tokių darbų kainą (8,70 Eur už vnt. * 12 vnt. =104,40 Eur) sudaro tik itin neženklią visų viešu pirkimu ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų kainos dalį, ir net UAB „Tetus“ pasiūlius maksimaliai perkančiajai organizacijai priimtinus šiems ginčo darbams įkainius, iš esmės nepasikeistų UAB „Tetus“ vieta galutinėje pasiūlymų vertinimo eilėje (UAB „Tetas“ pasiūlymo kaina vistiek būtų buvusi mažiausia, nes jo pasiūlyta kaina - ( - ) Eur, tuo tarpu antrą vietą užėmusios ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ pasiūlyta kaina - ( - ) Eur);

83d)

84teisės normose bei teismų praktikoje pabrėžiamą tiekėjo teisę į ekonominės veiklos laisvę, savo pasirenkamos kainodaros nustatymą ir elgesį konkretaus pirkimo/sandorio kontekste,

85teismas sprendžia, jog perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens pateiktą kainos šioje ginčo dalyje pagrindimą ir pagrįstai laikė pasiūlymą priimtinu bei neatmestinu, todėl ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ argumentai negali būti tenkinami.

8623.

87Šioje vietoje teismas pažymi, kad nors atsakovės UAB „Verslo informavimo centras“ prašymu teismo 2019-07-03 nutartimi tam tikri UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikti dokumentai – UAB „Tetas“ 2019-04-30 atsakymas-paaiškinimas perkančiajai organizacijai, 2019-04-18 ir 2019-04-26 perkančiosios organizacijos atsakymai į UAB „Tetas“ pretenzijas – iš dalies buvo pripažinti konfidencialiais ir siekiant užtikrinti jų konfidencialumą nutarta neleisti ieškovei bei kitiems tretiesiems asmenims susipažinti su jų dalimi, kiek jis susijęs su UAB „Tetas‘ pateiktu pasiūlyto 0,00 Eur įkainio tam tikriems darbams paaiškinimu ir pagrindimu, tačiau pats trečiasis asmuo UAB „Tetas“ teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose minėtą informaciją (įskaitant nuotraukas) pateikė ir atskleidė, užtikrinti jos konfidencialumo neprašė, todėl teismas šiais duomenimis ir pateiktais rašytiniais įrodymais operuoja ir visą jų turinį analizuoja priimdamas sprendimą byloje. Dėl įkainių nurodymo tikslumo

8824.

89Bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 7.12 punkte numatyta, kad pasiūlymo kaina (įskaitant ir visas kainos sudėtines dalis bei įkainius, jeigu tokie yra) nurodoma ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, jei SPS arba Pasiūlymo formoje nenurodyta kitaip. Vis dėlto, BPS 11.7.7. punkte numatytas tik vienas pasiūlymo atmetimo pagrindas, susijęs su pasiūlytos kainos / įkainio dydžiu – kai jis viršija dalyvio pirminiame pasiūlyme nurodytą pasiūlymo kainą ir/ar įkainį ir dalyvis, pirkėjo prašymu, iki nurodyto termino nepateikė pagrįstų pasiūlymo kainos padidinimo aplinkybių. Tuo tarpu SPS 5.2 p. taip pat nurodytas tik vienas atvejis, susijęs su kainos / įkainio dydžiu, kai pasiūlymas laikomas neatitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmetamas vadovaujantis minėtu BPS papunkčiu – jei siūloma planinių darbų, šienaujamų plotų, medžiagų ir įrenginių, remonto, techninės priežiūros ir gedimo šalinimo darbų kaina bus didesnė nei nurodyta pasiūlymo formos priedo Nr. 3 lentelės stulpeliuose „Maksimalūs priimtini įkainiai (kaina), EUR be PVM“. Taigi, kaip teisingai pažymėjo perkančioji organizacija, vien tai, kad tiekėjas pasiūlymo formoje nurodė įkainius didesniu, nei dviejų skaičių tikslumu, savaime nesudaro pagrindo laikyti pasiūlymą nepriimtinu ir jį atmesti, juo labiau, kad kaip pažymėjo atsakovė, sudarant viešo pirkimo sutartį, į ją būtų įtraukiami būtent tokios galutinės konkrečių darbų kainos, kurios nurodytos pasiūlyme, pvz., 11,98 Eur, o ne 12 Eur, t.y. nepriklausomai nuo to, kiek skaičių po kablelio nurodoma, į atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ sistemą perkeliamas vykdymui įkainis su dviem skaičiais po kablelio jo nesuapvalinant.

9025.

91Pagal SPS 5.1. p. pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainą, kuri nurodyta Pasiūlymo formoje esančios lentelės grafoje „Pasiūlymo kaina Eur VISO (be PVM). Taigi, esminę reikšmę pasiūlymų vertinimui (tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymui, laimėtojo nustatymui ir kt.) šiuo atveju turi ne bendrą pasiūlymo kainą detalizuojančių atskirų darbų/medžiagų/paslaugų kainos, bet galutinė pasiūlymo kaina, gauta susumavus pasiūlymo formos priedo Nr. 3 lentelės paskutinio stulpelio „Paslaugų kaina, EUR be PVM“ visas sumas, kurias šiuo atveju UAB „Tetas“ nurodė dviejų skaičių po kablelio tikslumu, nesuapvalinant jų taip, kaip nurodydamas įkainius. Pavyzdžiui, ieškovo minimu vienu iš atvejų – UAB „Tetas“ pasiūlymo lentelėje ties objektu „Baubliai“ nurodyta darbų kaina, kurią sudėjus su kitomis to paties stulpelio kainomis ir gaunama galutinė pasiūlymo kaina, 11,98 Eur, darbų kiekis – 4,00, todėl dėl to, jog dėl naudojamos apskaitos sistemos „Sistela“ darbų įkainis nurodytas suapvalintai (3,00 Eur), pasiūlymo vertinimui reikšminga kaina nepasikeitė. Kaip jau buvo minėta, pati perkančioji organizacija nurodė, jog sudarant viešo pirkimo sutartį į ją būtų įtraukiami būtent tokios galutinės konkrečių darbų kainos, kurios nurodytos pasiūlyme, pvz., 11,98 Eur, o ne 12 Eur, t.y. nepriklausomai nuo to, kiek skaičių po kablelio nurodoma, į atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ sistemą perkeliamas vykdymui įkainis su dviem skaičiais po kablelio jo nesuapvalinant. Jokių priešingas išvadas leidžiančių daryti argumentų ir įrodymų ieškovė nepateikė, todėl nėra pagrindo sutikti su jos teiginiais apie tai, kad atsakovui užsakant darbus iš tiekėjo, jis realiai mokės jam už darbų vienetą pagal lentelėje nurodytą suapvalintą, t.y. didesnį įkainį.

9226.

93Nors kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2019-03-13 pačiai ieškovei UAB „Žilinskis ir Co“ išsiųsto po pirminio pasiūlymo pateikimo kvietimo pateikti galutinį pasiūlymą bei kitus reikalingus dokumentus, jame buvo prašoma tiekėją atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabą, jog Pasiūlymo formos priede Nr. 3 siūlomi darbų įkainiai (vieneto kaina, Eur be PVM) turi būti nurodyti dviejų skaičių po kableliu tikslumu, tačiau pažymėtina, kad tuo pačiu raštu perkančioji organizacija atsikreipė ieškovės dėmesį į tai, kad jos pateiktame pirminiame pasiūlyme nebuvo įrašyti tam tikrų pasiūlymo priedo Nr. 3 esančioje lentelėje nurodytų darbų (kertamų medžių) įkainiai, ir UAB „Verslo aptarnavimo centras‘ įspėjimas, jog priešingu atveju pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, buvo nukreiptas būtent į pastarąją pastabą. Kaip pažymėjo atsakovė UAB „Verslo informavimo centras“ triplike, perkančioji organizacija jokiu būdu nebūtų atmetusi tiek ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“, tiek bet kurio kito tiekėjo pasiūlymo vien dėl to, kad tiekėjas nurodė įkainį daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

9427.

95Nors ieškovė dublike papildomai nurodė dar vieną naują faktinę aplinkybę, dėl kurios ieškinys turėtų būti tenkinamas ir perkančiosios organizacijos priimti sprendimai pripažįstami neteisėtais – trečiojo asmens UAB „Tetas“ reikalavimą panaikinti pirminį atsakovės sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo, grįžti į pasiūlymo vertinimo stadiją ir leisti trečiajai asmeniui paaiškinti galutinį pasiūlymą atsakovė patenkino tik po antrosios UAB „Tetas“ pretenzijos, leisdama pateikti dvi identiškas pretenzijas dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo, tačiau šis argumentas atmestinas, kadangi:

96a)

97dėl jo nebuvo laikytasi privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, numatytos CPK 4232 str. bei VPĮ, PĮ, tuo tarpu pagal CPK 4233 str. 2 d.- 4 d. ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė ir nepagrindė, kodėl apie minėtą naujai nurodomą aplinkybę negalėjo sužinoti iki teismo), keisti ieškinio pagrindą draudžiama;

98b)

99LR VPĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkančiajai organizacijai neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiojo subjekto priimto sprendimo arba atlikto veiksmo, tačiau neįtvirtina perkančiajai organizacijai draudimo tokias pakartotines pretenzijas priimti ir nagrinėti, atsižvelgiant į konkretaus viešo pirkimo aplinkybes;

100c)

101kaip matyti iš UAB „Verslo informavimo centras“ 2019-04-18 ir 2019-04-26 raštų – atsakymų, tiekėjo UAB ‚Tetas“ pateiktos 2019-04-11 ir 2019-04-26 pretenzijos nors ir buvo dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto 2019-04-05 sprendimo, tačiau savo turiniu, nurodomu pagrindu negali būti laikomos identiškomis, antroji pretenzija yra labiau atsikirtimas-atsiliepimas į perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pirmą pretenziją, papildytas naujais argumentais ir aplinkybių vertinimu;

102d)

103net ir tuo atveju, jeigu ieškovė būtų laikiusis dėl šio ieškinio pagrindo privalomos išankstinio ginčo sprendimo tvarkos, o UAB „Tetas“ 2019-04-26 pateikta pretenzija būtų vertinama kaip pakartotinė, šis galimai perkančiosios organizacijos padarytas procedūrinis pažeidimas galėtų būti laikomas formaliu, kadangi galutiniame rezultate panaikindama ankščiau priimtą sprendimą atmesti trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymą, perkančioji organizacija vadovavosi turinio viršenybės prieš formą, racionalumo, ekonomiškumo principais, ir toks pažeidimas savo pobūdžiu ir esme negalėtų būti laikomas sudarančiu pagrindą panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus UAB ‚Tetas“ atžvilgiu, t.y. ieškovės ginčijamų sprendimų panaikinimas vien šiuo pagrindu, iš esmės nesant UAB „Tetas“ pasiūlymo trūkumų bei kitų atmetimo pagrindų, būtų neproporcinga ir neadekvati teisinė priemonė. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kitų procesinių klausimų

10428.

105Ieškovė sumokėjo 1538 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 2688,07 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Tetas“ patyrė 1805,32 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Kadangi ieškinys atmetamas, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tuo tarpu trečiajam asmeniui UAB „Tetas“ iš ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurių dydis šiuo atveju laikytinas neviršijančiu rekomenduojamų maksimalių tokio pobūdžio pagalbai (procesinio dokumento, savo esme, sudėtingumu, pobūdžiu prilygintino atsiliepimui į ieškinį/triplikui, parengimas) nustatytų dydžių ir dėl kurių buvimo trečiasis asmuo pateikė teismui atitinkamus rašytinius įrodymus (CPK 93 str., 98 str.). Atsakovės jokių duomenų ir įrodymų dėl savo galimai patirtų bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

10629.

107Įsiteisėjus teismo sprendimui, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str.).

10830.

109Nors ieškinyje ieškovė prašė nustatyti, kad nevieša yra bylos medžiagos dalis, kurią sudaro ginčo pirkimo dokumentai, pirkime nurodyti/pažymėti, kaip konfidenciali informacija, leidžiant su ja susipažinti tik bylos šalims ir jų atstovams, tačiau pati ieškovė nenurodė, kokie konkrečiai dokumentai turėtų būti pripažinti nevieša bylos medžiaga; tiek jos pačios perkančiajai organizacijai pateiktuose pirminiame ir galutiniame pasiūlymuose, kaip jų priedas Nr. 2 esanti konfidenciali informacija teismui pateikta į bylą nebuvo, tam tikra atsakovės UAB „Verslo informavimo centras“ konfidencialia nurodomos informacijos slaptumas CPK 101 straipsnio prasme jau užtikrintas teismo 2019-07-03 nutartimi, neleidžiant susipažinti su atitinkamais jos pateiktais dokumentais ieškovei bei tretiesiems asmenims, daryti ir gauti jų išrašus, nuorašus ir kopijas (skaitmenines kopijas).

110Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259 straipsniais, 269 – 270 straipsniais, 293 straipsnio 2 punktu, 4231 – 4238 straipsniais, teismas

Nutarė

111Ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, tretieji asmenys - UAB „Tetas“, AB „Energetikos tinklų institutas“, UAB „Axis Power“ atmesti.

112Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Tetas“ (kodas – 300513148) iš ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ (kodas – 304317232) 1805,32 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkis eurus 32 centus) bylinėjimosi išlaidų.

113Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“, veikiančios atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ vardu bei naudai, vykdomo viešojo supaprastino pirkimo skelbiamų derybų būdu - (2018-ESO-1223) Klaipėdos regiono TP ir SP remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų bei teritorijos šienavimo paslaugos procedūrų sustabdymą, o jeigu sudaryta viešo pirkimo sutartis – jos vykdymo sustabdymą.

114Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka... 2.

1.... 3. Ieškovė UAB „Žilinskas ir Co“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. 1.1.... 5. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad pateikė pasiūlymą minėtame atsakovės... 6. 1.2.... 7. Ieškovės nuomone, trečiojo asmens UAB „Tetas“ pasiūlymas neatitiko... 8. 1.3.... 9. Pažymėjo, kad ieškovei dalyvaujant ankstesniame atsakovės vykdytame pirkime... 10. 1.4.... 11. Be to, UAB „Tetas“, pildydamas pasiūlymo lentelėje visą eilę darbų... 12. 1.5.... 13. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija privalėjo iš UAB „Tetas“... 14. 1.6.... 15. Dublike papildomai nurodė dar vieną atsakovės padarytą pažeidimą –... 16. Atsakovė UAB „Verslo informavimo centras“ atsiliepime į ieškinį ir... 17. 2.1.... 18. Nurodė, kad įstatymas neįpareigoja, tačiau suteikia teisę perkančiajai... 19. 2.2.... 20. Nurodė, kad visos aplinkybės, pagrindžiančios neįprastai mažą kainą... 21. 2.3.... 22. Nurodė, jog tai, kad tiekėjas nurodė įkainį didesniu tikslumu (daugiau nei... 23. 2.4.... 24. Kiti pirkimai, kuriuos ieškinyje nurodo ieškovė, jau pasibaigę, pagal juos... 25. 3.... 26. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimo į ieškinį... 27. 4.... 28. Trečiasis asmuo UAB „Tetas“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 29. 4.1.... 30. Nurodė, kad apsilankęs teritorijoje, kurioje turės būti atliekami darbai... 31. 4.2.... 32. Atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ prašant paaiškinti tiekėjo... 33. 4.3.... 34. Be to, UAB „Tetas“ pasiūlymo kaina buvo ( - ) Eur be PVM, tuo tarpu... 35. 4.4.... 36. UAB „Tetas“ pasiūlymo formos priede Nr. 3 numatytiems įkainiams... 37. 4.5.... 38. UAB „Tetas“ taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju kalbama ne apie... 39. 4.6.... 40. Ieškovės išdėstytas argumentas, kad UAB „Verslo aptarnavimo centras“... 41. 5.... 42. Tretieji asmenys AB „Energetikos tinklų institutas“ ir UAB „Axis... 43. 6.... 44. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė UAB... 45. 7.... 46. Specialų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 4.4.1., 4.4.3. punktuose numatyta,... 47. 8.... 48. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 str. 3 d. numato, kad... 49. 9.... 50. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, tais atvejais, kai perkančioji... 51. 10.... 52. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų... 53. 11.... 54. Tokią išvadą teismas daro pirmiausia dėl to, kad UAB „Tetas“... 55. 12.... 56. Be to, savo bendrąja - logine prasme jokio įkainio / kainos už atitinkamą... 57. 13.... 58. Akivaizdu, jog VPĮ ir PĮ prasme neleistina situacija, kuomet per pasiūlymo... 59. 14.... 60. Nagrinėjamu gi atveju tiekėjui UAB „Tetas“ įrašius į atitinkamas tris... 61. 15.... 62. Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog tai, kad... 63. 16.... 64. Ieškovė nepagrįstai teigia, jog visi be išimties pasiūlymo formoje... 65. 17.... 66. Teismas pažymi, kad nepriklausomai nuo tiekėjo pasirinkto kainodaros ir... 67. 18.... 68. Kaip matyti iš ieškovės pateikto UAB „Verslo informavimo centras“ kitame... 69. 19.... 70. Kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2018-08-30 atsakymo į UAB... 71. 20.... 72. SPS 5.3.2. papunktyje numatyta, kad atsižvelgiant į tai, kad tiekėjų... 73. 21.... 74. Taigi, neįprastai mažos kainos instituto taikymas reiškia ne automatišką... 75. 22.... 76. Atsižvelgiant į tai, kad:... 77. a)... 78. perkančioji organizacija tinkamai laikėsi aukščiau nurodytų nuostatų tiek... 79. b)... 80. argumentuoto paaiškinimo dėl pasiūlytos trijose eilutėse minėtų darbų... 81. c)... 82. darbai, už kurių atlikimą UAB „Tetas“ pasiūlė perkančiajai... 83. d)... 84. teisės normose bei teismų praktikoje pabrėžiamą tiekėjo teisę į... 85. teismas sprendžia, jog perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo... 86. 23.... 87. Šioje vietoje teismas pažymi, kad nors atsakovės UAB „Verslo informavimo... 88. 24.... 89. Bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) 7.12 punkte numatyta, kad... 90. 25.... 91. Pagal SPS 5.1. p. pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys... 92. 26.... 93. Nors kaip matyti iš perkančiosios organizacijos 2019-03-13 pačiai ieškovei... 94. 27.... 95. Nors ieškovė dublike papildomai nurodė dar vieną naują faktinę... 96. a)... 97. dėl jo nebuvo laikytasi privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme... 98. b)... 99. LR VPĮ 109 str. 1 d. numato, kad perkančiajai organizacijai neprivaloma... 100. c)... 101. kaip matyti iš UAB „Verslo informavimo centras“ 2019-04-18 ir 2019-04-26... 102. d)... 103. net ir tuo atveju, jeigu ieškovė būtų laikiusis dėl šio ieškinio... 104. 28.... 105. Ieškovė sumokėjo 1538 Eur žyminį mokestį, taip pat patyrė 2688,07 Eur... 106. 29.... 107. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 20... 108. 30.... 109. Nors ieškinyje ieškovė prašė nustatyti, kad nevieša yra bylos medžiagos... 110. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258 – 259... 111. Ieškovės UAB „Žilinskis ir Co“ ieškinį atsakovėms UAB „Verslo... 112. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Tetas“ (kodas – 300513148) iš... 113. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 114. Sprendimas per keturiolika dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...