Byla e2A-1153-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ir uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinius atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešajame pirkime priimtų sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., uždaroji akcinė bendrovė ,,Autokausta keliai“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „FIMA“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, (toliau – Pirkimas; Konkursas); 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo Konkurse, kurio laimėtoja buvo pripažinta KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S., o jos pasiūlymas buvo įrašytas į antrą vietą. Ieškovės teigimu, vykdydama ginčo Pirkimo procedūras, atsakovė nesivadovavo Pirkimo sąlygomis, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Ieškovė UAB „Versina“ savo reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir perkančiosios organizacijos įpareigojimo atlikti veiksmus, procesiniuose dokumentuose grindė šiais pagrindiniais argumentais: 1) atsakovė privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų ir laimėtoju turėjo paskelbti ieškovės pasiūlymą, kadangi trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pakeitė pasiūlymą. Sudėjus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktas statybos darbų lokalines sąmatas, kitas pasiūlymo privalomas bei nurodytas pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, bendra pasiūlymo kaina gavosi 35 478 697,62 Eur su PVM, o ne nurodyta 34 954 381,95 Eur su PVM; trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškino pasiūlymą nurodydamas, kad šios kainos sudėtinės dalys yra įtrauktos į statybos darbų sąmatas, nors pačiose sąmatose neužsimenama apie proporcingą aptariamų kainos sudedamųjų dalių įtraukimą į sąmatos įkainius bei pateikė naują pasiūlymo formą, kurioje atsisakoma nuo pasiūlymo bendros kainos sudėtinių dalių darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms ir informacinių stendų įrengimui (šiose eilutėse buvo atsisakyta prieš tai nurodytų sumų, jas pakeičiant į „0 Eur“); 2) trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlyme nėra nurodoma, kad ji remiasi kitų asmenų profesiniu pajėgumu, ar kad sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai, nors pridėti ir vėliau pateikti dokumentai leidžia suprasti, kad, nepaisant neišviešinimo fakto, ši tiekėja remsis UAB „Autokausta keliai“ profesiniu pajėgumu, be kurio trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dalyvavimas Pirkime nebūtų galimas; 3) KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. leidus remtis UAB „Autokausta keliai“ kvalifikaciniu pajėgumu, realiai buvo sukurta tokia situacija, jog UAB „Autokausta“ kartu su susijusiu asmeniu UAB „Autokausta keliai“ dalyvavo dviejuose pasiūlymuose, todėl yra pagrindas konstatuoti draudimo iškraipyti konkurenciją, dalyvaujant keliuose pasiūlymuose ir/ar teikiant alternatyvius pasiūlymus, pažeidimą, kadangi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 3 straipsnio 18 dalies prasme, tai yra susiję asmenys.

103.

11Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovės sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas bei sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkimo laimėtoja; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

124.

13Ieškovė nurodė, jog dalyvavo atsakovės vykdytame Pirkime, tačiau jos pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovės teigimu, vykdydama Pirkimo procedūras, atsakovė pažeidė lygiateisiškumo bei nediskriminavimo principus. Ieškovė savo reikalavimus grindė tokiais esminiais argumentais: 1) atsakovė neteisėtai tinkamais pripažino KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktus paaiškinimus dėl pasiūlyme esančių klaidų ir trūkumų, nes tokiais paaiškinimais buvo pakeista pasiūlymo esmė – leista atskirų pasiūlymo objekto sudedamųjų dalių kainas priskaičiuoti prie kitų sudedamųjų dalių kainų, atsisakyti pasiūlymo formoje pateiktų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, ir kt.; 2) KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose nesutampa sąmatų įkainių sumos su bendra sąmatos suma, taip pat nesutampa sąmatose ir techninėje dokumentacijoje nurodytų medžiagų kiekiai, sąmatų pozicijų pavadinimai nesutampa su žiniaraščiuose esančiais pavadinimais ir pan.; KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktose lokalinėse sąmatose neišskyrė netiesioginių išlaidų; 3) KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikdama pasiūlymą ir EBVPD nurodė, kad kitų ūkio subjektų pajėgumais kvalifikacijos atitikimui nesirems, kartu su pasiūlymu neišviešino nei subrangovų, nei ketinamų pasitelkti specialistų, nei kokiai Pirkimo daliai jie ketinami pasitelkti, tačiau, tikrinant kvalifikaciją po pasiūlymų pateikimo, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsakovei pateikė informaciją, kad remsis kitų ūkio subjektų (subrangovų ir specialistų) pajėgumais; 4) KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų, nes KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturi teisės atlikti darbus kategorijoje ypatingi statiniai, kurių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (Pirkimo sąlygų 2.6.2.1. punktas), o subrangovo pajėgumais remtis tokių darbų atlikimui bet kuriuo atveju negalima, nes 60 proc. konstrukcijų dalies darbų atlikti turi pats tiekėjas. Be to, atsakovė, vertindama KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacijos atitiktį, nereikalavo iš KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikti įrodymus, kad ji turi specialiųjų darbų vadovą, kuris būtų atestuotas vadovauti darbams ypatingų statinių kategorijoje, kurių paskirtis – kiti inžineriniai statiniai; 5) atsakovė nelygiaverčiai vertino Pirkime pateiktus pasiūlymus ir diskriminavo ieškovę, nes ieškovės paaiškinimus dėl pasiūlyme esančių rašybos ir techninių klaidų atmetė, tuo tarpu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškinimus dėl grubių pasiūlymo sudėtinių dalių kainos keitimo laikė tinkamais; 6) atsakovė su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudarė kitokią viešojo pirkimo sutartį nei buvo numatyta Pirkimo dokumentuose, o sudarytas papildomas susitarimas yra esminis sutarties keitimas, todėl 2018 m. birželio 14 d. tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudaryta Pirkimo sutartis ex officio pripažintina negaliojančia.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinius atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

186.

19Vertindamas atsakovė argumentą, kad ieškovė UAB „LitCon“ neturi suinteresuotumo, teismas nustatė, jog UAB „LitCon” buvo pašalinta iš Pirkimo, tačiau Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1792-601/2018, kuriuo UAB „LitCon“ ieškinys dėl neteisėto pašalinimo iš Konkurso buvo atmestas, yra neįsiteisėjęs, todėl, teismo vertinimu, ieškovė UAB „LitCon“ yra suinteresuota priimtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimu.

207.

21Teismas nustatė, kad, vykdydamas perkančiosios organizacijos reikalavimą pateikti patikslintą pasiūlymo formą, trečiasis asmuo nepakeitė galutinės bendros pasiūlymo kainos, taip pat atskirų kainos dalių kainos: tiek pradinėje 2018 m. sausio 31 d. pateikto pasiūlymo formoje, tiek vėliau pateiktoje patikslintoje pasiūlymo formoje tiek bendra galutinė kaina, tiek ir jos sudedamosios dalys nurodytos tokios pačios – 34 954 381,95 Eur su PVM (2 lentelės 5 p.), sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbai – 5 370 270,50 Eur be PVM (5 289 716,45 + 32 221, 62 + 10 740,54) (2 lentelės 1.1. p.), stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš visų tribūnų, tribūnų renovacijos darbai – 19 004 852,21 Eur be PVM (18 719 779,43 + 152 038,82 + 133 033,97) (2 lentelės 2.1 p.), automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbai – 4 512 796,25 Eur be PVM (4 445 104,31 + 36 102,37 + 31 589,57) (2 lentelės 3.1. p.). Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. vasario 26 d. paaiškinime nurodė, kad galutinė pasiūlymo kaina yra 34 954 381,95 Eur, o pateiktose sąmatose yra įskaičiuoti visi 1.2. – 1.4., 2.2. – 2.4. ir 3.2 – 3.4 punktuose numatyti darbai. Toks įkainio ir pasiūlymo apskaičiavimo metodas buvo pasirinktas, kadangi perkančiosios organizacijos pateiktose sąmatose, kurias tiekėjai turėjo užpildyti, nėra išskirtos pozicijos projekto parengimo kainai, inžinerinių paslaugų bei stendų įrengimo kainai nurodyti, pateikiant patikslintą pasiūlymo formą, buvo pataisytos kainos sudedamosios dalys, nurodant 0 Eur.

228.

23Teismas pažymėjo, kad nei Pirkimo sąlygos, nei VPĮ nedraudė sąmatose nurodyti darbų kainas, įsiskaičiuojant į jas paslaugų kainas. Pirkimo sąlygose ir pasiūlyme nebuvo nurodyta, kad visi įkainiai turi būti teigiami (didesni už nulį), todėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., nurodydama, kad šių paslaugų kaina yra įskaičiuota atitinkamu procentu į kitų darbų kainas pagal pateiktas sąmatas, pateikė patikslintą pasiūlymo formos 2 lentelę, kurioje kainos sudėtinės dalys: 1) daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbų kaina 5 370 270,50 Eur be PVM (2 lentelės 1 p.), 2) stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš visų tribūnų, tribūnų renovacijos darbų kaina – 19 004 852,21 Eur be PVM (2 lentelės 2 p.), 3) automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų kaina – 4 512 796,25 Eur be PVM (2 lentelės 3 p.) yra nepakitusios. Tai, kad tam tikrų paslaugų, t. y. projekto parengimo, inžinerinių paslaugų bei stendų įrengimo darbai įkainoti nuliniu tarifu, teismo nuomone, nereiškia, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., aiškindama pasiūlymą ir pateikdama patikslintą pasiūlymo formą, pakeitė pasiūlymą – jo galutinę kainą, kainos sudėtines dalis, papildė naujomis sudedamosiomis dalimis (VPĮ 55 str. 9 d.).

249.

25Išnagrinėjęs trečiojo asmens pasiūlymą, sąmatas, pateiktus paaiškinimus ir patikslintą pasiūlymo formą, teismas darė išvadą, kad atsakovė pagrįstai tokius trečiojo asmens veiksmus vertino kaip aritmetinių (akivaizdžių redakcinio pobūdžio) klaidų taisymą, o ne kainos sudėtinių dalių atsisakymą, todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principai (VPĮ 17 str.), o atsakovė nepiktnaudžiavo jai suteikta diskrecijos teise vertinti trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą.

2610.

27Pasisakydamas dėl ieškovės UAB „LitCon“ argumentų, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatos neatitiko Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto reikalavimų, jose daug neatitikimų, nesutampa sąmatų įkainių sumos su bendra sąmatos suma; sąmatose ir techninėje dokumentacijoje nurodytų medžiagų kiekiai, sąmatų pozicijų pavadinimai nesutampa su prie Pirkimo dokumentų pridėtuose žiniaraščiuose esančiais pavadinimais ir pan.; pateiktose lokalinėse sąmatose neišskirtos netiesioginės išlaidos, teismas nurodė, kad, taikant aritmetinio apvalinimo taisykles, trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. žiniaraščiuose nurodyti medžiagų kiekiai, atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o iš trečiojo asmens pateiktų sąmatų matyti įkainio sudedamosios dalys – darbo užmokestis, mechanizmų, medžiagų kainos, bei bendra tiesioginių ir netiesioginių išlaidų suma, kas visiškai atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelės duomenis ir Pirkimo sąlygų 1.6.5. punkto reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina) nelaikoma konfidencialia informacija, tuo tarpu sudėtinės dalys, iš kurių susideda įkainiai/kaina, tame tarpe tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, laikomos konfidencialiomis, tiekėjui tai pagrindus. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, įkainio sudėtines dalis (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos) nurodė kaip konfidencialią informaciją, todėl, jei iš byloje pateiktų sąmatų nematyti konkrečių įkainių sudedamųjų dalių dydžio, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų galutinės sumos, nėra pagrindo teigti, jog trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsakovei Pirkimo metu pateiktos sąmatos, žiniaraščiai neatitiko Pirkimo dokumentų 1.6.5. punkte nustatytų reikalavimų.

2811.

29Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Autokausta“ (patronuojanti įmonė) ir UAB „Autokausta keliai“ (dukterinė įmonė) yra susiję juridiniai asmenys, tuo tarpu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. yra užsienio kapitalo įmonė. Pasiūlymą pirkimui buvo pateikusi UAB „Autokausta“, veikdama jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kaip subtiekėją nurodė UAB „Autokausta keliai“. Teismas pažymėjo, kad, kai tiekėjas nurodo subrangovus (subtiekėjus), kurių pajėgumais ketina naudotis kvalifikacijai pagrįsti, negali būti laikoma, jog pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė. Teismas sprendė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkime pasiūlymą teikė ir dalyvavo savarankiškai, o UAB „Autokausta keliai“ nei savarankiškai, nei kartu su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo neteikė.

3012.

31Teismas taip pat sprendė, kad ieškovės neįrodė, kad tiekėjos UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ elgėsi nesąžiningai, o jų ryšiai turėjo konkrečios įtakos UAB „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ bei UAB „Kauno tiltai“, ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų turiniui ir nepriklausomumui. Be to, teismo nuomone, byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių spręsti, kad UAB „Autokausta“ dėl to, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. rėmėsi UAB „Autokausta keliai“ pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti, būtų gavusi iš to naudos. Teismas pažymėjo, jog įstatymai nedraudžia susijusiai įmonei būti kito pirkime dalyvaujančio tiekėjo subrangovu. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju byloje nustatytų aplinkybių visuma, nesudaro pagrindo konstatuoti trečiųjų asmenų tiesioginio ar netiesioginio neteisėto bendradarbiavimo apraiškų ar jų elementų.

3213.

33Teismas nurodė, kad iš byloje kartu su pasiūlymu pateikto Kvalifikacijos atestato Nr. 8612, išduoto KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2017 m. lapkričio 30 d. matyti, kad jame nėra nurodyta, kad įmonė turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“. Tačiau byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Autokausta keliai“, kurios pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti (VPĮ 49 str.), rėmėsi KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pagal 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą, tokią teisę turi (kvalifikacijos atestatas Nr. 7575). Be to, su pasiūlymu buvo pateiktas UAB „Autokausta keliai“ užpildyta EBVPD forma, patvirtinantis pašalinimo pagrindų nebuvimą.

3414.

35Teismas darė išvadą, kad bylos duomenys patvirtina, jog tiekėjos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąraše nurodyti asmenys turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: E. I. – statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; J. O. – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos; V. J. Z. – turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai); L. V. – turi teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti inžineriniai statiniai), ką patvirtina SPSC išduoti kvalifikacijos atestatai. Kaip matyti iš 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolų bei 2018 m. kovo 28 d. pasirašytų papildomų susitarimų prie ketinimo protokolų, trečiasis asmuo įsipareigojo įdarbinti specialistus, todėl pasiūlyme jų nereikėjo nurodyti kaip subrangovų. Teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tinkamai pagrindė kvalifikacijos atitikimą Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. ir 2.6.2.4.3. punktuose nustatytiems reikalavimams.

3615.

37Teismas sprendė, kad ieškovių argumentai, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų, nes nebuvo išviešinti tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiasi KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ir, kad perkančioji organizacija pati nesilaikė savo nustatytų Pirkimo sąlygų yra neįrodyti.

38III.

39Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4016.

41Ieškovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai ir ex officio pripažinti 2018 m. birželio 14 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 niekine bei ją panaikinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir išreikalauti rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4210.1

43Trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas buvo įvertintas ne pagal Pirkimo sąlygas. Leidus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą paaiškinti ir priimant paaiškinimus kartu su nauja pasiūlymo forma, pakeitusia pirminį pasiūlymą, buvo pažeistas skaidrumo principas ir sukurtos išskirtinės protekcinės sąlygos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S, kurios pasiūlymas (kartu su vėlesniais pasiūlymo paaiškinimais) privalėjo būti atmestas pagal Pirkimo sąlygų 7.6 – 7.8. punktuose ir 7.22.3 bei 7.22.5 punktuose numatytas taisykles. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas turėjo tokius trūkumus, kurių neįmanoma pagrįstai ir paprastai paaiškinti nepateikiant iš esmės naujo pasiūlymo. Atsakovė nepagrįstai leido KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsisakyti kainos sudėtinių dalių – fiksuotų kainų darbo projektų parengimui, inžinerinių paslaugų ir informacinio stendo įrengimui, jas pakeičiant nebe fiksuota, o kintančia kainos sudėtine dalimi, kuri susieta ir priklauso nuo statybos darbų faktinės apimties, kuri apmatuotina ir įkainuotina pagal statybos darbų sąmatoje nurodytus statybos darbų fiksuotus vienetinius įkainius ateityje vykdant viešojo pirkimo sutartį.

4410.2

45Atsakovės ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. birželio 14 d. pasirašytas susitarimas pakeisti 2018 m. birželio 14 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 (toliau tekste – Susitarimas) papildomai patvirtina atsakovės veiksmų, vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, neteisėtumą. Atsakovė pasirašytu Susitarimu prisitaikė prie KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo ir taip „išsprendė“ pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms problemą. Susitarimui (iš esmės keičiančiam Pirkime skelbtas viešojo pirkimo sutarties sąlygas) atsirasti nebūtų buvę jokio reikalo, jeigu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateiktas pasiūlymas būtų atitikęs Pirkimo sąlygų reikalavimus.

4610.3

47Įvertinęs Susitarimu padarytus viešojo pirkimo sutarties SR-0396 esminius pakeitimus, t. y. pakeičiant prieš tai Pirkime skelbtas viešojo pirkimo sutarties kainodaros ir kainos sumokėjimo taisykles, taip pat priimant Pirkimo reikalavimų neatitinkantį KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą, kurio nuostatas perkėlus į viešojo pirkimo sutartį, už darbo projektų parengimo, inžinerinių paslaugų ir informacinio stendo įrengimo darbus bus mokama ne iš anksto žinoma konkreti fiksuota kaina, o kintanti kaina, kurios dydis priklausys nuo faktinės statybos darbų apimties, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai pagrindų konstatuoti Pirkimo sąlygų ir viešųjų pirkimų imperatyvių principų pažeidimą.

4810.4

49Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentus dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo. Byloje esantys įrodymai ir faktinės Pirkimo vykdymo aplinkybės leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Autokausta“, UAB „Autokausta keliai“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. veikė iškreipdami sąžiningą konkurenciją. Pirkime dalyvavusi UAB „Autokausta“ (veikdama jungtinėje veikloje su UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Fima“) ir UAB „Autokausta keliai“ yra susijusios įmonės KĮ prasme. UAB „Autokausta“ yra UAB „Autokausta keliai“ patronuojanti įmonė, abiejų įmonių vadovas tas pats – J. K., abi įmonės veikia tuo pačiu buveinės adresu – Marvelės g. 199B, Kaunas. Šios aplinkybės neabejotinai leidžia daryti išvadą, kad minėtos įmonės neveikia savarankiškai, žino viena kitos komercinės veiklos aplinkybes, sudarytus sandorius ir žino apie bet kokius kitus su įmonių veikla susijusius sprendimus, įskaitant ir sprendimus dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, todėl sąžininga konkurencija tarp šių įmonių paprasčiausiai objektyviai yra neįmanoma. Atsižvelgiant į UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ sąsajas, šie asmenys vertintini kaip vienas ekonominis vienetas, todėl bet kurio iš šį ekonominį vienetą sudarančių asmenų gauta nauda, laikytina bendra abiejų įmonių nauda. UAB „Autokausta keliai“ susitarimo protokolas su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudarytas po pasiūlymų pateikimo Pirkime stadijos. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ sudarius konkurenciją iškreipiantį susitarimą, tam, kad UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“, kaip vienas ekonominis vienetas, iš viešojo pirkimo sutarties vykdymo gautų ekonominę naudą, kurios nebūtų galėję gauti, jeigu ne KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas.

5010.5

51Ieškovė, siekdama labiau pagrįsti savo poziciją dėl konkurenciją Pirkime iškreipiančio susitarimo egzistavimo, ieškinyje nurodė prašymą pirmosios instancijos teismui išreikalauti iš atsakovo UAB „Autokausta“ (veikiant jungtinėje veikloje su AB „Kauno tiltai“, UAB „Fima“) pateiktą pasiūlymą Pirkime kartu su visais priedais ir atsakovės korespondenciją su UAB „Autokausta“, tačiau pirmosios instancijos teismas minėto prašymo netenkino, konstatavęs, kad minėti įrodymai neturi jokios reikšmės, tam kad ieškinys galėtų būti tenkintas, o vėliau skundžiamame sprendime nurodė, jog ieškovė nepateikė jokių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų savo argumentams pagrįsti. Todėl prašymas dėl įrodymų (UAB „Autokausta“ (veikiant jungtinėje veikloje su AB „Kauno tiltai“, UAB „Fima“) pateikto pasiūlymo Pirkime kartu su visais priedais ir atsakovės korespondencijos Pirkime su UAB „Autokausta) išreikalavimo teikiamas apeliacinės instancijos teismui.

5210.6

53Nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas galimai buvo neobjektyvus, kadangi visi ieškovės procesiniai prašymai buvo atmetami, o atsakovės ir trečiojo asmens tenkinami.

5417.

55Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „Versina“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

5617.1

57Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens pasiūlymą. Trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygas ir jį aiškindamas trečiasis asmuo nepakeitė pasiūlymo esmės, nes išliko nepakeista nei galutinė, nei atskirų darbų dalių kaina. Trečiojo asmens pasiūlymo neaiškumai buvo patikslinti nepakeičiant pasiūlymo esmės. Paslaugų kainų, kaip sudėtinių bendros kainos dalių, nebuvo atsisakyta, nes jos nuo pat pradžių buvo įtrauktos į darbų kainą. Pasiūlymo formoje atlikti pakeitimai įrašant nulinius tarifus buvo padaryti, siekiant tiksliai atspindėti, kad paslaugų kainos įskaičiuotos į darbų kainas ir už jas mokėti papildomai nereikalaujama, todėl atsakovė pagrįstai sprendė dėl trečiojo asmens pasiūlymo tinkamumo. Paslaugų kainų nurodymas kitoje eilutėje yra tik redakcinio pobūdžio pakeitimas, ištaisant aritmetinę klaidą, ir neturi įtakos pateikto pasiūlymo esmei. Pasiūlymo vertinimo metu lemiamą reikšmę turėjo bendra pasiūlymo kaina (Pirkimo sąlygų 7.23 p.), todėl tiekėjai savo nuožiūra galėjo pasirinkti pasiūlymo kainodarą. Atitinkamai atskiros kainos sudedamosios dalys neturėjo įtakos pasiūlymų vertinimo metu ir tai yra tik tiekėjo vidinės kainodaros apsisprendimas. Trečiojo asmens pasiūlyme paslaugų kainos į darbų kainas buvo įskaičiuotos jau iš pradžių teikiant pasiūlymą.

5817.2

59Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantės nurodomos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti konkurenciją ribojančio susitarimo sudarymo, nes ieškovė UAB „Versina“ nepateikė jokių tiesioginių ar netiesioginių tokio susitarimo įrodymų. Pateikti konkurencijos pažeidimą pagrindžiančius įrodymus, apeliantės teigimu, jai sutrukdė tai, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė išreikalauti jos nurodytus įrodymus. Teismas turi teisę, o sąlyginai net ir pareigą, išreikalauti ir prijungti prie bylos medžiagos tik konkrečias bylai reikšmingas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Priešingu atveju, tai būtų piktnaudžiavimo pagrindas, o bylos medžiaga būtų dirbtinai išplečiama nukrypstant nuo bylos esmės ir joje nagrinėjamų klausimų. Nagrinėjamu atveju UAB „Autokausta“ Pirkime pateiktas pasiūlymas nebuvo susijęs su nagrinėjamu trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymu, todėl teismas pagrįstai atsisakė jį išreikalauti.

6017.3

61Kiekvienas procesinis klausimas byloje yra sprendžiamas individualiai ir atsižvelgiant į konkrečiam prašymui reikšmingas aplinkybes. Teismas neturi pareigos išlaikyti kiekybinį balansą ir tenkinti proporcingai tokį patį kiekį abiejų šalių prašymų. Prašymai tenkinami atsižvelgiant į jų pagrįstumą, o ne į prašymą reiškiančią šalį ar vienos šalies patenkintų prašymų kiekį. Apeliantės abejonės dėl pirmosios instancijos teismo neobjektyvumo akivaizdžiai yra nepagrįstos.

6218.

63Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsiliepime į ieškovės UAB „Versina“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, atmesti prašymą dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6418.1

65Į bylą pateiktose KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose, kurios buvo neatskiriama pasiūlymo dalis, yra įskaičiuota visa darbų apimtis, kurią KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. turės atlikti vykdydama Pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad atitinkamai sąmatose nurodytuose įkainiuose yra įskaičiuoti ir darbai / paslaugos, susiję su darbo projekto parengimu, inžinerinių paslaugų suteikimu ir stendų įrengimu. Aplinkybę, kad sąmatose buvo įtraukti ir darbai / paslaugos, susiję su darbo projekto parengimu, inžinerinių paslaugų suteikimu ir stendų įrengimu, akivaizdžiai patvirtina tai, kad sąmatų bendra suma atitinka Pasiūlymo lentelės 5 punkte nurodytą sumą – 34 954 381,95 Eur. Sudėjus pasiūlymo lentelės pozicijas 1.1. – 1.5., 2.1. – 2.4., 3.1. – 3.4., gauname bendrą pasiūlymo kainą (34 954 381,95 Eur), kuri atitinka bendrą sąmatose nurodytą kainą (34 954 381,95 Eur), todėl visiškai nesuprantamas UAB „Versina“ apeliacinio skundo argumentas, kad bendra KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo kaina buvo ne 34 954 381,95 Eur, o 35 478 697,62 Eur. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., pateikdama paaiškinimą ir patikslintą pasiūlymą, nepakeitė pasiūlymo esmės ir nepadarė kitų pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimus. Darbo projekto, inžinerinių paslaugų ir informacinio stendo įrengimo darbų kainos įvertinimas sąmatose pateikiamuose įkainiuose pagal Pirkimo sąlygas nebuvo draudžiamas. Priešingai, Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkte nustatyta pareiga tiekėjams įvertinti visus darbų kiekius žiniaraščiuose ir techninėje dokumentacijoje, atsižvelgiant į numatytą šių darbų atlikimo technologiją.

6618.2

67Nei VPĮ nuostatos, nei Pirkimo sąlygos nedraudžia Pirkimo procedūrose pasitelkti subrangovu (subtiekėju) asmenį, susijusį su kitu asmeniu, kuris savarankiškai teikė atskirą pasiūlymą, todėl kaip nepagrįsta atmestina apeliantės pozicija, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su kitais ūkio subjektais sudarė konkurenciją iškraipantį susitarimą. Bylos duomenys nesudaro pagrindo išvadai, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasitelkdama subrangovu UAB „Autokausta kelia“, ir UAB „Autokausta“, teikdama kitą pasiūlymą su kitais ūkio subjektais, pateikė ne atskirus, o alternatyvius pasiūlymus. Įrodymų apie tai, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., UAB „Autokausta” ir UAB „Autokausta keliai“ kokiu nors būdu būtų derinusios pasiūlymus, nėra. UAB „Autokausta keliai“ nėra nei tiekėjas, nei ūkio subjektų grupės narys – UAB „Autokausta keliai“ yra tik KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., subrangovas, kuris formaliai pasitelktas itin mažai darbų daliai atlikti.

6818.3

69Nekonstatavus susijusių asmenų dalyvavimo viešajame pirkime fakto, UAB “Versina” prašomų išreikalauti dokumentų prijungimas prie bylos yra netikslingas, kadangi apeliantės nurodomi rašytiniai įrodymai neaktualūs ginčui kaip įrodinėjimo priemonė.

7018.4

71KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.neturi jokių ryšių Lietuvoje, yra ne Lietuvos ir net ne Europos Sąjungos bendrovė, todėl UAB „Versina“ teiginiai apie galimus protekcinius sprendimus iš savivaldybės pusės, taip metant „šešėlį“ ant KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. dalykinio vardo ir reputacijos, yra melagingi ir neatitinkantys tikrovės.

7218.5

73Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė kelis nepalankius sprendimus UAB „Versina“ atžvilgiu negali būti pagrindas pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas buvo neobjektyvus nagrinėdamas šią bylą.

7419.

75Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - UAB „LitCon“ ieškinį tenkinti, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

7619.1

77Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti argumentus dėl nelygiaverčio UAB „LitCon“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų vertinimo bei UAB „LitCon“ diskriminavimo. Aplinkybė, kad UAB „LitCon“ ieškinys civilinėje byloje Nr. e2-1792-601/2018 teismo sprendimu, kuris iki šios dienos yra neįsiteisėjęs, buvo atmestas, negali būti pagrindas nenagrinėti argumentų dėl nelygiaverčio vertinimo. Pagal kasacinio teismo praktiką lygiavertiškumo principo pažeidimo aplinkybes viešųjų pirkimų byla nagrinėjantis teismas privalo vertinti ex officio. Atsakovė UAB „LitCon“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymus vertino nelygiavertiškai (itin panašius tiekėjų trūkumus vertino skirtingai, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasufleravo, kaip konkretus neatitikimas Pirkimo sąlygoms turėtų būti paaiškintas ir pan.), protegavo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ir diskriminavo UAB „LitCon“.

7819.2

79Teismas netinkamai įvertino KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo paaiškinimo pobūdį. Priešingai nei nurodyta skundžiamame sprendime, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo paaiškinimas nėra aritmetinio apsirikimo klaidų paaiškinimas, kadangi buvo pateiktas naujas pasiūlymas ir atsisakyta pirminio pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, kurios sudarė apie 0.5 mln. Eur. Tam, kad pasiūlymas būtų paaiškintas nepakeičiant galutinės kainos, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S privalėjo atsisakyti atitinkamų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių, o tai prieštarauja VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatoms. Teismas nepasisakė dėl UAB „LitCon“ pateiktų skaičiavimų, kurie įrodo, kad netiesioginės išlaidos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. lokalinėse sąmatose nebuvo išskirtos. Kai kartu su pasiūlymu pateiktose tiekėjo lokalinėse sąmatose nėra išskirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, tai yra laikoma esminiu pasiūlymo neatitikimu, kuris negali būti paaiškintas.

8019.3

81Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo nuoseklios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, pagal kurią tiekėjai neturi teisės remtis pasiūlyme neišviešintų subrangovų kvalifikacija. Teismas nepagrįstai sprendė, kad subrangovai turėjo būti išviešinti iki pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo, o ne pasiūlymo pateikimo momentu. Teismas nepasisakė dėl UAB „LitCon“ argumento, kad atsakovė, vertindama KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą, nesilaikė Pirkimo sąlygose buvusio reikalavimo, kad tiekėjai savo subrangovus privalo išviešinti pasiūlyme (Pirkimo sąlygų 1.6.1. p.).

8219.4

83Teismas ignoravo UAB „LitCon“ argumentus, kad pagal Pirkimo sąlygas statybos darbų, dėl kurių KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. remiasi subrangovo UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija, apskritai negalima perleisti subrangovams. Iš Pirkimo objekto darbams išduoto statybos leidimo matyti, kad nurodytiems ypatingiems statiniams su paskirtimi „kiti inžineriniai statiniai“ bus atliekamas kapitalinis remontas. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 straipsniu, į kapitalinio remonto darbų apimtį patenka konstrukcijų dalyje numatyti darbai. Pirkimo sąlygų 1.10. punkte nustatyta, kad tiekėjas pats (savo jėgomis, nepasitelkiant subrangos) turi atlikti ne mažiau kaip 60 % Techninio projekto konstrukcijų dalyje numatytų darbų. Tuo tarpu minėtas Pirkimo sąlygų 2.6.2.1. punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekėjas turėtų teisę vykdyti statybos darbus ypatingų statinių kategorijoje, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ yra taikomas absoliučiai visiems Pirkimo objektą sudarantiems darbams, tame tarpe ir Techninio projekto konstrukcijų dalyje numatytiems darbams.

8419.5

85Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasitelkiami specialistai atitinka Pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Atsakovė pareikalavo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikti įrodymus apie specialistą (ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, atestuotą statinių grupėje iki inžineriniai statiniai), praėjus 1,5 mėnesio po to, kai KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. buvo pripažinta Pirkimo laimėtoja.

8619.6

87Teismas rėmėsi kasacinio teismo praktika, kurios ratio decidendi nesutampa su ginčo aplinkybėmis. Byloje nebuvo įrodymų, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paraišką gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti darbus kategorijoje ypatingi statiniai, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ Lietuvos Respublikoje, pateikė iki pasiūlymų pateikimo momento, todėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturėjo teisės remtis kvalifikacija, dėl kurios įgijimo kreipėsi ir kurią įgijo tik po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8819.7

89Teismas rėmėsi teisės aktais, kurie KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atžvilgiu negali būti taikomi. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. yra Turkijos bendrovė, tuo tarpu Turkija nėra nei Europos Sąjungos, nei Europos ekonominės erdvės valstybė, nei Šveicarijos Konfederacijos narė. Atsižvelgiant į tai, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nėra taikomos Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatos, kuriomis remiantis nurodytoms valstybėms narėms taikoma išimtis, leidžianti remtis kilmės valstybėje įgyta kvalifikacija, kuri Lietuvos Respublikoje pripažinta po pasiūlymų pateikimo momento. Būtent dėl to, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturi teisės remtis kvalifikacija, kurią įgijo tik pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9019.8

91Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, kad atsakovė ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., sudarydamos Pirkimo sutartį, sudarė papildomą susitarimą ir juo pakeitė esmines sąlygas (sutarties kainodarą, atsiskaitymo už papildomus darbus tvarką), ką draudžia VPĮ 89 straipsnio nuostatos. Papildomas susitarimas buvo sudarytas tam, kad ydingas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. būtų „pritaikytas“ prie Pirkimo sąlygų reikalavimų.

9220.

93Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsiliepime į ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „LitCon“ apeliacinį skundą. Netenkinus minėto prašymo, UAB „LitCon“ apeliacinį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Prijungti naują rašytinį įrodymą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

9420.1

95Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1031-180/2018, UAB „LitCon“ ieškinys dėl savivaldybės pašalinimo ir Pirkimo procedūrų atmestas, todėl laikytina, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. UAB „LitCon“ nebelaikytinas suinteresuotu ginčo Pirkimo dalyviu. Nebūdama suinteresuotu dalyviu, UAB „LitCon“ nebeturi procesinio suinteresuotumo baigtimi, todėl civilinė byla pagal UAB „LitCon“ apeliacinį skundą turi būti nutraukta.

9620.2

97Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo UAB „LitCon“ argumentų dėl nelygiaverčių pasiūlymų vertinimo. Skundžiamo sprendimo 87-93 punktuose pateikta pirmosios instancijos teismo motyvacija dėl nelygiaverčių pasiūlymų vertinimo. Teismas tik nepasisakė dėl UAB „LitCon“ pasiūlymo vertinimo, kadangi šioje byloje nebuvo nagrinėjamos UAB „LitCon“ pasiūlymo atmetimo priežastys. UAB „LitCon“ argumentai, kad perkančioji organizacija skirtingai vertino jos ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymus, bei, kad buvo proteguojama KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., yra visiškai nepagrįsti. Vien tai, kad UAB „LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas, o KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neatmestas, negali būti pagrindas pripažinti, jog pasiūlymai buvo vertinami skirtingai. Situacijos, dėl kurių buvo prašoma paaiškinti UAB „LitCon“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymus, buvo absoliučiai skirtingos. Tai, kad UAB „LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1031-180/2018.

9820.3

99Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad, neva atsisakydama paslaugų kainos sudedamųjų dalių, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. nepakeitė savo pasiūlymo. Bendra pasiūlymo kaina nebuvo pakeista, taip pat nebuvo pakeistas KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. lokalinėse sąmatose nurodytas nei vienas įkainis, o bendra pasiūlymo suma visiškai sutapo su bendra lokalinėse sąmatose pateikia suma. Į bylą yra pateiktos lokalinės sąmatos, kurių bendra suma identiškai atitinka KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. bendrą pasiūlymo kainą – 34 954 381,95 Eur, todėl nėra suprantama, kodėl UAB „LitCon“ teigia, kad lokalinių sąmatų suma yra 35 478 697,62 Eur. Vien tas faktas, kad, sudėjus visas atskiras KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo pozicijas, yra gaunama visiškai tokia pati suma, kaip nurodyta bendra suma lokalinėse sąmatose (34 954 381,95 Eur), akivaizdžiai patvirtina, kad pasiūlymo formoje buvo išskaidytos šios sudėtinės dalys, tačiau jos yra įtrauktos lokalinių sąmatų įkainiuose, nes, priešingu atveju, būtų maža tikimybė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlyme sudėjus darbų ir paslaugų kainas būtų gaunama tokia pati suma kaip nurodyta lokalinėse sąmatose.

10020.4

101Siekiant paneigti bet kokias UAB „LitCon“ spekuliacijas, buvo priimtas sprendimas paviešinti vieną puslapį iš KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. teiktų lokalinių sąmatų su išviešintomis tiesioginių bei netiesioginių išlaidų sumomis, kurios įprastai pripažįstamos konfidencialia informacija. Išviešinus šį rašytinį įrodymą, tampa aišku, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. lokalinėse sąmatose pateikė tiesiogines, tiek netiesioginės išlaidas.

10220.5

103VPĮ 45 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. liepos 1 d.) suteikia teisę tiekėjams subrangovus pasitelkti taip pat ir išviešinti ir po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, net ir tuo atveju, jeigu jie nebuvo nurodyti pasiūlymų teikimo metu. Analogiškos pozicijos šiuo klausimu laikosi ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

10420.6

105Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygas statybos darbų, dėl kurių remiamasi subrangovo UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija, apskritai negalima perleisti subrangovams, nes neva statybos leidime ypatingiems statiniams su paskirtimi „kiti inžineriniai statiniai“ bus atliekamas kapitalinis remontas ir į darbų apimtis patenka konstrukcijų dalis, o pagal Pirkimo sąlygų 1.10 punktą pats tiekėjas turi atlikti ne mažiau kaip 60 procentų Techninio projekto konstrukcijų dalyje numatytų darbų. Statybos leidime yra labai aiškiai nurodyta, kad ypatingiems statiniams su paskirtimi „kiti inžineriniai statiniai“ priskirti 4 apšvietimo bokštai, kuriuos numatoma griauti, o griovimo darbai priskiriami prie bendrastatybinių darbų. Tuo tarpu pagal statybos leidimą futbolo aikštė ir lengvosios atletikos aikštė su bėgimo takais nors ir priskiriama „kitų inžinerinių statinių paskirčiai“, tačiau šie statiniai yra priskirti nesudėtingų statinių kategorijai. 4 apšvietimo bokštų griovimo darbų kaina lokalinėse sąmatose yra tik 2 305,80 Eur, todėl niekaip nesudaro 60 procentų darbų. Tuo tarpu futbolo aikštė ir lengvosios atletikos aikštė su bėgimo takais rekonstrukcijai, nėra reikalingas atestatas.

10620.7

107Pirkimo sąlygų 1.10 punkte numatytas reikalavimas išviešinti pasiūlyme tik tuos asmenis, kuriuos planuojama pasitelkti kaip subrangovus. Kaip matyti iš pateiktų ketinimų protokolų, specialistus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. ketino įdarbinti, o ne samdyti subrangos pagrindais, todėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų pateikimo metu neturėjo pareigos šių specialistų išviešinti. Pareiga juos išviešinti atsirado vėliau, t. y. atliekant kvalifikacijos tikrinimo procedūras iki sudarant Pirkimo sutartį, kas ir buvo padaryta.

10820.8

109Nors KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikaciją ypatingos kategorijos statinių grupėje, statinių paskirtyje „kiti inžineriniai statiniai“ Lietuvos Respublikoje įgijo po pasiūlymų pateikimo termino, tačiau nagrinėju atveju yra reikšmingi keli aspektai: pirma, pasiūlymų pateikimo terminui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. buvo pasitelkusi subrangove UAB „Autokausta keliai”, todėl atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimą turėti kvalifikaciją ypatinguose statiniuose, paskirtyje „kiti inžineriniai statiniai“; antra, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Turkijos Respublikoje kvalifikaciją ypatinguose statiniuose, paskirtyje „kiti inžineriniai statiniai“ turėjo, kadangi, priešingu atveju, Lietuvos Respublikoje tokios kvalifikacijos be reikalaujamos patirties tokių objektų statyboje nebūtų galima įgyti, kadangi pagal teisės aktus siekiant gauti atitinkamą kvalifikaciją rangovai privalo įrodyti, kad jie turi patirties atitinkamos kategorijos statinių statyboje; trečia, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacijos atestatą minėtoje kategorijoje įgijo gerokai iki Pirkimo sutarties sudarymo, t. y. iki 2018 m. birželio 14 d.

11020.9

111Apeliantė nenurodo jokių argumentų, kurie įtikinimai patvirtintų, kad Papildomu susitarimu buvo iš esmės pakeista Pirkimo sutartis, pažeidžiant kitų Pirkimo dalyvių teises ar teisėtus interesus, o ypač UAB „LitCon“, kuri nebėra suinteresuotas Pirkimo dalyvis. Nesant akivaizdaus neteisėtumo, teismas neturėjo pareigos peržiūrėti ex officio Papildomo susitarimą.

11221.

113Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „LitCon“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

11421.1

115Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo klausimą dėl nelygiaverčio tiekėjų vertinimo ginčo Pirkime (sprendimo 87-93 punktai) ir pagrįstai sprendė, kad atsakovė pasiūlymus vertino pagal vienodus kriterijus, lygiaverčiai ir nediskriminuodama nei vieno tiekėjo. Vienintelis dalykas, kurio pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo buvo pačios apeliantės pasiūlymo vertinimas, kuris buvo nagrinėjamas kitoje byloje.

11621.2

117Teismas pagrįstai sprendė, kad, tikslindamas pasiūlymą, trečiasis asmuo neatsisakė sudėtinių kainos dalių ir nepakeitė jo esmės. Apeliantė ignoruoja faktą, kad trečiasis asmuo išlaikė nepakeistą bendrą pasiūlymo kainą, o tai yra reikšmingiausias pasiūlymų vertinimo kriterijus, be to, nepasikeitė ir atskirų darbų kainos. Trečiojo asmens atliktas pasiūlymo paaiškinimas ir patikslinimas apėmė tik akivaizdžius aritmetinio pobūdžio ir lengvai ištaisomus neatitikimus. Kadangi atsakovės nustatytas trečiojo asmens sąmatų ir pasiūlymo formoje esančių duomenų neatitikimas išimtinai atitiko konkrečios darbų grupės paslaugų kainų sumą, toks neatitikimas objektyviai negalėjo susidaryti kitaip kai tik sąmatose iškart įskaičiavus paslaugų kainas į darbų kainas.

11821.3

119Klausimas dėl to, ar netiesioginės išlaidos buvo įtrauktos į trečiojo asmens pasiūlymą, yra išimtinai fakto klausimas. Tvirtindama, kad trečiasis asmuo į pasiūlymą nėra įtraukęs netiesioginių išlaidų, apeliantė remiasi vien tik prielaidomis, spėjimais ir pavieniais paskaičiavimais. Siekiant išsklaidyti bet kokias abejones dėl trečiojo asmens sąmatų atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, buvo pateikta trečiojo asmens sąmata „02. SP – Sklypo plano dalies kokių žiniaraščiai“, iš kurios aiškiai matyti, kad yra išskirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

12021.4

121Teismas, remdamasis pasikeitusiu tiekėjo kvalifikacijos vertinimo teisiniu reglamentavimu, pagrįstai sprendė, kad atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją dėl teisės atlikti darbus ypatinguose statiniuose, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“, todėl nebuvo pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo. Pagal VPĮ 45 straipsnio 3 dalį, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikti netgi tuo atveju, jeigu su pasiūlymu jie ar atitinkama jų dalis nebuvo pateikti išvis, nes tiekėjas gali pateikti jo kvalifikaciją pagrindžiančius naujus dokumentus ir tikslinant pasiūlymą, t. y. jau po pasiūlymų pateikimo. Analogiškos taisyklės taikytinos ir tiekėjui savo kvalifikaciją grindžiant subrangos teisinių santykių pagrindu pasitelkto kito ūkio subjekto pajėgumais. Jei tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu neturi duomenų apie ūkio subjektus, kurių kvalifikacija ketina remtis, tokiais atvejais duomenys apie pasitelkiamą subtiekėją gali būti išviešinti ir po pasiūlymo pateikimo. Nagrinėjamu atveju kartu su pasiūlymu buvo pateiktas Kvalifikacijos atestatas Nr. 8612, kuris išduotas 2017 m. lapkričio 30 d. Šis atestatas nesuteikė teisės trečiajam asmeniui būti ypatingojo statinio statybos rangovu statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“, todėl trečiasis asmuo pateikė dar iki pasiūlymų pateikimo momento su UAB „Autokausta keliai“ sudarytą 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą, kurio pagrindu trečiasis asmuo ketino remtis UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija Pirkimo sąlygų 2.6.2.1 punkto reikalavimui išpildyti.

12221.5

123Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo tinkamu metu išviešino Pirkimo sutarties vykdymui planuojamų įdarbinti specialistų sąrašą, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Pirkimo sąlygų 1.10 punkte tiesiogiai numatytas reikalavimas išviešinti pasiūlyme tik tuos darbuotojus, kuriuos planuojama pasitelkti kaip subrangovus, todėl trečiasis asmuo pagrįstai šių duomenų pasiūlyme neišviešino. Net ir tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo būtų nusprendęs asmenis, su kuriais 2018 m. sausio 31 d. buvo sudaryti ketinimų protokolai, ne įdarbinti, o pasitelkti kaip subrangovus, kaip jau buvo minėta, tokį faktą pagal naująjį teisinį reglamentavimą taip pat buvo galima išviešinti ir po pasiūlymo pateikimo ar atsakovei pareikalavus kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.

12421.6

125Teismas pagrįstai ex officio nenagrinėjo Papildomo susitarimo teisėtumo, nes byloje buvo nagrinėjami klausimai išimtinai susiję su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu ir jo atitikimu Pirkimo dokumentų reikalavimams, o Papildomo susitarimo galimo neteisėtumo klausimas nėra akivaizdus.

126Teisėjų kolegija

konstatuoja:

127IV.

128Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12922.

130Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

131Dėl naujų rašytinių įrodymų ir rašytinių paaiškinimų bei prašymo išreikalauti įrodymus

13223.

133Apeliantė UAB „LitCon“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose dėsto savo poziciją dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo jos argumentų dėl nelygiaverčio jos ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų vertinimo bei jos suinteresuotumo šios bylos baigtimi. Be to, apeliantė prašo prie bylos prijungti Viešųjų pirkimų tarnybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. konsultaciją.

13424.

135Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė rašytinius paaiškinimus dėl UAB „LitCon“ pateiktų rašytinių paaiškinimų ir 2018 m. gegužės 16 d. bei 2017 m. spalio 11 d. Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus.

13625.

137Kasacinio teismo pabrėžiama, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio skundo reikalavimo. Šis draudimas susijęs su apeliacinio proceso paskirtimi ir ypatumais, proceso dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimu bei su tuo, kad būtent apeliacinio skundo pagrindas ir dalykas apibrėžia apeliacinio proceso ribas (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197-611/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-208-916/2017 24 punktą ir kt.).

13826.

139Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės UAB „LitCon“ pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, savo turiniu yra pateikto apeliacinio skundo argumentų papildymas. Ir nors naujų duomenų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas, atsižvelgiant į teisingo bylos išnagrinėjimo prioritetinį tikslą, nėra absoliutus, nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į teikiamos informacijos pobūdį išimties taikymas nesvarstytinas, todėl ieškovės rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti. Analogiškai atsisakytina priimti ir Kauno miesto savivaldybės administracijos rašytinius paaiškinimus dėl apeliantės UAB „LitCon“ pateiktų rašytinių paaiškinimų bei su jais pateiktus Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimus, kurie, be kita ko, jau yra byloje.

14027.

141Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su atsiliepimu į apeliantės UAB „LitCon“ skundą pateikė vieną puslapį iš jos perkančiajai organizacijai teiktų lokalinių sąmatų su išviešintomis tiesioginių bei netiesioginių išlaidų sumomis.

14228.

143Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu būtina atsižvelgti ir į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui. Naujų įrodymų priėmimas yra apeliacinės instancijos teismo diskrecija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-9-684/2017).

14429.

145Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsiliepimas į UAB „LitCon“ apeliacinį skundą, su kuriuo pateiktas naujas rašytinis įrodymas, buvo išsiųstas šalims susipažinti, kas suponuoja išvadą, jog šalims jis turi būti žinomas, bei į tai, kad jis yra susijęs su vienu iš byloje nagrinėjamų klausimų dėl tiesioginių bei netiesioginių išlaidų įtraukimo į trečiojo asmens su pasiūlymų pateiktas lokalines sąmatas, jis prijungtinas prie bylos ir vertintinas visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų kontekste.

14630.

147Ieškovė UAB „Versina“, siekdama pagrįsti savo poziciją dėl konkurenciją Pirkime iškreipiančio susitarimo egzistavimo, prašo išreikalauti iš atsakovo UAB „Autokausta“ (veikiant jungtinėje veikloje su AB „Kauno tiltai“, UAB „Fima“) pateiktą pasiūlymą Pirkime kartu su visais priedais ir atsakovės korespondenciją su UAB „Autokausta“.

14831.

149Teismas gali išreikalauti ir prijungti prie bylos medžiagos tik konkrečias bylai reikšmingas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Priešingu atveju, bylos medžiaga būtų dirbtinai išplečiama nukrypstant nuo bylos esmės ir joje nagrinėjamų klausimų. Nagrinėjamu atveju UAB „Autokausta“ Pirkime pateiktas pasiūlymas tiesiogiai nėra susijęs su šioje byloje ginčo objektu esančiu trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymu, todėl teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo tenkinti minėtą apeliantės prašymą iš reikalauti rašytinius įrodymus.

15032.

151Be to, pažymėtina, kad apeliantės prašomi išreikalauti duomenys yra didelės apimties ir apimantys tiekėjams itin jautrią informaciją, todėl jų išreikalavimas be jokio objektyvaus pagrindo negali būti vertinamas kaip proporcingas apeliantės siekiamiems tikslams – niekuo nepagrįstoms abejonėms dėl tariamo konkurenciją iškreipiančio susitarimo egzistavimo patvirtinimo. Maža to, minėto prašymo tenkinimas šioje proceso stadijoje akivaizdžiai užvilkintų bylos nagrinėjimą.

152Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

15333.

154Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdė viešąjį pirkimą „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 359093). Pirkimo objektas – S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų darbo projektų parengimas pagal prie Sutarties pridedamus Sporto paskirties pastato Perkūno al. 5, Kaune rekonstravimo ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos techninius projektus ir darbų kiekių žiniaraščius (techninė dokumentacija) ir rekonstravimo bei statybos darbų atlikimas pagal parengtus darbo projektus, techninę dokumentaciją ir lokalines darbų sąmatas. Pirkimas į dalis neskaidomas. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis pagal Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2017 m. gruodžio 13 d. protokolu Nr. 32-16-103 patvirtintus S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimo atviro konkurso dokumentus, jų patikslinimus ir paaiškinimus. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: kainos ir kokybės santykį.

15534.

156Pirkime pasiūlymus pateikė: ieškovė UAB „Versina“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „KRS“, AB „YIT KAUSTA“ ir UAB „Mitnija“, UAB „Eikos statyba“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Eika“, UAB „Hidrostatyba“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Šilutės automobilių keliai“ ir UAB „HSC Baltic“, UAB „Autokausta“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“, ieškovė UAB „LitCon“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Dzūkijos statyba“, bei trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkimo laimėtoja buvo pripažinta KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S., ieškovės UAB „Versina“ pasiūlymas įrašytas antroje vietoje, o ieškovės UAB „LitCon“ pasiūlymas atmestas atsakovės Viešojo pirkimo komisijos 2018 m. kovo 14 d. raštu Nr. 32-14-205) (atsakovės sprendimo atmesti UAB „LitCon“ pasiūlymą teisėtumas patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi). 2018 m. birželio 14 d. atsakovė su Pirkimo laimėtoja KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 ir papildomą susitarimą prie sutarties.

15735.

158Ieškovė UAB „Versina“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S.; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo veiksmus.

15936.

160Ieškovė UAB „LitCon“ ieškiniu taip pat prašė teismo panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „S. Dariaus ir Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcinio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant stadiono esamą infrastruktūrą, ir automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų pirkimas“ priimtą sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas bei sprendimą pripažinti KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkimo laimėtoja.

16137.

162Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinius atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas sprendė, kad ieškovių argumentai, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentų, nes nebuvo išviešinti tretieji asmenys, kurių pajėgumais rėmėsi KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., ir, kad perkančioji organizacija pati nesilaikė savo nustatytų Pirkimo sąlygų, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tinkamai pagrindė kvalifikacijos atitikimą Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. ir 2.6.2.4.3. punktuose nustatytiems reikalavimams. Taip pat teismas sprendė, kad ieškovės neįrodė, jog tiekėjos UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ elgėsi nesąžiningai, o jų ryšiai turėjo konkrečios įtakos UAB „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Fima“ bei UAB „Kauno tiltai“, ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų turiniui ir nepriklausomumui.

16338.

164Tiek ieškovė UAB „Versina“, tiek ieškovė UAB „LitCon“ su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniuose skunduose prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinius tenkinti.

16539.

166Ieškovės UAB „Versina“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais: 1) leidus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą paaiškinti ir priimant paaiškinimus kartu su nauja pasiūlymo forma, pakeitusia pirminį pasiūlymą, buvo pažeistas skaidrumo principas ir sukurtos išskirtinės protekcinės sąlygos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.; 2) atsakovės ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. birželio 14 d. pasirašytas susitarimas pakeisti 2018 m. birželio 14 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. SR-0396 papildomai patvirtina atsakovės veiksmų, vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, neteisėtumą; 3) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentus dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo; 4) nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas galimai buvo neobjektyvus, kadangi visi ieškovės procesiniai prašymai buvo atmetami, o atsakovės ir trečiojo asmens tenkinami; teismas apskritai atsisakė išreikalauti bylai svarbius rašytinius įrodymus.

16740.

168Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde nurodo šiuos esminius argumentus: 1) teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti argumentus dėl nelygiaverčio UAB „LitCon“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų vertinimo bei UAB „LitCon“ diskriminavimo; 2) teismas netinkamai įvertino KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo paaiškinimo pobūdį; 3) teismas nukrypo nuo nuoseklios kasacinio teismo praktikos, pagal kurią tiekėjai neturi teisės remtis pasiūlyme neišviešintų subrangovų kvalifikacija; 4) teismas ignoravo UAB „LitCon“ argumentus, kad pagal Pirkimo sąlygas statybos darbų, dėl kurių KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. remiasi subrangovų UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija, apskritai negalima perleisti subrangovams; 5) teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasitelkiami specialistai atitinka Pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; 6) teismas rėmėsi kasacinio teismo praktika, kurios ratio decidendi nesutampa su ginčo aplinkybėmis; 7) teismas rėmėsi teisės aktais, kurie KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atžvilgiu negali būti taikomi; 8) teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, kad atsakovė ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., sudarydamos Pirkimo sutartį, sudarė papildomą susitarimą ir juo pakeitė esmines sąlygas.

169Dėl UAB „LitCon“ suinteresuotumo bylos baigtimi

17041.

171Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kelia klausimą dėl UAB „LitCon“ suinteresuotumo bylos baigtimi. Trečiojo asmens teigimu, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo buvo nuspręsta, kad UAB „LitCon“ pasiūlymas ginčo Pirkime buvo atmestas pagrįstai, UAB „LitCon“ prarado materialinį suinteresuotumą. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo su tokia pozicija sutikti.

17242.

173Viena svarbiausių teisės į teisminę gynybą naudojimosi prielaidų – asmens teisinis suinteresuotumas apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009).

17443.

175Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra nuosekliai suformuota tiekėjų teisinio suinteresuotumo viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose praktika (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2015 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015).

17644.

177Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, spręsdami asmenų procesinio subjektiškumo klausimą, teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo; teisinis suinteresuotumas, pagrindžiantis teisę į teisminę gynybą, negali būti paneigiamas argumentais dėl tokio kreipimosi tikslingumo ar besikreipiančio asmens reiškiamų reikalavimų pagrįstumo; sprendžiant, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą, nevertinamos aplinkybės, kurios yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir kurių pagrindu teismas sprendžia, patenkinti ar atmesti ieškinį (pvz., tiekėjo galimybė laimėti viešąją pirkimą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija).

17845.

179Taigi kasacinis teismas pripažįsta plačią teisę ginti tiekėjų interesus teisme, t. y. ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti.

18046.

181Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegijos nuomone, nors nagrinėjamu atveju UAB „LitCon“ ir buvo pašalinta iš ginčo Pirkimo procedūrų, tačiau ji vertintina kaip turinti materialinį suinteresuotumą bylos baigtimi, kadangi, pripažinus Pirkimo sutartį Nr. SR-0396 negaliojančia, ji pagrįstai galėtų tikėtis, jog iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jai konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

18247.

183Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip teisiškai nepagrįsti trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. argumentai dėl UAB „LitCon“ suinteresuotumo bylos baigtimi nebuvimo.

184Dėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo vertinimo

18548.

186Kaip matyti iš apeliacinių skundų turinio, ieškovės atsakovės sprendimą pripažinti trečiąjį asmenį KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkimo laimėtoja ginčija keliais aspektais: pirma, perkančioji organizacija leido trečiajam asmeniui pakeisti pasiūlymą; antra, pirkimo laimėtojos pateiktos sąmatos neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų; trečia, trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų (Pirkimo laimėtoja neturi reikiamos kvalifikacijos tam tikriems darbams atlikti, tinkamų specialistų); ketvirta, trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., teikdamas pasiūlymą, neišviešino pasitelkiamo subrangovo; penkta, perkančioji organizacija nelygiaverčiai vertino tiekėjų pasiūlymus.

187Dėl pasiūlymo keitimo

18849.

189Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai leido KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pakeisti pasiūlymą, pateikiant iš esmės kokybiniu ir turinio aspektu naują pasiūlymą, t. y. nepagrįstai leido atsisakyti kainos sudėtinių dalių, nors iš esmės galėjo prašyti tik paaiškinti galimas pateikto pasiūlymo bendros kainos skaičiavimo aritmetines klaidas.

19050.

191VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtina, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi.

19251.

193VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.

19452.

195Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (ši VPĮ (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 30 d.) nuostata turiniu yra itin panaši į šiam ginčui aktualią VPĮ 55 straipsnio 9 dalį) reguliavimas, aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti, a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytinus, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės pasireiškia ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

19653.

197Teisingumo Teismo praktikoje taip pat buvo išaiškinta, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB 2 straipsniu konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191).

19854.

199Taigi, perkančiosios organizacijos diskrecija, taikant VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatas, iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti.

20055.

201Nagrinėjami atveju Pirkimo objektas susideda iš: 1) daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo, panaudojant ir pritaikant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono esamą infrastruktūrą, darbų; 2) stadiono tribūnų išplėtimo, VIP zonos su tribūnomis ir stogu virš tribūnų, tribūnų renovacijos darbų; 3) automobilių saugyklos su teniso aikštynu statybos darbų. Pirkimo sąlygų 1.6.1 punkte numatytas reikalavimas tiekėjams parengti pasiūlymą ir jį užpildyti pagal Pirkimų sąlygų priedą (pasiūlymų forma) Nr. 2. Pasiūlymo formoje yra išskirtos atskiros eilutės pasiūlymo kainos sudėtinėms dalims nurodyti. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje pasiūlymo formos lentelėje prie kiekvienos iš nurodytų darbų grupės atskirai buvo išskirtos šios kainų eilutės: darbų atlikimo kaina (1.1, 2.1, 3.1); darbo projekto parengimo kaina (1.2, 2.2, 3.2), inžinerinių paslaugų kaina (1.3, 2.3, 3.3); stendų įrengimo kaina (1.4 – taikoma tik pirmai darbų grupei). Kartu su pasiūlymu tiekėjai taip pat turėjo pateikti detalias sąmatas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 1.6.5 punkto reikalavimus ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 6 priedo 5 lentelę. Pirkimo sąlygose nebuvo jokių nurodymų, kokius skaičius įrašyti į atitinkamas eilutes. Pasiūlymų vertinimo kriterijus - bendra pasiūlymo kaina.

20256.

203Bylos duomenys patvirtina, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikė pasiūlymą, kuriame buvo nurodytos visos sudėtinės pasiūlymo bendros kainos dalys. Be atitinkamos statybos darbų kainos (pasiūlymo formos eil. Nr. 1.1, 2.1, 3.1), buvo įrašytos darbo projektų parengimo kainos (pasiūlymo formos eil. Nr. 1.2, 2.2, 3.2), inžinerinių paslaugų kainos (pasiūlymo formos eil. Nr. 1.3, 2.3, 3.3) ir informacinio stendo įrengimo kaina (pasiūlymo formos eil. Nr. 1.4). Kartu su trečiojo asmens pasiūlymu pateiktose Pirkimo sąlygas ir Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 6 priedo 5 lentelę atitinkančiose sąmatose atskirų paslaugų kainos nebuvo išskirtos. Bendra sąmatose nurodytų darbų suma atitikimo bendrą pasiūlymo kainą – 34 954 381,95 Eur.

20457.

205Įvertinusi visas eilutes, perkančioji organizacija nustatė, kad bendra pasiūlymo kaina turėtų būti 35 478 697,62 Eur su PVM, o ne kaip yra nurodyta KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo formoje – 34 954 381,95 Eur su PVM. Kadangi perkančiajai organizacijai dėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo kainos apskaičiavimo kilo neaiškumų, ji 2018 m. vasario 20 d. kreipėsi į KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. prašydama paaiškinti pasiūlymą. Kreipimesi nurodė, kad daro prielaidą, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatų įkainiuose yra įskaičiuota ne tik statybos darbų atlikimo, tačiau ir darbo projektų parengimo, inžinerinių paslaugų ir stendo įrengimo darbų kainos. Jeigu ši prielaida pasirodytų teisinga, perkančioji organizacija paprašė patvirtinti bei nurodyti, į kuriuos statybos darbų įkainius yra įtrauktos minėtos paslaugų kainos.

20658.

207KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškino, kad Sąmatose nurodytus įkainius yra įskaičiuoti ir darbai / paslaugos, susijusios su darbo projekto parengimu, inžinerinių paslaugų suteikimu ir stendų įrengimu, bei pateikė patikslintą pasiūlymą, kuriame, nekeisdama galutinės kainos, nurodė, kad už darbo projekto parengimą, inžinerinių paslaugų suteikimą ir stendų įrengimą taikys 0 Eur fiksuotos kainos tarifą.

20859.

209Kaip matyti ir į bylą pateiktų KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatų, kurios yra neatskiriama KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo dalis, jose yra įskaičiuota visa darbų apimtis, kurią KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. turės atlikti vykdydama sudarytą Pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad atitinkamai sąmatose nurodytuose įkainiuose yra įskaičiuoti ir darbai / paslaugos, susiję su darbo projekto parengimu, inžinerinių paslaugų suteikimu ir stendų įrengimu.

21060.

211Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybę, kad sąmatose buvo įtraukti ir darbai / paslaugos, susiję su darbo projekto parengimu, inžinerinių paslaugų suteikimu ir stendų įrengimu, papildomai patvirtina ir ta aplinkybė, kad sąmatų bendra suma atitinka KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo lentelės 5 punkte nurodytą sumą – 34 954 381,95 Eur. Sudėjus KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pasiūlymo lentelės pozicijas 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.4, 3.1 – 3.4, gauname bendrą KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo kainą (34 954 381,95 Eur), kuri atitinka bendrą sąmatose nurodytą kainą (34 954 381,95 Eur).

21261.

213Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai, kad, sudėjus visas atskiras KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pozicijas, gaunama tapati suma, kaip ir nurodyta bendra suma sąmatose, patvirtina, jog nors KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo formoje buvo išskaidytos šios sudėtinės dalys, tačiau jos jau yra įtrauktos sąmatose į įkainius. Priešingu atveju, jeigu taip nebūtų, būtų itin maža tikimybė, kad sudėjus darbų ir paslaugų kainas, būtų gaunama tokia pati suma kaip ir nurodyta sąmatose.

21462.

215Esant nurodytoms aplinkybėms, iš pasiūlymo dokumentų visumos darytina išvada, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose buvo įtraukusi ir darbo projekto parengimo, ir inžinerinių paslaugų suteikimo, ir stendų įrengimo kainas, todėl perkančioji organizacija pagrįstai paprašė KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. patikslinti pasiūlymą, užpildant naują formą, kur KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. darbo projekto parengimo, inžinerinių paslaugų suteikimo ir stendų įrengimo kainų pozicijose nurodė 0 Eur tarifą, kadangi šios kainos jau buvo įskaičiuotos į sąmatose nurodytų darbų įkainius.

21663.

217Nors tiek apeliantė UAB „Versina“, tiek apeliantė UAB „LitCon“ tvirtina, kad trečiojo asmens patikslinta pasiūlymo forma, kurioje įrašyti nuliniai fiksuoti paslaugų įkainiai, iš esmės pakeitė pirminį trečiojo asmens pasiūlymą, nes buvo atsisakyta sudėtinių pasiūlymo kainos dalių, tačiau šis argumentas vertintinas kaip nepagrįstas. Objektyviai neįmanoma atsisakyti sudėtinių kainos dalių nepakeičiant bendros pasiūlymo kainos, t. y. jeigu kažkokių kainos dalių buvo atsisakyta, atskirų darbų kaina ir galutinė pasiūlymo kaina turėjo sumažėti. Tuo tarpu KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. bendra pasiūlymo kaina, kaip ir jos sudėtinės dalys, liko nepakitusi.

21864.

219Kaip nepagrįsta atmestina ir apeliantės pozicija, kad, patikslintame pasiūlyme nurodžius nulinius įkainius už darbo projekto parengimą, inžinerines paslaugas ir informacinio stendo įrengimą, buvo iškreiptas mišrus fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo metodas. Pagal trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymą, atsakovė mokės fiksuoto dydžio nulinio tarifo kainą už paslaugas, t. y. atskirai už paslaugas atsakovė nemokės. Paslaugų kaina yra įskaičiuota į darbų atlikimo kainą atitinkamu trečiojo asmens vidinėje kainodaroje nustatytu procentu, tačiau už darbų atlikimą, kaip buvo numatyta Pirkimo dokumentuose, atsakovė mokės už faktiškai atliktų darbų kiekį pagal trečiojo asmens sąmatose pateiktus fiksuotus įkainius. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad nulinis įkainis pagrįstai gali būti laikomas fiksuotu įkainiu, todėl trečiasis asmuo turėjo teisę pasiūlyme nustatyti nulinį įkainį už paslaugas ir kainą už jas įskaičiuoti kitose pasiūlymo dalyse.

22065.

221Tiekėjas turi teisę, kiek tai nepažeidžia imperatyvių reikalavimų, laisvai pasirinktu būdu formuoti kainos pasiūlymą bei spręsti dėl savo kainodaros ir konkrečių kainodaros elementų. Nagrinėjamu atveju Pirkimo dokumentai nedraudė tiekėjams savo nuožiūra į sąmatose nurodytą darbų kainą įskaičiuoti ir paslaugų kainas pasiūlyme nurodant nulinį tarifą už paslaugas. Pažymėtina, kad, nepriklausomai nuo kainos formavimo būdo, pasiūlymų vertinimo procese lemiamą įtaką turėjo bendra pasiūlymo kaina, kuri nagrinėjami atveju akivaizdu, jog nebuvo pakeista.

22266.

223Taigi trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo neaiškumai nagrinėjamu atveju buvo pašalinti, nekeičiant pasiūlymo esmės: pasiūlymo bendra kaina nepasikeitė; paslaugų kainų, kaip ir sudėtinių bendros kainos dalių, nebuvo atsisakyta, nes jos nuo pat pradžių jos buvo įtrauktos į darbų kainą; kainos nebuvo papildytos naujomis sudedamosiomis dalimis; nebuvo atsisakyta jokios pasiūlyme realiai buvusios kainos sudedamosios dalies (tai patvirtina nepakitusi tiek atskirų darbų dalių, tiek bendra pasiūlymo kaina). Pasiūlymo formoje atlikti pakeitimai, įrašant nulinius tarifus, buvo padaryti siekiant aiškumo, t. y. siekiant tiksliai atspindėti, kad paslaugų kainos įskaičiuotos į darbų kainas ir už jas mokėti papildomai nereiks.

22467.

225Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog paslaugų kainų nurodymas kitoje eilutėje yra tik redakcinio pobūdžio pataisymas, kuris neturi įtakos teikiamo pasiūlymo esmei.

22668.

227Ieškovė UAB „Versina“ kelia klausimą dėl atsakovės ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. birželio 14 d. prasirašyto susitarimo, kuriuo buvo pakeista 2018 m. birželio 14 d. viešojo pirkimo sutartis Nr. SR-0396 teisėtumo. Ieškovės teigimu, minėtu Susitarimu buvo padaryti esminiai Pirkimo sutarties pakeitimai, susiję su kainodara ir kainų mokėjimo taisyklėmis, palankūs trečiajam asmeniui, papildomai patvirtinantys perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, o pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nepagrįstai nevertino.

22869.

229Atsižvelgiant į tai, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas pripažintas laimėtoju, teisėtumo vertinimas, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, nekonstatavęs atsakovės veiksmų neteisėtumo, neturėjo pareigos vertinti ir analizuoti perkančiosios organizacijos veiksmų, kurie buvo atlikti užbaigus ginčo Pirkimo procedūras.

230Dėl Pirkimo laimėtojos pateiktos sąmatos atitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams

23170.

232UAB „LitCon“ nesutinka ir su ta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo nuspręsta, kad nėra pagrindo išvadai, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose išskyrė tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

23371.

234Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 5 lentelėje nurodyti privalomieji reikalavimai – tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

23572.

236Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos. Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį, ateityje gali būti pripažįstamos rangovo statybos darbų pardavimo sąnaudomis. Statytojo netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp numatomos pasiūlymo (ar sutarties) kainos ir apskaičiuotų tiesioginių išlaidų. Netiesiogines išlaidas sudaro numatoma rangovo bendrųjų ir administracinių išlaidų, taip pat veiklos mokesčių dalis, kurią pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos veiklai ir kuri tiesiogiai susijusi su statinio statybos ar remonto išlaidomis arba pardavimo sąnaudomis.

23773.

238UAB „LitCon“ laikosi pozicijos, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlyme šios išlaidos nebuvo išskirtos, tačiau šie apeliacinio skundo argumentai yra grindžiami tik pačios apeliantės samprotavimais. Lokalinėse sąmatose išskirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos yra pripažįstamos konfidencialia tiekėjo informacija, todėl UAB „LitCon“ neturi galimybių patikrinti, kokios tiesioginės ir netiesioginės išlaidų sumos yra išskirtos KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. lokalinėse sąmatose.

23974.

240KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su atsiliepimu į UAB „LitCon“ apeliacinį skundą pateikė vieną puslapį iš savo teiktų lokalinių sąmatų ginčo Pirkimui su išviešintomis tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sumomis, o tai akivaizdžiai paneigia visus apeliantės samprotavimus dėl tiesioginių ir netiesioginių išlaidų neišskyrimo, todėl plačiau šiuo aspektu nepasisakytina.

241Dėl galimybės remtis pasiūlyme neišviešinto subrangovo pajėgumais

24275.

243Apeliantės UAB „LitCon“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. turėjo teisę remtis pasiūlyme neišviešinto subrangovo UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija. Be to, apeliantė pažymi, kad neva pagal Pirkimo sąlygas statybos darbų, dėl kurių KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. remiasi subrangovo UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija, apskritai negalima perleisti subrangovams. Tokį argumentą grindžia tuo, kad neva statybos leidime ypatingiems statiniams su paskirtimi „kiti inžineriniai statiniai“ bus atliekamas kapitalinis remontas ir į darbų apimtis pateks konstrukcijų dalis, o pagal Pirkimo sąlygų 1.10 punktą, pats tiekėjas turi atlikti ne mažiau kaip 60 procentų Techninio projekto konstrukcijų dalyje numatytų darbų. Apeliantės įsitikinimu, trečiasis asmuo negalėjo deklaruoti pats turintis teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statiniuose, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“, nes jo, kaip užsienio subjekto, kvalifikacija Lietuvoje buvo pripažinta ir ją patvirtinantis atestatas Lietuvoje buvo išduotas tik po pasiūlymo pateikimo.

24476.

245Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 47 str. 1 d.). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.

24677.

247Viešojo pirkimo sąlygų 2.6. lentelėje numatyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiantys įrodymai. Šios lentelės 2.6.2.1. punkte nustatyta, kad tiekėjas turi teisę verstis statybos veikla (Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupė: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai). Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai (žemės darbai; statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; stogų įrengimas; apdailos darbai); Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas). Šiems reikalavimams pagrįsti tiekėjas turėtų pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę rangovui atlikti statybos darbus: Statinių kategorija: ypatingi statiniai; Statinių grupės: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai; Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai (žemės darbai; statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; stogų įrengimas; apdailos darbai); Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Jeigu tai kitos šalies tiekėjas – jis turi pateikti šalies, kurioje tiekėjas registruotas, įgaliotų institucijų dokumentus, liudijančius tiekėjo teisę verstis pirkimo sutarčiai vykdyti reikalinga statybos veikla arba Teisės pripažinimo dokumentus, suteikiančius teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus.

24878.

249Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal šio įstatymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal šio įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį (VPĮ 49 str. 1 d.). Taigi subtiekimas yra vienas iš ūkio subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose būdų, skirtas atitikti kvalifikacijos reikalavimus.

25079.

251VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi reikalauti, jog dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

25280.

253Kasacinio teismo praktika nuosekliai bei nenustatant specifinių išimčių plėtojama ta linkme, kad būtina išviešinti visus subjektus, kurie vykdant sutartį veiks aktyviai, savo veiksmais prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (teiks dalį paslaugų, vykdys dalį darbų, tiesiogiai prisidės prie prekių tiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014).

25481.

255Reikalavimo išviešinti subrangovus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Kai pirkimo sąlygose įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui ir jo subrangovams taikytini ne visiems kartu, o atskirai, perkančiajai organizacijai, remiantis pažyma apie tiekėjo ir jo subrangovų atliekamus darbus, yra lengviau vertinti visų jų kvalifikacijos atitiktį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2014).

25682.

257Nenukrypstant nuo minėtos praktikos, Pirkimo sąlygų 1.10 punkte buvo aiškiai suformuluotas imperatyvus reikalavimas pasiūlyme nurodyti, kokius subrangovus tiekėjas ketina pasitelkti, kokiems darbams, paslaugoms ir kokiai pirkimo sutarties daliai jie ketinami pasitelkti. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija ne tik privalo nustatyti aiškias ir visiems suprantamas pirkimo sąlygas, bet ir privalo visiems tiekėjams jas vienodai taikyti ir pati jų laikytis. Tik tokiu būdu gali būti užtikrintas viešojo pirkimo procedūrų skaidrumas ir tiekėjų lygiateisiškumas bei teisėti tiekėjų lūkesčiai dėl galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį pagal tas sąlygas, kurios iš anksto buvo paskelbtos.

25883.

259Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu - siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-458/2011).

26084.

261Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kartu su pasiūlymu pateikė reikiamą kvalifikaciją patvirtinantį EBVPD, kur deklaravo, kad atitinka Pirkimo dokumentuose įtvirtinus kvalifikacijos reikalavimus, įskaitant ir Pirkimo sąlygų 2.6.2.1 punktą. Perkančiajai organizacijai pateiktame EBVPD nebuvo informacijos apie tai, kad tam, jog atitiktų Pirkimo sąlygose tiekėjo kvalifikacijai keliamus reikalavimus, trečiasis asmuo remsis kitos ūkio subjekto pajėgumais subrangos teisinių santykių pagrindu. Pasiūlyme taip pat nebuvo nurodyta, kad, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, bus remiamasi subrangovais. Vėliau, perkančiajai organizacijai nustačius, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, grįsdamas savo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams, 2018 m. kovo 30 d. trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai pateikė 2018 m. sausio 31 d. su UAB „Autokausta keliai“ sudarytą ketinimų protokolą, kurio pagrindu nurodė, jog remsis UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacija dėl teisės atlikti darbus ypatinguose statiniuose, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ (Pirkimo sąlygų 2.6.2.1 p.).

26285.

263Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pasitelkiamo trečiojo asmens pajėgumas, kaip ir paties viešojo pirkimo dalyvio kvalifikacija, yra objektyvi kategorija, todėl ją galima tikslinti. Teisėjų kolegija, remdamasi kasacinio teismo šiuo klausimu pateiktais išaiškinimais ir formuojama praktika, su tokia teismo pozicija sutikti neįžvelgia pagrindo.

26486.

265Pažymėtina, kad pasitelkiamo trečiojo asmens pajėgumas, kaip ir paties viešojo pirkimo dalyvio kvalifikacija, yra objektyvi kategorija, todėl ją galima tikslinti. Tuo tarpu pats teisinis tiekėjo ir kito ūkio subjekto ryšys tokio pobūdžio aplinkybe nepripažįstamas. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą. Tai, kad teisinis tiekėjo ir kito ūkio subjekto ryšys nepripažįstamas objektyvia kategorija, kurią būtų galima tikslinti, formuojamoje praktikoje yra aiškiai nurodęs ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017, 44 punktas).

26687.

267Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tiekėjas, savo pasiūlyme neišviešinęs tiesioginiam sutarties vykdymui pasitelkiamų ūkio subjektų, netenka teisės savo atitikties kvalifikacijos ar pasiūlymo siaurąja prasme reikalavimams grįsti tokių subjektų turimais pajėgumais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-3-219-469/2018, 31 punktas).

26888.

269Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pripažintinas pagrįstu apeliantės argumentas, kad, leisdama remtis pasiūlyme neišviešinto subrangovo pajėgumais, perkančioji organizacija netinkamai taikė savo patvirtintas Pirkimo sąlygas, o pirmosios instancijos teismas, pripažinęs minėtą perkančiosios organizacijos sprendimą teisėtu, nukrypo nuo aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

27089.

271Konstatavus, kad trečiasis asmuo apskritai neturėjo teisės remtis neišviešinto subrangovo kvalifikacija, apeliantės UAB „LitCon“ argumentas, kad būtent pats tiekėjas, nepasitelkiant jokio subrangovo, turi atlikti 60 proc. Techninio projekto konstrukcijų dalyje numatytų darbų, nevertintinas kaip neturintis reikšmės, todėl dėl jo plačiau nepasisakytina.

27290.

273Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. iki Pirkimo sutarties pasirašymo momento pateikė perkančiajai organizacijai išrašą iš Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro, kuris patvirtino paties trečiojo asmens teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu statinių grupėje „kiti inžineriniai statiniai“. Trečiasis asmuo teisę remtis šiuo atestatu įgavo 2018 m. balandžio 27 d., t. y. iki Pirkimo sutarties sudarymo, tačiau į bylą nebuvo pateikta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paraišką gauti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti darbus kategorijoje ypatingi statiniai, kurių paskirtis „kiti inžineriniai statiniai“ Lietuvos Respublikoje, pateikė iki pasiūlymų pateikimo momento, ir kad atestatą gauti nespėjo laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, todėl darytina išvada, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. neturėjo teisės remtis kvalifikacija, dėl kurios įgijimo kreipėsi ir kurią įgijo tik po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

274Dėl specialistų pasitelkimo

27591.

276Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. punkte nurodyta, kad tiekėjo vadovaujančių specialistų ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija, t. y. tiekėjas turi paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus, tame tarpe ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą (statinių grupė: negyvenamieji pastatai (garažų, sporto paskirties pastatai), kiti inžineriniai statiniai). Darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas (2.6.2.4.3. p.).

27792.

278Ieškovės UAB „LitCon“ teigimu, trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų, nes trečiasis asmuo laiku nepateikė įrodymų, kad jis turi specialiųjų darbų vadovą, kuris būtų atestuotas vadovauti darbams ypatingų statinių kategorijoje.

27993.

280Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąraše nurodyti asmenys turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: E. I. – statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; J. O. – gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos; V. J. Z. – turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai); L. V. – turi teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigas (statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti inžineriniai statiniai), ką patvirtina Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoti kvalifikacijos atestatai.

28194.

282Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikaciją dėl specialistų, galinčių eiti ypatingojo statinio vadovo pareigas, turėjimo. Teismas darė išvadą, kad trečiasis asmuo turėjo teisę po pasiūlymo pateikimo išviešinti dar iki pasiūlymo pateikimo sudarytus ketinimų protokolus dėl specialistų, galinčių eiti ypatingojo statinio vadovo pareigas, įdarbinimo laimėjus Pirkimą bei šiuo pagrindu sudarius Pirkimo sutartį, todėl trečiasis asmuo atitiko Pirkimo sąlygų 2.6.2.4.3 punkto reikalavimą. Tuo tarpu apeliantė UAB „LitCon“ įsitikinusi, kad trečiasis asmuo neturėjo teisės po pasiūlymų pateikimo išviešinti pagal 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą pasitelkto specialisto.

28395.

284Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, aplinkybės, kad trečiojo asmens pasitelkti specialistai buvo tinkamos kvalifikacijos, nėra kvestionuojama. Ginčas kilo tik dėl specialistų pasitelkimo išviešinimo momento.

28596.

286Pirkimo sąlygų 1.10 punkte numatyta, kad, jeigu rangovas ketina sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti nurodomas kaip tiekėjo subrangovas. Taigi Pirkimo sąlygose buvo numatytas reikalavimas išviešinti pasiūlyme tik tuos asmenis, kuriuos planuojama pasitelkti kaip subrangovus.

28797.

288Kaip matyti iš 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolų bei 2018 m. kovo 28 d. pasirašytų papildomų susitarimų prie ketinimo protokolų, trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. įsipareigojo specialistus įdarbinti, todėl, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygų 1.10 punkto nuostatas, darytina išvada, kad ketinamo įdarbinti specialisto, buvo galima ir neišviešinti pasiūlymų pateikimo momentu.

28998.

290Bylos duomenys patvirtina, kad, tikslinant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolai perkančiajai organizacijai buvo pateikti 2018 m. kovo 20 d., t. y. iki Pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 45 str. 3 d.).

29199.

292Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. tinkamai pagrindė kvalifikacijos atitikimą Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. ir 2.6.2.4.3. punktuose nustatytiems reikalavimams.

293Dėl (ne)lygiaverčio pasiūlymų vertinimo

294100.

295Ieškovė UAB „LitCon“ nuosekliai laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija jos ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymus vertino nelygiaverčiai. Be to, apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas apskritai nevertino jos argumentų dėl nelygiaverčio UAB „LitCon“ ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymų vertinimo bei UAB „LitCon“ diskriminavimo.

296101.

297Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliantės teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl minėto jos argumento dėl nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo. Akivaizdu, kad šis apeliacinio skundo argumentas neatitinka tiesos, nes pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 87–92 punktuose vertino minėto ieškovės argumento pagrįstumą ir 93 punkte padarė išvadą, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams, nepažeidė VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Vien tai, jog detaliai nebuvo pasisakyta dėl kiekvieno iš ieškovės nurodytų tariamo nelygiaverčio pasiūlymų vertinimo pavyzdžio, negali reikšti, jog minėti ieškovės argumentai nebuvo įvertinti ir sprendimas priimtas į juos neatsižvelgus. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimamą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014).

298102.

299Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog UAB „LitCon“ pasiūlymo vertinimo teisėtumo klausimas yra sprendžiamas kitoje byloje, pagrįstai nepasisakė tik dėl UAB „LitCon“ pasiūlymo vertinimo konkrečių aspektų.

300103.

301Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

302104.

303Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija vienodai vertino visų tiekėjų pasiūlymus. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių tai, kad perkančioji organizacija vienodus pasiūlymus pateikusius tiekėjus būtų įvertinusi skirtingai ar skirtingus pasiūlymus pateikusius tiekėjus būtų įvertinusi vienodai, priešingai – perkančioji organizacija visiems dalyviams taikė vienodus reikalavimus. Nustačius tam tikrus neaiškumus, tiek ieškovei UAB „LitCon“, tiek ir trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. buvo suteiktos vienodos galimybės paaiškinti savo pasiūlymus ir ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas. Vien tos aplinkybės, kad atsakovės prašymai paaiškinti pasiūlymus skirtingiems tiekėjams skyrėsi savo turiniu ir formuluotėmis, ir kad apeliantės UAB „LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas, o trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pripažintas laimėtoju, negali suponuoti išvados, jog tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami nelygiaverčiai. Teisėjų kolegijos nuomone, natūralu, kad prašymų paaiškinti tam tikrus skirtingų pasiūlymų aspektus formuluotės buvo pritaikytos konkrečiam tiekėjui, todėl kiekvienu atveju jų turinys yra skirtingas.

304105.

305Nurodytų argumentų pagrindu atmestini ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinio skundo argumentai dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo.

306Dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo

307106.

308Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės UAB „Versina“ argumentus dėl tarp UAB „Autokausta“, UAB „Autokausta keliai“ ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. konkurenciją iškreipiančio susitarimo egzistavimo. Teismas sprendė, kad ieškovė nepateikė jokių tiesioginių ar netiesioginių įrodymų šiam savo argumentui pagrįsti. Tuo tarpu apeliantė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde tvirtina, jog ši pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta, kadangi motyvuota formaliu bylos aplinkybių vertinimu.

309107.

310Taigi nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas ir dėl to, ar tarpusavyje susijusių juridinių asmenų, Pirkime pateikusių pasiūlymus, veiksmai atitiko sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos standartus, inter alia, ar dalyvavimas nebuvo derintas ir jie dalyvavo savarankiškai, taip pat ar perkančioji organizacija užtikrino Pirkimo procedūrų skaidrumą.

311108.

312Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Autokausta“ (patronuojanti įmonė) ir UAB „Autokausta keliai“ (dukterinė įmonė) yra susiję juridiniai asmenys. Pasiūlymą ginčo Pirkime buvo pateikusi UAB „Autokausta“, veikdama jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Fima“ ir UAB „Kauno tiltai“, o trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., siekdamas pagrįsti savo kvalifikaciją, kaip subtiekėją nurodė UAB „Autokausta keliai“. Taigi, KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Pirkime pasiūlymą teikė ir dalyvavo savarankiškai, o UAB „Autokausta keliai“ nei savarankiškai, nei kartu su KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo neteikė.

313109.

314Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, pavyzdžiui, susitarimas tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu, pagal pirkėjų ar tiekėjų grupes ar kitu būdu, nustatyti tam tikros prekės gamybos ar pardavimo kiekius, taip pat riboti techninę pažangą ar investicijas. Analogiški draudimai yra nustatyti ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio 1 dalyje.

315110.

316Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje susitarimas apibrėžiamas kaip bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.

317111.

318Teismų praktikoje pripažįstama, kad tam, jog būtų sudarytas susitarimas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio prasme, pakanka nustatyti eksplicitinį (aiškiai išreikštą) arba implicitinį (užslėptą) šalių valios (norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs ūkio subjektų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011; Bendrojo Teismo 2000 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Bayer prieš Europos Komisiją, T-41/96).

319112.

320Minėtų taisyklių dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų aiškinimo bei taikymo laikomasi ir kasacinio teismo jurisprudencijoje (plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-415/2016 25–39 punktai ir juose nurodyta nacionalinių ir Europos Sąjungos teismų praktika).

321113.

322Šios jurisprudencijos taikymo kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje in concreto (konkrečiai, tiksliai) nenustatyta jokių UAB „Autokausta“ ir UAB „Autokausta keliai“ nei tiesioginio, nei netiesioginio neteisėto bendradarbiavimo apraiškų ar jų elementų.

323114.

324Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tai, kad ūkio subjektai yra susiję Konkurencijos įstatymo prasme, nereiškia, jog tie ūkio subjektai konkursuose dalyvauja susitarę. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, tiekėjai gali pasitelkti kitus ūkio subjektus daliai viešojo pirkimo sutarties vykdyti; subrangos teisiniai santykiai nekeičia vertinimo, kad savarankišką pasiūlymą pateikė atskiras ūkio subjektas, o ne jų grupė; tiekėjų ir jų subrangovų kaip tam tikro darinio bendrumas pirmiausia pasižymi jų galimybe sumuoti turimus pajėgumus ir dėl to atitikti viešojo pirkimo kvalifikacijos reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-112-690/2018).

325115.

326Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliantės UAB „Versina“ argumentas dėl tariamo konkurenciją iškreipiančio susitarimo egzistavimo stokoja pagrįstumo.

327Dėl pirmosios instancijos teismo (ne)šališkumo

328116.

329Apeliantė UAB „Versina“ tvirtina, kad, nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas galimai buvo neobjektyvus, kadangi visi ieškovės procesiniai prašymai buvo atmetami (prašymas išreikalauti UAB „Autokausta“ pasiūlymą ir susirašinėjimą su atsakove, prašymas į bylos nagrinėjimą įtraukti Viešųjų pirkimų tarnybą, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones), o atsakovės ir trečiojo asmens tenkinami.

330117.

331Teisėjų kolegija pažymi, kad viena tinkamo proceso garantijų, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, CPK 21 straipsnyje, yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.

332118.

333Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nei apeliantės nurodyti deklaratyvaus pobūdžio argumentai, nei kita bylos medžiaga neleidžia abejoti pirmosios instancijos teismo nešališkumu nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą.

334119.

335Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nors teismo nustatytos bylos aplinkybės yra objektyviai naudingos vienai šalių, o teismo išvados šalies vertinamos kaip nepagrįstos, tai nereiškia teisėjo šališkumo, jeigu nėra duomenų apie jo suinteresuotumą bylos baigtimi ar kitų aplinkybių, kurios keltų abejonių dėl teisėjo nešališkumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2012; kt.).

336120.

337Taigi vien kuriai nors šaliai (šiuo atveju – apeliantei) nepalankiai išspręsti procesiniai prašymai savaime negali būti laikomi pagrindu abejoti teismo nešališkumu, nesant konkrečių šiai abejonei patvirtinti nurodytų aplinkybių. Pažymėtina, kad kiekvienas procesinis klausimas byloje yra sprendžiamas individualiai atsižvelgiant į konkrečiam prašymui reikšmingas aplinkybes. Teismas neturi pareigos išlaikyti kiekybinį balansą ir tenkinti proporcingai tokį patį kiekį abiejų šalių prašymų. Prašymai tenkinami atsižvelgiant į jų pagrįstumą, o ne į prašymą reiškiančią šalį ar vienos šalies patenkintų prašymų kiekį.

338121.

339Taip pat atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad, jeigu ji manė, jog pirmosios instancijos teismas yra nešališkas, ji galėjo pasinaudoti CPK 68 straipsnyje įtvirtinta teise reikšti teismui nušalinimą, tačiau, kaip patvirtina bylos duomenys, šia teise pasinaudota nebuvo.

340122.

341Atsižvelgdama į minėtus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad aukščiau nurodytų ieškovės procesinių prašymų motyvuotas netenkinimas negali būti vertinamas kaip teismo nešališkumo principo pažeidimas.

342Dėl bylos procesinės baigties

343123.

344Konstatavus, kad, leisdama KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. remtis pasiūlyme neišviešinto subrangovo pajėgumais, perkančioji organizacija netinkamai taikė savo patvirtintas Pirkimo sąlygas ir nepagrįstai KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. pripažino Pirkimo laimėtoja, spręstina dėl tokio neteisėto perkančiosios organizacijos elgesio pasekmių.

345124.

346Dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių – sudarytos viešojo pirkimo sutarties, nėra pagrindo naikinti ieškovės UAB „LitCon“ ginčijimo atsakovės sprendimo, kuriuo KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. pripažinta Pirkimo laimėtoja, nes Pirkimo procedūros įstatymo pagrindu pasibaigė, todėl ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas ginčo šalims nebesukelia jokių teisinių padarinių (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-469/2018 45 punktą).

347125.

348Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, pripažintinas neteisėtu.

349126.

350Pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu viešasis pirkimas įstatymo pagrindu yra pasibaigęs (taigi jo metu priimti sprendimai nebesukelia teisinių padarinių) viešojo pirkimo sutarties sudarymu, teismas, konstatavęs, kad viešojo pirkimo procedūros vyko neteisėtai, ex officio (pagal pareigas) pripažįsta viešojo pirkimo sutarties sudarymą neteisėtu ir sprendžia dėl įstatyme įtvirtintų padarinių: viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir jos panaikinimo arba jos išsaugojimo ir alternatyviųjų sankcijų taikymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

351127.

352Pagal VPĮ 106 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 3 dalį, nors pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal šio įstatymo 105 straipsnio 1 dalies nuostatas, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų pasekmių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pasekmes. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi ar preliminariąja sutartimi susiję ekonominiai interesai apima, inter alia, išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį negaliojančia.

353128.

354Atsižvelgdama į faktines ginčo aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje kilo poreikis taikyti VPĮ 106 straipsnio 2 dalies straipsnio nuostatas – nepripažinti neteisėtai sudaryto sandorio niekiniu ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyvių sankcijų – baudą (VPĮ 106 str. 3 d. 2 p.).

355129.

356Įvertinusi perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius padarinius, atsižvelgdama į viešojo pirkimo sutarties pobūdį ir vertę, į tai, kad jau yra pradėti vykdyti darbai, bei pažymėdama, kad skirtina bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir turėti atgrasantį poveikį perkančiajai organizacijai (skatinti vengti VPĮ pažeidimų), teisėjų kolegija atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai skiria 25 000 Eur baudą, kuri priteistina valstybei.

357130.

358Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovės UAB „Versina“ apeliacinis skundas atmestinas, o ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimas naikintinas iš dalies ir toje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys tenkintinas. Kauno savivaldybės administracijos sprendimas (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, pripažintinas neteisėtu ir atsakovei skirtina 25 000 Eur bauda. Taip pat pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo dalyje. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

359Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme

360131.

361Tenkinus ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinį skundą ir atitinkamai panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurią UAB „LitCon“ ieškinys buvo atmestas, spręstinas klausimas dėl pirmosios instancijos teisme patirtų šalių išlaidų perskirstymo (CPK 93 str. 5 d.).

362132.

363Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

364133.

365Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „Versina“ ieškinys buvo atmestas, jos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, neatlygintinos.

366134.

367Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašė priteisti 15 471,57 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus: suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą, kurioje nurodyti išlaidų dydžiai, bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras: 2018 m. birželio 25 d. Nr. LPB 42138, 2018 m. liepos 18 d. Nr. LPB 42462, 2018 m. liepos 24 d. Nr. LPB 42518, bei 2018 m. liepos 13 d. ir 2018 m. liepos 25 d. lėšų pervedimo nurodymus).

368135.

369Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., dalyvavęs atsakovės pusėje taip nurodė, kad, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, patyrė 6 050 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė jas patvirtinančius įrodymus – 2018 m. liepos 19 d. PVM sąskaitos faktūros APB18 Nr. 379 ir mokėjimo nurodymo kopiją.

370136.

371Atsižvelgiant į bylos baigtį (UAB „Versina“ ieškinys atmestas, o UAB „LitCon“ tenkintas), suteiktos teisinės pagalbos pobūdį ir apimtį bei į teisingumo ir protingumo principus, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai iš ieškovės UAB „Versina“ priteistina 5 400 Eur, o trečiajam asmeniui 3 050 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

372137.

373Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „LitCon“ bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patyrė 4 721,67 Eur išlaidų teisinei pagalbai ir sumokėjo 3 780 Eur žyminio mokesčio. Teisėjų kolegijos vertinimu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių (2015 m. kovo 19 d. įsakymo redakcija), atitinka suteiktos teisinės pagalbos apimtį bei pobūdį ir yra tinkamai pagrįsta, todėl visa apimtimi priteistina iš ginčą pralaimėjusių šalių.

374138.

375Šiame kontekste primintina kasacinio teismo praktika, pagal kurią kai tiekėjas (ieškovas) savo interesus gina prieš ne vieną, o du (ar daugiau) procesinius varžovus – perkančiąją organizaciją ir kitą tiekėją(us) (dalyvius), nustačius šių šalių argumentų nepagrįstumą ir elgesį procese, yra teisinga procesą laimėjusios šalies patirtas išlaidas lygiomis dalimis atlyginti iš pralaimėjusiųjų ginčą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-469/2017 49 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

376139.

377Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, ieškovės UAB „LitCon“ pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovės Kauno savivaldybės administracijos ir iš trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., t. y. iš kiekvieno po 4 250,84 Eur.

378Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

379140.

380Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovės UAB „Versina“ bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, neatlygintinos (CPK 98 str. 1 d.).

381141.

382Ieškovė UAB „LitCon“ apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad apeliacinės instancijos teisme ji patyrė 2 463,75 Eur išlaidų advokato pagalbai. Be to, už apeliacinį skundą buvo sumokėta 3 750 Eur žyminio mokesčio.

383142.

384Įvertinus tai, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.10 punkte nurodytą dydį, bei suteiktos teisinės pagalbos pobūdį bei apimtį, ieškovei iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. priteistina po 2 625 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (1 500 Eur teisinės pagalbos išlaidos + 3 750 Eur žyminis mokestis / 2).

385143.

386Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. už atsiliepimo į UAB „Versina“ apeliacinį skundą, kuris šiuo procesiniu sprendimu atmestas, parengimą patyrė 1 887,60 Eur išlaidų. Kadangi prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydis viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.11 punkte nurodytą dydį, jis mažintinas iki 1 000 Eur.

387144.

388Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą priteisti jai 14 151,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimų į ieškovių apeliacinius rengimą.

389145.

390Vertinant minėto atsakovės prašymo pagrįstumą, pažymėtina, kad jos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos akivaizdžiai ženkliai viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), 8.11 punkte nurodytą dydį, bei neatitinka bylos sudėtingumo ir suteiktos teisinės pagalbos pobūdžio bei apimties.

391146.

392Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

393147.

394Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatytas maksimalus už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą užmokesčio dydis – 1 163,76 Eur (1,3 koeficientas dauginamas iš Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (atsiliepimas į apeliacinį skundą parengtas 2018 m. rugpjūčio mėn., o užpraėjusio ketvirčio, t. y. 2018 m. I ketv., vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 985,2 Eur).

395148.

396Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai bylinėjimosi išlaidos priteistinos tik iš ieškovės UAB „Versina“. Įvertinus suteiktos teisinės pagalbos pobūdį ir apimtį bei Rekomendacijų 8.11 punkto nuostatas ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsakovei iš ieškovės UAB „Versina“ priteistina 1 100 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

397Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

398Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir toje dalyje priimti naują sprendimą.

399Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai tenkinti.

400Pripažinti neteisėtu Kauno savivaldybės administracijos sprendimą (apie kurį pranešta 2018 m. balandžio 10 d. pranešimu Nr. 32-14-366) paskelbti laimėtoju KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. viešajame pirkime „S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro centrinio stadiono tribūnų išplėtimo, daugiafunkcio sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimo ir automobilių saugyklos statybos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 359093, ir su KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

401Atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai skirti 25 000 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius eurų) baudą, kuri priteisiama valstybei.

402Priteisti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k. 188764867) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 5 400 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

403Priteisti trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 3 050 Eur (tris tūkstančius penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

404Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ (j. a. k. 123228761) iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188764867) ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425) po 4 250,84 Eur (keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt Eur 84 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

405Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

406Priteisti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k. 188764867) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 1 100 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

407Priteisti trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ (j. a. k. 180346182) 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

408Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ (j. a. k. 123228761) iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos (j. a. k. 188764867) ir trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425) po 2 625 Eur (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Versina“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad ji dalyvavo Konkurse, kurio laimėtoja buvo pripažinta... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė:... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, jog dalyvavo atsakovės vykdytame Pirkime, tačiau jos... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinius atmetė ir... 18. 6.... 19. Vertindamas atsakovė argumentą, kad ieškovė UAB „LitCon“ neturi... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad, vykdydamas perkančiosios organizacijos reikalavimą... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad nei Pirkimo sąlygos, nei VPĮ nedraudė sąmatose... 24. 9.... 25. Išnagrinėjęs trečiojo asmens pasiūlymą, sąmatas, pateiktus paaiškinimus... 26. 10.... 27. Pasisakydamas dėl ieškovės UAB „LitCon“ argumentų, kad trečiojo asmens... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Autokausta“... 30. 12.... 31. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovės neįrodė, kad tiekėjos UAB... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, kad iš byloje kartu su pasiūlymu pateikto Kvalifikacijos... 34. 14.... 35. Teismas darė išvadą, kad bylos duomenys patvirtina, jog tiekėjos KAYI... 36. 15.... 37. Teismas sprendė, kad ieškovių argumentai, jog KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret... 38. III.... 39. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 40. 16.... 41. Ieškovė UAB „Versina“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno... 42. 10.1... 43. Trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymas buvo... 44. 10.2... 45. Atsakovės ir KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018 m. birželio 14 d.... 46. 10.3... 47. Įvertinęs Susitarimu padarytus viešojo pirkimo sutarties SR-0396 esminius... 48. 10.4... 49. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė argumentus dėl... 50. 10.5... 51. Ieškovė, siekdama labiau pagrįsti savo poziciją dėl konkurenciją Pirkime... 52. 10.6... 53. Nagrinėdamas bylą, pirmosios instancijos teismas galimai buvo neobjektyvus,... 54. 17.... 55. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB... 56. 17.1... 57. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens... 58. 17.2... 59. Teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantės nurodomos faktinės aplinkybės... 60. 17.3... 61. Kiekvienas procesinis klausimas byloje yra sprendžiamas individualiai ir... 62. 18.... 63. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsiliepime į ieškovės... 64. 18.1... 65. Į bylą pateiktose KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatose, kurios buvo... 66. 18.2... 67. Nei VPĮ nuostatos, nei Pirkimo sąlygos nedraudžia Pirkimo procedūrose... 68. 18.3... 69. Nekonstatavus susijusių asmenų dalyvavimo viešajame pirkime fakto, UAB... 70. 18.4... 71. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.neturi jokių ryšių Lietuvoje, yra ne... 72. 18.5... 73. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė kelis nepalankius... 74. 19.... 75. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 76. 19.1... 77. Teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti argumentus dėl nelygiaverčio UAB... 78. 19.2... 79. Teismas netinkamai įvertino KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo... 80. 19.3... 81. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo nuoseklios Lietuvos Aukščiausiojo... 82. 19.4... 83. Teismas ignoravo UAB „LitCon“ argumentus, kad pagal Pirkimo sąlygas... 84. 19.5... 85. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad... 86. 19.6... 87. Teismas rėmėsi kasacinio teismo praktika, kurios ratio decidendi nesutampa su... 88. 19.7... 89. Teismas rėmėsi teisės aktais, kurie KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.... 90. 19.8... 91. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl aplinkybės, kad... 92. 20.... 93. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. atsiliepime į ieškovės... 94. 20.1... 95. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, priimta... 96. 20.2... 97. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 98. 20.3... 99. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad, neva atsisakydama... 100. 20.4... 101. Siekiant paneigti bet kokias UAB „LitCon“ spekuliacijas, buvo priimtas... 102. 20.5... 103. VPĮ 45 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. liepos 1 d.)... 104. 20.6... 105. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygas statybos darbų,... 106. 20.7... 107. Pirkimo sąlygų 1.10 punkte numatytas reikalavimas išviešinti pasiūlyme tik... 108. 20.8... 109. Nors KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kvalifikaciją ypatingos kategorijos... 110. 20.9... 111. Apeliantė nenurodo jokių argumentų, kurie įtikinimai patvirtintų, kad... 112. 21.... 113. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į UAB... 114. 21.1... 115. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo klausimą dėl nelygiaverčio... 116. 21.2... 117. Teismas pagrįstai sprendė, kad, tikslindamas pasiūlymą, trečiasis asmuo... 118. 21.3... 119. Klausimas dėl to, ar netiesioginės išlaidos buvo įtrauktos į trečiojo... 120. 21.4... 121. Teismas, remdamasis pasikeitusiu tiekėjo kvalifikacijos vertinimo teisiniu... 122. 21.5... 123. Teismas pagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo tinkamu metu išviešino... 124. 21.6... 125. Teismas pagrįstai ex officio nenagrinėjo Papildomo susitarimo teisėtumo, nes... 126. Teisėjų kolegija... 127. IV.... 128. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 129. 22.... 130. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 131. Dėl naujų rašytinių įrodymų ir rašytinių paaiškinimų bei prašymo... 132. 23.... 133. Apeliantė UAB „LitCon“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 134. 24.... 135. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė rašytinius... 136. 25.... 137. Kasacinio teismo pabrėžiama, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo... 138. 26.... 139. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės UAB „LitCon“ pateiktas procesinis... 140. 27.... 141. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su atsiliepimu į... 142. 28.... 143. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 144. 29.... 145. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.... 146. 30.... 147. Ieškovė UAB „Versina“, siekdama pagrįsti savo poziciją dėl... 148. 31.... 149. Teismas gali išreikalauti ir prijungti prie bylos medžiagos tik konkrečias... 150. 32.... 151. Be to, pažymėtina, kad apeliantės prašomi išreikalauti duomenys yra... 152. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių... 153. 33.... 154. Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdė viešąjį pirkimą „S.... 155. 34.... 156. Pirkime pasiūlymus pateikė: ieškovė UAB „Versina“, veikianti jungtinės... 157. 35.... 158. Ieškovė UAB „Versina“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti... 159. 36.... 160. Ieškovė UAB „LitCon“ ieškiniu taip pat prašė teismo panaikinti... 161. 37.... 162. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 30 d. sprendimu ieškinius atmetė ir... 163. 38.... 164. Tiek ieškovė UAB „Versina“, tiek ieškovė UAB „LitCon“ su tokiu... 165. 39.... 166. Ieškovės UAB „Versina“ apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais... 167. 40.... 168. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde nurodo šiuos esminius... 169. Dėl UAB „LitCon“ suinteresuotumo bylos baigtimi... 170. 41.... 171. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. kelia klausimą dėl UAB... 172. 42.... 173. Viena svarbiausių teisės į teisminę gynybą naudojimosi prielaidų –... 174. 43.... 175. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra nuosekliai suformuota tiekėjų teisinio... 176. 44.... 177. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, spręsdami asmenų procesinio... 178. 45.... 179. Taigi kasacinis teismas pripažįsta plačią teisę ginti tiekėjų interesus... 180. 46.... 181. Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegijos nuomone, nors... 182. 47.... 183. Nurodytų argumentų pagrindu atmestini kaip teisiškai nepagrįsti trečiojo... 184. Dėl KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo vertinimo... 185. 48.... 186. Kaip matyti iš apeliacinių skundų turinio, ieškovės atsakovės sprendimą... 187. Dėl pasiūlymo keitimo... 188. 49.... 189. Ieškovių teigimu, perkančioji organizacija nepagrįstai leido KAYI Insaat... 190. 50.... 191. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtina, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis... 192. 51.... 193. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali... 194. 52.... 195. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta, kad VPĮ 39 straipsnio... 196. 53.... 197. Teisingumo Teismo praktikoje taip pat buvo išaiškinta, kad Europos Parlamento... 198. 54.... 199. Taigi, perkančiosios organizacijos diskrecija, taikant VPĮ 55 straipsnio 9... 200. 55.... 201. Nagrinėjami atveju Pirkimo objektas susideda iš: 1) daugiafunkcio S. Dariaus... 202. 56.... 203. Bylos duomenys patvirtina, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pateikė... 204. 57.... 205. Įvertinusi visas eilutes, perkančioji organizacija nustatė, kad bendra... 206. 58.... 207. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. paaiškino, kad Sąmatose nurodytus... 208. 59.... 209. Kaip matyti ir į bylą pateiktų KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. sąmatų,... 210. 60.... 211. Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybę, kad sąmatose buvo įtraukti ir darbai... 212. 61.... 213. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai, kad, sudėjus visas atskiras... 214. 62.... 215. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš pasiūlymo dokumentų visumos darytina... 216. 63.... 217. Nors tiek apeliantė UAB „Versina“, tiek apeliantė UAB „LitCon“... 218. 64.... 219. Kaip nepagrįsta atmestina ir apeliantės pozicija, kad, patikslintame... 220. 65.... 221. Tiekėjas turi teisę, kiek tai nepažeidžia imperatyvių reikalavimų,... 222. 66.... 223. Taigi trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. pasiūlymo... 224. 67.... 225. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 226. 68.... 227. Ieškovė UAB „Versina“ kelia klausimą dėl atsakovės ir trečiojo asmens... 228. 69.... 229. Atsižvelgiant į tai, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo perkančiosios... 230. Dėl Pirkimo laimėtojos pateiktos sąmatos atitikimo Pirkimo dokumentų... 231. 70.... 232. UAB „LitCon“ nesutinka ir su ta pirmosios instancijos teismo sprendimo... 233. 71.... 234. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,... 235. 72.... 236. Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų... 237. 73.... 238. UAB „LitCon“ laikosi pozicijos, kad KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.... 239. 74.... 240. KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. su atsiliepimu į UAB „LitCon“... 241. Dėl galimybės remtis pasiūlyme neišviešinto subrangovo pajėgumais... 242. 75.... 243. Apeliantės UAB „LitCon“ teigimu, pirmosios instancijos teismas... 244. 76.... 245. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 246. 77.... 247. Viešojo pirkimo sąlygų 2.6. lentelėje numatyti kvalifikacijos reikalavimai... 248. 78.... 249. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo... 250. 79.... 251. VPĮ 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 252. 80.... 253. Kasacinio teismo praktika nuosekliai bei nenustatant specifinių išimčių... 254. 81.... 255. Reikalavimo išviešinti subrangovus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas –... 256. 82.... 257. Nenukrypstant nuo minėtos praktikos, Pirkimo sąlygų 1.10 punkte buvo... 258. 83.... 259. Kasacinis teismas taip pat ne kartą yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos... 260. 84.... 261. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo KAYI... 262. 85.... 263. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pasitelkiamo trečiojo asmens... 264. 86.... 265. Pažymėtina, kad pasitelkiamo trečiojo asmens pajėgumas, kaip ir paties... 266. 87.... 267. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tiekėjas, savo... 268. 88.... 269. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pripažintinas pagrįstu apeliantės... 270. 89.... 271. Konstatavus, kad trečiasis asmuo apskritai neturėjo teisės remtis... 272. 90.... 273. Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad trečiasis... 274. Dėl specialistų pasitelkimo... 275. 91.... 276. Pirkimo dokumentų 2.6 lentelės 2.6.2.4. punkte nurodyta, kad tiekėjo... 277. 92.... 278. Ieškovės UAB „LitCon“ teigimu, trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve... 279. 93.... 280. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret... 281. 94.... 282. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad perkančioji organizacija tinkamai... 283. 95.... 284. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, aplinkybės, kad trečiojo asmens... 285. 96.... 286. Pirkimo sąlygų 1.10 punkte numatyta, kad, jeigu rangovas ketina sutarties... 287. 97.... 288. Kaip matyti iš 2018 m. sausio 31 d. ketinimų protokolų bei 2018 m. kovo 28... 289. 98.... 290. Bylos duomenys patvirtina, kad, tikslinant atitiktį kvalifikacijos... 291. 99.... 292. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą... 293. Dėl (ne)lygiaverčio pasiūlymų vertinimo... 294. 100.... 295. Ieškovė UAB „LitCon“ nuosekliai laikosi pozicijos, kad perkančioji... 296. 101.... 297. Teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo sutikti su apeliantės teiginiu, kad... 298. 102.... 299. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas,... 300. 103.... 301. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, perkančioji organizacija... 302. 104.... 303. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad... 304. 105.... 305. Nurodytų argumentų pagrindu atmestini ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinio... 306. Dėl konkurenciją iškreipiančio susitarimo... 307. 106.... 308. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės UAB „Versina“ argumentus... 309. 107.... 310. Taigi nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas ir dėl to, ar tarpusavyje... 311. 108.... 312. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Autokausta“ (patronuojanti įmonė) ir... 313. 109.... 314. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visi susitarimai,... 315. 110.... 316. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje susitarimas apibrėžiamas kaip... 317. 111.... 318. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tam, jog būtų sudarytas susitarimas... 319. 112.... 320. Minėtų taisyklių dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų aiškinimo bei... 321. 113.... 322. Šios jurisprudencijos taikymo kontekste pažymėtina, kad nagrinėjamoje... 323. 114.... 324. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, vien tai, kad ūkio subjektai... 325. 115.... 326. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad apeliantės UAB „Versina“... 327. Dėl pirmosios instancijos teismo (ne)šališkumo... 328. 116.... 329. Apeliantė UAB „Versina“ tvirtina, kad, nagrinėdamas bylą, pirmosios... 330. 117.... 331. Teisėjų kolegija pažymi, kad viena tinkamo proceso garantijų, įtvirtinta... 332. 118.... 333. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nei apeliantės nurodyti... 334. 119.... 335. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nors teismo nustatytos bylos... 336. 120.... 337. Taigi vien kuriai nors šaliai (šiuo atveju – apeliantei) nepalankiai... 338. 121.... 339. Taip pat atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad, jeigu ji manė, jog pirmosios... 340. 122.... 341. Atsižvelgdama į minėtus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 342. Dėl bylos procesinės baigties... 343. 123.... 344. Konstatavus, kad, leisdama KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. remtis pasiūlyme... 345. 124.... 346. Dėl proceso metu pasikeitusių aplinkybių – sudarytos viešojo pirkimo... 347. 125.... 348. Atsižvelgiant į tai, Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas... 349. 126.... 350. Pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu viešasis pirkimas įstatymo pagrindu... 351. 127.... 352. Pagal VPĮ 106 straipsnio 2 dalį teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties... 353. 128.... 354. Atsižvelgdama į faktines ginčo aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia,... 355. 129.... 356. Įvertinusi perkančiosios organizacijos atlikto pažeidimo svarbą, kilusius... 357. 130.... 358. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovės UAB „Versina“ apeliacinis... 359. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme... 360. 131.... 361. Tenkinus ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinį skundą ir atitinkamai... 362. 132.... 363. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 364. 133.... 365. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „Versina“ ieškinys buvo... 366. 134.... 367. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija prašė priteisti 15 471,57... 368. 135.... 369. Trečiasis asmuo KAYI Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., dalyvavęs atsakovės... 370. 136.... 371. Atsižvelgiant į bylos baigtį (UAB „Versina“ ieškinys atmestas, o UAB... 372. 137.... 373. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė UAB „LitCon“ bylos nagrinėjimo... 374. 138.... 375. Šiame kontekste primintina kasacinio teismo praktika, pagal kurią kai... 376. 139.... 377. Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, ieškovės UAB... 378. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 379. 140.... 380. Atsižvelgiant į bylos baigtį, ieškovės UAB „Versina“ bylinėjimosi... 381. 141.... 382. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 383. 142.... 384. Įvertinus tai, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma... 385. 143.... 386. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo KAYI... 387. 144.... 388. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė prašymą... 389. 145.... 390. Vertinant minėto atsakovės prašymo pagrįstumą, pažymėtina, kad jos... 391. 146.... 392. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog ne... 393. 147.... 394. Lietuvos advokatūros 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 ir Lietuvos teisingumo... 395. 148.... 396. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės UAB „LitCon“ apeliacinis skundas... 397. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 398. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir... 399. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį atsakovei... 400. Pripažinti neteisėtu Kauno savivaldybės administracijos sprendimą (apie... 401. Atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai skirti 25 000 Eur... 402. Priteisti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k.... 403. Priteisti trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425)... 404. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ (j. a. k.... 405. Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. sprendimą palikti... 406. Priteisti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (j. a. k.... 407. Priteisti trečiajam asmeniui KAYI Insaat Sanayi Ticaret A.S. (kodas 277425)... 408. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ (j. a. k....