Byla 2S-524-781/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės G. B. patikslintą ieškinį atsakovui bet-at-home.com I. L.. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės G. B. (toliau - Ieškovė) patikslintas ieškinys atsakovui bet-at-home.com I. L.. (toliau - Atsakovas) dėl 26 341, 88 Lt skolos, 1 309, 90 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 5 d. nutartimi Ieškovės ieškinį Atsakovui dėl skolos priteisimo paliko nenagrinėtą. Nurodė, kad pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu paaiškėjo, kad ieškinys buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles. Atsakovas yra Maltoje registruota bendrovė, kuri teikia Maltoje licencijuotas lošimo paslaugas, o Ieškovės nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Pažymėjo, kad Ieškovės ieškinio Atsakovui teismingumą nustato 2000-12-22 Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 44/2001) nuostatos. Pagal Reglamento Nr. 44/2001 5 straipsnio 1 dalies a punktą byla dėl sutarties gali būti iškelta atitinkamos prievolės vykdymo vietos teismuose, todėl pripažino, kad Ieškovės ieškinys yra teismingas Maltos teismams. Teismas, pasisakydamas dėl Ieškovės argumento, kuri remdamasi Reglamento Nr. 44/2001 15 straipsnio 1 dalies c punktu bei 16 straipsnio 1 dalimi nurodė, jog ieškinys yra pareikštas dėl vartojimo santykių ir yra teismingas Lietuvos Respublikos teismams, pažymėjo, kad Atsakovas Lietuvos Respublikoje nevykdo lošimo paslaugų komercinės veiklos, o domeno vardo bet-at-home.lt įregistravimas yra tik techninis faktas ir negali būti laikomas teikiamų paslaugų susiejimu su Lietuvos Respublika. Teismas, atsižvelgdamas į Atsakovo paaiškinimus, kad bet-at-home.com I. L.. veikla yra tarptautinė, tačiau ji neapima Lietuvos Respublikos, kadangi Atsakovas neteikia paslaugų lietuvių kalba bei nepriima statymų Lietuvos Respublikos valiuta, padarė išvadą, kad Atsakovas nevykdo komercinės veiklos Lietuvos Respublikoje, dėl ko Reglamento Nr. 44/2001 15 straipsnio 1 dalies c punktas šiuo atveju neturi būti taikomas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Ieškovės ieškinys yra teismingas Maltos teismams. Nustatęs, kad nagrinėjama byla nėra teisminga Lietuvos Respublikos teismams, ir vadovaudamasis CPK 782 straipsniu, Ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu.

4Ieškovė atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – Ieškovės ieškinį priimti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas, kad Atsakovo veikla nėra susieta su Lietuvos Respublika, netinkamai aiškino Reglamento Nr. 44/2001 15 straipsnio 1 dalies c punktą. Šis punktas numato vieną iš sąlygų, kada jurisdikcija nustatoma pagal 4 skirsnio taisykles – jeigu sutartis buvo sudaryta su šalimi, veiklą susiejančia su vartotojo valstybe. Be to, 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės 6 straipsnis nustato taikytiną teisę vartojimo sutartims. Pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą sutarčiai, sudarytai tarp fizinio asmens, siekiančio tikslų, kurie gali būti laikomi nesusijusiais su jo darbu ar profesine veikla (vartotojas), ir kito asmens, atliekančio savo darbą arba vykdančio profesinę veiklą, taikoma vartotojo įprastos gyvenamosios vietos valstybės teisė, jei profesionalas bet kokiomis priemonėmis kreipia šią veiklą į tą valstybę ar kelias valstybes, tarp kurių yra ta valstybė, ir ta sutartis patenka į tokios veiklos sritį. Nurodė, kad Atsakovo veikla - azartinių žaidimų ir lažybų paslaugų teikimas - dėl savo pobūdžio yra akivaizdžiai tarptautinė ir orientuota ne tik į Maltos valstybės vartotojus, bet ir į visos Europos valstybes. Atsakovo bendrovė yra viena iš populiariausių lažybų paslaugų teikėjų Europoje. Atsakovas klientų paslaugų telefono numerį nurodo su tarptautiniu kodu, suteikia informaciją apie galimybę atlikti pinigų pervedimus įvairiomis valiutomis. Pažymėjo, kad tai, jog Atsakovo veiklos pobūdis yra tarptautinis, atsiliepime nurodė pats Atsakovas. Teismas taip pat nepagrįstai aplinkybę, kad Atsakovas naudoja aukščiausio laipsnio domeno vardą „lt“, įvertino kaip techninį faktą. Lietuvos vartotojai surinkę minėto domeno adresą patenka į Atsakovo interneto svetainę, todėl Atsakovo veikla yra akivaizdžiai nukreipta ir į Lietuvos vartotojus. Teismas pasisakydamas, kad veikla nėra nukreipta į Lietuvos vartotojus rėmėsi aplinkybėmis, kad puslapyje nėra galimybės pasirinkti lietuvių kalbą ir naudoti Lietuvos Respublikos valiutos, tačiau pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimą šios aplinkybės nėra būtinos konstatuojant veiklos susietumą. Jei interneto svetainė leidžia vartotojams pasirinkti kitą nei tos valstybės kalbą arba valiutą, į kalbą ir (arba) valiutą gali būti atsižvelgiama ir jos gali būti laikomos aplinkybe, leidžiančia manyti, jog prekybininko veikla siejama su kitomis valstybėmis narėmis, tačiau šių aplinkybių nebuvimas jokiu būdu nereiškia, kad veikla nėra nukreipta į valstybę narę. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos vartotojai turi galimybę naudotis Atsakovo teikiamomis paslaugomis ir ja naudojasi, Atsakovas priima Lietuvos Respublikos vartotojų statymus ir išmoka mokėjimus, atsakinėja į jų paklausimus, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas klaidingai neleido Ieškovei apginti savo pažeistų teisių Lietuvos Respublikos teisme.

5Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė su juo nesutinkantis, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad remiantis Reglamento Nr. 44/2001 nuostatomis, Ieškovė negali pareikšti reikalavimų Lietuvos Respublikos teismuose. Kaip jau minėta, Atsakovas yra Maltoje registruota bendrovė ir teikia Maltoje licencijuotas bei Maltos kompetentingų viešosios valdžios institucijų prižiūrimas bei kontroliuojamas lošimo internetu paslaugas. Lošimo paslaugos teikiamos ir atitinkamos prievolės yra vykdomos Maltoje, todėl iš šių paslaugų teikimo kylantys Ieškovės ir Atsakovo ginčai turi būti nagrinėjami Maltos teismuose. Teigia, kad nėra pagrindo remtis Ieškovės nurodomu specialiuoju Reglamento Nr. 44/2001 15 straipsnio 1 dalies c punktu ir specialiąja 16 straipsnio 1 dalimi bei ginčo jurisdikciją susieti su Lietuvos Respublika. Nurodytų normų taikymui yra būtina aiškiai nustatyti vieną iš alternatyvių sąlygų, t. y. konstatuoti, jog (1) arba konkretus asmuo vykdo komercinę veiklą vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje, arba (2) konkretus asmuo kitu būdu savo komercine veiklą sieja su vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybe. Tačiau Atsakovas nevykdo lošimo paslaugų komercinės veiklos Lietuvos Respublikoje (šios aplinkybės neneigia ir pati Ieškovė). Atsakovas taip pat nėra lošimo paslaugų teikimo susiejęs su Lietuvos Respublika. Dėl Ieškovės nurodomų domenų registravimo bei naudojimo su įvairiomis — tame tarpe ir .com, .It, -vardo galūnėmis, pažymėjo, jog toks techninis faktas savaime nereiškia veiklos nukreipimo į konkrečią valstybę. Išvadą, jog .lt domeno registravimas nėra Atsakovo veiklos susiejimas su Lietuvos Respublika, tiesiogiai patvirtina faktas, jog nė vienu iš Ieškovės nurodomu domeno adresu pasiekiama svetainė nėra pateikiama lietuvių kalba. Lietuvių kalba minėtoje svetainėje nėra pateikiama nei automatiškai, nei atliekant kokius nors papildomus nustatymus. Joje nėra galimybės atsiskaityti ar gauti laimėjimą lietuviška valiuta. Nesant jokio Atsakovo interneto svetainės turinio sąsajumo su Lietuvos Respublika, nėra pagrindo teigti, jog vien techninis domeno su .lt galūne registravimas ir naudojimas yra pakankamas Atsakovo veiklos sąsajumo su Lietuvos Respublika faktas. Atsakovo veiklos sąsajumo būtent su Lietuvos Respublika nepatvirtina ir Ieškovės nurodomos aplinkybės dėl Atsakovo veiklos tarptautinio pobūdžio, Atsakovo interneto puslapio prieinamumo 20 kalbų, išskyrus maltiečių, o taip pat paties Atsakovo puslapyje pateikiamos informacijos apie savo veiklą Europoje, klientų paslaugų telefono numerių nurodymo su tarptautiniu kodu, galimybės atlikti pinigų pervedimus įvairiomis valiutomis. Teismas turi įvertinti, jog Ieškovė, akcentuodama šias aplinkybes, įrodinėja Atsakovo veiklos tarptautinį pobūdį, tačiau nenurodo jokių aplinkybių, jog Atsakovo veikla yra ne tik tarptautinė, bet apima ir Lietuvos Respubliką. Tam, kad įrodyti veiklos sąsajumą su konkrečia valstybe, yra būtina įrodyti dvi aplinkybes, t. y. ne tik jos tarptautinį pobūdį, bet ir tai, jog tas tarptautinis pobūdis apima ir vartotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę. Nurodė, kad Atsakovas veikia Maltoje išduotos lošimų licencijos pagrindu, kontroliuojamas Maltos atsakingų valdžios institucijų. Be to, Atsakovui lošimų licencija yra išduota Italijoje. Todėl šia prasme Atsakovo veikla yra tarptautinė, tačiau ji neapima Lietuvos Respublikos. Atsakovo interneto puslapio lietuvių kalba neprieinamumas, lošimo paslaugų lietuvių kalba neteikimas, galimybės atsiskaityti lietuviška valiuta, vartotojų bendravimo lietuvių kalba su Atsakovo darbuotojais nebuvimas - patvirtina priešingą išvadą, t. y. jog Atsakovo veikla nėra susieta su Lietuvos Respublika.

6Atskirasis skundas atmetamas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

8Nagrinėjamoje civilinėje byloje, pradėtoje pagal Ieškovės ieškinį Atsakovui dėl skolos priteisimo, egzistuoja tarptautinis elementas, kadangi Atsakovu nagrinėjamoje byloje traukiamas užsienio - Maltos – valstybėje registruotas juridinis asmuo. Užsienio (tarptautinio) elemento civilinėje byloje buvimas lemia tam tikrus proceso teisės taikymo ypatumus bei suponuoja teismo pareigą pirmiausia išspręsti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2007). Priėmęs ieškinį, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu konstatavęs, jog jis neteismingas Lietuvos Respublikos teismams.

9Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą teismo nutartį, su joje priimta išvada sutinka, tačiau remdamasis kitais nei nutartyje nurodytais motyvais. Pirmosios instancijos teismas manė, kad Atsakovas Lietuvos Respublikoje nevykdo lošimo paslaugų komercinės veiklos, domeno vardo bet-at-home.lt įregistravimas yra tik techninis faktas ir negali būti laikomas teikiamų paslaugų susiejimu su Lietuvos Respublika, Atsakovo veikla yra tarptautinė, tačiau neapimanti Lietuvos Respublikos, kadangi Atsakovas neteikia paslaugų lietuvių kalba ir nepriima statymų Lietuvos valiuta. Todėl konstatavo, jog pagrindo remtis Reglamento Nr. 44/2001 15 straipsnio 1 dalies c punktu, pagal kurį tarp šalių kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose, nėra.

10Lietuvos Respublikai daugiašalės sutarties pagrindu 2004 m. gegužės 1 d. tapus Europos Sąjungos nare, tarptautinio civilinio proceso šaltinis, sprendžiant teismingumo klausimus civilinėse ir komercinėse bylose, yra 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo (Reglamentas Nr. 44/2001). Kadangi Lietuvos Respublika ir Maltos Respublika yra Europos Sąjungos valstybės narės, tai sprendžiant jurisdikcijos klausimą nagrinėjamoje užsienio (tarptautinį) elementą turinčioje byloje, aktualus yra būtent šio Reglamento Nr. 44/2001 normų, nustatančių jurisdikcijos taisykles, taikymas.

11Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-325/2014 analizuodamas šiame reglamente įtvirtintas jurisdikcijos taisykles pažymėjo, jog jo 2 straipsnyje yra suformuluota bendrosios jurisdikcijos taisyklė, pagal kurią valstybėje narėje nuolat gyvenantiems asmenims, nepaisant jų pilietybės, bylos turi būti keliamos nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės teismuose. Nurodytos bendrosios jurisdikcijos taisyklės veikimo apimtis ir išlygos kildinamos iš Reglamento Nr. 44/2001 preambulės 11 ir 12 punktų, pagal kuriuos jurisdikcijos taisyklės turi būti ypač nuspėjamos ir pagrįstos principu, kad jurisdikcija paprastai priklauso nuo atsakovo gyvenamosios vietos, ir šiuo pagrindu jurisdikcija turi būti visada prieinama, išskyrus keletą aiškiai nustatytų situacijų, kuriose bylinėjimosi objektas arba šalių autonomija pateisinama kaip kitokia susijusi aplinkybė. Be bendrosios jurisdikcijos taisyklės, Reglamente Nr. 44/2001 siūlomos alternatyvios specialiosios jurisdikcijos taisyklės, pagal kurias ieškovas gali rinktis, kur kelti bylą – atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teismuose ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismuose, turinčiuose specialų jurisdikcijos pagrindą. Konkrečios specialiosios taisyklės, reglamentuojančios bylos teismingumą, identifikuojamos pagal byloje nagrinėjamo ginčo pobūdį, kurio kvalifikavimą lemia materialieji teisiniai santykiai, iš kurių kilo ginčas.

12Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjamos bylos kontekste yra aktuali Reglamento Nr. 44/2001 23 straipsnyje įtvirtinta tarptautinės teismų jurisdikcijos taisyklė, reglamentuojanti susitarimą dėl jurisdikcijos. Remiantis šio straipsnio 1 dalimi, jei šalys, kurių vienos arba daugiau nuolatinė gyvenamoji vieta yra valstybėje narėje, yra susitarusios, kad valstybės narės teismas arba teismai turi jurisdikciją spręsti bet kuriuos ginčus, kilusius arba galinčius kilti dėl konkrečių teisinių santykių, minėtas teismas arba minėti teismai turi jurisdikciją. Tokia jurisdikcija yra išimtinė, jeigu šalys nebuvo susitarusios kitaip. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje civilinėje byloje atkreipė dėmesį, jog esant susitarimui dėl jurisdikcijos, nėra taikomos Reglamento Nr. 44/2001 nuostatos, įtvirtinančios bendrosios ar specialiosios alternatyviosios jurisdikcijos taisykles.

13Ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė Bendrųjų sąlygų išrašą (b. l. 13-25). Šių sąlygų 7 punktas numato, kad kliento (Ieškovės) ir bet-at-home.lt I. L.. (Atsakovo) teisiniams santykiams reguliuoti, tarp jų iškilusiems ginčams spręsti taikoma Maltos teisė. Pažymėtina ir tai, kad Ieškovė, kurdama prisijungimą prie Atsakovo lošimo interneto svetainės, turėjo galimybę ir privalėjo susipažinti su internete esančiomis Bendrosiomis sąlygomis, taip pat patvirtinti, kad jai yra žinomos šių sąlygų turinys ir ji su jomis sutinka. Atlikusi šį veiksmą Ieškovė išreiškė sutikimą tarp jos ir Atsakovo kilsiančius iškilusius ginčus spręsti Maltos teismuose. Taigi šiuo susitarimu turėjo būti vadovaujamasi sprendžiant teismų jurisdikcijos klausimą. Atsižvelgiant į tarp Ieškovės ir Atsakovo sudarytą susitarimą dėl jurisdikcijos ir Reglamento Nr. 44/2001 23 straipsnyje įtvirtinta taisyklę konstatuojama, kad tarp šalių kilęs ginčas teismingas Maltos teismams.

14Nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas atmesti Ieškovės atskirąjį skundą, todėl dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

15Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas skundžiamą nutartį, apie šalių sudarytą susitarimą dėl taikomo teismingumo nepasisakė, ir padarė išvadą remiantis kitais pagrindais negu nustatė apeliacinės instancijos teismas. Bet net ir esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su Ieškovės argumentais, jog pirmosios instancijos teismo nutartis neteisinga ir nepagrįsta, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Atmetus atskirąjį skundą, iš Ieškovės Atsakovui priteistinos jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p. 1 d., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovės G. B., a. k. ( - ) gyv.( - ), atsakovo bet-at-home.lt I. L., kodas C 35109, buv. Portomaso B. T., Level 12, STJ 4011 St. Julian‘s, Malta, naudai 1553,77 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt tris litus 77 ct.) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės G. B. (toliau -... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 5 d. nutartimi Ieškovės... 4. Ieškovė atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 5. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė su juo nesutinkantis,... 6. Atskirasis skundas atmetamas.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 8. Nagrinėjamoje civilinėje byloje, pradėtoje pagal Ieškovės ieškinį... 9. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą teismo nutartį, su... 10. Lietuvos Respublikai daugiašalės sutarties pagrindu 2004 m. gegužės 1 d.... 11. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-325/2014 analizuodamas... 12. Apeliacinės instancijos teismo manymu, nagrinėjamos bylos kontekste yra... 13. Ieškovė kartu su ieškiniu teismui pateikė Bendrųjų sąlygų išrašą (b.... 14. Nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas atmesti Ieškovės atskirąjį... 15. Pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas skundžiamą nutartį, apie šalių... 16. Atmetus atskirąjį skundą, iš Ieškovės Atsakovui priteistinos jo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p. 1... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti... 19. Priteisti iš ieškovės G. B., a. k. ( - ) gyv.( - ), atsakovo bet-at-home.lt...