Byla 2S-1484-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Petro Jaržemskio, Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dujotiekis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria patenkintas atskirasis skundas ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dujotiekis“ ieškinį atsakovui UAB „Trys medžiai“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „MGS LT“, UAB „Lanlita“, UAB „Nidulus“, UAB „Guobų ratas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui UAB „Trys medžiai“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant pakankamai – ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą, bankuose ar trečiuosius asmenis, 57 795,22 Lt sumai.

6Atsakovas UAB „Trys medžiai“ teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu. Nurodė, kad nutartyje teismas ieškinio reikalavimo sumą nepagrįstai pripažino didele. Ieškinio reikalavimo suma, atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį, vienareikšmiškai nelaikytina didele: atsakovo turimo ilgalaikio turto vertė 2010 m. pabaigoje sudarė 525 255 Lt, trumpalaikio turto vertė sudarė 10 309 700 Lt, t.y. viso atsakovo turto vertė sudarė daugiau nei dešimt milijonų litų. Atsakovas pažymėjo, kad jo turtas yra labai įvairus ir jo prarasti ar perleisti per trumpą laiką apskritai neįmanoma. Todėl tikimybė, kad, priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, atsakovas negalėtų padengti ieškovo reikalavimų sumos iš savo turto, neegzistuoja. Iš 2010 m. balanso matyti, kad atsakovas nuosavybės teise valdo ne tik daug įvairaus kilnojamojo turto (automobilių), bet ir itin įvairų didelės vertės nekilnojamąjį turtą - žemės sklypus, kurių vertė viršija 9 milijonus litų, gamybinį kompleksą, kurio vertė viršija 2 milijonus litų, ir kt.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi patenkino atsakovo atskirąjį skundą visiškai. Panaikino 2011 m. kovo 7 d. nutartimi pritaikytą areštą atsakovui UAB „Trys medžiai“ priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jo nesant pakankamai – ir piniginėms lėšoms, priklausančioms atsakovui ir esančioms pas atsakovą, bankuose ar trečiuosius asmenis, 57 795,22 Lt sumai. Teismas konstatavo, kad 2011 m. kovo 7 d. nutarties priėmimo dieną teismui nebuvo žinoma, kiek ir kokio turto turėjo atsakovas, tai surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavesta antstoliui (CPK 148 str. 4 d.). Atsakovas pateikė teismui rašytinius įrodymus apie savo finansinę padėtį, iš kurių matyti, kad atsakovo turimo ilgalaikio turto vertė 2010 m. pabaigoje sudarė 525 255 Lt, trumpalaikio turto vertė sudarė 10 309 700 Lt, t.y. viso atsakovo turto vertė sudarė daugiau nei dešimt milijonų litų. Taip pat pažymėjo, kad, nors mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma 2010-12-31 Balanse taip pat didelė, tačiau didžioji dalis mokėtinų sumų ir įsipareigojimų mokėtini po vienerių metų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas UAB „Dujotiekis“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą reglamentuoja CPK 150 str., kuris numato, jog laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu. Teismas skundžiamą nutartį priėmė ne prašymo pagrindu, o tenkindamas atskirtąjį skundą. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad teismas tenkindamas skundą panaikino areštus, tačiau nepanaikino 2011 m. kovo 7 d. nutarties, o atskirojo skundo apeliacinės instancijos teismui neišsiuntė, taip užkirsdamas ieškovui teisę atsiliepti į atskirtąjį skundą, neįvertinęs skundžiamos nutarties teisėtumo. Ne mažiaus svarbi aplinkybė yra ir tai, kad teismas nustatęs atsakovo materialinę padėtį negalėjo neįžvelgti, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas gali padaryti teismo sprendimo įvykdymą negalimu. Pagal atsakovo pateiktą balansą jo turto vertė – 10 834 955 Lt, o mokėtinos sumos – 10 687 185 Lt (skirtumas 147 770 Lt). Balanse nenurodyta skola ieškovui, o balansas yra ne bylos iškėlimo dienai, o už 2010 metus. 2010 m. bendrovė yra patyrusi 405 217 Lt nuostolių. Pateikiamo turto vertė taip pat nurodyta 2009 metų kainomis. Tai akivaizdžiai patvirtina, kad bendrovės galimybė atsiskaityti su kreditoriais yra ribota ir neužtikrinta. Ieškovas nepateikė jokių duomenų ar jo turtas nėra įkeistas. Atsakovas teigdamas, kad jis turi galimybes įvykdyti sprendimą, turi alternatyvą - ieškinio sumą sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą arba antstoliui pateikti turtą, kuris užtikrintų sprendimo įvykdymą.

11Atsakovas UAB „Trys medžiai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį nepakeistą, ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis yra visiškai teisėta ir pagrįsta, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Atskirasis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų nutarties dalių, kurios nėra skundžiamos. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, atsižvelgiant į nutarties priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 str.).

15Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo Civilinio proceso kodekso 334 str. 2 d. 1 p. įtvirtinta teise. Ši teisės norma nustato, kad teismas sutikdamas su atskiruoju skundu rašytinio proceso tvarka pats panaikina skundžiamą nutartį, išsiųsdamas priimtos šiuo klausimu nutarties nuorašą byloje dalyvaujantiems asmenims. Ieškovas savo atskirajame skunde visiškai nepagrįstai nurodė, kad teismas atskirojo skundo apeliacinės instancijos teismui neišsiuntė, taip užkirsdamas ieškovui teisę atsiliepti į atskirąjį skundą, neįvertinęs skundžiamos nutarties teisėtumo. Tiek Civilinio proceso kodekso 334 str. 2 d. 1 p., tiek ir šias nuostatas aiškinanti Lietuvos teismų praktika nurodo, kad teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus dėl laikinųjų apsaugos pritaikymo pagrįstumo, nevertina kitos šalies argumentų dėl tokio atskirojo skundo pagrįstumo, o pats gavęs ir sutikęs su atskiruoju skundu gali pasinaikinti savo paties priimtą nutartį. Būtent tokia teismų praktika yra susiklosčiusi ir ieškovas nenurodo priešingai, todėl teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad tokiu būdu buvo apribotos ieškovo teisminės gynybos teisės. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad atsakovas savo atskiruoju skundu prašė panaikinti teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį. Pirmosios instancijos teismas skundžiamosios nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė - patenkinti atskirąjį skundą visiškai. Kadangi teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartyje buvo išsprendęs tik laikinųjų apsaugos priemonių klausimą ir dėl jokių kitų su byla susijusių klausimų nesprendė, todėl akivaizdu, kad teismas, nutartimi panaikindamas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikino ir pačią 2011 m. kovo 7 d. nutartį, nes buvo panaikinti visi 2011 m. kovo 7 d. nutartimi priimti teismo sprendimai.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas motyvuotai ir pagrįstai sutiko su atsakovo atskiruoju skundu, kuriuo atsakovas pagrindė, jog nėra vienintelės būtinos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui - grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas nutartyje tinkamai išanalizavo ir įvertino duomenis apie atsakovo turtą, kurio vertė sudaro daugiau nei dešimt milijonų litų ir daugiau nei 170 kartų viršija ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo mokėtinas sumas, įsipareigojimų sumas ir jų mokėjimo laikotarpį (didžioji dalis mokėtinų sumų ir įsipareigojimų mokėtini po vienerių metų). Šiuo atveju ieškinio reikalavimo suma, atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį, negali būti laikoma didele. Atsakovo turimo turto vertė, remiantis atsakovo 2010 m. balanso duomenimis, sudarė 10 834 955 Lt, o tai 2010 m. balanso duomenimis sudaro 147 770 Lt daugiau nei atsakovo įsipareigojimai, t.y. tris kartus daugiau nei ieškinio suma (57 795,22 Lt). Iš išdėstytų aplinkybių matyti, jog tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, atsakovas būtų pajėgus įvykdyti teismo sprendimą. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad nėra vienintelės būtinos sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui - grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.), daro išvada, jog pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones nutartimi panaikino pagrįstai.

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, t.y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

18Dėl ieškovo UAB „Dujotiekis“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus ieškovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

19Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Dujotiekis“ (a.k. 132121146) 8,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi pritaikė... 6. Atsakovas UAB „Trys medžiai“ teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 4 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas UAB „Dujotiekis“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 2... 11. Atsakovas UAB „Trys medžiai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas motyvuotai ir... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo... 18. Dėl ieškovo UAB „Dujotiekis“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės... 19. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartį palikti... 21. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...