Byla 2-306-335/2013
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Roma Rimkienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „Business Solution“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 81412,56 Lt skolos, 14318,77 Lt sutartinių delspinigių, 7,51 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-28 su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui parduoti prekes iš esamo asortimento, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti. Pagal sutarties 1.2 p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t.y. pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtino, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitinka reikalavimus. Vykdant sutartį atsakovui buvo parduota prekių už 81412,56 Lt, tačiau jis šios sumos ieškovui nesumokėjo. Remiantis sutarties 5.1 ir 4.2 p. atsakovui priskaičiuota 14318,77 Lt delspinigių. Dėl nurodytų sumų priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą. Prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). Šaliai neįvykdžius savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti.

5Sutartimi Nr. 11-058 M šalys susitarė, kad ieškovas įsipareigoja parduoti prekes iš ieškovo prekių asortimento pagal kainininke nurodytas ar atskirai suderintas kainas, o atsakovas įsipareigoja prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 1.2. p. išrašyta ir pirkėjui pateikta PVM sąskaita faktūra iš tikrųjų atlieka priėmimo-perdavimo akto funkciją, t.y. sutiktina, jog pasirašydamas PVM sąskaitą faktūrą atsakovas patvirtino, kad priimtas prekių kiekis, dydis, svoris, asortimentas ir kaina atitiko reikalavimus (b.l. 6-8). 2012 m. balandžio – spalio mėn. ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitų faktūrų 94006,60 Lt sumai (b.l. 12-24). Skolų suderinimo akte ieškovo pažymėta, kad atsakovo skolos likutis 2012-12-31 sudarė 81412,56 Lt (b.l. 26). Kadangi atsakovas pretenzijų dėl prekių kokybės ar sąskaitų sumos nepareiškė, skola iš jo priteistina. Be to, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytos sutarties 5.1. p. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti atsakovas moka ieškovui 0,04 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, o vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 30 dienų, skaičiuojami 0,1 proc. dydžio delspinigiai. Viso už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį ieškovas pagrįstai priskaičiavo 14318,77 Lt delspinigių (b.l. 3).

6LR CK 6.37 str., 6.261 str. prasmę ieškovas turi teisę reikalauti ir kompensacinę funkciją atliekančių procesinių palūkanų, skaičiuotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 3 d., ieškovas, įvykdęs savo prievolę tiekti atsakovui prekes ir laiku negavęs apmokėjimo, turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus. Pagal šio įstatymo 2 str. 3 p. palūkanos už pavėluotus mokėjimus apskaičiuojamos vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidinus 7 procentiniais punktais. Kadangi pareiga mokėti palūkanas atsakovui atsirado pirmąjį 2013 m. pusmetį, palūkanos skaičiuotinos pagal palūkanų normą, galiojusią paskutinę 2012 m. antrojo pusmečio dieną, t.y. 2012-12-31 (įstatymo 3 str. 4 d.). Lietuvos banko duomenimis tą dieną galiojusi Vilibor palūkanų norma buvo 0,51 proc. (b.l. 11). Taigi ieškovas, remdamasis šiuo įstatymu, pagrįstai reikalavo 7,51 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byla Molėtų rajono apylinkės teisme buvo iškelta 2013-03-13 (b.l. 2), tad palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

7Pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 1436 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5).

8Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 262 str. 1 d., 428 str., teismas

Nutarė

9UAB „Orfis“ ieškinį tenkinti ir priteisti iš UAB „Business Solution“, į.k. 302472839, 81412,56 Lt (aštuoniasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus dvylika litų 56 ct) skolos, 14318,77 Lt (keturiolika tūkstančių tris šimtus aštuoniolika litų 77 ct) delspinigių, 7,51 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-03-13 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1436 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo jam dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam Molėtų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

11Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

12Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai