Byla B2-158-640/2020
Dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto centro pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ nemokumo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto centro pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Diadelfa“ dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Diadelfa“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vadybos apskaita“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 15 d.

52.

6Vilniaus apygardos teismas po bankroto bylos iškėlimo:

72.1.

82020 m. sausio 29 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, kurią bankroto administratorius turės teisė naudoti iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

92.2.

102020 m. vasario 7 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finannsinių reikalavimų sąrašas.

112.3.

122020 m. gegužės 4 d. nutartimi taikė BUAB „Diadelfa“ supaprastintą bankroto procesą, todėl įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai buvo pradėtas juridinio asmens likvidavimas dėl bankroto.

133.

14Teisme gautas BUAB „Diadelfa“ nemokumo administratoriaus prašymas patvirtinti galutinę ataskaitą, bei priimti sprendimą dėl bendrovės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, kad bendrovė neturi nei turto, nei debitorinių įsiskolinimų, todėl jos likvidavimo procedūra yra baigta. Nemokumo administratorius teigia, kad 2020 m. liepos 28 d. įmonės turto vertė yra lygi nuliui, pajamų, įplaukų nebus gauta, kreditorinių reikalavimų tenkinti galimybių nėra.

15Prašymas tenkintinas.

164.

17Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Aptariamo straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomi JANĮ 153 straipsnyje nurodyti įstatymai.

185.

19Klausimas dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro nepatenka į JANĮ 155 straipsnyje nurodytas išimtis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankroto byla UAB „Diadelfa“ iškelta dar 2019 m. lapkričio 4 d., šiuo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) nuostatos galiojusios iki 2019 m. sausio 31 d.

206.

21ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pervedimo aktus, bei Aplinkos apsaugos departamento pažymą.

227.

23Teismų praktikoje pažymima, jog teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos yra konstatavimas, kad visos įmonės bankroto procedūros yra užbaigtos, įmonės turtas yra realizuotas arba nurašytas, kreditorių reikalavimai, kiek leido turto vertė, patenkinti. Šiame procesiniame teismo dokumente apsiribojama konstatavimu, kad administratorius pateikė visus dokumentus, reikiamus priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl kliūčių užbaigti įmonės veiklą nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).

248.

25Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad įmonė neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Nenustatyta, kad įmonė turėtų kito materialaus turto ar lėšų banko sąskaitoje, kasoje. Taigi, galimybių gauti pajamų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti nėra. Nepatenkintų finansinių reikalavimų bendra suma sudaro – 23 857,00 Eur.

269.

27Bankroto administratorius pateikė teismui Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2020 m. liepos 10 d. raštą Nr. (18.1)-AD5-11012 „Dėl pažymos įmonei likviduoti išdavimo“, kuriame nurodoma, kad BUAB „Diadelfa“ nėra įtraukta į apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Trakų aplinkos apsaugos inspekcijos 2020 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus. Taip pat, bendrovė nėra bausta už aplinkos teršimą, nėra duomenų, jog būtų palikusi sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, neįvykdžiusi aplinkosauginių įpareigojimų. Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Diadelfa“ pabaigos.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 236, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

29prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

30Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Diadelfa“ (įmonės kodas: ( - ), buveinės adresas: ( - )) pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

31Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios... 3. 1.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. 2.... 6. Vilniaus apygardos teismas po bankroto bylos iškėlimo:... 7. 2.1.... 8. 2020 m. sausio 29 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą,... 9. 2.2.... 10. 2020 m. vasario 7 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finannsinių... 11. 2.3.... 12. 2020 m. gegužės 4 d. nutartimi taikė BUAB „Diadelfa“ supaprastintą... 13. 3.... 14. Teisme gautas BUAB „Diadelfa“ nemokumo administratoriaus prašymas... 15. Prašymas tenkintinas.... 16. 4.... 17. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ)... 18. 5.... 19. Klausimas dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro... 20. 6.... 21. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės... 22. 7.... 23. Teismų praktikoje pažymima, jog teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos yra... 24. 8.... 25. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad įmonė neturi registruoto... 26. 9.... 27. Bankroto administratorius pateikė teismui Aplinkos apsaugos departamento prie... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 29. prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.... 30. Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Diadelfa“... 31. Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Diadelfa“ bankroto... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...