Byla 2-3030-377/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Kęstutis Košys, VMI prie LR FM, UAB ,,Milavita‘‘, AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘, UAB ,,Reikalavimas.lt‘‘, AB SEB bankas, UAB ,,Gelvora‘‘, ADB ,,Gjensidige‘‘

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis Kęstutis Košys, VMI prie LR FM, UAB ,,Milavita‘‘, AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘, UAB ,,Reikalavimas.lt‘‘, AB SEB bankas, UAB ,,Gelvora‘‘, ADB ,,Gjensidige‘‘,

Nustatė

2pareiškėja prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomosiose bylose Nr. 0118/16/01595; Nr. 0118/16/01158; Nr. 0118/16/00554; Nr. 0118/16/00251; Nr. 0118/15/00117/2; Nr. 0118/15/00026/2; Nr. 0118/14/00409/2; Nr. 0118/13/00717/2; Nr. 0118/11/00465/2; Nr. 0118/11/00318/2 jai, J. G. priklausančio areštuoto nekilnojamojo turto realizavimo veiksmus iš varžytinių iki kol nebus priimtas teismo sprendimas dėl skolininkės J. G. 2016 m. gruodžio 10 d. skundo.

3Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,1533 ha, ½ dalis – gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 184 kv. m., ½ dalis pirties; ½ dalis pastato garažo; ½ dalis kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių, esančių( - ), vertinimu, kadangi vertinimą atliko UAB „Lituka“ ir Ko, ir turtas buvo įvertintas akivaizdžiai per maža kaina, todėl turi būti pervertintas. Be to, nesutinka su tuo faktu, kad antstolis K. Košys po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos skelbs pirmąsias varžytines minėtam turtui.

4Prašymas atmestinas.

5Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu (CPK 144 str. 1 d.).

6CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

7Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus aukščiau nurodytose vykdomosiose bylose. Nurodo, jog antstoliui, kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti UAB ,,Lituka‘‘ ir Ko parengtą ekspertizės aktą Nr. JVO-60841 ir laikyti negaliojančiu, bei panaikinti 2016 m. lapkričio 22 d. Turto arešto aktą Nr. S16-29027 ir paskirti naują ekspertizę skolininkės J. G. areštuotam turtui siekiant nustatyti tinkamą ir teisingą turto vertę.

9Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia šio Kodekso nustatyta tvarka (CPK 510 str. 2 d.).

10Pareiškėja nurodo, jog kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikė skundą dėl antstolio veiksmų antstoliui Kęstučiui Košiui. Pažymėtina, jog iš pateiktų įrodymų nėra galimybės nustatyti, ar antstoliui pateiktas konkretus skundas, kuriuo skundžiamas UAB ,,Lituka‘‘ ir Ko ekspertizės aktas bei antstolio Turto arešto aktas Nr. S16-29027. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėja kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgus į tai, kad pareiškėja nepateikė duomenų patvirtinančių, jog pareiškėja kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas (CPK 147 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad tai neužkerta kelio pareiškėjai pridėjus visus įrodymus pakartotinai kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, netenkinant pareiškėjos prašymo atsižvelgiama ir į tai, kad ginčijamas vykdomojo dokumento vykdymas ir iš varžytynių parduodamo turto įkainojimas, bei į tai, kad varžytynės realiai dar nėra paskelbtos.

12Pažymėtina, kad antstolio profesinė civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu ir, jei išnagrinėjus skundą dėl antstolio veiksmų, būtų nustatyta, kad jie neteisėti, padaryta žala yra atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 str., 145 str. 1 d.10 p., 151 str., 291 str.,

Nutarė

14Prašymą atmesti.

15Nutarties patvirtintą kopiją įteikti antstoliui, pareiškėjai.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

17Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai