Byla e2A-624-943/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Egidijos Tamošiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „GOLBENA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal minėtos ieškovės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorita“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė BUAB „GOLBENA“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Sorita“ 298 308,62 Eur skolą. Ieškovės bankroto administratorius paaiškino, kad 2014 m. rugpjūčio 29 d. buvo sudaryta notarinė pirkimo – pardavimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo parduotuvę. Nors notarė išdavė liudijimą pirkėjui, patvirtinantį visišką atsiskaitymą už perkamą turtą, tačiau ieškovė apmokėjimo už turtą negavo, ką patvirtina pridedamas banko sąskaitos išrašas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė prašė priteisti skolą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.

103.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L. Š. 2014 m. rugpjūčio 29 d. patvirtino pirkimo – pardavimo sutartį tarp pardavėjo UAB „GOLBENA“ ir pirkėjo UAB „Sorita“, kuria pardavėjas parduoda, o pirkėjas nuosavybės teise perka parduotuvę. Sutartyje nustatyta tokia atsiskaitymo už turtą tvarka: 1) pirkėjas iki 2014 m. spalio 1 d. turi sumokėti pardavėjui 51 500 Lt (14 915,43 Eur) grynais pinigais arba pavedimu į pardavėjo nurodytą sąskaitą; 2) iki 2015 m. rugpjūčio 29 d. – 978 500 Lt. Į bylą pateiktas atsakovei UAB „Sorita“ 2017 m. sausio 18 d. notarės L. Š. išduotas liudijimas, kad UAB „Sorita“ yra visiškai atsiskaičiusi už perkamą turtą. Šio liudijimo išdavimo pagrindas – UAB „GOLBENA“ 2015 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinimas apie galutinį atsiskaitymą.

124.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.65 straipsnis nustato reikalavimus prievolės įvykdymo patvirtinimui, pagal kuriuos kreditoriaus išduotas pakvitavimas apie prievolės įvykdymą yra pagrindas vertinimui, kad prievolė pasibaigė tinkamu įvykdymu (CK 6.123 straipsnis). Byloje nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejonėms dėl UAB „GOLBENA“ 2015 m. rugpjūčio 28 d. išduoto patvirtinimo teisėtumo ar pagrįstumo. Vadovaujantis CK 6.123 straipsnio 2 dalimi, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui. Teismas vertino, kad pagal pateiktų įrodymų įrodomąją galią, banko sąskaitos išrašas, nesant kitų galimai su ieškinio dalyku susijusias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, kurie suponuotų priešingą išvadą, negali būti vertinamas, kaip paneigiantis oficialų rašytinį įrodymą – notaro išduotą liudijimą apie visišką atsiskaitymą už perkamą pastatą, todėl ieškinį atmetė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsakovės paaiškinimų argumentai

155.

16Ieškovė BUAB „GOLBENA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

175.1.

18Notarės išduotame liudijime nėra jokių duomenų apie tai, kas pasirašė patvirtinimą (t. y. ar patvirtinimą pateikęs asmuo turėjo tam reikiamus įgaliojimus), kokiu būdu ir kada tiksliai įvyko atsiskaitymas su ieškove, be to, patvirtinimas (jo kopija) prie liudijimo nebuvo pridėtas. Atsižvelgiant į tai, dokumentas nėra pakankamai detalus, kad patvirtintų pinigų perdavimo faktą.

195.2.

20Atsakovė jau nuo 2013 metų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, o 2013 metus baigė nuostolingai. Taigi egzistuoja realus pagrindas manyti, jog atsakovė neturėjo pakankamai finansinių išteklių įsigyti 298 308,62 Eur vertės turtą.

215.3.

22CPK 199 straipsnio pagrindu ieškovė prašo išreikalauti iš Vilniaus rajono 1-ojo notaro biuro notarės L. Š. 2015 m. rugpjūčio 28 d. UAB „GOLBENA“ patvirtinimą apie UAB „Sorita“ galutinį atsiskaitymą su UAB „GOLBENA“.

236.

24Atsakovė UAB „Saurita“ apeliacinės instancijos teismui pateikė paaiškinimus. Paaiškinimuose nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai notarės liudijimo pagrindu pripažino, jog prievolė yra pasibaigusi ją tinkamai įvykdžius. Faktas, kad prievolė įvykdyta yra patvirtinta notarine forma, todėl laikytina, jog jis yra visiškai įrodytas.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (liet. pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

29Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

308.

31Byloje nustatyta, jog 2014 m. rugpjūčio 29 d. tarp ieškovės UAB „GOLBENA“ ir atsakovės UAB „Sorita“ buvo sudaryta parduotuvės, esančios Liepkalnio g. 1A, Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė įsipareigojo perleisti atsakovei nekilnojamojo turto objektą už 1 030 000 Lt (298 308,61 Eur). Nurodyta pirkimo – pardavimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 29 d. patvirtinta Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės L. Š.. Minėta notarė 2017 m. sausio 18 d. išdavė liudijimą, kuriuo patvirtino, jog atsakovė UAB „Sorita“ visiškai atsiskaitė už perkamą turtą ir įvykdė prievoles pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus r. 1-ajame notaro biure patvirtintą pirkimo – pardavimo sutartį. Liudijime nurodyta, jog dokumento išdavimo pagrindas yra 2015 m. rugpjūčio 28 d. UAB „GOLBENA“ patvirtinimas apie galutinį atsiskaitymą.

329.

33Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes bei byloje esančius įrodymus sprendė, kad atsakovė su ieškove yra visiškai atsiskaičiusi, todėl atmetė reikalavimą priteisti skolą pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Nesutikdama su priimtu sprendimu, apeliacinės instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo, jog notarės išduotas liudijimas nėra pakankamas įrodymas pripažinti prievolę įvykdyta, jame nėra nurodyta, kas pasirašė UAB „GOLBENA“ patvirtinimą dėl prievolės įvykdymo. Be to, buvęs ieškovės direktorius D. M. galimai yra nesąžiningas, todėl jo pateikti dokumentai neturi būti vertinami, kaip pagrindžiantys prievolės įvykdymo faktą.

34Dėl prievolės (ne)tinkamo įvykdymo

3510.

36Teisėjų kolegija, atmesdama apeliacinio skundo argumentus pažymi, jog bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, prie bylos medžiagos buvo pridėtas UAB „GOLBENA“ 2015 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinimas, kurio pagrindu Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarė L. Š. išdavė liudijimą dėl visiško prievolių pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį įvykdymo, taip pat ieškovės UAB „GOLBENA“ 2015 m. birželio 19 d. kasos pajamų orderis Nr. GOL734 ir 2015 m. liepos 20 d. kasos pajamų orderis Nr. GOL825, patvirtinantys, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį grynaisiais pinigais. Toks atsiskaitymas atitinka šalių susitarimą, įtvirtintą 2014 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo – pardavimo sutarties 5.1.1. ir 5.1.2. punktuose.

3711.

38Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-229-916/2017 20 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo jurisprudenciją).

3912.

40Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog ieškovui reikalaujant priteisti atsakovo jam nesumokėtą skolą, tačiau esant pateiktiems rašytiniams įrodymams, iš kurių galima spręsti, kad atsakovas su ieškovu yra atsiskaitęs, nes skolos dokumento ar pakvitavimo buvimas pas skolininką jau yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė įvykdyta, ieškinys turėtų būti atmetamas (CK 6.65 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018).

4113.

42Šiuo atveju kreditorius yra įmonė, kuri privalo visas ūkines operacijas atspindėti buhalterinėje apskaitoje. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Pagal to paties straipsnio 5 dalį grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Ginčo paskolos sutarties pasirašymo metu ir ieškovų įvardijamo paskolos sutarties dalyko perdavimo metu galiojo Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 (akto redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d.). Pagal šių Taisyklių 3 punktą pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Tokie kasos pajamų orderiai buvo išduoti 2015 m. birželio 19 d. ir 2015 m. liepos 20 d.

4314.

44Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai vienareikšmiškai ir nuosekliai patvirtina, jog atsakovė su ieškove yra visiškai atsiskaičiusi pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį grynaisiais pinigais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog notarės išduotas liudijimas sudaro pagrindą daryti išvadą, kad kreditorė prievolės įvykdymą iš skolininkės priėmė. Be to, šias išvadas patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui pateikti įrodymai. Tiek UAB „GOLBENA“ 2015 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinimas, kad UAB „Sorita“ tinkamai įvykdė pinigines prievoles sumokėti visą kainą pagal 2014 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo – pardavimo sutartį, tiek UAB „GOLBENA“ kasos pajamų orderiai, kuriais patvirtinamas pinigų iš UAB „Sorita“ pagal minėtą sutartį priėmimo faktas.

4515.

46Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), be kita ko, suteikia teisę (kartu ir procesinę pareigą) šalims įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bei teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Įrodinėjimo našta tenka tam, kas teigia, – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą (CPK 12, 178, 179 straipsniai).

4716.

48Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantės nurodyti teiginiai, susiję su UAB „GOLBENA“ minėtą 2015 m. rugpjūčio 28 d. patvirtinimą bei kasos pajamų kvitus pasirašiusio direktoriaus D. M. galimu nesąžiningumu nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Šioje byloje negali būti tiriamos aplinkybės, susijusios su lėšų, gautų UAB „GOLBENA“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį, tolimesniu panaudojimu. Kolegijos vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės, kuriomis įrodinėjamas atsakovės neatsiskaitymo faktas iš esmės grindžiamos vien prielaidomis bei samprotavimais, nesudarančiais teisinio pagrindo abejoti byloje esančių įrodymų patikimumu.

49Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

5017.

51Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovė leistinais įrodymais neįrodė ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė reikšmingas faktines aplinkybes bei tinkamai jas kvalifikavo, tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisykles, todėl teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi apeliacinio skundo argumentus, nenustatė pagrindų naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, o skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5218.

53Teisėjų kolegijai atmetus ieškovės apeliacinį skundą, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apeliacinės instancijos teisme įgijo atsakovė, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme pabaigos nepateikė prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

54Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė BUAB „GOLBENA“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. 3.... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro... 12. 4.... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.65 straipsnis... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsakovės paaiškinimų argumentai... 15. 5.... 16. Ieškovė BUAB „GOLBENA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 17. 5.1.... 18. Notarės išduotame liudijime nėra jokių duomenų apie tai, kas pasirašė... 19. 5.2.... 20. Atsakovė jau nuo 2013 metų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, o... 21. 5.3.... 22. CPK 199 straipsnio pagrindu ieškovė prašo išreikalauti iš Vilniaus rajono... 23. 6.... 24. Atsakovė UAB „Saurita“ apeliacinės instancijos teismui pateikė... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 7.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 30. 8.... 31. Byloje nustatyta, jog 2014 m. rugpjūčio 29 d. tarp ieškovės UAB... 32. 9.... 33. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes bei... 34. Dėl prievolės (ne)tinkamo įvykdymo... 35. 10.... 36. Teisėjų kolegija, atmesdama apeliacinio skundo argumentus pažymi, jog bylos... 37. 11.... 38. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1... 39. 12.... 40. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog ieškovui reikalaujant... 41. 13.... 42. Šiuo atveju kreditorius yra įmonė, kuri privalo visas ūkines operacijas... 43. 14.... 44. Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai vienareikšmiškai ir nuosekliai... 45. 15.... 46. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), be... 47. 16.... 48. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantės nurodyti... 49. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 50. 17.... 51. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovė leistinais... 52. 18.... 53. Teisėjų kolegijai atmetus ieškovės apeliacinį skundą, teisę į... 54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 55. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti...