Byla 2-1760-607/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. V. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja E. V. prašo nustatyti faktą, kad ji įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, pažymėtą indeksu 1A1m, unikalus Nr. , tvartą, pažymėtą indeksu 2I1p, unikalus Nr. , malkinę, pažymėtą indeksu 3I1p, unikalus Nr. , kiemo statinius, unikalus Nr., esančius ( - )

3Pareiškėja nurodė, kad 1992m. gegužės mėn. ji iš savo dėdės K. K. K. nusipirko pastatus-gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu, esančius ( - ) k. K. K. K. jai pateikė šų pastatų kadastrinių matavimų bylą, tačiau šie pastatai nebuvo įteisinti bei įregistruoti viešajame registre. Todėl jai nusipirkus šį nekilnojamąjį turtą, nebuvo sudaryta rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis ir patvirtinta notaro. Dėl tos priežasties nusipirkusi gyvenamąjį namą su priklausiniais, jų neįregistravo viešajame registre savo vardu. 1992 m. gegužės mėn. ji atsikraustė į šį namą gyventi. 1992-06-06 ji sudarė santuoką su A. V. ir nuo to momento minėtame name ji gyveno su šeima. Nuo 1993-04-13 ji šiuo adresu deklaravo gyvenamąją vietą. Pastatus, esančius ( - )., ji naudoja savo nuožiūra, valdo ir išlaiko, pagerino jų būklę atlikdama remontą. Ji, norėdama susitvarkyti nuosavybės teisės dokumentus, kreipėsi į VĮ „Registrų centrą“ Tauragės filialą. Jai buvo atsisakyta įregistruoti nuosavybės teisę į jos gyvenamąjį namą, nes negali pateikti jokių nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų.

4Suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepimo pareikškimą nepateikė. Jam apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai.

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepė į pareiškimą, kad dėl fakto nustatymo neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (b.l. 28-29) daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus-statinius, esančius adresu ( - ) ( reg. Nr. ), Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos.

8Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 28-29 ) pastatų, esančių ( - ) k. ( - ), naudotoju nurodytas K. K. K.; pastatai baigti statyti 1920 m. Nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį po minėtais statiniais (b.l. 27) neįregistruotos.

9Iš Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos pažymos apie nekilnojamąjį turtą Nr. nustatyta, kad E. V. valdo gyvenamąjį namą, rūsį, tvartą ( - ) ( - ). (b.l. 30 ).

10Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (b.l. 33 ) nustatyta, kad pareiškėja E. V. nuo 1993-04-13 deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu ( - ). Šiuo adresu deklaruota nepilnametės pareiškėjos dukters G. V. gyvenamoji vieta.

11Pagėgių savivaldybės administracijos pažyma (b.l. 32) nustatyta, kad pastatai, esantys adresu ( - ) ( - )., nėra įrašyti į Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.

12Teisės įgijimo pagrindai išvardyti CK 4.47 str. Vienas iš šiame straipsnyje nurodytų savarankiškų nuosavybės teisės įgijimo pagrindų-įgyjamoji senatis (LR CK 4.47 str.11p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 str.1d. nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68-4.71 str. nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Jeigu teismas konstatuoja nurodytų sąlygų buvimą, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę: pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos. Valdymas gali atsirasti užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę (CK 4.25 str.1).

13Lietuvos A. T. išaiškinta, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68-4.71 str. nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešajame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas CK 4.68 str.1d. nustatytą terminą.

14Šiuo atveju nuosavybės įgijimo klausimas turi būti sprendžiamas taikant nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu reglamentuojančias normas (CK 4.47 str.11p. Yra visos CK 4.68 str. ir 4.71 str. numatytos sąlygos įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyti daiktą, būtent:

15a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai – pareiškėja apsigyveno statiniuose, esančiuose ( - ) ( - ). dėdės K. K. K. leidimu.

16b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu – tai matyti iš VĮ Registrų centro pažymos bei iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 27-29).

17c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai. Daugiau nei 18 metų statinius, esančius ( - ) ( - ). pareiškėja valdė kaip savo. Pareiškėja žinojo, kad statiniai niekam kitam nepriklauso ir jų valdymas nepažeidžia kitų asmenų interesų. Dėl minėto daikto valdymo per visą tą laikotarpį niekas nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų.

18d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėja elgėsi kaip daikto savininkė ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už ją į valdomą daiktą.

19e) valdymas tęsiasi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą – nuo 1992 metų gegužės mėn. iki šiol.

20Apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbta specialiame interneto tinklalapyje. Per įstatymo nustatytą terminą į teismą dėl pastato priklausomybės, į kurį pretenduoja pareiškėja, nesikreipė jokie suinteresuoti asmenys, niekas neginčijo pareiškėjo nurodyto pastato valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjos pareiškimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 4.68-4.71 straipsniai).

22Iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 263-268 str., 270 str., 533 str., teismas,

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti.

25Nustatyti faktą, kad pareiškėja E. V., a.k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, pažymėtą plane indeksu 1A1m, unikalus Nr. , tvartą, pažymėtą plane indeksu 2I1p, unikalus Nr. , malkinę, pažymėtą plane indeksu 3I1p, unikalus Nr. , kiemo statinius, unikalus Nr. , esančius ( - ) k. ( - ), pagal įgyjamąją senatį.

26Priteisti iš pareiškėjos E. V., a.k. ( - ) valstybei - 6 Lt. ( šešis litus ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( Swedbank, AB, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660 ).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, Rašytinio... 2. Pareiškėja E. V. prašo nustatyti faktą, kad ji įgijo nuosavybės teisę į... 3. Pareiškėja nurodė, kad 1992m. gegužės mėn. ji iš savo dėdės K. K. K.... 4. Suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcija... 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (b.l. 28-29)... 8. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l.... 9. Iš Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos pažymos apie... 10. Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos pažyma apie... 11. Pagėgių savivaldybės administracijos pažyma (b.l. 32) nustatyta, kad... 12. Teisės įgijimo pagrindai išvardyti CK 4.47 str. Vienas iš šiame... 13. Lietuvos A. T. išaiškinta, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja... 14. Šiuo atveju nuosavybės įgijimo klausimas turi būti sprendžiamas taikant... 15. a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai – pareiškėja apsigyveno... 16. b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu – tai matyti iš VĮ... 17. c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai,... 18. d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y.... 19. e) valdymas tęsiasi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą – nuo... 20. Apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbta specialiame interneto... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjos pareiškimas laikytinas... 22. Iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 263-268 str., 270 str.,... 24. Pareiškimą patenkinti.... 25. Nustatyti faktą, kad pareiškėja E. V., a.k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę... 26. Priteisti iš pareiškėjos E. V., a.k. ( - ) valstybei - 6 Lt. ( šešis litus... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...