Byla 2S-2188-436/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės O. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Rudzinsko, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko ir Algirdo Remeikos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės O. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Sonatos Vaicekauskienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės O. K..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Antstolė Sonata Vaicekauskienė pareiškimu kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl 2181,00 Lt vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0114/10/00786 priteisimo iš skolininkės O. K., nurodydama, kad skolininkė vykdymo išlaidų už vykdomojo dokumento įvykdymą gera valia nesumokėjo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Priteisė iš skolininkės O. K., gyv. ( - ), antstolės Sonatos Vaicekauskienės naudai, buveinė Nemuno g. 25-1B, 44295 Kaunas, 2181,00 Lt (du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą, 00 ct) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0114/10/00786. Teismas nustatė, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontoroje buvo vykdomas 11048,61 Lt skolos išieškojimas pagal Kauno AVMI vykdomąjį dokumentą Nr. 14-19-40728/2010. Skolininkė gera valia skolos nesumokėjo, todėl buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. 2011 01 17 išieškotojas Kauno AVMI antstolę informavo, kad skolininkė skolą sumokėjo pilnai. 2011 02 11 Patvarkymu antstolė užbaigė vykdomąją bylą Nr. 0114/10/00786. 2011 02 28 antstolė paskaičiavo vykdymo išlaidas ir išsiuntė skolininkui siūlymą sumokėti 2181,00 Lt vykdymo išlaidų. Skolininkė vykdymo išlaidų nesumokėjo iki šiol.

5Atskiruoju skundu skolininkė O. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad 2010-02-28 gavo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priminimą Nr. 14-07-42868 apie pareigą sumokėti mokesčius. Šiame priminime nurodytą piniginę sumą, t.y. 11048,61 Lt buvo raginama sumokėti LR mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) nustatyta tvarka. Jeigu bus nesumokėta, buvo įspėta, kad gali būti priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto. Remiantis MAĮ 89 str. apeliantė turėjo sumokėti piniginę sumą per 20 dienų. Tačiau 2010 m. kovo 15 d. gavo pareiškėjos antstolės Sonatos Vaicekauskienės šaukimą. Buvo bendrauta telefonu ir su Kauno apskrities VMI atstove ir su antstole ir buvo sutarta, kad apeliantei atvykti į antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorą nereikės, kadangi vykdomasis dokumentas priimtas ir pradėtas vykdyti nepatikrinus ar nėra akivaizdžių kliūčių tokiems veiksmams pradėti, todėl byla nutraukiama.

6Apeliantė nurodo, kad 2010-03-18 padarė du pavedimus po 4000,00 Lt, tą pačią dieną padarė dar du pavedimus 2000,00 Lt ir 1048,61 Lt. Tačiau kiek vėliau pastebėjo, kad du pavedimai buvo atmesti, tai patvirtina iš banko gauti išrašai. Pastebėjusi tai, kad nurodyta piniginė suma nepasiekė Kauno AVMI sąskaitos, 2010-03-25 ir 2010-03-26 vėl padarė du pavedimus po 4000,00 lt. Iš išrašų matyti, kad apeliantės ketinimai sumokėti nurodytą sumą buvo savanoriški ir vykdomi laiku, nepraleidžiant termino. Tačiau įvykus nesusipratimams, kai kurie pavedimai buvo atmesti, kas matosi iš išrašų, ir mokestinė suma buvo apmokėta vėliau.

72011-03-14 gavo antstolės padėjėjos O. K. 2011-02-28 pasirašytą siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas Nr. S-11001993 pagal vykdomąją bylą Nr. 0114/10/00786. Bendra nurodytų vykdymo išlaidų suma yra lygi 2169 Lt. Siūlyme yra nurodyta, kad vykdymo išlaidos yra mokėtinos už visos skolos, t.y. 11048,61 Lt išieškojimą, nors skola, kurią apeliantė buvo skolinga, savanoriškai sumokėta pavedimais iš banko. Nėra aišku, kokius konkrečius išieškojimo ir vykdymo veiksmus atliko antstolis, kuomet skolos sumokėjimas (tiek 2010 m., tiek 2011 m. pradžioje) vyko savarankiškai be jokio antstolio įsikišimo. Siūlyme yra nurodoma, kad antstolis išieškojo visą 11048,61 Lt skolą. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad apeliantė didžiąją dalį skolos sumokėjo dar nesibaigus 2010-02-28 Kauno AVMI Priminime nurodytiems terminams. Su antstolės siūlymu sumokėti vykdymo išlaidas apeliantė nesutinka ir tai vertina kaip nepagrįstą antstolės mėginimą gauti papildomą užmokestį už neatliktą darbą.

8Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

11Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12CPK 584 straipsnyje išvardyti vykdytini dokumentai. Tarp jų nustatyta, kad pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles vykdytini ir sprendimai bylose dėl administracinių teisinių santykių. Vykdytino dokumento buvimas dar nereiškia, kad jis savaime yra vykdomas, nes CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad be pateikto vykdomojo dokumento draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti tai pat nereiškia, kad jis besąlygiškai turi būti vykdomas. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir jam vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal šią įstatymo normą antstolis, prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, turi išspręsti vykdomojo dokumento (šiuo atveju – Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009 m. vasario 8 d. sprendimo) priėmimo vykdyti klausimą. Tik priėmus vykdomąjį raštą vykdyti galimi antstolio procesiniai veiksmai vykdymo procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-372/2011).

13Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010 m. vasario 8 d. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, priėmė Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką (tolia – Sprendimas) 11.048,61 Lt sumai iš O. K. turto Nr. 14-19-40728. 2010 m. vasario 25 d. Kauno apskrities VMI aukščiau paminėtą sprendimą pateikė vykdymui antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorai. Antstolė 2010 m. vasario 26 d. Patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą Nr. 14-19-40725/2010 dėl 11048,61 Lt skolos išieškojimo iš O. K. vykdymui (vykd. byla Nr. 0114/10/00786).

14CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos akivaizdžios kliūtys, kuriai bent vienai esant, antstolis atsisako vykdomąjį dokumentą priimti ir vykdyti. Šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose yra išvardytos konkrečios akivaizdžios kliūtys, kurioms esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas. Be jų, šio straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad gali būti ir kitokių, t. y. neišvardytų šios straipsnio 1–6 punktuose, kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Šioje byloje aktualu, ar pagal šio straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatą nebuvo kitokių akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdomiesiems veiksmams pradėti. Jeigu tokių buvo, tai vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti vertintinas kaip atliktas be teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. M. v. antstolis I. G., Vilniaus miesto valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, bylos Nr. 3K-3-68/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-372/2011).

15LR Mokesčių administravimo įstatymo (2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija) 88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas privalo sumokėti mokestį to mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto lydimojo teisės akto nustatytu terminu. To paties įstatymo 144 straipsnyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą.

162010 m. vasario 8 d. Kauno apskrities VMI Sprendime nurodyta, kad jis gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. LR Administracinių bylų teisenos įstatymo (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. To paties įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas.

17Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad 2010 m. vasario 8 d. Kauno apskrities VMI Sprendimas buvo išsiųstas ir įteiktas skolininkei O. K.. Tačiau, neatsižvelgus į nustatytą aplinkybę, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija Sprendimą antstolių kontorai pateikė vykdyti 2010 m. vasario 25 d., t.y. nepraėjus 30 dienų terminui, per kurį mokesčių mokėtoja O. K., nesutikdama su priimtu sprendimu, turėjo teisę jį apskųsti. Antstolė gavusi minėtą sprendimą dėl mokestinės prievolės į fondo biudžetą priverstinio išieškojimo, nepatikrino sprendimo apskundimo termino, per kuri mokesčių mokėtojas nesutikdamas su sprendimu gali jį apskųsti. (ATPK 30 str. 1 d.).

18Antstolė turėjo galimybę ir privalėjo aiškintis aplinkybes dėl šio termino pasibaigimo, nes, tik nustačius tokio termino pasibaigimą, išnyksta kliūtis vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti CPK 651 straipsnio 2 dalies prasme; kad toks nurodytų teisės normų aiškinimas atitinka formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. N. v. antstolė A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-18/2007; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Rusteda“ v. antstolis D. S. ir kt.,bylos Nr. 3K-3-127/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje L. S. individuali įmonė v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. A6-228/2007; 2008 m. spalio 3 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. A. S., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. A756-875/2008).

19LR Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad mokesčių mokėtojui, laiku nevykdančiam savo mokestinės prievolės, mokesčių administratorius įteikia raginimą geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas, kai įsiteisėja sprendimas dėl mokesčių mokėtojo skundo mokestiniuose ginčuose, tai yra apskundus mokesčių administratoriaus sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, mokestinį ginčą nagrinėjanti institucija savo sprendimu nepatenkina mokesčių mokėtojo skundo ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas nustatytu terminu neapskundžia; arba mokestinį ginčą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepatenkinantis mokesčių mokėtojo skundo, yra galutinis.

20Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010 m. vasario 26 d. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija raštu Nr. 14-07-42868 priminė skolininkei O. K. pareigą sumokėti mokesčius viso 11.048,61 Lt (b.l. 18). Šiame rašte Kauno apskrities VMI nurodė, kad 11.048,61 Lt sumą LR mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka O. K. turi sumokėti į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Taip pat išaiškino, kad nesumokėjus nurodytos sumos, gali būti priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto.

21LR Mokesčių administravimo įstatymo (toliau –LR MAĮ) 89 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius leidžia mokesčių mokėtojui sumokėti raginime nurodytas sumas per 20 dienų nuo raginimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kito termino. Apeliantė nurodė, kad aukščiau minėtą Kauno apskrities VMI raginimą sumokėti skolą gavo 2010 m. vasario 28 d. (b.l. 12), todėl susidariusį įsiskolinimą ji turėjo galimybę padengti iki 2010 m. kovo 20 d. (LR MAĮ 89 str. 3 d.).

22Iš byloje esančio AB SEB banko 2011 m. rugpjūčio 10 d. išrašo nustatyta, kad 2010 m. kovo 18 d. buvo padaryti keturi elektroninės bankininkystės pavedimai į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. ( - ), kurių metu iš viso pervesta 11.048,61 Lt (b.l. 20). Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad apeliantė gera valia nepraleidusi įstatymo nustatyto 20 dienų termino vykdė 2010 m. vasario 26 d. Kauno apskrities VMI priminimą.

23Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas pagrindinių vykdymo proceso principų yra tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisti kitų vykdymo dalyvių, skolininko teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

24Apeliantė antstolės Sonatos Vaicekauskienės šaukimą atvykti vykdomojoje byloje gavo 2010 m. kovo 18 d. Apie įvykdytus pavedimus O. K. iš karto informavo antstolę, mokesčių inspekcijos atstovę. Tai patvirtina ir įrašai vykdomojoje byloje Nr. 0114/10/00786, kad mokesčių inspekcijos atstovė prašė nieko nedaryti, nes sprendimą vykdyti pateikė per klaidą, patvirtino, jog apeliantė viską apmokėjo gera valia.

25Nagrinėjamoje byloje taip pat yra svarbi aplinkybė, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009 m. vasario 8 d. sprendime nurodyta, jog šis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Antstoliui nesuteikta teisės revizuoti valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimų. Taigi jau vien pagal šią sprendimo nuorodą antstolis turėjo pareigą patikrinti, ar nėra konkrečios akivaizdžios kliūties, kuriai esant negalimas vykdomojo dokumento priėmimas ir vykdymo veiksmų pradėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 28 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-372/2011).

26Nagrinėjamu atveju antstolė turėjo galimybę ir pareigą išsiaiškinti visas aplinkybes dėl sprendimo apskundimo termino pasibaigimo, nes tik jas nustačius, išnyksta kliūtis vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti LR CPK 651 str. 2 d. prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2009). Antstolė šios pareigos neįvykdė, tuo pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės nuostatas. Antstolė pagal LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. privalėjo išsiaiškinti, nuo kada atsirado išieškotojui teisė į priverstinį išieškojimą. Nagrinėjamu atveju antstolė priėmė vykdyti neįsiteisėjusį Kauno apskrities VMI 2009-02-08 sprendimą, kai dar nebuvo pasibaigęs skolininkei terminas sumokėti mokestinę nepriemoką geruoju, todėl ji neteisėtai priėmė vykdyti minėtą sprendimą, atitinkamai nepagrįstai ir neteisėtai priskaičiavo skolininkei O. K. vykdymo išlaidas. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

27Vadovaujantis nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Antstolės Sonatos Vaicekauskienės prašymas dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0114/10/00786 atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Atskirąjį skundą patenkinti.

30Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Pareiškėjos antstolės Sonatos Vaicekauskienės prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0114/10/00786 atmesti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Antstolė Sonata Vaicekauskienė pareiškimu kreipėsi į Kauno miesto... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pareiškimą... 5. Atskiruoju skundu skolininkė O. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 6. Apeliantė nurodo, kad 2010-03-18 padarė du pavedimus po 4000,00 Lt, tą... 7. 2011-03-14 gavo antstolės padėjėjos O. K. 2011-02-28 pasirašytą siūlymą... 8. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 11. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 12. CPK 584 straipsnyje išvardyti vykdytini dokumentai. Tarp jų nustatyta, kad... 13. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010 m. vasario 8 d. Kauno... 14. CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardytos akivaizdžios kliūtys, kuriai bent... 15. LR Mokesčių administravimo įstatymo (2009 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr.... 16. 2010 m. vasario 8 d. Kauno apskrities VMI Sprendime nurodyta, kad jis gali... 17. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad 2010 m. vasario 8 d. Kauno... 18. Antstolė turėjo galimybę ir privalėjo aiškintis aplinkybes dėl šio... 19. LR Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 20. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010 m. vasario 26 d. Kauno... 21. LR Mokesčių administravimo įstatymo (toliau –LR MAĮ) 89 straipsnio 3... 22. Iš byloje esančio AB SEB banko 2011 m. rugpjūčio 10 d. išrašo nustatyta,... 23. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 24. Apeliantė antstolės Sonatos Vaicekauskienės šaukimą atvykti vykdomojoje... 25. Nagrinėjamoje byloje taip pat yra svarbi aplinkybė, kad Kauno apskrities... 26. Nagrinėjamu atveju antstolė turėjo galimybę ir pareigą išsiaiškinti... 27. Vadovaujantis nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337... 29. Atskirąjį skundą patenkinti.... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutartį panaikinti ir...