Byla e2-3642-340/2016
Dėl atsakovo neteisėto sprendimo vykdant viešąjį pirkimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L. S. B., atsakovo atstovei E. G., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Vilungė“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos dėl atsakovo neteisėto sprendimo vykdant viešąjį pirkimą,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti kaip nepagrįstą, todėl neteisėtą atsakovo 2016-01-11 sprendimą (2016-01-11 pranešimas Nr. 3993510), kuriuo atmesta ieškovo pretenzija; panaikinti 2016-01-06 pranešimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir atnaujinti pirkimo procedūras; vertinti ieškovo pasiūlymą kartu su kitų Tiekėjų pasiūlymais; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovas 2015-11-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 254900. 2015-12-14 atsakovas atsiuntė pranešimą, kuriame buvo nurodytos visos įmonės, kurios dalyvavo konkurse bei nurodytos minėtų įmonių pasiūlymų kainos. UAB „Vilungė“ pasiūlyta kaina buvo mažiausia ir akivaizdu būtų pripažinta laimėtoja.

42015-12-28 pranešimu perkančioji organizacija informavo, kad bus nagrinėjami tiekėjų pasiūlymai, perkančioji organizacija kvies tiekėjus derėtis, taip pat derėsis su rangovais dėl kainos, siekiant palankiausio perkančiajai organizacijai rezultato. 2016-01-07 buvo gautas pranešimas, kuriame atsakovas nurodė, kad UAB „Vilungė“ pasiūlymas atmestas dėl siūlomų prekių neatitikimo konkurso sąlygose iškeltiems reikalavimams – buvo nustatyta, kad siūlomos prekės nepilnai atitinka iškeltus reikalavimus: Spalvoto vaizdo kamera su integruotu korpusu, ir objektyvu, IR pašvietimu (Energijos suvartojimas įrangos aprašyme yra <11,5w (naudojant papildomą įrangą), tačiau pirkimo sąlygose <5w.), Monitorius (Žiūrėjimo kampas monitoriaus aprašyme 170/160 laipsnių, pirkimo sąlygose 178/178 laipsnių), Kompiuteris (Pateiktame kompiuterio aprašyme – priede nurodyta kietojo disko talpa 1TB, reikalavimas specifikacijoje 2TB).

5Nesutikdamas su atsakovo sprendimu, ieškovas 2016-01-08 pateikė pretenziją. 2016-01-11 raštu ieškovo pretenzija buvo atmesta, kadangi ieškovo siūlomos prekės neatitiko techninių reikalavimų pagal pateiktus techninių reikalavimų reikšmes pagrindžiančius dokumentus. Ieškovo teigimu, atsakovo sprendimas pašalinti ieškovą iš konkurso prieštarauja Konstitucijos 29 str. 1 d. nustatytam visų asmenų lygybės principui, 46 str. 4 d. sąžiningos konkurencijos laisvės principui, taip pat protingumo ir teisingumo principams bei Konkurencijos įstatymo 9 str. nustatytam draudimui piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje. Pažymėjo, jog perkančiosios organizacijos nurodyti prekių neatitikimai/pažeidimai neatitinka tikrovės. Nurodė, kad perkančioji organizacija dėl „tariamų“ neatitikimų, neteisėtai atmetė visų dalyvių pasiūlymus ir nei vienas iš jų nebuvo pakviestas į derybas, tuo pažeidžiant pirkimo sąlygų 10.5, 10.6, 10.7 reikalavimus. Negana to, perkančioji organizacija paskelbė to paties objekto naująjį viešąjį pirkimą. Pasak ieškovo, perkančioji organizacija pašalino visus tiekėjus iš pirkimo tam, kad galėtų paskelbti naują konkursą ir sudaryti sąlygas laimėti konkursą perkančiajai organizacijai lojaliai įmonei.

6Pateiktu atsiliepimu atsakovas Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad visi pirkime dalyvaujantys tiekėjai privalėjo pateikti jų pasiūlymuose nurodytas reikšmes (parametrus) pagrindžiančius dokumentus. 2015-12-22 ieškovo kvalifikacija buvo pripažinta tinkama, tačiau nustatyta, kad pildant finansinio pasiūlymo 1 lentelę ir apskaičiuojant bendrą pasiūlymo kainą be PVM, padaryta techninė klaida. Komisija paprašė šią klaidą ištaisyti. 2015-12-28 ieškovas nurodytą klaidą ištaisė, tačiau buvo nustatyta, kad ieškovo prekės nepilnai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Atsiliepime pažymėjo, kad komisija negali prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. Minėtu atveju ieškovo pasiūlytas monitorius yra prastesnis nei reikalaujama pirkimo dokumentuose, todėl jis neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Tas pats pasakytina ir apie kitas ieškovo siūlytas prekes. Minėti prekių trūkumai negali būti vertinami kaip formalios techninės klaidos ar netikslumai. Be to, ieškovas, deklaruodamas tam tikrų prekių reikšmes, iš esmės nepagrindė tiek pateiktų duomenų teisingumo, tiek neįrodė perkančiajai organizacijai, kad visos jo siūlomos prekės atitinka pirkimo sąlygas, todėl ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir prašė jį atmesti.

9Ieškinys atmestinas.

10Nustatyta, kad atsakovas Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos 2015-11-26 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 254900.Kartu buvo paskelbti pirkimo sąlygos ir jų priedai- techninis darbo projektas ir sutarties projektas.

112015-12-14 atsakovas atsiuntė pranešimą, kuriame buvo nurodytos visos įmonės, kurios dalyvavo konkurse bei nurodytos minėtų įmonių pasiūlymų kainos.

122015-12-22 ieškovo kvalifikacija buvo pripažinta tinkama.

132015-12-28 pranešimu perkančioji organizacija informavo, kad bus nagrinėjami tiekėjų pasiūlymai, perkančioji organizacija kvies tiekėjus derėtis, taip pat derėsis su rangovais dėl kainos, siekiant palankiausio perkančiajai organizacijai rezultato.

142016-01-07 perkančioji organizacija pranešė, kad UAB „Vilungė“ pasiūlymas atmestas dėl siūlomų prekių neatitikimo konkurso sąlygose iškeltiems reikalavimams (specifikacijos reikalavimams); kartu buvo pranešta, kad atmesti ir kitų tiekėjų pasiūlymai, dėl to 2016-01-06 viešųjų pirkimų komisija nusprendė laikyti pirkimą pasibaigusiu Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu.

152016-01-08 ieškovas pateikė pretenziją.

162016-01-11 raštu perkančioji organizacija atmetė ieškovo pretenziją, motyvuodama, kad ieškovo siūlomos prekės neatitiko techninių reikalavimų pagal pateiktus techninių reikalavimų reikšmes pagrindžiančius dokumentus.

172016-01-11 perkančioji organizacija paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą Nr. 170817 „Pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas“.

182016-01-18 ieškovas kreipėsi su ieškiniu, reikalaudamas panaikinti kaip nepagrįstą atsakovo 2016-01-11 sprendimą (2016-01-11 pranešimas Nr. 3993510), kuriuo atmesta ieškovo pretenzija; panaikinti 2016-01-06 pranešimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas; grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir atnaujinti pirkimo procedūras; vertinti ieškovo pasiūlymą kartu su kitų tiekėjų pasiūlymais, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Teismas pažymi, kad ieškovas iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Tačiau reikalavimas dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių pasekmių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą į teismą, t.y. ieškovo reikalavimas panaikinti kaip nepagrįstą atsakovo 2016-01-11 sprendimą (2016-01-11 pranešimas Nr. 3993510), kuriuo atmesta ieškovo pretenzija; reikalavimas panaikinti negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku.

20Šalių ginčo esmė – ginčas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. Pagal bylos medžiagą atsakovas, skelbdamas apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą, kartu paskelbė pirkimo sąlygas ir jų priedą – techninį darbo projektą ir sutarties projektą. Pirkimo sąlygų 1 priedo 8 punkte nurodytos jėgos kontrolės sistemos įrenginių, Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių, Apsaugos perimetro sistemos įrenginių, elektrotechninės dalies prekių techninės specifikacijos; tiekiant pasiūlymą tiekėjai privalėjo nurodyti siūlomų prekių gamintoją, modelį, techninius parametrus, taip pat jų pasiūlymuose nurodytas reikšmės (parametrus) pagrindžiančius dokumentus. Pirkimo sąlygų 4.7.6 punktas įpareigoja tiekėjus kartu su pasiūlymų patiekti dokumentus, pagrindžiančius siūlomų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms. Bylos duomenimis ieškovas buvo pateikęs perkančiai organizacijai paklausimą dėl pirkimo sąlygų 4.7.6 punkto išaiškinimo; ieškovui buvo išaiškinta, kad turi būti nurodytas prekių gamintojas, modelis, siūlomų priekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (nurodyti konkrečias reikšmes) ir pateikti šias reikšmes pagrindžiančius dokumentus (prekių aprašymus, nuorodas, gamintojo patvirtinimus ar kitus prekių atitikimą nurodytiems techninėms reikalavimams patvirtinančius dokumentus). Atsakymas ieškovui buvo pateiktas visiems tiekėjams, paviešintas CVP IS, tokiu būdu pirkimo sąlygų 4.7.6 punkto išaiškinimas tapo pirkimo dokumentų dalimi.

21Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija vertindama tiekėjų siūlomų prekių modelių konkrečių reikšmių (techninių parametrų) atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams nagrinėjo siūlomų prekių modelių konkrečias reikšmes (techninius parametrus) patvirtinančius dokumentus (prekių aprašymus). Negalima sutikti su ieškovo atstovo pozicija, pareikšta teismui teismo posėdžio metu apie tai, kad prekių aprašymai ir kiti dokumentai neturėjo būti vertinami komisijos, nes tai – gamintojo įgaliotų asmenų nepatvirtintos, todėl neturinčios teisinės reikšmės ištraukos iš interneto. Atstovo manymu, turėjo būti vertinama tik tiekėjo užpildytą paraišką – įsipareigojimas tiekti prekes, atitinkančias tam tikrus techninius parametrus, už tiekėjo nurodyta kainą, visi kiti prie paraiškos pridėti dokumentai neturi reikšmės. Akivaizdu, kad pagal pirkimo sąlygas dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių gamintoją, modelį bei prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams sudaro tiekėjo pasiūlymo sudedamąją dalį. Viešojo pirkimo procedūros metu tiekėjui buvo išaiškintos pirkimo sąlygų 4.7.6 punkto nuostatos, atkreiptas tiekėjų dėmesys į būtinumą pateikti dokumentus, pagrindžiančius jų siūlomų prekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, išaiškinta, kokie tai gali būti dokumentai. Jeigu ieškovas nerūpestingai vykdė šią pirkimo sąlygų reikalavimą patiekdamas netikslius, nekonkrečius, neturinčius reikšmės prekių aprašymus, jis turi prisiimti tokio nerūpestingumo pasekmes. Pirkimo sąlygų 4.7.6 punktas viešojo prikimo procedūros metu buvo aiškinamas pagal tiekėjo paklausimą, t.y. yra pagrindo preziumuoti, kad jis buvo aiškus visiems tiekėjams, ir visi tiekėjai vienodai suprato tiekėjo pareigą ne tik deklaruoti siūlomų prekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, bei ir pagrįsti tokį atitikimą dokumentais. Teismo manymu, esant tokioms aplinkybėms perkančioji organizacija neturėjo pareigos prašyti paaiškinti ieškovo pasiūlymą bei siūlyti pateikti kitus prekių techninius parametrus patvirtinančius dokumentus; pasiūlymas pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius siūlomų priekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, prieštarautų VPĮ 39 straipsnio, draudžiančio keisti pasiūlymo esmę, nuostatoms.

22Teismas sutinka su atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2016-01-06 sprendimu, kuriuo UAB „Vilungė“ pasiūlymas atmestas dėl siūlomų prekių neatitikimo konkurso sąlygose (konkurso sąlygų 1 priedas (techninė specifikacija)) iškeltiems reikalavimams – buvo nustatyta, kad Spalvoto vaizdo kamera su integruotu korpusu, ir objektyvu, IR pašvietimu (Energijos suvartojimas įrangos aprašyme yra <11,5w (naudojant papildomą įrangą), tačiau pirkimo sąlygose <5w.), Monitorius (Žiūrėjimo kampas monitoriaus aprašyme 170/160 laipsnių, pirkimo sąlygose 178/178 laipsnių), Kompiuteris (Pateiktame kompiuterio aprašyme – priede nurodyta kietojo disko talpa 1TB, reikalavimas specifikacijoje 2TB). Atmetami ieškovo atstovo paaiškinimai, kad ieškovo pasiūlyto monitoriaus modelio Philips ( - ) V5LHSB žiūrėjimo kampas sudaro 1700 (H)/1600(V), kas atitinka techninės specifikacijos reikalavimams. Atsakovo atstovė nurodė, kad tokie neturintys prasmės parametrai buvo nurodyti prekės specifikacijoje (aprašyme), išverstoje į lietuvių kalbą; specifikacijoje (aprašyme) anglų kalba žiūrėjimo kampas nurodytas tikslai – 170 laipsnių (H) /160 laipsnių (V) kas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimams.

23Negalima sutikti su ieškovo pretenzijoje ir ieškinyje išdėstytais argumentais, kad ieškovo pasiūlymo pašalinimas iš konkurso dėl „tariamų“ neatitikimų prieštarauja Konstitucijos 29 str. 1 d. nustatytam visų asmenų lygybės principui, 46 str. 4 d. sąžiningos konkurencijos laisvės principui, taip pat protingumo ir teisingumo principams bei Konkurencijos įstatymo 9 str. nustatytam draudimui piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje; byloje nėra objektyvių duomenų apie atsakovo dominuojančią padėtį rinkoje, konkurencijos laisvės pažeidimą ir pan. Teismo vertinimu paminėti ieškovo teiginiai yra populistiniai ir deklaratyvūs, todėl atmetami. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra pažymėjęs, kad vienas iš skaidrumo viešuosiuose pirkimuose principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutaris civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, kt.). Aplinkybė, kad ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, nepateisina pasiūlymo, neatitinkančio pirkimo sąlygų techninių specifikacijų reikalavimams paskelbimą laimėjusiu, tai pažeistų vieną iš esminių viešųjų pirkimo principų – skaidrumo principą. Ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija neteisėtai atmetė ir kitų tiekėjų pasiūlymus, negali būti nagrinėjimo dalyku, nes nei vienas iš kitų tiekėjų pretenzijų perkančiai organizacijai ir ieškinių teisme dėl jų pasiūlymų atmetimo nebuvo pareiškęs. Naujojo pirkimo dėl to paties dalyko paskelbimas po to, kai nagrinėjamas konkursas buvo paskelbtas pasibaigusiu VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkto pagrindu, taip pat nepagrindžia perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumo.

24Reziumuodamas teismas daro išvadą, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą nepažeidė pirkimo dokumentų nuostatų, imperatyviųjų teisės normų bei viešųjų pirkimo principų (VPĮ 3, 39 str.), dėl to ieškinys atmetamas.

25Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

26Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28atmesti ieškovo UAB „Vilungė“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos dėl atsakovo neteisėto sprendimo vykdant viešąjį pirkimą,

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti kaip nepagrįstą,... 3. Nurodė, kad atsakovas 2015-11-26 Centrinėje viešųjų pirkimų... 4. 2015-12-28 pranešimu perkančioji organizacija informavo, kad bus nagrinėjami... 5. Nesutikdamas su atsakovo sprendimu, ieškovas 2016-01-08 pateikė pretenziją.... 6. Pateiktu atsiliepimu atsakovas Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti.... 8. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, palaikė... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Nustatyta, kad atsakovas Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo... 11. 2015-12-14 atsakovas atsiuntė pranešimą, kuriame buvo nurodytos visos... 12. 2015-12-22 ieškovo kvalifikacija buvo pripažinta tinkama.... 13. 2015-12-28 pranešimu perkančioji organizacija informavo, kad bus nagrinėjami... 14. 2016-01-07 perkančioji organizacija pranešė, kad UAB „Vilungė“... 15. 2016-01-08 ieškovas pateikė pretenziją.... 16. 2016-01-11 raštu perkančioji organizacija atmetė ieškovo pretenziją,... 17. 2016-01-11 perkančioji organizacija paskelbė apie supaprastinto atviro... 18. 2016-01-18 ieškovas kreipėsi su ieškiniu, reikalaudamas panaikinti kaip... 19. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 20. Šalių ginčo esmė – ginčas dėl pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų... 21. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija vertindama tiekėjų... 22. Teismas sutinka su atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2016-01-06 sprendimu,... 23. Negalima sutikti su ieškovo pretenzijoje ir ieškinyje išdėstytais... 24. Reziumuodamas teismas daro išvadą, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo... 25. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų... 26. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 28. atmesti ieškovo UAB „Vilungė“ ieškinį atsakovui Kalėjimų... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...