Byla 2A-139-603/2012
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Lipnickienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jadvygos Mardosevič ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų S. R. ir L. R. bei atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinius skundus dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovai S. R. ir L. R. ieškiniu atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Druskininkų savivaldybės administracija, prašė teismo: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009-01-09 įsakymu Nr. ST-16-(1.4.) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Druskininkų savivaldybėje nustatytą įpareigojimą nugriauti, neva, neteisėtai pastatytą statinį, esantį Dabintos g. 3, Druskininkuose; 2) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-11-04 Savavališkos statybos aktą Nr. 03/08-ST13-(9.15.); 3) panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-11-04 Statybos sustabdymo aktą Nr. 03/08-ST11-(9.3.) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai nurodė, jog jie nevykdė savavališkos statybos, o pradėjo vykdyti esamo pastato, esančio Dabintos g. 3, Druskininkai, unikalus Nr. 1599-2000-9014, paprastąjį remontą bei pradėjo statyti paprastų konstrukcijų nesudėtingą statinį, kuris neviršija 80 kv. m. ir yra žemiau žemės paviršiaus. Šis nesudėtingas statinys nėra naudojimo paskirtimi susietas su pagrindiniu pastatu, todėl laikytinas visiškai atskiru statiniu. Remiantis Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 1 p., vykdant nesudėtingo statinio statybą, statybos leidimas nereikalingas. Be to, surašant savavališkos statybos aktą buvo pažeistos procesinės taisyklės. Vyr. inspektorius surašė savavališkos statybos aktą neturėdamas tikslių duomenų, visų dokumentų, šis aktas nebuvo pateiktas pasirašyti ieškovams.

5Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovui S. R. 2008 m. lapkričio 4 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 03/08-ST13-(9.15.) yra aiškus, iš jo matyti, kad yra statomas administracinio pastato priestatas - jo naujas rūsys, susijęs su esamu administraciniu pastatu, todėl jis nelaikytinas atskiru nesudėtingu statiniu, o ieškovo atlikti statybos darbai (įrengtas naujas rūsys) vadintini esamo statinio rekonstrukcija, kuriai atlikti, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 1 d., privaloma turėti galiojantį statybos leidimą, o vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 24 d. statinio statyba be statybos leidimo, kai jis šio Įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiama. Nesutinka, kad, surašant savavališkos statybos aktą, buvo pažeistos procesinės taisyklės, nes statytojas S. R. jau 2008-11-04 sužinojo apie jam surašytus savavališkos statybos aktą bei statybos sustabdymo aktą, tačiau įvairiausiais būdais vengė minėtus aktus pasirašyti ir priimti.

6Atsakovas priešieškiniu ieškovui S. R. prašė teismo įpareigoti statytoją S. R. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti savavališkai rekonstruojamą administracinio pastato priestatą rytinėje statinio dalyje, esantį Dabintos g. 3, Druskininkuose. Šio įpareigojimo statytojui teismo nustatytu terminu neįvykdžius - suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus ieškovų lėšomis. Nurodo, jog ginčijami savavališkos statybos aktas, statybos sustabdymo aktas ir įpareigojimas nugriauti savavališką statinį yra pagrįsti ir teisėti. Kadangi ieškovas nevykdė įpareigojimo nugriauti savavališką statinį, jis įpareigotinas tai padaryti teismine tvarka. Ieškovai su priešieškiniu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo nesutinka ir jį prašo atmesti, nes atsakovo surašyti savavališkos statybos aktas, statybos sustabdymo aktas ir įpareigojimas nugriauti statinį yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl negalima įpareigoti likviduoti savavališkos statybos padarinių.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Druskininkų savivaldybės administracija atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Su priešieškiniu sutinka ir prašė jį tenkinti.

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2011-05-25 sprendimu ieškinį atmetė ir priešieškinį tenkino iš dalies: statytojas ieškovas S. R. įpareigotas per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus statybai, vykdomai jo žemės sklype Dabintos g. 3, Druskininkai, kadastrinis Nr. 1501/0002:349, įteisinti; statytojui S. R. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, suteikė teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos, esančios pastato Dabintos g. 3, Druskininkuose rytinėje dalyje, padarinius bei sutvarkyti statybvietę statytojo S. R. lėšomis.

9Teismas nustatė, jog 2008-11-04 Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorinių planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnas surašė Savavališkos statybos aktą Nr. 03/08- ST13-(9.16).Tą pačią dieną 2008-11-04 buvo surašytas statybos sustabdymo aktas Nr.03/08-ST11-(9.3). Ieškovas ginčija, kad atliko savavališką statybą. Teismas nustatė, jog iš projektinės dokumentacijos, projektinių brėžinių matyti, kad ieškovas, pradėdamas statybos darbus, turėjo parengęs techninį projektą Viešbučio, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose, išplėtimui, buvo suprojektuotas vieno aukšto priestatas su rūsiu, todėl, realizavus projektą, būtų iš esmės pertvarkytas esamas statinys, sukurta jo nauja kokybė. Ieškovas ginčija savavališkos statybos aktą remdamasis aplinkybe, kad statybos inspektorius neatliko būtinų skaičiavimų, todėl negalėjo nustatyti ar statybos darbais atliekama pastato rekonstrukcija, ar statomas naujas statinys, nes savavališkos statybos akto surašymo metu galiojusio Statybos įstatymo 2 str. 18 p. buvo numatyta, kad rekonstrukcija laikoma, kai pristatytas prie statinio priestatas - pagalbinis statinys (pagal naudojimo paskirtį susijęs su statiniu, prie kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą (Statybos įstatymo redakcija aktuali 2007-05-19 iki 2009-08-31), o nauju statiniu laikoma, kai siekiama pastatyti esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai ar jie savo paskirtimi bus susiję, ar ne (išskyrus priestatų statybą, kuri pagal šio straipsnio 18 dalį priskirta statinio rekonstravimui). Ieškovas nurodė statęs nesudėtingą statinį, kuriam nereikalingas leidimas, t. y., paprastų konstrukcijų pastatą, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų, apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių, suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų; paprastų konstrukcijų inžinierinį statinį (Statybos įstatymo 2 str. 6 p.). Teismas pažymėjo, jog tokiam statiniui, kurį nurodo statęs ieškovas, statyti reikalingas suderintas projektas, o ieškovas pateikė su vyr. architektu suderintą projektą, iš kurio matyti, kad projektas buvo rengtas viešbučio, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose, išplėtimui - esamo pastato užstatymo plotas yra 343,46 m2, projektuojamo priestato užstatymo plotas yra 350,10 m2, iš rūsio patalpų eksplikacijos matyti, kad plečiama dalis yra 230,15 m2, todėl padarė išvadą, kad ieškovas, pradėjęs statybos darbus pagal patvirtintą projektą, vykdė viešbučio išplėtimo, kuriam reikalingas statybos leidimas, darbus, o ne nesudėtingo statinio statybą, kuriam suderinto projekto neturėjo. Teismas nurodė, jog ieškovo nurodytą aplinkybę, kad jis statė nesudėtingą statinį, kuriam nereikalingas leidimas, paneigia ir 2008-11-04 ieškovo prašyme išduoti statybos leidimą nurodyti duomenys, kad leidimas reikalingas priestato, kurio pagrindinis plotas 422,28 m2, statybai. Pažymėjo, kad nepriklausomai nuo to ar pradėti darbai turėtų būti įvardyti statinio rekonstrukcija, kaip juos įvardija statybos inspekcijos pareigūnas, ar naujo statinio statyba, kaip juos įvardijo ieškovai, šiems darbams buvo reikalingas leidimas, kurio ieškovas, pradėdamas darbus, neturėjo. Aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 218 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 2 p. nustato, kad statybos leidimas vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio remontą bei nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo darbus yra privalomas. Pagal Statybos įstatymo 71 str. redakciją, galiojusią nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31, savavališka statinio statyba tai - statinio (jo dalies) statyba be Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauto statybos leidimo. Įvertinęs šias aplinkybes teismas padarė išvadą, jog 2008-11-04 Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorinių planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnas pagrįstai surašė Savavališkos statybos aktą Nr. 03/08- ST13-(9.16), irk ad jį naikinti nėra įstatyminio pagrindo, todėl ieškinį dalyje dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-11-04 Savavališkos statybos akto Nr. 03/08-ST13-(9.15.) panaikinimo atmetė. Taip pat atmetė ieškovo reikalavimą dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-11-04 Statybos sustabdymo akto Nr. 03/08-ST11-(9.3.) panaikinimo. Kadangi ieškovas per nustatytą terminą savavališkos statybos padarinių nepašalino, todėl atsakovas pareiškė priešieškinį įpareigoti statytoją S. R. per teismo nustatytą terminą savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti savavališkai rekonstruojamą administracinio pastato priestatą rytinėje statinio dalyje, esantį Dabintos g. 3, Druskininkuose. Šio įpareigojimo statytojui teismo nustatytu terminu neįvykdžius - suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus ieškovų lėšomis. Teismas, įvertinęs pasikeitusį teisinį reglamentavimą, t. y., tai, kad teismo kompetencija, kiek tai susiję su savavališkos statybos (rekonstrukcijos) padarinių šalinimu, yra apribota, nes įstatymų leidėjas nustatė ikiteisminę savavališkų statybų įteisinimo tvarką ir toms statyboms, kurios buvo pradėtos iki minėto įstatymo įsigaliojimo, bei byloje esančius prašymus išduoti leidimą statybai, iš kurių matyti ieškovo valia įteisinti savavališkas statybas, statytoją S. R. įpareigojo per protingą terminą, tai yra, 24 mėnesius įsiteisėjus sprendimui parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą nelegaliai statybai įteisinti. Taip pat nustatė, jog jei ieškovas per nustatytą laiką neįvykdys teismo įpareigojimo, atsakovui suteikė teisę ieškovo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę ( CPK 273 str. 1 d.).

10Ieškovai apeliaciniu skundu nesutinka su priimtu teismo sprendimu ir prašo jį panaikinti bei priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti ir priešieškinį atmesti. Mano, kad teismas galimai nesuprato ginčo esmės dėl specifinių technikos žinių stokos ir statybos terminų sąvokų, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas, lėmusias neteisėtą sprendimą. Ieškovai Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnui kartu su techniniu projektu ieškovas pateikė ir atskirai pasirašytinai suderintą supaprastintą projektą (rūsio plano brėžinį, pamatų ir perdangos detalizavimo brėžinius), pagal kurį ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 1 p., turėjo teisę vykdyti ir vykdė statinio statybą - teismas savo sprendimo motyvuojamoje dalyje konkrečiai nepasisakė, nors apie suderintą techninį projektą, ieškovas rašė savo ieškinyje, atsiliepime į priešieškinį, kalbėjo teismo proceso metu, aiškino ir įrodinėjo, - kad statinį statė turėdamas pritarimą, atitinkantį statybos leidimui. Ieškovai mano, kad pareigūno įrašu apie rūsio plano kitokį išmatavimą, pamatų plano neatitikimą rūsio planui, sumažintą planų - lapų apimtį; projektavimo sąlygų nebuvimą akte teismas negali remtis, nes teismo proceso metu tarp šalių šiais klausimais nebuvo ginčo ir ši aplinkybė nebuvo nagrinėjama. Teismo teiginys „ .... pradėdamas statybos darbus, turėjo parengęs techninį projektą, išplėtimui, buvo suprojektuotas vieno aukšto priestatas su rūsiu...." - klaidingas, nes pateikti ieškovų dokumentai liudija, kad priestatas buvo suprojektuotas 2-jų aukštų su mansarda ir rūsiu. Teiginiu „....todėl realizavus projektą, būtų iš esmės pertvarkytas esamas statinys, sukurta jo nauja kokybė." - teismas pripažįsta, kad tik realizavus projektą, būtų iš esmės pertvarkytas esamas statinys, sukurta jo nauja kokybė (aiškiai nusakomas būsimas laikas). Šio teismo motyvu aiškiai leidžiama suprasti, kad teismas vertina ne ieškovo atliktus statybos darbus, o tuos darbus, kuriuos galimai atliks statytojas ateityje. Mano, kad pareigūno klaidingai surašyti dokumentai ir teiginiai, kuriais remiasi teismas, galimai sudarė pagrindą teismui, neatsižvelgus į ieškovų teiktus įrodymus, aiškinimus, aplinkybes, kuriomis ieškovas grindė savo įrodymus, priimti klaidingą sprendimą. Taip pat mano, kad teismas dėl galimai nepasinaudotos ekspertų pagalbos, padarė visą eilę klaidų, pradedant nuo pagrindinių Statybos įstatymo sąvokų, išdėstytų įstatymo 2 str. suvokimo ir bagiant statybos normatyvinės teisės aktų aiškinimu, kuriuos gali suprasti patirtį turintys ir specialių žinių įgiję asmenys. Nurodo, kad statytojas nepasirašė pareigūno surašyto Savavališkos statybos akto dėl akte neteisingų įrašų, trūkumų bei netikslumų. Atsakovo pareigūnas pažeidė STR1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nustatytus reikalavimus. Ieškovai taip pat teigia, kad teismas nevertino procesinės teisės normų pažeidimų tiek surašant Savavališkos statybos ir Statybos sustabdymo aktus, tiek ir juos įteikiant ieškovui, aktą surašė klaidingai ir neturint tam pagrindo, tą pačią dieną nebuvo nei nufotagrafuota savavališka statyba, nei surašytas savavališkos statybos aktas, nei jis buvo įteiktas pasirašytinai statytojui. Nurodo, kad teismas, nepriimdamas ieškovų patikslinto ieškinio, kuriuo ieškovas prašė pakeisti trečiojo asmens procesinę padėtį į atsakovo, užkirto pats sau kelią priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

11Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą nurodė, jog nesutinka su ieškovų apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti. Apeliantai skunde nurodo, jog „Teismas galimai nesuprato ginčo esmės dėl specifinių technikos žinių stokos ir statybos terminų sąvokų, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas, lėmusias neteisėtą sprendimą". Skundą grindžia tuo, kad ieškovas įrodė, jog „ieškovo statytas statinys niekaip nėra susijęs su esamu pastatu, kad esamo pastato rūsys šiame statybos etape nėra praplėstas ir kad toks statinys, kokį statė ieškovai nelaikytinas esamo pastato rekonstrukcija"; neva pateikė įrodymus pagrindžiančius, jog statinio statybą leidžiančius dokumentus („projektinių pasiūlymų (eskizinis) projektas, techninis darbo projektas, supaprastintas projektas ir kt.) turėjo, todėl nepagrįstai nustatytas savavališkos statybos faktas, surašytas 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos aktas Nr. 03/08-ST13-(9.15.), Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. ST-16-(1.4.) bei kiti administraciniai aktai, kurių pagrindu reikalaujama šalinti savavališkos statybos padarinius. Visų pirma, atkreipia dėmesį į teisės aktuose numatytą statinio sąvoką. Statinys — visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. Tai pastatai (gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti) ir inžineriniai statiniai ar mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai), taip pat statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos (Statybos įstatymo 2 str. 2 d. galiojusi 2007 m. gegužės 19 d. iki 2010 m. spalio 1 d.); Statinys - pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas (nuo 2010 m. spalio 1 d. galiojanti Statybos įstatymo 2 str. 2 d.). Pagal Aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 (Žin., 1999, Nr. 84-2507) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" 7 punktą priestatas - prie esamo pastato pristatytas statinys, susietas su juo funkcionaliai ir tiesioginiu įėjimu iš pastato į priestatą; gyvenamojo namo šaltos pagalbinės patalpos, pastatytos jo "šiltų" atitvarų išorinėje pusėje, tuo tarpu rūsys įvardijamas- ūkinėms ir techninėms reikmėms skirta apatinė pastato dalis, kurioje patalpų grindys iš visų pusių yra žemiau projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus ir jose nėra langų, o jei langų yra - pusė arba daugiau grindų ploto įgilinta daugiau kaip 0,9 m nuo projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus.

12Kaip nurodo apeliantai (tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde) jie pastatė statinį — rūsį (nesudėtingą statinį) turėdami supaprastintą projektą kaip techninio darbo projekto sudėtinę dalį (rūsio plano brėžinį), suderintą su Druskininkų savivaldybės administracijos vyr. architektu V. M., todėl visus statybos darbus neva atliko teisėtai. Tačiau kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų bei aukščiau minėtų teisės aktų nuostatų, vykdydami 2008 m. lapkričio 4 d. savavališkos statybos akte Nr. 03/08-ST13-(9.15.) nurodytus statybos darbus apeliantai savavališkai atliko administracinio pastato, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose, (neypatingo statinio) rekonstrukciją (Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119- 5372; 2004, Nr. 50-1685) VI dalies „Statinio rekonstravimas" 9 punktas). Tokiems darbams atlikti vadovaujantis tuo metu galiojančio statybos įstatymo 23 str. 1 d. buvo privaloma turėti galiojantį statybos leidimą, o vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 24 d. statinio statyba be statybos leidimo, kai jis šio įstatymo nustatytais atvejais yra privalomas, draudžiama.

13S. R. teigė, esą jis turėjo visus statybos techniniuose dokumentuose nurodytus privalomus dokumentus, kuriuos pateikė inspektoriui, t. y. suderintus priešprojektinius pasiūlymus bei su Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju 2008 m. rugsėjo 3 d. suderintą techninį projektą. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas" 6.7. papunkčiu, statinio projektas - šio Reglamento nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statytojo sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal Projekto dalis, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Sąvoka "statinio projektas" reiškia statinio techninio projekto ir darbo projekto, statinio techninio darbo projekto ar statinio supaprastinto projekto dokumentų visumą. Reglamento 6.9 papunktyje įtvirtinta, kad statinio techninis projektas - Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o 8.4 papunktyje nurodoma, kad projektiniai (ieškovas įvardinęs „priešprojektinis") pasiūlymai - tai eskizinis projektas, kurio tikslas - išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas. Taigi remiantis aukščiau išdėstytu konstatuotina, jog apeliantai atlikdami administracinio pastato esančio, Dabintos g. 3, Druskininkuose, rekonstravimo darbus, tai darė savavališkai be statybą leidžiančių dokumentų - statinio rekonstravimo projekto bei statybos leidimo.

14Šioje skundžiamo sprendimo dalyje Druskininkų miesto apylinkės teismas netinkamai pritaikė šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatas dėl ko Inspekcija yra pasisakiusi 2011 m. birželio 23 d. apeliaciniame skunde.

15S. R. ir L. R. apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas nepagrįstai atsisakė priimti patikslintą ieškinį. Inspekcija mano, jog Druskininkų miesto apylinkės teismas šioje dalyje tinkamai taikė procesines teisės normas ir pagrįstai atsisakė priimti patikslintą ieškinį. Pažymi, jog apeliantų ieškinys pateiktas 2009 m. balandžio mėn., patikslintas ieškinys pateiktas 2011 m. kovo 22 d., (praktiškai civilinę bylą išnagrinėjus iš esmės), juolab, patikslintame ieškinyje ieškovai nurodė naujus savarankiškus reikalavus (keičiant ieškinio dalyką, ieškinio pagrindą), kurie inspekcijos nuomone neteismingi bendrosios kompetencijos teismui (turėtų būti nagrinėjami administraciniame teisme) ir pagal CPK 141 str. nuostatas patikslinto ieškinio priėmimas ir nagrinėjimas užvilkintų bylos nagrinėjimą.

16Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos apeliaciniu skundu prašo teismo Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-05-25 sprendimą iš dalies pakeisti - <...> S. R., a. k. ( - ) per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, įpareigoti S. R., a. k. ( - ) savo lėšomis per 4 (keturis) mėnesius savavališkai rekonstruotą statinio rytinę dalį išardyti ir atstatyti į buvusią iki rekonstrukcijos administracinio pastato, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose (unikalus Nr. 15/992-0009-01-4) padėtį pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 1219 duomenis, šio įpareigojimo S. R., a. k. ( - ) neįvykdžius suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš S. R., a. k. ( - ) patirtas išlaidas <...>; kitą Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimo rezoliucinę dalį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nesutinka su teismo nustatytu savavališkos statybos padarinių šalinimo būdu (atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo), kadangi teisė (pareiga) šalinti savavališkos statybos padarinius perkelta iš karto inspekcijai, o ne atsakovui, savo veiksmais pažeidusiam teisės aktų reikalavimus. Pažymi, jog Seimas 2010-07-02 priėmė Statybos įstatymo 1, 2, 3. 5. 6, 12, 16, 20. 21, 23. 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28' straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin. 2010. Nr. 84-4401), kurio 24 str. 1 d. nurodyta, jog šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus", ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo. Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001. Nr. 101-3597; 2003. Nr. 123-5592: 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 28 str. numato savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad inspekcija, nustačiusi, jog statinys pastatytas ar statomas savavališkai pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Šiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Inspekcija, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia inspekcijai, kuri panaikina asmeniui pateiktą reikalavimą. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo neįvykdo ar negauna statybą leidžiančio dokumento, inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą (Statybos įstatymo 28 str. 6 d.). Statybos įstatymo 28 str. 7 d. teismui suteikia teisę savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per teismo nustatytą terminą tam tikrais atvejais leisti įsiteisinti savavališką statybą arba nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis; atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį) ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nustatyta, kad teismas priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų, nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis. Apibendrinant šio įstatymo 28 str., daro išvadą, kad statytojui per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą savo lėšomis neįvykdžius šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo ar negavus statybą leidžiančio dokumento, inspekcijai atsiranda pareiga kreiptis į teismą dėl statytojo įpareigojimo reikalavimą įvykdyti, o ne atlikti reikalavime nurodytus veiksmus, kuriuos dėl neteisėtų veiksmų privalo atlikti statytojas. Teisė atlikti atitinkamus veiksmus - savavališkai pastatytą statinį, nugriauti statytojo (ieškovo) lėšomis. Inspekcijai atsiranda iš CPK 273 str. 1 d. nuostatų, kai statytojas per nustatytą terminą neįteisina savavališkos statybos ir neįgyvendinus šios suteiktos teisės savavališkai pastatyto statinio nenugriauna. Atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo konkrečiu ginčo atveju teismas sprendimu įpareigojo ieškovą S. R. per teismo nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, o jam neįvykdžius šio įpareigojimo, pašalinti savavališkos statybos, esančios Dabintos g. 3, Druskininkuose rytinėje dalyje, padarinius bei sutvarkyti statybvietę suteikė teisę atlikti atsakovui inspekcijai, išieškant iš ieškovo patirtas išlaidas.

17Ieškovai S. R. ir L. R. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog su apelianto (atsakovo) reikalavimu nesutinka. Nurodo, jog parengtą projektinę dokumentaciją (0,1521 ha komercinės paskirties žemės sklypo, Dabintos g. 3, Druskininkuose, praplėtimo, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimų nustatymo detalųjį planą, projektinių pasiūlymų (eskizinį) projektą, kuriame buvo pateikti numatomo projektuoti priestato galimų pagrindinių sprendinių idėjos (sklypo planas, 1-mo ir 2-ro aukštų planai, fasadai), paruoštą projektavimo sąlygų sąvadui gauti, kuriam pasirašytinai pritarė Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas vyriausiasis architektas V. M., techninį darbo projektą, parengtą vadovaujantis STR 1.05.06:2005 VI sk. „Projekto sudėtis” 40 dalies (Valst. žin., 2005, Nr.4-80) reikalavimais ir Druskininkų savivaldybės administracijos pasirašytinai suderintą pateikė Druskininkų savivaldybės administracijai. Ši dokumentacija iki šiol negrąžinta. Pateiktam techniniam darbo projektui ir supaprastintam projektui jokių pastabų ir/ar trūkumų, dėl kurių nebūtų galima išduoti statybos leidimą - nepareikšta. Techninis darbo projektas pasirašytinai suderintas administracijos pareigūno, todėl atsakovo reikalavimą - įpareigoti ieškovus parengti projektinę dokumentaciją - suprantama kaip įpareigojimą parengti visiškai naują projektinę dokumentaciją. Kadangi parengtai ir pateiktai projektinei dokumentacijai administracijoje jokių pastabų nebuvo ir iki šiol nėra pareiškusi, tai tokį įpareigojimą laiko nepagrįstu. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas priklauso tik nuo trečiojo asmens ir atsakovo. Nuo 2008 m. rugsėjo iki 2011 m. kovo mėn. ieškovai pateikė ne vieną neregistruotą ir aštuonis registruotus prašymus - išduoti statybos leidimą. Druskininkų savivaldybės administracijos atsisakymai išduoti statybos leidimą kaskart buvo motyvuojami nepagrįstais teisės aktais ir/ar pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Tai patvirtina 2011-05-04 Seimo Kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2011/4-131. Parengti Dabintos g. 3 žemės sklypo detalųjį planą statybos leidimo išdavimui Druskininkų savivaldybės administracija iki 2011-06-14 iš viso nebuvo reikalavusi. Detalųjį planą rengė prašydami praplėsti sklypo ribas tikslu padidinti automobilių parkavimo vietų skaičių. Todėl 2011-06-14 rašte Nr. S12-1444-(17.25.) „Dėl statybą leidžiančio dokumento" 1 punkte reikalavimas parengti ir pateikti detalųjį planą laikytinas dar vienu nauju reikalavimu. Reikalavimą parengti detalųjį planą grindžiama Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 1 dalies 1, 4, 6 p. (Žin., 2009 m. gruodžio 3l d. Nr. 159-7205). Mano, kad šis reikalavimas nepagrįstas ir kad administracija pasitelkusi biurokratines priemones ir toliau piktnaudžiaus, detalaus plano netvirtins ir statybos leidimo neišduos, jeigu ji nebus įpareigota tai padaryti teismo sprendimu. Atsakovo reikalavimas „... atstatyti į buvusią iki rekonstrukcijos administracinio pastato, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose, padėtį pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 1219 duomenis" - tolygus viso esamo pastato nugriovimui.

18Ieškovų apeliacinis skundas atmestinas, atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

20Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

21Apeliantai (ieškovai) apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo yra atmestas jų ieškinys dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos priimtų aktų dėl savavališkos statybos ir jos sustabdymo bei įsakymo dėl įpareigojimo nugriauti neteisėtai pastatytą statinį panaikinimo, taip pat apeliantai nesutinka su priešieškinio patenkinimu dėl statytojo įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus statybai.

22Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovui S. R. 2008-11-04 yra surašytas Savavališkos statybos aktas už tai, kad jis savavališkai vykdo statybos darbus, t. y. rekonstruoja administracinį pastatą, esantį Dabintos g. 3, Druskininkai, taip pat akte konstatuota, jog ieškovas rekonstruoja neypatingą statinį, kuriam statybos leidimas yra privalomas. Nesutikdami su priimtu aktu, apeliantai nurodo, jog pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 1 p., jie turėjo teisę vykdyti ir vykdė statinio statybą, kadangi turėjo su Druskininkų savivaldybės administracija suderintą techninį projektą bei supaprastintą projektą (rūsio plano brėžinį, pamatų ir perdangos detalizavimo brėžinius), todėl mano, kad statinį statė turėdami pritarimą, atitinkantį statybos leidimui. Kolegija pažymi, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005. 6.12 punktą supaprastintas statinio projektas yra sumažintos apimties projektas, skirtas nesudėtingam statiniui statyti, kai jis šios kategorijos statiniui yra privalomas (5.26 punktas). Pagal STR 1.05.06:2005 41 p. supaprastintą statinio projektą sudaro: bendrieji duomenys (supaprastinto statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis, dokumentų, kurių pagrindu parengtas supaprastintas projektas, sąrašas, aiškinamasis raštas (statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta, projektuojamą statinį apibūdinantys pagrindiniai rodikliai), sklypo planas (ant ne senesnio kaip 1 metų topografinio plano arba kadastrinių matavimų plano) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais, architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai, statinio konstrukcijų ir inžinerinių įrenginių aprašymas ir techninė specifikacija, sąnaudų kiekių žiniaraščiai (statytojui pageidaujant). Byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių kad šia nustatyta tvarka buvo parengtas toks projektas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo išvadai, jog apeliantų nurodytas Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo – vyriausiojo architekto V. M. pasirašytas supaprastintas projektas, suteikia teisę ieškovams vykdyti statinio statybą. Be to, ieškovai negalėjo rengti supaprastinto projekto, nes nestatė nesudėtingo statinio - VĮ Registrų centro 2003-11-28 pažymėjimas patvirtina, jog žemės sklypas, esantis Dabintos g. 3, Druskininkų m., yra komercinės ir smulkaus verslo objektams statyti bei eksploatuoti paskirties (b. l. 148 – 149, 1 t.), pastatas, esantis nurodytame žemės sklype yra administracinės paskirties, t. y. priskirtinas visuomeninių statinių kategorijai pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai” (b. l. 147, 1 t.) ir tokia statyba nėra numatyta. Apeliantų pateiktas projektinių pasiūlymų (eskizinis) projektas, kuris šiuo nagrinėjamu atveju yra suderintas su Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju – vyriausiuoju architektu V. M., pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas” 8.4 papunktį yra skirtas išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui ir sudaro tik prielaidas parengti projektinę dokumentaciją. Ieškovai nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog turėjo projektavimo sąlygų sąvadą, todėl ką ieškovai nagrinėjamoje byloje įvardija techniniu projektu, yra eskizas arba projektiniai pasiūlymai. Taigi, ir šiuo atveju nėra teisinio pagrindo išvadai, jog ieškovų nurodytas dokumentas suteikia teisę statyti atsakovo akte fiksuotus statybos darbus. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tokiam statiniui, kurį nurodo statęs ieškovas, statyti reikalingas suderintas projektas, o ieškovas pateikė su vyr. architektu suderintą projektą (b. l. 10 – 11, 1 t.), iš kurio matyti, kad projektas buvo rengtas viešbučio, esančio Dabintos g., Druskininkuose, išplėtimui – esamo pastato užstatymo plotas yra 343,46 kv. m., projektuojamo priestato užstatymo plotas yra 350,10 kv. m., iš rūsio patalpų eksplikacijos matyti, kad plečiama dalis yra 230,15 kv. m., ir padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas, pradėjęs statybos darbus pagal patvirtintą projektą, vykdė viešbučio išplėtimo, kuriam reikalingas statybos leidimas, darbus, o ne nesudėtingo statinio statybą, kuriam suderinto projekto neturėjo. Taip pat pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog ieškovo nurodytą aplinkybę, kad jis statė nesudėtingą statinį, kuriam nereikalingas leidimas, paneigia ir 2008-11-04 ieškovo prašyme išduoti statybos leidimą nurodyti duomenys, kad leidimas reikalingas priestato, kurio pagrindinis plotas 422,28 kv. m., statybai (61 – 65, 1 t.), ir padarė pagrįstą išvadą, jog nepriklausomai nuo to ar pradėti darbai turėtų būti įvardyti statinio rekonstrukcija, kaip juos įvardijo statybos inspekcijos pareigūnas, ar naujo statinio statyba, kaip juos įvardijo ieškovai, šiems darbams buvo reikalingas leidimas, kurio ieškovas, pradėdamas darbus, neturėjo pagal Statybos įstatymo 71 str. redakciją, galiojusią nuo 2007-05-19 iki 2009-08-31. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, jog Alytaus apskrities viršininko administracijos teritorinių planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnas pagrįstai surašė Savavališkos statybos aktą Nr. 03/08-ST13-(9.16) bei Statybos sustabdymo aktą Nr. 03/08-ST11-(9.3.) (Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007 ,,Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas”), kadangi statybos inspekcijos pareigūno konstatuotas savavališkos statybos faktas egzistavo, nes statytojas vykdė statybos darbus neturėdamas galiojančio leidimo. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškovų nurodyti procesinės teisės normų pažeidimai surašant ginčijamus aktus nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti aktų neteisėtumo. Ieškovų nurodyta Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011-03-29 nutartis dėl ieškinio priėmimo nepaneigia ieškovų teisės kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų teisių išduodant leidimą statybai. Ieškovai apeliacine skunde taip pat nurodo, jog Druskininkų miesto apylinkės teismas priimdamas sąlyginį sprendimą peržengė atsakovo pareikštus reikalavimus, tuo pažeisdamas CPK 265 ir 267 str. nuostatas. Kolegija pažymi, kad 2010 m. liepos 2 d. priimtas Statybos įstatymas 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin., 2010, Nr. 84-4401), kurio 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog šio įstatymo nuostatos dėl savavališkų statybų, išskyrus nuostatas, išdėstytas keturioliktajame skirsnyje „Juridinių asmenų atsakomybė už įstatymo pažeidimus", ir dėl statybų pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus taikomos ir santykiams, atsiradusiems iki šio Įstatymo įsigaliojimo. Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 123-5592; 2006, Nr. 116-4402; 2009, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401) 28 straipsnio 7 dalis teismui suteikia teisę (Statybos įstatymo 28 straipsnio 6 dalis)) savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per teismo nustatytą terminą tam tikrais atvejais leisti įsiteisinti savavališką statybą arba nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis; atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį) ir sutvarkyti statybvietę. Todėl apeliantų nurodyti argumentai yra taip pat nepagrįsti. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškinį, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovų apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu ieškovų apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

23Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos sprendimas dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo iš esmės paliktinas nepakeistas, tačiau jo rezoliucinė dalis papildytina nurodant, kad S. R. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, įpareigoti S. R. savo lėšomis per 4 (keturis) mėnesius savavališkai rekonstruotą statinio rytinę dalį išardyti ir atstatyti į buvusią iki rekonstrukcijos administracinio pastato, esančio Dabintos g. 3, Druskininkuose (unikalus Nr. 15/992-0009-01-4) padėtį pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 1219 duomenis, šio įpareigojimo S. R. neįvykdžius suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš S. R. patirtas išlaidas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, ieškovų atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, pritaikęs materialinės ir procesinės teisės normas, pagrįstai ir teisėtai įpareigojo ieškovus per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis parengti dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus statybai, vykdomai jo žemės sklype Dabintos g. 3, Druskininkai, įteisinti, tačiau statytojui S. R. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytą pareigą nugriauti savavališkai pastatytus statinius nepagrįstai iš karto perkėlė atsakovui. Kaip minėta, teismas išnagrinėjo bylos aplinkybes, susijusias su statytojo atliktais savavališkos statybos darbais, jų apimtimi, taip pat nustatė, kad ieškovai įvykdė savavališką statybą, neturėdami statybą leidžiančių dokumentų. Pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas 2011-05-25, t. y. jau įsigaliojus CK 4.103 str. pakeitimo įstatymui ir Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 str. pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui. Nuo 2010-10-01 galiojanti CK 4.103 str. 3 d. redakcija numato, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami dėl savavališkai pastatyto statinio, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą, kuris statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojanti Statybos įstatymo 28 straipsnio redakcija numato ir kitus savavališkos statybos padarinių šalinimo būdus, t. y. ne tik būtinybę nugriauti statinį, bet ir galimybę jo nenugriauti. Šį klausimą sprendžia teismas atsižvelgdamas į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą (Statybos įstatymo 28 str. 7 d., 8 d.). Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę (red. Nr. XI-993, 2010-07-02). Statybos įstatymo 28 str. 9 d. nustatyta, kad priimdamas vieną iš minėtų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad, jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis. Todėl apeliantas pagrįstai teigia, kad pagal Statybos įstatymo 28 str. matyti, kad teismas savo sprendimu visų pirma gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą arba nugriauti statinį, o taip pat sprendime nurodyti, kad jei per nustatytą terminą nurodyti asmenys neįvykdys teismo reikalavimų, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis (Statybos įstatymo 28 str. 9 d.), t. y. teismas nugriauti savavališkai pastatytą pastatą visų pirma turėjo įpareigoti statytoją ir tik jei jis to nevykdys - atsakovą, išieškant iš statytojo patirtas išlaidas. Dėl išdėstyto apeliacinio skundo argumentai vertintini pagrįstais. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas ginčą iš esmės išnagrinėjo teisingai, tačiau netinkamai nustatė savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką nurodydamas, kad S. R. per 24 mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka neparengus projektinės dokumentacijos ir negavus statybą leidžiančių dokumentų, atsakovui leidžiama nugriauti nurodytus statinius ieškovo S. R. lėšomis. Siekiant užtikrinti teismo sprendimo atitikimą minėtų įstatymų reikalavimams, taip pat siekiant užkirsti kelią galimoms problemoms ir neaiškumams vykdant teismo sprendimą, pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina nurodant, kad, jei statytojas per nustatytą terminą neparengs reikiamų dokumentų ir neatliks kitų teismo sprendime nurodytų veiksmų, tai pirmiausia jie patys įpareigojami per nustatytą terminą nugriauti šiuos pastatus savo lėšomis ir tik šio įpareigojimo neįvykdžius teisė nugriauti pastatus ieškovo lėšomis suteikiama atsakovui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

25Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

26Patikslinti minėto teismo sprendimo rezoliucinę dalį dėl savavališkos statybos pasekmių pašalinimo ir ją išdėstyti taip:

27Įpareigoti statytoją ieškovą S. R. per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus statybai, vykdomai žemės sklype Dabintos g. 3, Druskininkai, kadastrinis Nr. 1501/0002:349, įteisinti. Statytojui S. R. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, įpareigoti statytoją S. R. savo lėšomis per 6 mėnesius nuo virš sprendime nurodyto 24 mėnesių termino pasibaigimo pašalinti savavališkos statybos, esančios pastato Dabintos g. 3, Druskininkuose rytinėje dalyje, padarinius bei sutvarkyti statybvietę. Jei statytojas S. R. nurodytų įpareigojimų neįvykdys, leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos, esančios pastato Dabintos g. 3, Druskininkuose rytinėje dalyje, padarinius bei sutvarkyti statybvietę statytojo S. R. lėšomis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovai S. R. ir L. R. ieškiniu atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo... 4. Ieškovai nurodė, jog jie nevykdė savavališkos statybos, o pradėjo vykdyti... 5. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 6. Atsakovas priešieškiniu ieškovui S. R. prašė teismo įpareigoti statytoją... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Druskininkų... 8. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2011-05-25 sprendimu ieškinį atmetė... 9. Teismas nustatė, jog 2008-11-04 Alytaus apskrities viršininko administracijos... 10. Ieškovai apeliaciniu skundu nesutinka su priimtu teismo sprendimu ir prašo... 11. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 12. Kaip nurodo apeliantai (tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde) jie... 13. S. R. teigė, esą jis turėjo visus statybos techniniuose dokumentuose... 14. Šioje skundžiamo sprendimo dalyje Druskininkų miesto apylinkės teismas... 15. S. R. ir L. R. apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad Druskininkų miesto... 16. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 17. Ieškovai S. R. ir L. R. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog su... 18. Ieškovų apeliacinis skundas atmestinas, atsakovo apeliacinis skundas... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 21. Apeliantai (ieškovai) apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos... 22. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovui S. R.... 23. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 25. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą iš... 26. Patikslinti minėto teismo sprendimo rezoliucinę dalį dėl savavališkos... 27. Įpareigoti statytoją ieškovą S. R. per 24 mėnesius nuo teismo sprendimo...