Byla 2-2763-896/2012
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovui V. K., jo atstovei adv. V.Jurčikonienei, institucijos, byloje teikiančios išvadą Marijampolės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. atstovui G.Pajaujui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei D. K. ir institucijai, byloje teikiančiai išvadą Marijampolės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo pakeisti išlaikymo dydį, priteistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-01-27 civilinėje byloje Nr. 2-176-769/2009, t.y. padidinti išlaikymo dydį, priteisiant iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. K., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis, mokamomis vaikui kiekvieną mėnesį po 400 Lt nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, priteistas pinigines lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigines lėšas skirtas vaikų išlaikymui ieškovas V. K., a.k. ( - ) naudos uzufrukto teise; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas V. K. ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad vaiko poreikiai padidėjo. Vaikui yra 15 metų. Jis sportuoja, lanko papildomus užsiėmimus mokykloje. Už tai reikia mokėti. Taip pat padidėjo drabužių kaina. Be to, sūnus perėjo į kitą mokyklą, reikės paruošti mokyklai, reikės uniformos. Jis pats dirba vairuotoju, gauna minimalų mėnesinį atlyginimą. Šiuo metu vaiko sveikata gera, papildomų išlaidų dėl to nėra. Atsakovė veda netinkamą gyvenimo būdą, girtauja, priteisto išlaikymo nemoka, išlaikymas atskaitomas iš jos gaunamos pensijos. Atsakovė iš dalies darbinga, jos sveikata gerėja, ji turi galimybę dirbti, tačiau nedirba ir neieško darbo.

4Institucijos, byloje teikiančios išvadą Marijampolės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. atstovas G.Pajaujis paaiškino, kad ieškovas tinkamai rūpinasi vaiku. Iki vaikui apsigyvenant pas ieškovą buvo daug problemų su jo sveikata. Vaiko poreikiai didėja. Tai išlaidos dėl sporto, mokyklos, rinkos dėsnių. Motina privalo išlaikyti vaiką, ji daugiau išlaikytinių neturi ir vienam vaikui galėtų skirti prašomą dalį.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad D. K. gimė ( - ), tėvai V. K. ir D. K. (b.l. 5). V. K. per laikotarpį nuo 2011 m. gegužės mėn. iki 2012 m. balandžio mėn. iš viso gavo 11556,78 Lt darbo užmokesčio (b.l. 6). Iš V. K. metinės gyventojo turto deklaracijos matyti, kad per laikotarpį nuo 2011-05-01 iki 2012-04-30 jo pajamas sudarė 11557 Lt (b.l. 7-8). 2009-01-27 sprendimu iš D. K. priteistas išlaikymas sūnui D. K. periodinėmis išmokomis po 250 Lt kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, įpareigojant V. K., a.k. ( - ) priteistas lėšas tvarkyti uzufrukto teise (b.l. 9-12). VSDFV duomenimis D. K. nedirba (b.l. 19).

7Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Bylos duomenis nustatyta, kad iš atsakovės priteistas 250 Lt išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1017/2003). Remiantis CK 3.201 str. teismas gali sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Turtinės padėties pablogėjimas, sudarantis pagrindą keisti teismo sprendimu nustatyto išlaikymo dydį turi būti esminis, sąlygotas nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, be to, jis turi atsirasti po teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo priėmimo.

8Ieškovas ieškinį grindžia sunkia savo turtine padėtimi – nurodo, kad gauna mažas pajamas, po teismo sprendimo padidėjo vaiko poreikiai – jis pakeitė mokyklą, pradėjo sportuoti, lankyti papildomus užsiėmimus mokykloje už kuriuos reikia mokėti. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas per paskutinius 14 mėnesių uždirbo vidutiniškai po 963 Lt. Tai visos šeimos pajamos. Iš ieškovo paaiškinimų matyti, kad reikia mokėti už komunalinius patarnavimus.

9Teismas sprendžia, kad nuo priimto teismo sprendimo 2009-01-27 vaiko poreikiai išaugo. Vertinant ieškovo turtinę padėtį, atsižvelgtina į faktinių aplinkybių visumą: kad ieškovo gaunamos pajamos nedidelės, taip pat į ieškovo elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaiko išlaikymui, ieškovo pastangas auklėjant sūnų.

10Pastebėtina, kad atsakovės turtinė padėtis šiuo atveju neturi esminės reikšmės nagrinėjant ieškovo teikiamo išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą. Teismas atsižvelgia į atsakovės turtinę padėtį, kad atsakovė nedirba, yra iš dalies nedarbinga, tačiau, kaip jau minėta, materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus turi abu tėvai, todėl atsakovei negaunant pajamų, negalima perkelti visos išlaikymo pareigos tik ieškovui. Be to, teismas vertina atsakovės elgesį, jos gyvenimo būdą, kad atsakovė nesistengia gauti pajamų vaiko išlaikymui.

11Teismas pažymi, kad įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S., byla Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-495/2009) pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Todėl teismas, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes, vaiko amžių, jo poreikius, sprendžia, kad šiuo atveju minimalius vaiko poreikius patenkintų 800 Lt išlaikymas kas mėnesį, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovės priteistinas išlaikymas sūnui D. K. po 400 Lt kas mėnesį.

12Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.), todėl iš atsakovės priteistinas 71 Lt žyminis mokestis. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 str. nustatytas taisykles (CPK 99 str. 2 d.). Iš atsakovės priteistina 400 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (b.l. 31-32).

13Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje 9,30 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis CPK 259,268-270 str. teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Pakeisti išlaikymo dydį, priteistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-01-27 civilinėje byloje Nr. 2-176-769/2009, t.y. padidinti išlaikymo dydį, priteisiant iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. K., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis, mokamomis vaikui kiekvieną mėnesį po 400 Lt (keturis šimtus litų) nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, priteistas pinigines lėšas indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigines lėšas skirtas vaikų išlaikymui ieškovas V. K., a.k. ( - ) naudos uzufrukto teise.

17Priteisti iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminį mokestį valstybei.

18Priteisti iš atsakovės D. K., a.k. ( - ) 400 Lt (keturis šimtus litų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai