Byla 2S-550-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolės A. Mikulėnienės atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės Aistės Mikulėnienės pareiškimą suinteresuotam asmeniui A. J. įmonei „Aidrautė“, VSDFV Utenos rajono skyriui dėl vykdymo išlaidų priteisimo

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Antstolė prašė priteisti iš skolininkės A. J. įmonės „Aidrautė“84,35 Lt vykdymo išlaidų VSDFV Utenos rajono skyriaus naudai ir 359 Lt vykdymo išlaidų antstolei A. Mikulėnienei.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2010-02-19 nutartimi antstolės A.Mikulėnienės prašymą tenkino visiškai, o 2011-06-07 nutartimi civilinės bylos Nr. 2-572-228/2010 nagrinėjimas buvo atnaujintas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

6Utenos rajono apylinkės teismas 2011-06-15 nutartimi panaikino civilinėje byloje Nr. 2-572-228/2010 2010-02-19 priimtą nutartį, kuria priteista iš skolininko A. J. įmonės „Aidrautė“ 84,35Lt vykdymo išlaidų VSDFV Utenos rajono skyriaus naudai ir 359 Lt vykdymo išlaidų antstolės Aistės Mikulėnienės naudai. Antstolės Aistės Mikulėnienės prašymą dėl vykdymo išlaidų priteisimo atmetė. Nustatė, kad 2008-07-21 buvo priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš skolininkės A. Jansevičienės įmonės „Aidrautė“ įmonės sąskaitos. 2008-08-28 buvo siunčiamas raštas Nr.(5.72) R6-948, kuriuo pasiūlyta skolą gera valia sumokėti iki 2008-09-04. Registruotas laiškas, siųstas skolininkui, grįžo neįteiktas, nes skolininko adresas buvo nurodomas neteisingai- ( - ). Pagal išrašą iš LR juridinių asmenų registro, skolininko adresas nuo 2006-01-03 yra ( - ). Išieškotojas skolininkui laišką siuntė ne tokiu adresu, koks tuo metu buvo viešajame registre, laiškas grįžo neįteiktas, skolininkui apie pasiūlymą gera valia sumokėti skolą nebuvo pranešta. 2008-09-11 buvo priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš skolininko A. J. įmonės „Aidrautė“ turto ir perduotas kartu su prašymu vykdyti antstolei A. Mikulėnienei. Prašyme jokių papildomų duomenų apie tai, ar jau pasibaigęs terminas, skirtas skolininkui jo mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti, ar jau išieškotojas įgijo teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką, nenurodyta. Be to, nepateikta duomenų, kad išieškotojas būtų sustabdęs ar nutraukęs 2008-07-21 priimto sprendimo vykdymą, t.y. išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių skolininko sąskaitoje. Po 2008-09-11 sprendimo perdavimo antstolei vykdyti, buvo nuskaitomos piniginės lėšos iš skolininko sąskaitos, remiantis išieškotojo debeto mokėjimo nurodymu Nr. 1162. Išieškotojas, perduodamas vykdyti savo sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš skolininko turto, tinkamai skolininko apie galimybę sumokėti gera valia neinformavo ir neatliko veiksmų, kad sustabdytų 2008-07-21 sprendimo vykdymą. Tai, kad išieškotojas kreipėsi į antstolę ir nenurodė jau minėtų reikšmingų duomenų priverstinio išieškojimo veiksmams pradėti, neturi reikšmės antstolės pareigai išsiaiškinti, nuo kada atsirado išieškotojui teisė į priverstinį išieškojimą, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Antstolė taip pat siuntė dokumentus skolininkui ne viešajame registre nurodytu įmonės adresu. 2008-10-02 vykdomoji byla buvo užbaigta patvarkymu (įvykdžius), VSDFV Utenos skyriui pateikus raštą apie skolos sumokėjimą. Kaip matyti iš antstolei išieškotojo pateiktos informacijos, ji nebuvo teisinga, nes išieškotojas nurodė, jog skolą įmonė sumokėjo, nors faktinės aplinkybės buvo visai kitokios – skola buvo nuskaityta remiantis išieškotojo debeto mokėjimo nurodymu Nr. 1162. Priverstinis vykdomojo dokumento vykdymas skolininkui sukelia papildomas nepageidaujamas pasekmes (turto, piniginių lėšų sąskaitose areštai, vykdymo išlaidų apmokėjimas ir t.t.), todėl antstolio pareiga prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti išsiaiškinti visas galimas kliūtis vykdymo veiksmams pradėti. Teismas vertino, kad antstolė neturėjo nei pareigos, nei teisės pradėti priverstinius vykdymo veiksmus, nepaisant to, kad išieškotojas ir pateikė vykdomąjį dokumentą vykdyti. Šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas teigti, kad buvo akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, todėl antstolė privalėjo atsisakyti jį priimti. Jeigu, nepatikrinęs vykdomajam dokumentui vykdyti kliūčių, priimto vykdomojo dokumento pagrindu antstolis atliko vykdymo veiksmus, kurie, kaip išaiškėja vėliau, negalėjo būti atlikti ir antstoliui tai buvo žinoma arba turėjo būti žinoma, tai tokie vykdymo veiksmai laikytini atliktais nesant teisinio pagrindo ir negali sukelti jais siekiamų pasekmių.

7Atskiruoju skundu antstolė prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-06-15 nutartį ir palikti galioti teismo 2010-02-19 nutartį. Nurodo, kad 2008-09-11 buvo priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš skolininkės A. J. įmonės „Aidrautė“ turto ir kartu su prašymu perduotas vykdyti antstolei. 2008-09-18 išieškotojui apmokėjus būtinąsias vykdymo išlaidas antstolės kontoroje buvo užvesta vykdomoji byla dėl 1 442,85 skolos išieškojimo iš A. J. įmonės „Aidrautė“ išieškotojo VSDFV Utenos skyriaus naudai. Akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir pradėti vykdyti CPK 651 str. 2 d. prasme nebuvo. Vykdomasis dokumentas yra oficialus dokumentas, kurio teisėtumo kontrolė priklauso išimtinai išdavusios institucijos kompetencijai. Teismas nurodė, jog antstolė turėjo išsiaiškinti, ar išieškotojas prieš pateikdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti nepažeidė įstatymo reikalavimų, ar skolininkas gavo visus reikiamus dokumentus. Vadovaujantis šia logika antstolis gavęs bet kokį vykdomąjį dokumentą privalėtų nurodyti jį pateikusiai institucijai, jog ši patikrintų ar visi reikiami dokumentai skolininkui įteikti, ar nėra kitų įstatymų pažeidimų. Visos institucijos, pareigūnai, prieš pateikdami vykdomuosius dokumentus vykdyti, privalo patikrinti ar yra teisinis pagrindas antstoliui vykdomąjį dokumentą pateikti, ar skolininkas gavo visą jam įstatymo nustatyta tvarka priklausančią gauti informaciją. Antstolis neprivalo ir neturi teisės abejoti vykdomuosius dokumentus teikiančių pareigūnų veiksmais, bei prašyti jų dar kartą patikrinti ar atliko visas reikiamas teisines procedūras. Be to, ne tik antstolio, bet ir kitų pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami įstatymo nustatyta tvarka. Remiantis MAĮ 105 str. 2 d. nuostatomis, deklaruotų mokesčių ir su jais susijusių delspinigių nesumokėjimo atveju, mokesčių administratorius neprivalo mokesčių mokėtojui pateikti raginimo mokestinę prievolę įvykdyti geruoju. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2008-09-11 sprendimas Nr. D33-1398 yra teisėtas ir galiojantis, dėl to antstolis neturėjo teisės nepriimti jam pateikto šio dokumento priverstinai vykdyti. Kol nenuginčytas vykdomasis dokumentas, vykdymo veiksmai turi būti atliekamas. Akivaizdžių kliūčių šiam dokumentui vykdyti CPK 651 str. 2 d. 7 p. prasme nebuvo.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. J. IĮ „Aidrautė“ prašo palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-06-15 nutartį. Nurodo, kad antstolei A. Mikulėnienei 2008-09-22 priėmusi patvarkymą vykdomąjį dokumentą vykdyti, ji nebuvo tinkamai informuota, nes laiškai buvo siunčiami kitu adresu ir neturėjo galimybės reaguoti į pirmąjį patvarkymą. Visa skola dalimis VSDF išieškojo priverstiniu būdu, t. y. debitoriniu pavedimu iš jos atsiskaitomosios sąskaitos. Paskutinis debitorinis pavedimas, kuris padengė visą skolą, buvo 2008-09-26, šis faktas galėjo tapti kliūtimi priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nepraėjus 10 dienų po patvarkymo priėmimo, antstolė gauna iš VSDF pranešimą apie sumokėtą skolą. Mano, kad vykdomoji byla atitinka visus požymius, kaip nutraukta išieškotojui atsisakius nuo išieškojimo, todėl išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

9Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.).

10Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. CPK 651 str. 1 d. nurodyta, jog antstolis gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Nurodytų ir kitų CPK VI dalies vykdymo proceso nuostatų, reglamentuojančių atskirų vykdymo procesinių veiksmų atlikimą nesilaikymas, antstoliui atliekant konkretų vykdymo veiksmą lemia tokio veiksmo neteisėtumą. Minėto straipsnio 2 dalyje išvardytos aplinkybės, kurias turi patikrinti antstolis, spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nurodytų aplinkybių sąrašas nėra baigtinis, kadangi CPK 651 str. 7 p. nustatyta antstoliui pareiga patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0104/08/1443 nustatyta, jog VSDFV Utenos skyrius antstolei A. Mikulėnienei 2008-09-15 pateikė vykdyti 2008-09-11 sprendimą Nr. 1398 dėl 1 442,85 Lt skolos išieškojimo iš A. J. įmonės „Aidrautė“ (vykd. b. l. 1). 2008-09-22 priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ( vykd. b. l. 3). 2008-09-30 raštu VSDFV Utenos skyrius informavo, jog A. J. įmonės „Aidrautė“ 2008-09-26 skolą sumokėjo, 2008-10-02 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta, 2008-10-20 skolininkei surašytas ir išsiųstas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas ( vykd. b. l. 10, 12, 14).

12Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos antstolių bei kitais įstatymais ir teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu (Antstolių įstatymo 3 str. 2 p).

13Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 8 p. nurodyta, kad mokesčių administratorius turi teisę priverstinai išieškoti iš asmenų mokestines nepriemokas. Mokesčių administratoriaus teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiranda, jei mokesčių mokėtojas Mokesčių administravimo įstatymo 81 str. 2 d. nurodytu terminu, t. y. per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos, nesumoka mokesčių administratoriaus sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, nurodyto mokesčio ir su juo susijusių sumų (Mokesčių administravimo įstatymo 105 str. 3 p.). Taigi mokesčių administratoriaus sprendimą dėl apskaičiuotos mokestinės nepriemokos nesumokėjimo antstolis gali priverstinai išieškoti tik suėjus 20 dienų terminui nepriemoką sumokėti geruoju. Antstolis turėjo galimybę ir privalėjo aiškintis aplinkybes dėl šio termino pasibaigimo, nes tik nustačius tokio termino pasibaigimą, išnyksta kliūtis vykdomajam dokumentui pradėti vykdyti CPK 651 str. 2 d. prasme. Toks nurodytų teisės normų aiškinimas atitinka suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimą ir teisės taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 29 d. nutartis D. N. v. antstolė A. M. ir kt. byloje Nr. 3K-3-18/2007; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis UAB ,, Rusteda“ v. antstolis D. S. ir kt. byloje Nr. 3K-3-127/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimas L. S. individuali įmonė v. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A6-228/2007; 2008 m. spalio 3 d. nutartis Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras v. A. S., Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija byloje Nr. A756-875/2008, 2009 m. vasario 17 d. nutartis K. M. v. antstolis I. G., Vilniaus miesto valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba byloje Nr. 3K-3-68/2009).

14Pažymėtina, kad dėl kiekvieno pateikto vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti antstolis privalo įsitikinti, ar nėra objektyvių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Antstoliui to nepadarius, jis pažeidžia CPK 651 str. 2 d. nustatytą tvarką. Kartu pažymėtina, jog asmuo, kuriam nustatyti privalomi mokesčiai, turi teisę žinoti, kokių pretenzijų jam turi mokesčius administruojanti institucija ir tik tada, kai jis nustatytu terminu nevykdo jos nurodymo trūkstamus mokesčius sumokėti, jam gali būti taikoma tokia atsakomybė kaip vykdymo išlaidų sumokėjimas. Tai, kad VSDFV Utenos skyrius kreipėsi į antstolį, neturi reikšmės antstolio pareigai išsiaiškinti, ar tinkamai buvo pranešta skolininkui apie mokesčių sumokėjimą. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog skolininkei sprendimas dėl priverstinės skolos išieškojimo buvo siunčiamas neteisingu adresu, t. y. ( - ), nors Juridinių asmenų registre skolininkės adresas nuo 2006-01-03 yra ( - ) (b. l. 41-42). Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog skolininkei nebuvo pranešta apie siūlymą sumokėti skolą geruoju. VSDFV Utenos skyrius 2009-09-26 nurašė skolą iš piniginių lėšų, esančių skolininko sąskaitoje, t. y. praėjus 15 dienų nuo VSDFV Utenos skyriaus 2008-09-11 sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka iš skolininkės turto. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 2 dalį VSDFV Utenos skyrius neįgijo teisės priverstinai išieškoti skolą. Antstolė privalėjo nustatyti nurodytas aplinkybes ir negalėjo pradėti vykdyti sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (CPK 651 str. 2 d. 7 p.). Kadangi nagrinėjamu atveju antstolė negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų, ji neturi teisės reikalauti dėl vykdomojoje byloje Nr. 0104/08/1443 atliktų vykdymo veiksmų patirtų išlaidų atlyginimo.

15Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Utenos rajono apylinkės teismo 2011-06-15 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti jos nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš antstolės A. Mikulėnienės, a. k. ( - ) 3 Lt (tris litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai