Byla 2A-478-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovui Andrej Žindul, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovei J. D., dėl skolos priteisimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3 ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 741,19 Lt skolą, 5 procentus procesinių palūkanų, ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovei nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam namui, esančiam Žalčių g. 28, Vilniuje, buvo tiekiama elektros energija. Atlikus elektros apskaitos prietaisų patikrinimą nustatyta, kad neveikia elektros skaitiklis, todėl 2009-02-19 buvo surašytas atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos prietaiso darbui aktas Nr. 4323/1045. Įvertinus atsakovės apmokėjimus bei deklaruotus elektros skaitiklio parodymus nustatyta, kad elektros skaitiklis sustojo ties parodymais - 22700 kWh. 2008-03-26 prieš sustojant skaitikliui buvo deklaruoti mažesni skaitiklio parodymai – 22660 kWh. Atsakovė, mokėdama už suvartotą elektros energiją deklaravo nuolat didėjančius neegzistuojančius skaitiklio parodymus. Nustatyta, kad skaitiklis neveikė nuo 2008-03-26 iki 2009-02-19. Atsakovei už šį laikotarpį remiantis paskaičiavimais pagal vidutinį elektros energijos paros suvartojimą paskaičiuotas 741,19 Lt įsiskolinimas.

4Atsakovė atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu nesutinka (b.l. 30-31). Nurodė, kad 2009-02-20 iš ieškovo gavo pranešimą, kad jai nuosavybės teise priklausančiame name, esančiame Žalčių g. 28, Vilniuje, pakeistas elektros skaitiklis. 2009-03-21 atsakovė iš ieškovo gavo elektros apskaitų gedimų ir pažeidimų pranešimą, aktą Nr. 4323/1045 bei suvartotos elektros energijos perskaičiavimo žiniaraštį su priskaičiuota 1.216,79 Lt suma. Nustatant faktą ir priežastį dėl elektros skaitiklio gedimo bei surašant aktą atsakovė nebuvo informuota ir kviečiama. Aktas surašytas vienašališkai ir su trūkumais, jame nėra atsakovės parašo. Nurodė, kad visada mokėjo pagal skaitiklio rodmenis. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad prietaisas buvo sugedęs, o ne specialiai sugadintas.

5Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovui AB Rytų skirstomieji tinklai iš atsakovės J. D. 741,19 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 741,19 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 66,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Konstatavo, kad pagal LR ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.3 p., elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne dėl buitinio vartotojo kaltės (ne dėl jo kaltės įstrigo elektros skaitiklio diskas, sugedo skaičiavimo mechanizmas, ir kt.), elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo arba pašalina pašalinus gedimą, arba pagal kitus visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus turimus duomenis. Remiantis suvartotos elektros perskaičiavimo žiniaraščiu (b.l. 9) iki skaitiklio gedimo vidutinis atsakovės elektros energijos suvartojimas buvo 12,46 kWh per parą. Perskaičiavus pagal vidutinį elektros energijos paros suvartojimą nustatyta, kad nuo 2008-03-26 iki 2009-02-19 atsakovė turėjo sumokėti už elektros energiją 1 216,79 Lt, tačiau sumokėjo tik 475,60 Lt , todėl iš atsakovės priteistina 741,19 Lt skola.

6Apeliacinius skundu atsakovė prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą kuriuo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovė visą laiką mokėjo pagal elektros skaitiklio parodymus, gedimų nepastebėjo. Tuo tarpu ieškovas pažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 60 p. reikalavimus, bei elektros tiekimo sutarties 4.2. p. reikalavimus – įrengęs apskaitą nesupažindino atsakovės su prietaiso techniniais duomenimis, plombavimo vietomis, įspaudais, metrologine patikra. Keisdamas elektros prietaisą nepranešė atsakovei apie elektros energijos atjungimą, nevykdė sutarties 4.3 p. bei taisyklių 40.6 p. reikalavimų, nekvietė atsakovės keisdamas skaitiklį, vienašališkai bei su klaidomis surašė patikrinimo aktą, tokiu būdu neįvykdė taisyklių 97.3 p., reikalavimų. Ieškovas gedimą nustatė tik po 330 d., o tai reiškia, jog ieškovas netinkamai vykdė 4.6 p. sutarties, 39, 40,3, 40.5, 52, punktų, bei LR CK 6.38 str. 1,2 d., 6.256 str., 6.387 str. 2 d. reikalavimus. Atsakovės nuomone skaitiklis nebuvo sugedęs.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovės apmokėtas elektros energijos kiekis yra žymiai mažesnis lyginant su ankstesniu laikotarpiu, bei su vėlesniu laikotarpiu, kai skaitiklis pakeistas nauju. Pagal Elektros taisyklių 97.3 p. elektros apskaitos prietaisui sugedus ne dėl buitinio vartotojo kaltės už suvartotą elektros energiją per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, nustatomas pagal buitinio vartotojo pateiktus ir visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus turimus duomenis apie buitinio vartotojo įrenginius ir iš atitinkamo suvartojimo analizės. Nors po skaitiklio keitimo atsakovės suvartojamas elektros energijos kiekis padidėjo, atsakovei neapmokėtas skirtumas apskaičiuotas vadovaujantis suvartota elektros energija iki skaitiklio gedimo, todėl atsakovė šį skirtumą turi apmokėti.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

10Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2002-11-11 buvo sudaryta Elektros energijos pirkimo-pardavimo su buitiniu vartotoju sutartis Nr. 295348-3 (toliau-Sutartis) dėl elektros energijos tiekimo atsakovei nuosavybės teise priklausančiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ) (b.l. 5,6-7). 2009-02-19 patikrinus atsakovės elektros skaitiklį, nustatyta, jog elektros apskaita neveikia, nes užstrigęs skaičiavimo mechanizmas, surašytas Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos pritaiso darbui, aktas Nr. 4323/1045. Ieškovas sugedusį elektros skaitiklį pakeitė, apskaičiavo neapmokėtą elektros energijos kiekį, bei prašo priteisti iš atsakovės neapmokėtą 741,79 Lt skirtumą. Atsakovė su ieškiniu nesutinka nurodydama, jog ieškovas privalo laiku, greitai ir kokybiškai remontuoti elektros įrenginius, bei vykdyti Elektros energijos pirkimo-pardavimo su buitiniu vartotoju sutartyje, bei Elektros energijos taisyklėse numatytas sąlygas.

11Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (LR CK6.246 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (LR CK 6.246, 6.256 str.), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Tuo tarpu skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (LR CK6.248 str. 1 d.).

12Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos pritaiso darbui akte Nr. 4323/1045 nurodyta, jog elektros skaitiklis sustojo ties parodymais – 22 700 kWh. Tačiau atsakovė mokėdama už suvartotą elektros energiją nurodo, jog skaitiklio parodymai didėja, ir paskutinio mokėjimo metu už suvartotą elektros energiją atsakovė nurodo, jog skaitiklio parodymai yra 24 300 kWh, kai tuo tarpu skaitiklio parodymai yra 22 700 kWh. Pagal elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovė įsipareigojo nedelsiant pranešti ieškovui (tiekėjui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus (Sutarties 5.5 p.), tačiau nepranešė apie gedimus, ir sąmoningai deklaravo didėjančius skaitiklio parodymus. Byloje nustatyta, jog skaitiklis neveikė 330 dienų, t.y., 2008-03-26 iki 2009-02-19.

13Taisyklių 97.3 p. nustatyta, jog elektros apskaitos prietaisui arba elektros apskaitos schemos elementui sugedus ne dėl buitinio vartotojo kaltės (ne dėl buitinio vartotojo kaltės įstrigo elektros skaitiklio diskas, sugedo skaičiavimo mechanizmas, elektroninio elektros skaitiklio modulis, indikatorius, sudegė matavimo transformatorius, atsileido laidininko prijungimo gnybtas ir nutrūko schema ar pan.), elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų dingimo atvejais už suvartotą elektros energiją, suteiktas elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas per tą laikotarpį, kai elektros apskaita neveikė ar veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba pašalinus gedimą (naujojo įrengimo), arba pagal kitus visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus turimus duomenis.

14Vadovaujantis suvartotos elektros perskaičiavimo žiniaraščiu (b.l. 9) iki skaitiklio gedimo vidutinis atsakovės elektros energijos suvartojimas buvo 12,46 kWh per parą. Vidutinis elektros suvartojimas iki gedimo perskaičiuotas atitinka laikotarpį, kurį skaitiklis buvo sugedęs. Tuo tarpu 2008-03-26 iki 2009-02-19 laikotarpiu atsakovė deklaruoja mažesnius skaitiklio parodymus. Įvertinus duomenis po skaitiklio keitimo matyti, kad suvartotos elektros energijos kiekis po skaitiklio keitimo taip pat yra didesnis. Taigi, nagrinėjamu atveju ieškovas pagrįstai prašo priteisti iš atsakovės skirtumą už realiai suvartotą ir deklaruojamą suvartotą elektros energiją. Laikotarpis už kurį ieškovas paskaičiavo įsiskolinimą (b.l.9)

15Byloje nustatyta, kad perskaičiavus pagal vidutinį elektros energijos paros suvartojimą atsakovė nuo 2008-03-26 iki 2009-02-19 turėjo sumokėti ieškovui 1 216,79 Lt, tuo tarpu apmokėta tik 741,19 Lt. Taigi pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisė šį skirtumą.

16Atsakovė prašydama atmesti ieškinį nurodo eilę Elektros energijos pirkimo-pardavimo su buitiniu vartotoju sutarties Nr. 295348-3 punktų, bei Elektros energijos taisyklių nuostatų, kurias ieškovas pažeidė, todėl atsakovei nekyla prievolė atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, tačiau neatsižvelgia, jog šių nuostatų galimi pažeidimai nepadarė žalos atsakovei, iš atsakovės prašoma priteisti ne baudą, o skirtumą už realiai suvartotą ir neapmokėtą dalį elektros energijos, ir atsakovės nurodomos 4.6 p. sutarties, 39, 40,3, 40.5, 52, punktų Elektros energijos taisyklių , bei LR CK 6.38 str. 1,2 d., 6.256 str., 6.387 str. 2 d. nuostatos, neatleidžia atsakovės nuo pareigos susimokėti už suvartotą elektros energiją.

17Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimo, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vadovaujantis LR CPK 93 str. 96 str., iš atsakovės valstybei priteistinos 5,60 Lt pašto išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. p., kolegija,

Nutarė

21Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš atsakovės J. D. a.k. ( - ) valstybei 5,60 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai ieškiniu kreipėsi į teismą... 4. Atsakovė atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu nesutinka (b.l. 30-31).... 5. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimu... 6. Apeliacinius skundu atsakovė prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo... 8. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2002-11-11 buvo sudaryta Elektros energijos... 11. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 12. Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją, sutrikus apskaitos pritaiso... 13. Taisyklių 97.3 p. nustatyta, jog elektros apskaitos prietaisui arba elektros... 14. Vadovaujantis suvartotos elektros perskaičiavimo žiniaraščiu (b.l. 9) iki... 15. Byloje nustatyta, kad perskaičiavus pagal vidutinį elektros energijos paros... 16. Atsakovė prašydama atmesti ieškinį nurodo eilę Elektros energijos... 17. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 18. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 96 str., iš atsakovės valstybei priteistinos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 21. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 18 d. sprendimą... 22. Priteisti iš atsakovės J. D. a.k. ( - ) valstybei 5,60 Lt pašto išlaidų...