Byla 2S-1305-173/2012
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Lemis Baltic“ ieškinį atsakovei UAB „Aldista ir Ko“

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo UAB „Aldista ir ko“ atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Lemis Baltic“ ieškinį atsakovei UAB „Aldista ir Ko“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3Ieškovas UAB „Lemis Baltic“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aldista ir Ko“ 19884,19 Lt skolą, 2745,86 Lt delspinigių, 6 procentus priteistos sumos metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė UAB „Aldista ir Ko“ per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (b. l. 73). Esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011-11-14 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovės UAB „Aldista ir Ko“ ieškovei UAB „Lemis Baltic“ 19884,19 Lt skolos, 2745,86 Lt delspinigių, 6 % priteistos 22630,05 Lt sumos metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-06-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 679,00 Lt žyminio mokesčio ir 363,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. (b. l. 74,75).

4Atsakovė pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b. l. 90,101). Prašė panaikinti sprendimą už akių ir civilinę bylą atnaujinti. Pareiškime nurodė, kad nustatytu terminu atsiliepimas į ieškinį nebuvo pateiktas dėl netinkamo procesinių dokumentų įteikimo, kadangi dokumentai buvo įteikti atsakovės neįgaliotam asmeniui, kuris susirgo ir nepranešė bendrovės vadovybei apie gautus dokumentus, todėl įstatymų nustatyta tvarka ir terminais nebuvo teismui pateikti reikalaujami procesiniai dokumentai, nebuvo atstovaujama teisme ir prašo šias aplinkybes pripažinti svarbiomis. Nurodė, jog pagal Rangos sutarties 8.1. punktą rangovo atliktiems statybos darbams buvo nustatytas 5 metų garantinis laikas, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Aktas pasirašytas 2010-12-31, tačiau netrukus buvo pastebėti nekokybiškai atlikti darbai ir dėl to rangovui buvo pareikštos pretenzijos. Kadangi rangovas į pretenzijas nereagavo ir trūkumų nepašalino, todėl buvo pasamdyti kiti rangovai trūkumams pašalinti. Pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

5Ieškovė pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė jo netenkinti (b. l. 116-118). Nurodė, kad atsakovė pasirašydama atliktų darbų aktus pretenzijų dėl atliktų darbų kiekio ir kokybės ieškovei nereiškė. 2010-12-31 atliktų darbų aktas bei galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas buvo pasirašytas kompetentingo atsakovo darbuotojo (l.e.p. direktorius R. Ž.), pasirašytame atliktų darbų akte bei galutiniame darbų perdavimo - priėmimo akte atsakovė nenurodė ieškovės atliktų darbų trūkumų, taip pat iš dalies atsiskaitė su ieškove, o šalių sudaryta rangos sutartis nenumatė užsakovei teisės reikalavimą dėl darbų trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. 2011-03-24 ieškovė atsakovei teikė pirmąjį paraginimą apmokėti susidariusią 24884,19 Lt skolą. 2011-04-01 ieškovė teikė pakartotinį raginimą sumokėti susidariusią skolą. 2011-04-05 atsakovė dalį skolos sumokėjo, tačiau liko skolinga 19884,19 Lt, dėl šios priežasties ieškovė 2011-04-13 teikė dar vieną pretenziją ir 2011-04-15 raštą ragindama atsakovę galutinai atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovė pareigą sumokėti už atliktus darbus neigia pateikdama UAB „Eksika“ 2011-05-11 atliktų darbų aktą, pažymą bei sąskaitą faktūrą 1303,17 Lt sumai, kas nepaneigia pareigos atsiskaityti. Tačiau net, ir tuo atveju, jeigu atsakovė įrodytų, jog atsisakydama sumokėti už atliktus darbus siekia pasinaudoti sulaikymo teise, akivaizdu, jog tokie atsakovės veiksmai laikytini nesąžiningais ir neteisėtais, kadangi vien tik pagrindinė skola ieškovei yra 19884,19 Lt, tuo tarpu atsakovės nurodoma suma už atliktus darbus tėra 1303 Lt, kas tik patvirtina atsakovei elgiantis neteisėtai ir nesąžiningai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 16 d. nutartimi nutarė atsakovės UAB „Aldista ir Ko“ pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinti.

8Nurodė, kad atsakovei nepavyko įteikti procesinius dokumentus jos buveinės registracijos adresu (Registrų centro duomenimis - Žuvėdrų g. 5, Alytus). Procesiniai dokumentai įteikti adresu Pramonės g. 5, Alytus. Pažymėjo, kad 2011-06-21 buvo priimtas teismo įsakymas, kuris buvo įteiktas atsakovei nurodytu adresu ir atsakovei pateikus prieštaravimus, buvo pereita į ginčo teiseną. Teismas nusprendė, kad tai rodo, jog ieškovė žinojo apie vykstantį teismo procesą ir turėjo pareigą būti aktyvi. Padarė išvadą, kad šalių pasirašyti atliktų darbų aktas bei galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas laikytini kaip sukeliantys šalims juose numatytas teisines pasekmes, todėl atsakovei kyla pareiga sumokėti už pastarojo priimtus statybos darbus, iki galo apmokant susidariusią 19884,19 Lt skolą pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Pažymėjo, kad atsakovė pareigą mokėti ieškovei už atliktus darbus neigia pateikdama 2011-04-08 raštą dėl išryškėjusių defektų, 2011-05-02 defektinį aktą, 2011-05-18 pretenziją, UAB „Eksika" 2011-05-11 atliktų darbų aktą, pažymą bei sąskaitą faktūrą 1303,17 Lt sumai. Teismas nusprendė, kad šie dokumentai nepaneigia atsakovės pareigos apmokėti už atliktus darbus.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Aldista ir ko“ prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį ir atnaujinti procesą.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Apeliantas nurodo, kad atsakovas teismui pateikė įrodymus patvirtinančius, kodėl jis negalėjo dalyvauti teismo procese.

132. Apeliantas nurodo, kad teismui pateikė dokumentus, kad ieškovo atlikti darbai buvo nekokybiški ir juos reikėjo perdaryti. Mano, kad šios aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadą, kad teismui žinant apie jas, būtų priimtas kitoks sprendimas.

14Ieškovas UAB „Lemis baltic“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti, palikti galioti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį ir priteisti 1208,79 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Nurodė, kad atsakovas UAB „Aldista ir Ko“ neabejotinai žinojo apie vykstantį teismo procesą, dėl ko atsakovas turėjo pareigą domėtis byla, reikalingus procesinius veiksmus atlikti laiku ir būti aktyvus procese, tuo tarpu atitinkami atsakovo veiksmai laikytini kaip piktnaudžiavimas procesu bei siekis vilkinti teismo sprendimo vykdymą. Pažymi, kad tarp ieškovo UAB „LEMIS BALTIC" ir atsakovo UAB „Aldista ir Ko" 2010-12-09 sudarytos statybos subrangos sutarties 4.3 punkte yra aiškiai nurodyta, kad „pagal suderintą sąmatą užsakovas sumoka per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos". Akcentuoja, kad darbai objekte buvo pilnai atlikti, 2010-12-31 abiejų šalių buvo pasirašyti atliktų darbų aktas bei galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas. Teigia, kad šalių sudaryta rangos sutartis nenumatė užsakovui teisės reikalavimą dėl darbų trūkumų pareikšti vėliau, o atsakovas pasirašydamas atliktų darbų aktus pretenzijų dėl atliktų darbų kiekio ir kokybės ieškovui nereiškė, pasirašytuose atliktų darbų aktuose nenurodė nė vieno rangovo atlikto darbo trūkumo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

18Teismo sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas (CPK 5 str., 13 str.), taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis bei nevilkinti proceso (CPK 7 str.). Tokiu būdu sprendimo už akių teisėtumo peržiūrėjimo specifika – ribojimas apeliacine tvarka skųsti sprendimą šaliai, kurios atžvilgiu jis yra priimtas, suponuoja teismo pareigą tokį sprendimą priimti tik griežtai laikantis jo priėmimo tvarkos, esant įstatyme numatytiems pagrindams ir sąlygoms, kad nebūtų be pagrindo suvaržytos ar pažeistos proceso dalyvių teisės.

19Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad teismui nutarus priimti sprendimą už akių, turi būti formaliai patikrinami abiejų šalių pateikti įrodymai. Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį priimant sprendimą už akių būtinas byloje pateiktų įrodymų visumos formalus vertinimas. Teismas privalo visapusiškai ištirti byloje pateiktus įrodymus, negali jų tirti paviršutiniškai, į juos neįsigilinęs bei jų neįvertinęs pagal įrodymų vertinimo taisykles. Sprendimo už akių priėmimo institutas nėra teisinė sankcija teismo posėdyje nedalyvaujančiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Ši priemonė turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Šią savo teisę teismas turi įgyvendinti taip, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ir teisėti interesai, o byla būtų išnagrinėta teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos respublikos generalinis prokuroras v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-227/2008). Sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) ir teisinės valstybės principą yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių. Šaliai neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovui nepavyko įteikti procesinius dokumentus jos buveinės registracijos adresu (Registrų centro duomenimis - Žuvėdrų g. 5, Alytus (71-72 b. l.)). CK 4.262 straipsnis nustato, kad įrašyti į registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. CPK 122 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus, kai juridinis asmuo nurodo kitą adresą. Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Aldista ir Ko” pateikęs teismui savo prieštaravimus dėl priimto teismo įsakymo, taip pat nurodė savo buveinės adresą Žuvėdrų g. 5, Alytus (50 b. l.). Teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovo darbuotojai R. M. (73 b. l.). Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui (CPK 123 straipsnio 2 dalis). Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Teismas konstatuoja, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai.

21Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime išaiškino, jog tais atvejais, kai pateikiami įrodymai, kurie patvirtina, jog sprendimas už akių buvo akivaizdžiai neteisingas, teismas, nors ir nepripažinęs šalies neatvykimo priežasčių svarbiomis, turi teisę panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime išaiškino, kad LR CPK 288 straipsnio 4 dalis ta apimtimi, kuria teismui neleidžiama už akių priimtų sprendimų peržiūrėti ir tokiais atvejais, kai jam yra pateikiami tokie įrodymai, kurie patvirtina, kad tas sprendimas buvo akivaizdžiai neteisingas, kad juo buvo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės, prieštarauja Konstitucijai. Atsakovas ginčija sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, nurodydamas, jog teismui pateikė dokumentus, kad ieškovo atlikti darbai buvo nekokybiški ir juos reikėjo perdaryti. Mano, kad šios aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadą, kad teismui žinant apie jas, būtų priimtas kitoks sprendimas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2010 m. gruodžio 9 d. sudarytos statybos subrangos sutarties 4.3 punkte yra aiškiai nurodyta, kad "pagal suderintą sąmatą užsakovas sumoka per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros gavimo dienos". Darbai objekte buvo pilnai atlikti. 2010 m. gruodžio 31 d. abiejų šalių buvo pasirašyti atliktų darbų aktas bei galutinis darbų perdavimo - priėmimo aktas (13-14 b. l.). Atsakovas pasirašydamas atliktų darbų aktus pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ieškovui nereiškė ir šių aplinkybių neginčija. Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį, be to jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Kaip matyti iš bylos medžiagos 2010 m. gruodžio 31 d. šalys pasirašė galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą, kuriame patvirtino, kad rangovas yra atlikęs visus nurodytus darbus, kaip tai numatyta šalių pasirašytoje Statybos rangos sutartyje (14 b. l.). Šalių pasirašytos rangos sutarties Nr. ST 10-12/49 4.3 punktas nurodo, kad užsakovas sumoka per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (6-9 b. l.). Kaip nurodyta aukščiau 2010 m. gruodžio 31 d. šalys pasirašė galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą ir tą pačią 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovui buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros 9741,48 Lt ir 15142,71 Lt sumoms (11-12 b. l.). Teismas konstatuoja, kad šiuo pagrindu atsakovui kilo pareiga apmokėti už atliktus darbus. Pažymėtina, kad rangos sutarties Nr. ST 10-12/49 8.1 punkte nustatyta, kad rangovo atliktiems darbams nustatomas 5 metų garantinis laikas, o pagal sutarties 3.2.2 punktą rangovas įsipareigojo ištaisyti defektus, nustatytus per objekto garantinį laiką. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas pretenziją dėl darbų defektų pareiškė tik 2011 m. balandžio 8 d. (107 b. l.), t. y. praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams po galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, todėl atsakovas negali remtis šiais trūkumais kaip pagrindu neatsiskaityti su ieškovu, o gali reikalauti pašalinti atsiradusius trūkumus kaip numatyta rangos sutartyje.

22Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nenurodė svarbių aplinkybių ir nepateikė įrodymų, leidžiančių abejoti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu (LR CPK 287 str. 2 d. 4 p.). Pažymėtina, kad priimdamas sprendimą už akių pirmosios instancijos teismas ištyrė visus byloje pateiktus argumentus ir įrodymus dėl ieškinio pagrįstumo, o tai rodo, kad teismas priėmė sprendimą ne tik atvykusios šalies pateiktų įrodymų, bet visos byloje esančios medžiagos pagrindu. Taigi pirmosios instancijos teismas atliko formalų visų byloje esančių įrodymų vertinimą (LR CPK 285 str. 2 d.), o atsakovo argumentai vertintini kaip nesudarantys pagrindo abejoti priimto sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog atsakovo UAB „Aldista ir ko“ atsiliepimo nepateikimo priežastys nepripažintinos svarbiomis, o nurodyti argumentai nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, todėl naikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės nėra pagrindo (LR CPK 288 str. 3 d. 1 p., 4 d.). Šiais motyvais pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartis, kuria netenkintas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, paliktina nepakeista (LR CPK 337 straipsnio 1 punktas).

24Atskirojo skundo netenkinant, iš atsakovo UAB „Aldista ir ko“ priteistina 1208,79 Lt (138-139 b. l.) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Lemis Baltic“ naudai (CK 93 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 punktu, teismas,

Nutarė

26atskirąjį skundą atmesti.

27Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Aldista ir ko“ (įmonės kodas 149582094) ieškovui UAB ,,Lemis Baltic” (įmonės kodas 300092749) 1208,79 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. I. Ginčo esmė.... 3. Ieškovas UAB „Lemis Baltic“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aldista... 4. Atsakovė pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 5. Ieškovė pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 16 d. nutartimi nutarė... 8. Nurodė, kad atsakovei nepavyko įteikti procesinius dokumentus jos buveinės... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Aldista ir ko“ prašo panaikinti Alytaus... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Apeliantas nurodo, kad atsakovas teismui pateikė įrodymus... 13. 2. Apeliantas nurodo, kad teismui pateikė dokumentus, kad ieškovo atlikti... 14. Ieškovas UAB „Lemis baltic“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 15. Nurodė, kad atsakovas UAB „Aldista ir Ko“ neabejotinai žinojo apie... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Teismo sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų... 19. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad teismui nutarus priimti... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovui nepavyko įteikti procesinius... 21. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime išaiškino, jog tais... 22. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, jog... 24. Atskirojo skundo netenkinant, iš atsakovo UAB „Aldista ir ko“ priteistina... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1... 26. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartį palikti... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Aldista ir ko“ (įmonės kodas 149582094)...