Byla 2S-252-460/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. J. (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8-588/2015 pagal ieškovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ieškinį atsakovams V. J., V. J., G. E. J., V. J., Ž. J. ir G. J., tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės įmonei Valstybės turto fondui bei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn ir dėl nekilnojamosios kultūros vertybės daliai padarytos žalos atlyginimo bei atsakovų V. J., V. J., G. E. J., V. J., Ž. J. ir G. J. priešieškinį ieškovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės įmonei Valstybės turto fondui bei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas 2013-03-06 kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą su ieškiniu, juo prašė priteisti solidariai atsakovams 10139 eurus 59 ct arba 35010 Lt už paimamus valstybės nuosavybėn išlikusius kultūros vertybės dalies fragmentus ir iš atsakovų dėl padarytos žalos nekilnojamajai kultūros vertybei priteisti 101508 eurus 34 ct arba 350488 Lt.

4Atsakovai pateikė priešieškinį, prašydami priteisti 49 501 eurą 85 ct arba 170920 Lt nuostolių atlyginimo.

5Atsakovas G. J. 2015-11-17 iki paskirto teismo posėdžio pateikė prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-8-588/2015 sustabdymo. Nurodė, kad 2008-08-09 Vertinimo taryba pirmą kartą nustatė administraciniam pastatui vertingąsias savybes aktu Nr. KPD-RM-828, o 2015-10-13 raštu Nr. VT1-2015-04 jį informavo, kad ji laikosi pozicijos, kad kultūros objektas nėra sunaikintas ir yra vertingosios savybės. Su tokiu sprendimu nesutikdamas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą. 2015-11-16 minimas teismas priėmė skundą ir iškėlė administracinę bylą Nr. eI-11888-244/2015. Ši civilinė byla yra nagrinėjama dėl statinio, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), atsakovams priklausančių idealiųjų dalių nusavinimo valstybės naudai ir yra susijusi su faktine aplinkybe, kad statiniui buvo nustatytos saugotinos vertybės 2008-08-09 individualiu administraciniu aktu Nr. KPD-RM-828, kuriuo nustatytas įrašymas į registrą ir vertingosios savybės bei patikslinti registriniai duomenys, todėl kilo administracinis ginčas dėl priimtų viešojo administravimo subjekto Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos individualių administracinių aktų – sprendimų: 2008-08-09 Nr. KPD-RM-828 ir 2015-10-13 Nr. VT1-2015-04. Vertinimo taryba, nustatydama vertingąsias savybes bei priskirtiną teritoriją sunaikintam kultūros paveldo objektui, įteisino kultūros paveldo objekto režimą, o tenkinus jo skundą administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 ir prašymą dėl akto naikinimo, panaikinus režimą, kaip vertingųjų savybių nustatymą, bei kitus apribojimus, Registre būtų padaromas įrašas, kad objektas nesaugomas. Nagrinėjant civilinę bylą toliau ir priėmus sprendimą, o administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 priėmus sprendimą, kad statinys negalėjo būti nekilnojamojo kultūros paveldo objektu, susidarytų tokia teisinė padėtis, kad reikėtų pradėti iš naujo civilinį procesą, o tai prieštarautų įtvirtintiems ekonomiškumo ir koncentruotumo principams, todėl mano, kad nesant išspręstam administraciniam ginčui administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 negali būti nagrinėjamas civilinis ginčas civilinėje byloje Nr. 2-8-588/2015.

6Palangos miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi prašymo dėl bylos sustabdymo netenkino. Nurodė, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 dėl priimtų individualų aktų 2008-08-09 Nr. KPD-RM-828 ir 2015-10-13 Nr. VT1-2015-04 priimtas sprendimas neturės jokios tiesioginės įtakos civiliniam procesui šioje civilinėje byloje dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn, o nustatyti faktai neturės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-8-588/2015.

7Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog ieškovas savo reikalavimą grindžia CK 4.66 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad tik netinkamai laikomus objektus, kurie turi visuomenei didelę istorinę, meninę ar kitokią vertę, valstybė gali teismo prašyti paimti iš savininko. Šiame straipsnyje nėra sąlygos, kad objektas turi būti įrašytas arba neįrašytas į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą. Todėl visiškai nėra svarbu bylos eigai faktinė aplinkybė, ar objektas lieka įrašytas į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą ar ne. Bylos teisingam išsprendimui yra svarbu faktinė aplinkybė, ar objektas laikytinas turinčiu visuomenei didelę istorinę, meninę ar kitokią vertę, o tai nustatoma individualiame administraciniame akte, kurį priima centrinis valstybinis viešojo administravimo subjektas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Ši taryba nustato, ar objektas turi vertingųjų savybių ir ar jos reikšmingos vietos lygiu, ar regiono lygiu, ar valstybės lygiu. Teigia, jog tenkinus skundą administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 susidarys tokia teisinė padėtis, kai bus panaikintas objekto apibūdinimas– nacionalinės istorinės reikšmės objektas, taip pat galimai administracinėje byloje Nr. eI-3955-189/2015 šis objektas gali būti valstybės pripažintas nesaugomu.

8Ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog visos su žalos atlyginimu ir nekilnojamosios kultūros vertybės paėmimu valstybės nuosavybėn dėl netinkamo laikymo susijusios faktinės aplinkybės yra pateiktos civilinėje byloje ir turi būti nustatomos šioje byloje, o ne kitoje administracinėje byloje. Teigia, kad pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą.

9Trečiasis asmuo Palangos miesto savivaldybė atsiliepime su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog Palangos kurhauzas neginčytinai yra istorinis pastatas, įrašytas į Kultūros vertybių registrą. Teigia, kad apeliantas vilkina bylos nagrinėjimą.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

12Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu nestabdyti šios civilinės bylos dėl to, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla pagal apelianto skundą dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2008-08-09 sprendimo Nr. KPD-RM-828 panaikinimo; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2015-10-13 sprendimo Nr. VT1-2015-04 panaikinimo. Apeliantas mano, jog tenkinus skundą administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 susidarys tokia teisinė padėtis, kai bus panaikintas objekto apibūdinimas– nacionalinės istorinės reikšmės objektas, taip pat galimai administracinėje byloje Nr. eI-3955-189/2015 šis objektas gali būti valstybės pripažintas nesaugomu.

13Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn. Atsakovas G. J. prašyme dėl bylos sustabdymo nurodė, kad jeigu administracinėje byloje Nr. eI-11888-244/2015 būtų priimtas sprendimas, kad statinys negalėjo būti nekilnojamojo kultūros paveldo objektu, susidarytų tokia teisinė padėtis, kad reikėtų pradėti iš naujo civilinį procesą.

14CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai nagrinėjamą civilinę bylą ir teisinį rezultatą kitoje neišnagrinėtoje byloje sieja tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Sisteminio modernizavimo grupė“ v. AB „Spauda“, bylos Nr. 3K-3-52/2010). Sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ v. UAB „VL turto valdymas“, bylos Nr. 3K-3-185/2011, ir joje nurodytą praktiką). Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Europa Bauchemie“ v. UAB „Via sportas“, bylos Nr. 3K-3-383/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-24-313/2016 ir joje nurodytą praktiką).

15Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia atkreipia dėmesį į ginčo objektą reguliuojančias / individualizuojančias teisės normas. Aktualu tai, jog Palangos kurhauzo pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu 1997-11-12 Nr. 317, o Kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 pripažintas saugomu kultūros paveldo objektu viešajam pažinimui ir naudojimui. Pastarojo įsakymo 2 dalyje yra nustatyta, jog šio įsakymo 1 punkte numatytos vertybės saugomos remiantis jų apskaitos dokumentais, nustatančiais vertingąsias savybes (vertybės sudėtį, apimtį, vertingas dalis ir elementus), teritorijų ir apsaugos zonų ribas, bei norminiais ir individualiais teisės aktais, nustatančiais apsaugos reikalavimus (priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygas, konkrečius tvarkymo režimų darbus), kurie galioja tiek, kiek neprieštarauja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatoms.

16Antra, nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos kurhauzo pastato apskaitos duomenys buvo tikslinami 2006-08-29, be to, 2008-07-09 priimtas Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-828, kuriuo Palangos kurhauzo pastatui apibrėžtas teritorijos ribų plotas, kultūros ministro įsakymu 2012-06-29 Nr. ĮV-483 patvirtintas nekilnojamosios kultūros vertybės specialusis paveldosauginis planas.

17Trečia, svarbu ir tai, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba yra nustačiusi, kad šios kultūros vertybės vertingųjų savybių pobūdis yra istorinis (lemiantis reikšmingumą) ir architektūrinis (lemiantis reikšmingumą), objekto reikšmingumo lygmuo – nacionalinis. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte yra įvertinta aplinkybė – 2002 m. gaisras, tačiau nebuvo nustatyta, kad yra išnykusios vertingosios savybės, ar suabejota apsaugos reikalingumu. Be to, Kultūros departamento direktoriaus įsakymu 2013-04-10 Nr. Į-121 dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Palangos kurhauzo pastato medinės dalies atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo komisija yra priėmusi sprendimą (2013-06-07 aktas Nr. RG-34), kad kultūros vertybės medinė dalis turi būti atstatyta, o nepriežiūra padaryti nuostoliai laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2013 m. atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

18Ketvirta, CK 4.262 straipsnyje yra aiškiai nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Kultūros vertybių registras yra viešas registras (duomenys skelbiami viešai adresu http://kvr.kpd.lt/heritage/), kuriame yra skelbiami visiems prieinami duomenys apie nekilnojamąją kultūros vertybę – Palangos kurhauzo pastatą, unikaliu kodu 1291. Šie duomenys yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, ir yra pakankami ir reikšmingi civilinei bylai tinkamai išnagrinėti, tik šie duomenys yra reikšmingi byloje ir kitam teismui jų nustatinėti nereikia. Šie duomenys nėra ginčijami ir jų administraciniame teisme taip pat nustatinėti nereikia, be to, tik šie duomenys turi įrodomąją galią ir šie duomenys nėra ginčyti nė vienoje iki šiol nagrinėtoje byloje (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

19Penkta, šioje civilinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, kad atsakovų įstatymu jiems nustatytos pareigos nevykdymas lėmė valstybės saugomos kultūros vertybės dalies (išlikusios po gaisro) sunykimą, todėl iš jų reikalaujamas neveikimu padarytos žalos atlyginimas, o atsižvelgiant į kultūros vertybės svarbą visuomenei ir siekiant ją išsaugoti ateinančioms kartoms, teismo prašoma ją paimti valstybės nuosavybėn, atlyginant atsakovams išlikusio turto vertę. Sutiktina su ieškovu, jog visos su žalos atlyginimu ir nekilnojamosios kultūros vertybės paėmimu valstybės nuosavybėn dėl netinkamo laikymo susijusios faktinės aplinkybės yra pateiktos civilinėje byloje ir turi būti nustatomos šioje byloje, o ne kitoje administracinėje byloje (CPK 12, 178, 185, 197 straipsniai).

20Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

21Atskirai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas 2016-02-24 nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4674-244/2016 (Nr. eI-11888-244/2015) atmetė pareiškėjo G. J. skundą kaip nepagrįstą (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

23Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas 2013-03-06 kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą su... 4. Atsakovai pateikė priešieškinį, prašydami priteisti 49 501 eurą 85 ct... 5. Atsakovas G. J. 2015-11-17 iki paskirto teismo posėdžio pateikė prašymą... 6. Palangos miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi prašymo... 7. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Palangos... 8. Ieškovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 9. Trečiasis asmuo Palangos miesto savivaldybė atsiliepime su skundu nesutinka,... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu nestabdyti šios... 13. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu... 14. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 15. Apeliacinės instancijos teismas pirmiausia atkreipia dėmesį į ginčo... 16. Antra, nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos kurhauzo pastato... 17. Trečia, svarbu ir tai, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba... 18. Ketvirta, CK 4.262 straipsnyje yra aiškiai nustatyta, kad įrašyti į viešą... 19. Penkta, šioje civilinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, kad atsakovų... 20. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 21. Atskirai pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 23. Palangos miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti...