Byla 2-399-157/2015
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų A. B. (A. B.) ir J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Archidis“ pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-180-275/2014, pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto administratoriaus prašymą pripažinti šią įmonę bankrutuvasia ir likviduojama dėl bankroto.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi UAB „Archidis“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Administravimas ir auditas“ (toliau – administratorius); ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. vasario 24 d.; Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino BUAB „Archidis“ kreditorių sąrašą jų finansinius reikalavimus.

5BUAB „Archidis“ administratorius 2014 m. spalio 22 d. pateikė teismui prašymą pripažinti šią bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (19 t., 76–77 b. l.). Reikalavimą grindė 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo administratorius įpareigotas pateikti teismui tokį prašymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi BUAB „Archidis“ pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto, motyvuodamas tuo, kad po bankroto bylos iškėlimo, veikla neatnaujinta, įmonės finansinė būklė nepasikeitė, pasiūlymai sudaryti taikos sutartį buvo teikiami keturis kartus, tačiau didžiausią reikalavimą turintis kreditorius AB DNB bankas su tuo nesutinka, o be šio kreditoriaus sutikimo, taikos sutartis negalėtų būti sudaryta, todėl sprendė, kad taikos sutarties sudarymui nėra prielaidų. Be to, 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl minėtos įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo. Nustatęs šias aplinkybes teismas sprendė, kad tokiu atveju yra teisinis pagrindas tenkinti administratoriaus prašymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjai BUAB „Archidis“ akcininkai ir kreditoriai A. B. ir J. S. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir išspręsti klausimą iš esmės – šį prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, kad klausimas dėl taikos sutarties sudarymo keturis kartus buvo svarstomas kreditorių susirinkime. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-489/2012, konstatavo, kad kreditoriai turėjo svarstyti akcininko A. B. pasiūlymą sudaryti taikos sutartį.

112. Teismas neteisingai sprendė, kad Bankas nesutinka sudaryti taikos sutartį su BUAB „Archidis“ akcininkais. Banko atstovai neturi galimybės objektyviai įvertinti jų pasiūlymų dėl taikos sutarties, kadangi teismas yra apribojęs disponavimo BUAB „Archidis“ turtu teisę. Tokiu atveju, tik pašalinus disponavimo turtu apribojimus, Bankas galėtų įvertinti šį akcininkų pasiūlymą.

123. Atsakovo likvidavimo procedūra negalima, kol nebus užbaigtas teisinis ginčas dėl šios bendrovės pastato, esančio ( - ).

134. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi tik vieno kreditoriaus (Banko) pozicija, tokiu būdu neužtikrino visų kreditorių interesų apsaugos.

145. Bankroto byloje vis dar nėra išspręstas BUAB „Archdis“ kreditoriaus AB „PST“ finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, todėl pripažinus minėtą įmone bankrutavusia, būtų paribotos šio kreditoriaus galimybės tinkamai dalyvauti bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl šios įmonės turto pardavimo. Be to, taikos sutartis tvirtinama 100 procentų kreditorių balsais.

156. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia, patvirtina ir patikslina visų kreditorių reikalavimus. Šiuo atveju teismas to nepadarė.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą, administratorius prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiai argumentais:

171. Apeliantas A. B. buvo pateikęs skundą dėl panaikinimo 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimo minimu trečiuoju darbotvarkės klausimu. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 2 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-157-275/2014) ir Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1707/2014) jo skundą atmetė. Galiojant 2013 m. spalio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimui trečiuoju darbotvarkės klausimu, administratorius privalėjo vykdyti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą.

182. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes dėl taikos sutarties sudarymo, kadangi visų pirma šios bylos dalykas yra ne taikos sutarties sudarymas bankroto byloje; antra, po nutarties, kuria buvo patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai praėjo daugiau kaip 2,5 metų, tačiau nebuvo keliamas klausimas dėl termino pratęsimo taikos sutarčiai sudaryti, o kreditoriai atsisakė sudaryti šią sutartį; trečia, priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto, civiliniai ginčai nėra nutraukiami, todėl nepagrįstai apeliuojama į tai, kad atsakovo likvidavimo procedūra negalima iki teisinių ginčų pabaigos.

193. Vertintini faktai, kad apelianto skundas dėl BUAB „Archidis“ turto, esančio ( - ) padalinimo į 9 atskirus vienetus, buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-157-275/2014), kuria buvo atmestas A. B. skundas dėl atitinkamo kreditorių susirinkimo nutarimo; kad klausimas dėl AB „Panevėžio statybos trestas“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, be to, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-180-275/2014) patvirtino šio kreditoriaus 48 471,55 Lt finansinį reikalavimą, ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka.

204. Kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojamas kuo greitesnis bankroto procesas, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2- 144/2012);

215. Kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl šios bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, administratorius privalėjo vykdyti įpareigojimą.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar skundžiama nutartimi BUAB „Archidis“ pagrįstai pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai).

24ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto.

25Byloje nustatyta, kad 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu svarstė dėl BUAB „Archidis“ likvidavimo. Kreditorius AB DNB bankas siūlė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo dėl bankroto. Kreditorius BUAB „Archidis“ akcininkas A. B. siūlė atidėti likvidavimo klausimo svarstymą iki civilinės bylos dėl bendrovės pastato, esančio ( - ), statybų teisėtumo galutinio sprendimo priėmimo. Kreditoriai balsų dauguma nutarė patvirtinti AB DNB banko pateiktą pasiūlymą. Šis kreditorius apskundė minėtą nutarimą, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 2 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-157-275/2014), atmetė jo skundą, o apeliacinės instancijos teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1707/2014), pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Šiuose sprendimuose teismai išsamiai aptarė taip pat ir pareiškėjo A. B. prieštaravimus pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto neišsprendus visų teisminių ginčų dėl šios įmonės turto teisinio statuso. Pasisakė dėl išnaudotų / neišnaudotų galimybių bankroto byloje sudaryti taikos sutartį, dėl kreditorių pozicijos šiuo klausimu, dėl aplinkybių, jog BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimui buvo keturis kartus teikiami siūlymai sudaryti taikos sutartį, tačiau didžiausią reikalavimą turintis kreditorius AB DNB bankas, su tuo nesutiko, taip pat aptarė kreditoriaus AB „Panevėžio statybos trestas“ teises šiame procese, be kita ko ir tai, kad tuo atveju, jeigu šio kreditoriaus 283 088,94 Lt finansinis reikalavimas būtų patvirtintas visa apimtimi, Bankas su 14 055 572,99 Lt dydžio finansiniu reikalavimu vis tiek turėtų daugiau nei pusę visų kreditorių balsų, todėl ši situacija neturi lemiamos įtakos nagrinėjamam klausimui. Teismai minėtuose procesiniuose sprendimuose taip pat pasisakė dėl tikslingumo bankrutuojančios įmonės kotedžus, esančius ( - ), padalyti į 9 butus; bankroto proceso tikslų, trukmės ir kaštų, tuo atveju, jeigu būtų delsiama įmonės likvidavimo procedūra. Taigi teismai jau yra pasisakę dėl apelianto šiame atskirajame skunde keliamų analogiškų klausimų ir administratoriaus pozicijos.

26Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas reiškia pakartotinį reikalavimą, tik šiuo atveju jau kvestionuodamas teismo nutartį, kuria BUAB „Archdis“ pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto. Nustačius pirmiau minėtas aplinkybes ir įsiteisėjusių pirmiau minėtų teismų nutarčių turinį, kuriomis 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl BUAB „Archidis“ likvidavimo pripažintas teisėtu ir pagrįstu, teismas neturi pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties. Taigi, vadovaujantis išdėstytu, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis paliekama nepakeista, atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330, 338 straipsniai).

27Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi UAB „Archidis“... 5. BUAB „Archidis“ administratorius 2014 m. spalio 22 d. pateikė teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi BUAB „Archidis“... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjai BUAB „Archidis“ akcininkai ir kreditoriai A. B. ir J. S.... 10. 1. Teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, kad klausimas dėl... 11. 2. Teismas neteisingai sprendė, kad Bankas nesutinka sudaryti taikos sutartį... 12. 3. Atsakovo likvidavimo procedūra negalima, kol nebus užbaigtas teisinis... 13. 4. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi tik vieno kreditoriaus... 14. 5. Bankroto byloje vis dar nėra išspręstas BUAB „Archdis“ kreditoriaus... 15. 6. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia, patvirtina ir patikslina visų... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą, administratorius prašo skundžiamą... 17. 1. Apeliantas A. B. buvo pateikęs skundą dėl panaikinimo 2013 m. spalio 23... 18. 2. Atsakovas nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai vertino... 19. 3. Vertintini faktai, kad apelianto skundas dėl BUAB „Archidis“ turto,... 20. 4. Kasacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojamas kuo greitesnis bankroto... 21. 5. Kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą įpareigoti administratorių... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar skundžiama nutartimi BUAB... 24. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę... 25. Byloje nustatyta, kad 2013 m. spalio 23 d. BUAB „Archidis“ kreditorių... 26. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas reiškia pakartotinį... 27. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....