Byla 2-46-157/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2015 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4890-275/2014 pagal pareiškėjų A. B., D. Ž. ir J. S. skundą, trečiasis asmuo akcinė bendrovė DNB bankas, dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 2015 m. balandžio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsakovei UAB „Archidis“ iškelta bankroto byla, nustačius jos nemokumą. (civilinė byla Nr.B2-5327-565/2009). Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi šią nutartį buvo panaikinęs, nurodydamas, kad teismas nebuvo aktyvus, neišsiaiškino visų bankroto bylos iškėlimo klausimo išnagrinėjimui svarbių aplinkybių (tinkamai nenustatė pradelstų įsipareigojimų santykio su į balanso įrašyto turto verte, nesivadovavo duomenimis apie aktualią atsakovo finansinę būklę) (civilinė byla Nr. 2-1476/2009).

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartyje konstatavo atsakovės UAB „Archidis“ nemokumą ir iškėlė jai bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Administravimas ir auditas“ (civilinė byla Nr. B2-2167-345/2010; B2-2515-275/2016). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi netenkinęs atsakovės UAB „Archidis“, trečiųjų asmenų AB „Panevėžio statybos trestas“ bei UAB „Inkaso“ atskirųjų skundų šią teismo nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-840/2011). Teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Archidis“ kreditorių sąrašas bei jų finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudarė 14 797 846,77 Lt, tai yra pirmąja eile tenkintinų kreditorių – 3 337,08 Lt, hipotekos kreditoriaus AB DnB NORD banko – 14 055 572,99 Lt, antrąja eile tenkintinų kreditorių – valstybės biudžetų – 468 915 Lt, trečiąja eile tenkintinų kreditorių – 270 021,36 Lt. Teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartimi ši bendrovė buvo pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto, konstatavus, kad po bankroto bylos iškėlimo jos veikla neatnaujinta, finansinė būklė nepasikeitė, pasiūlymai sudaryti taikos sutartį buvo teikiami keturis kartus, tačiau didžiausią reikalavimą turintis kreditorius AB DNB bankas su tuo nesutinka. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. vasario 12 d. nutartimi netenkinęs atsakovės BUAB „Archidis“ akcininkų ir kreditorių A. B. ir J. S. atskirųjų skundų šią pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 2-399-157/2015).

5Pareiškėjai A. B., D. Ž. ir J. S. pateikė teismui skundą, kuriame prašė pripažinti BUAB „Archidis“ neteisėtu septintąjį – 2015-04-29 kreditorių susirinkimą ir panaikinti nutarimus, priimtus darbotvarkės klausimais Nr. 3, 4, 5. Pareiškėjai tvirtino, kad kreditoriaus AB DNB banko iniciatyva sušauktas kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, pažeidžiantis teismų nutartis, nes išsprendus ginčus dėl ketvirtojo kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo bei dėl pirmųjų ir antrųjų varžytynių neteisėtumo, nebuvo jokių prielaidų ir sąlygų organizuoti septintąjį susirinkimą bei toliau mažinti kainas.

6Dėl 3-iojo darbotvarkės klausimo, tai yra dėl BUAB „Archidis“ turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, pareiškėjai nurodė, kad pažeidžiant teismo nutartis turto pardavimo kaina vis tiek yra mažinama nuo ankstesnių neįvykusių bei pripažintų neteisėtomis varžytynių; kad nėra aptarta neįkeisto turto pardavimo tvarka; kad AB DNB banko argumentai, jog žemės sklypo dalis yra daugiabučio namo atskiro buto priklausinys ir yra atskirai neįkainojamas, yra nepagrįsti; kad žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini), yra atskiri juridiniai vienetai, turintys unikalius numerius ir parduodami atskirais vienetais; kad šis turtas nėra įkeistas AB DNB bankui; kad šiuo darbotvarkės klausimu nustatyta abstrakti varžytynių viešinimo tvarka yra neįpareigojanti administratoriaus ir negali būti laikoma tinkama; kad turtas yra brangus, todėl minimalių viešinimo reikalavimų nustatymas riboja potencialių klientų galimybę sužinoti apie tokio turto varžytynes.

7Dėl 4-ojo darbotvarkės klausimo, tai yra dėl turto, esančio (duomenys neskelbtini), perdavimo visiems įmonės kreditoriams bendrosios nuosavybės teise, plotą dalinant proporcingai jų turimų kreditorinių reikalavimų sumai, pareiškėjai nurodė, kad nuo 2012 m. buvo paskelbtos ir neįvyko penkerios varžytynės siekiant parduoti tris kotedžus, nes jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas; kad minėto turto negalima parduoti be žemės sklypo dalių; kad naujų varžytinių šaukimas užtruks, o AB DNB bankas neturi hipotekinės pirmumo teisės prieš kitus įmonės kreditorius gaunat visas lėšas nuo minėto turto pardavimo, todėl yra tikslinga perduoti esamą turtą visiems kreditoriams bendrosios nuosavybės teise proporcingai jų turimiems kreditoriniams reikalavimams.

8Dėl 5-ojo darbotvarkės klausimo, tai yra įpareigojimo administratoriui atlikti kotedžų, esančių (duomenys neskelbtini), padalinimo į 9 butus vertės padidėjimo įvertinimą ir pateikti padalinimo darbų sąmatą, bei tinkamai pasirengti turto pardavimui, – pareiškėjai tvirtino, kad rinkoje yra mažesnis butų poreikis, todėl kotedžų padalijimo išlaidos yra teisėtos ir pagrįstos. Tačiau dėl šių darbų atlikimo tikslingumo ir gaunamos naudos parduodant 9 atskirus turtinius vienetus kreditoriai spręstų tik administratoriui pateikus aiškius skaičiavimus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi pareiškėjų A. B., D. Ž. ir J. S. skundą atmetė. Priteisė atsakovei BUAB „Archidis“ iš pareiškėjų D. Ž., A. B. ir J. S. po 295,78 Eur, o trečiajam asmeniui AB DNB bankui iš kiekvieno jų po 268,89 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą dėl BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, nustatė, kad atsakovo turto pradinė pardavimo kaina patvirtinta dar 2014-09-15 kreditorių susirinkime; kad 2015-04-29 kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu buvo svarstomos turto pardavimo kainos, jo pardavimo tvarka, kai turtas nebuvo parduotas 2015-04-03 turto varžytynėse, ir tolesniam pardavimui turto kainos buvo nustatytos 20 procentų mažesnės, nei paskutinėse vykdytose, bet neįvykusiose varžytynėse; kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-157-275/2014) buvo pripažinta, jog nutarimai naikintini dėl to, kad turto varžytynės, kurių pagrindu priimti nutarimai, buvo panaikintos; kad 2014-09-15 kreditorių susirinkime buvo patvirtintos turto pardavimo kainos ir tvarka; kad 2015-04-03 turto varžytynės buvo vykdomos pagal kreditorių susirinkime 2014-09-15 patvirtintas kainas ir tvarką; kad šis nutarimas nebuvo apskųstas, yra galiojantis, ir buvo priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. išnagrinėjo A. B., J. E., AB DNB banko bei BUAB „Archidis“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutarties ir atidėjo nutarties priėmimą ir paskelbimą 2014-09-16; kad šioje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje argumentas, jog „<...> šios varžytynės turi būti vykdomos pakartotinai pagal 2013-10-23 BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo patvirtintą pardavimo tvarką bei nustatytas kainas <...>“, nurodytas atmetant apeliantų AB DNB banko ir BUAB „Archidis“ atskiruosius skundus dalyje dėl 2014-03-14 kreditorių susirinkimo nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu pripažinimo neteisėtu; kad iš šios apeliacinio teismo nutarties konteksto darytina išvada, jog varžytynės turėjo būti vykdomos pagal 2013-10-23 kreditorių susirinkimo patvirtintą pardavimo tvarką bei kainas, o dėl ateityje vykdytinų varžytynių ir turto pardavimo kainų šioje apeliacinio teismo nutartyje nurodyta, jog 2014-03-14 kreditorių susirinkimo nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimas neužkerta kelio kreditorių susirinkimui, atsižvelgiant į neįvykusias varžytynes, spręsti dėl kitos turto pardavimo kainos ir tvarkos.

12Teismas, remdamasis paminėtu, sprendė, kad nurodytoje apeliacinio teismo nutartyje nėra nustatyta, kad BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas, toliau vykdydamas turto pardavimą iš varžytynių, negali nuspręsti dėl kitokių, nei buvo nuspręsta 2013-10-23 kreditorių susirinkime, turto pardavimo kainų, tvarkos. Nurodė, kad dalies šio parduodamo nekilnojamojo turto įkeitimo faktas yra svarbus sprendžiant dėl lėšų, gautų jį pardavus, paskirstymo kreditoriams klausimą, o ne nustatant turto kainą. Nurodė, kad susirinkimas pagrįstai neaptarė atskirai įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo tvarkos, nes parduodami butai-patalpos su joms priklausančia žemės dalimi ir toks pardavimas atitinka visų kreditorių interesus parduoti turtą kuo didesnėmis kainomis. Nurodė, kad yra pagrįsti AB DNB banko argumentai, jog žemės sklypo dalis yra daugiabučio namo atskiro buto priklausinys, todėl atskirai neįkainojamas.

13Teismas laikė, kad nuolatinis skelbimas apie turto pardavimo varžytynes keturiuose internetiniuose skelbimų portaluose bei trijų skelbimų apie varžytynes publikavimas dienraštyje „Lietuvos rytas“ yra pakankamas turto pardavimo išviešinimas, kad tokia tvarka nėra abstrakti ir nėra pagrindo pripažinti ją nepakankamu pardavimo išviešinimu.

14Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu – dėl turto, esančio (duomenys neskelbtini), perdavimo visiems įmonės kreditoriams bendrosios nuosavybės teise, – nustatė, kad šie butai yra įkeisti AB DNB bankui, todėl pirmenybė juos perimti tenka šiam kreditoriui, todėl jam nesutinkant, kad minimas turtas būtų perduotas proporcingai visiems kreditoriams, – toks sprendimas pažeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1074 patvirtintuose Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatuose reglamentuotą bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką.

15Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą susirinkimo nutarimo 5-uoju darbotvarkės klausimu – dėl pareiškėjų prašymo įpareigoti administratorių atlikti tam tikrus veiksmus – įvertinti turto / kotedžų, esančių (duomenys neskelbtini), vertės padidėjimą dėl jų padalinimo į 9 butus bei pateikti padalinimo darbų sąmatą, konstatavo, jog klausimas dėl turto padalijimo į atskirus turto vienetus buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartyje, nurodant, jog šis ginčas buvo nagrinėjamas ir prašymas atmestas Vilniaus apygardos teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2696-823/2013. Tuo remdamasis teismas nekartojo šios teismo nutarties motyvų, nustatęs, kad pareiškėjai nei kreditorių susirinkimui, nei skunde teismui nepateikė jokių naujų faktų, aplinkybių dėl turto padalijimo. Todėl sprendė, kad susirinkimas pagrįstai atmetė jų prašymą dėl administratoriaus įpareigojimo atlikti šiuos veiksmus.

16Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nustatė, kad atsakovas prašė priteisti iš pareiškėjų 2 662 Eur, o trečiasis asmuo – 2 420 Eur atstovavimo išlaidų; kad prašomos priteisti išlaidos viršija maksimalius dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių 2 punkte; kad būtina atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes; kad ši byla nepriskirtina prie sudėtingų; kad atstovai nepateikė pilno išlaidų pagrindimo, nenurodytos laiko sąnaudos.

17Teismas, įvertinęs šiuos argumentus ir vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad prašymai tenkintini iš dalies, priteisiant 1/3 dalį prašomos sumos, t. y. atsakovui priteistina 887,33 Eur, o trečiajam asmeniui – 806,67 Eur, o kiekvienas iš pareiškėjų lygiomis dalimis turi atlyginti šiems asmenims priteistas išlaidų dalis.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų jį argumentai

19Pareiškėjas A. B. (A. B.) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį.

20Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo skundžiamų 2015-04-29 nutarimų vykdymą iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje civilinėje byloje, o taip pat išspręsti klausimą iš esmės, tai yra taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant BUAB ,,Archidis“ administratoriui atlikti veiksmus, susijusius su šios bendrovės nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), realizavimu. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4343-275/2015, kurioje ieškovė H. B. prašė jai atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą pareikšti turtinius reikalavimus BUAB „Archidis“ bankroto byloje: pripažinti niekiniais dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, hipotekos lakštą ir taikyti restituciją (alternatyvus prašymas – iš BUAB „Archidis“ priteisti jai 2 276 413,35 EUR nepagrįstą praturtėjimą). Šioje byloje ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra iki ieškinio reikalavimų išsprendimo sustabdyti žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), pardavimą iš varžytynių. Teismui buvo žinoma apie šią faktinę aplinkybę, todėl turėjo būti įvertintas prejudicinis ryšys tarp bylų, tačiau buvo ignoruotas apelianto prašymas vadovaujantis CPK 163 straipsnio 3 punktu sustabdyti skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą ir atidėti bylos nagrinėjimą iš esmės iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4343-275/2015, tuo grubiai pažeidžiant teisę į teisingą teismą. Ir tai yra savarankiškas pagrindas pripažinti, kad skundžiama nutartis yra neteisėta, nemotyvuota ir turi būti panaikinta kaip prieštaraujanti teisinės valstybės principui.
 2. Teismas be pagrindo atmetė pareiškėjų argumentus, kad įsiteisėjusiose teismų nutartyse yra pripažinta, jog BUAB „Archidis“ veiksmai, vykdant turto pardavimą, yra neteisėti, todėl visos vėlesnės varžytynės ir kreditorių susirinkimai, kurie remiasi teismo pripažintomis neteisėtomis varžytynėmis, kreditorių susirinkimai (mažinant kaina eilinėse varžytynėse), kurie pripažinti neteisėtais dėl varžytynių tvarkos ir turto pardavimo kainos, – turi būti pripažinti neteisėtais, grubiai pažeidžiančiais įsiteisėjusias teismų nutartis ir panaikinti. Be to, teismas ignoravo apelianto nurodytas klaidas administratoriaus parengtoje ir balsavimui pateiktoje susirinkimo medžiagoje, o tai yra procedūriniai pažeidimai, kurie grubiai pažeidžia įmonės kreditorių teises (AB DNB bankas neturi hipotekinės pirmumo teisės prieš kitus įmonės kreditorius gaunant visas lėšas pardavus minėtą turtą; balsavimui skirtuose biuleteniuose klaidingai nurodytos parduodamo turto kainos, kad viešose varžytynėse kainos didinimo intervalas nustatomas 2 eurai). Tuo grubiai pažeidžiamas bankroto procesas, kreditorių teisės, todėl teismo nutartis, kurioje nespręstas klausimas dėl susirinkimo neteisėtumo, naikintina, pripažinus, kad jis vyko neteisėtai ir būtina šaukti naują susirinkimą.
 3. Teismas klaidingai nustatė, kad pradinė atsakovo turto pardavimo kaina buvo patvirtinta 2014-09-15 kreditorių susirinkime, nes jo kaina pagal teismo eksperto turto vertinimo ataskaitą yra nustatyta 2013-10-23 kreditorių susirinkime. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartį, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartį, kuriose pripažinta, kad administratoriaus veiksmai vykdant pirmąsias dvejas varžytynes yra neteisėti, o jos turi būti vykdomos pakartotinai pagal 2013-10-23 kreditorių susirinkimo patvirtintą turto pardavimo tvarką bei nustatytas kainas – pripažintina, kad skundžiamas kreditorių susirinkimas rėmėsi teismo pripažintomis neteisėtomis varžytynėmis ir mažino kainą eilinėse varžytynėse, toks kreditorių susirinkimo sprendimas yra neteisėtas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Vieno kreditoriaus – AB DNB banko, turinčio 67,563 procentų visų reikalavimų, valia nustatoma turto pardavimo kaina, yra neteisėtas veiksmas, prieštaraujantis visų kreditorių valiai. Be to, 3-iuoju darbotvarkės klausimu nutarimo 4 punkte nustatyta abstrakti varžytynių viešinimo tvarka.
 4. Teismas be pagrindo konstatavo, kad žemės sklypo dalis yra daugiabučio namo atskiro buto priklausinys ir yra atskirai neįkainojamas, nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 2, 3 punktams. Be to, AB DNB bankas neturi hipotekinės pirmumo teisės prieš kitus įmonės kreditorius gauti visas lėšas pardavus minėtą turtą, neturi teisės, kaip įkaito turėtojas, perimti minėto turto, o kreditorių susirinkimui buvo pateikta klaidinanti informacija, kad bankui yra įkeisti žemės sklypai. Taigi nei kreditorių susirinkimas, nei teismas nevertino įkeisto ir neįkeisto turto santykio.
 5. Teismas, atmesdamas skundą 4-uoju darbotvarkės klausimu – dėl BUAB ,,Archidis“ turto, esančio (duomenys neskelbtini), perdavimo visiems įmonės kreditoriams bendrosios nuosavybės teise, nemotyvuotai apsiribojo teiginiu, kad parduodami butai yra įkeisti hipoteka AB DNB bankui, todėl jam tenka pirmenybė perimti turtą. Lėšos, gautos už šį turtą, padalintinos visiems kreditoriams proporcingai turimiems reikalavimams.
 6. Teismas be pagrindo nenagrinėjo skundo motyvų dėl 5-ojo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo, nurodydamas kad šis klausimas išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartyje, kad pareiškėjai nepateikė naujų faktų ir aplinkybių dėl turto padalinimo – nevertinti liudytojos projekto autorės architektės J. S. parodymai etc. Tuo klausimu apskritai nebuvo atskleista bylos esmė.
 7. Teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje, neteisėtai pripažino nepagrįstai dideles atsakovo bei trečiojo asmens išlaidas ir jas priteisė. Kreditorių susirinkimo organizavimas, atstovavimas teisme yra susijęs su tiesioginėmis administratoriaus pareigomis, ginant BUAB „Archidis“ interesus. Administratorius ne konkurso tvarka savavališkai sudarė sutartį su advokatų firma „ECOVIS“, nes kreditorių susirinkimas nėra įpareigojęs jo pasirašyti su minėta firma juridinių paslaugų sutartį, o trečiasis asmuo AB DNB bankas į bylą įtrauktas administratoriaus prašymu.

21Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės BUAB „Archidis“ bankroto administratorius prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Apelianto prašymas sustabdyti šią bylą yra nepagrįstas, nes nenurodytas šios bei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4343-275/2015 prejudicialumas. Be to, šis teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartyje atsisakė patenkinti ieškovės H. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Nepagrįsti skundo motyvai, susiję su BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimu 3-iuoju darbotvarkės klausimu – dėl bendrovės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo, nes Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartis neužkirto kelio kreditorių susirinkimui atsižvelgiant į neįvykusias varžytynes spręsti dėl kitos atsakovo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Teismas, nors ir pripažindamas 2013-12-27, 2014-02-05, 2014-04-26 varžytynių vykdymą neteisėtu, pats tiesiogiai nurodė, kad kreditoriai gali nuspręsti turtą pardavinėti ir kita tvarka bei kainomis. Be to, varžytynės buvo pripažintos neteisėtomis dėl to, kad kreditoriams buvo nepagrįstai nustatytas varžytynių žiūrovų mokestis, kad apie būsimas varžytynes administratorius paskelbė spaudoje tris kartus, nors turėjo paskelbti po tris kartus prieš kiekvienas varžytynes, t. y. iš viso šešis kartus.
 3. Pareiškėjų argumentas, kad DNB bankui neturint įkeitimo teisės į žemės sklypus negalėjo būti nustatoma bendra žemės sklypų ir butų kaina, atmestinas, nes 3-iuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas tik turto kainos ir pardavimo tvarkos nustatymo klausimas, jokių sprendimų dėl gautų lėšų paskirstymo tarp kreditorių nebuvo priimta.
 4. Teismas teisingai atmetė pareiškėjų skundą 4-uoju darbotvarkės klausimu – dėl BUAB ,,Archidis“ turto, (duomenys neskelbtini), perdavimo visiems įmonės kreditoriams bendrosios nuosavybės teise, nes nepaisant to fakto, kad žemės sklypai nėra įkeisti bankui, šis išlieka parduodamų patalpų hipotekos kreditoriumi, todėl būtų neteisėtas turto perdavimas kitiems kreditoriams tam nepritariant hipotekos kreditoriui.
 5. Nepagrįsti apelianto argumentai, susiję su kreditorių susirinkimo nutarimu 5-uoju darbotvarkės klausimu, kuriame nepritarta pareiškėjų pasiūlymui įpareigoti administratorių atlikti minėtų kotedžų padalinimo į 9 butus vertės padidėjimo įvertinimą, pateikti darbų sąmatą bei tinkamai pasirengti turto pardavimui. Teismas teisingai nurodė, kad nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nepateikta jokių naujų faktų dėl turto padalijimo. Todėl keliamas iš esmės tas pats klausimas kaip ir 2013-10-23 kreditorių susirinkime 4-uoju darbotvarkės klausimu – turto padalijimas į atskirus turto vienetus, – kuriuo priimto nutarimo teisėtumas yra patikrintas apeliacine tvarka. Skundo motyvai, siejami su architektės J. S. nuomone dėl kvartalo koncepcijos, negali būti pagrindu naikinti teismo nutartį bei kreditorių susirinkimo nutarimą. Siekiant pertvarkyti minėtus kotedžus būtina gauti tiek hipotekos kreditoriaus AB DNB banko sutikimą (keistųsi įkeitimo objektas), tiek kitų asmenų, kurie ten turi butus. Bankas yra ne kartą išreiškęs nuomonę, kad nesutinka su kotedžų pertvarkymu, tą patį patvirtino ir 2015-04-29 kreditorių susirinkime.
 6. Pažymėtina, kad pareiškėjas jau ilgą laiką bet kokiais būdais bando stabdyti bankroto proceso eigą – teikiami skundai dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais, skundžiamos teismo nutartys ir pan. Be to, pareiškėjas iš vienos pusės reikalauja, kad turtas būtų parduodamas 2013-10-23 kreditorių susirinkime nurodyta kaina, iš kitos pusės – reikalauja tokio turto padalijimo į 9 atskirus vienetus arba / ir tuo pačiu viso turto perdavimo kreditoriams.
 7. Pareiškėjas nurodo, kad 2015-04-29 kreditorių susirinkimas neteisėtas, nes negalėjo būti sušauktas, kadangi tai prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarčiai (civilinė byla Nr. 2-1707/2014), nors joje neįtvirtintas draudimas šaukti kreditorių susirinkimą ar jame spręsti turto pardavimo klausimus; nenurodomi procedūriniai pažeidimai sušaukiant susirinkimą.
 8. Teismas teisingai sprendė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Apelianto argumentai kad UAB „Archidis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, neturi teisės samdytis advokatų, nes atstovavimas teisme yra susijęs su tiesioginėmis bankroto administratoriaus pareigomis, kad iš kreditorių priteisimas šių išlaidų atlyginimo yra nesąžiningas, kad trečiuoju asmeniu į bylą kreditorius AB DNB Bankas įtrauktas ne jų, bet administratoriaus iniciatyva, – atmestini, kaip nepagrįsti. Šis bankas įtrauktas todėl, kad teismo sprendimas galėjo turėti tiesioginę įtaką AB DNB banko teisėms ir pareigoms.
 9. Atmestinas kaip nepagrįstas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismas teisingai nestabdė / neatidėjo šios bylos nagrinėjimo, nes neįrodytos šios bei Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4343-275/2015 tiesioginės sąsajos.
 2. Nepagrįsti skundo argumentai dėl BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo neteisėtumo, nes nei Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2- 157-275/2014), nei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1707/2014) nebuvo nustatytas draudimas šaukti kreditorių susirinkimus ir nenurodyta jokių esminių procedūrinių šio susirinkimo sušaukimo ir vedimo pažeidimų.
 3. Teisingai atmestas skundas dėl panaikinimo BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu – dėl bendrovės turto pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad kreditorių susirinkimas turi teisę priimti naują nutarimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo – tik kreditorių susirinkimo kompetencijai yra priskirta spręsti šiuos klausimus (ĮBĮ 23 str. 5 p.). BUAB „Archidis“ kreditorių 2014-09-15 susirinkimas nustatė naujas pradines turto pardavimo kainas varžytynėse, šis nutarimas nebuvo apskųstas ir teismine tvarka nenuginčytas, todėl galioja ir sukelia teisinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2014).
 4. Pareiškėjai skunde neįrodinėjo, kad skundžiamu nutarimu nustatyta turto pardavimo kaina yra nepagristo dydžio, rėmėsi vien formaliais argumentais, jog priimant šį nutarimą neva yra pažeisti šioje bankroto byloje priimtų teismų nutarčių išaiškinimai. Tik atskirajame skunde teikiami argumentai, kad Lietuvos Respublikoje įvedus naują valiutą (eurą) pasikeitė ekonominė situacija, turtas turėjo būti įvertintas iš naujo, – todėl apeliacinės instancijos teismas jų neturėtų vertinti. Be to, pradinės turto pardavimo kainos nustatymas nelemia kainos, už kuria jis realiai bus parduotas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-592/2012). Nustatyta turto pardavimo kaina, – mažinama 20 proc. nuo paskutinės pardavimo kainos, už kurią turto nepavyko parduoti, priešingai nei teigia apeliantas, atitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo reikalavimus.
 5. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad skundžiamu nutarimu nustatyta netinkama – abstrakti turto pardavimo varžytynių viešinimo tvarka. Be to, kiekvienas bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę pats imtis veiksmų papildomai viešinti paskelbtas turto pardavimo varžytynes, kad apie jas sužinotų daugiau potencialių pirkėjų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2014).
 6. Teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad BUAB „Archidis“ priklausančio žemės sklypo, ant kurio yra pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai, dalys yra atskirų šių daugiabučių namų butų priklausiniai. 2015-04-29 kreditorių susirinkime svarstant 3-ąjį darbotvarkės klausimą bankas nurodė, kad nors minėto žemės sklypo dalys ir nėra jam įkeistos, tačiau jos laikytinos tarnaujančiomis įkeistiems butams, nes kitokiu būdu negali būti naudojamos, ir jokios savarankiškos ekonominės vertės neturi, nes yra užstatytos nekilnojamuoju turtu ir priskirtos konkretiems butams. Turto įkeitimo faktas svarbus tik sprendžiant lėšų, gautų iš jo pardavimo, paskirstymo kreditoriams klausimą – pardavus turtą kreditorių susirinkime bus sprendžiama dėl gautų lėšų paskirstymo.
 7. Teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu – nepritarta pareiškėjų pasiūlymui įpareigoti bankroto administratorių parengti įmonei priklausantį turtą, esantį (duomenys neskelbtini), perduoti kreditoriams bendrosios nuosavybės teise proporcingai jų turimiems kreditoriniams reikalavimams, nes neįrodyta, jog daugumos kreditorių balsais priimtas nutarimas neatitinka bendrųjų protingumo, teisingumo ar sąžiningumo principų, juo labiau, – pažeidžia bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių interesus; nes būtų buvę pažeisti didžiausio kreditoriaus AB DNB banko turtiniai interesai, o taip pat ir imperatyvios teisės normos dėl hipotekos kreditoriaus teisių.
 8. Teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo atmestas pareiškėjų pasiūlymas – įpareigoti administratorių atlikti minimų kotedžų padalinimo į 9 butus vertės padidinimo įvertinimą ir pateikti šių darbų sąmatą, tinkamai pasirengti turto pardavimui. Teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas pakartotinai kreditorių susirinkime kėlė klausimą dėl butų padalinimo į atskirus turtinius vienetus (mažesnius butus), kad šis klausimas teismų jau yra išspręstas (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-157-275/2014, ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2- 1707/2014). Be to, bankroto procesas yra kolektyvinis procesas ir tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis, kokia tvarka bus parduodamas įmonės turtas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).
 9. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto pakartotinai šioje civilinėje byloje reiškiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo sprendimas / nutartis turi būti teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes, atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl bylą nagrinėja pagal pareiškėjo A. B. (A. B.) atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 338, 320 str.).

25Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, jos sustabdymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

26Pirmiau šioje nutartyje buvo nurodyta, kad pareiškėjas A. B. atskirajame skunde, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartį, be kita ko, prašo sustabdyti BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą iki sprendimo byloje priėmimo, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant BAUB „Archidis“ administratoriui atlikti veiksmus, susijusius su šios bendrovės nekilnojamojo turto, esančio (duomenys neskelbtini), realizavimu. Tvirtina, kad ši byla negalėjo būti išnagrinėta iki Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-4343-275/2015 išnagrinėjimo, kad kreditorių 2015-04-29 susirinkimas vyko ir jame nutarimai buvo priimti neteisėtai, o bankroto administratoriui realizavus įmonės turtą, nebebus įmanoma visų kreditorių interesais jį parduoti brangiau, t. y. įgyvendinti ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje byloje.

27Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi netenkino šio pareiškėjo A. B. atskirajame skunde suformuluoto prašymo (civilinė byla Nr. 2-1813-236/2015).

28Teismas nustatė, kad šioje byloje nebe pirmą kartą prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones; kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartyje motyvuotai atsisakė jas taikyti; kad apeliantas šio prašymo iš esmės negrindė naujomis, pirmosios instancijos teismo nevertintomis aplinkybėmis, o grįsdamas grėsmę jam palankaus teismo sprendimo įvykdymui, kartoja argumentus, jog nepritaikius šių priemonių, BUAB „Archidis“ turtas gali būti parduotas už mažesnę nei galima kainą. Įvertinęs šiuos apelianto argumentus, teismas nenustatė pagrindo nukrypti nuo pirmosios instancijos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartyje pateikto ir pagrįsto situacijos vertinimo, kad minimų priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sąlygotų viešojo intereso bankroto procese pažeidimą, be pagrindo sutrikdytų šio procedūrų eigą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2159/2014, 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-1759/2014 ir kt.).

29Pabrėžtina taip pat ir tai, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Šis šalių rungimosi principas taip pat taikomas ir nagrinėjant klausimus, susijusius su bankrutuojančios bendrovės kreditorių nutarimų teisėtumu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012 etc.).

30Taigi nagrinėjant pareiškėjo A. B. atskirajame skunde išdėstytus argumentus dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimo, apeliacinis teismas šioje nutartyje nepasisako dėl šio apelianto prašymo (CPK 18 str.).

31Teismas, prieš pradėdamas nagrinėti atskirojo skundo argumentus, pažymi, kad, kaip jau yra paminėta šioje nutartyje aukščiau, savo reikalavimą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas, be kita ko, grindžia tuo, jog šis teismas nemotyvavo / nepakankamai motyvavo savo išvadas atskirais nagrinėtais klausimais, nepasisakė dėl atskirų pareiškėjų argumentų etc. Teismas pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, turinti patikrinti tiek teisinę, tiek faktinę skundžiamo procesinio sprendimo pusę (CPK 320 str.). Tuo tarpu pagal 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Be to, šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

32Taigi pasisakydamas dėl apelianto A. B. atskirajame skunde nurodytų motyvų, teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kuriais jis grindžia savo teiginius, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamą bylą, atidėti jos nagrinėjimą, o to nepadaręs pažeidė įstatymą. Remiantis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 27 d., 2015 m. birželio 3 d. nutartyse, preliminariai įvertinęs pareikšto ieškinio pagrįstumą ir kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes, atsisakė patenkinti ieškovės H. B. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra uždrausti vykdyti BUAB „Archidis“ priklausančių žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), pardavimą iš varžytynių (civilinė byla Nr. 2-4343-275/2015) (CPK 179 str. 3 d.). Be to, kaip jau buvo nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartyje, ginčai, kilę bankroto byloje, be kita ko, dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, privalo būti išnagrinėti operatyviai, nevilkinant bankroto procedūrų ir nepažeidžiant bankroto proceso principų. Akivaizdu, kad priešingu atveju būtų pažeistas šios kategorijos bylose esantis viešasis interesas. Esant tokioms aplinkybėms, atmetami apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti CPK 163 straipsnio 3 punkto nuostatą, atidėti bylos nagrinėjimą iš esmės iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4343-275/2015, o to nepadaręs grubiai pažeidė teisę į teisingą teismą, todėl skundžiama teismo nutartis prieštarauja teisinės valstybės principui (CPK 185 str.).

33Teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad 2015-04-29 įvykęs BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimas turėjo būti pripažintinas neteisėtu. Šiuo klausimu visų pirma pabrėžtina tai, kad kitų teismų procesiniuose sprendimuose – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartis (civilinė byla Nr. 2- 157-275/2014), Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartis (civilinė byla Nr. 2-1707/2014), kuriais remiasi apeliantas, priešingai nei tvirtinama skunde, nebuvo draudimo šaukti kreditorių susirinkimus ir spręsti klausimus dėl šios likviduojamos bendrovės turto pardavimo tvarkos bei kainų. Antra, kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas, apeliantas be pirmojo savo argumento nenurodė jokių esminių procedūrinių šio susirinkimo sušaukimo ir vedimo pažeidimų. Pagal nuoseklius bei gausius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimus formuojant teismų praktiką nagrinėjamu klausimu – kreditorių susirinkimo / kreditorių komiteto sprendimai dėl procedūrinių pažeidimų gali būti panaikinti tik tuo atveju, jeigu dėl pastarųjų buvo pažeisti esminiai bankroto proceso tikslai ir principai (CPK 185 str.). Be to, šioje byloje išnagrinėti pareiškėjų reikalavimai panaikinti kaip neteisėtus šiame susirinkime kreditorių priimtus nutarimus.

34Teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto motyvus dėl teismo nutarties atsisakyti panaikinti BUAB „Archidis“ 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimą 3-iuoju darbotvarkės klausimu. Teismas pabrėžia tai, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai yra perduotas klausimas dėl likviduojamos bendrovės turto pardavimo tvarkos bei kainų nustatymo (ĮBĮ 23 str. 5 p.), o pirmiau minėtuose ankstesniuose teismų sprendimuose nebuvo uždrausta BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkime spręsti šių klausimų siekiant operatyviai organizuoti bankroto procedūrų eigą. Beje, būtent kreditorių 2014-09-15 susirinkimas nustatė naujas pradines turto pardavimo kainas varžytynėse ir šis nutarimas yra galiojantis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2014).

35Kartu pažymėtina tai, kad pagal bylos medžiagą bendrovės turtas organizuotose varžytynėse nebuvo parduotas, nes neatsirado nei vieno pirkėjo, todėl susirinkimas tolesniam pardavimui nustatė 20 procentų mažesnę kainą, nei paskutinėse vykdytose, bet neįvykusiose varžytynėse ir pareiškėjai neįrodė, kad tokia kaina neatitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo reikalavimų, pažeidžia pačios bendrovės / jos kreditorių teises – nutarimus skundžia tik nurodyti kreditoriai (pareiškėjai), nors toks sprendimas, akivaizdu, yra / turi būti žinomas visiems kreditoriams.

36Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad bendrovės kreditorių 2014-09-15 susirinkimo nutarimas buvo priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d. išnagrinėjo atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutarties ir atidėjo nutarties priėmimą ir paskelbimą 2014-09-16. Gi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartyje dėl ateityje vykdytinų varžytynių ir turto pardavimo kainų teigiama, kad 2014-03-14 kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu panaikinimas neužkerta kelio kreditorių susirinkimui, atsižvelgiant į neįvykusias varžytynes, spręsti dėl kitos turto pardavimo kainos ir tvarkos. Priešingu atveju, būtų neproporcingai apribotos kreditorių susirinkimo teisės (CPK 185 str.).

37Beje, bylos medžiaga rodo, kad pareiškėjai savo skunde pirmosios instancijos teismui šiuo klausimu rėmėsi vien formaliais argumentais, tvirtindami, kad priimant šį nutarimą yra pažeisti pirmiau minėtų teismų išaiškinimai / sprendimai, iš viso nekeldami klausimo dėl skundžiamu nutarimu nustatytos bendrovės turto pardavimo kainos dydžio nepagrįstumo. Trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą teisingai tvirtina, kad šie motyvai pateikti tik atskirajame skunde, o tai daryti, kaip žinia, yra uždrausta CPK 312 straipsnyje.

38Apeliacinis teismas atmeta apelianto teiginius, kad teismas be pagrindo nesutiko su jo argumentais, jog skundžiamu nutarimu nustatyta netinkama turto pardavimo varžytynių viešinimo tvarka. Kaip minėta, teismas šiuo klausimu nurodė, kad nuolatinis skelbimas apie turto pardavimo varžytynes keturiuose internetiniuose skelbimų portaluose bei trijų skelbimų apie varžytynes publikavimas dienraštyje „Lietuvos rytas“ yra pakankamas turto pardavimo išviešinimas, todėl tokia tvarka nelaikytina abstrakčia varžytynių viešinimo tvarka ir nėra pagrindo pripažinti ją nepakankamu pardavimo išviešinimu.

39Teismas sprendžia, kad ši teismo išvada yra pagrįsta, o apeliantas nepateikė argumentų, paneigiančių jos teisingumą (CPK 178 str.). Beje, kaip nurodo trečiasis asmuo, teismai šiuo klausimu išaiškinę, kad kiekvienas bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę pats imtis veiksmų papildomai viešinti paskelbtas turto pardavimo varžytynes, kad apie jas sužinotų daugiau potencialių pirkėjų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2014).

40Apeliacinis teismas atmeta skundo motyvus, susijusius su BUAB „Archidis“ priklausančio žemės sklypo, ant kurio yra pastatyti minimi daugiabučiai gyvenamieji namai, kainos dalies, nustatant bendrą turto pardavimo kainą (CPK 185 str.).

41Teismas šiuo klausimu nurodė, kad dalies parduodamo nekilnojamojo turto įkeitimo faktas yra svarbus sprendžiant lėšų, gautų iš turto pardavimo, paskirstymo kreditoriams klausimą, o ne nustatant turto kainą; kad minimo kreditorių susirinkimo metu pagrįstai nebuvo nustatyta atskirai įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo tvarka, nes parduodami butai-patalpos kartu su priklausančia žemės dalimi ir toks pardavimas atitinka visų kreditorių interesus parduoti turtą kuo didesnėmis kainomis.

42Apeliacinis teismas laiko, jog apelianto argumentas, kad bankui yra įkeisti tik butai, tačiau neįkeistos šiems butams eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalys, nesuteikia pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, nes šis faktas svarbus tik kreditorių susirinkime sprendžiant dėl lėšų, gautų iš turto pardavimo, paskirstymo kreditoriams. Bylos medžiaga rodo, kad kreditorius AB DNB bankas neklaidino BUAB „Archidis“ kreditorių ir neslėpė fakto, kad dalys žemės sklypo, ant kurio yra ne kartą šioje nutartyje minėtas jam įkeistas nekilnojamasis turtas, nėra jam įkeistos ir jis nepretenduoja į atitinkamas lėšas. Todėl teismas nenagrinėja kaip perteklinių atskirajame skunde apelianto išdėstytų motyvų nekilnojamųjų daiktų ir jų priklausinių klausimu.

43Taip pat netenkinami atskirojo skundo motyvai, susiję su skundžiamo 2015-04-29 kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimu. Minėta, kad kreditoriai balsų dauguma nepritarė pareiškėjų pasiūlymui įpareigoti bankroto administratorių parengti įmonei priklausantį nekilnojamąjį turtą perduoti kreditoriams bendrosios nuosavybės teise proporcingai jų turimiems kreditoriniams reikalavimams.

44Apeliacinis teismas sutinka su teismo išvada šiuo klausimu, kad nagrinėjamu atveju, kai BUAB „Archidis“ priklausantys butai yra įkeisti hipoteka AB DNB bankui, pirmenybė perimti šį turtą tenka būtent šiam kreditoriui, o jam nesutinkant, kad šis turtas būtų perduotas proporcingai visiems kreditoriams, – su tuo susijęs sprendimas pažeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1074 patvirtintuose bankrutuojančių / bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatuose nurodytą tvarką. Beje, su šiuo nutarimo projektu nesutiko ne tik hipotekos kreditorius AB DNB bankas, bet taip pat ir kiti kreditoriai – VĮ Turto bankas, VSDFV Vilniaus skyrius, UAB „Vilniaus vandenys“. Esant tokiai situacijai yra nepagrįsti apelianto teiginiai, kad teismo nutartis yra nemotyvuota ir tai vertintina kaip savarankiškas pagrindas ją panaikinti (CPK 329 str. 1 d., 178 str.).

45Apeliacinis teismas kaip nepagrįstus atmeta apelianto skundo motyvus, susijusius su minimo susirinkimo nutarimo 5-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo. Šiame nutarime kreditoriai taip pat nepritarė pareiškėjų pasiūlymui įpareigoti administratorių atlikti minimų kotedžų padalinimo į 9 butus vertės padidinimo įvertinimą ir pateikti šių darbų sąmatą, tinkamai pasirengti turto pardavimui.

46Priešingai nei tvirtina apeliantas, bylos medžiaga patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad šis klausimas kreditorių susirinkimui iš esmės teikiamas pakartotinai ir yra išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-157-275/2014, bei Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2- 1707/2014. Todėl skundo argumentai pagrįstai išsamiai nebuvo nagrinėjami Be to, bankroto procesas yra kolektyvinis procesas ir tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis, kokia tvarka bus parduodamas įmonės turtas ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Liudytojos projekto autorės architektės J. S. paaiškinimai apie tai, kad toks projektas neprieštarauja kvartalo koncepcijai, kad jam įgyvendinti yra visos techninės galimybės ir kt., nesuteikia pagrindo išvadai, jog teismo nutartis šiuo klausimu yra neteisėta, nepagrįsta ir naikintina (CPK 185 str.).

47Teismas taip pat atmeta atskirojo skundo motyvus, susijusius su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu. Apelianto teiginiai, kad atstovavimas bendrovei teisme yra susijęs su tiesioginėmis bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareigomis, už kurių atlikimą jis gauną atlygį; kad kreditorių susirinkimas nėra patvirtinęs advokatų firmos „ECOVIS“ kandidatūros ir nėra įpareigojęs administratorių pasirašyti su ja teisinių paslaugų sutartį; kad bylinėjimosi išlaidas prašoma priteisti iš įmonės kreditorių (pareiškėjų), kurie teisėtu būdu gina savo teises teisme; kad trečiasis asmuo AB DNB bankas į bylą yra įtrauktas administratoriaus prašymu, – nesuteikia pagrindo išsprendus šią bylą iš esmės ir nepatenkinus pareiškėjo skundo, nepriteisti priešingai šaliai – likviduojamai bendrovei, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Aplinkybė, kad civilinėje byloje likviduojamai bendrovei yra priteisiamas atlyginimas už išlaidas, kurias ši turėjo dėl bylinėjimosi, yra svarbi kreditoriams tikrinant administravimo išlaidų sąmatoje numatytų lėšų panaudojimo teisėtumą.

48Teismas taip pat neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atlygintinų išlaidų dydžio, pažeidė CPK 98 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus, Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų bei 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų 2.1.-2.3., 8.15 punktų reikalavimus (CPK 185 str.).

49Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad dėl A. B. atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį, todėl šis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, nenagrinėjant kitų tiek apelianto, tiek atsakovės BUAB „Archidis“, tiek trečiojo asmens kreditoriaus AB DNB banko procesiniuose dokumentuose išdėstytų motyvų, kaip neturinčių teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330, 338 str.). Kaip žinoma, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

50Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

51Teismas, spręsdamas dėl paskirstymo bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, nustatė, kad trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas pateikė įrodymus, patvirtinančius 726 Eur, o atsakovė BUAB „Archidis“ – 800 Eur išlaidas, turėtas dėl teisinės pagalbos. Vadovaudamasis 88, 98 straipsniais, Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų bei 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų 2.1.-2.3., 8.15 punktų išaiškinimais, turėdamas omenyje šiems asmenims iš pareiškėjų priteistas bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, medžiagos apimtį ir kt., teismas sprendžia, kad iš apelianto jiems abiems priteistina po 100 Eur šių išlaidų atlyginimo (CPK 185 str.).

52Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

54Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Archidis“ (juridinio asmens kodas 110897229) iš pareiškėjo A. B. (asmens kodas ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

55Priteisti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei DNB Bankui (juridinio asmens kodas 112029270) iš pareiškėjo A. B. (asmens kodas ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis Vilniaus apygardos teismo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartyje konstatavo... 5. Pareiškėjai A. B., D. Ž. ir J. S. pateikė teismui skundą, kuriame prašė... 6. Dėl 3-iojo darbotvarkės klausimo, tai yra dėl BUAB „Archidis“ turto... 7. Dėl 4-ojo darbotvarkės klausimo, tai yra dėl turto, esančio (duomenys... 8. Dėl 5-ojo darbotvarkės klausimo, tai yra įpareigojimo administratoriui... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 21 d. nutartimi pareiškėjų A. B.,... 11. Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą dėl BUAB „Archidis“ 2015-04-29... 12. Teismas, remdamasis paminėtu, sprendė, kad nurodytoje apeliacinio teismo... 13. Teismas laikė, kad nuolatinis skelbimas apie turto pardavimo varžytynes... 14. Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą susirinkimo nutarimo 4-uoju... 15. Teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą susirinkimo nutarimo 5-uoju... 16. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nustatė, kad... 17. Teismas, įvertinęs šiuos argumentus ir vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų jį argumentai... 19. Pareiškėjas A. B. (A. B.) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti BUAB „Archidis“ kreditorių... 21. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės BUAB „Archidis“ bankroto... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo kreditorius AB DNB bankas... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Pagal CPK 263 straipsnio nuostatas teismo sprendimas / nutartis turi būti... 25. Dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, jos sustabdymo, laikinųjų apsaugos... 26. Pirmiau šioje nutartyje buvo nurodyta, kad pareiškėjas A. B. atskirajame... 27. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi netenkino šio... 28. Teismas nustatė, kad šioje byloje nebe pirmą kartą prašoma taikyti... 29. Pabrėžtina taip pat ir tai, kad šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 30. Taigi nagrinėjant pareiškėjo A. B. atskirajame skunde išdėstytus... 31. Teismas, prieš pradėdamas nagrinėti atskirojo skundo argumentus, pažymi,... 32. Taigi pasisakydamas dėl apelianto A. B. atskirajame skunde nurodytų motyvų,... 33. Teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, kad 2015-04-29 įvykęs BUAB... 34. Teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto motyvus dėl teismo nutarties... 35. Kartu pažymėtina tai, kad pagal bylos medžiagą bendrovės turtas... 36. Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad bendrovės... 37. Beje, bylos medžiaga rodo, kad pareiškėjai savo skunde pirmosios instancijos... 38. Apeliacinis teismas atmeta apelianto teiginius, kad teismas be pagrindo... 39. Teismas sprendžia, kad ši teismo išvada yra pagrįsta, o apeliantas... 40. Apeliacinis teismas atmeta skundo motyvus, susijusius su BUAB „Archidis“... 41. Teismas šiuo klausimu nurodė, kad dalies parduodamo nekilnojamojo turto... 42. Apeliacinis teismas laiko, jog apelianto argumentas, kad bankui yra įkeisti... 43. Taip pat netenkinami atskirojo skundo motyvai, susiję su skundžiamo... 44. Apeliacinis teismas sutinka su teismo išvada šiuo klausimu, kad nagrinėjamu... 45. Apeliacinis teismas kaip nepagrįstus atmeta apelianto skundo motyvus,... 46. Priešingai nei tvirtina apeliantas, bylos medžiaga patvirtina pirmosios... 47. Teismas taip pat atmeta atskirojo skundo motyvus, susijusius su bylinėjimosi... 48. Teismas taip pat neturi pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas,... 49. Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad dėl A. B.... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 51. Teismas, spręsdamas dėl paskirstymo bylinėjimosi išlaidų, patirtų... 52. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 53. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą.... 54. Priteisti atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Archidis“... 55. Priteisti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei DNB Bankui (juridinio asmens...