Byla e2-39963-816/2015
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovėms D. O. ir A. P. P. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakoves su visais joms priklausančiais daiktais iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto, t. y. gyvenamojo namo, žemės sklypo ir kiemo statinių, esančių ( - ), įpareigoti atsakoves perduoti ieškovui visus su minėtu gyvenamuoju namu, žemės sklypu ir jo statiniais susijusius dokumentus ir raktus, reikalingus patekimui į gyvenamąjį namą, solidariai priteisti iš atsakovių 3 823,05 EUR nuostolių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 115,85 EUR per mėnesį (arba 3,86 EUR per dieną) dydžio sumą už faktinį valdymą ir naudojimąsi minėtu turtu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki išsikėlimo iš gyvenamojo namo dienos bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-10-08 antstolis R. V. su ieškovu pasirašė turto perdavimo aktą, kuriuo antstolis ieškovui perdavė atsakovėms nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą ir žemės sklypą su statiniais, esančiais ( - ). Ieškovas informavo atsakoves, jog ketina minėtą turtą nuomoti ir pasiūlė sudaryti su atsakovėmis nuomos sutartį. Atsakovėms ieškovui nepateikus jokio pasiūlymo dėl nuomos sutarties sudarymo, ieškovas pareikalavo atlaisvinti nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ir atlyginti ieškovo patirtą žalą. Tokio paties turinio reikalavimas buvo siųstas pakartotinai ir įteiktas atsakovei A. P. P. asmeniškai, kuri nurodė, jog reikalavimą įteiks ir atsakovei D. O.. Nepaisant to, atsakovės iki šiol nėra išsikėlusios iš ieškovui priklausančio nekilnojamojo turto. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovės nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. nuostatomis, atsakovių gyvenamosios vietos adresu ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo kopijos buvo išsiųsti ir tinkamai įteikti, tačiau atsakovės D. O. ir A. P. P. per nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovėms apie bylos nagrinėjimą teisme, galimybę pateikti atsiliepimą į ieškinį ir jo nepateikimo procesines pasekmes pranešta tinkamai, tačiau atsakovės atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Ieškinyje ieškovas išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovėms nepateikus atsiliepimų į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2013-10-18 Turto perdavimo akto Nr. 0128/12/02237, kuriuo antstolis R. V. ieškovui, kaip išieškotojui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, perdavė 0,0751 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 280,12 kv. m ploto gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinius (tvorą, kiemo aikštelę, rūkyklą), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). (e. b. l. 10), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (e. b. l. 15-18), 2014-04-07 antstolio D. K. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 174/14/053 (e. b. l. 22-24), 2014-05-20 Pranešimo dėl perimto už skolą turto nuomos Nr. VTK-0213 (e. b. l. 21), 2014-09-18 Pranešimo dėl perimto už skolą turto atlaisvinimo Nr. VTK-0403 (e. b. l. 25), 2014-12-16 Reikalavimo dėl patalpų atlaisvinimo ir atsiskaitymo už patalpų naudojimą Nr. VTK-0674 (e. b. l. 13), 2015-02-02 Reikalavimo dėl patalpų atlaisvinimo ir atsiskaitymo už patalpų naudojimą Nr. VTK-0895 (e. b. l. 12), 2015-05-21 antstolio M. P. Dokumento gavimo pažymos Nr. 10, kuri patvirtina, jog 2015-02-02 Reikalavimas atsakovėms buvo įteiktas (e. b. l. 11), 2014-12-15 UAB „CITUS Kaunas“ išvados, dėl namo dalies, adresu ( - ) nuomos kainos ir rinkos analizės (e. b. l. 14, 26-36), ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad 2013-10-08 antstoliui R. V. perdavus nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą ir žemės sklypą su statiniais, esančiais ( - ), ieškovui apie tai informavus atsakoves ir pasiūlius sudaryti nekilnojamojo turto nuomos sutartį, pastarosios į ieškovo pasiūlymą nereagavo, ieškovui pareikalavus atlaisvinti minėtą nekilnojamąjį turtą ir atsiskaityti su juo už patalpų naudojimą, iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog atsakovės iki šiol neteisėtai valdo ir naudojasi ieškovui priklausančiu nekilnojamuoju turtu, todėl ieškovo reikalavimai dėl atsakovių D. O. ir A. P. P. iškeldinimo su visais joms priklausančiais daiktais iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto, t. y. gyvenamojo namo, žemės sklypo ir kiemo statinių, esančių ( - ), vadovaujantis CK 4.37 str. 1 d., 4.23 str. 2 d., 4.26 str., 4.93 str., 4.98 str., tenkintini. Ieškinio reikalavimas įpareigoti perduoti ieškovui visus su minėtu nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus ir raktus, reikalingus patekimui į gyvenamąjį namą, įvertinus jo nekonkretumą (nenurodoma, kokius dokumentus atsakovės gali turėti), galimas teisines pasekmes (vykdymo procese numatyta bauda už įpareigojimų nevykdymą) bei neaiškumus vykdymo procese (konkrečiai nenurodžius, ką turi ar gali turėti atsakovės ir ką jos turi ieškovui perduoti) netenkintinas. Be to, iš pridedamų pranešimų ir reikalavimų nematyti, kad tokius reikalavimus ieškovas būtų atsakovėms reiškęs. Raktai perduotini iškeldinimo metu kaip namo priklausiniai, o atsakovėms jų neperdavus galėtų būti reiškiami reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo.

8CK 6.249 str. 1 d. numatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog bylos šalis, reikšdama reikalavimą atlyginti netiesioginius nuostolius, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Esminę reikšmę galimybei priteisti negautas pajamas ir užtikrinti visiško nuostolių atlyginimo (restitutio in integrum) principą turi įrodinėjimo proceso specifika. Negautų pajamų įrodinėjimas reiškia aplinkybių, kurių nebuvo, tačiau galėjo būti, jei nebūtų neteisėtų veiksmų, įrodinėjimą. Taigi įrodinėjama negautų pajamų reali gavimo galimybė ir jų dydis. Nustačius negautų pajamų faktą, t. y. įrodžius, kad galėjo būti gauta bent kažkiek pelno, teismas gali pats nustatyti šių nuostolių dydį (CK 6.249 str. 1 d., 6.259 str. 2 d.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymu nustatyta, jog ieškovas nuo 2014-05-20 aktyviais veiksmais siekė nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), išnuomoti, tačiau dėl atsakovių veiksmų negalėjo realizuoti šios savo teisės, todėl pripažįstama, jog ieškovas patyrė netiesioginius nuostolius. Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašo priteisti iš atsakovių solidariai 3 823,05 EUR patirtų nuostolių už laikotarpį nuo 2013-10-18 iki 2015-09-18, skaičiuojant mėnesinę nuomos kainą 115,85 EUR. Tačiau teismo nustatyta, jog už nurodytą laikotarpį ieškovas paskaičiavo 166,22 EUR mėnesinę nuomos kainą. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei nurodytas aplinkybes, jog atsakovėms tik 2014-09-18 Pranešimu dėl perimto už skolą turto atlaisvinimo buvo nustatytas terminas atlaisvinti užimamas patalpas, o ankstesniame 2014-05-20 pranešime buvo tik pasiūlymas sudaryti nuomos sutartį ir įspėta apie būsimą atlaisvinimą, ir tik po 2014-09-18 pranešimo dėl patalpų atlaisvinimo atsakovės neatliko jokių veiksmų ir toliau naudojasi nekilnojamuoju turtu, esančiu ( - ), negrąžindamos jo savininkui, suvokdamos, jog sukelia ieškovui papildomus nuostolius, - ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovių 3 823,05 EUR patirtų nuostolių tenkintinas iš dalies, skaičiuojant kaip negautas pajamas mėnesinę nuomos kainą 115,85 EUR (3,86 EUR/d) už laikotarpį nuo 2014-09-18 Pranešime pirmą kartą nurodytos patalpų atlaisvinimo datos (turėjo būti išsikelta per 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos), t. y. 2014-10-03, iki ieškinio pareiškimo dienos, t. y. iki 2015-09-18, solidariai iš atsakovių priteisiant 1 332,25 EUR ieškovo patirtų nuostolių (11 mėn.*115,85+15 d.*3,86; CPK 6.6 str., 1 d., 6.279 str. 1 d., 6.249 str. 1, 3 d.). Didesnių nuostolių sumos pagal esamus dokumentus nepriteistinos, kadangi nuomos kainai pagrįsti pateikta 2014-12-15 parengta UAB „CITUS Kaunas“ išvada yra preliminari, o iš pridedamų lyginamųjų objektų matyti, kad yra siūlomi nuomai objektai ir už mažesnę rinkos kainą. Be to, išvados galiojimo laikas yra ribotas, jis neapima viso laikotarpio (juo labiau į ateitį), už kurį prašomi priteisti nuostoliai dėl negautų už nuomą pajamų praradimo.

9CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. pagrindu, patenkinus ieškinio pagrindinius reikalavimus, iš atsakovių solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas taip pat prašo iš atsakovių priteisti solidariai po 115,85 EUR per mėnesį (arba 3,86 EUR per dieną) dydžio sumą už nekilnojamojo turto, esančio ( - ), faktinį valdymą ir naudojimąsi minėtu turtu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki atsakovių išsikėlimo iš gyvenamojo namo dienos. Ieškovo reikalavimas atmestinas, kadangi teismas negali į ateitį priteisti galimų nuostolių, juolab, kad nuomos rinkos kaina kinta, neaiškus reikalavimo periodas, o atsakovėms paskatinti kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą yra priteistos procesinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas pažymi, jog atsakovėms nevykdant teismo sprendimo ilgą laiką ir ieškovui faktiškai patyrus didesnius nuostolius nei jau priteista, jam nėra užkertamas kelias ginčo teisena kreiptis į teismą dėl patirtų papildomų nuostolių atlyginimo.

11Patenkinus ieškinį, iš atsakovių Valstybės naudai taip pat priteistina 61,00 EUR žyminio mokesčio, t. y. 31,00 EUR už tenkintą neturtinį reikalavimą ir 30,00 EUR už tenkintą turtinį reikalavimą. Atsakovėms žyminis mokestis priteistinas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienai po 30,50 EUR (CPK 80 str. 1 d. 1, 5 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13priimti sprendimą už akių.

14Patenkinti ieškinį iš dalies.

15Iškeldinti atsakoves D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P., asmens kodas ( - ) su visais joms priklausančiais daiktais iš bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, nuosavybės teise priklausančių 0,0751 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 280,12 kv. m ploto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statinių (tvoros, kiemo aikštelės, rūkyklos), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

16Solidariai priteisti iš atsakovių D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P., asmens kodas ( - ) ieškovo bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, naudai 1 332,25 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt du EUR 25 ct) nuostolių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.

18Iš atsakovių D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P., asmens kodas ( - ) valstybei priteisti po 30,50 EUR (trisdešimt EUR 50 ct) žyminio mokesčio.

19Išaiškinti atsakovėms, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jos privalo sumokėti pavedimu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

20Atsakovės D. O. ir A. P. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iškeldinti atsakoves su visais... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priimant sprendimą už akių.... 5. CPK 142 str. 4 d. numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos... 6. Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2013-10-18 Turto perdavimo akto... 8. CK 6.249 str. 1 d. numatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba... 9. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. pagrindu, patenkinus ieškinio... 10. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovių priteisti solidariai po 115,85 EUR per... 11. Patenkinus ieškinį, iš atsakovių Valstybės naudai taip pat priteistina... 12. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 13. priimti sprendimą už akių.... 14. Patenkinti ieškinį iš dalies.... 15. Iškeldinti atsakoves D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P., asmens kodas ( - )... 16. Solidariai priteisti iš atsakovių D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P.,... 17. Kitus ieškinio reikalavimus atmesti.... 18. Iš atsakovių D. O., asmens kodas ( - ) ir A. P. P., asmens kodas ( - )... 19. Išaiškinti atsakovėms, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 20. Atsakovės D. O. ir A. P. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 21. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi...