Byla 2-43-881/2013
Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Baltic data center“ atstovui advokatui Arūnui Juodžiui, atsakovo UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ atstovams L. M. ir A. Z., atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ atstovui advokatui Ronaldui Kontautui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-43-881/2013 pagal ieškovo UAB ,,Baltic data center“ ieškinį atsakovams UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“, UAB ,,Blue Bridge“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Baltic data center“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia prekių pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2012 m. birželio 25 d. tarp UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ ir UAB ,,Blue Bridge“. Nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame viešajame konkurse ,,Stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pirkimas“. 2012 m. gegužės 16 d. pateikė pasiūlymą konkursui. 2012 m. gegužės 18 d. perkančioji organizacija CVP IS paskelbė tiekėjų pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoją. Perkančiosios organizacijos pirkimų komisija 2012 m. gegužės 18 d. posėdžio protokolu Nr. 201 Konkurso laimėtoju pripažino atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymą. Ieškovo pasiūlymas liko antrasis eilėje. Ieškovas 2012 m. gegužės 30 d. ieškovas perkančiajai organizacijai per CVP IS pateikė pretenziją Nr. BDC-2012-117, nurodydamas perkančiosios organizacijos padarytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymo neatitikimus Pirkimo sąlygų reikalavimams ir pareikalavo atmesti atsakovo UAB ,,Blue Brigde“ pasiūlymą bei iš naujo įvertinti kitų tiekėjų pasiūlymus. Atsakovas pretenzijos netenkino ir sudarė pirkimo sutartį su atsakovu UAB ,,Blue Bridge“. Pirkimo sąlygų 98 puntas nustatė, kad sudaroma pirkimo sutartis atitiks derybas, laimėjusio dalyvio galutinį pasiūlymą, pirkimo sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus. Pirkimo sąlygų 8 priede buvo nustatyta, kad tiekėjo pasiūlymas taps pirkimo sutarties priedu, kuriame bus nustatyti prekėms keliami techniniai, kokybės ir kiti reikalavimai. Ieškovui susipažinus su konkurso laimėtojo pasiūlymu, paaiškėjo, kad šis pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų. Sudarydama sutartį su UAB ,,Blue Bridge“ atsakovas pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o būtent Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas, draudžiančias keisti pirkimo sąlygose nustatytas sąlygas, sudarant pirkimo sutartį. Be to, tokiais savo veiksmais atsakovas pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, todėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymas prieštarauja įstatymams ir yra negaliojantis. Pažymi, jog pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 4 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 1“ 1.2 papunktyje ,,Našumas“ nustatytas reikalavimas, kad kompiuterio procesorius ne mažiau 4 branduolių,x86 su 64 bitų atminties adresavimu. Ne mažiau kaip 6600 taškų testą Passmark CPU Mark“. Kaip įrodymą dėl tiekėjo pasiūlymo atitikimo nustatytiems reikalavimams pateikti atspausdintą įrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlyme nurodytas procesorius Intel Core i5-2500 neatitinka nurodytų pirkimo sąlygų reikalavimų, t. y. jo našumas pagal www.cpubenchmark.net skelbiamus Passmark CPU Mark testo rezultatus yra mažesnis kaip 6600 taškų, t. y. 6580 taškų. Taigi atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad patvirtinti, jog jo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 4 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 1“ 5 papunktyje ,,Optinis įrenginys“ nustatytas reikalavimas ,,Vidinis DVD, standartinio 5,25 dydžio“. Pagal viešai prieinamus gamintojo DELL interneto tinklalapyje www.dell.com skelbiamus duomenis, atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pateiktame pasiūlyme nurodytas stacionaraus kompiuterio modelis DELL Optilex 990 neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, nes šio modelio kompiuteryje yra ne standartinio 5,25 dydžio vidinis optinis įrenginys, o tik 3,5 dydžio. Pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 5 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 2“ 5 papunktyje ,,Optinis įrenginys“ nustatytas reikalavimas ,,Vidinis DVD, standartinio 5,25 dydžio“. Pagal viešai prieinamus gamintojo DELL duomenis atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pateiktame pasiūlyme nurodytas stacionaraus kompiuterio modelis DELL Optilex 790 neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, nes šio modelio kompiuteryje yra ne standartinio 5,25 dydžio vidinis optinis įrenginys, o tik 3,5 dydžio. Pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai ,,Garantijos reikalavimai“ papunktyje ,,Garantinės priežiūros kaina“ nustatytas reikalavimas, kad gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlyme nurodytos kompiuterinės įrangos gamintojas DELL Lietuvos Respublikos teritorijoje neteikia garantinio aptarnavimo paslaugų, todėl pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų.

4Atsakovas UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai teigi, kad atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų. Visų pirma, www.cpubenchmark.net Passmark CPU Mark testo rezultatai, pagal kuriuos buvo reikalaujama, kad kompiuteriai atitiktų 6600 taškų testą, turi gamintojo deklaruotą 5 procentų paklaidą, kurią įtakoja kompiuteryje veikiantys operacinės sistemos procesai. Kadangi atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlyme pirkimui nurodyto kompiuterio procesoriaus Intel Core i5-2500 testo rezultato skirtumas yra 0,075 proc. nuo pirkimo sąlygose nustatyto dydžio, negalima jo vertinti kaip esmingai neatitinkančio pirkimo sąlygų. Pirkimo sąlygų reikalavimas optiniam įrenginiui buvo nustatytas vidiniam DVD įrenginiui. Vidinis DVD įrenginys yra toks įrenginys, kuris yra integruotas į kompiuterį, o ne prijungiamas prie kompiuterio laidu per USB ar kitas jungtis. Vidiniai DVD įrenginiai yra integruojami į kompiuterio korpuso vidų tokiems įrenginiams skirtoje nišoje, kuri vadinama išorinio įrenginio vieta. Ieškovas neteisingai aiškina šią konkurso sąlygą, nes reikalavimai buvo nustatyti įrenginiams, o ne korpuso savybėms. Ieškovo minimas 3,5 vidinis įrenginys yra skirtas talpinti įrenginiams, kurie nėra išvedami į kompiuterio korpuso išorę, t. y. kietiesiems diskams (HDD). Įrenginiams, kurių priekinė sienelė yra išvedama į korpuso išorę, yra skirtos vietos, kurios vadinamos vieta išoriniam įrenginiui. Tokie įrenginiai yra DVD, CD ir panašūs, kuriuos reikia greitai pasiekti atidarymui ir DVD/CD disko įdėjimui. Kompiuteriai DELL Optilex 990 ir Optilex 790 DVD įrenginių talpinimui turi specialiai skirtą vietą, kuri gamintojo vadinama vieta išoriniam įrenginiui, 5,2 (slimline). Šioje vietoje patalpinto DVD įrenginio valdymo mygtukas/ai išvedami į kompiuterio korpuso išorę ir todėl korpuso specifikacijoje vadinama išorine vieta. Įdėjus DVD įrenginį į ieškovo nurodytą 3,5 vietą, nebūtų galima juo naudotis, nes vidinė vieta yra paslėpta nuo išorinio priėjimo (DVD įrenginiu nebūtų galima naudotis neišardžius kompiuterio korpuso). Tvirtina, jog kartu su pasiūlymu UAB ,,Blue Bridge“ pateikė gamintojo DELL raštą, patvirtinantį, kad UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymu siūlomai DELL įrangai visą sutarties pagrindu pateiktų prekių garantijos terminą bus užtikrintas garantinis aptarnavimas ne blogesnis nei reikalaujama pirkimo sąlygose. Taip pat pasiūlyme buvo nurodyt du pirkimui siūlomos įrangos gamintojo autorizuoti centrai Lietuvoje, iš kurių su vienu UAB ,,Blue Bridge“ yra sudariusi garantinio aptarnavimo sutartį, leidžiančią UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ kreiptis į gamintojo autorizuotą centrą tiesiogiai. Tuo atveju, jei teismas spręstų, kad egzistuoja pagrindai pripažinti sutartį negaliojančia, ieškovo reikalavimų tenkinimas būtų visiškai neproporcingas, kadangi sutarties jau yra įvykdyta 45 procentų apimtimi (atsakovas yra perdavęs įrangą energetikos sektoriaus įmonėms visoje Lietuvoje). Įrangos grąžinti būtų neįmanoma.

5Atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčija ieškinio pagrįstumą ir prašo jį atmesti. Be to, prašo skirti 5 000 Lt baudą ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad po to, kai perkančioji organizacija 2012 m. gegužės 30 d. ir 2012 m. birželio 232 d. atmetė ieškovo pretenzijas, o ieškovas nesikreipė į teismą su ieškiniu, tarp atsakovų 2012 m. birželio 25 d. buvo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. SUT120S22JPS-01/83-12. Sutartis nedelsiant buvo pradėta vykdyti. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. 3,5 colių dydžio optiniai įrenginiai apskritai neegzistuoja ir negali egzistuoti, kadangi juose fiziškai netilptų standartinio dydžio DVD diskas (12 cm skersmens). Ieškovo pateiktose stacionarių kompiuterių Optilex 990 SFF ir Optilex 790 SFF specifikacijose nurodomas vietų vidiniams įrenginiams skaičius – 1 vieta vidiniam, 3,5 colių (angl. ,,1 internal 3,5“), ir 1 vieta išoriniam, 5,25 colių (slimline) (angl. ,,1 external 5,25“ (slimline)“). Ieškovas, siekdamas suklaidinti teismą, vertime sąmoningai praleido žodį ,,slimline“, tokiu būdu iškraipydamas techninės specifikacijos prasmę ir turinį. 1 vieta vidiniam, 3,5 colių įrenginiui yra numatyta absoliučiai ne DVD skaitytuvui, o standartinio dydžio kietajam diskui, tuo tarpu, stacionarių kompiuterių Optilex 990 SFF ir Optilex 790 SFF specifikacijose nurodoma 1 vieta išoriniam, 5,25 colių (slimline) įrenginiui, kaip tik ir yra skirta DVD įrašymo/nuskaitymo įrenginiui. Nors techninėse specifikacijose nurodoma, jog tai vieta išoriniam įrenginiui, tai nereiškia, kad atitinkamas įrenginys įtaisomas ne į patį stacionarų kompiuterį, o yra jo išorėje. DELL techninėse specifikacijose, nurodydamas optinio įrenginio įmontavimo vietą, naudoja sąvoką ,,external“ (liet. Išorinis) tik dėl to, kad turima galvoje įrenginio įmontavimo vieta, kuri prieinama iš išorės, t. y. kompiuteriuose viena vieta yra skirta iš išorės prieinamam, 5,25 colių (slimline) įrenginiui. Kadangi atsakovas pasiūlė mažo dydžio kompiuterius, taupant vietą, juose įtaisomas DVD nuskaitymo/įrašymo įrenginys, priskirtas ,,slimline“ produktams, t. y. įdiegiamas plonesnis nei įprasto dydžio optinis įrenginys, todėl techninėse specifikacijose nurodoma, kad vieta skirta tokiam išoriniam įrenginiui, nors pats DVD skaitytuvas yra kompiuterio viduje. Taigi priešingai nei teigia ieškovas, įranga pilnai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, o ieškovas manipuliuoja techninių specifikacijų turiniu. Tai, kad stacionariuose kompiuteriuose įmontuotas optinis įrenginys yra plonesnis nei įprastai montuojamas į didesnio dydžio stacionarius kompiuterius, nereiškia, kad šis įrenginys neatitinka 5,25 colių standarto ar neatitinka konkurso sąlygų. DELL įrangos optinio įrenginio išmatavimai yra 128/12.7/126.1 mm ir jie atitinka standarto SFF SFF-8552 specifikacijoje nurodytus išmatavimus, kurie yra taikomi 5,25 colių ir 12,7 mm aukščio optiniams įrenginiams. Taigi atsakovo pasiūlyti optiniai įrenginiai visiškai atitinka konkurso sąlygos nustatytus reikalavimus. Be to, konkurso sąlygų reikalavimas – ,,vidinis DVD, standartinio 5,25 dydžio“ – negali būti aiškinamas, kaip draudžiantis siūlyti plonesnius DVD nuskaitymo/įrašymo įrenginius už tuos, kurie montuojami į didesnius stacionarius kompiuterius. Reikalavimas nustatytas tam, kad tiekėjai siūlytų tarptautinius standartus atitinkančius įrenginius, kurie galėtų nuskaityti DVD diskus. Priešingas sąlygų aiškinimas neatitiktų protingumo kriterijų, nes draustų tiekėjui pasiūlyti geresnę prekę. Nors ieškovas nurodė, kad atsakovo pasiūlytas procesorius Intel Core i5-2500 CPU tariamai neatitinka reikalaujamų 6600 taškų pagal www.cpubenchmark.net skelbiamus Passmark CPU Mark testo rezultatus, pridedamas priedas patvirtina, kad tokį našumą minėtas procesorius atitinka. Taip yra todėl, kad našumo rezultatai yra nuolat kintantys, juos nulemia programinė įranga, kuria naudoja vartotojas. Be to, pažymi, kad pagal konkurso sąlygas tiekėjai turėjo siūlyti ne konkretų procesorių ar kitas atskiras kompiuterio dalis, bet stacionarų kompiuterį kaip visumą. Reikalavimai našumui yra nustatyti tam, kad perkančioji organizacija įsigytų tam tikra sparta veikiančius kompiuterius, kaip vienetus, o ne tam, kad būtų įsigyti atskiri tam tikra sparta veikiantys procesoriai, todėl siūlomo procesoriaus našumo reikalavimas yra taikomas konkrečiam kompiuteriui ir yra nustatytas pagal tai, kaip siūlomo modelio ir techninių charakteristikų kompiuteryje veikia konkretus procesorius. Tuo tarpu kompiuteryje Optilex 990 pamatuotas procesoriaus Intel Core i5-2500 CPU našumas ženkliai viršija konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir yra 6773,9 taškai. Perkančiajai organizacijai pasiūlytuose kompiuteriuose įmontuoto procesoriaus našumo ir kainos santykis, remiantis to paties tinklapio rezultatais, viršija brangesnių kompiuterių procesorių našumo rodiklius ir tai nulemia tinkama bei kokybiška pasiūlytų kompiuterių konfigūracija. Priešingai nei teigia ieškovas, atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymas dėl garantinio aptarnavimo, atitiko konkurso sąlygas, nes gamintojas DELL patvirtino, kad atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ yra gamintojo DELL oficialus produktų platintojas Lietuvos Respublikoje, atsakovas turi teisę siūlyti gamintojo DELL įrangą ir sprendimus, juos diegti ir aptarnauti, siūlomai įrangai bus užtikrintas garantinis aptarnavimas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Priešingai nei teigia ieškovas, konkurso sąlygose nėra nustatytas reikalavimas, kad konkurse gali dalyvauti tik kompiuterinės įrangos gamintojai, kurie turi siūlyti savo pačių gaminius. Jei aiškinti konkurso sąlygas taip kaip tai daro ieškovas, susidarytų situacija, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, kuris pats nėra gamintojas, turėtų užtikrinti, kad kompiuterių garantinę priežiūrą atliktų siūlomos įrangos gamintojas, kuris nebūdamas konkurso dalyviu, negautų jokio atlygio už garantinę priežiūrą. Toks sąlygos aiškinimas būtų diskriminacinis, nes diskriminuotų Lietuvoje padalinių neturinčių ir veiklos tiesiogiai nevykdančių gamintojų, kurie teikia kokybišką techninę įrangą ir suteikia visapusiškas tokios įrangos aptarnavimo galimybes, produkcija. Ieškovo interpretacijas paneigia kitos konkurso sąlygos, kuriose numatyta, jog tiekėjas turėtų gamintojo patvirtinimus, jog turi teisę ir galimybę teikti dalis, atlikti remontą ir pan. Šias sąlygas atsakovas visiškai tenkino. Be to, atsakovas tvirtina, kad ieškinio turinys ir jo pareiškimo aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad atsakovas į teismą kreipėsi siekdamas ne realios savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, bet norėdamas pakenkti atsakovams ir sutrikdyti jų veiklą. Kadangi ieškovas pareiškė ieškinį akivaizdžiai piktnaudžiaudamas teise, jo interesai neturėtų būti ginami. Atsakovas taip pat pažymi, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovas, suvokdamas savo tariamą teisės pažeidimą, galėjo ir privalėjo kreiptis į teismą Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais – prie sutarties sudarymą. Per nurodytus terminus nesikreipęs į teismą, ieškovas sudarė atsakovams pagrįstą pagrindą manyti, kad ieškovas nemano, kad jo teisės buvo pažeistos dėl tų priežasčių, kurios buvo nurodytos ieškovo pretenzijose. Būtent tam, kad perkančioji organizacija įsitikintų, jog tiekėjai nelaiko savo teisių pažeistomis, Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje yra nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 15 dienų laikotarpis, kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis. Apie sprendimą sudaryti sutartį su UAB ,,Blue Bridge“ bei apie sutarties sudarymo atidėjimo terminą ieškovas buvo tinkamai informuotas. Ieškovas, žinodamas, kad bus sudaryta sutartis ir turėdamas galimybę skųsti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pretenzijos atmetimo prieš sutarties sudarymą, ieškovas, tikėtina sąmoningai to nedarė, siekdamas ieškinį pareikšti būtent tada, kai sutartis jau bus vykdoma ir bet koks sutarties vykdymo sustabdymas, ar juo labiau panaikinimas, sukeltų didelių nuostolių abiems atsakovams. Tokie ieškovo veiksmai yra akivaizdžiai nesąžiningi. Atsakovas mano, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalyje nustatytas 6 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo terminas, per kurį tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu tiekėjui jo teisių pažeidimo faktas paaiškėja jau po to, kai yra sudaroma viešojo pirkimo sutartis. Tuo tarpu, jeigu tiekėjui yra aiškus tikras ar tariamas jo teisių pažeidimo faktas dar iki sutarties sudarymo, tai tiekėjas privalo savo teises realizuoti Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir tvarka, o to nepadaręs, praranda teisę į teisminę gynybą. Nagrinėjamu atveju ieškovas suvokė savo teisių tariamą pažeidimą iki sutarties sudarymo, todėl turėjo visas reikiamas galimybes tam, kad realizuoti savo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas žinojo apie tariamą savo teisių pažeidimą dar prieš sutarties sudarymą, tačiau po pretenzijos atmetimo nesikreipė į teismą teisminės gynybos Viešųjų pirkimų 94 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, taigi savo noru atsisakė savo teisių ir teisėtų interesų gynybos, todėl prarado teisę pareikšti ieškinį Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 3 dalyje nustatytais terminais. Atsakovas pažymi, kad patenkinus ieškinį ir pripažinus sutartį negaliojančia, restitucijos taikymas šioje byloje nėra galimas, nes šalių sugrąžinimas į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo, lemtų neadekvačiai neigiamas pasekmes.

6Ieškinys atmetamas.

7Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

8Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-416-2005, 3K-3-583-2008, 3K-3-155/2011 ir kt.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija 2012 m. gegužės 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė kvietimą dalyvauti stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių pirkime skelbiamų derybų būdu Nr. 72751:3. Konkursas buvo vykdomas pagal Stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pirkimą skelbiamą derybų būdu sąlygas.

10Ieškovas 2012 m. gegužės 16 d. pateikė pasiūlymą konkursui. 2012 m. gegužės 18 d. perkančioji organizacija CVP IS paskelbė tiekėjų pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoją. Perkančiosios organizacijos pirkimų komisija 2012 m. gegužės 18 d. posėdžio protokolu Nr. 201 Konkurso laimėtoju pripažino atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymą. Ieškovo pasiūlymas liko antrasis eilėje.

11Ieškovas 2012 m. gegužės 30 d. ieškovas perkančiajai organizacijai per CVP IS pateikė pretenziją Nr. BDC-2012-117, nurodydamas perkančiosios organizacijos padarytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymo neatitikimus Pirkimo sąlygų reikalavimams ir pareikalavo atmesti atsakovo UAB ,,Blue Brigde“ pasiūlymą bei iš naujo įvertinti kitų tiekėjų pasiūlymus.

12Perkančioji organizacija 2012 m. birželio 5 d. raštu SD-86 informavo ieškovą, kad pretenzijos netenkina, o 2012 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SD-586 informavo, kad 2012 m. birželio 25 d. sudarė pirkimo sutartį su atsakovu UAB ,,Blue Bridge“.

13Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko, todėl pareiškė ieškinį teisme.

14Atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ teigia, kad ieškovas, kreipęsis į teismą dėl savo tariamai pažeistų teisių gynybos, ne iš karto po to, kai jam tapo žinomą apie tokį pažeidimą (pretenzijos atmetimą), o gerokai vėliau, t. y. po to, kai su konkurso laimėtoju buvo sudaryta pirkimo sutartis, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir siekia ne teisių gynybos, o pakenkti atsakovams, turi būti pripažįstamas kaip praleidęs senaties terminą arba savanoriškai atsisakęs savo pažeistų teisių gynybos.

15Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalis ir 94 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, sprendžia, jo ieškovas nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų kreiptis į teismą su ieškiniu dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl atsakovo prašymo atmesti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, netenkina.

16Kita vertus, ieškovo apsisprendime kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ne iš karto po to, kai perkančioji organizacija atmetė jo pretenziją, t. y. kai jis sužinojo apie galimą jo teisių pažeidimą, bet po to, kai su pirkimo laimėtoju buvo sudaryta ir pradėta vykdyti pirkimo sutartis, kelia abejonių dėl tikrųjų ieškovo ketinimų, tačiau teismas, įvertinęs visą ieškovo procesinį elgesį, taip pat tai, kad ieškiniu nebuvo prašoma taikyti restitucijos ir bet kokia kaina grąžinti šalis į iki galimo teisės pažeidimo buvusią padėtį, sprendžia, jog akivaizdžių ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktų nenustatyta, o vien ieškinio pareiškimo monetas laiko prasme nėra pakankamas pagrindas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, juolab, kad Viešųjų pirkimų įstatyme aiškiai nustatytas 6 mėnesių terminas tokio pobūdžio reikalavimams teisme pareikšti. Taigi ieškovas pasinaudojo specialiame teisės akte jam suteikta procesine teise, kas negali būti laikoma piktnaudžiavimu teise. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas, manydamas, jog pirkimo sutartis buvo sudaryta su laimėtoju, kurio pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, galimai pažeidė jo, kaip antrą vietą pirkime užėmusio tiekėjo, teises, ir kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, savaime neduoda pagrindo išvadai, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį ne gynė savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, bet piktnaudžiavo jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

17Taigi iš esmės byloje kilo ginčas dėl to, ar konkursą laimėjusio tiekėjo, su kuriuo buvo pasirašyta pirkimo sutartis, pasiūlymas atitiko perkančiosios organizacijos paskelbtas Stacionarių ir nešiojamų kompiuterių pirkimą skelbiamą derybų būdu sąlygas.

18Ieškovas įrodinėja, jog tiekėjo UAB ,,Blue Bridge“ pateiktas pasiūlymas neatitiko trijų konkurso sąlygų, o būtent:

19- pirma, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 4 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 1“ 1.2 papunktyje ,,Našumas“ nustatyto reikalavimo, kad kompiuterio procesorius atitiktų ne mažiau kaip 6600 taškų testą Passmark CPU Mark“;

20- antra, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 4 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 1“ 5 papunktyje ,,Optinis įrenginys“ nustatyto reikalavimo ,,Vidinis DVD, standartinio 5,25 dydžio“;

21- trečia, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai ,,Garantijos reikalavimai“ papunktyje ,,Garantinės priežiūros kaina“ nustatyto reikalavimo, kad gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą.

22Atsakovas UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ paaiškino, kad www.cpubenchmark.net Passmark CPU Mark testo rezultatai, pagal kuriuos buvo reikalaujama, kad kompiuteriai atitiktų 6600 taškų testą, turi gamintojo deklaruotą 5 procentų paklaidą, kurią įtakoja kompiuteryje veikiantys operacinės sistemos procesai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlyme pirkimui nurodyto kompiuterio procesoriaus Intel Core i5-2500 testo rezultato skirtumas yra 0,075 proc. nuo pirkimo sąlygose nustatyto dydžio, nėra pagrindo šio nukrypimo nuo konkurso sąlygų vertinti kaip esmingai neatitinkančio pirkimo sąlygų. Kita vertus, minėta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Įstatymu siekiama užtikrinti racionalų valstybes biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybes ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą gavimą. Taigi perkančioji organizacija ne tik formaliai pagal konkurso sąlygas privalo vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, bet ir sudaryti galimybę konkurse dalyvauti kuo platesniam ratui tiekėjų, kad perkamų prekių ar paslaugų kaina ir kokybė būtų konkurencinga. Minėta, jog konkurso sąlygose perkančioji organizacija apibrėžė sąlygą, kad ketina įsigyti kompiuterius, kurių procesoriai pagal www.cpubenchmark.net Passmark CPU Mark testo rezultatus atitiktų 6600 taškų testą. Atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pateiktame stacionarių kompiuterių pasiūlyme buvo pridėti minėto testo rezultatai, pagal kuriuos siūlomų kompiuterių procesoriai atitiko 6580 taškų testą. Vadovaujantis protingumo, ekonomiškumo, sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, jog perkančioji organizacija, įvertinusi tiek stacionarių kompiuterių procesorių galingumą, tiek kitas kompiuterių technines specifikacijas, tiek pirkimo tikslą įsigyti tam tikro galingumo ir tipo kompiuterius už racionaliausią kainą, pagrįstai nepripažino UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymo šiuo aspektu neatitinkančiu pirkimo sąlygų, ir neeliminavo šio tiekėjo iš tolimesnio dalyvavimo konkurso, o vėliau, kaip su laimėtoju sudarė pirkimo sutartį. Juolab, kad ieškovo ir atsakovo UAB ,,Blue Bridje“ bendra pasiūlymų kaina ženkliai skyrėsi (ieškovo pasiūlyta kaina buvo 2 962 515,60 Lt, o atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ – 2 421 554,85 Lt).

23Teismas taip pat daro išvadą, kad atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymas neprieštaravo ir pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai 4 punkto ,,Stacionarus kompiuteris 1“ 5 papunktyje ,,Optinis įrenginys“ nustatytam reikalavimui ,,Vidinis DVD, standartinio 5,25 dydžio“. Tokią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į tai, kokio tikslo perkančioji organizacija siekė, nustatydama šią konkurso sąlygą. Kaip paaiškino perkančioji organizacija, pirkimo sąlygų reikalavimas optiniam įrenginiui buvo nustatytas vidiniam DVD įrenginiui. Vidinis DVD įrenginys yra toks įrenginys, kuris yra integruotas į kompiuterį, o ne prijungiamas prie kompiuterio laidu per USB ar kitas jungtis. Vidiniai DVD įrenginiai yra integruojami į kompiuterio korpuso vidų tokiems įrenginiams skirtoje nišoje, kuri vadinama išorinio įrenginio vieta. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas neteisingai aiškina šią konkurso sąlygą, nes reikalavimai buvo nustatyti įrenginiams, o ne korpuso savybėms. Ieškovo minimas 3,5 vidinis įrenginys yra skirtas talpinti įrenginiams, kurie nėra išvedami į kompiuterio korpuso išorę, t. y. kietiesiems diskams (HDD). Įrenginiams, kurių priekinė sienelė yra išvedama į korpuso išorę, yra skirtos vietos, kurios vadinamos vieta išoriniam įrenginiui. Tokie įrenginiai yra DVD, CD ir panašūs, kuriuos reikia greitai pasiekti atidarymui ir DVD/CD disko įdėjimui. Kompiuteriai DELL Optilex 990 ir Optilex 790 DVD įrenginių talpinimui turi specialiai skirtą vietą, kuri gamintojo vadinama vieta išoriniam įrenginiui, 5,2 (slimline). Šioje vietoje patalpinto DVD įrenginio valdymo mygtukas/ai išvedami į kompiuterio korpuso išorę ir todėl korpuso specifikacijoje vadinama išorine vieta. Įdėjus DVD įrenginį į ieškovo nurodytą 3,5 vietą, nebūtų galima juo naudotis, nes vidinė vieta yra paslėpta nuo išorinio priėjimo (DVD įrenginiu nebūtų galima naudotis neišardžius kompiuterio korpuso). Taigi nustačius, kad konkursą laimėjęs tiekėjas pasiūlė kompiuterius, kuriuose yra įrenginiai, galintys skaityti DVD/CD formato laikmenas, ko ir siekė perkančioji organizacija, nėra pagrindo išvadai, kad tiekėjo pasiūlymas neatitiko ginčijamos pirkimo sąlygos reikalavimų. Kita vertus, jei ieškovui, ketinančiam dalyvauti viešajame pirkime, pirkimo sąlygos pasirodė neaiškios ar dviprasmiškos, jis turėjo įstatymų nustatytą teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją ir prašyti ar pakeisti neaiškias konkurso sąlygas, tačiau ieškovas jokių pretenzijų perkančiajai organizacijai nereiškė, vadinas pirkimo sąlygos jam buvo aiškios ir suprantamos.

24Teismas nenustatė ir pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos sąrašas ir reikalavimai ,,Garantijos reikalavimai“ papunktyje ,,Garantinės priežiūros kaina“ nustatyto reikalavimo, kad gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą, pažeidimo. Teismas sprendžia, jog atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ atitiko konkurso sąlygas, nes gamintojas DELL (t. 3, b. l. 106) patvirtino, kad atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ yra gamintojo DELL oficialus produktų platintojas Lietuvos Respublikoje, atsakovas turi teisę siūlyti gamintojo DELL įrangą ir sprendimus, juos diegti ir aptarnauti, siūlomai įrangai bus užtikrintas garantinis aptarnavimas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Be to, perkančioji organizacija teismo posėdžio metu paaiškino, jog jokių nesklandumų sutarties vykdymo laikotarpiu dėl garantinio aptarnavimo nekilo, taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad pirkimo laimėtojo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų.

25Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos padarytų esminių viešųjų pirkimų tikslų ir jų įgyvendinimo pažeidimų, vertinant konkursui pateiktus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją, nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 2012 m. birželio 25 d. tarp UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ ir UAB ,,Blue Bridge“, pripažinimo negaliojančia.

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.). Kadangi atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ prašo atlyginti procese turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 9 024,58 Lt advokato pagalbai apmokėti, ir pateikia šių išlaidų buvimą patvirtinančius įrodymus (mokėjimo nurodymai, PVM sąskaitos-faktūros, klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitos, t. 2, b. l. 180-184, 200-204)), teismas, įvertinęs Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8 straipsnyje įtvirtintus advokato teikiamos teisinės pagalbos maksimalius dydžius, mažina iš ieškovo atsakovui priteisiamą sumą advokato pagalbai apmokėti iki 3 340 Lt (už atsiliepimo į ieškinį surašymą – 2 400 Lt (3 val.), už atskirąjį skundą – 400 Lt (0,5 val.), už atstovavimą teisme – 540 Lt (4,5 val.) (CPK 98 str. 2 d.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškovo UAB „Baltic data center“ ieškinį atsakovams UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ ir UAB ,,Blue Bridge“ atmesti.

29Atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui UAB ,,Baltic data center“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti.

30Priteisti atsakovui UAB ,,Blue Bridge“ (juridinio asmens kodas 111445337, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius) iš ieškovo UAB ,,Baltic data center“ (juridinio asmens kodas 125830791, buveinės adresas: Žirmūnų g. 141, Vilnius) 3 340 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

31Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas UAB ,,Baltic data center“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 4. Atsakovas UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ pateikė atsiliepimą į... 5. Atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 6. Ieškinys atmetamas. ... 7. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 8. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, perkančioji organizacija 2012 m. gegužės... 10. Ieškovas 2012 m. gegužės 16 d. pateikė pasiūlymą konkursui. 2012 m.... 11. Ieškovas 2012 m. gegužės 30 d. ieškovas perkančiajai organizacijai per CVP... 12. Perkančioji organizacija 2012 m. birželio 5 d. raštu SD-86 informavo... 13. Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko, todėl... 14. Atsakovas UAB ,,Blue Bridge“ teigia, kad ieškovas, kreipęsis į teismą... 15. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 93... 16. Kita vertus, ieškovo apsisprendime kreiptis į teismą dėl pirkimo sutarties... 17. Taigi iš esmės byloje kilo ginčas dėl to, ar konkursą laimėjusio... 18. Ieškovas įrodinėja, jog tiekėjo UAB ,,Blue Bridge“ pateiktas pasiūlymas... 19. - pirma, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos... 20. - antra, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos... 21. - trečia, pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės technikos... 22. Atsakovas UAB ,,Technologijų ir inovacijų centras“ paaiškino, kad... 23. Teismas taip pat daro išvadą, kad atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ pasiūlymas... 24. Teismas nenustatė ir pirkimo sąlygų 1 priedo Preliminarus kompiuterinės... 25. Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos padarytų esminių viešųjų... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 28. ieškovo UAB „Baltic data center“ ieškinį atsakovams UAB ,,Technologijų... 29. Atsakovo UAB ,,Blue Bridge“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui UAB... 30. Priteisti atsakovui UAB ,,Blue Bridge“ (juridinio asmens kodas 111445337,... 31. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...