Byla B2-1244-601/2015
Dėl kreditorės UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“ finansinio reikalavimo tvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Ramunei Marcinkevičienei, dalyvaujant kreditoriaus atstovui adv. padėjėjui R. M., atsakovės BUAB „Festina“ atstovui adv. J. K.,

2viešame teismo posėdyje, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorės UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“ finansinio reikalavimo tvirtinimo,

Nustatė

32014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Festina“ iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2014 m. liepos 24 d.).

4Kreditorė UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“ prašo papildomai, prie 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto 94 333,61 Eur finansinio reikalavimo (t. 1. B. l. 108-115), patvirtinti finansinį reikalavimą:

  1. dėl 6 460,65 Eur delspinigių;
  2. dėl 13 082,34 Eur patirtų teisinių išlaidų;
  3. dėl 52 255,70 Eur brokerio išlaidų (t. 2, b. l. 80-88).

5Nurodo, kad administratoriui neprieštaraujant dėl delspinigių, kaip finansinio reikalavimo patvirtinimo, išsamiau dėl jų nepasisako.

6Dėl patirtų teisinių išlaidų nurodo, jog atsakovei nuo 2013 m. gruodžio 31 d. pradėjus pažeidinėti tarp šalių sudarytos nuomos sutarties sąlygas (nemokėjo nuomos mokesčio), atsirado būtinybė spręsti nuomos sutarties nutraukimo klausimą, analizuoti dėl to kylančias pasekmes ir pan. Taigi kreditorė, spręsdama dėl atsakovės neteisėtų veiksmų atsiradusias pasekmes (sutarties nutraukimas), turėjo 13 082,34 Eur nuostolių (60,6 val. teisinių paslaugų), kurie susiję su teisinėmis išlaidomis: 1) teisinės paslaugos, susijusios su sutarties nutraukimu ir patalpų perėmimu – 7 134,28 Eur, 2) teisinės išlaidos, susijusios su nuostolių vertinimu, reikalavimo dėl garantijos mokėjimo rengimu – 2 747,52 Eur, 3) teisinės išlaidos, susijusios su naujos nuomos sutarties rengimu ir sąlygų derinimu – 3 200,54 Eur.

7Dėl patirtų brokerio išlaidų nurodo, kad kreditorė 2011 m. balandžio 1 d. (2011 m. liepos 13 d. pakeitimas) yra sudariusi sutartį dėl nuomos paslaugų teikimo (brokerio paslaugos), kuria pavesta UAB „Baltic Red Management“ (brokeriui, toliau – brokeris) atstovauti kreditorių nuomojant turtą – apie 30 000 kv. m. ploto Kauno terminalas, esantis ( - ), Kauno r. Nutraukus tarp kreditorės ir atsakovės nuomos sutartį anksčiau laiko (sutartis turėjo galioti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.), kreditorė patyrė 52 255,70 Eur nuostolių: 1) dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimų, kurie įvyko 2012 m. vasario 28 d., 2012 m. rugsėjo 10 d. ir 2013 m. birželio 28 d. Už brokerio paslaugas dėl nuomos sutarties pakeitimų kreditorė sumokėjo brokeriui 14 059,77 Eur ir tikėjosi šiuos pinigus atgauti per nuomos sutarties laikotarpį, kuris po sutarties pakeitimų pailgėjo 3 metais; 2) dėl naujo nuomininko paieškos ir nuomos sutarties sudarymo (sąlygų derinimo), kuri buvo sudaryta 2014 m. kovo 31 d. su UAB „Fresh Market“ (terminas 10 metų). Už brokerio paslaugas dėl naujos sutarties sudarymo kreditorė, pritaikius 29 366,67 Eur nuolaidą, sumokėjo 38 195,93 Eur (t. 2, b. l. 89-90).

8Kreditorė nesutinka su atsakovės argumentais, kad turėtos teisinės išlaidos, išlaidos už brokerio paslaugas yra neprotingai didelės. Šios išlaidos atsirado būtent dėl atsakovės kaltės nutrauktos nuomos sutarties, t. y. sutarties nutraukimas sąlygojo šių išlaidų atsiradimą (teisinių paslaugų reikalingumas, naujo nuomininko paieška, naujos sutarties sudarymas).

9Atsakovės atstovas nurodo, kad: 1) sutinka dėl 6 460,65 Eur delspinigių, kaip finansinio reikalavimo patvirtinimo; 2) nesutinka su prašomu tvirtinti finansiniu reikalavimu dėl 13 082,34 Eur patirtų teisinių išlaidų, nes jų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str.) bei protingų išlaidų standarto (CK 6.249 str. 4 d.). Be to, teisinės paslaugos iš esmės sutapo su brokerio teikiamomis paslaugomis. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad buvo teikiamos teisinės paslaugos, mano, jog šioje dalyje finansinis reikalavimas turėtų būti mažintinas iki 3 000 Eur dydžio; 3) nesutinka su prašomu tvirtinti finansiniu reikalavimu dėl 52 255,70 Eur brokerio išlaidų, nes šios išlaidos yra įskaičiuotos į nuomos mokestį, kurį kreditorė gaus. Be to, brokeriui nereikėjo didelių pastangų surasti kitą nuomininką, nes nauja nuomos sutartis buvo sudaryta su UAB „Fresh Market“, kuri subnuomavo atsakovės išsinuomotas patalpas (sandėliavimo patalpas).

10Kreditorės finansinis reikalavimas tenkintinas iš dalies.

11Nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi kreditorės finansinis reikalavimas dėl 94 333,61 Eur skolos (nesumokėtas nuomos mokestis bei komunaliniai mokesčiai) yra patvirtintas.

12Ginčo tarp šalių dėl 6 460,65 Eur delspinigių, už laiku neapmokėtus įsiskolinimus, nėra, aplinkybių, dėl kurių neturėtų būti tvirtintinas šis reikalavimas nenustatyta, todėl šis finansinis reikalavimas laikytinas pagrįstu ir tvirtintinas.

13Byloje kilo ginčas dėl kreditorės patirtų teisinių išlaidų dydžio ir išlaidų už brokerio paslaugas pagrįstumo.

14Dėl 13 082,34 Eur patirtų teisinių išlaidų.

15Kreditorė prašo patvirtinti jos prašomą finansinį reikalavimą, nes šių išlaidų dydis nėra neprotingai didelis (už 60,6 val. vidutinis įkainis gaunasi 178 Eur plius PVM, kuris atitinka tokių paslaugų, teikiamų rinkoje, vidurkį).

16Atsakovė atstovas nurodo, kad kreditorės patirtos išlaidos yra neprotingai didelės, neatitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų. Mano, kad pagrįstomis teisinėmis išlaidomis galėtų būti pripažinta apie 3 000 Eur.

17Byloje nėra ginčo, kad tarp kreditorės ir atsakovės sudaryta 2007 m. rugpjūčio 14 d. patalpų nuomos sutartis (su jos pakeitimais), kuri turėjo galioti iki 2020 m. rugsėjo 30 d., buvo nutraukta (2014 m. balandžio 14 d. perėmus patalpas) dėl atsakovės kaltės (nemokėjimo nuomos ir komunalinių mokesčių). Atsakovė pradėjo nevykdyti savo įsipareigojimų 2013 m. gruodžio 31 d. (nemokėti nuomos mokesčio), todėl kreditorei atsirado būtinybė spręsti šią problemą. Tuo tikslu, kreditorei buvo suteiktos teisinės paslaugos 13 082,34 Eur sumai. Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir pridėtų sąskaitų specifikacijų (t. 1, b. l. 155-168) matyti, kad teisinės paslaugos (konsultacijos, dokumentų rengimas ir kt.) buvo teikiamos 60,6 val., todėl gaunasi, jog 1 val. teisinių paslaugų kreditorei kainavo 215,88 Eur.

18Teismas sprendžia, kad kreditorė turėjo teisę iškilusiai problemai spręsti pasitelkti teisininkus (advokatus), taip pat turėjo teisę laisvai susitarti dėl užmokesčio už teisines paslaugas dydžio (beje byloje kreditorė nepateikė susitarimo, kuriame būtų nurodytas (sutartas) teisinių paslaugų dydis), tačiau tai nereiškia, kad šis sutartas užmokestis yra nekvestionuotini kreditorės nuostoliai, t. y. savaime pavirsta nuostoliais, kurie turi būti išieškoti iš atsakovės. Nuostoliais tokios išlaidos gali būti pripažintos, jeigu tai yra protingos išlaidos, skirtos žalos prevencijai, jos sumažinimui, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu (CK 6.249 str. 4 d.). Įstatymas nenumato, kokias išlaidas reikia laikyti protingomis, todėl teismas vertindamas, ar išlaidos atitinka protingumo kriterijų, turi atsižvelgti į Lietuvos ekonominę situaciją, į imperatyvius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), į panačius teisinius santykius reglamentuojančius aktus - teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos). Teismas sutinka su kreditorės argumentu, kad Rekomendacijos skirtos civilinėse bylose teisinių paslaugų užmokesčiui nustatyti, o ne kreditorės nuostoliams apskaičiuoti, tačiau nesutinka su tuo, jog negalima atsižvelgti į Rekomendacijose nustatytus užmokesčio už teiktinas teisines paslaugas kriterijus, vertinant iš jų kildinamų nuostolių pagrįstumą (protingumą). Tokia nuostata yra konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-562/2014 – „ Pažymėtina, kad Rekomendacijose, siekiant protingo advokato pagalbai skirtų išlaidų atlyginimo, nustatyti tokie kriterijai, kaip teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, šių paslaugų teikimo pastovumas ir pobūdis, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas ir kt. Todėl, kolegijos vertinimu, ir sprendžiant dėl CK 6.249 straipsnio 4 dalyje nurodytų išlaidų, susijusių su advokatų pagalba, į minėtus kriterijus yra atsižvelgtina (CPK 185 str.)“.

19Teismas, vertindamas, ar kreditorės sumokėtas užmokestis už suteiktas teisines paslaugas, pripažintinas nuostoliais (protingomis išlaidomis), atsižvelgia į tai, kad: 1) sprendžiamų klausimų spektras, atsiradęs dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, nebuvo platus, nebuvo neįprastas, nebuvo klausimų naujumo, 2) nebuvo situacijos konfliktiškumo, sudėtingumo, t. y. iš esmės nebuvo ginčo, 3) rūpintis kreditorės nuomojamu turtu (atstovauti) buvo pasamdytas brokeris, kuris tuo ir rūpinosi, ir kuris už tai gaudavo pakankamai didelį atlygį, 4) nuomos sutartis su nauju nuomininku buvo iš esmės analogiška nuomos sutarčiai su atsakove (išskyrus tam tikrus nežymius sąlygų pakeitimus – nuomos terminas, kaina ir pan.), 5) 215,88 Eur už 1 val. teisinių paslaugų – nepagrįstai didelis įkainis (neatitinkantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų bei Lietuvos ekonominės situacijos), 6) atsakovė yra bankrutuojanti įmonė, t. y. nustatytas nuostolių dydis turi tiesioginę įtaką visiems atsakovės kreditoriams (nustačius netinkamą nuostolių dydį bus pažeisti kreditorių interesai). Taigi, teismas sprendžia, kad kreditorės išlaidos, prašomos pripažinti nuostoliais, už teisines paslaugas, kurių netgi kiekio nėra galimybės objektyviai nustatyti (kiekis nustatytas tik pagal pačių advokatų pateiktus duomenis) yra neprotingai (nepagrįstai) didelės, todėl jos mažintinos iki 3 000 Eur, t. y. šioje dalyje kreditorės finansinis reikalavimas tvirtintinas 3 000 Eur dydžio.

20Dėl 52 255,70 Eur brokerio išlaidų.

21Kreditorė prašo pripažinti jos brokeriui sumokėtas sumas nuostoliais, t. y. dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimų, kurie įvyko 2012 m. vasario 28 d., 2012 m. rugsėjo 10 d. ir 2013 m. birželio 28 d. (14 059,77 Eur) bei dėl naujo nuomininko paieškos ir nuomos sutarties sudarymo (sąlygų derinimo), kuri buvo sudaryta 2014 m. kovo 31 d. su UAB „Fresh Market“.

22Atsakovės atstovas nesutinka, jog tai kreditorės nuostoliai, nes brokeriui užmokestis yra įskaičiuotas į sutarties nuomos mokestį.

23Byloje nustatyta, kad kreditorė 2011 m. balandžio 1 d. (2011 m. liepos 13 d. pakeitimas) yra sudariusi sutartį dėl nuomos paslaugų teikimo (brokerio paslaugos), kuria pavesta UAB „Baltic Red Management“ (brokeriui) atstovauti kreditorių nuomojant turtą. 2012 m. vasario 28 d., 2012 m. rugsėjo 10 d. ir 2013 m. birželio 28 d., brokerio iniciatyva, tarp kreditorės ir atsakovės buvo sudaryti nuomos sutarties sąlygų paketimai. Už tai brokeriui buvo sumokėta 14 059,77 Eur. Teismas sprendžia, kad šis brokeriui sumokėtas užmokestis nelaikytinas kreditorės nuostoliais. Kaip matyti, nuomos sutarties pakeitimai sudaryti iki atsakovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimo pradžios – (2013 gruodžio mėn.), nuomos sutartyje nėra jokių susitarimų, jog dėl brokerio paslaugų gali padidėti atsakovės nuomos mokestis (kitos išlaidos), ar nutraukus sutartį, jos gali būti išieškotos iš atsakovės, t. y. šios išlaidos yra įskaičiuotos į kreditorės gaunamą nuomos mokestį. Dar nenutraukus nuomos sutarties su atsakove, kreditorė dėl didesnės dalies nuomojamo ploto (sandėliavimo patalpų) sudarė naują nuomos sutartį su UAB „Fresh Market“, kur taip pat į nuomos mokestį įskaičiuotas užmokestis brokeriui, tačiau kreditorė šią sumą (38 195,93 Eur) taip pat prašo pripažinti jos nuostoliais, atsiradusiais dėl sutarties nutraukimo su atsakove. Taigi, teismas sprendžia, kad užmokestis brokeriui dėl nuomos sutarties pakeitimų, nėra įtakotas atsakovės (ne dėl atsakovės kaltės buvo daromi sutarties pakeitimai), užmokestis įskaičiuotas į nuomos sutarties mokestį, todėl nėra jokio pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių išlaidų kalta atsakovė, kad šios išlaidos yra priežastiniame ryšyje su nuomos sutarties nutraukimu su atsakove (šios išlaidos atsirado anksčiau, negu nutrauktas nuomos sutartis). Šioje dalyje (14 059,77 Eur) kreditorės finansinis reikalavimas netvirtintinas.

24Teismas sutinka su kreditorės argumentais dėl brokeriui sumokėto užmokesčio (38 195,93 Eur) už naujos nuomos sutarties sudarymą. Byloje nėra ginčo, jog dėl atsakovės kaltės (nuomos ir komunalinių mokesčių nemokėjimo) buvo nutraukta (2014-04-14 – perimus patalpas) tarp kreditorės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis, kuri turėjo galioti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Taigi, kreditorė prarado pajamas, kurias turėjo gauti esant nenutrauktai sutarčiai bei atsirado būtinybė ieškoti naujo patalpų nuomininko. Tuo tikslu kreditorė, dar iki atsakovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, buvo sudariusi sutartį su brokeriu, kuris, vykdydamas įsipareigojimą atstovauti kreditorę nuomojant jos turtą, surado kitą nuomininką bei gavo už tai sutartyje numatytą atlygį (t. 1, b. l. 193-195). Šiuo atveju, teismas pripažįsta, kad būtent dėl atsakovės su kreditore sudarytos nuomos sutarties nevykdymo, kreditorei reikėjo ieškoti kito nuomininko ir dėl to ji turėjo išlaidų, kurių nebūtų turėjusi, jeigu nebūtų nutraukta nuomos sutartis, t. y. egzistuoja neabejotinas priežastinis ryšys tarp atsakovės įsipareigojimų nevykdymo ir kreditorės papildomų išlaidų. Teismas sprendžia, kad prašomas pripažinti nuostoliais išlaidų dydis yra pagrįstas, nes jis neviršija sutartyje nustatyto atlygio dydžio (25 proc. metinio nuomos mokesčio dydžio komisinis atlyginimas; t. 1, b. l. 193-199), bei, brokeriui pritaikius nuolaidą (29 366,67 Eur), kreditorė sumokėjo tik 38 195,93 Eur (vietoje 60 933,56 Eur; t. 2, b. l. 89-90). Šioje dalyje (38 195,93 Eur) kreditorės finansinis reikalavimas tvirtintinas. Teismas neturi pagrindo mažinti šį finansinį reikalavimą, nes jo dydis buvo aptartas sutartyje (tarp brokerio ir kreditorės), kuri sudaryta iki atsakovei pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus (nėra pagrindo įžvelgti kreditorės nesąžiningumo), be to, sumokėta mažiau negu numatyta sutartyje. Pažymėtina, kad esant sudarytai su brokeriu sutarčiai dėl nuomos paslaugų teikimo ir joje numatytam komisiniam atlyginimui, brokerio darbo ir laiko sąnaudos, surandant naują nuomininką ir sudarant su juo nuomos sutartį, neturi esminės reikšmės, nes, kaip jau minėta, komisinis atlyginimas nėra susietas su darbo ir laiko sąnaudomis (nepriklauso nuo jų). Komisinio atlyginimo dydį galima būtų kvestionuoti tik nustačius, kad sutarties sąlyga (visa sutartis), kuria nustatytas šis atlyginimas, pripažintina negaliojančia, kas nagrinėjamu atveju nenustatyta.

25Taigi, papildomas finansinis reikalavimas tvirtintinas 47 656,58 Eur (6 460,65 Eur + 3 000 Eur + 38 195,93 Eur) dydžio.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo 26 str., teismas

Nutarė

27Patvirtinti BUAB „Festina“ bankroto byloje kreditorės UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“, j. a. k. ( - ), papildomą 47 656,58 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

28Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Ramunei... 2. viešame teismo posėdyje, nagrinėdamas klausimą dėl kreditorės UAB... 3. 2014 m. balandžio 3 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Festina“... 4. Kreditorė UAB „GNBLIT Kaunas Logistics“ prašo papildomai, prie 2014 m.... 5. Nurodo, kad administratoriui neprieštaraujant dėl delspinigių, kaip... 6. Dėl patirtų teisinių išlaidų nurodo, jog atsakovei nuo 2013 m. gruodžio... 7. Dėl patirtų brokerio išlaidų nurodo, kad kreditorė 2011 m. balandžio 1 d.... 8. Kreditorė nesutinka su atsakovės argumentais, kad turėtos teisinės... 9. Atsakovės atstovas nurodo, kad: 1) sutinka dėl 6 460,65 Eur delspinigių,... 10. Kreditorės finansinis reikalavimas tenkintinas iš dalies.... 11. Nustatyta, kad 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 12. Ginčo tarp šalių dėl 6 460,65 Eur delspinigių, už laiku neapmokėtus... 13. Byloje kilo ginčas dėl kreditorės patirtų teisinių išlaidų dydžio ir... 14. Dėl 13 082,34 Eur patirtų teisinių išlaidų.... 15. Kreditorė prašo patvirtinti jos prašomą finansinį reikalavimą, nes šių... 16. Atsakovė atstovas nurodo, kad kreditorės patirtos išlaidos yra neprotingai... 17. Byloje nėra ginčo, kad tarp kreditorės ir atsakovės sudaryta 2007 m.... 18. Teismas sprendžia, kad kreditorė turėjo teisę iškilusiai problemai... 19. Teismas, vertindamas, ar kreditorės sumokėtas užmokestis už suteiktas... 20. Dėl 52 255,70 Eur brokerio išlaidų.... 21. Kreditorė prašo pripažinti jos brokeriui sumokėtas sumas nuostoliais, t. y.... 22. Atsakovės atstovas nesutinka, jog tai kreditorės nuostoliai, nes brokeriui... 23. Byloje nustatyta, kad kreditorė 2011 m. balandžio 1 d. (2011 m. liepos 13 d.... 24. Teismas sutinka su kreditorės argumentais dėl brokeriui sumokėto... 25. Taigi, papildomas finansinis reikalavimas tvirtintinas 47 656,58 Eur (6 460,65... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo... 27. Patvirtinti BUAB „Festina“ bankroto byloje kreditorės UAB „GNBLIT Kaunas... 28. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam...