Byla Ik-226-402/2013
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Urbonienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovei Kauno apygardos prokuratūros prokurorei Liudmilai Borisovai,

3atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei Neringai Petnyčytei,

4tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. J. N., O. B. , B. B. (kuris atstovauja A. B. ), B. V. ir jos atstovei V. B. , L. D. atstovei advokatei G. D. ,

5viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. A. K. , O. B. , L. D. , A. B. , B. B. , B. V. , V. L. , V. J. N., dėl administracinių aktų panaikinimo,

Nustatė

6Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo (b.l. 6-11): 1) Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)" 15 punkto 3 pastraipą dėl 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suformavimo A. A. K. Kačerginės mstl. 2) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 2 punkto, 2 priedo 3 pastraipą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr.( - ). 3) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 sprendimą Nr.7S-(14.7.3)-8 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr. ( - ).. 4) Taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos Respublikai 0,15 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. Nr. ( - ).

7Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu visiškai palaikė prašyme išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad Kauno apskrities viršininkas 2010-04-15 įsakymu Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto patvirtinimo papildymo (Kauno r.)" patvirtino valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto 2010 m. parengtą Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas, numatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei žemės servitutus. Šio įsakymo 2.2. punktu buvo patvirtintas piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės, miško sklypai, sąrašas, kurio 15 punkto 3 pastraipoje A. A. K. Kačerginės mstl. buvo suprojektuotas 0,15 ha žemės sklypas Nr. 119-3.

8Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-12 įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 ir tos pačios dienos sprendimu Nr.7S-(14.7.3)-8 atkūrė nuosavybės teises A. A. K. į buvusio savininko J. O. nuosavybės teise valdytą žemę perduodant nuosavybėn neatlygintinai tris lygiaverčius žemės sklypus Kačerginės mstl., tame tarpe ir 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3. Tačiau, artimųjų sklypų savininkai prarado galimybę privažiuoti prie savo sklypų, kadangi vienintelis kelias, kuriuo jie visą laiką naudojosi, pateko į A. A. K. skirto žemės sklypo teritoriją.

9Priimant administracinius aktus dalyje dėl A. A. K. 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suprojektavimo ir paženklinimo, nuosavybės teisių atkūrimo ir perdavimo nuosavybėn, nustatyta, kad Valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtame Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, kuris buvo pateiktas tvirtinimui Kauno apskrities viršininkui, sklypas Nr. l19-3 suformuotas nepaliekant įvažiavimo į gretimus sklypus. Neatsižvelgiant į tai, Kauno apskrities viršininkas tokį žemėtvarkos projekto papildymą patvirtino 2010-04-15 įsakymu Nr. 02-05-3459. Tas faktas, kad suformavus 0,15 ha žemės sklypą Nr.119-3 negalima privažiuoti į gretimus sklypus, neatsispindėjo ir vėliau parengtuose dokumentuose: 2010-11-23 Žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akte, 2010-11-23 Žemės sklypo ribų nustatymo ir paženklinimo lauke ABRISAS, 2010-12-03 Žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenys, 2011-01-12 žemės sklypo plane, kuriuose, nurodytas suprojektuotas ir perduotinas A. A. K. 0,15 ha žemės sklypas Nr.119-3. Išvardintų dokumentų pagrindu Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-12 įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 atkūrė nuosavybės teises A. A. K. į turėtą 0,28 ha Kačerginės mstl. (buv. Palankių km.) Kauno rajone žemę ir suteikė tris žemės sklypus, esančius Kačerginės mstl.: 0,04 ha sklypo Nr. 119-1, 0,13 ha sklypo Nr.l 19-2, 0,15 ha sklypo Nr.119-3. 2011-01-12 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas priėmė sprendimą Nr.7S-(14.7.3)-8) atkurti nuosavybės teises į A. A. K. tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 0,28 ha, perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį turėtajam 0,32 ha žemės sklypą, esantį Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno rajone.

10Projektuojant A.A. K. 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3 buvo pažeisti Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (toliau - Metodika) (redakcija galiojusi Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo metu) reikalavimai, kadangi formuojamas žemės sklypas nebuvo suderintas su esama situacija, t.y. nebuvo įvertinta, ar tokiu būdu suformavus žemės sklypą Nr. 119-5 prie gretimai esančių sklypų (kadastrinis Nr. ( - ).) bus privažiuojamasis kelias, tam, kad nurodyti žemės sklypai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį. Šis suderinimas turėjo būti atliktas tiek Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, tiek nustatant ribas vietoje, tačiau to nebuvo padaryta. 0,15 ha žemės sklypas Nr. 119-3 suprojektuotas taip, kad uždarė privažiavimą į gretimai esančius sklypus (kadastrinis Nr. ( - ).)

11Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė teismo posėdžio metu visiškai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, su pareiškėjos prašymu sutiko ir paaiškino, kad Kauno apskrities viršininkas 2010-04-15 įsakymu Nr. 02-02-3456 „Dėl žemės reformos projekto patvirtinimo papildymo (Kauno r.)" patvirtino valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto 2010 m. parengtą Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas, numatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei žemės servitutus. Šio įsakymo 2.2. punktu buvo patvirtintas piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės, miško sklypai, sąrašas, kurio 15 punkto 3 pastraipoje Aldonai A. K. Kačerginės mstl. buvo suprojektuotas 0,15 ha žemės sklypas Nr. 119-3. Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-12 įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 ir tos pačios dienos sprendimu Nr.7S-(14.7.3)-8 atkūrė nuosavybės teises A. A. K. į buvusio savininko J. O. nuosavybės teise valdytą žemę perduodant nuosavybėn neatlygintinai tris lygiaverčius žemės sklypus Kačerginės mstl., tame tarpe ir 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3.

12Kačerginės kadastro vietovės projekto autorius trečiajam suinteresuotam asmeniui A. A. K. projektuojant žemės sklypą Nr. 119-3 tinkamai neįvertino esamos situacijos. Buvo pažeisti Metodikos 20 punkto reikalavimai, pagal kuriuos, kadastro vietovės žemėtvarkos projektą rengiantis autorius be kitų Metodikoje nurodytų darbų turi patikrinti, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai. To padaryta nebuvo, todėl susidarė ši situacija.

13Tretieji suinteresuotieji asmenys O. B. , B. B. , B. V. , V. J. N. ir L. D. atstovė teismo posėdžio metu visiškai sutiko su prokuroro prašymo reikalavimais ir prašė jį tenkinti.

14Skundas tenkintinas.

15Pareiškėja prašo teismo: 1) Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)" 15 punkto 3 pastraipą dėl 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suformavimo A. A. K. Kačerginės mstl. 2) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 2 punkto, 2 priedo 3 pastraipą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr. ( - ). 3) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 sprendimą Nr.7S-(14.7.3)-8 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr.5230/0012:67. 4) Taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos Respublikai 0,15 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apskrities viršininkas 2010-04-15 įsakymu Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto patvirtinimo papildymo (Kauno r.)" patvirtino valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto 2010 m. parengtą Kačerginės seniūnijos, Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą ir jame suformuotas žemės sklypų ribas, numatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas bei žemės servitutus (b.l.16-26). Šio įsakymo 2.2. punktu buvo patvirtintas piliečių, kuriems suprojektuoti lygiaverčiai žemės, miško sklypai, sąrašas, kurio 15 punkto 3 pastraipoje A. A. K. Kačerginės mstl. buvo suprojektuotas 0,15 ha žemės sklypas Nr. 119-3 (b.l.19).

17Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-12 įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 (b.l.27-29) ir tos pačios dienos sprendimu Nr.7S-(14.7.3)-8 (b.l. 30) atkūrė nuosavybės teises A. A. K. į buvusio savininko J. O. nuosavybės teise valdytą žemę perduodant nuosavybėn neatlygintinai tris lygiaverčius žemės sklypus Kačerginės mstl., tame tarpe ir 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3. Priėmus aukščiau paminėtus administracinius aktus susidarė situacija, jog artimųjų sklypų (kadastriniai Nr. ( - )) savininkai, suformavus ir suteikus A. A. K. žemės sklypą (Kadastrinis Nr. ( - ).), prarado galimybę privažiuoti prie savo sklypų, kadangi vienintelis kelias, kuriuo jie visą laiką naudojosi, pateko į A. A. K. skirto žemės sklypo teritoriją. Iš Kadastro žemėlapio ištraukų (2012-08-02 versija) matyti, kad kelias, kuriuo galima patekti į sklypus, pažymėtus žemėlapyje Nr. 4, 5, 7, 9, 6, iš tiesų randasi sklype, pažymėtame Nr.67 (b.l. 34).

18Neatsižvelgiant į tai, jog sklypas Nr. l19-3 suformuotas nepaliekant įvažiavimo į gretimus sklypus Kauno apskrities viršininkas šį žemėtvarkos projekto papildymą patvirtino 2010-04-15 įsakymu Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto patvirtinimo papildymo(Kauno r.)", kur įsakymo sąrašo 15 punkto 3 pastraipoje A. A. K. Kačerginės mstl. buvo suprojektuotas 0,15 ha žemės sklypas Nr. 119-3. Tai, kad suformavus 0,15 ha žemės sklypą Nr.119-3 negalima privažiuoti į gretimus sklypus, neatsispindėjo ir vėliau parengtuose dokumentuose: 2010-11-23 Žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akte (b.l. 37), 2010-11-23 Žemės sklypo ribų nustatymo ir paženklinimo lauke ABRISAS (b.l. 38), 2010-12-03 Žemės sklypo su nekilnojamuoju turtu kadastro duomenys (b.l. 39-40), 2011-01-12 žemės sklypo plane (b.l. 41), kuriuose, nurodytas suprojektuotas ir perduotas A. A. K. 0,15 ha žemės sklypas Nr.119-3. Išvardintų dokumentų pagrindu Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-01-12 įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 atkūrė nuosavybės teises A. A. K. į turėtą 0,28 ha Kačerginės mstl. (buv. Palankių km.) Kauno rajone žemę ir suteikė trys žemės sklypus, esančius Kačerginės mstl.: 0,04 ha sklypo Nr. 119-1, 0,13 ha sklypo Nr.l 19-2, 0,15 ha sklypo Nr.119-3 (b.l. 27-29). 2011-01-12 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas priėmė sprendimą Nr.7S-(14.7.3)-8) atkurti nuosavybės teises į A. A. K. tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 0,28 ha, perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį turėtajam 0,32 ha žemės sklypą, esantį Kačerginės mstl., Kačerginės sen., Kauno rajone (b.l. 30).

19Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (Žin. 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr.69-1735). Žemės reformos įstatymo 4 str. 1 d. nustatyta, jog žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis šiuo ir kitais žemės santykius reglamentuojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į suformuotus privačios ir valstybinės žemės sklypus. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymo Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika (Žin., 1998, Nr. 43-1189; Žin., 2008, Nr. 93-3690), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka (Žin., 1997, Nr. 90-2256).

20Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymo Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos (redakcija galiojusi Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto tvirtinimo metu) 9 ir 47 punktai nustatė, jog kartografinė medžiaga, naudojama žemėtvarkos projekto plano rengimui, turi būti projekto autoriaus patikslinama pagal vietovėje pasikeitusias žemės naudmenas ir jų kontūrų ribas, o žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų ribų, su privažiuojamaisiais keliais. Jų ribos projektuojamos sutapatinant su keliais, melioracijos kanalais, upeliais, kitais situacijos kontūrais. Žemės sklypų ribos turi sutapti su stabilių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų ribomis, upių ir ežerų, kitų vandens telkinių krantais, miškų, valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių žemės ribomis, eiti upelių ar griovių viduriu, senomis ežiomis. Kačerginės kadastro vietovės projekto autorius trečiajam suinteresuotam asmeniui A. A. K. suprojektavo žemės sklypą Nr. 119-3 tinkamai neįvertinęs esamos situacijos, nesutapatinęs projektuojamo sklypo su įvažiavimo keliu į gretimus sklypus, kadastrinis Nr. ( - )., kurie nuosavybės teise priklausė V. J. N., B. V. ir V. L. , A. B. ir B. B. , L. D. , O. B. . Taip pat nebuvo atlikti Metodikos 20 punkto reikalavimai, pagal kuriuos, kadastro vietovės žemėtvarkos projektą rengiantis autorius be kitų Metodikoje nurodytų darbų turi patikrinti, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai. Nustačius, kad ne prie visų žemės sklypų yra privažiuojamieji keliai, parengia asmenų, kuriems ankstesniuose žemėtvarkos projektuose suprojektuoti šie žemės sklypai, sąrašą, jame nurodo fizinio asmens vardą ir pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, žemės sklypo projektinį numerį ir bloko, kuriame yra žemės sklypas, numerį bei pasiūlymus dėl privažiuojamųjų kelių prie šių žemės sklypų suprojektavimo ar kelio servituto nustatymo. Sąrašas pateikiamas žemėtvarkos skyriui, kuris, išnagrinėjęs pateiktus pasiūlymus nurodo projekto autoriui prieš pirmąjį pretendentų susirinkimą laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus, suprojektuoti reikalingus servitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos dar neatkurtos nuosavybės teisės. Nesant privažiuojamojo kelio prie aukščiau nurodytų sklypų, Kauno apskrities viršininko administracija, prieš tvirtinant Kačerginės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą, turėjo šį klausimą išspręsti teisės aktų nustatyta tvarka.

21Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (Žin., 1997, Nr. 90-2256) 30 punkte nustatyta, jog piliečiams perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, lygiaverčius turėtajam, žemės sklypai formuojami laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemę įsigyjančių piliečių eilės ir perduodami pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus. Kadangi Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymas Nr. 02-02-3456 „Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)" dalyje dėl 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suformavimo priimtas pažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 ir tos pačios dienos sprendimas Nr.7S-(14.7.3)-8 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suteikimo, taip pat priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir naikintini.

22Dėl viešojo intereso gynimo.

23Prokuroras pagrįstai pateikė prašymą ginant viešąjį interesą. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Administracinių bylų teisenos įstatymas bei Prokuratūros įstatymas nepateikia viešojo intereso sąvokos, todėl siekiant nustatyti, ar pareiškėjas kreipėsi į teismą gindamas viešąjį interesą, pirmiausia būtina nustatyti, kas yra laikytina viešuoju interesu. Viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvieną kartą, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Tais atvejais, kai sprendimą, ar tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo akte.

24Viešojo intereso gynimas yra vieno iš pagrindinių privatinės teisės principų - dispozityviškumo principo, pagal kurį kiekvienas pats gina savo pažeistą teisę, išimtis, nustatyta siekiant apginti silpnesnės šalies, kuri ne visada gali kreiptis į teismą su reikalavimu apginti jos subjektinę teisę, bei asmenų, negalinčių savarankiškai pasinaudoti teise į gynybą, teises ir (ar) teisėtus interesus. Viešojo intereso gynimą civiliniame procese nulemia ir kitos priežastys, viena iš jų – privatinių santykių įvairovė, nes yra tokių civilinės teisės šakų ir institutų, kurių visuomeninis reikšmingumas yra didesnis nei kitų. Viešasis ir privatus interesai iš dalies sutampa. Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę prokurorui ar valstybės, savivaldybės institucijoms kreiptis į teismą, lyg iš anksto numato, kad konkretūs santykiai, iš jų kylantys ginčai gali būti susiję su viešuoju interesu. Įgyvendinant viešąjį interesą nuosavybės teisių atkūrimo procese valstybės ir visuomenės vardu veikia nuosavybes teises atkurianti valstybės institucija. Nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo panaikinti šios institucijos sprendimą, įsakymus t. y. susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą, kurį netinkamai įgyvendino valstybės institucija.

25Kolegija pažymi, kad nuosavybės teisių atkūrimas asmenims atitinkantis nustatytą teisinį reglamentavimą, nepažeidžiantis teisės reikalavimų ir kitų asmenų teises ir interesus, yra prioritetinis viešasis interesas nagrinėjamoje byloje. Kitaip valstybės institucijos taptų ne teisėtai nuosavybės teises atkuriančiomis, bet nepagrįstai jas suteikiančiomis institucijomis. Tokiu būdu kolegija padarė išvadą, jog šioje nagrinėjamoje byloje prokuroras gina viešąjį interesą, kadangi byloje sprendžiamas nuosavybės teises atkuriančios valstybės institucijos priimtų administracinių aktų dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumo klausimas, ir įstatymų nustatyta tvarka neišsprendus šio klausimo, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Nagrinėjant bylą nustatyta, jog ginčijami valstybės institucijų priimti administraciniai aktai priimti pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus, todėl konstatuotina, kad pažeidžiamas ir viešas interesas.

26Dėl restitucijos.

27Pareiškėja prašė taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos Respublikai 0,15 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. Nr.5230/0012:67.

28Bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos „Prievolių teisė“ I dalies „Bendrosios nuostatos“ X skyriaus „Restitucija“ normos. CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. CK 6.146 straipsnyje nustatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims; tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais.

29Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog ginčijami administraciniai aktai (dalyje) priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nustatančius, jog piliečiams perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, lygiaverčius turėtiems, žemės sklypai formuojami laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemę įsigyjančių piliečių eilės ir perduodami pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus paruoštus sutinkamai su Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymo Nr. 207 patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos.

30Kolegija išnagrinėjus ir ištyrus byloje esančius įrodymus nustatė faktą, kad Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymas Nr. 02-02-3456 „Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)" dalyje dėl 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suformavimo priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 ir tos pačios dienos sprendimas Nr.7S-(14.7.3)-8 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suteikimo, taip pat priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl panaikinus ginčijamus aktus, taikytina restitucija (CK 6.145, 6.146 straipsniai). Tuo atveju, kai administraciniu aktu vienai šaliai buvo perduotas žemės sklypas, tai, teismo tvarka panaikinus administracinį aktą, turi būti vykdoma restitucija (natūra ar pinigais). Taip formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-346/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

31Bylą nagrinėjusi kolegija nenustatė išimtinių aplinkybių, kurias nustačius restitucija gali būti atliekama ne natūra, o sumokant ekvivalentą pinigais arba iš viso netaikoma, todėl nagrinėjamu atveju taikytina restitucija natūra.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1d. 2p., kolegija

Nutarė

33Prašymą tenkinti.

341) Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459 „Dėl žemės reformos projekto papildymo patvirtinimo (Kauno r.)" 15 punkto 3 pastraipą dėl 0,15 ha žemės sklypo Nr. 119-3 suformavimo A. A. K. Kačerginės mstl.

352) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-56 2 punkto, 2 priedo 3 pastraipą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr. ( - ).

363) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-01-12 sprendimą Nr.7S-(14.7.3)-8 dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3, kadastrinis Nr. ( - ).

374) Taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos Respublikai 0,15 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ).

38Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovei Kauno apygardos prokuratūros prokurorei... 3. atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei Neringai... 4. tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. J. N., O. B. , B. B. (kuris atstovauja... 5. viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo... 6. Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo (b.l. 6-11): 1) Panaikinti Kauno... 7. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu visiškai palaikė prašyme... 8. Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas... 9. Priimant administracinius aktus dalyje dėl A. A. K. 0,15 ha žemės sklypo Nr.... 10. Projektuojant A.A. K. 0,15 ha žemės sklypą Nr. 119-3 buvo pažeisti Lietuvos... 11. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė teismo posėdžio... 12. Kačerginės kadastro vietovės projekto autorius trečiajam suinteresuotam... 13. Tretieji suinteresuotieji asmenys O. B. , B. B. , B. V. , V. J. N. ir L. D.... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Pareiškėja prašo teismo: 1) Panaikinti Kauno apskrities viršininko... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apskrities viršininkas 2010-04-15... 17. Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas... 18. Neatsižvelgiant į tai, jog sklypas Nr. l19-3 suformuotas nepaliekant... 19. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos... 20. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymo... 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos... 22. Dėl viešojo intereso gynimo.... 23. Prokuroras pagrįstai pateikė prašymą ginant viešąjį interesą. Lietuvos... 24. Viešojo intereso gynimas yra vieno iš pagrindinių privatinės teisės... 25. Kolegija pažymi, kad nuosavybės teisių atkūrimas asmenims atitinkantis... 26. Dėl restitucijos.... 27. Pareiškėja prašė taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos... 28. Bendrąsias restitucijos taisykles reglamentuoja CK šeštosios knygos... 29. Išnagrinėjus bylą nustatyta, jog ginčijami administraciniai aktai (dalyje)... 30. Kolegija išnagrinėjus ir ištyrus byloje esančius įrodymus nustatė faktą,... 31. Bylą nagrinėjusi kolegija nenustatė išimtinių aplinkybių, kurias... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 33. Prašymą tenkinti.... 34. 1) Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2010-04-15 įsakymo Nr. 02-05-3459... 35. 2) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 36. 3) Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 37. 4) Taikyti restituciją natūra, grąžinant Lietuvos Respublikai 0,15 ha... 38. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...