Byla 2S-1606-460/2011
Dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės R. S. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-30 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės R. S. ieškinį L. L. K., trečiajam asmeniui UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardinių 100 Lt nominalios vertės nematerialiųjų akcijų. Nurodė, kad 2011-06-06 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė įsipareigojo perleisti 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardinių 100 Lt nominalios vertės nematerialiųjų akcijų už 4 000 Lt atsakovei. Sutarties 2.3 punkte numatyta, kad nurodyta suma ieškovei turėjo būti sumokėta sutarties pasirašymo dieną, tačiau atsakovė iki šiol savo prievolės neįvykdė. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai. Nurodė, kad pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas leidžia pakeisti duomenis apie UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ akcininkus VĮ Registrų centre. Kadangi atsakovė yra UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ direktorė, ji gali piktnaudžiauti teise perleisti akcijas trečiajam asmeniui, kas galėtų pasunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Mano, kad areštavus akcijas, būtų tinkamai apsaugoti ieškovės interesai, užtikrintas galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2011-06-30 nutartimi ieškovės prašymą atmetė. Nurodė, kad nėra duomenų apie atsakovės veiksmus, liudijančius jos ketinimus akcijas perleisti, teismui nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomas.

5Palangos miesto apylinkės teismas 2011-07-01 nutartimi nustatė ieškovei 20 dienų terminą nuo šios nutarties įteikimo dienos nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, kad apie ketinimą parduoti akcijas įstatymo nustatyta tvarka pranešė bendrovei, kad ieškovės asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje padarytas atitinkamas įrašas apie akcijų perleidimą bei bendrovės įstatus.

6Atskiruoju skundu ieškovė teismo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-30 nutartį. Nurodo, jog teismas galėjo priimti nutartį dėl prašymo netenkinti laikinųjų apsaugos priemonių po to, kai sueis teismo nustatytas 20 dienų terminas pašalinti ieškinyje nurodytus trūkumus.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Teisėjų kolegija atmeta ieškovės argumentą, jog teismas galėjo priimti nutartį dėl prašymo netenkinti laikinųjų apsaugos priemonių po to, kai sueis teismo nustatytas 20 dienų terminas pašalinti ieškinyje nurodytus trūkumus. CPK 147 str. 1 d. (IX-743 Redakcija Nr. 13) nustatyta, jeigu prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą. Nagrinėjamu atveju ieškinys priimtas 2011-06-30 teisėjos rezoliucija (b. l. 2).

10Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė (lot. periculum in mora – delsti pavojinga), kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nenumato, jog teismas privalo turėti įrodymus, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą,be to, minėtas institutas gali būti taikomas ir nepareiškus ieškinio (CPK 144 str. 1 d., CPK 144 str. 3 d., 147 str. 3 d,. IX-743 Redakcija Nr. 13). Nagrinėjamu atveju apeliantė ieškiniu prašo pripažinti akcijų pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, pritaikyti restituciją ir grąžinti abi sutarties šalis į pradinę padėtį, t. y. apeliantė siekia atgauti akcijas natūra. Dėl anksčiau išvardytų aplinkybių nepagrįstas pirmosios instancijos teismo reikalavimas ieškovei pateikti įrodymus apie atsakovės ketinimus akcijas perleisti. Pabrėžtina, jog atsakovei perleidus akcijas tretiesiems asmenims, ieškinio tenkinimo atveju restitucijos taikymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CK 6.153 str.), todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

13Teisėjų kolegija pažymi, jog civilinio proceso įstatymas nesieja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos.

14Atkreiptinas dėmesys, jog atskirojo skundo padavimas nesustabdo bylos nagrinėjimo (CPK 151 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas Klaipėdos apygardos teismui atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimui pateikė bylos originalą, bet ne bylos kopiją su procesiniais dokumentais, reikalingais skundui nagrinėti. Šiuo atveju neturėdamas bylos pirmosios instancijos teismas neturi galimybės tęsti bylos nagrinėjimo ir atlikti procesinių veiksmų.

15Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintinas – areštuotinos 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardinės 100 Lt nominalios vertės nematerialiosios akcijos (CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334–339 str.,

Nutarė

17panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-30 nutartį.

18Areštuoti 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardines 100 Lt nominalios vertės nematerialiąsias akcijas.

19Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovės R. S., a. k. ( - ), reikalavimų įvykdymo užtikrinimui.

20Nutarties vykdymą dėl akcijų arešto pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui CPK nustatyta tvarka.

21Nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti... 4. Palangos miesto apylinkės teismas 2011-06-30 nutartimi ieškovės prašymą... 5. Palangos miesto apylinkės teismas 2011-07-01 nutartimi nustatė ieškovei 20... 6. Atskiruoju skundu ieškovė teismo prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės... 7. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Teisėjų kolegija atmeta ieškovės argumentą, jog teismas galėjo priimti... 10. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo... 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 12. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nenumato, jog teismas... 13. Teisėjų kolegija pažymi, jog civilinio proceso įstatymas nesieja... 14. Atkreiptinas dėmesys, jog atskirojo skundo padavimas nesustabdo bylos... 15. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 334–339 str.,... 17. panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-06-30 nutartį.... 18. Areštuoti 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardines 100... 19. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovės R. S., a. k. ( - ),... 20. Nutarties vykdymą dėl akcijų arešto pavesti ieškovės pasirinktam... 21. Nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto...