Byla 2-2541/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės „Saurix petroleum“ filialo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria uždaroji akcinė bendrovė „RRV“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat pakartotinai patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas bankroto byloje Nr. B2-1101-343/2011.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „RRV“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2011 m. liepos 27 d. prašymu prašė teismo patvirtinti patikslintą BUAB „RRV“ kreditorių sąrašą ir jų 1 994 210,82 Lt bendros sumos kreditorinius reikalavimus, pripažinti BUAB „RRV“ bankrutavusia įmone ir ją likviduoti dėl bankroto.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi pripažino BUAB „RRV” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pakartotinai patvirtino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, patvirtino BUAB „RRV“ likvidavimo tvarką pagal ĮBĮ 32 straipsnį.

7Teismas nurodė, kad 2011 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „RRV“ iškelta bankroto byla, o 2011 m. gegužės 25 d., birželio 7 d., liepos 1 ir 7 d. nutartimis patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Atsižvelgdamas į kreditorių 2011 m. liepos 22 d. susirinkimo nutarimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likvidavimo procedūros taikymo, nenustatęs tyčinio bankroto požymių, kitų faktinių ar teisinių aplinkybių, kliudančių pradėti atsakovo likvidavimo procedūras, teismas nusprendė, kad atsakovas BUAB „RRV“ pripažintina bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. Pripažinus UAB „RRV“ bankrutavusia, teismas nustatė, kad bendrovė likviduotina ĮBĮ 32 straipsnyje nustatyta tvarka. Kartu pakartotinai patvirtinti 2011 m. gegužės 25 d., birželio 7 d., liepos 1 d. nutartimis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Kadangi 2011 m. liepos 7 d. nutartis nėra įsiteisėjusi (buvo apskųsta), šia nutartimi patvirtinto kreditorinio reikalavimo teismas pakartotinai netvirtino, nes jo pagrįstumas bus sprendžiamas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Kreditoriaus AB „Saurix petroleum“ filialo atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pareikšti kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti 2011 m. gegužės 25 d., birželio 7 d. bei liepos 1 d. nutartimis. Kreditoriaus OU Roveel 533 857,71 Lt dydžio reikalavimas bankrutuojančiai įmonei patvirtintas teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartimi, tačiau dėl jos paduotas atskirasis skundas, nes yra manoma, jog prekybiniai ryšiai tarp OU Roveel ir BUAB „RRV“ faktiškai nėra įvykę, jog toks kreditorinis reikalavimas pateiktas tikslu sumažinti kitų kreditorių galimybes patenkinti finansinius reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto. Atskirasis skundas dar nėra išnagrinėtas. Kreditoriaus OU Roveel kreditorinio reikalavimo suma yra labai didelė – 26,77 procento visų kreditorinių reikalavimų sumos bei turi esminę įtaką priimant sprendimus kreditorių susirinkime. 2011 m. liepos 22 d. įvyko pirmasis BUAB „RRV“ kreditorių susirikinimas, kuriame svarstyti aktualūs klausimai, tarp jų ir klausimas dėl įmonės likvidavimo dėl bankroto.
  2. ĮBĮ 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti praėjus 3 mėnesiams nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartis dėl OU Roveel kreditorinio reikalavimo patvirtinimo yra apskųsta atskiruoju skundu, todėl nėra įsiteisėjusi. Teismas, gavęs bankroto administratoriaus prašymą, privalėjo įvertinti visas aptariamam klausimui svarbias aplinkybes. Spręsti klausimą dėl įmonės likvidavimo galima tik tuomet, kai yra įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, tačiau šiuo atveju to nebuvo. Neatsižvelgdamas į šias svarbias aplinkybes bei žinodamas, kad 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkimo sprendimas gali būti panaikintas dėl to, kad UAB Roveel negalėjo balsuoti priimant sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais, teismas priėmė neteisėtą nutartį dėl BUAB „RRV“ likvidavimo.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nenustatė tyčinio bankroto požymių, kitų faktinių ir teisinių aplinkybių, kliudančių pradėti likvidavimo procedūras. Bankroto administratoriaus ataskaitos dalyje „Dėl sandorių“ nurodyta, kad administratorius nėra patikrinęs visų sandorių, o 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkime kreditoriai reikalavo, kad administratorius patikrintų bankrutuojančios įmonės visus sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo bei pateiktų sandorių analizę iki pirmo kreditorių komiteto posėdžio. Tik patikrinus visus BUAB „RRV“ sandorius būtų galima spręsti klausimą dėl tyčinio bankroto požymių. Duomenų, kad gali būti tyčinio bankroto požymių yra ir 2011 m. kovo 14 d. Kauno apskrities VMI patikrinimo akte Nr. (20)-AU16-11, kuriame išdėstyti faktai ir sandorių sudarymo aplinkybės duoda pagrindą manyti, kad kai kurie šios įmonės sandoriai galėjo būti sudaryti tik dėl akių, o faktiškai ūkinės operacijos nebuvo vykdomos.
  4. Apeliantui kelia didelių abejonių BUAB „RRV“ buvusios direktorės R. Š. pateiktas ir patvirtintas 257 238,58 Lt dydžio sumos kreditorinis reikalavimas, susidaręs dėl neišmokėto nuomos mokesčio. Šio kreditorinio reikalavimo teisėtumo klausimą ir klausimą dėl tyčinio bankroto būtų galima spręsti tik patikrinus sandorį ir gavus išsamią jo analizę.

10Atsakovo BUAB „RRV“ bankroto administratoriaus atstovas atsiliepime prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad Kauno apskrities VMI atliko OU Roveel ir UAB „RRV“ mokestinį patikrinimą, tačiau pažeidimų, susijusių su sandorių sudarymu, nenustatė. Skundžiama nutartimi nebuvo patvirtintas OU Roveel kreditorinis reikalavimas, nes ankstesnė nutartis, kuria spręsta dėl šio subjekto kreditorinio reikalavimo, nėra įsiteisėjusi. Tikslinti kreditorinius reikalavimus galima ir įmonės likvidavimo eigoje. Apeliantas neginčijo 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo kreditoriai balsavo dėl UAB „RRV“ paskelbimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartis pripažinti atsakovą BUAB „RRV“ bankrutavusia ir likviduojama įmone, yra pagrįsta ir teisėta.

13ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Kreditoriai gali priimti sprendimą siūlyti taikyti šią procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime. ĮBĮ 30 straipsnis numato, kad teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Įmonės likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „RRV“ 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkime tarp kitų išspręstų klausimų taip pat buvo nutarta suteikti įgaliojimus administratoriui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl pripažinimo BUAB „RRV“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto. Už tokį sprendimą balsavo 71,40 procento teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (67-74 b. l., 2 t.). Šio nutarimo pagrindu BUAB „RRV“ bankroto administratorius 2011 m. liepos 27 d. prašymu prašė teismo patvirtinti patikslintą BUAB „RRV“ kreditorių sąrašą ir jų kreditorinius reikalavimus bei pripažinti BUAB „RRV“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto (65-66 b. l., 2 t.).

15Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato ĮBĮ (lot. lex speciali derogat generali) (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

16Apelianto minima aplinkybė, kad teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis, kuria patvirtintas OU Roveel 533 857,71 Lt dydžio reikalavimas bankrutuojančiai įmonei, yra apskųsta apeliacine tvarka, nesudaro pagrindo teigti, jog teismas negalėjo svarstyti ir priimti nutarties pripažinti UAB „RRV“ bankrutavusia įmone ir ją likviduoti. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis faktas taip pat nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį gali būti tvirtinami teismo nutartimi, kuria teismas pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti, ar po to atskirai priimta nutartimi dėl kreditoriaus reikalavimo ar patikslinto reikalavimo. Tokia nutartis gali būti priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-591/2008). Taigi kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, gali būti tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ta aplinkybė, jog buvo paduotas atskirasis skundas dėl vieno iš kreditorių finansinio reikalavimo patvirtinimo, negali būti pakankamas pagrindas atsisakyti pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti ją dėl bankroto, kai yra nustatytos visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, nes tai neatitiktų pagrindinio įmonių bankroto proceso tikslo – kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius (žr. tokias išvadas patvirtinančią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pvz., 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį byloje Nr. 2-2119/2011). Tai, kad dar nebuvo baigtas spręsti apelianto minimas ginčas, susijęs su OU Roveel kreditoriniais reikalavimais, nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiama nutartis apskritai negalėjo būti priimta.

17BUAB „RRV“ 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas suteikti įgaliojimus administratoriui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl pripažinimo BUAB „RRV“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto (67-74 b. l. 2 t.) nėra nuginčytas. Todėl jo pagrindu pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į operatyvumo principą bankroto procese, į ĮBĮ 30 straipsnio nuostatas bei nesant objektyvių įrodymų, jog gali būti sudaryta taikos sutartis, galėjo spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama. Kaip jau paminėta, net ir esant apskųstai teismo nutarčiai dėl OU Roveel patvirtinto kreditorinio reikalavimo bankrutuojančiai įmonei, teismas galėjo spręsti klausimą dėl įmonės likvidavimo. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartį į BUAB „RRV“ kreditorių sąrašą įtraukti Estijos bendrovę OU Roveel su 533 857,71 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimu paliko nepakeistą. Vertinant susiklosčiusią situaciją dėl OU Roveel kreditorinio reikalavimo dydžio, kuris siekia 26,77 procento visų kreditorinių reikalavimų sumos, bei šio subjekto balsų įtaką kreditorių susirinkime spręsti klausimą dėl įmonės likvidavimo, atsižvelgiant į tai, kad nutartis, kuria buvo patvirtintas OU Roveel kreditorinis reikalavimas jau yra įsiteisėjusi, į ĮBĮ 30 straipsnyje numatytų terminų skaičiavimo taisykles, taip pat remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijais, bankroto proceso etapiškumo bei ekonomiškumo ir operatyvumo principais, spręstina, jog šiuo atveju nėra objektyvaus teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama.

18ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 20 straipsnis). Nei ĮBĮ 30 straipsnyje, kuriame nustatyta įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama tvarka, nei apskritai visame įstatymo tekste nėra įtvirtinto ribojimo spręsti dėl įmonės tyčinio bankroto nustatymo ją pripažinus bankrutavusia ir likviduojama. Argumentai dėl duomenų, įgalinančių svarstyti tyčinio bankroto požymių buvimą, gali būti teikiami inicijuojant klausimą dėl tyčinio bankroto nustatymo, bet nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto teiginiai, kad teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, jog nenustatė tyčinio bankroto požymių bei kitų aplinkybių, kliudančių pradėti likvidavimo procedūras, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Be to, aplinkybė, kad bankroto administratorius dar nėra patikrinęs visų sandorių, taip pat neriboja teisės ĮBĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

19R. Š. reikalavimas buvo patvirtintas teismo 2011 m. gegužės 25 d. (116-117 b. l., 2 t), birželio 7 d. bei liepos 1 d. (56 b. l., 2 t.) nutartimis, todėl apeliantas, nesutikdamas su šiais kreditoriniais reikalavimais, turėjo teisę skųsti paminėtas nutartis, kuriose ir buvo spręstas tas klausimas. Apelianto ginčijamoje 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartyje R. Š. 257 238,58 Lt dydžio sumos kreditorinis reikalavimas buvo tik pakartotinai įrašytas pagal jau anksčiau priimtas nutartis dėl šio reikalavimo patvirtinimo, todėl teismui nėra pagrindo laikyti jį neteisėtu ir(ar) nepagrįstu. Be to, apeliantas apskritai nenurodo ir nepateikia įrodymų, kurie leistų abejoti šio reikalavimo pagrįstumu, apsiribodamas deklaratyviais teiginiais.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį dėl BUAB „RRV“ pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama dėl bankroto.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „RRV“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2011 m. liepos 27 d.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi pripažino BUAB... 7. Teismas nurodė, kad 2011 m. vasario 17 d. nutartimi UAB „RRV“ iškelta... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Kreditoriaus AB „Saurix petroleum“ filialo atstovė atskiruoju skundu... 10. Atsakovo BUAB „RRV“ bankroto administratoriaus atstovas atsiliepime prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 12. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Kauno apygardos teismo 2011 m.... 13. ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „RRV“ 2011 m. liepos 22 d.... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos CPK nustatyta... 16. Apelianto minima aplinkybė, kad teismo 2011 m. liepos 7 d. nutartis, kuria... 17. BUAB „RRV“ 2011 m. liepos 22 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas... 18. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės... 19. R. Š. reikalavimas buvo patvirtintas teismo 2011 m. gegužės 25 d. (116-117... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....