Byla 2-2119/2011
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Infigo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria bankroto byloje Nr. B2-944-259/2011 bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Visoda“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta likviduoti ją dėl bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi UAB „Visoda“ iškėlė bankroto bylą; 2010 m. rugsėjo 1 d., 2010 m. lapkričio 2 d., 2010 m. lapkričio 12 d. ir 2011 m. vasario 10 d. nutartimis atitinkamai patvirtino ir patikslino įmonės kreditorių sąrašą, jų finansinius reikalavimus.

5BUAB „Visoda“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo Aurimas Valaitis, remdamasis 2011 m. gegužės 13 d. BUAB „Visoda“ kreditorių susirinkimo posėdžio protokolu, kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas pripažinti BUAB „Visoda“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnis neįpareigoja įmonės likvidavimo klausimo nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, bei į tai, kad jokių ginčų dėl kreditorių finansinių reikalavimų dydžio nėra, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus įgalioto asmens prašymą ir 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi pripažino UAB „Visoda“ bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto. Šia nutartimi teismas taip pat likvidavimo proceso pradžiai patvirtino BUAB „Visoda“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad 2011 m. gegužės 13 d. įvykęs kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Per bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpį pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta, kitokių priemonių išvengti įmonės bankrutavimo nesiimta, įmonės skolos nepadengtos, mokumas neatstatytas. Teismo teigimu, išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (ĮBĮ 30 str.)

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Kreditorius UAB „Infigo“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti BUAB „Visoda“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens prašymą pripažinti BUAB „Visoda“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo, nes pirmosios instancijos teismas klausimą dėl BUAB „Visoda“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, nepranešęs apie teismo posėdį dalyvaujantiems byloje asmenims, ir tokiu būdu suvaržė jų procesines teises: duoti paaiškinimus, teikti argumentus, prieštaravimus (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).
  2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamos nutarties, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, kad pirmosios instancijos teisme posėdžiai turi vykti žodinio proceso tvarka, jei įstatymai nenumato priešingai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-438/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1887/2010).
  3. Pirmosios instancijos teismas negalėjo priimti skundžiamą nutartį, nes Kauno apygardos teisme nėra išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1386-343/2011 pagal UAB „Infigo“ ieškinį, pareikštą atsakovams BUAB „Visoda“ ir „Swedbank“, AB, dėl 2003 m. birželio 9 d. kredito sutarties Nr. 03-017023-IN su vėlesniais pakeitimais bei hipotekos lakštų, sudarytų tarp atsakovų, pripažinimo negaliojančiais. Patenkinus šį ieškinį, iš esmės keistųsi kreditoriaus „Swedbank“, AB, finansinis reikalavimas, nes dėl įkeitimo sandorių sudarymo „Swedbank“, AB, įgijo pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimus iš įkeisto turto, tokiu būdu sumažinant kitų kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą.

10Trečiasis asmuo UAB „Vaučerių bankas“ pateikė teismui atsiliepimą į atsirąjį skundą, prašydamas tenkinti kreditoriaus UAB „Infigo“ atskirąjį skundą. Atsliepimą grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir apeliantas.

11BUAB „Visoda“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atmesti apelianto atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Išdėsto tokius argumentus:

121. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Visoda“ pripažino bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto, nes vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūrą, nutraukiant bylą arba likviduojant bankrutavusią įmonę.

132. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnis neįpareigoja įmonės likvidavimo klausimo nagrinėti žodinio proceso tvarka, ir skundžiamą nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka.

143. Tai, kad teisme nėra išspręsta civilinė byla, kurioje viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė, nėra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį, nes Įmonių bankroto įstatymo normose nenumatytas draudimas tikslinti kreditorių reikalavimus po nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Be to, 2011 m. vasario 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1386-343/2011, teismas UAB „Infigo“ ieškinį paliko nenagrinėtą.

15Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, taip pat pateikė teismui atsiliepimą, prašydamas apelianto atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Išdėsto tokius argumentus:

  1. Įmonių bankroto įstatymas numato teismui teisę bankroto bylos iškėlimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis. Dėl šios priežasties ne tik bankroto bylos iškėlimo klausimo svarstymas, bet ir kitų bankroto byloje iškilusių klausimų svarstymas galimas taip pat rašytinio proceso tvarka.
  2. Įstatymas nenumato pareigos informuoti bylos šalis apie įmonei likvidavimo procedūros taikymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-742/2009, konstatavo, kad nepranešimas apie rašytinio proceso tvarka nagrinėjamą klausimą nėra laikomas procesinių normų pažeidimu ir negali būti laikomas absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu.
  3. UAB „Visoda“ bankroto byla buvo iškelta prieš metus, per minėta laikotarpį nebuvo sudaryta taikos sutartis ir nei vienas iš kreditorių neinicijavo tokios sutarties sudarymo, be to, UAB „Visoda“ nevykdo veiklos ir nėra prielaidų atkurti jos mokumą, todėl kreditorių susirinkimas pagrįstai nutarė siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą.

16Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB, kreipdamasis į teismą su atsiliepimu, prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsliepimą grindžia iš esmės analogiškais argumentais kaip ir „Swedbank“, AB.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria BUAB „Visoda“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, yra pagrįsta ir teisėta.

20CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūrą nustatančios normos įtvirtintos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) VII skirsnyje.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 ir kt.).

22Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo, BUAB „Visoda“ kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Visoda“ likvidavimo procedūros taikymo. Už šį pasiūlymą balsavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 96,15 % visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų. Prieš šį pasiūlymą balsavo tik vienas kreditorius – UAB „Vaučerių bankas“ (b. l. 25-26). Vykdydamas šį kreditoriaus susirinkimo nutarimą, bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu pripažinti BUAB „Visoda“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 3-4). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad yra ĮBĮ 30 straipsnyje nurodytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia, ir nutarė ją likviduoti dėl bankroto (b. l. 49-50).

23Apelianto argumentai, kad nagrinėjamu atveju nutartis pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto negalėjo būti priimta, nes Kauno apygardos teisme nėra išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1386-343/2011 pagal UAB „Infigo“ ieškinį, pareikštą atsakovams BUAB „Visoda“ ir „Swedbank“, AB, dėl kredito sutarties su vėlesniais pakeitimais bei hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, atmestini kaip nepagrįsti. Susipažinus su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pasitvirtino bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens nurodytos aplinkybės, jog teismas civilinėje byloje Nr. 2-1386-343/2011 UAB „Infigos“ ieškinį paliko nenagrinėtą. Tačiau iš Lietuvos informacinės sistemos LITEKO duomenų taip pat matyti, jog 2011 m. balandžio 18 d. UAB „Infigo“ pakartotinai kreipėsi į teismą su tokiu pačiu ieškiniu. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad šis faktas taip pat nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį gali būti tvirtinami teismo nutartimi, kuria teismas pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti, ar po to atskirai priimta nutartimi dėl kreditoriaus reikalavimo ar patikslinto reikalavimo. Tokia nutartis gali būti priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d., 30 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Vadinasi, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, gali būti tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad ta aplinkybė, jog UAB „Infigo“ ieškinys, pareikštas atsakovams BUAB „Visoda“ ir „Swedbank“, AB, nėra išnagrinėtas, negali būti pakankamas pagrindas atsisakyti pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti ją dėl bankroto, ypač kai yra nustatytos visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, nes tai neatitiktų pagrindinio įmonių bankroto proceso tikslo – kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius.

24Apelianto teigimu, skundžiama nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo, nes pirmosios instancijos teismas klausimą dėl BUAB „Visoda“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, nepranešęs apie teismo posėdį dalyvaujantiems byloje asmenims, ir tokiu būdu suvaržė jų procesines teises: duoti paaiškinimus, teikti argumentus, prieštaravimus (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Anot jo, pirmosios instancijos teismas taip pat nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, kad pirmosios instancijos teisme posėdžiai turi vykti žodinio proceso tvarka, jei įstatymai nenumato priešingai - Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-438/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1887/2010. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktika galima remtis tik tais atvejais, kai sutampa bylų ratio decidendi, tai yra konkrečios bylos aplinkybės. Taigi susiklosčiusios teismų praktikos nuostatos gali būti taikomos tik kruopščiai ištyrus visas narinėjamos bylos aplinkybes ir konstatavus, jog šios aplinkybės suponuoja jos taikymą.

25Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti (ĮBĮ 30 str. 2 d.).

26Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo su pasiūlymu pradėti BUAB „Visoda“ likvidavimo procedūrą kreipėsi kreditorių susirinkimo, kuriame dalyvavo ir apeliantas, pavedimu, per bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpį pasiūlymų dėl taikos sutarties sudarymo negauta (nebuvo prašyta pratęsti terminą taikos sutarčiai pateikti), kitokių priemonių išvengti įmonės bankrutavimo nesiimta, įmonės skolos nepadengtos, mokumas neatstatytas, pagrįstai nusprendė pripažinti BUAB „Visoda“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas, nors ir dalyvavo kreditorių susirinkime, tačiau neginčijo nutarimo siūlyti teismui įmonei taikyti likvidavimo procedūrą, o atskirajame skunde taip pat nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo išvados, jog yra visos ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Todėl negalima teigti, kad apeliantas nebuvo informuotas apie pradėtą procedūrą pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Esant tokiai procesinei situacijai pirmosios instancijos teismo padarytas proceso reikalavimo pažeidimas tampa formaliu ir negali būti pripažintas absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo atsižvelgti į apelianto minimas Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, nes jose aptariamos faktinės aplinkybės nesutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis, o iš esmės teisėta ir pagrįsta teismo nutartis negali būti panaikinama vien formaliais pagrindais (CPK 328 str., 329 str. 3 d. 1 p., 338 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos paskelbimo likviduojama dėl bankroto išsprendė teisingai, todėl skundžiamą nutartį palieka nepakeistą (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi UAB „Visoda“... 5. BUAB „Visoda“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad Įmonių bankroto įstatymo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Kreditorius UAB „Infigo“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Trečiasis asmuo UAB „Vaučerių bankas“ pateikė teismui atsiliepimą į... 11. BUAB „Visoda“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Visoda“ pripažino... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto... 14. 3. Tai, kad teisme nėra išspręsta civilinė byla, kurioje viena iš šalių... 15. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB, taip pat pateikė teismui atsiliepimą,... 16. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB, kreipdamasis į teismą su... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria BUAB... 20. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 22. Kaip matyti iš 2011 m. gegužės 13 d. kreditorių susirinkimo protokolo, BUAB... 23. Apelianto argumentai, kad nagrinėjamu atveju nutartis pripažinti įmonę... 24. Apelianto teigimu, skundžiama nutartis turi būti panaikinta dėl absoliutaus... 25. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti,... 26. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą....