Byla 2-2030-514/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui P. A. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 794,22 Lt sumą, kurią sudaro: 750 Lt negrąžintos paskolos, 44,22 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2011-12-20 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kuria šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovui 200 Lt sumą 30 dienų terminui su 11,10 proc. dydžio metine palūkanų norma. Sutartis numato galimybę pasididinti paskolos sumą (pasipildyti paskolą). Atsakovas pasinaudojo šia galimybe – dar pasiskolino (pasipildė paskolą) 2011-12-23 300 Lt suma, 2011-12-28 – 150 Lt suma, 2011-12-29 – 100 Lt suma. Šalys susitarė, kad 2012-01-19 atsakovas grąžins 750 Lt sumą. Ieškovas savo įpareigojimus įvykdė pilnai ir 2011-12-20 pervedė atsakovui 750 Lt. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Todėl vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 750 Lt negrąžintos paskolos. Taip pat remiantis CK 6.874 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c. b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c. b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c. b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.) bei sutarties 7.1. p., atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą - 10,56 proc. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 11,10 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų už laikotarpį nuo 2012-01-20 iki 2012-08-03. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę už nuo 2012-01-20 iki 2012-08-03 pradelstą laikotarpį iš atsakovo priteistina 44,22 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Sutinkamai CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis, ir atsižvelgiant į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, iš atsakovo yra priteistini nuostoliai. Pagal CK 6.249 str. 1 d. į nuostolių sumą yra įskaičiuojamos ne tik turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), bet ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Nurodė, jog ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, per metus sudarantis vidutiniškai 168972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, paskolinantis vidutiniškai 90216577 Lt su vidutine 109,89 proc. metine palūkanų norma ir dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas iškart perskolinantis naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma, taigi dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t. y, neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t. y., patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 44,22 Lt suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laikė ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojančia tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas ieškovo nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir Sutarties 4.4 p., prašė iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – per darbovietės administraciją (CPK 123 str. 3 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011-12-20 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis) prisijungimo būdu pagal standartines SMScredit.lt paskolos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – sutarties bendrosios sąlygos) 2 dalies nuostatas, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 200 Lt kreditą su 121,67 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 218,90 proc.; bendra vartojimo kredito kaina – 20 Lt, nuolaida – 20 Lt) 30 dienų terminui – iki 2012-01-19, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą (bendrą vartojimo kredito gavėjo mokamą sumą – 200 Lt) 2012-01-19. Vėliau atsakovo prašymais, atsakovui suteiktos papildomos kredito sumos: 2011-12-23 – 300 Lt (2011-12-23 sutartis), 2011-12-28 – 150 Lt (2011-12-28 sutartis), 2011-12-29 –100 Lt (2011-12-29 sutartis). Iš viso ieškovas atsakovui paskolino 750 Lt. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.14 punkte nustatyta, kad nusprendus suteikti kreditą, kredito gavėjas sudaro vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją į kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo el. pašto adresu. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 2.17 punktą, kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas arba į banko sąskaitą, kuri yra nurodyta popierinėje kredito paraiškos formoje arba per tarpininką grynaisiais pinigais nedelsiant (ne vėliau kaip per 1 valandą) po vartojimo kredito sutarties sudarymo). Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje esantis ieškovo banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2011-12-20 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 1249698 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 200 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – SMSCredit.lt kredito sutarties Nr. ( - )), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Taip pat iš ieškovo pateikto banko sąskaitos išrašai patvirtina, jog 2011-12-23 ieškovas mokėjimo dokumentu Nr. 1261976 papildomai pervedė į atsakovo banko sąskaitą 300 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – SMSCredit.lt kredito sutarties Nr. ( - ) sumos didinimas), 2011-12-28 mokėjimo dokumentu Nr. 1273240 – papildomai pervedė 150 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – SMSCredit.lt kredito sutarties Nr. ( - ) sumos didinimas) bei 2011-12-29 mokėjimo dokumentu Nr. 1277016 – dar papildomai pervedė 100 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – SMSCredit.lt kredito sutarties Nr. ( - ) sumos didinimas). CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtos palūkanos, byloje nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos ir palūkanų yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 750 Lt negrąžintos paskolos pagal sutartį.

7Ieškovas, be negrąžintos paskolos ir nesumokėtų palūkanų iki kredito grąžinimo termino, vadovaudamasis CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1. p., prašė priteisti iš atsakovo 44,22 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino, pateikė Paaiškinimus dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo. Ieškovas reikalavo iš atsakovo už pradelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-01-20 iki 2012-08-03 sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 10,56 proc. (bendra kredito metinė norma 11,10 proc.), skaičiuotiną tiek nuo negrąžintos paskolos sumos, tiek nuo priskaičiuotų palūkanų (2011-12-29 sutarties specialiosios sąlygos), t. y., 44,22 Lt dydžio palūkanas už 197 pradelstas atsiskaityti dienas. CK 6.261 str. nustatyta, kad skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas. Sutarties 7.1. p. šalys susitarė, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos (2011-12-29 sutarties specialiųjų sąlygų 10,56 proc.) yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas po kredito grąžinimo termino yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinos atsakovui paskaičiuotos 44,22 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2012-01-20 iki 2012-08-03 už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (CK 6.261 str., 6.874 str. 1 d.).

8Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

9Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 54 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 – 286 str.,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš P. A. 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) (217 Eur) negrąžintos paskolos, 44,22 Lt (keturiasdešimt keturis litus 22 ct) (12 Eur) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) (15 Eur) bylinėjimosi išlaidų UAB „4finance“.

13Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

14pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai