Byla 2-658-259/2013
Dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant V. N., dalyvaujant ieškovo UAB „SSPC-Klaipėda“ atstovui advokatui E. J., atsakovo UAB „Mitnija“ atstovei advokatei R. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SSPC-Klaipėda“ ieškinį atsakovui UAB „Mitnija“ dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“ dokumentinio proceso tvarka pateikė teismui ieškinį (1 b.l. 4-9), kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Mitnija“ 205318,80 Lt rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 552,62 Lt delspinigių už termino įvykdyti prievolę praleidimą, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo 205871,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalių sudarytos 2007-11-29 Statybos darbų rangos sutarties pagrindu atsakovas vykdė prekybos centro „Banginis“, esančio Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, statybas. Per statybos darbų garantinį terminą paaiškėjus, jog dalis statybos rangos darbų buvo atlikta su trūkumais – netinkamai veikia šalčio mašinos ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3; laša vanduo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, ieškovas reikalavo atsakovo statybos darbų trūkumus pašalinti, o šiam tai padaryti atsisakius, ieškovas prašo teismo priteisti išlaidas, kurias ieškovas patyrė dėl rangos darbų trūkumų šalinimo, ieškovui patelkus trečiuosius asmenis.

3Kauno apygardos teismas 2012-01-12 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Mitnija“ ieškovui UAB „SSPC-Klaipėda“ 205318,80 Lt rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 552,62 Lt delspinigių už termino įvykdyti prievolę praleidimą, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo 205871,42 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2553,- Lt žyminio mokesčio (1 b.l. 132-134).

4Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2012-01-12 preliminaraus sprendimo prašydamas preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo visas atsakovo bylinėjimosi išlaidas (2 b.l. 4-12). Prieštaravimai grindžiami šiais argumentais.

 1. Ieškovas, pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, piktnaudžiauja procesu, nes siekia išvengti detalesnio situacijos ir su byla susijusių klausimų išsiaiškinimo bei užkirsti kelią pasirengti bylos nagrinėjimui bendra tvarka, kai sudaromos sąlygos išsiaiškinti visas tinkamam bylos išnagrinėjimui svarbias aplinkybes.
 2. Atsakovas ieškovui yra pateikęs Sutartinių prievolių laidavimo draudimo polisą, išduotą UADB „PZU Lietuva“ 3923703,20 Lt sumai, pagal kurio sąlygas draudikas atsako už tiesioginių nuostolių atlyginimą kaip ir draudėjas (atsakovas), ir draudėjui (atsakovui) neįvykdžius savo įsipareigojimų ar juos įvykdžius netinkamai, įsipareigoja, gavęs Užsakovo vadovo raštišką reikalavimą, sumokėti pagal Sutartį priklausančias sumokėti sumas ir įsipareigoja atsakyti. Todėl, esant Sutartinių prievolių laidavimo draudimui, ieškovas be pagrindo pareiškė ieškinį atsakovo atžvilgiu, nes ieškovas, veikdamas sąžiningai, turi pasinaudoti pateiktu laidavimu. Tik tuo atveju, jeigu laiduotojas būtų atsisakęs padengti ieškovo turėtas išlaidas, ieškovas teismine tvarka galėtų reikalauti tokių išlaidų priteisimo. Atsakovas taip pat nurodo, kad pateikus laidavimą, kurį ieškovas priėmė, atsakovas įgijo teisę atsisakyti ar nevykdyti savo sutartinių prievolių, kurių įvykdymą ieškovas galėjo realizuoti laiduotojo sąskaita. Todėl, atsakovo įsitikinimu, ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, o atsakovu byloje turi būti įtrauktas ir laiduotojas UADB „PZU Lietuva“ (CPK 45 str.).
 3. Ieškovas yra praleidęs sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą pareikšti reikalavimams dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimą priteisimo, nes CK 6.667 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Esant garantiniam terminui taip pat taikoma CK 6.667 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad kai apie trūkumus buvo pareikšta per garantinį terminą (kaip yra ir šiuo atveju), ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareikšimo apie trūkumus dienos.

5Atsakovas pabrėžia, jog ieškovas dar 2009-07-16 atsakovui pareiškė apie aptiktus su šaldymo mašinų veikimu susijusius trūkumus, nurodydamas juos pašalinti iki 2009-07-21. Ieškovo pretenzijos atsakovui buvo pakartotos ir vėliau 2009-08-04 informaciniu raštu. Vadinasi, nuo 2009-07-16 prasidėjo CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas, kuris baigėsi 2010-07-16. Tokiu būdu ieškovas galimai pažeistas savo teises ėmėsi ginti praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo šių teisių pažeidimo nustatymo, t.y. 2012-01-05 pareiškė ieškinį teisme. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas ženkliai praleido ieškinio senaties terminą, todėl atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį ir vien dėl šios priežasties ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

 1. Prieštaraudamas dėl ieškovo reikalavimų dėl išlaidų už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimo atlyginimo esmės, atsakovas pažymi, kad vėdinimo, kondicionavimo darbai buvo atliekami 2008 m. birželio-rugsėjo mėnesiais ir šie darbai ieškovo buvo priimti be jokių pastabų. Šaldymo mašinų darbai nėra priskiriami prie paslėptų darbų, todėl bet kokie trūkumai ar neatitikimai laikytini akivaizdžiais, t.y. tokiais dėl kurių pretenzijos turėjo būti pareikštos darbų priėmimo metu. Atsakovas taip pat akcentuoja, kad darbai buvo atlikti nenukrypstant nuo projektinės dokumentacijos ar norminių aktų nustatytų reikalavimų. Šioms aplinkybėms patvirtinti atsakovas prašo išreikalauti iš ieškovo eilę techninio projekto ir darbo projektų dokumentų, kuriuose yra parašai „pritariu statyti“ ir antspaudai „taip pastatyta“, ir statybos darbų žurnalą šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei elektros darbų dalyje, nes tik gavęs minėtą dokumentaciją atsakovas galės detaliau įvertinti ieškovo reikalavimų pagrįstumą ir pateikti savo išsamius prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir teismo priimto preliminaraus sprendimo nepagrįstumo.

6Atsakovas, cituodamas Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, nesutikimą su pareikštu ieškiniu ir preliminariu teismo sprendimu grindžia ir tuo, jog užsakovas, priimdamas pagal sutartį atliktus darbus, apie trūkumus, kuriuos galėjo ir turėjo pastebėti normaliai priimdamas darbus, turėjo nurodyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose, o to nepadaręs, nebegali trūkumų faktu remtis vėliau, jeigu sutartyje nėra numatyta tokia užsakovo teisė. Rangos sutarties 16.4 punkte numatyta, kad po objekto priėmimo akto pateikimo dienos užsakovas turi atlikti apžiūrą bei surašyti defektų sąrašą (aktą), nurodant esminius ir neesminius trūkumus ir/ar priimti darbus, arba atsisakyti pasirašyti aktą, jeigu yra esminių trūkumų, arba priimti objektą su esminiais trūkumais. Be to, sutarties 8.2 punktas numato, kad užsakovas paskiria techninį prižiūrėtoją, kuris užsakovo pavedimu vykdo statybos darbų patikrinimą ir kontrolę. Užsakovo nurodyti trūkumai, jeigu jie gali būti pripažinti trūkumais, yra akivaizdūs ir galėjo būti nustatyti tiek darbų atlikimo metu, tiek objekto priėmimo metu, todėl užsakovas ir jį atstovavęs techninę priežiūrą vykdęs subjektas prisiėmė visą su tuo susijusią riziką.

 1. Ieškovo užsakymu eksperto L. U. atlikta ekspertizė nėra tinkamas įrodymas byloje, nes ji yra šališka, surašyta vienašaliu ieškovo užsakymu, suformuluota siekiant dirbtinai sudaryti pagrindą ieškinio reikalavimui, todėl laikytina nepagrįsta ir neteisėta. Be to, ekspertizė buvo atlikta po to, kai jau buvo pašalinti tariami rangos darbų trūkumai, todėl ekspertizė yra fiktyvi. Ekspertizė buvo atliekama ne vasarą, o rudens pabaigoje, todėl jos išvada, jog „ekspertizės metu nustatyta, kad kai vasarą šaldymo agregatai veikia maksimaliu galingumu, atsijungia automatiniai išjungėjai“, yra melaginga. Be to, ekspertizė atlikta ne pagal sutarties sąlygas. Tokiu būdu teismas neturi pagrindo remtis ieškovo pateiktu ekspertizės aktu, o byloje esant poreikiui spręsti klausimus, kuriems reikalingos specialios mokslo ir technikos žinios, teismas turėtų skirti nešališką ekspertizę (CPK 212 str.).
 2. Atsakovas nurodo, kad iš 2007-11-29 Statybos rangos sutarties matyti, kad Objekto techninio projekto jis nerengė, t.y. neatliko pastato projektavimo darbų, o rangos darbus atliko laikydamasis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto ir užsakovo jam pateikto, ekspertų patikrinto techninio projekto, pagal kurį išduotas statybos leidimas, todėl atsakovas nėra atsakingas už projektinius sprendinius. Atsakovas 2007-11-29 Statybos rangos sutartimi, be prievolių susijusių su statybos rangos darbais, įsipareigojo pagal jam pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą, t.y. atlikti tolesnius projektavimo darbus, kurie reikalingi Objekto statybos darbams atlikti (Sutarties 1.1, 2.3. punktai). Būtent atsižvelgiant į nurodytas nuostatas turi būti aiškinama ir ieškovo nurodoma Sutarties 2.4 punkto nuostata, kad rangovas per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo nurodys užsakovui pastebėtus techninio projekto trūkumus ir organizuos bei užtikrins šių neatitikimų pašalinimą. Šiuo atveju negalima teigti, kad atsakovas prisiėmė atsakomybę už techninio projekto klaidas, nes rangovas jam Sutarties pasirašymo metu pateiktą projektą peržiūrėti įsipareigojo atsižvelgdamas į tai, kad jis turės nurodyti techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus, kurie trukdytų vykdyti darbo projekto parengimo, t.y. tolesnio projektavimo, prievolę. Visiškai neprotinga būtų teigti (CK 1.5 str.), kad atsakovas per 10 darbo dienų prisiėmė prievolę iš naujo patikrinti techninio projekto sprendinių atitikimą teisės aktų reikalavimams, kas iš esmės reiškia techninio projekto darbų pakartotinį vykdymą, kuris šiuo atveju truko daugiau kaip 6 mėnesius. Tuo labiau, kad atsakovui buvo pateiktas profesionalių projektuotojų parengtas, užsakovo ir jo paskirto techninio prižiūrėtojo patvirtintas, projekto ekspertizę praėjęs techninis projektas, pagal kurį jau buvo išduotas statybos leidimas, kas reiškia, kad projekte nebegali būti likę neatitikimų teisės aktų keliamiems reikalavimams. Atsakovas taip pat akcentuoja, jog atsakovas ir ieškovas 2007-11-29 pasirašė Susitarimą dėl teisių ir pareigų perėmimo, pagal kurį, atsakovas perėmė ne Projektuotojo, o užsakovo teises ir pareigas pagal 2007-04-11 Projektavimo darbų rangos sutartį, sudarytą tarp ieškovo (užsakovo) ir projektuotojų UAB „Andrijauskas ir partneriai“ ir UAB „Archikadas“. Atsakovui Perleidimo susitarimu nebuvo ir negalėjo būti perduotos Projektuotojo teisės ir pareigos, nes ne atsakovas atliko techninio projekto rengimo darbus, ne atsakovas gavo už juos pinigus (Sutarties 1, 2 p.), todėl ir negalėjo perimti atsakomybės už kito asmens, šiuo atveju Projektuotojo, atliktus veiksmus ir parengtą autorinį kūrinį. Dėl nurodytų priežasčių nėra jokio pagrindo kelti atsakovo civilinės atsakomybės klausimų dėl galimai netinkamai parengto techninio projekto sprendinių.
 3. Atsakovas nurodo, kad ieškovo įrodinėjamos su šaldymo mašinų veikimu susijusios trūkumų šalinimo išlaidos yra nepagrįstai didelės. Lyginant ieškovo pateiktą darbų sąmatą su atsakovo specialistų parengta palyginamąja lokaline sąmata, akivaizdu, jog ieškovo pasamdyto rangovo trūkumams šalinti atliktų darbų kainos nepagrįstai didelės. Todėl bet koks kainų perviršis turi būti dengiamas paties ieškovo sąskaita.
 4. Nėra pagrindo atlyginti ieškovo išlaidas, kurias jis patyrė sumokėdamas UAB „Baltic Facility Managment“ ir L. U., kadangi šios išlaidos nėra būtinos, priverstinės ir protingos. CK 6.258 straipsnio 4 dalis nustato, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė, (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu, kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę. Sutarties 8.10 punkte šalys buvo susitarusios dėl eksperto paskyrimo procedūros, sąlygų ir tvarkos. Šiuo atveju tokia ekspertizė nebuvo atlikta, todėl ieškovo vienašališkai užsakytų ekspertizės ar projekto valdymo paslaugų išlaidos negali būti reikalaujamos atlyginti. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad projekto valdymo išlaidos yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijusios su defektu šalinimu. Tuo labiau, kad ieškovas pateikė tik atliktų darbų aktą, tačiau nepateikė sutarčių, kurių pagrindu jos atliktos, todėl tokios išlaidos nelaikytinos įrodytomis ir pagrįstomis.
 5. Atsakovas nurodo, kad į prašomą priteisti nuostolių sumą ieškovas negalėjo įtraukti PVM, nes tokia teisės aiškinimo ir taikymo praktika suformuota LAT 2006-06-07 nutartyje Nr.3K-3-381/2006.
 6. Atsakovas nurodo, kad dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje atsakovas nekaltas, nes po objekto perdavimo ieškovui sugadinimai žiemos sodo stogo įlajų zonoje atsirado dėl nenuvalyto sniego. Ieškovo pavedimu šiuos sugadinimus 2010 m. šalino, dangą naujai įrenginėjo ir taisė UAB „Infasta“, dėl kurios darbų trūkumų ir atsirado dabartiniai nesandarumai žiemos sodo stogo skardinėje dangoje.
 7. Atsakovas nurodo, kad ieškovo turėtos išlaidos (šalinant nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM 1, ŠAM 2 ir ŠAM 3 sujungimuose su ortakiais bei vėdinimo sistemų sujungimuose su ortakiais, per kuriuos lietaus vanduo patenka į patalpas; nesandarumus „Senukų“ žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje; tvarkant „Senukų statybų duonos“ polikarbonatinės stogo dangos įtrūkimus, praleidžiančius vandenį) yra nepagrįstai didelės, nėra detalizuotos. Todėl ieškovas įpareigotinas pateikti UAB „Euroinstal“ atliktų 3 ortakių vamzdynų sandūrų hermetizuojant išorines siūles remonto darbų detalizavimą. Tik šios detalizacijos pagrindu bus galima spręsti klausimą, ar yra poreikis prašyti teismo skirti ekspertizę dėl atliktų darbų būtinumo, techninio pagrįstumo, atitikimo projektinei dokumentacijai bei verčių pagrįstumo įvertinimo.
 8. Atsakovas nesutinka, kad jis turi atlyginti ieškovo išlaidas, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą, nes šios išlaidos nėra būtinos, priverstinės ir protingos. CK 6.258 straipsnio 4 dalis nustato, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė, (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu, kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę. Nėra jokių įrodymų, kad projekto valdymo išlaidos yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijusios su defektu šalinimu.
 9. Atsakovas nurodo, kad į prašomą priteisti nuostolių sumą ieškovas negalėjo įtraukti PVM, nes tokia teisės aiškinimo ir taikymo praktika suformuota LAT 2006-06-07 nutartyje Nr.3K-3-381/2006.

7Nagrinėjant bylą 2013 03 29 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo išdėstytą poziciją, papildomai paaiškino, jog ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų, bylos medžiagoje yra įrodymai, kad šalčio mašinos turėjo būti pastatytos 155 kw galingumo, kad jos pastatytos yra nurodoma 3 t., b.l. 96. Iš byloje esančio priėmimo tinkamu naudoti komisijos akto matyti, kad komisija tikrino ir projektinę dokumentaciją, galingumai yra nurodyti ant šalčio mašinų ir tai yra akivaizdu, Mitnija darbus atliko tinkamai. Pirmiausia buvo pakloti kabeliai, o po to sumontuotos šalčio mašinos. Jei ir buvo pristatytos galingesnės šalčio mašinos, užsakovas turėjo apie ja žinoti.Nėra pagrindo teigti, kad rangovas turėjo žinoti, kad pateiktos šaldymo mašinos neužtikrins reikiamo galingumo.

8Ieškovas atsiliepimu į prieštaravimus prašo preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais (2 t. b.l. 64-72),

 1. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog ieškovas, pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, piktnaudžiauja procesu ir siekia išvengti detalesnio situacijos ir su byla susijusių klausimų išsiaiškinimo bei užkirsti kelią pasirengti bylos nagrinėjimui bendra tvarka, kuri sudarytų sąlygas išsiaiškinti visas tinkamam bylos išnagrinėjimui svarbias aplinkybes.

9Ieškovas akcentuoja, kad šioje byloje ieškinio dalykas - piniginiai reikalavimai dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą atlyginimo, pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškovas pagal CPK 424-430 straipsnį turėjo procesinę teisę reikšti reikalavimus dokumentinio proceso tvarka. Be to, dokumentinio proceso tvarka nagrinėjant bylą yra sudarytos visos procesinės galimybės tinkamam ir teisingam bylos išnagrinėjimui (atsakovas gali pateikti prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo; prie prieštaravimų pateikti bet kokias įrodinėjimo priemones, numatytas CPK 177 straipsnyje; ieškovas turi teisę pateikti atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus bei pateikti naujus įrodymus), o galutinis sprendimas byloje priimamas tik išnagrinėjus bylą teismo posėdyje (CPK 430 str.). Taigi, ir dokumentiniame procese yra sudarytos visos procesinės galimybės teisingai išnagrinėti bylą.

 1. Atsakovas, teigdamas, kad pateikęs draudiko UADB „PZU Lietuva“ laidavimą, jis įgijo teisę atsisakyti ar nevykdyti savo sutartinių prievolių, kylančių iš 2007-11-29 Statybos darbų rangos sutarties, netinkamai aiškina laidavimo sampratą.

10CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, kad laidavimas yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų.

11Prievolių įvykdymo užtikrinimas – tai civilinė teisinė priemonė, kuri suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, tačiau neatleidžianti skolininko nuo pagrindinės prievolės vykdymo. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Taigi laidavimas padidina tikimybę, kad prievolė kreditoriui bus įvykdyta, nes, skolininkui jos neįvykdžius, kreditorius gali savo reikalavimą pareikšti laiduotojui. Tačiau tai nereiškia, kad skolininko, už kurį laiduojama, prievolės, kylančios iš pagrindinės sutarties, kreditoriui baigiasi, ar skolininkas gali atsisakyti savo pagrindinės prievolės arba jos nevykdyti. Laidavimas yra papildoma prievolė, užtikrinanti pagrindinės prievolės įvykdymą, bet ne pagrindinę prievolę pakeičianti prievolė. Todėl net ir tuo atveju, kai skolininko pagrindinės prievolės kreditoriui įvykdymą, laidavimu užtikrinimo laiduotojas, kreditorius nepraranda reikalavimo teisės į skolininką ir gali reikalauti prievolės įvykdymo tiek iš skolininko ar iš laiduotojo atskirai, tiek iš jų abiejų kartu. Tai kreditoriaus pasirinkimo teisė.

12Antra, UADB „PZU Lietuva“ laidavimas buvo terminuotas, t.y. jis galiojo iki 2011-02-09 Tai matyti iš draudiko UADB „PZU Lietuva“ 2009-02-02. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo poliso PZULT Nr.-1060193 ir 2009-02-02. Garantinio laikotarpio laidavimo (Laidavimo rašto) Nr.1060193. CK 6.88 straipsnis numato, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Taigi, šiuo metu laidavimas jau yra pasibaigęs, todėl atsakovo prieštaravimų argumentai, jog į bylos nagrinėjimą atsakovu turi būti įtrauktas laiduotojas UADB „PZU Lietuva“, nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįsti.

133. Atsakovas neteisingai aiškina, kad pagal CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas reikalavimui atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas vienerių metų ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo to momento, kai užsakovas (ieškovas) 2009-07-16 pranešė rangovui (atsakovui) apie šaldymo mašinų veikimo trūkumus ir pareikalavo juos pašalinti iki 2009-07-21, todėl jis baigėsi 2010-07-16.

14CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuojamas tik ieškinio senaties terminas, taikomas reikalavimams, kylantiems dėl atliktų rangos darbų trūkumų, ir tai, kada paprastai prasideda ieškinio senaties terminas nurodytiems reikalavimams, kai yra nustatytas garantinis terminas. Tačiau kitų ieškinio senaties instituto klausimų šios teisės normos nereglamentuoja. Todėl šioje byloje nustatant ieškinio senaties pradžios momentą būtina įvertinti tai, jog pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį užsakovas (ieškovas), nustatęs atliktų rangos darbų trūkumus, savo pasirinkimu turi teisę reikšti vieną iš šioje straipsnio dalyje įtvirtintų reikalavimų rangovui (atsakovui): 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Šių reikalavimų pobūdis (neatlygintinai pašalinti trūkumus; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas) savo esme yra skirtingas, todėl užsakovas negali jų reikšti tuo pačiu metu. Tačiau, jeigu užsakovas pareikalauja neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą, o rangovas tai padaryti aiškiai atsisako, užsakovas po rangovo atsisakymo turi kelias savo teisių gynimo alternatyvas: arba kreiptis su ieškiniu į teismą dėl rangovo įpareigojimo neatlygintinai pašalinti trūkumus, arba reikšti rangovui kitus reikalavimus, numatytus CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose. Vadinasi, užsakovas, reikalavęs rangovo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, gali pradėti reikšti rangovui kitus reikalavimus (atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas) tik tada, kai sužino, kad rangovas neatlygintinai darbų trūkumų nepašalins. Todėl ir ieškinio senatis šiems reikalavimams, kai užsakovas pirmiausiai reikalavo rangovo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, gali prasidėti tik po to, kai rangovas atsisako neatlygintinai pašalinti atliktų rangos darbų trūkumus.

15Be to, sprendžiant apie reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties pradžią, būtina atsižvelgti ir į tai, jog užsakovas teisę į trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimą įgyja tik tada, kai realiai patiria išlaidas, t.y. trūkumus pašalina savo sąskaita (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji ieškinio senaties termino pradžios taisyklė numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Tai ir suprantama, nes ieškinio senatis negali prasidėti anksčiau nei įgyjama teisė pareikšti ieškinį. Todėl CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl senaties termino pradžios reikalavimui dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo turi būti aiškinamos ir taikomos ne paraidžiui, o įvertinant šio reikalavimo specifiką, t.y. kad užsakovo teisė į ieškinį dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo atsiranda tik tada, kai jis realiai pašalina trūkumus savo sąskaita. Taigi, CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties terminas objektyviai prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas.

16Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus reikalavimo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties pradžios ypatumus, ieškovas taip pat pažymi, jog 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 punkte numatyta, kad jeigu Rangovas nepašalina Objekto statybos darbų defektų ar trūkumų, paaiškėjusių garantinio laikotarpio metu, per Užsakovo raštu nurodytą pagrįstą techniškai įmanomą terminą, Užsakovas gali trūkumus pašalinti pats arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti. Šis sutarties punktas įpareigojo ieškovą (užsakovą), garantiniu laikotarpiu paaiškėjus atliktų darbų trukumams, pirmiausiai kreiptis į rangovą raštu, kad pastarasis per nurodytą terminą pašalintų paaiškėjusius darbų trūkumus ar defektus. Taigi pagal sutarties sąlygas užsakovas pirmiausiai turėjo reikšti rangovui reikalavimą neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Kito reikalavimo (atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.) užsakovas, nepasinaudojęs teise reikalauti neatlygintinio trūkumų pašalinimo, pagal sutartį reikšti negalėjo. Todėl ir dėl šios priežasties 2009-07-16, kai užsakovas rangovo pareikalavo neatlygintinai pašalinti šaldymo mašinos ŠAM 2 veikimo trūkumus, negalėjo prasidėti ieškinio senatis kitam savarankiškam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, nes tuo metu užsakovas iš viso negalėjo pareikšti tokio reikalavimo.

17Taip pat ieškovas akcentuoja, kad pats atsakovas nurodo, jog ieškovas ir po 2009-07-16 reiškė rangovui pretenzijas dėl neatlygintino šaldymo mašinų veikimo trūkumų, susijusių su per plonų elektros kabelių paklojimu, pašalinimu (2009-08-04 informacinis raštas). Rangovas (atsakovas) tik 2010-08-23 raštu Nr.1-6-403 „Dėl šalčio mašinų elektros kabelių“ vienareikšmiškai ir aiškiai informavo Užsakovą (ieškovą), kad nurodytų darbų be papildomo apmokėjimo neatliks, nes elektros kabelių montavimo darbai atlikti remiantis patvirtintais darbo projekto brėžiniais Nr.AZ-601-DP-LE-E11 ir Nr.AZ-601-DP-LE-E10. Šis atsakovo raštas rodo, kad jis neneigė ieškovo nurodytų aplinkybių dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų, tačiau aiškiai patvirtino, kad jis nesiims veiksmų pats juos neatlygintinai ištaisyti ar kitaip pašalinti, nes jis rangos darbus atliko pagal darbo projekto brėžinius, todėl jam negali būti taikoma atsakomybė už netinkamos kokybės darbą. Tik gavęs aiškų rašytinį atsakymą, kad rangovas neketina tenkinti užsakovo reikalavimo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, susijusius su netinkamu šaldymo mašinų veikimu, užsakovas, vadovaudamasis 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 punktu, suteikiančiu užsakovui teisę trūkumus, kurių neatlygintinai nepašalino rangovas (atsakovas), pašalinti pačiam arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti, 2011-04-18 raštu Nr.02-07-14 „Dėl šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3“ informavo rangovą, kad trūkumams šalinti pasitelks trečiuosius asmenis ir reikalaus iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ir kitus nuostolius. Vadinasi, ieškovas, nepraėjus metams nuo to momento, kai 2010-08-23 buvo informuotas apie rangovo atsisakymą neatlygintinai šalinti trūkumus, pasirinko kitą savo teisės gynimo būdą ir 2011-04-18 informavo rangovą, kad pašalins trūkumus savo sąskaita bei reikalaus trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas išlaidas dėl šaldymo mašinų trūkumų šalinimo patyrė 2011 m. gegužės – lapkričio mėnesiais, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. gegužės mėnesį ir 2012-01-05, kai buvo pateiktas ieškinys teismui, nebuvo pasibaigęs.

18Net tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą, ieškovas mano, jog yra svarbios priežastys jį atnaujinti (CK 1.131 str. 2 d.). Ieškovas nuosekliai siekia įgyvendinti užsakovo teisę į rangovo atliktų darbų trūkumų pašalinimą, tačiau to nepavyko padaryti iki šiol dėl nuo ieškovo nepriklausančių priežasčių (atsakovas atsisakė neatlygintinai pašalinti darbų trūkumus; tinkamo rangovo darbų trūkumų pašalinimui parinkimas pareikalavo nemažai laiko ir darbo sąnaudų; kreiptis į teismą reikalaujant atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas užsakovas galėjo tik tada, kai savo sąskaita realiai pašalino nurodytus trūkumus).

194. Ieškovas neginčija, kad iš rangovo yra priėmęs atliktus darbus ir pasirašęs darbų bei Objekto priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose nėra pastabų dėl šaldymo mašinų sumontavimo ar įrengimo trūkumų, todėl nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo pateikti atsakovo prašomų dokumentus, kurie įrodytų, kad statybos darbus ieškovas priėmė nenurodydamas jų trūkumų. Tačiau ieškovas nesutinka, kad nurodytiems trūkumams paaiškėjus per garantinį laikotarpį, užsakovas negali reikšti reikalavimų rangovui dėl atliktų darbų trūkumų pašalinimo.

20CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalyse yra ne imperatyvia, o dispozityvia forma suformuluota užsakovo teisinė elgsena atliekant pagal rangos sutartį atliktų darbų priėmimą ir atitinkamai aptartos užsakovo elgsenos teisinės pasekmės. Šių teisės normų taikymo pagrindu atsakovas akcentuoja, kad ieškovas (užsakovas), priimdamas pagal 2007-11-29 rangos sutartį atliktus darbus, privalėjo pastebėti ir nurodyti atliktų darbų, susijusių su šaldymo mašinomis, trūkumus priėmimo-perdavimo aktuose. Kadangi ieškovas to nepadarė, tai jis negali remtis trūkumų faktu. Tačiau ieškovas pabrėžia, jog dispozityvus CK 6.662 straipsnio 3 dalies pobūdis lemia, kad pagal šią teisės normą užsakovo teisės reikšti pretenzijas dėl rangos darbų trūkumų ribojimas galimas tik tada, kai šalių sudaryta sutartis nenustato ko kita. Pagal 2007-11-29 rangos sutarties 13.4 punktą rangovas atsako už visų statybos darbų trūkumų ištaisymą, kurie gali paaiškėti per garantinį laikotarpį. Taigi, esant šalių susitarimui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusių darbų trūkumus, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju užsakovui nenurodžius trūkumų, jis nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, neatsižvelgiant į tai trūkumai akivaizdūs ar ne.

21Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, jog šaldymo mašinų sumontavimo trūkumai (pakloti per ploni elektros kabeliai) yra akivaizdūs. Šaldymo mašinų sumontavimo Objekte, kurį pagal rangos sutartį pastatė atsakovas, paskirtis – užtikrinti, kad karštuoju metų laikotarpiu būtų šaldomos visuomeninės paskirties objekto patalpos ir juose būtų tinkamos sąlygos dirbti darbuotojams bei lankytis klientams. Atsižvelgiant į tai, jog Objekto perdavimas-priėmimas vyko 2008 m. rudenį, kai atmosferos temperatūra Lietuvos klimatinėmis sąlygomis nėra aukšta, todėl buvo apsunkinta galimybė fiksuoti galimus šaldymo mašinų veikimo trūkumus Objekto priėmimo metu, todėl tik karštojo sezono metu (2009 m.) paaiškėję šaldymo mašinų veikimo trūkumai, kilę dėl per plonų elektros kalbelių paklojimo, turi būti vertinami kaip nebuvę akivaizdūs Objekto pridavimo metu. Be to, šaldymo mašinų veikimo trūkumai paaiškėjo ne per vieną dieną, o tik tam tikrą laikotarpį lauke esant ypač aukštai temperatūrai ir šaldymo mašinoms dirbant visu pajėgumu. Todėl nei šaldymo mašinų sumontavimo metu, nei darbų priėmimo metu, nebuvo jokių techninių galimybių atlikti šaldymo mašinų veikimo bandymus, tokiomis sąlygomis, kokios yra karštuoju metu laiku lauke esant daugiau nei 30 C0 laipsnių karščio temperatūrai.

225. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo nurodo, kad ekspertizę atliko reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo. Ekspertizės akte yra pateiktos išsamios ir argumentuotos išvados kodėl karštuoju metų laikotarpiu šaldymo mašinų automatiniai išjungėjai atsijungdavo. Be to, paties šaldymo mašinų netinkamo veikimo fakto (jų atsijunginėjimo karštuoju metų laikotarpiu) ir priežasties kodėl tai vyksta rangovas niekada neginčijo, tačiau atsisakė šį trūkumą neatlygintinai pašalinti tik dėl to, jog jo nuomone, tai yra ne rangovo, kuris šaldymo mašinas ir elektros kabelius sumontavo pagal darbo projektą, parengtą pagal užsakovo pateiktą techninį projektą, darbo trūkumas, o užsakovo pasamdyto projektuotojo, parengusio techninį projektą, darbo trūkumas. Todėl atsakovo byloje dėstoma pozicija, kad ekspertizės akte padaryta išvada, jog šaldymo mašinos karštuoju metų laikotarpiu netinkamai veikė dėl per plonų elektros kalbelių yra nepagrįsta, visiškai prieštarauja atsakovo (rangovo) pozicijai, kuria jis buvo išdėstęs, atsisakydamas šalinti darbų trūkumus. Kad ekspertizės išvados pagrįstos, patvirtina ir tai, jog po to, kai šalinant šaldymo mašinų veikimo trūkumus 2011 m. pavasarį buvo pakloti papildomi elektros kabeliai, 2011 m. karštojo sezono laikotarpiu jokių šaldymo mašinų veikimo sutrikimų nebebuvo. Ta aplinkybė, kad ekspertizę atliko ne pagal 2007-11-29 Rangos sutarties 8.10 punkte nustatytą tvarką paskirtas ekspertas, nepaneigia ekspertizės akto, kaip rašytinio įrodymo byloje, vertės.

23Ieškovas nesutinka, kad atsakovas (rangovas) ieškovo (užsakovo) atžvilgiu nėra atsakingas už techninio projekto sprendinius. Šalių 2007-11-29 sudarytos Statybos darbų rangos sutarties 2.4 punkte numatyta, jog rangovas patvirtina, jog turėjo galimybę susipažinti su Techniniu projektu iki Sutarties pasirašymo. Peržiūrėjęs techninį projektą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos Rangovas nurodys Užsakovui pastebėtus Techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus Užduočiai, Bendriesiems reikalavimams, Objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams bei organizuos ir užtikrins jų pašalinimą. Pagal šią sutarties nuostatą atsakovas (rangovas) įsipareigojo nurodyti techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus Užduočiai, Bendriesiems reikalavimams, Objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams ir organizuoti bei užtikrinti jų pašalinimą. Ši sutarties sąlyga aiški ir vienareikšmiška, rangovas, kaip savo srities profesionalas, kurio veikla statybų verslas, įsipareigojo nurodyti visus techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus bei organizuoti ir užtikrinti jų pašalinimą. Be to, tą pačią dieną, kai buvo sudaryta užsakovo ir rangovo Statybos darbų rangos sutartis, jie 2011-11-29 sudarė Susitarimą dėl teisių ir pareigų perėmimo, pagal kurį užsakovas nuo susitarimo pasirašymo dienos perdavė, o teisių perėmėjas (rangovas) perėmė visas užsakovo teises ir pareigas, kylančias iš 2007-04-11. Projektavimo sutarties, ir tapo Projektavimo sutarties šalimi, išskyrus pareigą atsiskaityti pagal projektavimo sutartį. Vadinasi, nuo šio susitarimo sudarymo rangovas (atsakovas), o ne ieškovas (užsakovas), laikytinas projektavimo sutarties šalimi. Ieškovo (užsakovo) nuo Susitarimo dėl teisių ir pareigų perėmimo sudarymo momento nebesieja jokie sutartiniai santykiai, išskyrus pareigą atsiskaityti, su kita Projektavimo sutarties šalimi. Ieškovas, nebūdamas Projektavimo sutarties šalimi, negali reikšti jokių reikalavimų, kylančių iš Projektavimo sutarties galimai netinkamo vykdymo. Tik rangovą (atsakovą), kuris yra perėmęs iš užsakovo teises ir pareigas pagal Projektavimo sutartį, su kita Projektavimo sutarties šalimi sieja sutartiniai santykiai, todėl tik jis ir gali reikšti reikalavimus kitai sutarties šaliai dėl galimai netinkamo sutarties vykdymo.

246. Atsakovo argumentai, jog su šaldymo mašinų veikimu susijusių trūkumų šalinimo išlaidos yra nepagrįstai didelės, atmestini, nes šiuo argumentu atsakovas (rangovas) iš esmės neginčija ieškovo patirtų išlaidų fakto, o tik mano, kad trūkumų šalinimo sąnaudos (kaštai) yra nepagrįstai didelės. Ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų dydis įrodytas – rašytiniais įrodymais. Todėl nurodytas atsakovo argumentas iš esmės vertintinas kaip atsakovo teigimas, kad ieškovas turėjo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti defektus, tačiau pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas. Būtent tokią patirtų trūkumų šalinimo išlaidų dydžio nustatymo praktiką formuoja kasacinės instancijos teismas (LAT 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr.3K-3-575/2008).

257. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis neturi atlyginti ieškovo išlaidų, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-03-25 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą. Nurodytos išlaidos yra patvirtintos rašytiniais įrodymais. O, kaip jau minėta, pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti ieškovo išlaidų nepagrįstumą galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas.

26Dėl tų pačių priežasčių atsakovas turi atlyginti ieškovui ir ekspertizės atlikimo išlaidas. Be to, net ir pripažinus, kad ekspertizės išlaidos nėra tiesiogiai susiję su atliktų darbų trūkumų šalinimu, jas atsakovas turi atlyginti ieškovui kitu pagrindu, t.y. kaip ieškovo turėtas išlaidas, kurios buvo būtinos ir pagrįstos įrodyti ieškinio pagrįstumą (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

278. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad į prašomą priteisti nuostolių sumą ieškovas negalėjo įtraukė PVM, nes atsakovo cituojamoje LAT 2006-06-07 nutartyje Nr.3K-3-381/2006 suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika negali būti taikoma šioje byloje. Atsakovo nurodytos kasacinio teismo išnagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra visiškai skirtingos, todėl nurodytoje kasacinio teismo nutartyje pateikti išaiškinimai neturi precedentinės galios nagrinėjamoje byloje. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje spręsta dėl draudimo išmokos už eismo įvykyje sugadintą automobilį, o nagrinėjamoje byloje – dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo; kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje dėl draudimo išmokos dydžio spręsta pagal Transporto priemonių draudimo taisykles, pagal kurias nuostoliu dėl transporto priemonės sugadinimo laikomos tiesiogiai dėl draudžiamojo įvykio reikalingos minimalios išlaidos transporto priemonei suremontuoti, atsižvelgiant į nustatytus transporto priemonės nusidėvėjimo koeficientus, o nagrinėjamoje byloje – darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydis nustatomas pagal sumą, kurią reikia išleisti, norint pašalinti darbų trūkumus. Atsakovo įvardytos kasacinio teismo išnagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi visiškai skiriasi, nes toje byloje buvo nagrinėtas iš draudimo civilinių teisinių santykių kilęs ginčas dėl draudimo išmokos mokėjimo draudėjui ir jos dydžio, o šioje byloje sprendžiamas iš rangos teisinių santykių kilęs ginčas dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo ir jų dydžio nustatymo, todėl atsakovo nurodytoje byloje suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo praktika negali būti remiamasi dabar nagrinėjamoje byloje.

289. Ieškovas nurodo, kad 2011-04-01 įvykusio pasitarimo tarp UAB „Baltic RED Management“, teikiančios turto valdymo paslaugas UAB „SSPC-Klaipėda“, ir Rangovo atstovų protokole užfiksuota, jog rangovas įsipareigojo per 2011 m. balandžio mėnesį apžiūrėti ir pašalinti nesandarumus „Senukų“ žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje (protokolo klausimas Nr. 3). Atsakovas pripažino minimus darbo trūkumus ir įsipareigojo juos pašalinti per 2011 m. balandžio mėnesį, tačiau per nustatytą terminą to nepadarė, todėl turi atlyginti ieškovui pastarojo turėtas trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). Be to, ieškovas pažymi, kad ieškovas nėra gavęs atsakovo 2011-04-13 rašto „Dėl „Senukų“ žiemos sodo skardinėje dangoje pastebėtų nesandarumų objekte PC „Banginis“ Šilutės pl. 35, Klaipėda“, kuriame nurodoma, jog nesandarumai yra ne UAB „Mitnija“ garantiniai įsipareigojimai, o ieškovo samdyto rangovo, įrenginėjusio sienelę, pažeistą nuo susikaupusio sniego, darbo trūkumai, todėl ieškovas dėl defektų ištaisymo turi kreiptis į sienelės remonto darbus atlikusį rangovą.

2910. Pasisakydamas dėl atsakovo argumentų, susijusių su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, trūkumų šalinimo išlaidų dydžiu, ieškovas pažymi, kad nurodytas atsakovo argumentas iš esmės vertintinas kaip atsakovo teigimas, jog ieškovas turėjo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti defektus, tačiau pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas.

3011. Ieškovas taip nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis neturi atlyginti ieškovo išlaidų, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą. Nurodytos išlaidos yra patvirtintos ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais. O, kaip jau minėta, nurodytas atsakovo argumentas iš esmės vertintinas kaip atsakovo teigimas, kad ieškovas turėjo mažesnėmis sąnaudomis pašalinti defektus, tačiau pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas.

3112. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas nepagrįstai į prašomų priteisti išlaidų sumą įtraukė PVM. Toks teisės aiškinimas ir taikymas nėra pagrįstas kasacinio teismo praktika, nes atsakovo nurodoma LAT praktika šioje byloje netaikytina.

32Nagrinėjant bylą 2013 03 29 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas iš esmės pakartojo tuos pačius argumentus, kurie išdėstyti ieškinyje ir atsiliepime į prieštaravimus, papildomai pateikė rašytinius paaiškinimus dėl ekspertizės akto pirmuoju klausimu, paaiškino, jog vertinant eksperto išvados pagrįstumą ir teisinę reikšmę, pažymėtina, jog šaldymo agregatų prijungimo prie elektros tinklo darbo trūkumų pobūdis yra vienas iš būtinų faktinės sudėties, kuriai esant užsakovas netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, požymių. Todėl šio fakto įrodinėjimas yra teismo, o ne ekspertų kompetencija. Dėl to eksperto išvada teismui neturi privalomosios galios, o yra tik prielaida teisinei išvadai. Dėl nurodytos priežasties eksperto išvada pirmuoju klausimu teismui neturi privalomosios galios, o gali būti tik prielaida teisinei išvadai

33Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2012-01-12 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

34Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalis sieja statybos rangos teisiniai santykiai, ieškovas yra užsakovas, o atsakovas rangovas. 2007-11-29 užsakovas UAB „SSPC“ ir rangovas UAB „Mitnija“ (atsakovas) sudarė statybos darbų rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis) dėl prekybos centro „Banginis“, esančio Šilutės pl. 35, Klaipėdoje (toliau – objektas), statybos (1 t. b.l. 12-47). Rangos sutarties 22.3 punktas numatė, kad užsakovui perleidus nuosavybės teises į objektą, užsakovo teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, nuo to momento, kai objekto naujasis savininkas įgyja nuosavybės teisę į objektą, automatiškai pereina naujajam savininkui. Ginčo objektas buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti 2008 10 16 (2 t b.l 19-22). Nustatyta, kad 2008-12-24 pirkimo pardavimo sutartimi užsakovas UAB „SSPC“ pardavė objektą ieškovui UAB „SSPC-Klaipėda“, o 2008-12-31 pasirašė objekto perdavimo-priėmimo aktą (1 t b.l.48-57), todėl pastarajam perėjo visos užsakovo teisės pagal 2007-11-29 Rangos sutartį.

35Šioje byloje užsakovas (ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“) pareiškė reikalavimus rangovui (atsakovui UAB „Mitnija“) dėl statybos rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Vieno reikalavimo, kurio suma 172425,- Lt, faktiniu pagrindu nurodomos aplinkybės, susiję su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamo veikimo trūkumų šalinimu. Kito reikalavimo, kurio suma 33446,42 Lt, faktiniu pagrindu nurodomos aplinkybės, susiję su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, pašalinimu.

36Šių reikalavimų faktinis pagrindas skirtingas, todėl teismas dėl kiekvieno jų pasisakys atskirai.

37Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį

38Teismas sprendžia, kad atsakovas neteisingai aiškina, kad pagal CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatas reikalavimui atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas vienerių metų ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo to momento, kai užsakovas (ieškovas) 2009-07-16 pranešė rangovui (atsakovui) apie šaldymo mašinų veikimo trūkumus ir pareikalavo juos pašalinti iki 2009-07-21, todėl jis baigėsi 2010-07-16.

39CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuojamas tik ieškinio senaties terminas, taikomas reikalavimams, kylantiems dėl atliktų rangos darbų trūkumų, ir tai, kada paprastai prasideda ieškinio senaties terminas nurodytiems reikalavimams, kai yra nustatytas garantinis terminas. Tačiau kitų ieškinio senaties instituto klausimų šios teisės normos nereglamentuoja. Todėl šioje byloje nustatant ieškinio senaties pradžios momentą būtina įvertinti tai, jog pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį užsakovas (ieškovas), nustatęs atliktų rangos darbų trūkumus, savo pasirinkimu turi teisę reikšti vieną iš šioje straipsnio dalyje įtvirtintų reikalavimų rangovui (atsakovui): 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Šių reikalavimų pobūdis (neatlygintinai pašalinti trūkumus; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas) savo esme yra skirtingas, todėl užsakovas negali jų reikšti tuo pačiu metu. Tačiau, jeigu užsakovas pareikalauja neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą, o rangovas tai padaryti aiškiai atsisako, užsakovas po rangovo atsisakymo turi kelias savo teisių gynimo alternatyvas: arba kreiptis su ieškiniu į teismą dėl rangovo įpareigojimo neatlygintinai pašalinti trūkumus, arba reikšti rangovui kitus reikalavimus, numatytus CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose. Vadinasi, užsakovas, reikalavęs rangovo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, gali pradėti reikšti rangovui kitus reikalavimus (atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas) tik tada, kai sužino, kad rangovas neatlygintinai darbų trūkumų nepašalins. Todėl ir ieškinio senatis šiems reikalavimams, kai užsakovas pirmiausiai reikalavo rangovo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, gali prasidėti tik po to, kai rangovas atsisako neatlygintinai pašalinti atliktų rangos darbų trūkumus.

40Be to, sprendžiant apie reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties pradžią, būtina atsižvelgti ir į tai, jog užsakovas teisę į trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimą įgyja tik tada, kai realiai patiria išlaidas, t.y. trūkumus pašalina savo sąskaita (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji ieškinio senaties termino pradžios taisyklė numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Tai ir suprantama, nes ieškinio senatis negali prasidėti anksčiau nei įgyjama teisė pareikšti ieškinį. Todėl CK 6.667 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl senaties termino pradžios reikalavimui dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo turi būti aiškinamos ir taikomos ne paraidžiui, o įvertinant šio reikalavimo specifiką, t.y. kad užsakovo teisė į ieškinį dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo atsiranda tik tada, kai jis realiai pašalina trūkumus savo sąskaita. Taigi, CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties terminas objektyviai prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas.

41Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus reikalavimo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties pradžios ypatumus, teismas taip pat pažymi, jog 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 (1 t. b.l. 33, 34) punkte numatyta, kad jeigu Rangovas nepašalina Objekto statybos darbų defektų ar trūkumų, paaiškėjusių garantinio laikotarpio metu, per Užsakovo raštu nurodytą pagrįstą techniškai įmanomą terminą, Užsakovas gali trūkumus pašalinti pats arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti. Šis sutarties punktas įpareigojo ieškovą (užsakovą), garantiniu laikotarpiu paaiškėjus atliktų darbų trukumams, pirmiausiai kreiptis į rangovą raštu, kad pastarasis per nurodytą terminą pašalintų paaiškėjusius darbų trūkumus ar defektus. Taigi pagal sutarties sąlygas užsakovas pirmiausiai turėjo reikšti rangovui reikalavimą neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Kito reikalavimo (atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.) užsakovas, nepasinaudojęs teise reikalauti neatlygintinio trūkumų pašalinimo, pagal sutartį reikšti negalėjo. Todėl ir dėl šios priežasties 2009-07-16 (2 t. b.l. 25), kai užsakovas rangovo pareikalavo neatlygintinai pašalinti šaldymo mašinos ŠAM 2 veikimo trūkumus, negalėjo prasidėti ieškinio senatis kitam savarankiškam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, nes tuo metu užsakovas iš viso negalėjo pareikšti tokio reikalavimo.

42Taip pat teismas įvertina tą aplinkybę, kad pats atsakovas nurodo, jog ieškovas ir po 2009-07-16 reiškė rangovui pretenzijas dėl neatlygintino šaldymo mašinų veikimo trūkumų, susijusių su per plonų elektros kabelių paklojimu, pašalinimu (2009-08-04 informacinis raštas, 2 t. b.l.26). Rangovas (atsakovas) tik 2010-08-23 raštu Nr.1-6-403 „Dėl šalčio mašinų elektros kabelių“ (1 t. b.l. 61) vienareikšmiškai ir aiškiai informavo Užsakovą (ieškovą), kad nurodytų darbų be papildomo apmokėjimo neatliks, nes elektros kabelių montavimo darbai atlikti remiantis patvirtintais darbo projekto brėžiniais Nr.AZ-601-DP-LE-E11 ir Nr.AZ-601-DP-LE-E10. Šis atsakovo raštas rodo, kad jis neneigė ieškovo nurodytų aplinkybių dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų, tačiau patvirtino, kad jis nesiims veiksmų pats juos neatlygintinai ištaisyti ar kitaip pašalinti, nes jis rangos darbus atliko pagal darbo projekto brėžinius, todėl jam negali būti taikoma atsakomybė už netinkamos kokybės darbą. Tik gavęs aiškų rašytinį atsakymą, kad rangovas neketina tenkinti užsakovo reikalavimo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, susijusius su netinkamu šaldymo mašinų veikimu, užsakovas, vadovaudamasis 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 punktu, suteikiančiu užsakovui teisę trūkumus, kurių neatlygintinai nepašalino rangovas (atsakovas), pašalinti pačiam arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti, 2011-04-18 raštu Nr.02-07-14 „Dėl šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3“ informavo rangovą, kad trūkumams šalinti pasitelks trečiuosius asmenis ir reikalaus iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ir kitus nuostolius (1 t. b.l. 62). Vadinasi, ieškovas, nepraėjus metams nuo to momento, kai 2010-08-23 buvo informuotas apie rangovo atsisakymą neatlygintinai šalinti trūkumus, pasirinko kitą savo teisės gynimo būdą ir 2011-04-18 informavo rangovą, kad pašalins trūkumus savo sąskaita bei reikalaus trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Ieškovas išlaidas dėl šaldymo mašinų trūkumų šalinimo patyrė 2011 m. gegužės – lapkričio mėnesiais, todėl vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. gegužės mėnesį, pateikiant ieškinį teisme 2012 01 10 (1 t. b.l. 4), terminas nebuvo pasibaigęs.

43Tarp šalių nėra ginčo, kad per statybos darbų garantinį terminą, nustatytą CK 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir Rangos sutarties 13.2 punkte (1 t. b.l. 33, 34) administratorius UAB „YIT Technika“ 2009-07-16 elektoriniu laišku ir 2009-08-04 Informaciniu raštu kreipėsi į rangovą UAB „Mitnija“ (2 t. b.l. 25, 26), kuriuose, be kita ko, nurodoma, jog karštą vasaros dieną šaldymo mašinų įvadiniai automatai, kurie pagal savo techninius parametrus skirti mažesnei elektros srovei, nei numatyta šaldymo mašimų vardinė srovė, neatlaiko apkrovos ir atjungia šaldymo mašinas; be to, elektros kabelių, kuriais šaldymo mašinos prijungtos prie objekto elektros tinklo, skerspjūvis yra per mažas. Iš nurodytų rašytinių įrodymų turinio matyti, kad užsakovas reikalavo rangovo neatlygintinai pašalinti rangos darbo trūkumus (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog su ieškovu (užsakovu) susijęs asmuo (objekto administratorius UAB „YIT Technika“) pirmą kartą pareiškė atsakovui (rangovui) apie su šaldymo mašinų veikimu susijusius trūkumus ir reikalavo juos neatlygintinai pašalinti 2009-07-16. Atsakovui nurodytų trūkumų nepašalinus iki 2009-07-21, t.y. termino, kuris nurodytas 2009-07-16 elektroniniame laiške, adresuotame rangovui, objekto administratorius UAB „YIT Technika“ 2009-08-04 raštu dar kartą kreipėsi į rangovą UAB „Mitnija“, reikalaudamas nurodyti datas iki kada rangovas įsipareigoja sutvarkyti per garantinį laikotarpį paaiškėjusius defektus (2 t. b.l. 26). Atsakovas 2010-08-23 raštu Nr.1-6-403 Dėl šalčio mašinų elektros kabelių, atsakydamas į UAB „Baltic RED Managment“ (dabartinis pavadinimas – UAB Baltic RED“), teikiančios ieškovui turto valdymo paslaugas, reikalavimą neatlygintinai pakloti po vieną elektros kabelį Cu 5x120 mm2, tai padaryti atsisakė ( 1 t b.l. 61). Ieškovas su atsakovo atsisakymu neatlygintinai pakloti papildomus elektros kabelius nesutiko, savo nesutikimo motyvus išdėstė 2011-04-18 rašte Nr.02-07-14 Dėl šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3, kuriuo taip pat informavo atsakovą, kad jam atsisakius šalinti statybos darbų defektus ir trūkumus, susijusius su šalčio mašinomis, ieškovas, vadovaudamasis Rangos sutarties 13.7 punktu, pasitelkęs į pagalbą trečiuosius asmenis, pradėjo šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 defektų šalinimo darbus ir informavo, jog reikalaus atsakovo atlyginti visas trūkumų šalinimo išlaidas ir kitus nuostolius.

44Vertindamas nustatytas aplinkybes atsakovo argumentų kontekste, kad nuo 2009-07-16, kai ieškovas pirmą kartą pareiškė pretenzijas atsakovui dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų, prasidėjo CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas šaldymo mašinų veikimo trūkumams pašalinti, todėl jis baigėsi 2010-07-16, o ieškovas, 2012-01-05 pareiškęs ieškinį teisme dėl statybos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo, yra praleidęs ieškinio senaties terminą, teismas sprendžia, jog su šiais atsakovo argumentais nėra pagrindo sutikti.

45CK 6.667 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Esant garantiniam terminui taip pat taikoma CK 6.667 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad kai apie trūkumus buvo pareikšta per garantinį terminą (kaip yra ir šiuo atveju), ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Teismas pabrėžia, kad CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalys skirtos reglamentuoti tik ieškinio senaties termino trukmę, taikomą reikalavimams, kylantiems dėl atliktų rangos darbų trūkumų, ir momentą, kuriuo paprastai prasideda ieškinio senaties terminas nurodytiems reikalavimams pareikšti, kai yra nustatytas garantinis terminas. Kitų ieškinio senaties instituto klausimų šios teisės normos nereglamentuoja.

46Kaip teisingai pažymi ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, šioje byloje nustatant ieškinio senaties pradžios momentą būtina įvertinti tai, jog pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalį užsakovas (ieškovas), nustatęs atliktų rangos darbų trūkumus, savo pasirinkimu turi teisę reikšti šioje straipsnio dalyje įtvirtintus reikalavimus rangovui (atsakovui): 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Šių reikalavimų pobūdis (neatlygintinai pašalinti trūkumus; atitinkamai sumažinti darbų kainą; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas) savo esme yra skirtingas, todėl užsakovas negali jų reikšti vienu metu. Tačiau, jeigu užsakovas pareikalauja neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą, o rangovas tai padaryti aiškiai atsisako, po rangovo atsisakymo užsakovui neužkertamas kelias reikšti kitus reikalavimus, numatytus CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, arba kreiptis su ieškiniu į teismą dėl rangovo įpareigojimo neatlygintinai pašalinti trūkumus.

47Sprendžiant ar tokiu atveju, kai rangovas aiškiai atsisako neatlygintinai pašalinti darbo trūkumus, užsakovas kitiems reikalavimams, numatytiems CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, pareikšti arba kreiptis su ieškiniu į teismą dėl rangovo įpareigojimo neatlygintinai pašalinti trūkumus, nėra praleidęs 6.667 straipsnio 1 dalyje reikalavimams dėl atliktų darbų trūkumų nustatyto sutrumpinto vienerių metų ieškinio senaties termino, būtina vadovautis bendromis ieškinio senaties nutraukimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, nes rangos ar statybos rangos teisiniams santykiams skirtos teisės normos ieškinio senaties nutraukimo klausimo nereglamentuoja. CK 1.130 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinio senaties terminą nutraukia skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo nuo 2009-07-16 iki 2010-08-23 vyko susirašinėjimas ir bendravimas sprendžiant šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežasčių nustatymo ir trūkumų šalinimo klausimus. Užsakovo ir rangovo pastovūs santykiai aiškinantis šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastis ir neatlygintino trūkumų pašalinimo klausimą, teismo vertinimu, ieškovui leido pagrįstai manyti, kad šalys pasieks abiems šalims priimtiną susitarimą dėl trūkumų pašalinimo, todėl ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų neatlygintino pašalinimo iki 2010-08-23, kai atsakovas aiškiai raštu pareiškė ieškovui, kad atsisako neatlygintinai pašalinti šaldymo mašinų veikimo trūkumus, buvo nutrauktas. Todėl teismas sprendžia, kad nuo 2010-08-23 ieškovui iš naujo prasidėjo ieškinio senaties terminas reikšti rangovui reikalavimą dėl neatlygintino trūkumų pašalinimo. Dėl nurodytų priežasčių atsakovo argumentai, kad ieškovo reikalavimui dėl statybos darbų trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų veikimu, šalinimo išlaidų atlyginimo ieškinio senaties terminas baigėsi 2010-07-16, kai praėjo vieneri metai nuo pirmojo pareiškimo atsakovui dėl neatlygintino trūkumų pašalinimo, yra nepagrįsti.

48Kartu teismas pažymi, jog sprendžiant kada prasidėjo byloje pareikšto ieškovo reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų veikimu, šalinimo išlaidas ieškinio senatis, būtina įvertinti ir tai, jog užsakovas teisę į trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimą įgyja tik tada, kai realiai patiria išlaidas, t.y. trūkumus pašalina savo sąskaita (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji ieškinio senaties termino pradžios taisyklė numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Vadinasi, CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ieškinio senaties terminas objektyviai prasideda tik tada, kai užsakovas faktiškai patiria nurodytas išlaidas.

49Nustatinėdamas ieškinio senaties termino pradžios momentą ieškovo reikalavimui dėl statybos darbų trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų veikimu, šalinimo išlaidų atlyginimo, teismas, be anksčiau išdėstytų motyvų, taip pat įvertina 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 punkto sąlygas, kuriose numatyta, kad jeigu rangovas nepašalina objekto statybos darbų defektų ar trūkumų, paaiškėjusių garantinio laikotarpio metu, per užsakovo raštu nurodytą pagrįstą techniškai įmanomą terminą, užsakovas gali trūkumus pašalinti pats arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti. Šis sutarties punktas įpareigojo ieškovą (užsakovą), garantiniu laikotarpiu paaiškėjus atliktų darbų trukumams, pirmiausiai kreiptis į rangovą raštu, kad pastarasis per nurodytą terminą pašalintų paaiškėjusius darbų trūkumus ar defektus. Taigi pagal sutarties sąlygas užsakovas pirmiausiai privalėjo reikšti rangovui reikalavimą neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Kito reikalavimo (atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.) užsakovas, nepasinaudojęs teise reikalauti neatlygintinio trūkumų pašalinimo, pagal sutartį reikšti negalėjo. Todėl ir dėl šios priežasties 2009-07-16, kai užsakovas rangovo pareikalavo neatlygintinai pašalinti šaldymo mašinų veikimo trūkumus, negalėjo prasidėti ieškinio senatis kitam savarankiškam reikalavimui atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, nes tuo metu užsakovas iš viso negalėjo pareikšti tokio reikalavimo.

50Kaip jau minėta, teismas nustatė, kad gavęs aiškų rašytinį 2010-08-23 atsakymą, jog rangovas neketina tenkinti užsakovo reikalavimo neatlygintinai pašalinti atliktų darbų trūkumus, susijusius su netinkamu šaldymo mašinų veikimu, užsakovas, vadovaudamasis 2007-11-29 Statybos rangos darbų sutarties 13.7 punktu, suteikiančiu užsakovui teisę trūkumus, kurių neatlygintinai nepašalino rangovas (atsakovas), pašalinti pačiam arba pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti, 2011-04-18 raštu Nr.02-07-14 Dėl šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 informavo rangovą, kad trūkumams šalinti pasitelks trečiuosius asmenis ir reikalaus iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas ir kitus nuostolius (1 t. b.l. 62-63).

51Kadangi teisme ieškinys atsakovui buvo pateiktas 2012 01 10 (1 t. b.l. 4), teismas konstatuoja, jog ieškinio senaties terminų ieškovas nėra praleidęs. Dėl atsakovo prašymas taikyti ieškinio senaties terminą ir tuo teisiniu pagrindu atmesti ieškinį nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

52Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimą

53Nuo to momento, kai atsakovas 2010-08-23 užsakovui aiškiai išreiškė atsisakymą neatlygintinai pašalinti šaldymo mašinų veikimo trūkumus, nepraėjus metams ieškovas pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą ir 2011-04-18 informavo rangovą, kad pašalins trūkumus savo sąskaita bei reikalaus trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2011-03-25 sudarė su UAB „Elpreka“ Statybos rangos darbų atlikimo sutartį, pagal kurią vykdytojas UAB „Elpreka“ įsipareigojo už 131600,- Lt neįskaitant PVM, užsakovui UAB „SSPC-Klaipėda“ priklausančiame prekybos centre „Banginis“, esančiame Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, ant stogo, užsakovo nurodytoje vietoje, suprojektuoti ir pakloti šaldymo mašinoms ŠAM-1, ŠAM-2, ŠAM-3 varinius kabelius 5x120 mm2 pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo nurodymus, įskaitant, bet neapsiribojant stogo atstatymo darbus į prieš tai buvusią padėtį ( 1 t. b.l. 64-68). Per 2011 m. balandžio mėnesį atliktus darbus užsakovas (ieškovas) priėmė ir už juos sumokėjo sutartyje nurodytą sumą (1 t. b.l. 69-72). Teismo vertinimu nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovas trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų veikimu, pirmąsias šalinimo išlaidas patyrė neanksčiau kaip 2011 m. balandžio mėnesį, todėl ir vienerių metų ieškinio senaties terminas ieškovo reikalavimui atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas prasidėjo ne anksčiau kaip 2011 m. balandžio mėnesį. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas, 2012-01-05 pareikšdamas teisme ieškinį, kuriuo reikalauja per garantinį terminą nustatytų statybos darbų trūkumų, susijusių su šaldymo mašinų veikimu, pašalinimo išlaidų atlyginimo, ieškinio senaties termino nėra praleidęs.

54Teismas taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, kad užsakovas (ieškovas), vėdinimo, kondicionavimo darbus, atliktus 2008 m. birželio-rugsėjo mėnesiais, priėmęs ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose nenurodęs darbų trūkumų ar darbų priėmimo metu nepareiškęs pastabų dėl jų kokybės, taip pat paskyręs techninį prižiūrėtoją, kuris užsakovo pavedimu vykdė statybos darbų patikrinimą ir kontrolę, nebegali trūkumų faktu remtis po darbų ir objekto priėmimo, nes prisiėmė visą su tuo susijusią riziką.

55Ieškovas (užsakovas) neginčija, kad pasirašė objekto techniniame ir darbų projektuose, be to, iš rangovo priėmė atliktus darbus ir pasirašė darbų bei objekto priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose nėra pastabų dėl šaldymo mašinų sumontavimo ar įrengimo projektų ir darbų trūkumų, todėl vadovaudamas CPK 187 straipsniu, teismas sprendžia, kad ieškovas pripažįsta faktą, jog projektus ir rangovo (atsakovo) atliktus darbus priėmė be jokių pastabų ar trūkumų nurodymo. Teismas tačiau laiko, kad ieškovas (užsakovas) darbų priėmimo metu nenurodęs darbų trūkumų, nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu jie paaiškėja per garantinį laikotarpį. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005). CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalyse dispozityvia forma suformuluota užsakovo teisinė elgsena atliekant pagal rangos sutartį atliktų darbų priėmimą ir atitinkamai aptartos užsakovo elgsenos teisinės pasekmės. Dispozityvus CK 6.662 straipsnio 3 dalies pobūdis lemia, kad pagal šią teisės normą užsakovo teisės reikšti pretenzijas dėl rangos darbų trūkumų ribojimas galimas tik tada, kai šalių sudaryta sutartis nenustato ko kita. Šalių pasirašytos 2007-11-29 Rangos sutarties 13.4 punktas numato (1 t. b.l. 33, 34), kad rangovas atsako už visų statybos darbų trūkumų ištaisymą, kurie gali paaiškėti per garantinį laikotarpį. Tai beje numato ir CK 6.697 straipsnis. Todėl teismas daro išvadą, jog esant šalių susitarimui ir įstatyminiam imperatyvui dėl rangovo pareigos šalinti per garantinį laikotarpį paaiškėjusių darbų trūkumus, net darbų priėmimo metu užsakovui nenurodžius trūkumų, jis nepraranda teisės remtis trūkumų, nustatytų per garantinį laikotarpį, faktu.

56Be to, teismas nemano, jog šaldymo mašinų sumontavimo trūkumai (pakloti per ploni elektros kabeliai, jungiantys šaldymo mašinas su objekto elektros tinklu; sumontuoti įvadiniai automatai, kurie pagal savo techninius parametrus skirti mažesnei elektros srovei) yra akivaizdūs, todėl turėjo ir galėjo būti nustatyti darbų priėmimo ar objekto priėmimo metu. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose nustatytą reglamentavimą užsakovo pareiga yra apžiūrėti ir priimti atliktą darbą; atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus; užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas turi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau nei normali daikto apžiūra, tikrinti, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). 2007-11-29 šalių sudarytos Rangos sutarties 16 punktas, skirtas objekto priėmimui, taip pat nenumatė, užsakovo pareigos atliekant objekto priėmimą atlikti daugiau nei objekto apžiūrą ir surašyti defektų aktą nurodant esminius ir neesminius trūkumus (Sutarties 16.4 punktas).

57Objekto perdavimas priėmimas ieškovui (užsakovui) vyko 2008 m. rudenį. Visiems žinoma, kad šiuo metų laikotarpiu atmosferos temperatūra Lietuvoje nebūna labai aukšta, todėl suprantama, kad objekto perdavimo-priėmimo metu atliekant apžiūrą galėjo būti įsitikinta tik šaldymo mašinų veikimu, bet ne jų sumontavimo ir veikimo patikimumu ekstremaliomis sąlygomis, kai lauko temperatūrą yra aukštesnė nei 30 C0 laipsnių ir šaldymo mašinos dirba maksimalia apkrova. Byloje nėra ginčo, kad šaldymo mašinos objekto perdavimo-priėmimo metu veikė, o jų eksploatacijos problemų (įvadiniai automatai jas pradėjo atjunginėti nuo objekto elektros energijos tiekimo tinklo) kilo tik tada, kai 2009 m. prasidėjo karštasis metų sezonas ir lauke ne vieną dieną laikėsi daugiau kaip 30 C0 laipsnių karščio ir šaldymo mašinos dirbo maksimaliu apkrovimu. Teismo vertinimu, nurodytos objektyvios priežastys, o ne tai, jog užsakovas netinkamai atliko savo pareigas priimdamas objektą, lėmė, kad šaldymo mašinų sumontavimo ir veikimo trūkumai nustatyti ne objekto ir darbų perdavimo-priėmimo metu, o paaiškėjo vėliau per garantinį laikotarpį. Todėl teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad šaldymo mašinų sumontavimo ir veikimo trūkumai yra akivaizdūs ir turėjo bei galėjo būti ieškovo nurodyti objekto ir darbų perdavimo-priėmimo aktuose.

58Teismas taip pat pažymi, jog statybos darbų trūkumų akivaizdumas yra vertinamasis požymis, kurį gali nustatyti tik teismas. Vertindamas ar už šaldymo mašinų sumontavimo trūkumus ir veikimo sutrikimus užsakovo (ieškovo) atžvilgiu yra atsakingas rangovas (atsakovas), sumontavęs šaldymo mašinas, kabelius ir įvadinius automatus pagal techninį projektą, ar projektuotojas, rengęs techninį projektą, teismas nustatė, jog 2007-04-11 UAB „SSPC“ (sutartyje vadinamas užsakovu), iš kurios ieškovas yra įsigijęs objektą, ir UAB „Andrijauskas ir partneriai“ (sutartyje vadinamas Architektūrinės dalies vykdytoju) bei UAB „Archikadas“ (sutartyje vadinamas vykdytoju) sudarė objekto projektavimo darbų rangos sutartį (2 t. b.l. 39-46). Pagal šią sutartį vykdytojas UAB „Archikadas“ įsipareigojo, vadovaudamasis sutartimi, projektavimo užduotimi, konkurso sąlygomis ir priešprojektiniais pasiūlymais parengti objekto techninį projektą, darbo projektą bei kitą privalomą projektinę dokumentaciją, pateikti parengtą techninį projektą ir darbo projektą tvirtinti užsakovui, organizuoti techninio projekto, darbo projekto bei kitos projektinės dokumentacijos suderinimą kompetentingose valstybinės valdžios ir vietos savivaldos institucijose, gauti statybos leidimą objekto statybai, koreguoti techninį projektą, darbo projektą bei kitą projektinę dokumentaciją, atlikti objekto projektavimo darbų valdymą, projekto vykdymo (autorinę) priežiūrą, taip pat teikti užsakovui kitas šioje sutartyje nustatytas paslaugas (Sutarties 2.1. punktas). 2007-11-29 Susitarimu dėl teisių ir pareigų perėmimo UAB „SSPC“ perdavė teisių perėmėjui UAB „Mitnija“ (atsakovui), kuris tampo Projektavimo sutarties šalimi, visas užsakovo teises ir pareigas, kylančias iš 2007-04-11 Projektavimo sutarties, išskyrus mokėjimą, nurodytą susitarimo 2 punkte (Sutarties 1 p.) (2 t. b.l.38).

59Teismas todėl sutinka su ieškovo UAB „SSPC-Klaipėda“ argumentais, kad nuo šio susitarimo sudarymo atsakovas (rangovas pagal 2007-11-29 Statybos rangos sutartį), perėmęs visas užsakovo teises pagal 2007-04-11 Projektavimo sutartį, o ne ieškovas (užsakovas pagal 2007-11-29 Rangos sutartį), perleidęs atsakovui visas teises pagal Projektavimo sutartį, laikytinas projektavimo sutarties šalimi – užsakovu. Todėl ieškovas, nuo 2007-11-29 nebebūdamas 2007-04-11 Projektavimo sutarties šalimi, nebegali reikšti vykdytojui (projektuotojui) jokių reikalavimų, kylančių iš Projektavimo sutarties. Be to, sprendžiant kas laikytinas objekto projektuotoju ieškovo atžvilgiu, būtina įvertinti ir 2007-11-29 Rangos sutarties, kuri sudaryta tą pačią dieną kaip ir Susitarimas dėl teisių ir pareigų perėmimo pagal projektavimo sutartį, sąlygas. Pagal 2007-11-29 Statybos darbų rangos sutarties 2.4 punktą atsakovas (rangovas) patvirtino, jog turėjo galimybę susipažinti su techniniu projektu iki sutarties pasirašymo ir įsipareigojo, peržiūrėjęs techninį projektą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos nurodyti užsakovui (ieškovui) pastebėtus techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus užduočiai, bendriesiems reikalavimams, objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams bei organizuoti ir užtikrinti jų pašalinimą.

60Atsakovas nurodo, jog Rangos sutarties 2.4 punktą reikia aiškinti kartu su Rangos sutarties 2.3 punktu, pagal kurį rangovas (atsakovas) įsipareigojo atlikti tik tolimesnius projektavimo darbus, įskaitant objekto darbo projekto parengimo darbus. Todėl atsakovas nelaikytinas prisiėmusiu atsakomybę už techninio projekto klaidas, o laikytinas įsipareigojusiu nurodyti tik tuos techninio projekto trūkumus ir klaidas, kurie trukdys parengti darbo projektą, t.y. vykdyti tolesnę projektavimo prievolę.

61Su tokiu 2007-11-29 Rangos sutarties sąlygų aiškinimu teismas nesutinka. Rangos sutarties 2.4 punkte rangovas (atsakovas) įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo Rangos sutarties pasirašymo dienos peržiūrėti techninį projektą ir nurodyti užsakovui techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus užduočiai, bendriesiems reikalavimais, objekto projektavimo sąlygoms ar kitiems privalomiems reikalavimams ir organizuos bei užtikrins jų pašalinimą. Šioje Rangos sutarties sąlygoje nėra numatyta jokių apribojimų ar išimčių, kad rangovas įsipareigoja nurodyti tik tuos trūkumus, kurie trukdys rengti darbo projektą. Be to, teismo vertinimu, kitos 2007-11-29 Rangos sutarties 2.4 punkto sąlygos paneigia atsakovo aiškinimą, kad jis įsipareigojo nurodyti tik tuos techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus, kurie trukdys rengti darbo projektą. Kitose šio sutarties punkto sąlygose detaliai reglamentuoti visi atvejai kaip turi būti šalinami rangovo nurodyti techninio projekto trūkumai, tiek tie, kurie gali būti pašalinti rengiant darbo projektą, tiek tie, kurių negalima pašalinti rengiant darbo projektą. Pagal 2007-11-29 Rangos sutarties 2.4 punktą, jeigu rangovo nurodytų techninio projekto trūkumų negalima pašalinti darbo projekte, užsakovas įsipareigojo imtis nuo jo priklausančių veiksmų, kad projektuotojas savo sąskaita pataisytų techninį projektą, o jeigu techninio projekto trūkumų negalima pašalinti darbo projekte ir projektuotojas neprivalo atlikti tokius darbus savo sąskaita arba už atlyginimą, kurį užsakovas yra sumokėjęs projektuotojui, užsakovas kompensuos rangovui išlaidas techninio projekto tobulinimui, su sąlyga, kad tokios išlaidos buvo iš anksto raštu suderintos su užsakovu. Todėl teismas sprendžia, kad 2007-11-29 rangos sutarties 2.4 punkte rangovas (atsakovas) įsipareigojo užsakovui (ieškovui) nurodyti visus techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus bei organizuoti ir užtikrinti jų pašalinimą, o ne tik tuos, kurie trukdytų parengti darbo projektą.

62Konstatavęs, kad pagal 2007-11-29 Rangos sutartį rangovas (atsakovas) įsipareigojo užsakovui (ieškovui) nurodyti visus techninio projekto trūkumus, klaidas ir neatitikimus bei organizuoti ir užtikrinti jų pašalinimą, teismas pažymi, kad 2007-11-29 Susitarimu dėl teisių ir pareigų perėmimo, atsakovas (rangovas pagal Statybos rangos sutartį) perėmė iš ieškovo (užsakovo pagal Statybos rangos sutartį) teises ir pareigas, kylančias iš 2007-11-29 Projektavimo sutarties, į projektuotoją. Įvertinęs ir šią aplinkybę, teismas sprendžia, kad byloje nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovo atžvilgiu atsakovas (rangovas) prisiėmė visą objekto projektavimo ir statybos atliktų darbų riziką, todėl už projektavimo ar statybos darbų trūkumus turi atsakyti užsakovui (ieškovui).

63Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, nėra svarbūs atsakovo argumentai, jog šalčio mašinų pajungimo prie elektros tinklų darbus „Mitnija“ atliko tinkamai, priėmimo komisija tikrino atliktus darbus jų priėmimo metu, šalčio mašinų galingumai buvo nurodyti ant minimų agregatų ir kad dėl to nėra pagrindo ieškovui teigti, jog rangovui turėjo būti žinoma apie mašinų galingumo ir elektros tinklų neatitikimą.

64Pagal CK 6.697 straipsnio 3 dalį rangovas, projektuotojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jų atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Šių aplinkybių atsakovas byloje neįrodinėjo, be to, kaip jau minėta, užsakovo (ieškovo) atžvilgiu atsakovas (rangovas pagal Statybos rangos sutartį ir užsakovo (ieškovo) teisių perėmėjas į projektuotoją pagal Projektavimo sutartį) prisiėmė sutartinę atsakomybę tiek dėl projektavimo, tiek dėl statybos darbų trūkumų, todėl turi atsakyti ieškovui už šaldymo mašinų netinkamo veikimo trūkumus. Kadangi atsakovas neatlygintinai šaldymo mašinų veikimo trūkumus pašalinti atsisakė, tai ieškovas (užsakovas) turi teisę reikalauti iš atsakovo (rangovo) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). 2007-11-29 Rangos sutarties 13.7 punkte numatyta, kad jeigu rangovas nepašalina objekto statybos darbų defektų ar trūkumų, paaiškėjusiu garantiniu laikotarpiu, per užsakovo raštu nurodytą pagrįstą techniškai įmanomą terminą, užsakovas gali trūkumus pašalinti pats ar pasamdyti kitus asmenis tokiems defektams ar trūkumams ištaisyti. Tokiu atveju, rangovas privalo kompensuoti visas užsakovo patirtas pagrįstas išlaidas. Įvertinęs aukščiau nurodytas teisės normas ir 2007-11-29 Rangos sutarties 13.7 punkto sąlygas, teismas sprendžia, kad ieškovas turi teisę į išlaidų, patirtų šalinant šaldymo mašinų veikimo trūkumus, atlyginimą. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2011-03-25 sudarė su UAB „Elpreka“ Statybos rangos darbų atlikimo sutartį, pagal kurią vykdytojas UAB „Elpreka“ įsipareigojo už 131600,- Lt neįskaitant PVM, užsakovui UAB „SSPC-Klaipėda“ priklausančiame prekybos centre „Banginis“, esančiame Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, ant stogo, užsakovo nurodytoje vietoje, suprojektuoti ir pakloti šaldymo mašinoms ŠAM-1, ŠAM-2, ŠAM-3 varinius kabelius 5x120 mm2 pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo nurodymus, įskaitant, bet neapsiribojant stogo atstatymo darbus į prieš tai buvusią padėtį (1 t. b.l. 64-67). Ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų dydis įrodytas – atliktų darbų už 2011 m. balandžio mėnesį aktu, 2011 m. balandžio 29 d. PVM sąskaita faktūra serija ELP Nr.0002375, banko sąskaitos išrašu (1 t.b.l. 68-72). Prieštaravimuose dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo atsakovas neginčija ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų fakto, tačiau nurodo, kad ieškovas tai galėjo padaryti mažesnėmis sąnaudomis ir tai patvirtina atsakovo pateikta sąmata. Teismas pabrėžia, kad pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr.3K-3-575/2008).

65Teismas, priimdamas sprendimą priteisti ieškovo turėtas elektros įrenginių pajungimo defektų šalinimo išlaidas, taip pat įvertina ir byloje atliktos teismo ekspertizės išvadas (4 t. b.l. 58), jog UAB „Elpreka“ 2011 04 mėnesį atliktų darbų akte nurodyti visi montavimo darbai, medžiagos ir elektros aparatai buvo būtini, pašalinant šalčio mašinų prijungimo prie elektros tinklų trūkumus, o minėtame akte nurodytų darbų ir medžiagų kaina atitinka tuo metu galiojusias rinkos kainas.

66Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-03-25 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą. Nurodytos išlaidos yra patvirtintos 2011-05-16 Dirbtų valandų ir sunaudotų medžiagų aktu, 2011-05-16 PVM sąskaita faktūra serija BFM/1143 ir Banko sąskaitos išrašu (1 b.l. 73-75). Šios ieškovo išlaidos, kurias jis patyrė objekto valdytojui UAB „Baltic Facility Management“ sumokėdamas už šaldymo mašinų veikimo trūkumų šalinimo rangovo UAB „Elpreka“ atliekamų darbų pagal 2011-03-25 Remonto darbų rangos sutartį vykdymą ir kontrolę, yra tiesiogiai susiję su 2007-11-29 Rangos sutarties trūkumų šalinimu, todėl ieškovui turi būti atlygintos (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.; 2007-11-29 Rangos sutarties 13.7 punktas).

67Taip pat nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, jog į prašomą priteisti išlaidų, patirtų šalinant statybos rangos darbų trūkumus, atlygintiną sumą ieškovas be pagrindo įtraukė PVM. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartyje Nr.3K-3-381/2006 suformuota teisės aiškinimo ir taikymo praktika, kuria remiasi atsakovas, negali būti taikoma šioje byloje. Atsakovo nurodytos kasacinio teismo išnagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės yra visiškai skirtingos, todėl nurodytoje kasacinio teismo nutartyje pateikti išaiškinimai neturi precedentinės galios nagrinėjamoje byloje. Kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje spręsta dėl draudimo išmokos už eismo įvykyje sugadintą automobilį, o nagrinėjamoje byloje – dėl rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo; kasacinio teismo išnagrinėtoje byloje dėl draudimo išmokos dydžio spręsta pagal Transporto priemonių draudimo taisykles, pagal kurias nuostoliu dėl transporto priemonės sugadinimo laikomos tiesiogiai dėl draudžiamojo įvykio reikalingos minimalios išlaidos transporto priemonei suremontuoti, atsižvelgiant į nustatytus transporto priemonės nusidėvėjimo koeficientus, o nagrinėjamoje byloje – darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydis nustatomas pagal sumą, kurią atsakovas išleidžia šalindamas darbų trūkumus. Todėl atsakovo nurodytoje byloje suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo praktika negali būti vadovaujamasi nagrinėjamoje byloje. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais, teismas pažymi, jog į ieškovo išlaidas, patirtas trūkumams šalinti, įeina ir jo sumokėtas PVM, todėl atsakovas (rangovas) jas privalo atlyginti.

68Teismas sprendžia, kad ieškovas taip pat turi teisę į išlaidų, kurias patyrė sumokėdamas už ieškovo prašymu eksperto L. U. atliktą ekspertinį objekto tyrimą dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų priežasčių. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo reikalavimą dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų pašalinimo teismas šiuo sprendimu tenkina visiškai. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos byloje ginčo išsprendimui ir pagrįstos įrodymais išlaidos. Byloje esančią eksperto U. ekspertizę (1 t b.l.79-107) teismas vertina kaip rašytinį įrodymą byloje, kuriuo ieškovas nustatė ir įrodinėjo savo reikalavimo dėl šaldymo mašinų veikimo trūkumų pašalinimo išlaidų atlyginimo pagrįstumą. Objekto tyrimą atliko reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo, akte yra pateiktos išvados kodėl karštuoju metų laikotarpiu šaldymo mašinų įvadiniai automatai atsijungdavo, pasisakyta dėl elektros kabelių, kuriais šaldymo mašinos prijungtos prie objekto elektros tinklo, skerspjūvio nepakankamumo. Tai, jog ekspertizė buvo atlikta po to, kai šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastis buvo pašalinta (pakloti papildomi elektros kabeliai), nereiškia, kad ekspertas retrospektyviai negalėjo nustatyti šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežasties. Be to, net iš atsakovo pozicijos matyti, kad jis paties netinkamo šaldymo mašinų veikimo fakto ir priežasties neginčijo, bet pašalinti šaldymo mašinų netinkamo veikimo priežastį (pakloti papildomus kabelius), atsisakė tik dėl to, jog laikė, kad šis trūkumas atsirado ne dėl rangovo, o dėl projektuotojo klaidos (Atsakovo 2010-08-23 raštas Nr.1-6-403 Dėl šalčio mašinų elektros kabelių (1 t. b.l. 61). Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovo turėtos 7260 lt (1 t. b.l. 77) išlaidos ekspertizei laikytinos būtinomis ir pagrįstomis, todėl jas turi atlyginti atsakovas.

69Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinio reikalavimas priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su šalčio mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 netinkamu veikimu, pašalinimą yra pagrįstas ir tenkintinas, todėl preliminarus teismo sprendimas šio dalyje paliktinas nepakeistas.

70Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, pašalinimą.

71Teismas nustatė, kad UAB „YIT Technika“, vykdanti objekto administravimą ir techninę priežiūrą, gavusi nuomininkų nusiskundimus, 2011-01-07 ir 2011-02-07 prašymu/raštu (1 t. b.l. 59, 60), kreipėsi į atsakovą, prašydamas nedelsiant pašalinti objekto statybos darbų defektus – vandens lašėjimą ašyse 1C-1D/16-77 „Maxima“ sandėlyje, marketingo kabinete, ortakio ir stogo sandūroje. Atsakovui šių statybos defektų nešalinant, 2011-04-01 įvyko pasitarimas tarp UAB „Baltic RED Managament“ ir atsakovo atstovų (1 t. b.l. 110), kurio metu atsakovas trūkumus pripažino ir įsipareigojo per 2011 m. balandžio mėnesį apžiūrėti ir pašalinti defektus: nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdinimo sistemų sujungimuose su ortakiais, per kuriuos lietaus vanduo patenka į patalpas, nesandarumus „Senukų“ žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje (Klausimai Nr. 2 ir 3). 2011-04-13 raštu Nr. 02-07-16 Dėl objekto statybos darbų trūkumų ir defektų šalinimo ieškovas pakartotinai informavo Rangovą, jog dėl Objekto stogo defektų nuomininkai negali tinkamai naudotis išsinuomotomis patalpomis pagal jų paskirtį, vykdyti juose numatytą veiklą, patyrė ir patiria nuostolius bei kitus nepatogumus 1 t b.l. 111). Be to, šiuo raštu ieškovas įspėjo, kad jeigu iki 2011-04-30 atsakovas (rangovas) nepašalins objekto stogo dangos defektų, nurodytų 2011-04-01 protokolo punktuose Nr. 2 ir 3, ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 13.7 punktu, objekto defektų šalinimo darbus atliks pasitelkęs trečiuosius asmenis ir reikalaus atsakovo (rangovo) atlyginti visas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas ir kitus nuostolius. Atsakovas iki 2011-04-30 statybos defektų, nurodytų 2011-04-01 protokolo punktuose Nr. 2 ir 3, nepašalino, taip pat nesiėmė šalinti protokolo punkte Nr.4 nurodytų defektų, todėl ieškovas 2011-05-02 raštu Nr.31-02BK/03-225 “Dėl stogo garantinių defektų nešalinimo” informavo atsakovą, kad ieškovas objekto defektų šalinimo darbus atliks pasitelkęs trečiuosius asmenis ir reikalaus atsakovo atlyginti visas su trūkumų šalinimu susijusias išlaidas ir kitus nuostolius (1 t b.l. 113). 2011-05-02 ieškovas sudarė su UAB „EUROINSTAL“ Remonto darbų rangos sutartį (1 t. b.l. 114-118). UAB „EUROINSTAL“ atliko remonto darbus dėl stogo defektų, nurodytus 2011-05-31 atliktų darbų akte Nr. 11-11A (1 t. b.l. 119). Ieškovas už juos sumokėjo 31031,86 Lt (1 t. b.l. 120-121). Be to, už ieškovo atstovavimą organizuojant ir vykdant 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą, ieškovas pagal Užsakymą Nr.2 prie 2011-04-05 sutarties sumokėjo UAB „Baltic Facility Management“ 5445,- Lt, o iš šios sumos prašo priteisti 1861,94 Lt sumą (b.l. 122-125).

72Atsakovas, nesutikdamas su šiuo ieškovo reikalavimu, nurodo, kad dėl vandens pratekėjimų žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje atsakovas nekaltas, nes po objekto perdavimo ieškovui sugadinimai žiemos sodo stogo įlajų zonoje atsirado dėl nenuvalyto sniego. Ieškovo pavedimu šiuos sugadinimus 2010 m. šalino, dangą naujai įrenginėjo ir taisė UAB „Infasta“, dėl kurios darbų trūkumų ir atsirado dabartiniai nesandarumai žiemos sodo stogo skardinėje dangoje.

73Teismo vertinimu, sprendžiant kas atsako už po objekto perdavimo ieškovui atsiradusius nesandarumus žiemos sodo įlajų zonoje, esminę reikšmę turi minėtame 2011 m. balandžio 1 d. pasitarimo protokole (1 t. b.l. 110) užfiksuotos aplinkybės. Šio pasitarimo, kuriame buvo sprendžiami defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu pašalinimo klausimai, protokole, kurį surašė atsakovo kokybės inžinierius L. L., o pasitarime dalyvavo atsakovo kokybės direktorius R. Z. ir statinio statybos vadovas A. N., klausimu Nr. 3 nutarta per 2011 m. balandžio mėnesį apžiūrėti „Senukų“ žiemos sodo stogo įlajų zonoje pastebėtus nesandarumus ir juos pašalinti (1 t. b.l. 110). Taigi, atsakovo atstovai, atsakingi už darbų kokybę, pripažino atsakovo padarytus statybos rangos darbo defektus, nustatytus garantiniu laikotarpiu, ir įsipareigojo per 2011 m. balandžio mėnesį žiemos sodo stogo įlajų zonoje pastebėtus nesandarumus pašalinti. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas 2011 m. balandžio 1 d. pripažino ieškovo (užsakovo) teisę į neatlygintiną žiemos sodo stogo įlajų zonoje esančių nesandarumų pašalinimą (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.). Todėl ankstesni šalių teisiniai santykiai, buvę iki 2011 m. balandžio 1 d., dėl žiemos sodo stogo įlajų zonoje esančių nesandarumų pašalinimo šioje byloje neturi teisinės reikšmės. Rangovas, 2011 m. balandžio 1 d. pripažinęs, kad tai yra garantiniai defektai ir įsipareigojęs šiuos nesandarumus pašalinti per 2011 m. balandžio mėnesį, prisiėmė atsakomybę, kad tai bus padaryta. Per abiejų šalių atstovų nustatytą protingą terminą darbo trūkumų nepašalinęs, atsakovas (rangovas) turi atlyginti ieškovui (užsakovui) trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.).

74Kartu teismas pažymi, kad 2011 m. balandžio 1 d. pasitarime atsakovas (rangovas) įsipareigojo per 2011 m. balandžio mėnesį pašalinti ne tik žiemos sodo stogo įlajų zonoje pastebėtus nesandarumus (klausimas Nr. 3), bet ir šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimų su ortakiais ir vėdinimo sistemų ortakių sujungimų nesandarumus (klausimas Nr. 2). Šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimų su ortakiais ir vėdinimo sistemų ortakių sujungimų nesandarumus atsakovas (rangovas) per abiejų šalių atstovų nustatytą protingą terminą nepašalino, todėl turi atlyginti ieškovui (užsakovui) trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.).

75Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2011-05-02 sudarė su UAB „Euroinstal“ Remonto darbų rangos sutartį, pagal kurią vykdytojas UAB „Euroinstal“ įsipareigojo užsakovui UAB „SSPC-Klaipėda“ priklausančiame prekybos centre „Banginis“, esančiame Šilutės pl. 35, Klaipėdoje, atlikti remonto darbus, nurodytus sutarties priede (b.l. 114-118). UAB „EUROINSTAL“ atliko remonto darbus dėl stogo defektų, nurodytus 2011-05-31 atliktų darbų akte Nr. 11-11A (1 t. b.l. 119). Ieškovas už juos sumokėjo 31031,86 Lt (1 t. b.l. 120-121). Prieštaravimuose dėl ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo atsakovas neginčija ieškovo patirtų trūkumų šalinimo išlaidų fakto, tačiau nurodo, kad ieškovas tai galėjo padaryti mažesnėmis sąnaudomis ir tai patvirtina atsakovo pateikta sąmata. Teismas pabrėžia, kad pareiga likviduoti defektus teko atsakovui (rangovui) (CK 6.665 str. 1 d. 1 p.), kuris neįvykdęs šios pareigos negali įrodinėti galėjimu atlikti trūkumų šalinimo darbus pigiau, nei už juos sumokėjo užsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr.3K-3-575/2008).

76Teismas, priimdamas sprendimą priteisti ieškovo turėtas remonto darbų dėl stogo defektų šalinimo išlaidas, taip pat įvertina ir byloje atliktos teismo ekspertizės išvadas (4 t. b.l. 58), kuriose ekspertas nurodo, jog UAB „Euroinstal“ 2011 05 31 mėnesį atliktų darbų akte Nr. 11-11A nurodytų darbų kaina atitinka darbų metu galiojusias rinkos kainas.

77Teismas atsakovo argumentus, kad į ieškovo išlaidas, patirtas trūkumams šalinti, neįeina jo sumokėtas PVM, atmeta tais pačiais motyvais, kurie išdėstyti šiame teismo sprendime pasisakant dėl reikalavimo atlyginti šaldymo mašinų veikimo trūkumų šalinimo išlaidas, todėl pakartotinai šiuo klausimu nepasisako.

78Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos, kurias pastarasis patyrė atsiskaitydamas su UAB „Baltic Facility Management“ už 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kontrolę bei vykdymą pagal užsakymą Nr. 2 (1 t. b.l.122-123). Nurodytos išlaidos yra patvirtintos 2011-06-28 Dirbtų valandų ir sunaudotų medžiagų aktu, 2011-06-28 PVM sąskaita faktūra serija BFM/1157 (1 t. b.l. 124-125). Šios ieškovo išlaidos, kurias jis patyrė objekto valdytojui UAB „Baltic Facility Management“ sumokėdamas už remonto darbų rangovo UAB „Euroinstal“ atliekamų remonto darbų pagal 2011-05-02 Remonto darbų rangos sutartį vykdymą ir kontrolę, yra tiesiogiai susiję su 2007-11-29 Rangos sutarties trūkumų šalinimu, todėl ieškovui turi būti atlygintos (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.; 2007-11-29 Rangos sutarties 13.7 punktas).

79Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinio reikalavimas priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų, susijusių su vandens lašėjimo per nesandarumus, atsiradusius šaldymo mašinų ŠAM-1, ŠAM-2 ir ŠAM-3 sujungimuose su ortakiais ir vėdimo sistemų sujungimuose su ortakiais, o taip pat per nesandarumus žiemos sodo stogo skardinėje dangoje įlajų zonoje, pašalinimą yra pagrįstas ir tenkintinas, todėl preliminarus teismo sprendimas šio dalyje paliktinas nepakeistas.

80Kartu teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas negalėjo pateikti ieškinio dokumentinio proceso tvarka. Šioje byloje ieškinio dalykas - piniginiai reikalavimai dėl išlaidų už rangos darbų trūkumų pašalinimą atlyginimo, pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškovas pagal CPK 424-430 straipsnį turėjo procesinę teisę reikšti reikalavimus dokumentinio proceso tvarka. Be to, dokumentinio proceso tvarka nagrinėjant bylą yra sudarytos visos procesinės galimybės tinkamam ir teisingam bylos išnagrinėjimui (atsakovas gali pateikti prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo; prie prieštaravimų pateikti bet kokias įrodinėjimo priemones, numatytas CPK 177 straipsnyje; ieškovas turi teisę pateikti atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus bei pateikti naujus įrodymus), o galutinis sprendimas byloje priimamas tik išnagrinėjus bylą teismo posėdyje (CPK 430 str.).

81Teismas taip pat atmeta atsakovo argumentus, kad pateikęs draudiko UADB „PZU Lietuva“ laidavimą, jis įgijo teisę atsisakyti ar nevykdyti savo sutartinių prievolių, kylančių iš 2007-11-29 Statybos darbų rangos sutarties. CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, kad laidavimas yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Prievolių įvykdymo užtikrinimas – tai civilinė teisinė priemonė, kuri suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, tačiau neatleidžianti skolininko nuo pagrindinės prievolės vykdymo. Laidavimo kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo samprata pateikta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma prievolė, užtikrinanti pagrindinės prievolės įvykdymą, bet ne pagrindinę prievolę pakeičianti prievolė. Todėl net ir tuo atveju, kai skolininko pagrindinės prievolės kreditoriui įvykdymą, laidavimu užtikrinimo laiduotojas, kreditorius nepraranda reikalavimo teisės į skolininką ir gali reikalauti prievolės įvykdymo tiek iš skolininko ar iš laiduotojo atskirai, tiek iš jų abiejų kartu. Be to, UADB „PZU Lietuva“ laidavimas buvo terminuotas, t.y. jis galiojo iki 2011-02-09. Tai aiškiai matyti iš draudiko UADB „PZU Lietuva“ 2009-02-02 Sutartinių prievolių laidavimo draudimo poliso PZULT Nr.-1060193 ir 2009-02-02 Garantinio laikotarpio laidavimo (Laidavimo rašto) Nr.1060193 (2 t. b. 13). CK 6.88 straipsnis numato, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Šiuo atveju laidavimas jau yra pasibaigęs, todėl atsakovo prieštaravimų argumentai, jog į bylos nagrinėjimą atsakovu turi būti įtrauktas laiduotojas UADB „PZU Lietuva“ yra nepagrįsti.

82Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, todėl preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

83Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

84CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Ieškovas pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka sumokėjo 2553 Lt žyminį mokestį ir prašė jį priteisti iš atsakovo. Kadangi žyminis mokestis ieškovo naudai iš atsakovo yra priteistas preliminariu sprendimu, tai ir šioje dalyje preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

85Byloje nustatyta, kad už pirminio ieškinio parengimą ieškovas turėjo 2553 litus išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t. b.l. 11). Kadangi preliminariu sprendimu šios išlaidos ieškovui iš atsakovo nebuvo priteistos, jog priteisiamos teismo galutiniu sprendimu (CPK 430 str. 7 d.).

86Teismas turėjo 47, 19 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 92 str.).

87Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 6 dalies 1 punktu, 7 ir 8 dalimis,

Nutarė

88Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr.2-1501-259/2012 palikti nepakeistą.

89Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472, buveinė Palemono g. 3, Kaunas, ( - ), AB Šiaulių bankas) uždarajai akcinei bendrovei „SSPC-Klaipėda“(juridinio asmens kodas 301133622, buveinė V. Krėvės prosp. 116, LT-50313, Kaunas, ( - ), AB DNB bankas) 2553 lt (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt tris litus) turėtų advokato išlaidų.

90Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (juridinio asmens kodas 134511472, buveinė Palemono g. 3, Kaunas, ( - ), AB Šiaulių bankas) valstybei 47, 19 Lt (keturiasdešimt septynis litus ir 19 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

91Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant V. N.,... 2. Ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“ dokumentinio proceso tvarka pateikė teismui... 3. Kauno apygardos teismas 2012-01-12 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino,... 4. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2012-01-12... 5. Atsakovas pabrėžia, jog ieškovas dar 2009-07-16 atsakovui pareiškė apie... 6. Atsakovas, cituodamas Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, nesutikimą su... 7. Nagrinėjant bylą 2013 03 29 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė... 8. Ieškovas atsiliepimu į prieštaravimus prašo preliminarų teismo sprendimą... 9. Ieškovas akcentuoja, kad šioje byloje ieškinio dalykas - piniginiai... 10. CK 6.70 straipsnio 1 dalis numato, kad laidavimas yra vienas iš prievolių... 11. Prievolių įvykdymo užtikrinimas – tai civilinė teisinė priemonė, kuri... 12. Antra, UADB „PZU Lietuva“ laidavimas buvo terminuotas, t.y. jis galiojo iki... 13. 3. Atsakovas neteisingai aiškina, kad pagal CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalies... 14. CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuojamas tik ieškinio senaties... 15. Be to, sprendžiant apie reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų... 16. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus reikalavimo atlyginti trūkumų... 17. Taip pat ieškovas akcentuoja, kad pats atsakovas nurodo, jog ieškovas ir po... 18. Net tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad ieškovas yra praleidęs... 19. 4. Ieškovas neginčija, kad iš rangovo yra priėmęs atliktus darbus ir... 20. CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalyse yra ne imperatyvia, o dispozityvia forma... 21. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, jog šaldymo mašinų... 22. 5. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir... 23. Ieškovas nesutinka, kad atsakovas (rangovas) ieškovo (užsakovo) atžvilgiu... 24. 6. Atsakovo argumentai, jog su šaldymo mašinų veikimu susijusių trūkumų... 25. 7. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis neturi atlyginti... 26. Dėl tų pačių priežasčių atsakovas turi atlyginti ieškovui ir... 27. 8. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad į prašomą priteisti nuostolių sumą... 28. 9. Ieškovas nurodo, kad 2011-04-01 įvykusio pasitarimo tarp UAB „Baltic RED... 29. 10. Pasisakydamas dėl atsakovo argumentų, susijusių su vandens lašėjimo... 30. 11. Ieškovas taip nesutinka su atsakovo argumentais, jog jis neturi atlyginti... 31. 12. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas nepagrįstai į... 32. Nagrinėjant bylą 2013 03 29 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas iš... 33. Teismas, išnagrinėjęs bylą, sprendžia, kad Kauno apygardos teismo... 34. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalis sieja statybos rangos teisiniai... 35. Šioje byloje užsakovas (ieškovas UAB „SSPC-Klaipėda“) pareiškė... 36. Šių reikalavimų faktinis pagrindas skirtingas, todėl teismas dėl kiekvieno... 37. Dėl atsakovo prašymo taikyti ieškinio senatį ... 38. Teismas sprendžia, kad atsakovas neteisingai aiškina, kad pagal CK 6.667... 39. CK 6.667 straipsnio 1 ir 3 dalyse reglamentuojamas tik ieškinio senaties... 40. Be to, sprendžiant apie reikalavimo atlyginti rangos darbų trūkumų... 41. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus reikalavimo atlyginti trūkumų... 42. Taip pat teismas įvertina tą aplinkybę, kad pats atsakovas nurodo, jog... 43. Tarp šalių nėra ginčo, kad per statybos darbų garantinį terminą,... 44. Vertindamas nustatytas aplinkybes atsakovo argumentų kontekste, kad nuo... 45. CK 6.667 straipsnio 1 dalis numato, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų... 46. Kaip teisingai pažymi ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus dėl... 47. Sprendžiant ar tokiu atveju, kai rangovas aiškiai atsisako neatlygintinai... 48. Kartu teismas pažymi, jog sprendžiant kada prasidėjo byloje pareikšto... 49. Nustatinėdamas ieškinio senaties termino pradžios momentą ieškovo... 50. Kaip jau minėta, teismas nustatė, kad gavęs aiškų rašytinį 2010-08-23... 51. Kadangi teisme ieškinys atsakovui buvo pateiktas 2012 01 10 (1 t. b.l. 4),... 52. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų,... 53. Nuo to momento, kai atsakovas 2010-08-23 užsakovui aiškiai išreiškė... 54. Teismas taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, kad užsakovas (ieškovas),... 55. Ieškovas (užsakovas) neginčija, kad pasirašė objekto techniniame ir darbų... 56. Be to, teismas nemano, jog šaldymo mašinų sumontavimo trūkumai (pakloti per... 57. Objekto perdavimas priėmimas ieškovui (užsakovui) vyko 2008 m. rudenį.... 58. Teismas taip pat pažymi, jog statybos darbų trūkumų akivaizdumas yra... 59. Teismas todėl sutinka su ieškovo UAB „SSPC-Klaipėda“ argumentais, kad... 60. Atsakovas nurodo, jog Rangos sutarties 2.4 punktą reikia aiškinti kartu su... 61. Su tokiu 2007-11-29 Rangos sutarties sąlygų aiškinimu teismas nesutinka.... 62. Konstatavęs, kad pagal 2007-11-29 Rangos sutartį rangovas (atsakovas)... 63. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, nėra svarbūs atsakovo argumentai, jog... 64. Pagal CK 6.697 straipsnio 3 dalį rangovas, projektuotojas atsako už defektus,... 65. Teismas, priimdamas sprendimą priteisti ieškovo turėtas elektros įrenginių... 66. Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos,... 67. Taip pat nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovo argumentais, jog į prašomą... 68. Teismas sprendžia, kad ieškovas taip pat turi teisę į išlaidų, kurias... 69. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinio... 70. Dėl reikalavimo priteisti išlaidas už statybos rangos darbų trūkumų,... 71. Teismas nustatė, kad UAB „YIT Technika“, vykdanti objekto administravimą... 72. Atsakovas, nesutikdamas su šiuo ieškovo reikalavimu, nurodo, kad dėl vandens... 73. Teismo vertinimu, sprendžiant kas atsako už po objekto perdavimo ieškovui... 74. Kartu teismas pažymi, kad 2011 m. balandžio 1 d. pasitarime atsakovas... 75. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2011-05-02 sudarė su UAB... 76. Teismas, priimdamas sprendimą priteisti ieškovo turėtas remonto darbų dėl... 77. Teismas atsakovo argumentus, kad į ieškovo išlaidas, patirtas trūkumams... 78. Teismo vertinimu, ieškovui (užsakovui) taip pat atlygintinos išlaidos,... 79. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinio... 80. Kartu teismas nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas negalėjo... 81. Teismas taip pat atmeta atsakovo argumentus, kad pateikęs draudiko UADB „PZU... 82. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 84. CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas... 85. Byloje nustatyta, kad už pirminio ieškinio parengimą ieškovas turėjo 2553... 86. Teismas turėjo 47, 19 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 87. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430... 88. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 12 d. preliminarų sprendimą civilinėje... 89. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (juridinio asmens... 90. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (juridinio asmens... 91. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...