Byla e2-7651-223/2018
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 996,26 Eur negrąžintą paskolą, 172,77 Eur palūkanų sumą, 72,24 Eur administravimo mokestį, 29,85 Eur mokėjimo palūkanų, 21,86 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2018 m. rugsėjo 29 d. pristatančiam asmeniui pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2015 m. lapkričio 17 d. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_57271 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Tarp minėto portalo registruotų skolintojų įvyko aukcionas, kurio pagrindu tarp atsakovo ir skolintojų 2016 m. lapkričio 20 d. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 57271, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 2 000,00 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių laikotarpiui, kurį, mokėdamas kartu su 25 procentų dydžio palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 57271 laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2018 m. balandžio 13 d. pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą, nuo pranešimo dienos, sutarties kreditore esant uždarąją akcinę bendrovę „Bendras finansavimas“.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 1, 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės.

9Pagal CK 6.881 straipsnį, kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui (ieškovei) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškove, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistinas 996,26 Eur negrąžintas vardijimo kreditas, 172,77 Eur palūkanos ir sutartyje numatytas administravimo mokestis, kuris sudaro 72,24 Eur (CPK 178 straipsnis).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 29,85 Eur mokėjimo palūkanas ir 21,86 Eur delspinigius. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad mokėjimo palūkanas ieškovė apskaičiavo tik nuo pradelstos mokėti įmokos paskolos dalies, už visą terminą, kurį pradelsta mokėti įmokų paskolos dalis iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos, be to, jas apskaičiavo tokio paties dydžio kaip palūkanos, nustatytos vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose. Kartu su ieškiniu pateiktoje mokesčių paskaičiavimo lentelėje matyti, jog tiek palūkanos, tiek delspinigiai yra apskaičiuoti iš esmės už tą patį laikotarpį. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 p.), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 p.). Kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, bendra norma (įskaitant administravimo mokestį) yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal CK 6.874 straipsnį, VKĮ bei sutartyje nustatytas taisykles (8.3 p.). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, taigi abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra didesnės, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 29,85 Eur palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 21,86 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovė byloje patyrė 29 Eur žyminio mokesčio išlaidų ir 390,23 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 98,31 procento ieškinio reikalavimų), ieškovei iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis sudaro 28,51 Eur ir teisinės pagalbos išlaidos sudaro 383,64 Eur.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi jų suma nesiekia minimalios valstybei priteistinos sumos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) 996,26 Eur (devynių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir 26 centų) negrąžintą paskolą, 172,77 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų eurų ir 77 centų) palūkanas, 72,24 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų 24 centų) administravimo mokestį, 29,85 Eur (dvidešimt devynių eurų ir 85 centų) mokėjimo palūkanas, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 1271,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas: 28,51 Eur (dvidešimt aštuonių eurų ir 51 centų) žyminį mokestį bei 383,64 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų 64 centų) teisinės pagalbos išlaidas – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai