Byla I-3468-624/2008
Dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Arūno Dirvono, teisėjų Egidijos Smalakienės, Petro Viščinio, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Topo centras“ atstovui advokatui Ryčiui Jokubauskui, atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovei Justinai Paulauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Elektromarktas“ atstovui advokatui Jonui Masiokui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Topo centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Elektromarktas“ dėl nutarimo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pateiktame atsiliepime į skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Elektromarktas“ prašė bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje bei nustatyti, kad bylos medžiaga yra nevieša. Kokia kiekvieno konkretaus ūkio subjekto turima informacija yra komercinė, gali nuspręsti tik pats subjektas, įvertinęs turimą informaciją, atsižvelgdamas į įstatymo reikalavimus. UAB „Elektromarktas“ pateikta informacija turi tikrą komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Jos atskleidimas analogišką veiklą rinkoje vykdantiems ūkio subjektams gali būti žalingas.

3Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Elektromarktas“ atstovas prašymo bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje nepalaikė ir prašė pripažinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai tyrimo metu pateiktų dokumentus, kuriuose nurodyti duomenys įvardyti konfidencialia informacija ir saugomi atskirame tyrimo tome, pripažinti nevieša bylos medžiaga, kadangi ji turi komercinę (gamybinę) vertę.

4Teismo posėdyje pareiškėjo ir atsakovo atstovai prieštaravimų dėl šio trečiojo suinteresuoto asmens prašymo nereiškė.

5Prašymas tenkinamas.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 12 str. 2 d. numato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą byloje arba nutartį nutraukti bylą ar pareiškimą palikti nenagrinėtą arba gavęs prašymą susipažinti su bylos medžiaga, teismas turi teisę proceso dalyvių prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, taip pat jei yra rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis.

7Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tyrimo metu dalis UAB „Elektromarktas“ pateiktų dokumentų, saugomų tyrimo bylos II tome, nebuvo viešinami, teikiant susipažinti joje esančių dokumentų visumą gali būti atskleista vienokio ar kitokio svarbumo informacija, kurią UAB „Elektromarktas“ įvardija esant komercine paslaptimi, prašymas tenkinamas ir nustatoma, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pateikto Tyrimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektromarktas“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams dokumentų bylos II tomas (46 lapai) yra nevieša bylos medžiaga.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 102 str., 105-106, 149 str. 2 d., kolegija

Nutarė

9nustatyti, kad administracinėje byloje Nr. I-3468-624/2008 Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pateikto Tyrimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektromarktas“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams dokumentų bylos II tomas (46 lapai) yra nevieša bylos medžiaga.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai