Byla e2-1364-657/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ J. J.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „NRB Capital“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas,

Nustatė

6Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovės ieškovei priteisti 3 548,41 Eur skolą, 22,82 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skolos išieškojimą nukreipti į administravimo išlaidas.

7Nurodė, kad ieškovė tiekė elektros energiją, galią ir reaktyviąją energiją, kartu suteikiant elektros energijos persiuntimo paslaugą ir kitas susijusias paslaugas, dirbtuvėms, esančiom ( - ). Leistinosios naudoti galios nustatymas yra siejamas ne su elektros energijos konkrečiu suvartotu kiekiu, bet su objektu, kuriam rezervuota atitinkama leistinoji naudoti galia. Atsakovės objektui ieškovė yra rezervavusi 400 kW leistinąją naudoti galią Tik tokiu atveju, jei atsakovė išreikštų valią demontuoti iki jos objekto nutiestus ieškovės tinklus, nebeliktų pagrindo jų eksploatuoti ir reikalauti iš atsakovės atitinkamų mokesčių. Laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. susidarė 3 571,23 Eur įsiskolinimas. Nepaisant to, kad vartotojas nepasinaudoja galimybe naudotis jam priklausančiam objektui rezervuota leistina galia, elektros energetikos įmonės visą laiką turi prižiūrėti, remontuoti bei atnaujinti elektros tinklus pagal vartotojų maksimalią galią, kad būtų užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas ir paslaugų kokybės reikalavimai. Nurodyto dydžio įsiskolinimas susidarė po bankroto bylos atsakovei iškėlimo, bankroto administratoriui nemokant einamųjų mokesčių už bankrutuojančios įmonės turtui tiekiamą elektros energiją, galią, todėl prašoma priteisti skola laikytina administravimo išlaidomis.

8Atsakovės BUAB „NRB Capital“ atstovaujamos bankroto administratoriaus MB „Finansinė būklė“ atstovas į tesimo posėdį neatvyko. Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

9Atsiliepime į ieškinį bankroto administratorius nurodė, kad su ieškiniu sutinka, jį pripažįsta. Nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas, sutinka su nurodytu įsiskolinimo dydžiu, tačiau prašė ieškovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ įtraukti į BUAB „NRB Capital“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi UAB „NRB Capital“ iškelta bankroto byla (civilinė byla Nr. eB2-382-657/2019) (CPK 179 str. 3 d.). Ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 29 d. Bankroto administratore paskirta MB „Finansinė būklė“.

12Bankroto administratorė su ieškove 2018 m. liepos 7 d. sudarė elektros energijos tiekimo sutartį (pirkėjas 540616 BUAB „NRB Capital“), pagal kurią ieškovė objektui – dirbtuvėms, esančioms ( - ), tiekė elektros energiją, galią, reaktyviąją energiją bei elektros energijos persiuntimo ir kitas susijusias paslaugas. Laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. susidarė 3 548,41 Eur įsiskolinimas. Įsiskolinimo dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė Elektros enrgijos persiuntimo išplėstinę skaičiuotes Serija EPSO Nr. 00010904 ir Serija ERSO Nr. 00061251, 2019 m. vasario 13 d. Priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros enrgiją ataskaitą bei 2018 m. lapkričio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. sąskaitas faktūras (CPK 178 str.). Atsakovė BUAB „NRB Capital“ 2018 m. gruodžio 19 d. įspėjimu dėl galimo elektros energijos persiuntimo nutraukimo buvo informuota apie susidariusį 3 454,22 Eur sumos įsiskolinimą.

13Elektros energijos paslaugų tiekėjų, operatorių ir vartotojų santykius reglamentuoja CK 6.383, 6.388 straipsniai, Elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) bei kiti teisės aktai. Minėtų teisės aktų pagrindu vartotojui kyla prievolė atsiskaityti už elektros energiją, elektros energijos persiuntimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, ir (ar) galią.

14Vartotojų elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (toliau – Prijungimo aprašas).

15Taisyklių 100 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Tvarkoje jokių šios nuostatos taikymo išimčių nenustatyta. Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, kad atsakovė yra dirbtuvių, esančių ( - ), savininkė, todėl jai kyla prievolė atsiskaityti už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas.

16Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d., kuris susidarė po bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė neginčija nei ieškinio faktinio pagrindo, nei įsiskolinimo dydžio, nurodė, kad su ieškiniu sutinka, todėl ieškinio reikalavimas priteisti 3 548,41 Eur skolą už elektros energijos persiuntimą tenkintinas.

17CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

18Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 22,82 Eur delspinigius. Delspinigių dydžiui pagrįsti pateikė skaičiuotes už laikotarpius nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. bei nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 d. Iš į bylą pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, jog jų apmokėjimo terminai yra pasibaigę, tačiau atsakovė prievolės pagal jas atsiskaityti ieškovei nėra įvykdžiusi, todėl ieškovei iš atsakovės priteistini 22,82 Eur delspinigiai.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Byloje kilo ginčas dėl įsiskolinimo priskyrimo administravimo išlaidoms.

21Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalies nuostatas bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį.

22Nurodytoje materialiosios teisės normoje, detalizuojančioje bankroto administravimo išlaidas, yra įtvirtintas pavyzdinis (nebaigtinis) bankroto administravimo išlaidų sąrašas (kartu išskirtos tokios išlaidos, kurios nėra laikomos bankroto administravimo išlaidomis, t. y. išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla).Vadinasi, bankroto administravimo išlaidoms gali būti priskirtos ir kitos – ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje tiesiogiai nereglamentuotos – išlaidos, jei jos yra susijusios su bankroto procedūromis ir skirtos jų vykdymo išlaidoms apmokėti.

23Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį, yra pažymėta, kad išlaidos, susijusios su bankroto procedūromis ir skirtos jų vykdymo išlaidoms apmokėti, yra tokios išlaidos, kurios būtinos surinkti ir apskaityti bankrutuojančios įmonės turtą, turtines teises, lėšas, tarp jų – išreikalauti bankrutuojančios įmonės turtą iš trečiųjų asmenų neteisėto valdymo, išieškoti skolas iš įmonės skolininkų ir nuostolių, patirtų dėl neteisėtų kitų asmenų veiksmų, įskaitant išlaidų, patirtų dėl teisminių procesų, atlyginimą. Taip pat prie jų priskirtinos išlaidos, patirtos dėl turto saugojimo, vertinimo, pardavimo, kitos išlaidos, atsiradusios atliekant ĮBĮ normų nustatytus veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273-219/2016).

24Pažymėtina, jog, sprendžiant konkrečių išlaidų priskyrimo bankroto administravimo išlaidoms klausimą, teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momentas yra tas teisiškai reikšmingas momentas, nuo kurio įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą ir prasideda bankroto administravimo veikla (ĮBĮ 10 str. 7 d., 11 str. 5 d., 14 str.), todėl išlaidų atsiradimo (susidarymo) momentas (iki ar po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos) yra pirminė sąlyga, pagal kurią turi būti sprendžiama dėl išlaidų priskyrimo bankroto administravimo išlaidoms. Pažymėtina, kad šis (išlaidų atsiradimo (susidarymo) momento) aspektas akcentuojamas ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011; 2013 m. birželio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Be to, kasacinis teismas yra išskyręs ir dar vieną kriterijų, kuris turi esminę reikšmę sprendžiant, ar atitinkamos išlaidos priskirtinos bankroto administravimo išlaidoms, – išlaidų teisinė prigimtis ir paskirtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2008).

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, prievolių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, vykdymo yra pasisakęs, kad tuo atveju, jeigu įmonė, iškėlus bankroto bylą, atstovaujama profesionalaus bankroto administratoriaus, toliau vykdo ar sudaro naujus sandorius, reikalingus bankroto procedūroms vykdyti (ĮBĮ 17 str.), ir dėl to kreditorius patiria nuostolių, tokių sandorių šalys laikytinos lygiateisėmis. Bankrutuojančiai įmonei, atstovaujamai profesionalaus bankroto administratoriaus, veikiančio kreditorių interesais, negali būti sudarytos palankesnės sandorio vykdymo sąlygos nei kitai sandorio šaliai. Priešingu atveju bankrutuojančios įmonės kontrahentas nepagrįstai turėtų prisiimti tokių sandorių neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi nevykdydama savo įsipareigojimų ar juos vykdydama netinkamai. Dėl to tokių sandorių šalies padėtis negali būti tokia pati kaip kreditorių, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, ir bankrutuojančios įmonės patiriamos tokių sandorių vykdymo išlaidos laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009; 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-969/2018).

26Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, BUAB „NRB Capital“ išlaidos, susijusios su mokesčių, atsiradusių po bankroto bylos iškėlimo, mokėjimu laikytinos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme. Šios išlaidos susidarė bankroto administratoriui nemokant einamųjų mokesčių už bankrutuojančios įmonės turtui tiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją, galią, elektros energijos persiuntimo ir kitas susijusias paslaugas, todėl susidaręs įsiskolinimas priskirtinas administravimo išlaidoms.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti visiškai.

29Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB Capital“, juridinio asmens kodas 301820004, ieškovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, 3 548,41 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 41ct) skolos, 22,82 Eur (dvidešimt du eurus 82 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (3 571,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įsiskolinimą pripažįstant administravimo išlaidomis.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas,... 6. Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą... 7. Nurodė, kad ieškovė tiekė elektros energiją, galią ir reaktyviąją... 8. Atsakovės BUAB „NRB Capital“ atstovaujamos bankroto administratoriaus MB... 9. Atsiliepime į ieškinį bankroto administratorius nurodė, kad su ieškiniu... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi UAB... 12. Bankroto administratorė su ieškove 2018 m. liepos 7 d. sudarė elektros... 13. Elektros energijos paslaugų tiekėjų, operatorių ir vartotojų santykius... 14. Vartotojų elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami vadovaujantis... 15. Taisyklių 100 punkte nustatyta, kad tuo atveju, jei su tiekėju ir (ar)... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė priteisti įsiskolinimą už laikotarpį... 17. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali... 18. Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 22,82 Eur delspinigius. Delspinigių... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 20. Byloje kilo ginčas dėl įsiskolinimo priskyrimo administravimo išlaidoms.... 21. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 3 dalies nuostatas bankroto... 22. Nurodytoje materialiosios teisės normoje, detalizuojančioje bankroto... 23. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalį, yra... 24. Pažymėtina, jog, sprendžiant konkrečių išlaidų priskyrimo bankroto... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla,... 26. Atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, BUAB „NRB... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 28. Ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Priteisti iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NRB... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...