Byla e2-36235-779/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gerardui Višinskiui, trečiojo asmens „BTA Insurance Company“ SE filiao Lietuvoje atstovui Antanui Bimberiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M. (M. M.) patikslintą ieškinį atsakovams G. I., antstoliui Rimantui Vižainiškiui, tretieji asmenys UAB DENTADENT, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Turto bankas, Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, A. J., BUAB „Kamvila“, „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti antstolio Rimanto Vižainiškio 2016 m. rugpjūčio 2 d. turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718/1 negaliojančiu ab initio ir taikyti restituciją – iš antstolio Rimanto Vižainiškio priteisti G. I., 2 512 Eur, o M. M., grąžinti 100 vardinių paprastųjų UAB DENTADENT akcijų; pripažinti negaliojančiu UAB DENTADENT, vienintelio akcininko G. I., 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 01; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė ir ieškovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad Antstolis Rimantas Vižainiškis 2016 m. rugpjūčio 2 d. surašė turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718/1, kurio pagrindu pirkėjai G. I., buvo perleista 100 paprastųjų vardinių UAB DENTADENT akcijų, priklausiusių skolininkui M. M.. 2016-02-10 turto arešto aktu antstolis Rimantas Vižainiškis UAB DENTADENT akcijas įvertino 2896,20 Eur. 2016 m. birželio 22 d. antstolis Rimantas Vižainiškis patvarkymu Nr. 0128/15/00718 pranešė, kad 2016 m. birželio 22 d. buvo paskelbtos pirmosios UAB DENTADENT paprastųjų vardinių akcijų varžytinės. 2016 m. rugpjūčio 2 d. antstolis Rimantas Vižainiškis surašė turto pardavimo iš varžytinių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718/1, kuriuo patvirtino, jog už 2 512 Eur pirkėjai G. I. pardavė 100 vardinių paprastųjų UAB DENTADENT akcijų. 2016 m. rugpjūčio 2 d. atsakovė G. I. priėmė sprendimą dėl naujo UAB DENTADENT vadovo išrinkimo. 2016 m. rugpjūčio 8 d. konsultacijoje UAB DENTADENT akcijų vertė nustatyta nuo 40000 iki 50000 Eur. Pagrindiniai naudos gavėjai iš ieškovo išieškojus skolas yra VĮ „Turto bankas“, VSDFV Vilniaus skyrius ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, kadangi jų naudai bendrai priteista apie 201 557,76 Eur žalos atlyginimo, žalą atlyginant per BUAB „Kamvila“. Sprendžiant dėl ginčijamų sandorių panaikinimo, atsižvelgtina ir į tai, jog juos panaikinus ir akcijas pardavus už didesnę kainą, biudžetas gaus daugiau pajamų. Vadinasi, ieškinio reikalavimų patenkinimas reikštų ir viešojo intereso apgynimą. Be to, akcijos buvo parduotos iš pirmųjų varžytinių ir už didesnę nei pradinė jų pardavimo kaina. Tai patvirtina, kad akcijos pirkėjus sudomino ir jų reali rinkos kaina yra didesnė, nei antstolis buvo nustatęs pradinę jų pardavimo kainą.

4Atsakovė G. I., trečiojo asmens UAB DENTADENT atstovas direktorius A. J., trečiasis asmuo A. J. atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė patikslintą ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą, priteisti atsakovės G. I. naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016-08-08 UAB „Verslavita“ konsultacijos išvados yra informacinio pobūdžio, konsultacija neatitinka turto vertinimo dokumento turinio, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas. Ši konsultacija objektyviai nepagrindžia turto vertės. Antstoliui 2016-02-10 turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718 nustačius UAB ( - ) vnt. paprastųjų vardinių akcijų vertę, ieškovas nepasinaudojo galimybe reikšti savo nuomonę dėl nustatytos vertės. Ieškovas iki šiol nevykdo pareigos UAB DENTADENT vadovui A. J. perduoti finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl atsakovė iki šiol neturi galimybės plačiau pasisakyti apie įmonės finansinę būklę ir akcijų vertę. Akcijos buvo parduotos už didesnę nei pradinė nustatyta kainą, todėl akcijos buvo realizuotos rinkos kaina. Ieškovui nepateikus objektyvių įrodymų, kad turto pardavimo iš varžytinių kaina iš tiesų buvo per maža, atitinkamai nepagrįstu laikytinas ir ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu UAB DENTADENT vienintelio akcininko sprendimą Nr. 01, kuriuo nuo 2016-08-02 atšauktas iš vadovo pareigų M. M. ir nuo 2016-08-02 bendrovės direktoriumi paskirtas A. J..

5Atsakovas antstolis Rimantas Vižainiškis atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ieškovo M. M. patikslintą ieškinį atmesti. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718 vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2015-04-28 išduotas vykdomasis dokumentas dėl 201557,76 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš M. M., E. K. bei G. K. išieškotojo BUAB „Kamvila“ naudai. 2016-02-10 vykdomojoje byloje antstolis surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo ginčo akcijas, jas įkainojo pagal nominalią vertę 2896,20 Eur sumai. Turto arešto akte buvo nurodyta ieškovo teisė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo turto arešto aktą, pareikšti dėl turto įkainojimo prieštaravimus. 2016-02-10 antstolis taip pat priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo įpareigojo ieškovą pateikti informaciją apie jo turimą turtą bei turto vertę. 2016-05-25 turto arešto aktas ir patvarkymas įteikti ieškovą atstovaujančiai advokatų kontorai. 2016-06-22 antstolis priėmė patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo informavo ieškovą bei išieškotoją BUAB „Kamvila“ apie paskelbtas varžytines. Patvarkymas įteiktas ieškovui 2016-07-04. Ieškovas informacijos neteikė, į patvarkymus nereagavo. Vykdymo procese nebendradarbiavo. M. M. ir išieškotoja BUAB „Kamvila“ apie atliktą akcijų įkainojimą buvo tinkamai informuoti. Ieškovas vykdymo procese buvo atstovaujamas profesionalių teisininkų, todėl turėjo realią galimybę aktyviai naudotis jam suteiktomis vykdymo proceso šalies teisėmis. UAB „Verslavita“ konsultacija rengta ieškovo, todėl ieškovas galimai galėjo daryti tiesioginę įtaką konsultacijos rezultatui, dėl ko rezultatas negali būti laikomas objektyviu.

6Trečiasis asmuo „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė ir trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas. Nurodė, kad nei išieškotojas, nei skolininkas jokių pretenzijų dėl akcijų įkainojimo nepareiškė. Skolininkas, pažeisdamas savo pareigas, nepateikė antstoliui jokios informacijos apie turimą turtą ir jo vertę. UAB „Verslavita“ 2016 m. rugpjūčio 8 d. konsultacija nėra tapati ekspertizei ir neturi teisinės galios, todėl nėra galimybės vienareikšmiškai spręsti, kad antstolis nepagrįstai įkainojo areštuotas akcijas ar antstolis nesąžiningai, neprotingai ir neobjektyviai elgėsi. Antstolio deliktinė atsakomybė gali kilti tik įrodžius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 – 6.249 straipsniuose esančias sąlygas. Antstolis 2016 m. rugpjūčio 22 d. yra sustabdęs lėšų paskirstymą vykdomojoje byloje, todėl net jeigu teismas tenkintų ieškinį, antstolis turtinės žalos nepatirtų.

7BUAB „Kamvila“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė ieškovo M. M. patikslintą ieškinį atmesti, nurodė, kad 2012-10-01 Vilniaus apygardos teismas nutartimi Nr. B2-1862-258/2012 BUAB „Kamvila“ bankrotą pripažino tyčiniu, bankrotas kilo dėl sąmoningų bendrovės valdymo organų veiksmų, tarp jų ir vadovo M. M. veiksmų. Vilniaus apygardos teismas 2014-10-20 civilinėje byloje Nr. 2-3570-565/2014 sprendimu nusprendė, kad M. M. veiksmais įmonei BUAB „Kamvila“ ir jos kreditoriams buvo padaryta 1673521 Lt žala. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-391-178/2015 priteistos žalos atlyginimą sumažino iki 201557,76 Eur. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2016-01-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-701/2016 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą. Ieškovas visos vykdomosios bylos proceso metu į vykdomąją bylą neteikė jokios informacijos apie jam priklausantį turtą, neišreiškė savo pozicijos dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atlikto ieškovui priklausančio turto įkainojimo. Ieškovas mažiausiai du kartus buvo informuotas apie akcijų įkainojimą 2896,20 Eur sumai. Ieškovas taip pat žinojo, kad akcijos bus parduodamos už 2318 Eur pradinę kainą. Ieškovas tai žinodamas akcijų kainai neprieštaravo. Ieškovas buvo atstovaujamas profesionalių teisininkų, todėl žinodamas apie kitokią akcijų kainą būtų teikęs akcijų kainą pagrindžiančius duomenis. Ieškovas iki 2016-08-03 ėjo UAB DENTADENT vadovo pareigas, todėl žinodamas apie kitokią akcijų vertę galėjo prašyti skirti ekspertizę akcijų kainai nustatyti. Be to, nei trečiasis asmuo, nei ieškovas akcijų įkainojimui neprieštaravo, o kitų objektyvių duomenų, kad akcijos būtų vertos daugiau, nebuvo, o antstolis savo iniciatyva neturėjo teisės skirti ekspertizės akcijų vertei nustatyti. UAB „Verslavita“ pateikta ieškovo 2016 m. rugpjūčio 8 d. konsultacija ir joje nustatyta akcijų kaina pagrįstų abejonių dėl neaptartų su bendrovės veikla susijusių aplinkybių. Įsigijus bendrovės akcijas varžytinėse abejotina galimybė tęsti bendrovės veiklą jos naudojamose patalpose, nes bendrovė jokio nekilnojamojo turto neturi, o trys veiklos vykdymo vietos nuosavybės teise priklauso pačiam ieškovui ir yra antstolio areštuotos. Bendrovė taip pat galimai nebegalės tęsti veiklos su savo prekės ženklu. Ieškinio patenkinimas ir restitucijos taikymas taip pat padarytų žalą trečiojo asmens ir kreditorių interesams, kadangi ieškovui būtų grąžintos bevertės akcijos, kurių nebūtų įmanoma pakartotinai parduoti varžytinėse.

8Tretieji asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Turto bankas, Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys atmestinas.

10Vilniaus apygardos teismo 2012-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1862-258/2012 buvo patvirtinti BUAB „Kamvila“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, pirmos, antros ir trečios kreditorių reikalavimų eilės bendra reikalavimų suma nustatyta – 695938,62 Lt. 2015 m. balandžio 21 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-391-178/2015 buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3570-565/2014, kuriuo iš atsakovo M. M. solidariai ieškovo BUAB „Kamvila“ naudai priteista 1673521 Lt žalai atlyginti, 5 proc. metinės procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos ir sumažintas pastaruoju sprendimu priteistas žalos atlyginimo dydis iki 201557,76 Eur. 2016 m. vasario 10 d. turto arešto aktu Nr. 0128/15/00718 antstolis Rimantas Vižainiškis areštavo M. M. priklausančias 100 vnt. vardinių paprastųjų UAB DENTADENT akcijų, kurių vertė 2896,20 Eur. 2016 m. vasario 10 d. patvarkymu pateikti informaciją Nr. 0128/15/00718 apie turimą turtą antstolis įpareigojo skolininką M. M. raštu pateikti informaciją apie jam priklausantį turtą: apie visas skolininkui priklausančias pinigines lėšas, turimas turtines teises, vertybinius popierius, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. 2016 m. birželio 22 d. antstolio Rimanto Vižainiškio patvarkymu Dėl informacijos pateikimo Nr. 0128/15/00718 M. M. buvo informuotas apie UAB DENTADENT paprastųjų vardinių akcijų, kurių kaina 2318 Eur, pirmąsias varžytines. 2016 m. rugpjūčio 2 d. antstolio Rimanto Vižainiškio turto pardavimo iš varžytinių akte vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718/1 matyti, kad antstolis Rimantas Vižainiškis 2016 m. liepos 12 d. įvykusiose varžytinėse Nr. 123830 pardavė UAB ( - ) vnt. paprastųjų vardinių akcijų naujajai turto savininkei G. I. iš M. M., akcijų unikalus Nr. 302443467, už 2512 Eur, visa suma už nupirktą turtą sumokėta 2016 m. liepos 15 d. 2016 m. rugpjūčio 2 d. UAB DENTADENT vienintelės akcininkės G. I. sprendimu Nr. 01 M. M. atšauktas iš direktoriaus pareigų, vietoje jo paskiriant į direktoriaus pareigas A. J.. 2016 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Verslavita“ konsultacijoje dėl galimos akcijų kainos 2015 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyta UAB DENTADENT akcijų tikėtina rinkos kaina. Išvadoje nurodyta tikėtina akcijų kaina galėtų būti nuo 40000 iki 50000 Eur. 2016 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo sustabdymo Nr. 0128/15/00718 antstolis patvarkė sustabdyti išieškotų piniginių lėšų – 2896,20 Eur paskirstymą vykdomojoje byloje Nr. 0128/15/00718 iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-36235-779/2016.

11Dėl turto pardavimo iš varžytinių akto teisėtumo

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 691 straipsnio 1 dalis nustato, kad turto realizavimas – tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių, per įmones, kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu, perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita šiame Kodekse nustatyta tvarka. CPK 602 straipsnio 1 dalyje nustatyti turto pardavimo iš varžytynių, <...> suinteresuotų asmenų reikalavimu aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindai. CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytas pagrindas neteisėtai atmetus kurio nors asmens pasiūlytą aukštesnę kainą; 6 punkte turtą pardavus už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka; 7 punkte turtą pardavus iš varžytynių, <...> jei tai pažeidžia esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui. CPK 602 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus pripažinus negaliojančiais, gali būti taikoma restitucija Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vertybinių popierių realizavimo tvarka nustatyta CPK 729 straipsnio 2 dalis nustato, kad vertybiniai popieriai, neįtraukti į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, realizuojami varžytynėse bendra tvarka. CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. CPK 706 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skolininkas ir išieškotojas gali imtis priemonių, kad apie varžytynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų. CPK 713 straipsnio 8 dalis numato, kad varžytynės vyksta didinant kainą už varžytynėse parduodamą turtą. 718 straipsnyje nustatyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio Kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę; 2 dalis, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos; 3 dalis, kad vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos.

13Byloje nustatyta, kad 2016 m. vasario 10 d. antstolis Rimantas Vižainiškis areštavo ieškovui priklausančias 100 vnt. vardinių paprastųjų UAB DENTADENT akcijų, kurių vertė 2896,20 Eur. Akcijos įkainotos jų nominalia verte. 2016 m. vasario 10 d. antstolis taip pat įpareigojo ieškovą raštu pateikti informaciją apie jam priklausantį turtą: apie visas skolininkui priklausančias pinigines lėšas, turimas turtines teises, vertybinius popierius, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Ieškovas turto arešto akte nurodyta teise pareikšti prieštaravimą dėl turto įkainojimo nepasinaudojo. Patvarkyme nurodytų įpareigojimų nevykdė ir informacijos apie akcijas nepateikė. 2016 m. liepos 12 d. 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų buvo parduotos už 2512 Eur. Ieškovas, ginčydamas turto pardavimo iš varžytinių aktą, pateikė 2016 m. rugpjūčio 8 d. UAB „Verslavita“ konsultaciją dėl galimos akcijų kainos, konsultacijoje nurodyta 2015 m. gruodžio 31 d. preliminari kaina galėtų būti nuo 40000 iki 50000 Eur. Konsultacijoje aiškiai nurodoma, kad ši konsultacija yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, neturintis juridinės galios ir skirtas tik užsakovui. Ieškovas šia konsultacija naudojasi kaip turto vertinimo ataskaita, nors tam neturi jokio teisinio pagrindo. Parduodant 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų iš varžytinių nenustatyta, kad buvo neteisėtai atmesta, kurio nors asmens varžytinėse pasiūlyta aukštesnė kaina ar akcijos buvo parduotos už mažesnę kainą, nei CPK nustato pirmosiose varžytinėse taikomą kainą. Šiuo atveju teismas turi nustatyti ar varžytinėse pardavus turtą buvo pažeistos suinteresuotų asmenų teisės ir tik nustačius šį turto pardavimo iš varžytinių akto negaliojimo pagrindą spręsti dėl restitucijos taikymo.

14Ieškovas nurodo, kad akcijos galėjo būti parduotos už 10-17 kartų didesnę kainą, nei turto varžytinėse pardavė antstolis, šitaip būtų užtikrintos išieškotojų ir kreditorių teisės atgaunant didesnę pinigų sumą išieškojimo proceso metu, nei šiuo metu pardavus 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų už 2512 Eur. Matyti, kad varžytinėse pradinė turto pardavimo kaina buvo 2318 Eur, nominali akcijų vertė – 2896,20 Eur, taigi varžytinių metu akcijos nebuvo nupirktos netgi už jų nominalią vertę, todėl vykdymo procese pirmosiose varžytinėse paskelbus varžytines ieškovo nurodyta kaina varžytinės ilgą laiką neįvyktų dėl per didelės akcijų kainos. CPK nustato skolininko ir išieškotojo teisę viso proceso metu teikti savo nuomonę dėl areštuoto ir iš varžytinių parduodamo turto vertės, tuo suinteresuotos abi proceso vykdymo proceso šalys, nes taip bus padengta didesnė ar net visa dalis išieškotojo reikalavimų ir skolininkas galės greičiau atsiskaityti su kreditoriumi arba išieškotoju. CPK numato galimybę išieškotojui perimti skolininko turtą savo nuosavybėn, tačiau matyti, kad išieškotojas to nepadarė, taigi nemanė, kad akcijų perėmimas už jų nominalią vertę yra tinkamas reikalavimo įvykdymas, taigi nereiškė nuomonės ir dėl didesnės turto vertės parduodant jas iš varžytinių ir turto arešto metu. Skolininkas manydamas, kad akcijos gali būti įkainotos didesne kaina, turėjo galimybę ne tik reikšti nuomonę dėl turto kainos antstoliui, bet ir imtis priemonių, kad apie varžytynėse parduodamą turtą sužinotų kuo daugiau galimų pirkėjų. Vertinant akcijų vertę retrospektyviai jų kaina gali būti didesnė, nes tuo metu dar nebuvo areštuotos ieškovo akcijos, nors tuo metu jau buvo žinoma, kad iš ieškovo BUAB „Kamvila“ naudai priteistas 201557,76 Eur žalos atlyginimas, kuris bus išieškomas iš ieškovo turimų įmonių, todėl akcijų vertė krito. Akcijos varžytinėse parduotos už 2512 Eur, nominali jų vertė 2896,20 Eur. Skolininkas ar išieškotojas neprieštaravo antstolio atliktam įkainojimui, antstoliui abejonių dėl turto vertės nekilo, tai įrodo ir įvykusių varžytinių rezultatai, nes akcijos buvo parduotos už mažesnę nei nominali jų vertė kainą, taigi reali akcijų rinkos vertė yra 10-17 kartų mažesnė už ieškovo nurodytą konsultacijoje, kai pastaroji yra skirta tik ieškovui ir nėra turintis juridinę galią aktas. Turto pardavimo iš varžytinių aktą pripažinus teisėtu, restitucija netaikytina.

15Ieškovas taip pat prašo pripažinti negaliojančiu UAB DENTADENT, vienintelio akcininko G. I., 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 01. UAB DENTADENT įstatų 27.2 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kaip akcininko sprendimo panaikinimo pagrindą, turto iš varžytinių pardavimo akto neteisėtumą. Pripažinus turto pardavimo iš varžytinių aktą teisėtu ir nenustačius kitų akcininko sprendimo galimo negaliojimo pagrindų, 2016 m. rugpjūčio 2 d. akcininko sprendimas Nr. 01, nenaikintinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas. CPK 96 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 96 Eur žyminį mokestį. Ieškinys atmestas, todėl žyminis mokestis nepriteistinas. Teismas patyrė 15,38 Eur pašto išlaidų. Ieškinį atmetus pašto išlaidos priteistinos iš ieškovo.

Nutarė

18ieškovo M. M. (M. M.) patikslintą ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo 15,38 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai