Byla 2S-257-273/2018
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės U. K. ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. K. atstovės advokatės J. U. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-549-939/2017 pagal ieškovės U. K. ieškinį ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais A. K. ieškinį atsakovei R. M. dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė U. K. ieškiniu prašė iš atsakovės advokatės R. M. priteisti 524,87 Eur nuostolių atlyginimą.

82.

9Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus A. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės advokatės R. M. 507,78 Eur nuostolių atlyginimą.

103.

11Į 2017 m. rugpjūčio 28 d. 13.00 val. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovė ir trečiasis asmuo, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Atsakovė neprašė priimti sprendimo už akių, prašė palikti ieškinį nenagrinėtą.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi ieškovės ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, ieškinius paliko nenagrinėtus.

165.

17Teismas nustatė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, būdami tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, bylos nagrinėjimo atidėti neprašė. Teismas laikė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo neatvyko į posėdį be svarbių priežasčių, todėl padarė išvadą, kad tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai ir nerūpestingai, nesirūpina greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.), todėl ieškovės ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, ieškiniai atsakovei dėl nuostolių atlyginimo turi būti palikti nenagrinėti CPK 246 straipsnio 1 dalies, 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindais.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

206.

21Atskirajame skunde ieškovė ir trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais prašė Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti, atnaujinant bylos nagrinėjimą teismo posėdyje. Atskirajame skunde nurodė tokius argumentus:

221.1.

23Teismas įteikdamas šaukimus į parengiamąjį posėdį nesivadovavo CPK 118 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

241.2.

25Teismas ignoravo ieškovės įrodymus apie tai, kad ieškovė byloje atstovaujama advokato ir nepateikė jokių motyvų, kodėl jam procesiniai dokumentai nebuvo siunčiami;

261.3.

27Teismas klausimą sprendė formaliai ir neįvertino šalių teisinių žinių lygio ir galimybių, neatsižvelgė į tai, kad šalis, patyrusi žymių nuostolių dėl patirties stokos, negali apginti savo teisių, o kita šalis, turėdama patirtį, išnaudoja ją atsakomybei išvengti;

281.4.

29Teismas neišaiškino ieškovei galimybės reikalavimą reikšti advokatės draudikui ir neįtraukė jo į bylos nagrinėjimą.

307.

31Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašė atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime atsakovė pritarė teismo argumentams ir nurodė, kad ieškovei ir trečiajam asmeniui apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai. Tiek ieškovei, tiek ir trečiajam asmeniui šaukimo paskirtis yra žinoma, todėl jų neatvykimas be pateisinamų priežasčių rodo visišką pasyvumą ir nesidomėjimą bylos eiga bei bylos nagrinėjimo vilkinimą.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

358.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

379.

38Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovės ieškinys bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys yra palikti nenagrinėti CPK 246 straipsnio 1 dalies, 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nustatytais pagrindais, ieškovei ir trečiajam asmeniui neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3910.

40CPK 246 straipsnyje reglamentuotos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą pagal CPK 296 straipsnio 5 punktą.

4111.

42Antra vertus, CPK 246 straipsnyje numatytų neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį yra įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus ir kuo greičiau atkurti tarp jų teisinę taiką (CPK 2 ir 7 straipsniai). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis ir tikslas užkirsti galimybes vilkinti procesą. Vadinasi, tokių neigiamų procesinių padarinių taikymas procesą iniciavusiai šaliai (ieškovui) galėtų būti pateisinamas tik tuo atveju, kai nustatomas piktnaudžiavimas procesu ar kitoks nesąžiningas procesinis elgesys (pirmoji sąlyga) ir kai taikant ieškinio palikimo nenagrinėtu institutą nepaneigiama civilinio proceso paskirtis, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (antroji sąlyga). Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (CPK 2 str.), pirmenybė suteikiama tiesos nustatymo tikslui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-303/2008). Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad yra galimos konkrečios situacijos, kai bylos nagrinėjimas jau toli pažengęs, todėl prioriteto suteikimas formaliesiems aspektams paneigtų esminius civilinio proceso principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010).

4312.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovę U. K. byloje atstovavo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus (toliau – Tarnyba) 2016 m. spalio 28 sprendimu Nr. 2.1. (NTP-2)-16-T-4481-18025 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (toliau – sprendimas) paskirtas advokatas A. D. (b. l. 18). Tarnybos sprendimas galiojo 12 mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos, t. y. iki 2017 m. spalio 28 d. Sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą yra pavedimas advokatui teikti antrinę teisinę pagalbą ir yra jo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

4513.

46Vadovaujantis CPK 118 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kai šalis ar trečiasis asmuo teismui raštu nurodo, kad procesinius dokumentus pageidauja gauti patys, – tik šaliai ar trečiajam asmeniui. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus CPK 118 straipsnio 1 dalies pakeitimams, minėta norma buvo papildyta teiginiais, kad šalies prašymą dėl dokumentų įteikimo teismas išsprendžia rezoliucija rašytinio proceso tvarka. Byla į parengiamąjį teismo posėdį paskirta 2017 m. liepos 5 d. nutartimi (b. l. 85), jau galiojant aukščiau nurodytiems CPK 118 straipsnio 1 dalies pakeitimams. Šaukimai į parengiamąjį 2017 m. rugpjūčio 28 d. teismo posėdį buvo išsiųsti tik ieškovei, atsakovei ir trečiajam asmeniui (b. l. 86-88). Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų pateikusi prašymą teismui siųsti jai tiesiogiai procesinius dokumentus ir kad dėl šio prašymo pirmosios instancijos teismas būtų priėmęs procesinį sprendimą, numatytą CPK 118 straipsnio 1 dalyje. Byloje taip pat nėra duomenų, kad bent vienas procesinis dokumentas buvo siunčiamas ieškovės atstovui. Pažymėtina ir tai, kad tik teismo parengiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas konstatavo faktą, jog ieškovės atstovas advokatas A. D. nutraukė darbo teisinius santykius su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Iš byloje esančio 2017 m. rugpjūčio 28 d. išrašo iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad A. D. iš bylos pasitraukė 2017 m. kovo 30 d. (b. l. 89).

4714.

48Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas yra skiriamas Tarnybos sprendimu ir Tarnybos sprendimu gali būti pakeistas esant pareiškėjo arba paties advokato motyvuotam rašytiniam prašymui, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (toliau - VGTPĮ) 18 str. 8 d.). Nagrinėjamu atveju, ieškovės advokatui nutraukus darbo teisinius santykius su Tarnyba, atsirado įstatymo nustatytas pagrindas Tarnybai iki nustatyto antrinės teisinės pagalbos teikimo ieškovei termino pabaigos paskirti kitą advokatą ieškovei. Taigi, net ir paaiškėjus aplinkybei apie ieškovei paskirto advokato nutrauktus darbo teisinius santykius su Tarnyba, esant galiojančiam Tarnybos sprendimui dėl advokato A. D. paskyrimo atstovauti ieškovės interesams ir nesant Tarnybos sprendimo dėl ieškovės advokato pakeitimo, pirmosios instancijos teismas privalėjo bylos procesinius dokumentus, įskaitant ir šaukimą į parengiamąjį teismo posėdį, siųsti ieškovės atstovui advokatui A. D.. Pirmosios instancijos teismo netinkamas byloje esančių įrodymų, susijusių su ieškovės atstovavimu, vertinimas sąlygojo CPK 118 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimą. Nagrinėjamoje situacijoje ieškovei neturint atstovo ir į parengiamąjį teismo posėdį neatvykus ieškovės atstovui, kuriam nebuvo apie posėdį tinkamai pranešta, atsirado privalomas pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą. CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovo atstovas, kuriam apie teismo posėdį tinkamai nepranešta, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Taigi, tiek ieškovės, tiek ir trečiojo asmens neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį negali būti pripažintas nesąžiningu naudojimusi savo teisėmis ar proceso vilkinimu.

4915.

50Pažymėtina ir tai, kad aiškindamas ir taikydamas įstatymus, teismas privalo vadovautis teisingumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Įvertinus tai, jog nagrinėjama byla iki skundžiamos nutarties priėmimo vyko daugiau kaip pusė metų, ir byloje nesant kitų duomenų, apie ieškovės bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais nesąžiningą naudojimąsi savo procesinėmis teisėmis ar proceso vilkinimo atvejus, jų ieškinių atsakovei palikimas nenagrinėtais taip pat negali būti suderinamas nei su proceso ekonomiškumo ir koncentracijos, nei su teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.).

5116.

52Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias atstovavimo teisinius santykius, procesinių dokumentų įteikimo tvarką atstovavimo atveju, todėl palikdamas ieškovės ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinius atsakovei nenagrinėtus, priėmė neteisėtą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

53Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

54Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti toliau nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

55Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė U. K. ieškiniu prašė iš atsakovės advokatės R. M. priteisti... 8. 2.... 9. Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus A. K. ieškiniu... 10. 3.... 11. Į 2017 m. rugpjūčio 28 d. 13.00 val. paskirtą parengiamąjį teismo... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. 6.... 21. Atskirajame skunde ieškovė ir trečiasis asmuo su savarankiškais... 22. 1.1.... 23. Teismas įteikdamas šaukimus į parengiamąjį posėdį nesivadovavo CPK 118... 24. 1.2.... 25. Teismas ignoravo ieškovės įrodymus apie tai, kad ieškovė byloje... 26. 1.3.... 27. Teismas klausimą sprendė formaliai ir neįvertino šalių teisinių žinių... 28. 1.4.... 29. Teismas neišaiškino ieškovei galimybės reikalavimą reikšti advokatės... 30. 7.... 31. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašė atskirąjį skundą... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 8.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 37. 9.... 38. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 10.... 40. CPK 246 straipsnyje reglamentuotos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo... 41. 11.... 42. Antra vertus, CPK 246 straipsnyje numatytų neigiamų procesinių padarinių... 43. 12.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovę U. K. byloje atstovavo Valstybės... 45. 13.... 46. Vadovaujantis CPK 118 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tais atvejais, kai... 47. 14.... 48. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad antrinę... 49. 15.... 50. Pažymėtina ir tai, kad aiškindamas ir taikydamas įstatymus, teismas privalo... 51. 16.... 52. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 53. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 54. Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti... 55. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....